0

Một số biện pháp quản lý chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS đông lĩnh

20 116 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 09:15

MỤC LỤC Mục Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp 2.3 Các biện pháp quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp 2.3.1 Biện pháp Thực tốt công tác xây dựng kế hoạch 2.3.2 Biện pháp Phân công nhiệm vụ cụ thể đội ngũ 2.3.3 2.3.4 Biện pháp Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Biện pháp Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 10 2.3.5 Biện pháp Phối hợp lực lượng giáo dục 11 2.3.6 Biện pháp Thành lập “Ban vận động HS bỏ học lớp” 14 2.3.7 Biện pháp Thực chế độ học sinh 14 2.3.8 Biện pháp Tổ chức lấy ý kiến học sinh công tác quản lí giáo viên chủ nhiệm 15 2.3.9 Biện pháp Thực tốt công tác thi đua, khen thưởng 15 Hiệu quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp 16 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 17 3.1 Kết luận 17 3.2 Kiến nghị 17 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Đất nước ta bước vào thời ki mới, thời kì xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc Nhiệm vụ lớn lao mà đất nước thời đại đặt cho học sinh phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bồi dưỡng tài để gánh vác nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc lịch sử giao phó Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, nói chuyện với học sinh có nói: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng Có đức mà khơng có tài làm việc khó” Lời nói Bác đặt cho học sinh vấn đề cụ thể cần thiết: Phải tu dưỡng, rèn luyện để có đức, có tài Và luật giáo dục 2005 xác định “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp cho học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm cơng dân”…Từ xác định nhiệm vụ giáo dục nhà trường phổ thơng nói chung, trường THCS nói riêng là: Giáo dục đạo đức nâng cao chất lượng học lực cho học sinh Tuy nhiên, xu phát triển xã hội ngồi mặt tích cực phát sinh vấn đề mà cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, trình hội nhập quốc tế đưa vào nước ta sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự tư sản, làm xói mòn giá trị đạo đức, phong mỹ tục dân tộc Do đó, bắt đầu có số phận thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, ý thức quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin sống, ý chí phát triển, khơng có tính tự chủ dễ bị lôi vào việc xấu Học sinh trường THCS Đơng Lĩnh nói chung ngoan, nhiên em bước đầu bị ảnh hưởng xu chung Chính vài năm gần chất lượng giáo dục xét hai mặt hạnh kiểm học lực nâng cao so với trường khác thấp, đặc biệt có học sinh có ý định bỏ học chừng Với vai trò người quản lí nhà trường tơi thấy việc nghiên cứu đạo thực đồng loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục nhà trường vấn đề quan trọng cần thiết Trong đó, đạo thực tốt cơng tác chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng hai mặt nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp người gần gũi, sâu sát em hết, họ vừa dạy “chữ” vừa dạy “người”, vừa “dạy” vừa “dỗ” học sinh, khuyến khích, động viên em học tập Xuất phát từ thực tiễn chung giáo dục trường THCS Đơng Lĩnh –TP Thanh Hóa nói riêng, thân nghiên cứu nhằm đưa giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hai mặt nhà trường Qua q trình nghiên cứu, phát tơi áp dụng đề tài “Một số biện pháp quản lý đạo để nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh ” trường THCS - Đơng Lĩnh - TP Thanh Hóa 1.2 Mục đích nghiên cứu Qua thực tiễn cho thấy rằng, nhà trường vai trò cơng tác chủ nhiệm lớp thực tốt học sinh phát triển tốt văn, thể, mỹ nhà trường phát triển tốt nâng cao chất lượng hai mặt học sinh trì tốt sĩ số học sinh ngược lại công tác chủ nhiệm lớp thực hiệu chất lượng học lực, đạo đức học sinh việc trì sĩ số học sinh hạn chế yếu Vì vậy, thân nghiên cứu áp dụng đề tài nhằm mục đích góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện trì sĩ số học sinh trường THCS Đông Lĩnh - TP Thanh Hóa, đồng thời mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với bạn đọc, để áp dụng mang lại hiệu tốt nghiệp giáo dục Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý đạo nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đơng Lĩnh - TP Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu sở lý luận; - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế; - Phương pháp thu thập thông tin, thống kê, xử lý số liệu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận Do đặc điểm lao động sư phạm bậc trung học sở, thông thường giáo viên dạy học theo chuyên môn, lớp nhiều giáo viên giảng dạy, số có giáo viên chủ nhiệm lớp Như giáo viên chủ nhiệm vừa trực tiếp giảng dạy đồng thời làm công tác quản lý, gần gũi, sát với học sinh, giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp quản lý tập thể học sinh lớp phụ trách, giúp đỡ tạo điều kiện cho em lớp phấn đấu học tập rèn luyện theo mục tiêu chung nhà trường Mặt khác, người giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm tổ chức hoạt động sinh hoạt, học tập học sinh, xây dựng tổ chức tập thể học sinh, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường khuynh hướng trị, tư tưởng, nề nếp nội dung với việc tổ chức công tác giáo dục lớp mà nhà trường giao phó Hoạt động giáo dục giáo viên chủ nhiệm đa dạng phong phú có vai trò, ý nghĩ quan trong phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh Để công tác chủ nhiệm lớp thực tốt đạt hiệu cao yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải có lực,nhiệt tình, có phẩm chất trị tốt, yêu nghề, mến trẻ đặc biệt người quản lý phải có biện pháp phù hợp để quản lý, đạo thực tốt công tác chủ nhiệm lớp để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nhà trường 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh 2.2.1 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp Hiện đa số nhà trường, với việc đạo thực tốt cơng tác dạy học, cơng tác chun mơn công tác chủ nhiệm lớp quan tâm trọng Vì chất lượng giáo dục nhà trường ngày nâng cao Tuy nhiên, số phụ huynh giáo viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ chức công tác chủ nhiệm lớp nên chưa có quan tâm đầu tư thỏa đáng chất lượng hiệu giáo dục chưa cao có chuyển biến chậm chưa đáp ứng nhu cầu nhiệp giáo dục Vì để góp phần nâng cao chất lượng tồn diện nhà trường việc tìm áp dụng số biện pháp đạo thực nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường học cần thiết 2.2.2 Thực trạng công tác Chủ nhiệm lớp trường THCS Đơng Lĩnh - Một số nét tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Đơng Lĩnh Xã Đơng Lĩnh xã vùng khó phía tây TP Thanh Hóa với tổng diện tích 10.000 Chiều dài 4Km; Gồm thôn 11 chi bộ; Tổng số dân tính đến tháng năm 2018 có: khoảng 10 000 người, tổng số hộ: 3592 hộ, thu nhập bình quân đầu người là: 31 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo tồn xã tính đến tháng 2/2018 là: 7,1% - Đặc điểm tình hình chung trường THCS Đông Lĩnh năm học 2018 - 2019 Cơ sở vật chất: Trường THCS Đông Lĩnh năm gần đầu tư quan tâm phụ huynh, UBND TP Thanh Hóa nên sở vật chất trang thiết bị trường học tăng cường Năm học 2018 – 2019 nhà trường có 10 phòng học kiên cố, đủ để nhà trường học ca ngày có phòng ơn tập, phụ đạo cho học sinh Hiện nhà trường chưa có khu nhà hiệu có đủ phòng chức Khn viên nhà trường mở rộng, có xanh bóng mát tạo sân chơi cho học sinh Mạng lưới trường lớp: Năm học 2018- 2019, tồn trường có 10 lớp với 347 học sinh Trong đó: + Khối 9: lớp, 66 học sinh; + Khối 8: lớp, 78 học sinh; + Khối 7: lớp, 102 học sinh; + Khối 6: lớp, 101 học sinh Đội ngũ cán giáo viên: Tồn trường có 20 cán giáo viên Trong đó: + Nữ: 17 Đ/c; Đảng viên: 15 Đ/c + Cán quản lí: 02 Đ/c + Giáo viên văn hoá: 17 Đ/c + Giáo viên đặc thù: 01 Đ/c + Kế toán : 01 Đ/c + Hành chính: Đ/c Chia theo mơn sau: Tốn: 4, Lý: 1, Sinh: 1, Hóa 01, Sử: 1; Địa: 2, GDCD: 1, Văn: 3; Anh: 2, TD: 0; Mỹ thuật Trình độ chun mơn nghiệp vụ: + Đại học: 15/20 Đồng chí đạt tỷ lệ 80 % + Cao đẳng: 04 Đồng chí, chiếm 20 % - Những thuận lợi trình thực mục tiêu công tác chủ nhiệm lớp + Có quan tâm đạo cấp, ngành, Phòng giáo dục đào tạo Uỷ ban nhân dân TP + Một phận phụ huynh học sinh có nhu cầu học tập, rèn luyện đạo đức Cấp ủy Đảng quyền địa phương xã có quan tâm thực đến công tác giáo dục + Cơng tác xã hội hóa giáo dục địa phương tồn xã hội ngày chuyển biến có hiệu + Nhà trường có đội ngũ cán quản lý cán giáo có nhiệt huyết kinh nghiệm tâm huyết với nghề + Các chế độ sách Đảng, quyền việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học quan tâm đầu tư, đặc biệt có chế độ người cán giáo viên học sinh đặc biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh nghèo - Những khó khăn + Là địa phương kinh tế thu nhập bình quân đầu người chưa cao đầu tư cho giáo dục hạn chế, dân trí thấp, nhiều gia đình bố mẹ làm ăn xa để học sinh với ông bà, nhiều học sinh thiếu quan tâm gia đình, số em hay nghỉ học + Đội ngũ giáo viên phần lớn xa trường khoảng cách từ đến 10km, nên vấn đề tìm hiểu đặc điểm tình hình địa phương hoàn cảnh học sinh việc vận động em học tập có bất cập - Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh Ưu điểm + Công tác chủ nhiệm quan tâm tăng cường hàng năm, đa số giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gắn bó với học sinh + Nhà trường có kế hoạch triển khai kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học, học kỳ, hàng tháng hàng tuần Nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm lớp dựa lực chuyên môn điều kiện giáo viên đặc điểm học sinh + Hàng tháng, hàng tuần có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời thông qua buổi họp Hội đồng nhà trường qua buổi giao ban hàng tuần + Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai kế hoạch nhà trường đến với học sinh, thực trì nề nếp, vệ sinh trường, lớp học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học chừng, tạo cho học sinh ngày đến trường ngày bổ ích + Chất lượng học tập rèn luyện đạo đức học sinh nhà trường nâng lên hàng năm Những hạn chế yếu + Ý thức tự giác vươn lên học tập em học sinh hạn chế, ham chơi + Một số giáo viên hồn cảnh khó khăn nên ảnh hưởng nhiều đến cơng tác chủ nhiệm Một phận nhỏ giáo viên thường cho nhà trường nơi dạy văn hóa, hoạt động khác gia đình xã hội Do trọng cơng tác chun mơn chưa thật ý tới hoạt động khác nội dung công tác chủ nhiệm lớp, tập trung hoạt động mạnh phát động phong trào thi đua Mặt khác, mơn học cụ thể dễ đánh giá có biểu điểm, hoạt động khác trừu tượng việc đánh giá khó định lượng cho xác Vì vậy, nhiều họ ỷ lại hoạt động khác cho tổng phụ trách Đội + Chất lượng học tập học sinh nâng lên hàng năm chậm, chất lượng mũi nhọn chưa thực cao, đặc biệt kỹ sống em học sinh hạn chế 2.3 Các biện pháp quản lý đạo thực công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh 2.3.1 Biện pháp 1: Thực xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm - Quản lý xây dựng kế hoạch Lập kế hoạch khâu có vai trò quan trọng khâu chu trình quản lý (xây dựng kế hoạch – Tổ chức thực – Chỉ đạo – Kiểm tra đơn đốc), lập kế hoạch tốt định hướng đề giải pháp thực tốt mang đến thành công Trước hết, người quản lý phải lập kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học, kỳ học, hàng tháng hàng tuần Khi lập kế hoạch người quản lý nhà trường phải vào nhiệm vụ năm học Bộ giáo dục, sở giáo dục, hướng dẫn PGD qui định; Căn vào nhiệm vụ trị quan pháp luật, ban ngành, cấp đề phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhà trường Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp lập cho năm học, cho học kỳ, tháng theo tuần năm học, kế hoạch phải thể tiêu, mục tiêu cụ thể giải pháp thực để đạt mục tiêu Đặc biệt kế hoạch phải mang tính khả thi Kế hoạch cơng tác chủ nhiệm lãnh đạo, quản lý nhà trường thống triển khai trước Hội đồng toàn thể giáo viên nhà trường cụ thể hóa kế hoạch chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp Trong trình thực hiện, lãnh đạo nhà trường luôn tăng cường kiểm tra đánh giá, giám sát, đôn đốc việc thực kế hoạch, kịp thời đạo, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp mang tính hiệu - Hướng dẫn đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch Cũng công tác quản lý, việc lập kế hoạch giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp biết “cái đích” mà phải đến “con đường”mà phải đi, hay nói cách khác mục tiêu giải pháp thực năm học, học kỳ, tháng theo tuần cụ thể Chính vào đầu năm học quản lý nhà trường phải hướng dẫn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch chủ nhiệm theo mẫu sử dụng thống toàn trường Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực điều tra học sinh từ tuần đầu năm học, thông qua việc hướng dẫn giáo viên bàn giao công tác chủ nhiệm giáo viên lớp trước giáo viên lớp sau, giáo viên cũ giáo viên (Nếu có thay đổi nhân sự) Giáo viên chủ nhiệm phải thực điều tra hồn cảnh gia đình học sinh, nắm bắt trình học tập, tu dưỡng đạo đức năm trước phân biệt độ tuổi cụ thể em học simh lớp, tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, nắm bắt tình hình học sinh lớp phụ trách để làm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cách cụ thể sát thực, xác định mục tiêu phấn đấu lớp cho phù hợp Trên sở có biện pháp triển khai thực mặt giáo dục, đồng thời phải lựa chọn xây dựng đội ngũ cán lớp Chỉ đạo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho năm học, học kỳ, tháng tuần học, xây dựng kế hoạch thực công tác phối hợp với Tổng phụ trách Đội, với phụ huynh học sinh lực lượng giáo dục khác.Trong kế hoạch chủ nhiệm giáo viên phải cụ thể hóa học lực, hạnh kiểm trì sĩ số học sinh mà nhà trường đặt Sau giáo viên chủ nhiệm xây dựng xong kế hoạch chủ nhiệm, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thơng qua tổ góp ý kiến, trình lãnh đạo nhà trường ký duyệt nêu rõ yêu cầu thực theo kế hoạch 2.3.2 Biện pháp 2: Phân công giao nhiệm vụ giáo viên Công tác chủ nhiệm lớp phân công giao nhiệm vụ cụ thể, mang tính hợp lý, người, việc phát huy lực, sở trường cá nhân giáo viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết nỗ lực phấn đấu họ Vì lãnh đạo nhà trường biết phân cơng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm lớp tổng phụ trách Đội với nhiệm vụ cụ thể, hợp lý, người, việc thị mang lại hiệu cao công tác giáo dục thực nhiệm vụ nhà trường Khi phân cơng giáo viên chủ nhiệm phó chủ nhiệm lớp cần vào lực, trình độ giáo viên, lực hiểu biết học sinh tâm lý lứa tuổi học sinh, lực giao tiếp với học sinh cha mẹ học sinh, lực tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh, lực cảm hóa, phán đốn, thuyết phục học sinh, đồng thời phải phù hợp điều kiện hoàn cảnh giáo viên Giáo viên chủ nhiệm người gần gũi em học sinh, gương để các em noi theo, hành động, suy nghĩ, cư xử, lời nói giáo viên chủ nhiệm ảnh hưởng nhiều đến quan niệm sống cho học sinh đánh giá cha mẹ học sinh người thầy nhà trường Thông qua hội nghị công nhân viên chức đầu năm, Định hướng tiêu phấn đấu cho lớp thực ký cam kết giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo nhà trường mặt phấn đấu cụ thể: Về đạo đức, tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, trì sĩ số học sinh Từ đó, giáo viên có định hướng kế hoạch sát thực công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm cầu nối nhà trường, tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Với tư cách nhà giáo dục, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt kế hoạch giáo dục nhà trường nghiệp vụ sư phạm, gương mẫu, tình yêu thương học sinh để đạt mục tiêu giáo dục, học sinh tiếp nhận cách tự giác, tự nguyện Với kinh nghiệm sư phạm uy tín, giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương, kế hoạch giáo dục nhà trường thành nhiệm vụ tập thể lớp học sinh thực rèn luyện phấn đấu Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp người hiểu nguyện vọng học sinh lớp phản ánh với lãnh đạo nhà trường, với tổ chức đoàn thể với giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tiếp nhận thơng tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực, đưa định nhận xét, đánh giá kết luận Đối với công tác Đội, cần lựa chọn Tổng phụ trách có khả nghiệp vụ công tác Đội, tổ chức tốt hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu trẻ, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục nhà trường, có khả vận động phối hợp tổ chức hoạt động trường đặc biệt có nhiệt huyết, nhiệt tình với cơng tác Đội, biết xây dựng thực tốt công tác phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời phối hợp xây dựng thống kế hoạch hoạt động giáo dục, xây dựng: Sao thiếu nhi, chi đội, đội cờ đỏ, xây dựng nề nếp học tập, hoạt động, tổ chức phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí nhà trường.(nhà trường tổ chức hội thi) 2.3.3 Biện pháp 3: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ công tác cho đội ngũ giáo viên nói chung giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực người, đòn bẩy mạnh mẽ để nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục Đào tạo, bồi dưỡng giúp cán giáo viên nâng cao kiến thức, trình độ hiểu biết, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ kinh nghiệm công tác, đồng thời giúp họ không ngừng rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, thái độ thực nhiệm vụ Từ nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu cơng tác Vì vậy, phải thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ cho đội ngũ cán giáo viên nhà trường Thông qua buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, giao ban …và hội nghị cán công nhân viên chức, hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, để cung cấp tài liệu cần thiết mà giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm như: Mục tiêu cấp học, chương trình giảng dạy môn học, kế hoạch năm học nhà trường số văn hướng dẫn công tác liên quan đến vấn đề giáo dục dạy học từ giáo viên chủ nhiệm thấy rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ công tác giáo dục chủ nhiệm lớp Tổ chức tốt hội thảo chuyên đề công tác giáo dục học sinh như: “giáo dục học sinh chưa thật chăm ngoan, chậm tiến" hay “xây dựng tập thể lớp vững mạnh", “xây dựng tập thể lớp tiên tiến xuất sắc”, “ Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trì sĩ số học sinh” để giáo viên có điều kiện trao đổi học tập lẫn công tác giảng dạy, giáo dục học sinh làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp.( hình ảnh hoạt động nhóm) Nội dung bồi dưỡng - Bồi dưỡng tư tưởng, trị cho đội ngũ giáo viên - Bồi dưỡng kỹ sinh hoạt, hoạt động tập thể - Bồi dưỡng kỹ cập nhật kiến thức phổ thông - Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực học tập học sinh - Bồi dưỡng kỹ khai thác nội dung môn học cách triệt để nhằm giáo dục học sinh đạt hiệu - Bồi dưỡng tri thức tâm lý, kỹ sư phạm kỹ tiếp cận đối tượng học sinh, kỹ nghiên cứu tâm lý lứa tuổi, kỹ đánh giá, kỹ lập kế hoạch chủ nhiệm lớp khả nhạy cảm sư phạm để dự đốn đúng, xác phát triển nhân cách học sinh - Định hướng giúp giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi sinh hoạt lớp phù hợp để thu hút học sinh tham gia, giáo viên chủ nhiệm người hướng dẫn, cán lớp điều hành, thư ký học sinh ghi biên sinh hoạt.Từ giáo dục rèn luyện kỹ cho học sinh - Bồi dưỡng kĩ tiếp thu công nghệ thông tin vận dụng vào giảng dạy tổ chức hoạt động lên lớp cho học sinh Các hình thức phương pháp bồi dưỡng Tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ chun mơn, nghiệp vụ phòng, sở, giáo dục đào tạo, trang wes… Bồi dưỡng trường thơng qua hình thức thăm lớp, dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ, tổ chức hội thảo chuyên đề tổ chức hoạt động đội, sao, chuyên đề tổ chức hoạt động lên lớp Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ thơng qua hình thức kèm cặp, giúp đỡ theo nhóm, tổ chuyên môn tổ chủ nhiệm Tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm nâng cao lực sư phạm khả ứng xử tình sư phạm, tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, trọng công tác viết sáng kiến áp dụng đề tài chủ nhiệm lớp vào thực tiễn giáo dục 2.3.4 Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá Cơng tác kiểm tra, nhắc nhở có vai trò quan trọng “Không kiểm tra coi không quản lý” Vì cơng tác kiểm tra giúp người quản lý nắm bắt việc thực nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm, để phát huy việc làm tốt, làm kịp thời chấn chỉnh, uốn ắn, sữa chữa tồn tại, yếu kém, nâng cao lực thực nhiệm vụ Đồng thời, thông qua kiểm tra giúp người quản lý nhà trường điều chỉnh công tác quản lý, đạo điều hành Vì muốn nâng cao hiệu cơng tác chủ nhiệm lớp phải thực thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp giáo viên Để đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, cơng tác kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm, từ đầu năm xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá cụ thể Áp dụng linh hoạt hình thức kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất, kiểm tra gián tiếp qua tổ chuyên môn, tổng phụ trách, kiểm tra trực tiếp qua hồ sơ: Sổ chủ nhiệm, sổ điểm, sổ chuyên môn biên sinh hoạt lớp, kiểm tra dự giờ, sinh hoạt lớp, kiểm tra việc thực phong trào lớp Trong công tác kiểm tra cần lưu ý kiểm tra để ngăn ngừa chính: Khi phát vấn đề cần điều chỉnh, góp ý với giáo viên chủ nhiệm chân thành, 10 tôn trọng giữ gìn uy tín cho giáo viên, giúp đỡ giáo viên phát huy mặt mạnh, việc làm tốt kịp thời uốn ắn, điều chỉnh tồn tại, hạn chế, yếu Việc đánh giá giáo viên chủ nhiệm khơng dựa vào thành tích cao lớp mà xem xét công sức giáo viên chủ nhiệm bỏ để vực dậy tập thể lớp từ yếu, trung bình lên khá, tốt, giảm học sinh học yếu, hạnh kiểm trì sĩ số học sinh, Để việc kiểm tra, đánh giá công tác GVCN cách khoa học, tránh hình thức có hiệu cao, cần lưu ý số điểm sau công tác kiểm tra, đánh giá : - Cần xây dựng chuẩn đánh giá GVCN - Cần xác định: Kiểm tra để ngăn ngừa Khi kiểm tra phát vấn đề cần điều chỉnh cơng tác GVCN phải góp ý chân thành, tránh mặc cảm, định kiến; đặc biệt tôn trọng giữ uy tín cho giáo viên Trong kiểm tra cần tập trung vào nội dung : - Kiểm tra việc thực bước quy trình thực cơng tác GVCN, Việc thực kế hoạch thông qua lớp - Kiểm tra việc thực chế độ sổ sách, việc ghi chép - Kiểm tra việc thu chi lớp - Kiểm tra việc đánh giá học sinh GVCN Các hình thức kiểm tra cơng tác GVCN hiệu trưởng : - Phó Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra giao cho tổ, khối chủ nhiêm thành lập tổ kiểm tra công tác GVCN - Kiểm tra trực tiếp qua hồ sơ, sổ sách : Sổ chủ nhiệm, sổ điểm, học bạ, sổ sinh hoạt chuyên môn,báo cáo tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm - Kiểm tra qua dự sinh hoạt lớp, kiểm tra việc thực hoạt động phong trào lớp, - Nâng cao ý thức tự kiểm tra, tổ chức kiểm tra chéo ( GVCN kiểm tra GVCN khác, khối chủ nhiệm kiểm tra khối ngược lại ) Để đánh giá khách quan, công cần : - Lắng nghe ý kiến cán giáo viên, đoàn thể nhà trường Đặc biệt trọng sử dụng kênh thông tin từ học sinh phụ huynh, để có đầy đủ thơng tin từ kênh cần sử dụng thường xun đa dạng hóa hình 2.3.5 Biện pháp 5: Phối hợp với lực lượng giáo dục Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất lực nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách tồn diện q trình lâu dài liên tục, diễn nhiều môi trường khác nhau, liên quan nhiều đến mối quan hệ xã hội phức tạp Vì thế, việc giáo dục nói chung giáo dục cấp THCS nói riêng cần đòi hỏi phải có phối kết hợp lực lượng giáo dục: Nhà trường, gia đình xã hội 11 - Phối hợp với lực lượng nhà trường, thành lập tổ tư vấn tâm lí cho học sinh Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ GVCN giáo viên môn giảng dạy lớp tập trung vào nội dung cụ thể : + Thống yêu cầu giáo dục học sinh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện + Thống hình thức trao đổi thơng tin để việc theo dõi nắm tình hình học tập học sinh qua giáo viên môn thông báo với giáo viên môn nội dung cần thiết công tác giáo dục lớp thời kỳ làm cho giáo viên mơn hiểu rõ hồn cảnh học tập học sinh khó khăn, nguyện vọng, mong muốn học sinh mơn học q trình học tập tu dưỡng học sinh + Thống số cách sử lý tình sư phạm sảy theo điều kiện lớp việc sử lý học sinh vi phạm, việc giúp đỡ học sinh khó khăn Các lực lượng giáo dục nhà trường cần phối hợp, là: Đồn, Đội, Hội tổ chức Cơng đồn Định hướng cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn niên tổng phụ trách đội để xây dựng tổ chức hoạt động tập thể như: + Hoạt động văn hóa, văn nghệ, chào mừng ngày lễ, hoạt động múa hát tập thể, hội thi + Giúp đỡ bạn học sinh nghèo vượt khó.( nhà trường trao quà cho học sinh nghèo vượt khó dịp tết nguyên đán 2019) 12 + Tham gia xây dựng, bảo vệ vệ sinh mơi trường thường xun, tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc bảo vệ xanh, xây dựng trường học ngày “xanh - - đẹp an tồn” + Hoạt động lao động cơng ích: Vệ sinh trường lớp trồng chăm sóc xanh + Các hoạt động giúp đỡ học tập như: Thành lập tổ nhóm "Đơi bạn tiến" lớp, thôn + Phối hợp với tổ chức công đoàn Hội chữ thập đỏ quan tâm, chăm lo đời sống cho giáo viên, thăm hỏi, động viên gia đình giáo viên ốm đau, hiếu, hỷ, hỏi thăm động viên gia đình học sinh có hồn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật - Phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường Như Bác Hồ nói “Giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục ngồi xã hội gia dình để giúp giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy, thiếu giáo dục gia đình ngồi xã hội kết khơng hồn tồn”(Trích nói Hội nghị cán Đảng ngành giáo dục tháng 6/1957) Vì vậy, muốn nâng cao hiệu cơng tác giáo dục nói chung cơng tác chủ nhiệm lớp nói riêng cần tích cực phối hợp với lực lượng giáo dục ngồi nhà trường, gia đình học sinh tổ chức tập thể, cá nhân địa phương + Cần tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm liên kết với gia đình học sinh cách: Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh, bầu đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời lập kế hoạch định kỳ cho giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia đình học sinh biết kết học tập, tu dưỡng con, em thơng qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống tin nhắn Vnedu phương tiện thơng tin khác u cầu gia đình thơng báo kịp thời với giáo viên chủ nhiệm tình hình học tập, sinh hoạt, ứng xử gia đình từ đó, phối hợp giáo dục học sinh + Xây dựng kế hoạch định kỳ cho GVCN thông báo cho gia đình học sinh biết kết học tập, lao động, tu dưỡng, Đồng thời yêu cầu gia đình thơng báo kịp thời với GVCN tình hình học tập, sinh hoạt, diễn biến tư tưởng, hành vi em gia đình, cộng đồng dân cư, để từ phối hợp giáo dục + Giúp đỡ hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với tổ chức tập thể địa phương như: Đồn niên, Hội phụ nữ, thơn câu lạc hoạt động địa phương để tham gia giáo dục học sinh + Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động xã hội như: tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày lễ, kiện trọng đại địa phương tổ chức, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ bạn nghèo, quyên góp ủng hộ trẻ khuyết tật tích cực tham gia hoạt động cơng ích "Giữ trường, đường làng xanh, - đẹp”,… 13 2.3.6 Biện pháp 6: Thành lập “Ban vận động học sinh bỏ học lớp” Giáo viên chủ nhiệm cầu nối nhà trường, tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Với tư cách nhà giáo dục, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt kế hoạch giáo dục nhà trường nghiệp vụ sư phạm, gương mẫu, tình yêu thương học sinh để đạt mục tiêu giáo dục, học sinh tiếp nhận cách tự giác, tự nguyện Với kinh nghiệm sư phạm uy tín, giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương, kế hoạch giáo dục nhà trường thành nhiệm vụ tập thể lớp học sinh thực rèn luyện phấn đấu Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp người hiểu nguyện vọng học sinh lớp phản ánh với lãnh đạo nhà trường, với tổ chức đồn thể với giáo viên mơn Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tiếp nhận thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực, đưa định nhận xét, đánh giá kết luận Do điều kiện, giáo viên vừa làm công tác chủ nhiệm đồng thời phải tham gia giảng dạy theo môn khối, lớp Mặt khác tình hình dân trí địa phương thấp, số phụ huynh học sinh chưa có nhận thức đắn vai trò giáo dục, chưa có ý thức tự giác học tập phối hợp với nhà trường giáo dục con, em Vì muốn nâng cao hiệu cơng tác chủ nhiệm lớp phải có hỗ trợ phối kết hợp thành viên nhà trường công tác chủ nhiệm, đặc biệt việc trì sĩ số học sinh, vận động học sinh bỏ học chừng lớp “Ban vận động học sinh bỏ học lớp” có thành phần sau: Trưởng ban cán quản lý nhà trường thành viên, là: Ban chấp hành Cơng đồn, Bí thư Đồn niên, Tổng phụ trách Đội giáo viên chủ nhiệm lớp “Ban vận động học sinh bỏ học lớp” hoạt động suốt năm học Ngoài việc tuyên truyền vai trò, quyền lợi trách nhiệm việc học tập học sinh, phụ huynh học sinh địa phương, Ban vận động hoạt động tích cực cơng tác vận động học sinh bỏ học lớp, nhận thông tin báo cáo giáo viên chủ nhiệm tình hình học sinh bỏ học lớp Ban vận động họp, bàn phân công thành viên vào gia đình để trao đổi, tun truyền đơn đốc phụ huynh việc vận động học sinh quay lại lớp học Kết cuối năm học 2017 – 2018 học sinh bỏ học 2.3.7 Biện pháp 7: Thực tốt chế độ học sinh Nhà trường đạo giáo viên chủ nhiệm với kế toán thực hồ sơ cấp phát chế độ cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật kịp thời, đúng, trúng đối tượng học sinh, động viên, khuyến khích em chăm học tập, từ giúp nhà trường nâng cao hiệu công tác giáo dục nói chung cơng tác chủ nhiệm lớp nói riêng, đặc biệt cơng tác trì sĩ số học sinh 14 2.3.8 Biện pháp 8:  Tổ chức lấy ý kiến học sinh cơng tác quản lí giáo viên chủ nhiệm Trong năm học định kì đột xuất Ban giám hiệu nhà trường tổ chức sinh hoạt, đối thoại trực tiếp với học sinh lấy ý kiến học sinh phiếu thăm dò số lớp nhiều lớp nội dung: Phản ánh công tác làm chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp; tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với nhà trường giáo viên chủ nhiệm lớp Trên sở ban giám hiệu có biện pháp đạo điều chỉnh hoạt động giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời điều chỉnh kế hoạch, biện pháp nhà trường cho phù hợp với thực tế hơn.  2.3.9 Biện pháp 9: Thực tốt công tác thi đua khen thưởng Bất hoạt động hay công tác việc động viên khen thưởng cách kịp thời, nguồn cổ vũ lớn lao, động lực thúc đẩy họ vươn lên công tác Đối với giáo viên chủ nhiệm quan tâm tạo điều kiện, động viên khen thưởng kịp thời thực nhiệm vụ, học kỳ, dịp phát động thi đua, chí tuần Căn vào ngày lễ lớn để xây dựng chủ đề phát động đợt thi đua như: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11; 22/12; 26/3, Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề "Thi đua dạy tốt - học tốt", nhà trường tổ chức cơng đồn, Đồn niên tổng phụ trách đội xây dựng nội dung, tiêu chí, đánh giá cụ thể, thống ban hành từ đầu năm học để làm đánh giá cuối đợt thi đua Trong thi đua, khen thưởng cần tuân thủ nguyên tắc: Khen, thưởng, người, đứng việc người, việc đảm bảo dân chủ, công khai kịp thời cán giáo viên nói chung giáo viên chủ nhiệm nói riêng, tạo động lành mạnh, kích thích thành viên tự cố gắng vươn lên tự khẳng định trước tập thể Cần quan tâm công tác xây dựng danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, tập thể học sinh tiên tiến, xuất sắc, chi đội vững mạnh,… Ví dụ: giáo viên chủ nhiệm giỏi (đạt danh hiệu tiên tiến) giáo viên: + Dạy giỏi + Xây dựng tập thể tự quản tốt + Có cơng lao việc giảm thiểu học sinh học yếu học sinh bỏ học chừng, có phương pháp tốt giáo dục học sinh cá biệt + Lớp chủ nhiệm đạt danh hiệu lớp tiên tiến + Có học sinh giỏi qua kỳ thi + Có SKKN xếp loại cấp TP + Ngồi ra, vào ngày cơng, công lao động, + Đạt kết tốt đợt kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm thành tích tập thể lớp 15 Như để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới hình thành phát triển nhân cách học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường Chính vậy, người quản lý nhà trường cần phải vận dụng linh hoạt biện pháp để đạo thực tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm đạt mục tiêu giáo dục Giáo viên chủ nhiệm giỏi tham gia tính điểm theo tiêu chí thi đua hàng năm để đánh giá xếp loại, xét danh hiệu thi đua mà tơn vinh cách mức xứng đáng với công lao, sức lực trí tuệ đầu tư xây dựng lớp vững mạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khen thưởng theo quy định khen thưởng nhà trường, đề nghị tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, tỉnh theo quy định Ngành Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành nhân cách, phẩm chất lực công dân Để đạt mục tiêu trên, công tác giáo dục học sinh thực nhiệm vụ vẻ vang đòi hỏi nhiều cơng sức, tâm huyết đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Trong nghiệp giáo dục nay, người giáo viên chủ nhiệm cần tự rèn luyện, bồi dưỡng theo tiêu chí, chuẩn nghề nghiệp để trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi Cán quản lý cần chăm lo phát triển đội ngũ làm công tác chủ nhiệm lớp nhà trường ngày vững mạnh góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục trường THCS giáo dục học sinh trở thành người ngoan, trò giỏi vừa có đức, vừa có tài phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, xây dựng bảo vệ tổ quốc 2.4 Hiệu quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh Qua việc áp dụng giải pháp biện pháp quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh , năm học 2018 - 2019, nhà trường có chuyển biến tích cực cơng tác dạy học giáo dục học sinh Kết chất lượng giáo dục hai mặt năm học : Hạnh kiểm (%) Năm học Tốt 2016-2017 2017-2018 So sánh Tăng (+) Giảm (-) 86,21 87,38 + Khá TB 12,76 0,34 12,62 - Văn hóa đại trà (%) Yếu HS TN Giỏi Khá TB Yếu % 12,76 16,50 + 54,48 51,46 - 29,66 29,77 + 2,41 2,27 - 96,9 100 + Qua bảng so sánh số liệu trên, ta thấy sau áp dụng biện pháp đạo thực công tác chủ nhiệm lớp chất lượng học lực hạnh 16 kiểm học sinh có chuyển biến rõ rệt, giảm tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình học lực yếu đặc biệt cơng tác trì sĩ số học sinh đạt 100% khơng có học sinh bỏ học KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua lý luận thực tiễn kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp cho ta thấy thành công công tác giáo dục vài phương pháp hay biện pháp riêng lẻ mà hệ thống phương pháp, biện pháp thực cách nhịp nhàng, linh hoạt áp dụng với trường học, mặt khác, cơng tác chủ nhiệm thành cơng hay khơng phụ thuộc vào công tác quản lý, đạo lãnh đạo nhà trường, đoàn thể, lực nhiệt tình đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Có thể nói trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm công tác giảng dạy lớn lao, giai đoạn tất hoạt động nhà trường phải tập trung vào mục tiêu "Phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh” Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp Các biện pháp tiếp tục áp dụng trường THCS Đông Lĩnh Về biện pháp phát huy hiệu giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm vững vàng, có trách nhiệm cao cơng tác, chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường không ngừng nâng lên đặc biệt tỷ lệ học sinh bỏ học chừng khơng còn, nhà trường ngày có uy tín, Đảng ủy, quyền nhân dân địa phương tín nhiệm ủng hộ 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Ủy ban nhân dân cấp Kính đề nghị UBND TP Thanh Hóa biên chế cho nhà trường giáo viên TD, giáo viên tin học để giúp học sinh học tiếp cận cơng nghệ thơng tin xác, xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức giúp cho công tác giảng dạy tốt 3.2.2 Đối với quyền địa phương - Đề nghị Đảng ủy, UBND TP tổ chức cá nhân đoàn thể tích cực cơng tác tun truyền giáo dục, nâng cao dân trí, ổn định đời sống dân sinh, tạo điều kiện giáo dục phát triển - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, sống người dân có ấm no, hạnh phúc tạo “tổ ấm” cho em học sinh tiếp tục yên tâm học tập 3.2.3 Đối với nhà trường - giáo viên - Lãnh đạo nhà trường phải động, sáng tạo, không ngừng học hỏi việc vận dụng biện pháp quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp 17 - Mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho để chiếm lòng tin học sinh, nhân dân từ nâng cao hiệu giáo dục tồn diện học sinh lớp phụ trách Như vậy, với nhiệm vụ chức trách mình, thân nghiên cứu áp dụng biện pháp đạo công tác chủ nhiệm nhà trường THCS Đông Lĩnh tiếp tục áp dụng đạo năm học để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đơn vị Mặc dù thân tập trung suy nghĩ nghiên cứu, điều tra thu thập thông tin, thâu tóm chắt lọc nội dung cần viết, với giúp đỡ đồng chí lãnh đạo trường THCS Đơng Lĩnh, đồng chí lãnh đạo quyền địa phương tập thể giáo viên nhà trường, nhiên điều kiện lực thân nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý xây dựng bạn đọc để sáng kiến kinh nghiệm hoàn chỉnh thật hữu ích cơng giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ Đông Lĩnh, ngày 12 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Hoàng Lương 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị TW2 khóa 8, Nghị TW8 khóa XI Nghị TW4 khóa XII Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục năm học 2018 – 2019 SGD PGD TP Thanh Hóa Qua mạng Internet 19 ... hợp để quản lý, đạo thực tốt công tác chủ nhiệm lớp để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nhà trường 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh 2.2.1 Thực trạng công tác chủ nhiệm. .. diện nhà trường việc tìm áp dụng số biện pháp đạo thực nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường học cần thiết 2.2.2 Thực trạng công tác Chủ nhiệm lớp trường THCS Đông Lĩnh - Một số nét... Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý đạo công tác chủ nhiệm lớp Các biện pháp tiếp tục áp dụng trường THCS Đông Lĩnh Về biện pháp phát huy hiệu giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS đông lĩnh ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm