0

Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân vật tử văn trong văn bản “chuyện chức phán sự đền tản viên”

69 246 1
  • Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân vật tử văn trong văn bản “chuyện chức phán sự đền tản viên”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 14:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== NGUYỄN THỊ THANH VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU NHÂN VẬT TỬ VĂN TRONG VĂN BẢN CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ( NGUYỄN DỮ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Ngữ văn HÀ NỘI – 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== NGUYỄN THỊ THANH VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU NHÂN VẬT TỬ VĂN TRONG VĂN BẢN CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ( NGUYỄN DỮ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Ngữ văn Người hướng dẫn khoa học ThS TRẦN HẠNH PHƯƠNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Hồn thành khóa luận tơi xin trân thành cảm ơn thầy cô tổ Phương pháp dạy học Ngữ văn- Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Trần Hạnh Phương trực tiếp hướng dẫn quan tâm giúp đỡ suốt thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn, bảo Thạc sĩ Trần Hạnh Phương thầy cô tổ Phương pháp dạy học Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cơng trình chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Sách giáo khoa SGK Sách giáo viên SGV Trung học phổ thông THPT Giáo viên GV Học sinh HS Dự kiến trả lời DKTL Giáo dục GD Đại học sư phạm ĐHSP Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phương pháp PP Tính tích cực TTC Năng lực NL Phẩm chất PC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Dạy học tích cực 1.1.1 Khái niệm dạy học tích cực 1.1.2 Đặc trưng dạy học tích cực .8 1.1.3 Hoạt động GV HS dạy học tích cực 1.1.4 Các kĩ thuật dạy học tích cực dùng .10 1.2 Vấn đề dạy học đọc hiểu 13 1.2.1 Khái niệm đọc hiểu .13 1.2.2 Chức dạy học đọc hiểu 14 1.3 Hình tượng nhân vật .17 1.3.1 Khái niệm 17 1.3.2 Đặc trưng hình tượng nhân vật .21 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU NHÂN VẬT TỬ VĂN TRONG VĂN BẢN “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN” (NGUYỄN DỮ) CÓ SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC .23 2.1 Kĩ thuật động não 23 2.1.1 Mục đích 23 2.1.2 Thời gian tiến phút .23 2.1.3 Các yêu cầu 23 2.1.4 Các bước thực 23 2.2 Kĩ thuật XYZ 27 2.2.1 Mục đích 27 2.2.2 Thời gian phút 27 2.2.3 Các yêu cầu 27 2.2.4 Các bước thực 27 2.3 Kĩ thuật sơ đồ tư 30 2.3.1 Mục đích 30 2.3.2 Thời gian 10 phút 30 2.3.3 Những yêu cầu 30 2.3.4 Các bước thực 30 CHƯƠNG 3: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 34 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục phổ thơng có vị trí quan trọng, mang tính tảng hệ thống giáo dục quốc dân Chất lượng giáo dục phổ thông trước tiên ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học, sâu xa nguồn gốc góp phần định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia Do yêu cầu đổi giáo dục phổ thông nước ta chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, đồng thời phát huy tính tích cực chủ động người học Điều hồn toàn phù hợp với xu phát triển giáo dục tiên tiến giới Để làm điều việc giảng dạy không theo mô hình truyền thống, khơng đơn truyền thụ kiến thức mà cần có thay đổi Ngữ văn mơn học quan trọng, chiếm thời lượng lớn chương trình học học sinh Môn học giúp HS phát triển lực phẩm chất đặc thù, góp phần thực mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thơng nói chung Trong đó, lực tư duy, lực tưởng tưởng sáng tạo, lực hợp tác, lực tự học lực liên quan đến nhiều mơn học Ngồi ra, lực sử dụng ngôn ngữ lực thẩm mĩ lực quan trọng giúp em học tập công việc tương lai, nâng cao chất lượng sống Tất lực phẩm chất phát triển thông qua hoạt động dạy học, xoay quanh bốn kĩ bản: nghe, nói, đọc, viết Các kiến thức lí thuyết Tiếng Việt, lịch sử văn học, lí luận văn học tập làm văn chủ yếu dùng phương tiện tiến hành hoạt động dạy Như vậy, việc dạy học, kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn theo định hướng phát triển lực cần thiết Để thực điều người dạy phải biết tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu văn để phát triển lực người học dựa kĩ thuật dạy học tích cực Với việc đáp ứng nhu cầu đổi dạy học Ngữ văn nay, lựa chọn đề tài “ Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân vật Tử Văn văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” (Nguyễn Dữ)” để góp hướng tiếp cận dạy học đọc hiểu văn Ngoài ra, việc thực đề tài hội để người viết học tập, rèn luyện, trau dồi kĩ nghiên cứu việc dạy học đọc hiểu văn nhằm phát huy lực người học, phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy sau Lịch sử vấn đề Phương pháp dạy học tích cực cách dạy học mà người giáo viên đưa gợi mở cho vấn đề học sinh bàn luận, tìm mấu chốt vấn đề vấn đề liên quan Phương pháp lấy chủ động, tìm tòi, sáng tạo, tư học sinh làm tảng Vấn đề nhiều tác giả nước nghiên cứu nhiều góc độ khác Ở Việt Nam ta thấy số tác giả tiêu biểu nghiên cứu vấn đề này: Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo với sách “Phát triển tính tích cực, tự lực học sinh q trình dạy học” Ơng đưa quan niệm hoạt động tích cực hoạt động trung tâm dạy học nêu lên phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh Tác giả Hoàng Ngọc Hiến “Năm giảng thể loại”, “ Văn họchọc văn” trình bày truyện ngắn, tiểu thuyết, kí đưa việc phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại Tác giả Nguyễn Kì viết “ Biến trình dạy học trình tự học” trình bày sở tích cực phương pháp dạy học tích cực Ơng + Niềm tin vào cơng lí, thiện thắng ác, nghĩa thắng gian tà PP Để vững NL hợp thảo kiến thức nhân vật tác, NL luận Ngô Tử Văn, GV chia sử nhóm, lớp thành nhóm làm ngơn ngữ, kĩ theo NL sáng thuật hiểu biết yêu nắm cầu: Từ tạo, dụng NL sơ đồ nhân vật Tử Văn, em sử tư thể công nội dung kiến thức nghệ sơ đồ tư thơng tin Hai nhóm thảo luận vẽ sơ đồ vòng 10 phút Hết thời gian, nhóm lên trình bày sơ đồ nhóm thuyết trình sơ đồ Nhóm lại nghe nhận xét 47 dụng GV nhận xét kết luận PP pháp vấn, Hoạt động 4: III Tổng kết Củng cố (3 phút) - GV: Em Nội dung NL vấn - Qua hình tượng nhân vật đề, NL sử PP nêu nội dung nghệ Ngô Tử Văn, tác giả ca ngợi dụng thuật tác phẩm? vấn đề - HS trả lời - GV nhận xét chốt lại giải nghĩa thái độ kiên diệt trừ ngôn ngữ, gian tà người - Bài học nhân sinh chínhtà, thiện- ác Nghệ thuật - Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ - Cách kể chuyện miêu tả hấp dẫn, sinh động - Dẫn dắt khéo léo, nhiều chi tiết gây ý, hấp dẫn - Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo mang nét thực - Sử dụng kiểu kết thuc có hậu, hiền gặp lành, ác giả ác báo văn học dân gian 48 3.3 Hoạt động luyện tập (5 phút ) Chọn đáp án xác Ngơ Tử Văn đốt đền lí gì? A Vì muốn thể thái độ cao ngạo B Vì khơng tin vào điều mê tín dị đoan C Vì muốn diệt trừ kẻ giả danh thần mà lại tác quái dân gian D Vì muốn giúp đỡ Thổ thần Đáp án: C Trong “Chuyện chức phán đền Tản Viên” , Ngô Tử Văn “tám gội sẽ, khấn trời” làm gì? A Châm lửa đốt đền B Tiếp chuyện Thổ công C Tiếp chuyện viên Bách họ Thôi D Đi gặp Diêm Vương Đáp án: A Câu 3: Sau đốt đền, Ngô Tử Văn gặp viên Bách họ Thôi đến dọa nạt đòi dựng trả lại đền Điền vào ba chấm câu văn sau để thể thái độ, hành động Tử Văn trước lời dọa nạt tên Thổ thần: “Tử Văn mặc kệ, ” A “ ngồi ngất ngưởng tự nhiên” B “ im lặng không đáp” C “điềm nhiên không thèm để ý” D “thản nhiên đọc sách” Đáp án: A 49 Câu 4: Thái độ thản nhiên Tử Văn nghe lời dọa nạt viên Bách họ Thôi chứng tỏ điều gì? A Bản lĩnh cứng cỏi nhân vật B Sự thông minh, phản ứng linh hoạt nhân vật C Lòng tự tin vào nghĩa nhân vật D Sự khinh bạc nhân vật Đáp án: A Câu 5: Định nghĩa với “ chức phán sự” “Chuyện chức phán đền Tản Viên” Nguyễn Dữ? A Chức quan đứng đầu đài Ngự sử chuyên việc can gián nhà vua B Quan đứng đầu tổng C Quan coi việc xét xử kiện tụng địa phương D Quan trông coi việc bếp núc cung vua Đáp án: C Câu 6: Tác phẩm “Truyền kì mạn lục” Nguyễn Dữ có nghĩa là? A Tập sách ghi chép lại chuyện hoang đường B Tập sách ghi chép câu truyện li kì tản mạn dân chúng C Tập sách ghi chép lại câu chuyện kì lạ D tập sách ghi chép người có cơng với đất nước Đáp án: B Câu 7: Thể loại truyền kì có nguồn gốc từ đâu? A Việt Nam B Nhật Bản C Hàn Quốc D Trung Quốc 50 Đáp án: D Câu 8: Tác phẩm “Truyền kì mạn lục” viết vào thời gian nào? A Nửa đầu kỉ XVI B Giữa kỉ XIV C Nửa đầu kỉ XIV D Cuối kỉ XVI Đáp án: A 3.4 Hoạt động vận dụng (5 phút) Sau học xong văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” Nguyễn Dữ em viết đoạn văn từ đến 10 dòng cảm nhận nhân vật Ngơ Tử Văn? Qua khẳng định lại lần quan niệm mn đời nhân dân ta nghĩa thắng gian tà, thiện thắng ác? 3.5 Hoạt động mở rộng ( phút) - GV chia lớp thành nhóm - GV yêu cầu HS nhà chuyển thể “Chuyện chức phán sựu đền Tản Viên” thành tiểu phẩm diễn lại theo nhóm - Giờ học sau GV cho HS diễn lại chấm điểm theo nhóm - Tìm đọc tập “Truyền kì mạn lục” Nguyễn Dữ Dặn dò (1 phút) - HS hoàn thành nhiệm vụ giao phần mở rộng - HS tìm đọc tác phẩm khác Nguyễn Dữ - Đọc soạn cho tiết 51 KẾT LUẬN Văn chương nghệ thuật đời từ sớm Bắt nguồn từ sống, văn chương chứa đựng tinh túy nhất, mở giới chưa có hướng người đến tương lai Văn chương trở bồi đắp cho sống thêm tươi đẹp Việc đọc văn học văn từ mà trở nên ý nghĩa vô Phải biết rõ giá trị tác phẩm văn chương hiểu rõ vai trò khơng thể thay văn chương Học văn cảm thụ tiếp nhận hay, đẹp giá trị nội dung hình thức tác phẩm văn chương Từ việc thấu hiểu mà tự xây dựng ý thức thân kiện tồn lực có thân Cốt lõi việc học văn rèn luyện người biết yêu đẹp, có lỗi sống nhân văn, trở thành người có ích cho gia đình xã hội, đáp ứng nhu cầu thời đại Dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển lực giúp người học giữ vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo để tự phát triển lực Qua đó, việc lấy học sinh làm trung tâm tăng cường tính tương tác dạy học thầy trò, trò trò, thầy giáo, cô giáo Hơn thế, việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học đọc hiểu tác phẩm hướng tiếp cận đem lại nhiều lợi ích cho giáo viên học sinh Truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ văn xuôi giàu giá trị nhân đạo có tính nhân dân sâu sắc “Chuyện chức phán đền Tản Viên” rút từ tập truyện đưa vào chương trình Ngữ văn THPT lớp 10 thu hút quan tâm độc giả nhà nghiên cứu Ở phạm vi khóa luận tốt nghiệp, tác giả khóa luận dừng lại đề tài “ Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân 52 vật Tử Văn văn “ Chuyện chức phán đền Tản Viên” ( Nguyễn Dữ)” Khóa luận đưa hướng tiếp cận dạy Ngữ văn nói chung dạy văn “ Chuyện chức phán đền Tản Viên” nói riêng Qua đó, đáp ứng phần nhu cầu đổi phương pháp dạy học nay, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh tiết học đọc hiểu, nâng cao lực đọc hiểu văn thể loại chương trình Ngữ văn THPT 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Hữu Bội, Thiết kế dạy học Ngữ văn 10, NXBGD Nguyễn Văn Đường ( 2008), Thiết kế giảng Ngữ văn 10 tập 2, NXB Hà Nội Lê Bá Hán (2007), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB quốc gia Hà Nội 4.Trần Bá Hoành ( 2007), Đổi phương pháp dạy học chương trình sách giáo khoa, NXB ĐHSP Hà Nội Nguyễn Thanh Hùng (2002), Đọc tiếp nhận tác phẩm văn chương, NXBGD I.Fkhalamốp (1978), Phát huy tính tích cực học sinh nào, tập 1, NXBGD Nguyễn Thị Thanh Lâm (2016), Phát triển lực đọc- hiểu cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng mới, Tạp chí khoa học- Đại học Đồng Nai số 02 Phan Trọng Luận (2005), Phương pháp dạy học văn, NXB quốc gia Hà Nội Phan Trọng Ngọ ( 2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB ĐHSP 10 Bùi Ngọc Nhuận, Dạy học- đọc hiểu văn tự (Chương trình Ngữ văn THPT) theo quan điểm tiếp nhận văn học, Luận văn thạc sĩ giáo dục học Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh 11.V.Ơkơn ( 1983), Những sở dạy học nêu vấn đề, NXBGD 12 Hoàng Phê (2005), Từ điển Tiếng Việt, NXBGD 13 Trần Đình Sử (2013), Đọc hiểu văn bản- khâu đột phá nội dung phương pháp dạy văn, Báo văn nghệ 14 Nguyễn Thành Thi (2015), Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển lực yêu cầu đổi bản- tồn diện giáo dục phổ thơng, Tạp chí Khoa học xã hội 15 Đỗ Ngọc Thống (2011), Xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng theo hướng tiếp cận lực, Tạp chí Tia sáng 16 Đỗ Ngọc Thống (2012), Chương trình Ngữ văn nhà trường phổ thông Việt Nam hướng phát triển sau 2015 17 Đỗ Ngọc Thống (2014), Đổi tồn diện chương trình Ngữ văn, Tạp chí khoa học ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh số 56 PHỤ LỤC Phiếu học tập: Tên học sinh: Lớp: STT Câu hỏi Trả lời Nhân vật Tử Văn Nhân vật Tử Văn tác giả tác giả giới thiệu giới thiệu qua chi tiết sau: qua chi tiết nào? - Tên chữ (tự): Ngô Tử Văn - Tên tục: Soạn - Quê quán: người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang - Tính tình: khảng khái, nóng nảy, thấy gian tà khơng thể chịu - Phẩm chất: cương trực, dũng cảm, trọng cơng lí Nguyên nhân Tử Nguyên nhân Tử Văn đốt đền Văn đốt đền? Tử Văn trình thực việc đốt đền thực việc đốt đền nào? - Nguyên nhân Tử văn đốt đền : Đền nơi thờ người có cơng với nước, với dân.Bách hộ họ Thôi tên tướng giặc bạn trận, cướp nước không đáng để thờ Không hồn ma tên tướng giặc tác quái dân gian Tử Văn tức giận, không chịu nên đốt đền để trừ hại cho dân mong mang lại cho dân sống yên bình - Quá trình thực việc đốt đền Tử Văn + Tắm gội + Khấn trời đất + Châm lửa đốt đền: người lắc đầu, lè lưỡi, Tử Văn vung tay không cần + Khơng lo sợ hậu → Hành động có ý thức, khơng đáng trách hợp lòng dân → Tử văn người cẩn trọng, làm việc cơng khai, đàng hồng, liệt => Thể khảng khái , trực, dũng cảm muốn trừ hại cho dân kẻ sĩ Thể tinh thần dân tộc, tâm trừ hại cho dân, bảo vệ thổ thần nước Việt Những việc Sự việc xảy sau Tử văn đốt xảy sau Tử Văn đền đốt đền? - Sau đốt đền xong chàng nhà thấy khó chịu, đầu lảo đảo bụng run run, lên sốt nóng sốt rét - Trong sốt, chàng gặp hồn ma tên tướng giặc bị đe dọa → Tử văn mặc kệ, ngồi ngất ngưởng tự nhiên→ Thái độ điềm nhiên, không sợ trước lời đe dọa tên thần - Chàng gặp Thổ Thần nước Việt để bàn cách đối phó với tên tướng giặc→ Nghe theo đặt Thổ Thần - Đến âm phủ gặp quỷ dữ, cảnh hãi hùng ghê rợn→ Tử văn cứng cỏi không chịu nhún nhường - Bị quát mắng, vu vạ→ Tử Văn tự tin, dũng cảm tố cáo tội ác tên tướng giặc => Ngô Tử văn người giàu lĩnh, sáng suốt, tâm đấu tranh chống tội ác đến Sơ đồ tư nhóm 1: Sơ đồ tư nhóm 2: ... : Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học đọc hiểu nhân vật Tử văn văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” Nguyễn Dữ - Phạm vi nghiên cứu : Luận văn nghiên cứu kĩ thuật dạy học tích cực dạy. .. thuật dạy học tích cực Với việc đáp ứng nhu cầu đổi dạy học Ngữ văn nay, lựa chọn đề tài “ Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân vật Tử Văn văn “Chuyện chức phán đền. .. tổ chức đọc hiểu nhân vật Tử Văn văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” (Nguyễn Dữ) 3 Mục đích nghiên cứu - Đọc hiểu nhân vật Tử Văn văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” Nguyễn Dữ có sử dụng kĩ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức dạy học đọc hiểu nhân vật tử văn trong văn bản “chuyện chức phán sự đền tản viên” ,

Từ khóa liên quan