Giáo án Tin học lớp 9_CKTKN_Bộ 1

162 3K 0
Giáo án Tin học lớp 9_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường TH&THCS Hương Nguyên Tuần: Tiết Chương I MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Bài MẠNG MÁY TÍNH Giáo án Tin Ngày soạn:17/8/2013 I Mục tiêu Kiến thức: - Giúp HS hiểu cần mạng máy tính - Biết khái niệm mạng máy tính - Các thành phần mạng: Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông - Biết vài loại mạng máy tính thường gặp: Mạng có dây mạng không, mạng cục mạng diện rộng - Biết vai trị máy tính mạng - Biết lợi ích mạng máy tính Kĩ năng: – Phân biệt qua hình vẽ: Các mạng LAN, WAN, mạng khơng dây có dây, số thiết bị kết nối, mơ hình ngang hàng mơ hình khách chủ Thái độ:– Học tập, vui chơi lành mạnh , có ích mạng Internet II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV – Giáo án, tranh ảnh – Tổ chức hoạt động theo nhóm Chuẩn bị HS – Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (2’) - Kiểm tra sách học sinh chuẩn bị theo yêu cầu môn hay chưa yêu cầu học sinh phải mua theo u cầu • Đặt vấn đề: (2’) Khi máy tính đời ngày làm nhiều việc nhu cầu trao đổi xử lí thơng tin tăng dần việc kết nối mạng tất yếu, lớp em học số phần mềm ứng dụng như: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal Hàng ngày, em thường hay trao đổi với bạn bè cách Chat gửi Email, em có thắc mắc người ta lại làm khơng Muốn biết câu trả lời em hiểu rõ chương trình lớp 9, tìm hiểu chương 1: Từ máy tính đến mạng máy tính Giảng nội dung mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu Vì cần mạng máy cần mạng máy tính (14’) tính? (14’) Gv: Hàng ngày, em thường dùng Hs: Soạn thảo văn bản, - Người dùng có nhu cầu máy tính vào cơng việc gì? tính tốn, nghe nhạc, xem trao đổi liệu Gv: Em thấy máy tính cung phim, chơi game, phần mềm cấp phần mềm phục vụ Hs: Lí cần mạng máy - Với máy tính đơn lẻ, nhu cầu hàng ngày người, tính là: khó thực thơng tin em có tự đặt - Người dùng có nhu cầu cần trao đổi có dung lượng câu hỏi cần mạng máy tính trao đổi liệu lớn không Các em tham khảo phần mềm - Nhu cầu dùng chung thông tin SGK cho biết - Với máy tính đơn lẻ, tài nguyên máy tính lí cần mạng máy khó thực thơng tin liệu, phần mềm, máy in,… tính? cần trao đổi có dung lượng từ nhiều máy tính Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động GV - Nhu cầu dùng chung tài nguyên máy tính liệu, phần mềm, máy in,… từ nhiều máy tính Gv: Nhận xét Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm mạng máy tính (21’) Gv: Cho hs tham khảo thơng tin SGK Mạng máy tính gì? Gv: Nhận xét Gv: Em nêu kiểu kết nối phổ biến mạng máy tính? Giáo án Tin Hoạt động HS Nội dung ghi bảng lớn Hs: Lắng nghe ghi Hs: Mạng máy tính tập Khái niệm mạng máy hợp máy tính kết tính(21’) nối với theo a) Mạng máy tính gì? phương thức thơng qua phương tiện truyền dẫn tạo thành hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên liệu, phần mềm, máy in,… Hs: Kiểu kết nối hình sao, kiểu đường thẳng, kiểu vịng Gv: Mỗi kiểu có ưu điểm nhược điểm riêng - Mạng hình sao: Có ưu điểm có thiết bị nút thơng tín bị hỏng mạng hoạt động bình thường, mở rộng thu hẹp tùy theo yêu cầu người sử dụng, nhược điểm trung tâm có cố tồn mạng ngừng hoạt động - Mạng đường thẳng: Có ưu điểm dùng dây cáp nhất, dễ lắp đặt, nhược điểm có ùn tắc giao thông di chuyển liệu với lưu lượng lớn có hỏng hóc đoạn khó phát hiện, ngừng đường dây để sửa chữa ngừng toàn hệ thống - Mạng dạng vịng: Có thuận lợi Quan sát nới rộng xa, tổng đường dây cần thiết so với hai kiểu Hs: Ghi trên, nhược điểm đường dây phải khép kín, bị ngắt nơi tồn hệ thống bị ngừng Mạng máy tính tập hợp máy tính kết nối với theo phương thức thơng qua phương tiện truyền dẫn tạo thành hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên liệu, phần mềm, máy in,… Các kiểu kết nối mạng máy tính: - Kết nối hình - Kết nối đường thẳng - Kết nối kiểu vòng b) Các thành phần mạng Error! Objects cannot be created from editing field codes Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động GV Gv: Em nêu thành phần chủ yếu mạng? Gv: Nhận xét Giáo án Tin Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hs: Các thành phần chủ yếu mạng là: thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông Hs: Ghi - Các thiết bị đầu cuối máy tính, máy in,… - Mơi trường truyền dẫn cho phép tín hiệu truyền qua đó(sóng điện từ, xạ hồng ngoại) - Các thiết bị kết nối mạng(modem, định tuyến) - Giao thức truyền thông: tập hợp quy tắc quy định cách trao đổi thông tin thiết bị gửi nhận liệu mạng Củng cố luyện tập (4’) - Nêu khái niệm mạng máy tính? Đáp án: Mạng máy tính tập hợp máy tính kết nối với theo phương thức thơng qua phương tiện truyền dẫn tạo thành hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên liệu, phần mềm, máy in,… Hướng dẫn HS tự học nhà (1’) - Về nhà học bài, xem nội dung phần lại - Làm tập đến Tuần: Bài MẠNG MÁY TÍNH (tt) Ngày soạn:17/8/2013 Tiết I Mục tiêu Kiến thức: - Giúp Hs hiểu cần mạng máy tính - Biết khái niệm mạng máy tính - Các thành phần mạng: thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông - Biết vài loại mạng máy tính thường gặp: mạng có dây mạng khơng, mạng cục mạng diện rộng - Biết vai trị máy tính mạng - Biết lợi ích mạng máy tính Kĩ năng: – Phân biệt qua hình vẽ: Các mạng LAN, WAN, mạng khơng dây có dây, số thiết bị kết nối, mơ hình ngang hàng mơ hình khách chủ Thái độ: – Học tập, vui chơi lành mạnh , có ích mạng Internet – Nhận thức vấn đề quyền mạng II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Giáo án, sgk, máy chiếu, mạng máy tính Tổ chức hoạt động theo nhóm Chuẩn bị HS – Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (5’) Câu hỏi Nêu lợi ích việc kết nối máy tính? Đáp án Việc kết nối máy tính thành mạng cần thiết để giải vấn đề như: – Cần chép lượng lớn liệu từ máy sang máy khác thời gian ngắn – Nhiều máy tính dùng chung liệu, thiết bị, phần mềm tài nguyên đắt tiền xử lí tốc độ cao, đĩa cứng dung lượng lớn … Đặt vấn đề - Có nhiều tiêu chí để phân loại mạng: theo mơi trường truyền thơng, theo góc độ phân bố địa lý, theo chức Bài học hôm tiếp tục tìm hiểu mạng máy tính Giảng nội dung mới: Hoạt động Gv Hoạt đông HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu phân loại Phân loại mạng máy mạng máy tính (15’) Hs: Mạng có dây tính (15’) Gv: Cho hs tham khảo thông tin không dây, mạng cục a) Mạng có dây mạng sgk Em nêu vài loại mạng diện rộng không dây mạng thường gặp? Gv: Đầu tiên mạng có dây Hs: Mạng có dây sử dụng mạng khơng dây phân chia môi trường truyền dẫn dựa môi trường truyền dẫn Vậy dây dẫn(cáp xoắn, mạng có dây sử sụng môi trường cáp quang) truyền dẫn gì? Gv: Mạng khơng dây sử sụng mơi Hs: Mạng khơng dây sử trường truyền dẫn gì? dụng mơi trường truyền Gv: Mạng không dây em dẫn không dây(sóng điện thường nghe người ta gọi Wifi từ, xạ hồng ngoại) - Mạng có dây sử dụng mơi tiệm Cafe Mạng khơng dây có trường truyền dẫn khả thực kết nối dây dẫn(cáp xoắn, cáp thời điểm, nơi phạm quang) vi mạng cho phép Phần lớn Hs: Lắng nghe ghi - Mạng không dây sử dụng mạng máy tính thực tế kết mơi trường truyền dẫn hợp kết nối có dây khơng khơng dây(sóng điện từ, dây Trong tương lai, mạng không xạ hồng ngoại) dây ngày phát triển Hs: Mạng cục bộ(Lan) b) Mạng cục mạng hệ thống máy tính diện rộng Gv: Ngồi ra, người ta cịn phân kết nối phạm loại vi hẹp văn mạng dựa phạm vi địa lí phịng, tịa nhà mạng máy tính thành mạng cục Hs: Mạng diện mạng diện rộng Vậy mạng cục rộng(Wan) hệ thống gì? máy tính kết nối phạm vi rộng Gv: Còn mạng diện rộng gì? khu vực nhiều tịa nhà, Gv: Nhận xét giải thích thêm: phạm vi tỉnh, - Mạng cục bộ(Lan - Local mạng lan thường dùng quốc gia toàn cầu Area Network) hệ Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động Gv gia đình, trường phổ thơng, văn phịng hay công ty nhỏ Giáo án Tin Hoạt đông HS Nội dung ghi bảng thống máy tính kết nối phạm vi hẹp văn phòng, tòa nhà Hs: Lắng nghe ghi - Mạng diện rộng(Wan Wide Area Network) hệ thống máy tính kết nối phạm vi rộng khu vực nhiều tòa nhà, phạm vi tỉnh, quốc gia tồn cầu Cịn mạng diện rộng thường kết nối mạng LAN Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trị máy tính mạng (10’) Gv: Mơ hình mạng máy tính phổ biến gì? Hs: Là mơ hình khách – Vai trị máy tính chủ(client – server) mạng (10’) -Chia thành loại - Theo mơ hình này, máy tính máy chủ (server) chia thành loại Đó máy trạm (client, loại nào? workstation) - Máy chủ thường máy nào? Mô hình mạng máy tính phổ biến mơ hình khách – chủ (client – server): - Máy chủ(server): Là máy có cấu hình mạnh, cài đặt chương trình dùng để điều khiển tồn việc quản lí phân bổ tài nguyên mạng với mục đích dùng chung Máy trạm(client, workstation): Là máy sử dụng tài nguyên mạng máy chủ cung cấp -Máy chủ thường máy có cấu hình mạnh, cài đặt chương trình dùng để điều khiển tồn việc quản lí phân bổ tài nguyên mạng với mục đích dùng chung - Máy trạm máy nào? - Máy trạm máy sử - Những người dùng truy dụng tài nguyên nhập vào máy chủ để dùng mạng máy chủ cung chung phần mềm, chơi cấp trò chơi, khai thác tài nguyên mà máy chủ cho phép -Ghi Hoạt động 3: Tìm hiểu lợi ích Lợi ích mạng máy mạng máy tính (10’) tính (11’) - Nói tới lợi ích mạng máy tính HS lắng nghe , ghi Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Hoạt động Gv Hoạt đông HS Nội dung ghi bảng nói tới chia sẻ(dùng chung) - Dùng chung liệu tài nguyên mạng Vậy lợi - Dùng chung thiết bị ích mạng máy tính gì? phần cứng máy in, - Lợi ích mạng máy tính là: nhớ, ổ đĩa,… - Dùng chung liệu - Dùng chung phần - Dùng chung thiết bị phần cứng mềm máy in, nhớ, ổ đĩa,… - Trao đổi thông tin - Dùng chung phần mềm - Trao đổi thông tin - Có thể giải thích thêm lợi ích - Ghi Củng cố luyện tập (3’) - Nêu tiêu chí để phân biệt mạng khơng dây với mạng có dây; mạng LAN WAN? Đáp án: * Mạng không dây mạng có dây dựa mơi trường truyền dẫn, * Mạng LAN WAN:dựa phạm vi địa lí mạng Hãy cho biết khác vai trò máy chủ với máy trạm mạng máy tính? Đáp án: * Máy chủ: dùng để quản lí phân bổ tài nguyên mạng với mục đích dùng chung * Máy trạm: máy tính sử dụng tài nguyên mạng máy chủ cung cấp Hướng dẫn HS tự học nhà (1’)  Về nhà học  Làm tập cịn lại  Xem trước 2: “Mạng thơng tin tồn cầu INTERNET” Tuần: Bài MẠNG THƠNG TIN TOÀN CẦU INTERNET Ngày soạn: 25/8/2013 Tiết I Mục tiêu Kiến thức: - Biết Internet - Biết số dịch vụ Internet: Tổ chức khai thác thơng tin Internet, tìm kiếm thơng tin Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử dịch vụ khác - Biết làm để kết nối Internet - Biết khái niệm địa IP - Biết khái niệm Internet, lợi ích Internet mang lại, sơ lược giao thức TCP/IP Kĩ năng: - Hs có kĩ thao tác Internet Thái độ: – Học tập, vui chơi lành mạnh , có ích mạng Internet – Nhận thức vấn đề quyền mạng II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phịng máy Tổ chức hoạt động theo nhóm Chuẩn bị HS – Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Tiến trình dạy học Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ: (5’) Câu hỏi Phân loại mạng máy tính? Đáp án • Phân loại theo mơi trường truyền thơng: Mạng có dây mạng khơng dây • Phân loại theo góc độ phân bố địa lí: – Mạng cục (LAN – Local Area Network) mạng kết nối nhỏ, máy tính gần nhau, chẳng hạn phịng, tồ nhà, quan, trường học … – Mạng diện rộng (WAN – Wide Area NetWord): kết nối máy tính khoảng cách lớn Thường liên kết mạng cục – Mạng toàn cầu Internet: kết nối mạng với phạm vi toàn cầu Đặt vấn đề: Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông tin vô tận, giúp học tập, vui chơi, giải trí, … Internet đảm bảo phương thức giao tiếp hoàn toàn người với người, trứơc em tìm hiểu mạng máy tính, cịn mạng thơng tin tồn cầu Internet Thầy em hiểu rõ học hôm nay: Mạng thơng tin tồn cầu Internet Giảng nội dung mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: (14’) Internet gì? (15’) Tìm hiểu Internet gì? - Cho hs tham khảo thông tin sgk Em cho biết Internet gì? →Internet mạng kết nối hàng triệu máy - Em cho ví dụ dịch vụ tính mạng máy tính thơng tin đó? khắp giới, Internet mạng kết nối cung cấp cho hàng triệu máy tính - Nhận xét người khả khai mạng máy tính khắp thác nhiều dịch vụ giới, cung cấp cho - Theo em chủ thực mạng thông tin khác người khả khai thác internet? nhiều dịch vụ thông tin → Đọc, nghe khác Email, -Mỗi phần nhỏ Internet tổ xem tin trực tuyến Chat, Forum,… chức khác quản lí, khơng thơng qua báo điện tổ chức hay cá nhân nắm tử, đài truyền quyền điều khiển tồn mạng Mỗi hình trực tuyến, thư phần mạng, khác điện tử, trao đổi giao tiếp với hình thức diễn đàn, giao thức thống nhất( giao thức mua bán qua mạng, TCP/IP) tạo nên mạng toàn cầu → Ghi - Em nêu điểm khác biệt Internet so với mạng máy tính → Mạng Internet thơng thường khác? chung, khơng chủ thực - Nếu nhà em nối mạng Internet, em có sẵn sàng chia sẻ kiến thức hiểu biết có Internet khơng? - Khơng em mà có nhiều người dùng sẵn sàng chia sẻ tri thức, hiểu Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động GV biết sản phẩm Internet Theo em, nguồn thơng tin mà internet cung cấp có phụ thuộc vào vị trí địa lí khơng? - Chính thế, gia nhập Internet, mặt nguyên tắc, hai máy tính hai đầu trái đất kết nối để trao đổi thông tin trực tiếp với Giáo án Tin Hoạt động HS → Các máy tính đơn lẻ mạng máy tính tham gia vào Internet cách tự nguyện bình đẳng → Trả lời → Các nguồn thông tin mà internet cung cấp không phụ thuộc vào vị trí địa lí - Tiềm Internet lớn, ngày có nhiều dịch vụ cung cấp Internet nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng người dùng Vậy Internet có dịch  Giới thiệu mục → Ghi Hoạt động 2: Tìm hiểu số dịch vụ Internet (20’) Em liệt kê số dịch vụ Internet? - Đầu tiên dịch vụ tổ chức khai thác thông tin Internet, dịch vụ phổ biến Các em để ý em gõ trang web đó, em thấy chữ WWW đầu trang web Chẳng hạn www.tuoitre.com.vnn Vậy em có thắc mắc mắc chữ WWW có ý nghĩa khơng Vậy em có thắc mắc mắc chữ WWW có ý nghóa không Các em tham khảo thơng tin SGK cho biết dịch vụ WWW gì? - Nhận xét - Các em xem trang web tin tức VnExpress.net trình duyệt Internet Explorer Trần Tiểu Sơn Nội dung ghi bảng - Mạng Internet chung, khơng chủ thực - Các máy tính đơn lẻ mạng máy tính tham gia vào Internet cách tự động Đây điểm khác biệt Internet so với mạng máy tính khác - Khi gia nhập Internet, mặt nguyên tắc, hai máy tính hai đầu trái đất kết nối để trao đổi thông tin trực tiếp với Một số dịch vụ Internet (20’) `→ Một số dịch vụ Internet: - Tổ chức khai thác thông tin Internet - Tìm kiếm thơng tin Internet - Hội thảo trực tuyến - Đào tạo qua mạng - Thương mại điện tử a) Tổ chức khai thác - Các dịch vụ khác thông tin Internet → Word Wide Web(Web): Cho phép tổ chức thông tin Internet dạng trang nội dung, gọi trang web Bằng trình duyệt web, người dùng dễ dàng truy cập để xem trang máy tính kết nối với Internet → Ghi Word Wide Web(Web): Cho phép tổ chức thông tin Internet dạng trang nội dung, gọi trang web Bằng trình duyệt web, người dùng dễ dàng truy cập để xem trang máy → Thường dùng máy tính kết nối với tìm kiếm danh mục Internet Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động GV - Dịch vụ WWW phát triển mạnh tới mức nhiều người hiểu nhầm Internet web Tuy nhiên, web dịch vụ nhiều người sử dụng Internet - Để tìm thơng tin Internet em thường dùng cơng cụ hỗ trợ nào? - Máy tìm kiếm giúp em làm gì? - Ví dụ em sử dụng Google với từ khóa thi Olympic tốn để tìm thơng tin liên quan đến thi Olympic tốn ? Danh mục thơng tin gì? Giáo án Tin Hoạt động HS thông tin Nội dung ghi bảng →Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm thơng tin dựa b) Tìm kíếm thơng tin sở từ khóa Internet liên quan đến vấn đề - Máy tìm kiếm giúp tìm cần tìm kiếm thơng tin dựa → Danh mục thông sở từ khóa liên quan tin trang web chứa đến vấn đề cần tìm danh sách trang - Danh mục thơng tin web khác có nội dung (directory): Là trang web phân theo chủ đề chứa danh sách trang web khác có nội dung phân theo chủ đề - Người truy cập nháy Lưu ý: Không phải chuột vào chủ đề thơng tin Internet quan tâm để nhận thơng tin miễn phí Khi danh sách sử dụng lại thông tin trang web có nội dung mạng cần lưu ý đến liên quan truy cập quyền thơng tin trang web cụ thể để đọc nội dung - Ghi → Ví dụ danh mục thơng tin trang web Google, Yahoo - Khi truy cập danh mục thông tin, người truy cập nào? - Yêu cầu hs đọc lưu ý SGK Củng cố luyện tập (4’) Internet gì? Điểm khác biệt mạng internet so với mạng LAN, WAN Đáp án: Internet mạng kết nối hàng triệu máy tính mạng máy tính khắp giới, cung cấp cho người khả khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác Email, Chat, Forum,… Em liệt kê số dịch vụ Internet? Đáp án: Một số dịch vụ Internet: - Tổ chức khai thác thông tin Internet - Tìm kiếm thơng tin Internet - Hội thảo trực tuyến - Đào tạo qua mạng - Thương mại điện tử - Các dịch vụ khác Hướng dẫn HS tự nhà (1’)  Về nhà học bài, xem trước nội dung lại  Làm tập 1,2 Trần Tiểu Sơn Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin  Tuần: Bài MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET Ngày soạn: 25/8/2013 Tiết (tiếp theo) I Mục tiêu Kiến thức: - Biết Internet - Biết số dịch vụ Internet: Tổ chức khai thác thơng tin Internet, tìm kiếm thông tin Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử dịch vụ khác - Biết làm để kết nối Internet Kĩ năng: - Hs có kĩ thao tác Internet Thái độ: – Học tập, vui chơi lành mạnh , có ích mạng Internet – Nhận thức vấn đề quyền mạng II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy Tổ chức hoạt động theo nhóm Chuẩn bị HS – Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ: (5’) Câu hỏi Internet gì? Điểm khác biệt mạng internet so với mạng LAN, WAN Em liệt kê số dịch vụ Internet? Muốn tìm kiếm thơng tin Internet ta phải làm nào? Đáp án Internet mạng kết nối hàng triệu máy tính mạng máy tính khắp giới, cung cấp cho người khả khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác Email, Chat, Forum,… Một số dịch vụ Internet: - Tổ chức khai thác thông tin Internet - Tìm kiếm thơng tin Internet - Hội thảo trực tuyến - Đào tạo qua mạng - Thương mại điện tử - Các dịch vụ khác - Sử dụng máy tìm kiếm: + Google + Yahoo - Danh mục thơng tin: trang web chứa danh sách trang web khác có nội dung phân theo chủ đề Đặt vấn đề Ở tiết trước em làm quen với mạng Internet số ứng dụng INTERNET Bài học hơm tìm hiểu cách kết nối INTERNET Giảng nội dung mới: Trần Tiểu Sơn 10 Hoạt động GV Trường TH&THCS Hương Nguyên Hoạt động HS Giáo án Tin Khởi động PowerPoint áp dụng mẫu (hoặc tạo màu nền, màu chữ) thích hợp cho trình chiếu Sau nhập nội dung Di sản giới Việt Nam vào trang tiêu đề Em chọn ảnh di sản để làm cho trang tiêu đề Trang 2: Di sản giới Việt Nam Vịnh Hạ Long Thêm trang chiếu nhập nội dung tơng ứng nh sau: Phong Nha Kẻ Bàng Gv ging gii,kt hợp với đưa câu hỏi để Hs trả lời  tìm ý Hs ghi lại nội dung - Có thể dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa màu sắc, độ sáng tối cho ảnh - Dùng Beniton Movie GIF để tạo ảnh động - Dùng phần mềm ghi âm xử lý âm Adacity để chèn âm file nhạc cho trình chiếu Trần Tiểu Sơn 148 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin c.Củng cố, luyện tập: (4’) - GV hệ thống lại học - Kiểm tra kết thưc hành HS cho điểm thường xuyên - HD HS tắt máy d.Hướng dẫn HS tự học nhà: (1’) - Ôn lại có điều kiện - Đọc trước nội dung tiếp thực hành Ngày soạn: /04/2011 Ngày giảng: Giảng lớp 9A: Giảng lớp 9B: Giảng lớp 9C: /04/2011 /04/2011 /04/2011 Tiết 66 Thực hành12 TẠO SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN (tiếp theo) I Mục tiêu: a Về kiÕn thøc: - Tạo sản phẩm đa phương tiện đơn giản phn mm trỡnh chiu Power point b V kĩ năng: - Rèn luyện kỹ thực hành PowerPoint c V thái độ - Giỏo dc tớnh thm m, thỏi độ học tập nghiêm túc II Chuẩn bị GV v HS a Chun b ca Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu - Tài liệu, giáo án b Chun bị Häc sinh: - Vë ghi, tµi liƯu Tiến trình dạy: a KiĨm tra bµi cị: Kết hợp học Đặt vấn đề Bài học hôm tiếp tục học nội dung : Tạo sản phẩm đa phương tiện PowerPoint - Chiếu số trang chiếu để làm ví dụ cụ thể, hình vẽ (SGK) đưa vào máy chiếu để chiếu lên hình,máy quét ảnh, phần mềm như: Audacity… Giảng nội dung mới: (40’) Hoạt động GV HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NHÚNG VIOLET VÀO POWERPOINT Hoạt động HS Gv giảng giải,kết hợp với đưa câu hỏi để Một ưu điểm Violet so với phần mềm soạn Hs trả lời  tìm giảng khác khả nhúng vào số phần mềm soạn ý giảng khác, đặc biệt với Powerpoint (Một phần mềm phổ biến) Nhúng Violet vào Powerpoint cách nội dung Hs ghi lại nội dung trang Violet trang hình Powerpoint, bên cạnh Trần Tiểu Sơn 149 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin nội dung Powerpoint khác Ví dụ bạn dùng Violet để tạo tập (trắc nghiệm, ô chữ, kéo thả, ), sau nhập tập vào trang slide giảng Powerpoint có sẵn Cách làm sau: Gv giảng giải,kết hợp − Ở tạo tập trắc nghiệm Violet sau: với đưa câu hỏi để Hs trả lời  tìm − ?Văn “Những ngơi xa xôi” kể theo thứ mấy? ý Người kể ai? − Ngơi thứ ba, người kể Lê Minh Khuê − Ngôi thứ nhất, người kể Nho − Ngôi thứ nhất, người kể Phương Định − Sau tạo xong tập trắc nghiệm, nhấn phím F8 chọn giao diện trắng (thực chất khơng có giao diện) Rồi đóng gói dạng HTML (thực chất tạo file Player.swf) Hs ghi lại nội dung Gv giảng giải,kết hợp với đưa câu hỏi để Hs trả lời  tìm ý − Sau đóng gói, giáo viên tiến hành chạy Microsoft Powerpoint Có thể mở file PPT có sẵn, tạo file PPT Hs ghi lại nội dung phải save lại (Ở mở file PPT có sẵn - Đó file giảng “ Những xa xôi” môn Ngữ văn ) Đây giảng tương đối hồn chỉnh chưa có tập nên chúng tơi sử dụng tập trắc nghiệm làm Violet Để đơn giản, ta nên copy (hoặc save) file PPT vào thư mục chứa thư mục đóng gói giảng Violet Ví dụ, Violet đóng gói “D:\Bai giang\Bai1\Package-trac nghiem” file PPT Gv giảng giải,kết hợp đặt vào “D:\BaiGiang\ Bai1” với đưa câu hỏi để − Trên giao diện Powerpoint, đưa chuột đến vùng cơng cụ, Hs trả lời  tìm nhấn phải chuột, chọn Control Toolbox Khi công cụ Control ý Toolbox xuất click vào nút More Controls góc bên phải Lúc này, menu thả ra, chọn dòng Shockwave Flash Object Khi đó, trỏ chuột có hình chữ thập, kéo chuột để tạo hình chữ nhật với hai đường chéo Click phải chuột vào vùng hình chữ nhật vừa tạo, chọn Properties Bảng thuộc tính (Properties) xuất Hs ghi lại nội dung Trần Tiểu Sơn 150 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin − Lần lượt chọn chỉnh thuộc tính Base Movie sau: − Base: thư mục chứa gói sản phẩm, ý phải dùng đường dẫn tương đối so với file PPT Như ví dụ trước, với file Powerpoint đặt D:\BaiGiang\Bai1, cịn Violet đóng gói thư mục D:\Bai giang\Bai1\Package-trac nghiem, ta đặt Base Package-trac nghiem − Movie: tên đầy đủ (gồm đường dẫn) file Player.swf Violet sinh gói sản phẩm, thuộc tính Base cộng thêm \Player.swf Ví dụ Package-tracnghiem\Player.swf.( Trong q trình nhập đường dẫn ngừơi dùng nên dùng thao tác Copy/ Paste để đảm bảo xác, tránh việc nhập sai đường dẫn, dẫn đến việc không thực được.) − Khi hồn tất, chạy trang Powerpoint để xem kết Save lại − Sau đóng gói, sửa lại nội dung trang Violet nhúng vào PPT file Violet PPT tự cập nhật Chú ý: − Ta nhập nhiều tập Violet vào nhiều trang khác Powerpoint cách đóng gói tập nhiều thư mục khác Để cho dễ quản lý nên đặt thư mục đóng gói nằm thư mục chứa file PPT − Nếu không đặt thư mục đóng gói Violet vào thư mục chứa PPT nhúng người dùng phải dùng đường dẫn tuyệt đối Tuy nhiên, khuyên ngừơi sử dụng không nên làm cách copy giảng sang máy khác khơng thể sửa nội dung được, việc quản lí khó khăn c.Củng cố, luyện tập: (4’) - GV hệ thống lại học - Kiểm tra kết thưc hành HS cho điểm thường xuyên - HD HS tắt máy d.Hướng dẫn HS tự học nhà: (1’) - Ôn lại có điều kiện - Xem lại kiến thức từ đầu học kỳ II đến - Giờ sau ôn tập học kỳ I ========================================================= Ngày soạn: /05/2011 Ngày giảng: Trần Tiểu Sơn 151 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Giảng lớp 9A: Giảng lớp 9B: Giảng lớp 9C: /05/2011 /05/2011 /05/2011 Tiết 67 ÔN TẬP I Mục tiêu: a Về kiÕn thøc: - Tổng hợp kiến thức học chương - Ôn luyện lại dạng tập gặp chương (thực hành mỏy) b V kĩ năng: - Hỡnh thnh k nng tư tổng hợp, thành thạo thao tác c V thái độ - Giỏo dc tớnh thm m, thỏi độ học tập nghiêm túc II Chuẩn bị GV v HS a Chun b ca Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu - Tài liệu, giáo án b Chun bị Häc sinh: - Vë ghi, tµi liƯu Tiến trình dạy: a KiĨm tra bµi cị: Kết hợp học Đặt vấn đề Bài học hôm ơn tập Về trình chiếu Đa phương tiện Giảng nội dung mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng G Chọn mẫu bố trí nội H Trả lời Chọn mẫu bố trí nội dung cho trang dung cho trang chiếu? chiếu: Format  slide Layout G Các bước tạo trình chiếu ? H Trả lời theo nhóm G.Cách tạo màu cho trang chiếu ? H Trả lời theo nhóm Trần Tiểu Sơn 152 Các bước tạo trình chiếu : Gồm nhiều bước thực theo trình tự sau : a/ Chuẩn bị nội dung cho chiếu b/ Chọn màu hình ảnh cho trang chiếu c/ Nhập định dạng nội dung văn d/ Thêm hình ảnh minh họa e/ Tạo hiệu ứng chuyển động f/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa lưu trình chiếu Tạo màu cho trang chiếu : - B1 : Chọn trang chiếu ngăn bên trái (ngăn Slide) - B2 : Chọn lệnh Format  Background - B3 : Nháy nút chọn màu thích hợp - B4 : Nháy nút Apply hộp thoại ( nháy nút Apply to all b4 màu áp dụng cho toàn trang chiếu) Trường TH&THCS Hương Nguyên G Cách định dạng nội dung văn ? H Trả lời G Sử dụng mẫu H Trả lời trình chiếu? G Cách thao tác chèn H Trả lời theo nhóm hình ảnh vào trang chiếu? G Cách chèn âm đoạn phim vào trang chiếu? 1H Trả lời G Cách chuyển trang chiếu? H Trả lời theo nhóm Trần Tiểu Sơn 153 Giáo án Tin Định dạng nội dung văn - B1 : Chọn phần văn muốn định dạng - B2 : Sử dụng nút lệnh công cụ định dạng  Cách định dạng nội dung văn PPt tương tự phần mềm Word Sử dụng mẫu trình chiếu Các bước thực mẫu trình chiếu: - Mở file PPt tạo trước - Xuất mẫu trình chiếu : Nháy nút Design cơng cụ.(Format slide design) - Áp dụng mẫu trình chiếu có sẵn cho trang chiếu : B1 : Nháy nút mũi tên bên phải mẫu B2 : Nháy Apply to Selected Slides (áp dụng cho trang chiếu chọn) Apply to all Slides (áp dụng cho tất trang chiếu) Cách thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu: + Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào + Chọn lệnh Insert  Picture  From File Hộp thoại Insert Picture xuất + Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh Look in + Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết nháy Insert Chèn âm đoạn phim vào trang chiếu: B1 Chọn trang chiếu cần chèn tập tin âm hay đoạn phim B2 Nhấp chọn Insert Movies and sound Sound From File (hoặc movie From file) B3 Chọn thư mục lưu tập tin âm hay đoạn phim ô Look in B4 Nháy chọn tập tin cần chèn B5 Nháy Insert Cách chuyển trang chiếu : + Cùng với kiểu hiệu ứng, ta chọn tùy chọn sau để điều khiển : - Thời điểm xuất hiện, tốc độ xuất hiện, Âm kèm Trường TH&THCS Hương Nguyên G Cách tạo hiệu ứng động cho đối tượng? Giáo án Tin H Trả lời theo nhóm + Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang: B1: Chọn slide cần tạo hiệu ứng B2: Từ menu Slide Show  Slide Transition… B3: Nháy chọn hiệu ứng chuyển tiếp thích hợp ô bên phải Chú ý : No Transition (không hiệu ứng) ngầm định B4 Chọn tốc độ chuyển trang dòng speed: B5 Chọn âm kèm dòng sound: B6 Chọn chuyển trang nháy chuột dòng On mouse click hay tự động chuyển trang sau khoảng thời gian dòng Automatically after B7 Chọn áp dụng cho trang chiếu Apply to All Slides 11 Cách tạo hiệu ứng động cho đối tượng: Có hai lọai hiệu ứng động: - Hiệu ứng có sẳn phần mềm - Hiệu ứng tùy biến (Custom Animation)  Các bước tạo hiệu ứng động: Chọn trang chiếu Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp c.Củng cố, luyện tập: (4’) - HS thực hành máy để củng cố phần ôn tập - Tạo trình chiếu tương tự HANOI.ppt d.Hướng dẫn HS tự học nhà: (1’) - Học ôn lại kiến thức, sau ôn tập tiếp, chuẩn bị kiểm tra học kì II ================================================= Ngày soạn: /05/2011 Ngày giảng: Giảng lớp 9A: Giảng lớp 9B: Giảng lớp 9C: Tiết 68 ÔN TẬP I Mục tiêu: a Về kiÕn thøc: - Tổng hợp kiến thức học chương - Ôn luyện lại dạng tập gặp chương (thực hành máy) b Về kÜ năng: - Hỡnh thnh k nng t tng hp, thnh tho cỏc thao tỏc c V thái độ Trn Tiểu Sơn 154 /05/2011 /05/2011 /05/2011 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin - Giáo dục tính thẩm mỹ, thái độ học tập nghiêm túc II Chuẩn bị GV v HS a Chun b ca Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu - Tài liệu, giáo án b Chuẩn bị Häc sinh: - Vë ghi, tµi liƯu Tiến trình dạy: a KiĨm tra bµi cị: Kết hợp học Đặt vấn đề Bài học hôm ôn tập Về trình chiếu Đa phương tiện Giảng nội dung mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Nguyên tắc tạo ảnh động (5’) GV Nêu nguyên tác tạo Là thể liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, ảnh động HS: Thảo luận nhóm ảnh xuất thời gian trả lời bước tạo ngắn ảnh động Tạo ảnh động Beneton Movie GIF: (20’) - Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng hình + Các bước tạo ảnh động: B1 Nháy chuột lên nút New project công cụ B2 Nháy chuột lên nút Add Frame(s) công cụ B3 Chọn tập tin ảnh (tĩnh động) từ cửa sổ chọn tập tin (h 112) B4 Nháy nút Open để đưa tập tin ảnh chọn vào ảnh động B5 Lặp lại bước từ đến để đưa tập tin ảnh khác vào ảnh động -Nháy nút Save để lưu kết Tạo hiệu ứng cho ảnh động (15’) - Nháy chuột lên biểu tượng ngăn phải hình - Chọn kiểu hiệu ứng: + Hiệu ứng chuẩn (Normal) Nêu cách tạo hiệu ứng cho ảnh động Trần Tiểu Sơn 155 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin HS: Thảo luận nhóm trả lời bước tạo ảnh động + Hiệu ứng động (Animated) c.Củng cố, luyện tập: (4’) - HS thực hành máy để củng cố phần ơn tập - Tạo trình chiếu CACLOAIHOA.ppt, để không tốn nhiều slide, HS cần tạo lồi hoa slide, sau hình ảnh minh hoạ lồi hoa dùng phần mềm BMG, delay 100 để hiển thị d.Hướng dẫn HS tự học nhà: (1’) - Học ôn lại kiến thức, sau kiểm tra học kì II Ngày soạn: /05/2011 Trần Tiểu Sơn 156 Ngày giảng: Giảng lớp 9A: Giảng lớp 9B: Giảng lớp 9C: /05/2011 /05/2011 /05/2011 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Tiết 69 KIỂM TRA HỌC KÌ II PHẦN THỰC HÀNH I Mục tiêu: a Về kiÕn thøc: - Kiểm tra Tổng hợp kiến thức học chương b Về kĩ năng: - Hỡnh thnh k nng t tng hp, thnh tho cỏc thao tỏc c V thái độ - Giáo dục tính thẩm mỹ, thái độ làm kiểm tra nghiêm túc II Chuẩn bị GV HS a Chun b ca Giáo viên: - Máy tính, m¸y chiÕu - Đề bài, đáp án, biểu điểm b Chuẩn bị Häc sinh: - Ôn tập nội dung học Nội dung đề Học sinh chọn đề tài như: - Lịch sử máy tính - Giới thiệu số loài hoa - Hà Nội - Nha Trang - Đồng Nai - Danh thắng - Hạ long - … + Dùng phần mềm PowerPoint phần mềm Beneton Movie GiF để thiết kế trình chiếu + Mỗi trình chiếu có số trang chiếu từ đến 10 + Bài nộp theo dẫn giáo viên coi thi (Lưu vào ổ đĩa E:\THUCHANHTIN9HK2) Đáp án - Biểu điểm: Tạo từ trang chiếu trở lên: Tạo màu cho trang chiếu 2đ Có nội dung phong phú, hợp lí 2đ Tạo chuyển trang Tạo hiệu ứng động cho trang chiếu đ Có dùng phần mềm BMG để tạo ảnh động 1đ 2đ 1đ Nhận xét đánh giá Trần Tiểu Sơn 157 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin Ngày soạn: /05/2011 Ngày giảng: Giảng lớp 9A: Giảng lớp 9B: Giảng lớp 9C: /05/2011 /05/2011 /05/2011 Tiết 70 KIỂM TRA HỌC KÌ II PHẦN LÝ THUYẾT I Mục tiêu: a Về kiÕn thøc: - Kiểm tra Tổng hợp kiến thức hc chng b V kĩ năng: - Hỡnh thành kĩ tư tổng hợp, thành thạo thao tỏc c V thái độ - Giỏo dc tớnh thẩm mỹ, thái độ làm kiểm tra nghiêm túc II Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị ca Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu - bài, đáp án, biểu điểm b Chuẩn bị Häc sinh: - Ôn tập nội dung học Nội dung đề THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Môn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 01 Cấp độ Chủ đề Bài trình chiếu Trần Tiểu Sơn 158 Nhận biết Biết cách tạo trình chiếu, thành phần Thơng hiểu Vận dụng Tổng Trường TH&THCS Hương Nguyên Số câu Số điểm Tỉ lệ Thêm hình ảnh vào trang chiếu Giáo án Tin trình chiếu, ứng dụng PM trình chiếu 20% Biết chèn ảnh vào trình chiếu, thay đổi kích thước ảnh, phim, di chuyển ảnh 30% Số câu Số điểm Tỉ lệ Tạo hiệu ứng động Số câu Số điểm Tỉ lệ Thông tin đa phương tiện Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng Điểm Tỉ lệ 1 20% 30% 20% 30% Biết cách tạo hiệu ứng động trình chiếu, lỗi cần tránh 1 30% 30% Biết ứng dụng thông tin đa phương tiện sống 1 20% 20% 10 50% 100% ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Mơn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 01 Câu (2đ).Bài trình chiếu gì? Các thành phần trình chiếu? Các ứng dụng phần mềm trình chiếu? Câu (2đ)Nêu ứng dụng đa phương tiện sống Hãy nêu số ưu điểm đa phương tiện? Câu 3: (3đ).Hãy nêu số điểm cần tránh tạo nội dung cho trình chiếu? Câu 4: (3đ)Hãy nêu cách thay đổi vị trí kích thước hình ảnh? Trần Tiểu Sơn 159 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Môn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 01 Câu 1: (2đ) Bài trình chiếu tập hợp trang chiếu đánh số thứ tự lưu máy tính dạng tệp * Các thành phần trình chiếu là: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, đoạn phim, biểu đồ,… * Các ứng dụng phần mềm trình chiếu: + Tạo trình chiếu ứng dụng họp hội thảo + Tạo giảng điện tử phục vụ dạy học, kiểm tra trắc nghiệm… nhà trường + Tạo sản phẩm giải trí an bum ảnh, an bum ca nhạc,… với hiệu ứng hoạt hình + Tạo in tờ rơi, tờ quảng cáo, trình chiếu thơng báo hay quảng cáo máy tính Câu 2: (2đ).Ứng dụng đa phương tiện: - Trương nhà trường - Trong khoa học - Trong y học - Trong thương mại - Trong quản lý xã hội - Trong nghệ thuật - Trong cơng nghệ giải trí * Ưu điểm: Thể thông tin tốt - Thu hút ý - Thích hợp với việc sử dụng máy tính - Rất phù hợp cho việc giải trí dạy học Câu 3: (3đ) Điểm cần tránh tạo nội dung trình chiếu: - Các lỗi tả - Sử dụng cở chữ nhỏ - Quá nhiều nội dung văn trang chiếu - Màu màu chữ khó phân biệt - Nên sử dụng hiệu ứng ddoongjowr mức độ vừa phải, phục vụ cho mục đích truyền đạt nội dung Câu 4: (3đ) Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh - Để thay đổi thứ tự xuất hình ảnh ta thực bước sau: o Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp (hoặc đưa xuống lớp dưới) o Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt o Nháy vào Order chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên Send to Back để đưa xuống - Có thể thực thao tác đối tượng khác khung văn bản, đoạn phim… THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Môn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 02 Trần Tiểu Sơn 160 Trường TH&THCS Hương Nguyên Cấp độ Chủ đề Nhận biết Giáo án Tin Thông hiểu Vận dụng Biết cách tạo trình chiếu, thành phần trình chiếu, ứng dụng PM trình chiếu Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Thêm hình Biết chèn ảnh vào ảnh vào trình chiếu, thay trang chiếu đổi kích thước ảnh, phim, di chuyển ảnh Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Tạo Biết cách tạo hiệu ứng hiệu ứng động động trình chiếu, lỗi cần tránh Số câu Số điểm Tỉ lệ 50% Thông tin đa Biết ứng dụng phương tiện thông tin đa phương tiện sống 20% Tổng 2 Điểm Tỉ lệ 10% 40% 50% Tổng Bài trình chiếu 1 10% 20% 50% 20% 10 100% ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Môn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 02 Câu (2đ ) Nêu thành phần đa phương tiện? Hãy cho biết số ưu điểm đa phương tiện? Câu (1đ) Những chức phần mềm trình chiếu? Câu (2đ) Nêu thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu? Câu (2đ) Cách tạo hiệu ứng động cho đối tượng? Câu (3đ)Nêu cách chuyển trang chiếu? Trần Tiểu Sơn 161 Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Tin HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC :2010-2011 Môn : Tin Thời gian : 45 phút ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Các thành phần đa phương tiện: Văn bản, âm thanh, ảnh tĩnh, ảnh động, phim (1đ) * Ưu điểm đa phương tiện: (1đ) + Đa phương thông tin tốt + Thu hút ý + Thích hợp với việc sử dụng máy tính + Rất phù hợp với việc giải trí dạy học Câu 2: Chức phần mềm trình chiếu: (1đ) - Tạo trình chiếu dạng điện tử - Trình chiếu trang trình chiếu - Đều có cơng cụ soạn thảo văn - Làm cho nội dung trang chiếu chuyển động - Có thể in trang chiếu giấy - Khả hiển thị màu sắc phong phú Câu 3: Các thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu: B1 Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào (0.5đ) B2 Chọn lệnh Insert  Picture  From File Hộp thoại Insert Picture xuất hiện(0.5đ) B3 Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh ô Look in (0.5đ) B4 Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết nháy Insert (0.5đ) Câu (2đ) Tạo hiệu ứng động cho đối tượng - Để chọn hiệu ứng động có sẵn cho đối tượng ta thực thao tác sau: (1đ) o Chọn trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn o Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes… o Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ngăn bên phải cửa sổ - Để chọn hiệu ứng động cho đối tượng ta thực sau: (1đ)Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng o Mở bảng chọn Slide Show chọn Custom Animation… o Click chuột vào Add Effect ngăn bên phải cửa sổ Câu (3đ) Chuyển trang chiếu - Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho trang chiếu sau: o Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng o Mở bảng chọn Silde Show chọn lệnh Silde Transition… o Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ngăn xuất sau bên phải cửa sổ - No Transition (không hiệu ứng) ngầm định - Có tùy chọn điều khiển việc chuyển trang: o On mouse click: chuyển trang nháy chuột o Automatically after: Tự động chuyển trang khoảng thời gian (tính giây) - Nháy Apply to All Slide để áp dụng hiệu ứng chuyển cho tất trang chiếu trình chiếu Trần Tiểu Sơn 162 ... (2’) Học thuộc Xem trước phần cịn lại: virus máy tính cách phòng chống Ngày soạn: 07 /11 /2 010 ********** Ngày giảng: Giảng lớp 9A: 10 /11 /2 010 Giảng lớp 9B: 18 /11 /2 010 Giảng lớp 9C: 16 /11 /2 010 ... tự học nhà (1? ??) Thực hành lại nội dung thực hành Đọc trước 6: Bảo vệ thơng tin máy tính Ngày soạn: 30 /10 /2 010 ********** Ngày giảng: Giảng lớp 9A: 03 /11 /2 010 Giảng lớp 9B: 11 /11 /2 010 Giảng lớp. .. học nhà (2’) - Học thuộc khái niệm - Xem tiếp phần lại ********** Ngày soạn: 17 /10 /2 010 Ngày giảng: Giảng lớp 9A: 20 /10 /2 010 Giảng lớp 9B: 28 /10 /2 010 Giảng lớp 9C: 26 /10 /2 010 Tiết 20 TẠO TRANG

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:56

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HS nờu ni dung trng tõm ca tit ụn tp.

 • TO TRANG WEB BNG PHN MM KOMPOZER

 • 1. V kin thc

 • TO TRANG WEB BNG PHN MM KOMPOZER

 • 1. V kin thc

  • c. Virus mỏy tớnh

  • d. Phũng trỏnh virus (10)

  • Ging lp 9C: 23/11/2010

  • Ging lp 9C: 26/11/2010

   • Túm li, tin hc v mỏy tớnh ngy nay ó tht s tr thnh ng lc v lc lng sn xut, gúp phn phỏt trin kinh t v xó hi.

   • Ging lp 9C: 03/12/2010

   • Ging lp 9C: 07/12/2010

   • Ging lp 9C: 07/12/2010

   • Ging lp 9C: 07/12/2010

   • Ging lp 9C: 07/12/2010

   • Ging lp 9C: 07/12/2010

   • Bi 6: Bo v thụng tin mỏy tớnh.

   • Bi 7: Tin hc v xó hi.

   • Bi 6: Bo v thụng tin mỏy tớnh.(8)

   • Bi 7: Tin hc v xó hi.(8)

   • Ging lp 9C: 03/01/2011

   • Ging lp 9C: 06/01/2011

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan