Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

60 765 1
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày dạy: 19/8/2013 Bài 1 -  1 MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Tìm hiểu về con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? - Tìm hiểu hoạt động của RôBôt quét nhà - Kỹ năng: -Biết một số khái niệm về thuật giải máy tính và ngơn ngữ máy tính - Biết được một lệnh trong cuộc sống hàng ngày và thực hiện một vài ví dụ - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học. II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: Đồ dùng học tập 2. Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Khơng 3. Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Tìm hiểu về con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? GV: Để máy tính thực hiện công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy tính VD: Nháy đúp lên biểu tượng  Ra lệnh cho máy tính thực hiện khởi động một chương trình phần mềm ? Khi thực hiện sao chép một đoạn văn bản ta đã ra mấy lệnh cho máy tính ? Đó là những lệnh nào? Tìm hiểu hoạt động của RôBôt I. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? - Để chỉ dẫn máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh này theo đúng thứ tự nhận được VD1: Gõ chữ A lên màn hình  Ra lệnh cho máy tính ghi ký tự ra màn hình VD2: Sao chép một đoạn văn bản  Yêu cầu máy tính thực hiện 2 công việc sau: Sao chép đoạn văn bản vào bộ nhớ và sao chép đoạn văn bản từ bộ nhớ ra vò trí mới II. Ví dụ : Rô- bôt quét nhà GV: Phùng Văn Kiệm - 1 - quét nhà GV: Chiếu trên màn hình chiếu Giả sử có một đống rác và một RôBôt ở các vò trí như Hình 1 SGK, từ vò trì hiện thời của RoBôt làm sao để RôBôt nhặt rác và bỏ rác vào thùng x x x ? Nhìn vào hình em hãy mô tả các bước để RôBôt có thể nhặt rác bỏ vào thùng? Nếu thực hiện các lệnh sau đây Rôbôt sẽ hoàn thành nhiệm vụ: 1. TiÕn 2 bíc 2. Quay tr¸i, tiÕn 1 bíc 3. NhỈt r¸c 4. Quay ph¶i, tiÕn 3 bíc 5. Quay tr¸i, tiÕn 1 bíc 6. Bá r¸c vµo thïng Giả sử các lệnh trên được viết và lưu thành một tệp với tên “ hãy nhặt rác” các lệnh trong tệp đó sẽ điều khiển Rôbôt tự động thực hiện nhiệm vụ nhặt rác v2 bỏ rác vào thùng rác. 4. Củng cố: - Nhấn mạnh cách con người ra lệnh cho máy tính 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo vở ghi - Học sinh hiểu được bài, biết sử dụng các lệnh hàng ngày để đưa vào máy tính - Học sinh tự lấy ví dụ minh họa GV: Phùng Văn Kiệm - 2 - Thùng Rác Rác RôBôt Ngày soạn: 19/8/2013 Ngày dạy: 20/8/2013 Bài 1 -  2 MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Cách viết chương trình, ra lệnh cho máy tính thực hiện - Tìm hiểu lý phải viết chương trình - Kỹ năng: - Biết rằng viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các cơng việc hay giải một bài tốn cụ thể. - Biết ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi là ngơn ngữ lập trình. - Biết vai trò của chương trình dịch - Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm. II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Phương tiện dạy học Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: SGK, đồ dùng học tập… 2. Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào ? Lấy một ví dụ minh hoạ ? 3. Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Cách viết chương trình, ra lệnh cho máy tính thực hiện - Việc viết các lệnh điều khiển Rôbôt thực chất cũng là viết chương trình - Khi thực hiện chương trình máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự G : Lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính H : Dựa vào khái niệm chương trình để để trả lời. G : Đưa khái niệm viết chương trình trên màn hình. III. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính thực hiện Trở lại ví dụ về Robôt nhặt rác, chương trình có thể có các lệnh như sau: Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các cơng việc hay giải một bài tốn cụ thể - 3 - Tìm hiểu lý phải viết chương trình - Để thực hiện công việc, máy tính phải hiểu các lệnh được viết trong chương trình. Vậy làm thế nào để máy tính hiểu được các lệnh của con người? Ta có thể ra lệnh cho máy tính bằng cách nói và gõ phím bất kỳ được không? - Các ngôn ngữ lập trình ra đời để giảm nhẹ khó khăn trong việc viết chương trình - Mô tả trên máy chiếu việc ra lệnh cho máy tính thực hiện IV. Tại sao phải viết chương trình? - Máy tính nói và hiểu bằng một ngôn ngữ riêng gọi là ngôn ngữ máy tính - Ngơn ngữ lập trình là ngơn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. - Viết chương trình là sử dụng các từ có nghóa (thường là tiếng Anh) - Các chương trình dòch đóng vai trò người phiên dòch, dòch những chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy tính để máy tính có thể hiểu được  Như vậy những chương trình đưa vào máy tính phải được chuyển đổi thành dạng dạy Bit ( gồm các số 0 và 1) - Chương trình soạn thảo và chương trình dịch thường được kết hợp vào một phần mềm, được gọi là mơi trường lập trình 4. Củng cố: - Nhấn mạnh cách viết chương trình và ngun lý viết GHI NHỚ 1. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện cơng việc thơng qua các lệnh. 2. Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các cơng việc hay giải một bài tốn cụ thể. 3. Ngơn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngơn ngữ lập trình. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo vở ghi - Tại sao người ta tạo ra các ngơn ngữ khác để lập trình trong khi các máy tính đều đã có ngơn ngữ máy của mình? - Sau khi thực hiện lệnh “Hãy qt nhà” ở trên, vị trí mới của rơ-bốt là gì ? Em hãy đưa ra các lệnh để rơ-bốt trở lại vị trí xuất phát của nó (góc dưới bên trái màn hình). - 4 - Ngày soạn: 2508/2013 Ngày dạy: 26/08/2013 Bài 2 -  3 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình, tên, quy tắc đặt tên, từ khóa - Kỹ năng: - Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh. - Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định. - Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Tên không được trùng với các từ khoá. - Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm. II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Phương tiện dạy học Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: SGK, đồ dùng học tập… 2. Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 1. Viết chương trình là gì ? tại sao phải viết chương trình ? 2. Ngôn ngữ lập trình là gì ? tại sao phải tạo ra ngôn ngữ lập trình ? 3. Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Học sinh hiểu thế nào là ngôn ngữ lập trình G : Đưa ra ví dụ về một chương trình đơn giản viết trong môi trường Pascal. H : Quan sát cấu trúc và giao diện của chương trình Pascal. G : Theo em khi chương trình được dịch sang mã máy thì máy tính sẽ đưa ra kết quả gì ? H : Trả lời theo ý hiểu. Học sinh hiểu ngôn ngữ lập trình gồm những gì 1. Ví dụ về chương trình * Ví dụ về một chương trình đơn giản viết bằng Pascal. - Sau khi chạy chương trình này máy sẽ in lên màn hình dòng chữ Chao cac ban. 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? GV: Phùng Văn Kiệm - 5 - G : Khi nói và viết ngoại ngữ để người khác hiểu đúng các em có cần phải dùng các chữ cái, những từ cho phép và phải được ghép theo đúng quy tắc ngữ pháp hay không ? H : Đọc câu hỏi suy nghĩ và trả lời. G : Ngôn ngữ lập trình gồm những gì ? Tìm hiểu thế nào là từ khoá và tên trong chương trình G : Đưa ra ví dụ về chương trình như phần trước. H : Nghiên cứu G : Theo em những từ nào trong chương trình là những từ khoá. H : Trả lời theo ý hiểu. G : Chỉ ra các từ khoá trong chương trình. G : Trong chương trình đại lượng nào gọi là tên. H : Trả lời theo ý hiểu. G : Tên là gì ? - Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính. 3. Từ khoá và tên - Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định. - Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương trình và do người lập trình đặt theo quy tắc : + Hai đại lượng khác nhau trong một chương trình phải có tên khác nhau. + Tên không được trùng với các từ khoá. 4. Củng cố: ? Qua tiết học em đã hiểu được những điều gì. ? Hãy đặt hai tên hợp lệ và hai tên không hợp lệ G : Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách (kí tự trống). Do vậy chúng ta có thể đặt tên STamgiac để chỉ diện tích hình tam giác, hoặc đặt tên ban_kinh cho bán kính của hình tròn, Các tên đó là những tên hợp lệ, còn các tên Lop em, 10A, là những tên không hợp lệ. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo vở ghi 1. Học thuộc khái niệm ngôn ngữ lập trình và hiểu về môi trường lập trình là gì. 2. Hiểu, phân biệt được từ khoá và tên trong chương trình. GV: Phùng Văn Kiệm - 6 - Ngày soạn:26 08/2013 Ngày dạy: 27/08/2013 Bài 2 -  4 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Cấu trúc một chương trình Pascal - Kỹ năng: Biết cấu trúc chương trình bao gồm phần khai báo và phần thân chương trình. - Thái độ: -Tư duy và yêu thích môn học II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Phương tiện dạy học Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: SGK, đồ dùng học tập… 2. Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 1. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì ? 2. Thế nào là từ khoá và tên trong chương trình ? 3. Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Học sinh hiểu cấu trúc của một chương trình G : Đưa ví dụ về chương trình G : Cho biết một chương trình có những phần nào ? H : Quan sát chương trình và nghiên cứu sgk trả lời. G : Đưa lên màn hình từng phần của chương trình. H : Đọc G : Giải thích thêm cấu tạo của từng phần đó. Học sinh hiểu một số thao tác chính trong NNLT Pascal G : Khởi động chương trình T.P để xuất hiện màn hình sau : 4. Cấu trúc chung của chương trình - Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm: Phần khai báo o Khai báo tên chương trình; o Khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chương trình) và một số khai báo khác. Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có. - Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo phải được đặt trước phần thân chương trình. 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình - Khởi động chương trình : - Màn hình T.P xuất hiện. GV: Phùng Văn Kiệm - 7 - G : Giới thiệu màn hình soạn thảo của T.P H : Quan sát và lắng nghe. G : Giới thiệu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong môi trường lập trình T.P - Từ bàn phím soạn chương trình tương tự word. - Sau khi đã soạn thảo xong, nhấn phím Alt+F9 để dịch chương trình. Để chạy chương trình, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 1. Chương trình nhập năm sinh,in ra tuổi: Program nhapnamsinhintuoi; Var namsinh,tuoi:integer; Begin Write(‘Haõy cho biết bạn sinh năm naøo’); Readln(namsinh); Tuoi:=2008-namsinh; Write(‘Năm nay bạn :’,tuoi,’tuổi’); Readln; End. 2. Chương trình in caâu “Xin chao cac ban” ra maøn hình. Program xinchao; Begin Write(‘Xin chaøo caùc bạn’); Readln; End. 4. Củng cố: ? Qua tiết học em đã hiểu được những điều gì. H : Nhắc lại kiến thức trọng tâm. G : Chốt lại những kiến thức cần nắm vững trong tiết học 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo vở ghi 1. Hiểu cấu trúc của chương trình thường gồm những phần nào ? 2. Học thuộc các bước cơ bản để làm việc với chương trình trong môi trường T.P GV: Phùng Văn Kiệm - 8 - Ngày soạn:02/09/2013 Ngày dạy:03/09/2013  5 BÀI THỰC HÀNH 1 LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL I. Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Làm quen với màn hình TP, cấc thành phần chính và chạy một chương trình mẫu - Kỹ năng: - Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP - Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh. - Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản. - Thái độ: -Tư duy và yêu thích môn học II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+… 2. Học sinh Đồ dùng học tập III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 8C 2. Kiểm tra bài cũ 1. Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chương trình. 2. Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal. 3. Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm/ 3 dãy. Mỗi máy từ 2  3 học sinh Học sinh thực hiện Giáo viên kiểm tra G : Giới thiệu biểu tượng của chương trình và cách khởi động chương trình bằng 2 cách. H : Theo dõi và quan sát tìm biểu tượng của chương trình trên máy A. Tổ chức - Ổn định chỗ ngồi trong phòng máy -Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị. B. Thực hành I. Khởi động máy II. Nội dung Bài 1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal. a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách: GV: Phùng Văn Kiệm - 9 - ca mỡnh. G : Gii thiu mn hỡnh TP. H : Quan sỏt khỏm phỏ cỏc thnh phn trờn mn hỡnh TP. G : Gii thiu cỏc thnh phn trờn mn hỡnh ca Turbo Pascal. H : Quan sỏt. G : Gii thiu v lm mu cỏch m h thng thc n (menu) v cỏch di chuyn vt sỏng, chn lnh trong thc n. H : Lm theo trờn mỏy ca mỡnh v quan sỏt cỏc lnh trong tng menu. G : Gii thiu cỏch thoỏt khi TP H : Lm th trờn mỏy tớnh ca mỡnh. G : Theo dừi quan sỏt cỏc thao tỏc thc hin ca H trờn tng mỏy v hng dn thờm. H : Gừ chng trỡnh phn a trong sgk G : M chng trỡnh ó chun b sn t trong mỏy ch. H : c v hiu chỳ ý sgk. H : Lm theo mt cỏch tun t cỏc bc b, c, d sgk. G : Theo dừi v hng dn trờn cỏc mỏy. G : dch v chy chng trỡnh trờn mỏy ch. H : Quan sỏt v i chiu kt qu trờn mỏy ca mỡnh. Cỏch 1: Nhỏy ỳp chut trờn biu tng trờn mn hỡnh nn; Cỏch 2: Nhỏy ỳp chut trờn tờn tp Turbo.exe trong th mc cha tp ny (thng l th mc con TP\BIN). b. Quan sỏt mn hỡnh ca Turbo Pascal v so sỏnh vi hỡnh 11 SGK c. Nhn bit cỏc thnh phn: Thanh bng chn; tờn tp ang m; con tr; dũng tr giỳp phớa di mn hỡnh. d. Nhn phớm F10 m bng chn, s dng cỏc phớm mi tờn sang trỏi v sang phi ( v ) di chuyn qua li gia cỏc bng chn. e. Nhn phớm Enter m mt bng chn. f. Quan sỏt cỏc lnh trong tng bng chn. - M cỏc bng chn bng cỏch khỏc: Nhn t hp phớm Alt v phớm tt ca bng chn (ch mu tờn bng chn, vớ d phớm tt ca bng chn File l F, bng chn Run l R, ). g. S dng cỏc phớm mi tờn lờn v xung ( v ) di chuyn gia cỏc lnh trong mt bng chn. h. Nhn t hp phớm Alt+X thoỏt khi Turbo Pascal.Nhấn Enter để quay về màn hình soạn thảo. Nh vậy, chúng ta đã viết đợc một chơng trình hoàn chỉnh và chạy đợc. Bi 2. Son tho, lu, dch v chy mt chng trỡnh n gin. program CT_Dau_tien; uses crt; begin clrscr; writeln('Chao cac ban'); write('Toi la Turbo Pascal'); end. - Nhn t hp phớm Alt+F9 dch chng trỡnh - Nhn t hp phớm Ctrl+F9 chy chng trỡnh. - Sau ú nhn Alt+F5 quan sỏt kt qu. 4. Cng c: - Nhn xột gi thc hnh, ỏnh giỏ v cho im hc sinh. - Nhn mnh nhng kin thc m hc sinh cha tip thu thc hnh c 5. Hng dn v nh: - Hc bi theo v ghi. - Lm li cỏc thao tỏc trờn GV: Phựng Vn Kim - 10 - [...]... liệu nhập vào máy tính - Biết dùng các phép toán về dữ liệu - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp 8A 8B 8C Sĩ số Tên học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới Hoạt... thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 2 Kiểm tra bài cũ (?) Nêu một số kiểu dữ liệu mà em được học? Lấy ví dụ minh hoạ? (?) Nêu một số các phép tốn số học có... chương trình Giúp học sinh làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal - Thành thạo thực hiện - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Thực hành trên máy III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 2 Kiểm tra bài... chương trình Giúp học sinh làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal - Thành thạo thực hiện - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Thực hành trên máy III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 2 Kiểm tra bài... trò của chương trình dịch - Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 8C 2 Kiểm tra bài cũ Con người ra lệnh cho máy tính như thế... trò của chương trình dịch - Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Phương tiện dạy Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 8C 2 Kiểm tra bài cũ Con người ra lệnh cho máy tính như thế... I Mục tiêu bài học - Kiến thức: - Kỹ năng: Bíc ®Çu lµm quen c¸ch khai b¸o vµ sư dơng biÕn trong ch¬ng tr×nh - Thành thạo thực hiện - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+… 2 Học sinh Đồ dùng học tập III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 2 Kiểm tra bài cũ Xen kẽ bài học 3 Bài mới Hoạt... duy và u thích mơn học II Phương pháp, phương tiện dạy học 1 Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+… 2 Học sinh Đồ dùng học tập III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới Xen kẽ bài thực hành Hoạt động Thầy + trò Nội dung A Tổ chức Giáo viên chia lớp thành - Ổn định chỗ ngồi trong phòng máy 3 nhóm/ 3 dãy Mỗi máy từ 2 3 học -Kiểm tra an tồn... bµi bµi kiĨm tra s¹ch, gän vµ khoa - Thái độ: häc II Đồ dùng dạy học tư liệu và phương pháp 1 Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+… Phương pháp thi viết 2 Học sinh Đồ dùng học tập III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới Hä tªn:… ®Ị kiĨm tra 45 phót Líp: 8 M«n: Tin häc Khèi: 8 I/ PhÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng... học: … Học sinh: Đồ dùng học tập 2 Phương pháp Thực hành trên máy tính III Hoạt động dạy học 1 Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B 8C 2 Kiểm tra bài cũ 1 Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khố trong chương trình 2 Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal 3 Bài mới Hoạt động Thầy + trò Nội dung Giáo viên chia lớp . học: Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: Đồ dùng học tập 2. Phương pháp Thực hành trên máy. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh vắng 8A 8B . thích môn học II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+… 2. Học sinh Đồ dùng học tập III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức Lớp Sĩ số Tên học sinh. toán về dữ liệu - Thái độ: -Tư duy và u thích mơn học II. Phương pháp, phương tiện dạy học 1. Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+ … Học sinh: Đồ dùng học

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. Vớ d v chng trỡnh

 • 2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ?

 • 3. T khoỏ v tờn

 • 4. Cu trỳc chung ca chng trỡnh

 • 5. Vớ d v ngụn ng lp trỡnh

 • - Khi ng chng trỡnh :

 • Begin

 • 3. Cỏc phộp so sỏnh

 • 4. Giao tip ngi - mỏy tớnh

  • a) Thụng bỏo kt qu tớnh toỏn

  • b) Nhp d liu

  • c) Chng trỡnh tm ngng

  • d) Hp thoi

  • 1. Bin l cụng c trong lp trỡnh

  • 2. Khai bỏo bin

  • 3. S dng bin trong chng trỡnh

  • 4. Hng

  • 1. Bài toán và chương trình

  • 2. Bài toán và xác định bài toán :

  • 3. Quá trình giải bài toán trên máy tính

  • 4. Thuật toán và mô tả thuật toán

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan