0

Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

120 820 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:28

Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Phòng giáo dục Đào tạo hơng sơn Trờng THCS thuỷ mai Giáo án Môn : Tin học 8 Giáo viên : võ quang nhật Tổ : tự nhiên Năm học: 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Phân phối chơng trình trung học cơ sở Môn tin học 8 (p dng t nm hc 2008-2009) Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kì I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kì II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Học kỳ I Bài 1. Máy tính và chơng trình máy tính (2 tiết) Tiết - 1 1. Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no? 2. Vớ d Tiết - 2 3. Vit chng trỡnh ra lnh cho mỏy tớnh lm vic 4. Vỡ sao cn phi vit chng trỡnh Bài 2. Làm quen với chơng trình và ngôn ngữ lập trình(2 tiết) Tiết - 3 1. Chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh 2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? 3. T khúa v tờn. Tiết - 4 3. Cu trỳc chung ca chng trỡnh. 4. Vớ d v ngụn ng lp trỡnh pascal. Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (2 tiết) Tiết - 5 Thc hnh Bi tp1,2 Tiết - 6 Thc hnh Bi tp 3 + tng kt Bài 3. Chơng trình máy tính và dữ liệu (2 tiết) Tiết - 7 1. D liu v kiu d liu 2. Cỏc phộp toỏn v kiu d liu s Tiết - 8 3. Cỏc phộp tớnh so sỏnh 4. Giao tip ngi mỏy tớnh Bài thực hành 2. Viết chơng trình để tính toán (2 tiết) Tiết -9 Thc hnh Bi tp1,2 Tiết -10 Thc hnh Bi tp 3 + tng kt Bài 4. Sử dụng biến trong chơng trình (2 tiết) Tiết - 11 1. Bin l cụng c chớnh trong lp trỡnh 2. Khai bỏo bin Tiết -12 3. S dng bin trong chng trỡnh 4. Hng Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (2 tiết) Tiết -13 Thc hnh Bi tp 1 Tiết -14 Thc hnh Bi tp 2 + tng kt Tiết - 15 Bi tp Tiết - 16 Kim tra lý thuyt Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break Out(4 tiết) Tiết -17 1. Gii thiu phn mm 2. Mn hỡnh chớnh ca phn mm Tiết -18 3. Hng dn s dng Bài 5. Từ bài toán đến chơng trình (4 tiết) Tiết - 19 1. Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn 2. Quỏ trỡnh gii bi toỏn Tiết - 20 3. Thut toỏn v mụ t thut toỏn Tiết - 21, 22 4. Mt s vớ d v thut toỏn Tiết - 23,24 Bi tp Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Tiết - 25 1. Gii thiu phn mm 2. Mn hỡnh chớnh ca phn mm Tiết - 26,27,28 3. Hng dn s dng Bài 6. Câu lệnh điều kiện (2 tiết) Tiết - 29 1. Hot ng ph thuc vo iu kin 2. Tớnh ỳng sai ca iu kin 3. iu kin v phộp so sỏnh Tiết - 30 4.Cu trỳc r nhỏnh 5. Cõu lnh iu kin Bài thực hành 4. sử dụng lệnh điều kiện if. . . then (2 tiết) Tiết - 31 Thc hnh Bi tp 1 Tiết - 32 Thc hnh Bi tp 2,3 Tiết -33 Kim tra thc hnh Tiết - 34, 35 ễn tp HKI Tiết - 36 Kim tra HKI Học kỳ II Bi 7 : Câu lệnh lặp (2 tiết) Tiết - 37 1. Cỏc cụng vic phi thc hin nhiu ln 2. Cõu lnh lp mt lnh thay cho nhiu lnh Tiết - 38 3. Vớ d 4. Tớnh tng v tớch bng cõu lnh lp Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for . . .do (2 tiết) Tiết - 39 Thc hnh Bi tp 1,2 Tiết - 40 Thc hnh Bi tp 3 Bài 8. Lặp với số lần cha biết trớc (2 tiết) Tiết - 41 1. Cỏc hat ng lp vi s ln cha bit trc. 2. Vớ d v lnh lp vi s ln cha bit trc. Tiết - 42 3. Lp vụ hn ln Li lp trỡnh cn trỏnh. Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while . . .do (2 tiết) Tiết - 43 Thc hnh Bi tp 1 Tiết 44 Thc hnh Bi tp 2 Tiết 45,46,47 Bài tập Tiết 48 Kiểm tra 1 tiết Học vẽ hình với GeoGebra (6 tiết) Tiết - 49, 50 Gii thiu phn mm GeoGebra bng ting Vit Tiết 51, 52 i tng hỡnh hc. Tiết 53, 54 Bi tp thc hnh Bài 9. Làm việc với dãy số (2 tiết) Tiết - 55 1. Dóy s v bin mng 2. Vớ d Tiết - 56 3. Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca dóy s. Bài thực hành 7. xử lý dãy số trong chơng trình (2 tiết Tiết - 57 Thc hnh Bi tp 1 Tiết - 58 Thc hnh Bi tp 2 Tiết 59,60 Bi tp Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Tiết - 61 Kim tra thc hnh Quan sát hình học không gian với YENKA (6 tiết) Tiết - 62 1. Gii thiu phn mm. 2. Gii thiu mn hỡnh lm vic. Tiết - 63 3. To hỡnh khụng gian. Tiết - 64 4. Khỏm phỏ, iu khin cỏc hỡnh khụng gian. Tiết 65 5. Mt s chc nng nõng cao Tiết 66,67 Thực hành Tiết - 68, 69 ễn tp cui nm Tiết - 70 Kiểm tra học kì II Ngày soạn : 23/8/2009 Tiết 1 : Bài 1 : Máy tính và chơng trình máy tính A. Mục tiêu : Biết con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh. Biết chơng trình là cách để con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động. B. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, 2. Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C. Tiến trình tiết dạy : I. ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng của học sinh III. Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Hoạt động 1 : Học sinh hiểu con ngời điều khiển máy tính thông qua cái gì H : Nghiên cứu SGK phần 1. G : Làm thế nào để in văn bản có sẵn ra giấy. H : Trả lời G : Con ngời điều khiển máy tính thông qua cái gì ? H : Thông qua lệnh G : Em hiểu thế nào là chơng trình H : Nghiên cứu và trả lời theo ý hiểu. G : Giải thích về chơng trình là gì . 1. Con ngời ra lệnh cho máy tính nh thế nào? - Con ngời điều khiển máy tính thông qua lệnh. - Chơng trình là cách để con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều thao tác liên tiếp một cách tự động. Hoạt động 2 : Tìm hiểu ví dụ rô bốt quét nhà G : Chiếu sơ đồ vị trí hiện tại của rôbốt. H : Quan sát và nghiên cứu SGK G : Em phải ra những lệnh nào để rôbốt hoàn thành việc nhặc rác bỏ vào thùng đúng nơi qui định. H : Trả lời G : Cho rôbôt chạy trên mô hình để hs hình dung bằng trực quan. H : Quan sát và nhớ các thao tác thực hiện của rôbốt. H : Nhắc lại các lệnh mà robôt phải làm để hoàn thành công việc. 2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà (Mô hình SGK) - Lập chơng trình ra từng lệnh cụ thể, đơn giản, theo trình tự để rôbốt có thể hoàn thành tốt nhất công việc. Củng cố kiến thức. Sau khi thực hiện lệnh Hãy quét nhà ở trên, vị trí mới của rô-bốt là gì? Em hãy đa ra các lệnh để rô-bốt trở lại vị trí xuất phát của nó (góc dới bên trái màn hình). Hớng dẫn về nhà. 1. Viết các lệnh chỉ dẫn để rôbốt hoàn thành công việc trực nhật lớp của em. 2. Viết các lệnh chỉ dẫn để rôbốt giúp em là một cái áo. Ngày soạn : 24/8/2009 Bài 1 : Máy tính và chơng trình máy tính A. Mục tiêu : Biết rằng viết chơng trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Biết ngôn ngữ dùng để viết chơng trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. Biết vai trò của chơng trình dịch. B. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, 2. Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C. Tiến trình tiết dạy : I. ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : Con ngời ra lệnh cho máy tính nh thế nào ? Lấy một ví dụ minh hoạ ? Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai III. Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Hoạt động 3 : Học sinh hiểu viết chơng trình là gì. G : Đa ra ví dụ về một chơng trình. H : Nghiên cứu SGK và quan sát sơ đồ về một chơng trình. G : Lí do cần phải viết chơng trình để điều khiển máy tính H : Dựa vào khái niệm chơng trình để để trả lời. G : Chốt ý trên màn hình G : Viết chơng trình là gì ? H : Trả lời G : Đa khái niệm viết chơng trình trên màn hình. H : Đọc lại và ghi vở. 3. Viết chơng trình : ra lệnh cho máy tính làm việc Viết chơng trình là hớng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Hoạt động 4 : Tìm hiểu thế nào là ngôn ngữ lập trình, chơng trình dịch G : Máy tính có hiểu đợc chơng trình viết bằng ngôn ngữ thông thờng không ? Nó chỉ hiểu ngôn ngữ gì ? H : Suy nghĩ và trả lời G : Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì ? H : Nghiên cứu SGK và trả lời. G : Chốt các khái niệm trên màn hình. H : Đọc lại và ghi vở. G : Đa mẫu một chơng trình đơn giản viết bằng ngôn ngữ Pascal ? Theo em máy tính có hiểu ngay ch- ơng trình này không. H : Suy nghĩ trả lời : Không G : Giải thích tác dụng của chơng trình dịch. H : Nghiên cứu SGK và nêu khái niệm chơng trình dịch. G : Chốt khái niệm môi trờng lập trình và lấy ví dụ về một số môi trờng lập trình khác nhau. 4. Chơng trình và ngôn ngữ lập trình ? - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chơng trình máy tính. - Chơng trình dịch đóng vai trò "ngời phiên dịch" và dịch những chơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu đợc. - Chơng trình soạn thảo và chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào một phần mềm, đợc gọi là môi trờng lập trình Củng cố kiến thức. ? Qua bài học em cần ghi nhớ những điều gì H : Trả lời G : Chốt các ghi nhớ trên màn hình : GHI NHớ 1. Con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. 2. Viết chơng trình là hớng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. 3. Ngôn ngữ dùng để viết các chơng trình máy tính đợc gọi là ngôn ngữ lập trình. Hớng dẫn về nhà. 1. Em hãy cho biết trong soạn thảo văn bản khi yêu cầu máy tính tìm kiếm và thay thế (Replace), thực chất ta đã yêu cầu máy thực hiện những lệnh gì ? Ta có thể thay đổi thứ tự của chúng đợc không? 2. Sau khi thực hiện lệnh Hãy quét nhà ở trên, vị trí mới của rô-bốt là gì ? Em hãy đa ra các lệnh để rô-bốt trở lại vị trí xuất phát của nó (góc dới bên trái màn hình). Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai 3. Tại sao ngời ta tạo ra các ngôn ngữ khác để lập trình trong khi các máy tính đều đã có ngôn ngữ máy của mình? 4. Học thuộc phần ghi nhớ. Ngày soạn : 30/8/2009 Tiết 3 : Bài 2 : Làm quen với chơng trình và ngôn ngữ lập trình A. Mục tiêu : Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chơng trình, câu lệnh. Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định. Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do ngời lập trình đặt ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Tên không đợc trùng với các từ khoá. B. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, 2. Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C. Tiến trình tiết dạy : I. ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : 1. Viết chơng trình là gì ? tại sao phải viết chơng trình ? 2. Ngôn ngữ lập trình là gì ? tại sao phải tạo ra ngôn ngữ lập trình ? III. Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Học sinh hiểu thế nào là ngôn ngữ lập trình G : Đa ra ví dụ về một chơng trình đơn giản viết trong môi trờng Pascal. H : Quan sát cấu trúc và giao diện của chơng trình Pascal. G : Theo em khi chơng trình đợc dịch sang mã máy thì máy tính sẽ đa ra kết quả gì ? H : Trả lời theo ý hiểu. 1. Ví dụ về chơng trình * Ví dụ về một chơng trình đơn giản viết bằng Pascal. - Sau khi chạy chơng trình này máy sẽ in lên màn hình dòng chữ Chao cac ban. Hoạt động 2 : Học sinh hiểu ngôn ngữ lập trình gồm những gì G : Khi nói và viết ngoại ngữ để ng- ời khác hiểu đúng các em có cần phải dùng các chữ cái, những từ cho phép và phải đợc ghép theo đúng quy tắc ngữ pháp hay không ? H : Đọc câu hỏi suy nghĩ và trả lời. G : Ngôn ngữ lập trình gồm những 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? - Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chơng trình Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai gì ? H : Nghiên cứu SGK trả lời. G : Chốt khái niệm trên màn hình. hoàn chỉnh và thực hiện đợc trên máy tính. Hoạt động 3 : HS tìm hiểu thế nào là từ khoá và tên trong chơng trình. G : Đa ra ví dụ về chơng trình nh phần trớc. H : Nghiên cứu G : Theo em những từ nào trong ch- ơng trình là những từ khoá. H : Trả lời theo ý hiểu. G : Chỉ ra các từ khoá trong chơng trình. G : Trong chơng trình đại lợng nào gọi là tên. H : Trả lời theo ý hiểu. G : Tên là gì ? G : Chốt khái niệm tên và giải thích thêm về quy tắc đặt tên trong chơng trình. H : Nghe và ghi bài. 3. Từ khoá và tên - Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không đợc dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định. - Tên đợc dùng để phân biệt các đại lợng trong chơng trình và do ngời lập trình đặt theo quy tắc : + Hai đại lợng khác nhau trong một chơng trình phải có tên khác nhau. + Tên không đợc trùng với các từ khoá. Củng cố kiến thức. ? Qua tiết học em đã hiểu đợc những điều gì. ? Hãy đặt hai tên hợp lệ và hai tên không hợp lệ G : Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal không đợc bắt đầu bằng chữ số và không đợc chứa dấu cách (kí tự trống). Do vậy chúng ta có thể đặt tên STamgiac để chỉ diện tích hình tam giác, hoặc đặt tên ban_kinh cho bán kính của hình tròn, Các tên đó là những tên hợp lệ, còn các tên Lop em, 10A, là những tên không hợp lệ. Hớng dẫn về nhà. 1. Học thuộc khái niệm ngôn ngữ lập trình và hiểu về môi trờng lập trình là gì. 2. Hiểu, phân biệt đợc từ khoá và tên trong chơng trình. Ngày soạn : 01/9/2009 Tiết 4 : Bài 2 : Làm quen với chơng trình và ngôn ngữ lập trình A. Mục tiêu : Biết cấu trúc chơng trình bao gồm phần khai báo và phần thân chơng trình. B. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, 2. Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C. Tiến trình tiết dạy : I. ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : 1. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì ? 2. Thế nào là từ khoá và tên trong chơng trình ? III. Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Học sinh hiểu cấu trúc của một chơng trình Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai G : Đa ví dụ về chơng trình G : Cho biết một chơng trình có những phần nào ? H : Quan sát chơng trình và nghiên cứu sgk trả lời. G : Đa lên màn hình từng phần của chơng trình. H : Đọc G : Giải thích thêm cấu tạo của từng phần đó. 4. Cấu trúc chung của chơng trình - Cấu trúc chung của mọi chơng trình gồm: Phần khai báo o Khai báo tên chơng trình; o Khai báo các th viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chơng trình) và một số khai báo khác. Phần thân của chơng trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có. - Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo phải đợc đặt trớc phần thân chơng trình. Hoạt động 2 : Học sinh hiểu một số thao tác chính trong NNLT Pascal G : Khởi động chơng trình T.P để xuất hiện màn hình sau : G : Giới thiệu màn hình soạn thảo của T.P H : Quan sát và lắng nghe. G : Giới thiệu các bớc cơ bản để làm việc với một chơng trình trong môi trờng lập trình T.P 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình - Khởi động chơng trình : - Màn hình T.P xuất hiện. - Từ bàn phím soạn chơng trình tơng tự word. - Sau khi đã soạn thảo xong, nhấn phím Alt+F9 để dịch chơng trình. - Để chạy chơng trình, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 Củng cố kiến thức. ? Qua tiết học em đã hiểu đợc những điều gì. H : Nhắc lại kiến thức trọng tâm. G : Chốt lại những kiến thức cần nắm vững trong tiết học Hớng dẫn về nhà. 1. Hiểu cấu trúc của chơng trình thờng gồm những phần nào ? 2. Học thuộc các bớc cơ bản để làm việc với chơng trình trong môi trờng T.P 3. Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Ngày soạn : 13/9/2008 Bài thực hành 1 : làm quen với turbo pascal A. Mục tiêu : Thực hiện đợc thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP Thực hiện đợc các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh. Soạn thảo đợc một chơng trình Pascal đơn giản. Biết cách dịch, sửa lỗi trong chơng trình, chạy chơng trình và xem kết quả. Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình B. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai 2. Học sinh : - Đọc trớc bài thực hành. - Học thuộc kiến thức lý thuyết đã học. C. Tiến trình tiết dạy : I. ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - ổn định trật tự : II. Kiểm tra bài cũ : 1. Cấu trúc chung một chơng trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chơng trình. 2. Nêu các bớc cơ bản để làm việc với một chơng trình trong Turbo Pascal. III. Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Tiết 5 : Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu G : Đóng điện G : Xác nhận kết quả báo cáo trên từng máy. G : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là làm quen với ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal. H : Khởi động và kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho G. H : ổn định vị trí trên các máy. Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn H làm bài 1trên màn hình lớn. G : Giới thiệu biểu tợng của chơng trình và cách khởi động chơng trình bằng 2 cách. H : Theo dõi và quan sát tìm biểu t- ợng của chơng trình trên máy của mình. G : Giới thiệu màn hình TP. H : Quan sát khám phá các thành phần trên màn hình TP. G : Giới thiệu các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal. H : Quan sát. G : Giới thiệu và làm mẫu cách mở hệ thống thực đơn (menu) và cách di chuyển vệt sáng, chọn lệnh trong thực đơn. H : Làm theo trên máy của mình và quan sát các lệnh trong từng menu. G : Giới thiệu cách thoát khỏi TP H : Làm thử trên máy tính của mình. G : Theo dõi quan sát các thao tác thực hiện của H trên từng máy và h- ớng dẫn thêm. Bài 1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal. a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách: Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu tợng trên màn hình nền; Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp Turbo.exe trong th mục chứa tệp này (thờng là th mục con TP\BIN). b. Quan sát màn hình của Turbo Pascal và so sánh với hình 11 SGK c. Nhận biết các thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp đang mở; con trỏ; dòng trợ giúp phía d- ới màn hình. d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải ( và ) để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. e. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn. f. Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn. - Mở các bảng chọn bằng cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R, ). g. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống ( và ) để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn. h. Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal. Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2010 [...]... soạn : 4 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 6 /10 /20 08 Ngày soạn : 11 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 13 /10 /20 08 Tiết 14 : 8B : 11 /10 /20 08 8C : 11 /10 /20 08 8B : 14 /10 /20 08 8C : 14 /10 /20 08 Bài tập A Mục tiêu : Học sinh nắm chắc vai trò của biến, hằng, cách khai báo biến, hằng.s Học sinh nắm chắc cách sử dụng biến trong chơng trình và cấu trúc của lệnh gán Rèn kĩ năng sử dụng biến trong chơng trình B Chuẩn bị : 1 Giáo viên... dạy : 8A : 8B : 8C : Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2 010 9 B 10 A Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Ngày 07 tháng 10 năm 20 08 Tiết 11 : Bài 4 : Sử dụng biến trong chơng trình A Mục tiêu : Học sinh biết vai trò của biến trong lập trình; Học sinh biết khái niệm biến B Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án, bảng phụ 2 Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học. .. 4 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 6 /10 /20 08 Tiết 11 : Bài thực hành 2 8B : 11 /10 /20 08 8C : 11 /10 /20 08 : Viết chơng trình để tính toán A Mục tiêu : Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chơng trình, biên dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chơng trình trong môi trờng Turbo Pascal Thực hành với các biểu thức số học trong chơng trình Pascal B Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học. .. dạy học 11 /10 /20 08 8A 3 07 /10 /20 08 8B 3 16 /10 /20 08 8C 1 08/ 10 /20 08 8D 5 08/ 10 /20 08 8E 2 2 Kiểm tra bài cũ: ? Viết các kiểu dữ liệu trong Pascal H : Viết lên bảng ? Viết dạng tổng quát để khai báo biến H : Viết lên bảng và giải thích từng thành phần G : Chốt các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến, viết 1 ví dụ về khai báo biến 3 Dạy bài mới : Hoạt động của thày và trò Kiến thức cần đạt Hoạt động 1 :... học C Tiến trình tiết dạy : 1 ổn định tổ chức : Ngày dạy Lớp Tiết HS vắng Nhận xét hoạt động dạy học 16 /10 /20 08 8A 3 11 /10 /20 08 8B 2 17 /10 /20 08 8C 5 10 /10 /20 08 8D 1 08/ 10 /20 08 8E 3 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành 3 Dạy bài mới : hoạt động của thày và trò kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu G : Đóng điện H : Khởi động và kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo... Nhận (3 + 1) (3 + 1) xét và cho điểm Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2 010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai Củng cố kiến thức G : Chốt lại kiến thức trọng tâm cần nắm đợc để áp dụng làm bài tập Hớng dẫn về nhà 1 Chuẩn bị trớc bài thực hành số 2 để tiết sau thực hành Ngày soạn : 28/ 9/20 08 Ngày dạy : 8A : 4 /10 /20 08 Tiết 10 : Bài thực hành 2 8B :30/9/20 08 8C : 30/9/20 08 : Viết chơng... soạn : 20/9/20 08 Ngày dạy : 8A : 22/9/20 08 Tiết 7 : 8B :23/9/20 08 8C : 23/9/20 08 Bài 3 : CHƯƠNG TRìNH MáY TíNH Và Dữ LIệU A Mục tiêu : Bit khỏi nim kiu d liu; Bit mt s phộp toỏn c bn vi d liu s; B Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2 010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai - Đồ dùng dạy học nh máy tính, projector, 2 Học sinh : -... a c) (b + 2) ; (a*a+b)* (1+ c)* (1+ c) x 5 * (1+ c) d) (a 2 + b) (1 + c)3 d) (a*a+b)* (1+ c)* (1+ c) * (1+ c) Hoạt động 3 : Chữa bài tập 1 câu a chuẩn bị cho tiết thực hành Viết các biểu thức toán học sau đây dới dạng G : Yêu cầu H làm bài 1 câu a trên biểu thức trong Pascal SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ 10 + 5 18 a) 15 ì 4 30 + 12 ; b) ; 3 +1 5 +1 H : Làm việc theo nhóm (10 + 2) 2 (10 + 2) 2 24 c) ; d) G... HS hiểu cách sử dụng biến và lệnh gán Biết khái niệm hằng và cách sử dụng hằng số trong chơng trình ; B Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án 2 Học sinh : - Đọc trớc bài - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C Tiến trình tiết dạy : 1 ổn định tổ chức : Ngày dạy Lớp Tiết HS vắng Nhận xét hoạt động dạy học 09 /10 /20 08 8A 5 11 /10 /20 08 8C 1 2 Kiểm tra bài cũ: 1 Biến dùng để làm gì trong chơng... thày và trò kiến thức cần đạt Hoạt động 1 : HS biết ý nghĩa và cách viết các phép toán so sánh trong TP Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009 - 2 010 Giáo Viên : Võ Quang Nhật - Trờng THCS Thuỷ Mai G : Đa lên màn hình bảng kí hiệu các phép toán so sánh trong toán 3 Các phép so sánh học G : Các phép toán so sánh dùng để làm gì ? H : Nghiên cứu SGK trả lời - để so sánh các số, các biểu thức với nhau G : . : 4 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 6 /10 /20 08 8B : 11 /10 /20 08 8C : 11 /10 /20 08 Ngày soạn : 11 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 13 /10 /20 08 8B : 14 /10 /20 08 8C : 14 /10 /20 08 Tiết 14 : Bài tập A. Mục tiêu : Học sinh. thức toán học sau đây dới dạng biểu thức trong Pascal. a) 15 4 30 12 ì + ; b) 10 5 18 3 1 5 1 + + + ; c) 2 (10 2) (3 1) + + ; d) 2 (10 2) 24 (3 1) + + . Giáo án Tin Học 8 - Năm học : 2009. tiết sau thực hành tiếp. Ngày soạn : 4 /10 /20 08 Ngày dạy : 8A : 6 /10 /20 08 8B : 11 /10 /20 08 8C : 11 /10 /20 08 Tiết 11 : Bài thực hành 2 : Viết chơng trình để tính toán A. Mục tiêu : Luyện tập soạn thảo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1,