0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

3 120 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1) Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Tuần : Tiết : Chương I: Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức Giúp em hiểu khái niệm thông tin hoạt động thông tin người Có khái niệm ban đầu tin học máy tính điện tử Kỹ Nhận biết lợi ích máy tính điện tử hoạt động thông tin người nhận biết nhiệm vụ tin học Thái độ Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ Chuẩn bò học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ Xem trước nội dung trước đến lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Hằng ngày em tiếp nhận nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác như: báo, đèn tín hiệu giao thông, biển đường, Quá trình tiếp nhận xử lý thông tin người Và để hiểu rõ thông tin em vào “ Thông Tin Tin Học” * Tiến trình dạy: TG Hoạt động Giáo Hoạt động Nội dung viên học sinh 10’ Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm thông Thông tin tin gì? - Giới thiệu vài nét Chú ý lên - Thông tin tất thông tin bảng, lắng nghe đem lại hiểu ngày mà học sinh thường hay bắt gặp -Suy nghó, Liên hệ biết -Hằng ngày em thực tế giới xung quanh (sự vật, thường xem tivi, phim sống kiện ) xem như: Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình bão, sóng thần, tai nạn, liên quan người thông tin - Đưa ví dụ - Em nêu số - Trả lời ví dụ thông tin mà người thu nhận mắt, tai, mũi, lưỡi - Nhận xét 10’ Hoạt động 2: Giới thiệu hoạt động thông tin người - Quan sát mô hình xử lí - Mô hình xử lí thông tin Cho biết mô thông tin gồm hình trình xử lí giai đoạn: thông tin thông tin gồm giai vào, xử lí, thông đoạn ? tin - Thông tin trước xử lý Thông tin vào Thông tin sau xử lí - Chú ý, liên hệ thông tin thực tế Thông tin Thông tin- Lấy ví dụ Xử lí vào - Hãy xác đònh thông tin vào câu - Thông tin vào: sau? Nghe tiếng trống Khi nghe tiếng trống trường trường học sinh vào - Thông tin : học lớp sinh vào lớp - Nhận xét 10’ Hoạt động 3: Giới thiệu hoạt động thông tin tin học - Hoạt động thông tin người chủ yếu nhờ giác quan não Tuy nhiên khả hoạt động thông tin giác quan não có giới hạng - Dùng kính hiển vi VD: Không thể nhìn để quan sát vật thấy vật vô nhỏ nhỏ - Làm ta nhìn thấy vật nhỏ ? - Nhận xét 5’ Hoạt động 4: Củng cố Em lấy ví dụ Tiếng trống Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang người VD: Đèn giao thông Hoạt động thông tin người Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ truyền (trao đổi) thông tin gọi chung hoạt động thông tin (Mô hình trình xử lí thông tin) Hoạt động thông tin tin học: Một nhiệm vụ tin học nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách tự động nhờ trợ giúp máy tính điện tử Trang Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình thông tin trường Mô hình trình xử - bước: Thông tin lí thông tin gồm vào, xử lí, thông bước ? tin Dặn dò (2’) Về nhà học cũ, làm tập trang 5/SGK Đọc đọc thêm số xem IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1),