0

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay

16 316 1
  • Sáng kiến kinh nghiệm    một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2018, 10:26

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp A PHN M ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta trải qua năm đổi chương trình, sách giáo khoa Cùng với việc đổi môn học khác đổi Tiếng Việt tạo tâm cơng tác giảng dạy Với chương trình SGK mục tiêu mơn Tiếng Việt có thay đổi, chương trình tiểu học xác định mục tiêu môn Tiếng Việt cấp Tiểu học : (1)Hình thành phát triển học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) cung cấp kiến thức sơ giản gắn trực tiếp với việc học tiếng Việt nhằm tạo học sinh lực dùng tiếng Việt để học tập tiểu học cấp học cao hơn, để giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi (2)Thông qua việc dạy học tiếng Việt, góp phần rèn luyện cho học sinh thao tác tư ( phân tích, tổng hợp, phán đoán…) (3)Cung cấp hiểu biết sơ giản xã hội, tự nhiên người, văn hóa văn học Việt Nam nước để từ đó: -Góp phần bồi dưỡng tình u đẹp, thiện, lòng trung thực, lòng tốt, lẽ phải cơng xã hội; góp phần hình thành lòng u mến thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp tiếng Việt -Góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam đại: Có tri thức, biết tiếp thu truyền thống tốt đẹp dân tộc, biết rèn luyện lối sống lành mạnh, ham thích làm việc có khả thích ứng với sống xã hội sau Với mục tiêu dạy học Tiếng Việt trên, ta thấy mơn Tiếng Việt đóng vai trò quan trọng giáo dục làm sở ban đầu cho trẻ chiếm lĩnh tri -1- Mét số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp thc mi, cú c lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng thành thạo Tiếng Việt, mơn khác góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa SGK mới, phân môn Từ ngữ - Ngữ pháp giọi tên Luyện từ câu Đây mơn học đóng vai trò quan trọng hàng đầu dạy cho học sinh, cung cấp cho em vốn tri thức Tiếng Việt ban đầu nhằm phục vụ cho việc tiếp thu môn học khác cách dễ dàng Vì học Luyện từ câu giúp cho em hình thành, phát triển vốn ngơn ngữ Hằng ngày việc tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, cha mẹ với người đòi hỏi em phải có vốn ngơn ngữ đồng thời qua việc tiếp xúc em bổ sung thêm cho bị thiếu hụt Hay tiếp xúc với số tác phẩm văn học ta phải biết từ ngữ tác giả sử dụng với dụng ý gì, cấu trúc câu hay từ láy từ ghép dược dùng để làm gì… Với vai trò vị trí mơn Tiếng Việt với phân môn Luyện từ câu hệ thống môn học, nghĩ rằng: Đổi phương pháp dạy học Tiếng Việt nói chung nâng cao hiệu giảng dạy Luyện từ câu vấn đề liên tục Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp 4” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài này, thân có điều kiện để nghiên cứu sâu việc tổ chức dạy học Luyện từ câu cho học sinh lớp Từ sở để dạy tốt phân môn Luyện từ câu III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lí luận a Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài, SGK, SGV Tiểu học -2- Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp b H thng hóa vấn đề có liên quan đến phân mơn Luyện từ câu Phương pháp điều tra, khảo sát a Thực trạng Luyện từ câu Tiểu học b Trực tiếp đối thoại với học sinh Tiểu học lớp Thực nghiệm sư phạm Trực tiếp dạy dự Luyện từ câu Tổng kết kinh nghiệm B PHẦN NỘI DUNG -3- Mét số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp I C S LÝ LUẬN Mục đích, ý nghĩa tác dụng phân môn Luyện từ câu nhà trường xã hội Là người Việt Nam, tự nhận thấy ngôn ngữ phong phú đa dạng Mỗi người từ sinh đến tuổi học hình thành cho vốn ngơn từ Tiếng Việt, quy tắc giao tiếp định Bởi vậy, để tăng nhanh vốn từ, để xác hóa nội dung ngữ nghĩa từ thúc đẩy việc hình thành kĩ xảo ngữ pháp diễn cách nhanh chóng, thuận lợi khơng thể khơng ý đến việc rèn luyện, trau dồi cho em vốn kiến thức Tiếng Việt qua phân môn Luyện từ câu Kế thừa phát huy ưu điểm chương trình cũ đồng thời để tạo phong thái dạy học nay, chương trình SGK đời với mong muốn giúp cho học sinh tiếp cận cách dễ dàng với môn tri thức Với phân môn Luyện từ câu giúp học sinh: a Mở rộng hệ thơng hóa vốn từ trang bị cho học sinh số hiểu biết sơ giản từ câu b Rèn luyện cho học sinh kĩ dùng từ đặt câu sử dụng dấu câu c Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu; rèn luyện ý thức sử dụng Tiếng Việt có văn hóa giao tiếp Với mục đích vậy, việc dạy học Luyện từ câu chiếm vị trí to lớn nhà trường cung cấp cho em tri thức cần thiết để sâu vào tìm hiểu lĩnh vực khác Cùng với thay đổi chương trình SGK việc đổi phương pháp dạy học điều tất yếu Sự đổi phải theo hương tăng cường tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành mục tiêu quan trọng chương trình Tiểu học -4- Mét sè biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp Mt nhng nhim v trọng tâm đổi chương trình SGK lần đổi phương pháp dạy học: Chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hóa hoạt động người học người dạy đóng vai trò tổ chức hoạt động học sinh, học sinh hoạt động, bộc lộ phát triển Đó chất phương pháp dạy học Theo phương pháp tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, SGK Tiếng Việt nói chung, phân mơn Luyện từ câu nói riêng khơng trình bày kiến thức kết có sẵn mà xây hệ thống câu hỏi, tập hướng dẫn học sinh tự học, tự thực hoạt động nhằm chiếm lĩnh tri thức phát triển kĩ sử dụng Tiếng Việt Một số nhận xét phân môn luyện từ câu 3.1 Phương pháp dạy học Luyện từ câu kế thừa phát huy ưu điểm cách dạy Từ ngữ - Ngữ pháp trước 3.2 Tổ chức dạy học Luyện từ câu theo phương pháp day học có nhiều điểm Đó tăng cường luyện tập thực hành, tổ chức nhiều hình thức làm tập khác 3.3 Học sinh có điều kiện bộc lộ lực, khả sử dụng giữ gìn sáng Tiếng Việt Có ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hóa giao tiếp 3.4 Học sinh người đóng vai trò chủ đạo, làm trung tâm, tự chiếm lĩnh tri thức tổ chức hướng dẫn giáo viên 3.5 Mỗi học sinh hoạt động, bộc lộ phát triển 3.6 Học sinh hoạt động môi trường giao tiếp hướng dẫn thầy, giáo -5- Mét sè biƯn pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ c©u ë líp 3.7 Học sinh rèn luyện thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu ý thức sử dụng Tiếng Việt giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hóa 3.8 Trang bị cho học sinh phương pháp học tập để học sinh tự học sau II BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY - HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP Lập kế hoạch học Việc lập kế hoạch học tức tạo cho cẩm nang cho việc dạy học Vì vậy, việc lập kế hoạch học giáo viên phải logic, tích hợp đầy đủ nội dung dạy học đó, phải có đầy đủ mục đích, yêu cầu quy trình dạy cho phù hợp, có hoạt động người dạy, người học Khi lập kế hoạch học, giáo viên phải đặt tình dạy ngồi dự kiến để kịp thời xử lý, đồng thời tạo cho học sinh động, hấp dẫn Chuẩn bị đồ dùng Việc dạy học theo phương pháp đòi hỏi giáo viên phải động, sáng tạo tìm tòi học hỏi để làm tăng hiệu dạy đồng thời nâng cao chất lượng học tập học sinh Vì vậy, việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cho dạy khâu quan trọng, yêu cầu loại đồ dùng riêng như: Phiếu học tập, bảng phụ, hình ảnh trực quan…Đồ dùng dạy học đóng góp phần lớn cho hiệu củng thành cơng tiết dạy Ví dụ: Khi dạy "câu kể Ai gì?" với yêu cầu dùng câu kể Ai gì? viết đoạn văn giới thiệu gia đình tập thể lớp Chắc chắn rằng, học sinh động học sinh có ảnh chụp gia ỡnh, cỏc em -6- Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp nhìn vào để giới thiệu thành viên gia đình cho lớp nghe qua ảnh Hướng dẫn chuẩn bị Đây biện pháp góp phần to lớn vào việc nâng cao hiệu dạy học Sau tiết học, giáo viên cần dành chút thời gian để hướng dẫn cho em xem trước học tới phần cần chuẩn bị, có học em em làm quen, xem qua kiến thức học đồng thời bổ sung kiến thức học liên quan đến Tổ chức thực Đây điều kiện cần cho Tiếng Việt nói chung luyện tập câu nói riêng Có thể có nhiều hình thức tổ chức khác để thực tập: + Làm việc độc lập + Làm việc theo cặp, theo nhóm + Làm việc theo lớp -Tổ chức cho học sinh báo cáo kết làm việc nhiều hình thức khác phải ln phiên phiếu tập, có phiếu học tập, có bảng giấy hay bảng lớp, có trình bày miệng Ngồi cho thi đua nhóm -Trao đổi với học sinh sửa đổi cho học sinh tổ chức cho em góp ý đánh giá cho trình làm -Sơ kết tổng kết ý kiến, ghi bảng cần thiết Hoạt động Ngoài việc dạy học lớp nên tổ chức cho học sinh học ngoại khóa thật bổ ích tổ chức trò chơi đố vui để học…các hi thi tỡm t -7- Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu líp nhanh, đặt câu đúng…để em tăng thêm vốn hiểu biết tạo thi đua, hứng khởi học tập Tiếng Việt phân môn Luyện từ câu nói riêng Giáo viên nên tổ chức cho em tham quan thực tế học tập để em mở rộng vốn kiến thức quê hương, đất nước để giúp đỡ em hiểu sống, từ làm giàu thêm vốn từ Hay từ sống ngày em thường giao tiếp với thầy cô, bạn bè, cha, mẹ… học sinh phải nắm bắt điều để điều chỉnh cho học sinh hoạt động giao tiếp Giáo viên phải biết linh hoạt phối hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học thay đổi phương pháp học để tạo hứng thú cho học sinh học tập Mặt khác giáo viên cần hạn chế bớt phương pháp dạy học cũ thuyết giảng từ phía - Giao việc cho học sinh : + Cho học sinh trình bày yêu cầu, câu hỏi, tập + Cho học sinh thực phần câu hỏi, tập SGK, nhiệm vụ đặt khó sau học sinh làm thử cần tổ chức chữa để em nắm cách làm + Tóm tắt nhiệm vụ, nêu điểm cần ý làm - Kiểm tra học sinh: Trong trình học sinh làm tập, giáo viên cần tới bàn để kiểm tra công việc em + Xem học sinh có làm việc khơng + Xem học sinh có hiểu việc phải làm khơng + Trả lời thắc mắc học sinh - Tổ chức báo cáo làm việc - Tổ chức đánh giá -8- Mét sè biÖn pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ c©u ë líp Phân mơn Luyện từ câu có nhiệm vụ rèn cho học sinh dùng từ đúng, nói viết thành câu Bởi vậy, giáo viên cần khai thác triệt để sức mạnh phương pháp dạy học luyện tập theo mẫu, phương pháp phân tích ngơn ngữ, phương pháp thực hành giao tiếp 7.1 Phương pháp luyện từ theo mẫu Là phương pháp dạy học mà giáo viên đưa mẫu cụ thể lời nói mơ hình lời nói (cũng học sinh xây dựng mẫu lời nói) để thơng qua hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm mẫu, tạo mẫu, từ mẫu học sinh biết cách tạo đơn vị lời nói theo định hướng mẫu Ví dụ: Khi dạy học dấu câu với tập Em đặt dấu phẩy vào chỗ câu đây? a, Vì thương dân Chử Đồng Tử công chúa khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm dệt vải b,Vì nhớ lời mẹ dặn khơng làm phiền người khác, chị em Xô-phi c, Tại thiếu kinh nghiệm nơn nóng coi thường đối thủ Quắm Đen bị thua Để giúp học sinh làm tập giáo viên hướng dẫn học sinh làm mẫu phần chẳng hạn làm mẫu câu tập Giáo viên đọc lên câu (thể rõ chỗ nghỉ sau trạng ngữ thành phần loại nói: Trong câu a,chúng ta cần dùng dấu phẩy, để tách từ ngữ nguyên nhân (vì thương dân) với phận câu lại tách loại cơng việc kể câu với ( cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải….) Khi đọc ta nghỉ nhẹ sau du phy -9- Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp " Vì thương dân, /Chử Đồng Tử cơng chúa khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, /nuôi tằm, /dệt vải" Sau làm mẫu suy cách làm tập tương tự lại giáo viên lưu ý học sinh : Nếu câu nhắc đến nhiều nguyên nhân phải dùng dấu phẩy để tách nguyên nhân với 7.2 Phương pháp phân tích ngơn ngữ u cầu phân tích ngôn ngữ học sinh Tiểu học mức độ đơn giản, với giúp đỡ, gợi ý, hướng dẫn tỉ mỉ giáo viên Bởi phương pháp áp dụng để dạy học dấu câu nhằm giúp học sinh làm rõ cấu trúc kiểu đơn vị học chương trình Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh làm tập Chép đoạn văn vào sau đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp viết hoa chữ đầu câu: Ơng tơi vốn thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, mắt tơi nhìn thấy ơng tán đinh đồng búa tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức thấy được, mặt ông phất phơ sợi tơ mỏng Ơng niềm tự hào gia đình tơi Với tập giáo viên hướng dẫn học sinh đọc lướt, tìm câu viết theo mẫu học (ai gì? làm gì? nào?) tách riêng câu Ơng tơi vốn thợ hàn loại giỏi // Có lần, mắt tơi nhìn thấy ơng tán đinh đồng.Chiếc búa tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức thấy được, mặt ông phất phơ sợi tơ mỏng // Ông niềm tự hào gia đình tơi - 10 - Mét số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp Khi ó xỏc nh câu viết theo mẫu học, em tìm cách ngắt câu, cách đọc lên sau xác định nghỉ giáo viên chuyển thành tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn để học sinh lựa chọn, để học sinh thực Cụ thể học sinh phải đặt dấu câu cho đoạn lại sau: "Có lần, mắt tơi nhìn thấy ơng tán đinh đồng búa tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức thấy được, mặt ông phất phơ sợi tơ mỏng" 7.3 Phương pháp thực hành giao tiếp Với phương pháp không hướng học sinh vận dụng lí thuyết học vào thục nhiệm vụ trình giao tiếp mà phương pháp cung cấp lí thuyết cho học sinh Trong trình giao tiếp chẳng hạn, dạy xong luyện từ câu Câu kể Ai làm gì? giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm 4-8 để em tự giới thiệu gia đình Sau em thảo luận em nhóm tự giới thiệu cơng việc bố mẹ mình, anh chị, ơng, bà Như tạo khơng khí học giúp em hiểu Khi vận dụng phương pháp kiểm tra kĩ sử dụng từ đặt câu giúp học sinh rèn kĩ học tập Một điều quan trọng để nâng cao hiệu giảng dạy phân môn Luyện từ câu giáo viên phải giúp học sinh nắm vững vị trí, nhiệm vụ, tác dụng việc học phân môn Ngôn ngữ phương tiện kỳ diệu người, nhờ mà xã hội tồn phát triển Vì vậy, dạy Tiếng Việt giáo viên bước dẫn dắt học sinh vào chiều sâu ngôn ngữ Tiếng Việt, hiểu điều bí ẩn đằng sau tượng giải thích chế vận hành ngôn ngữ Việc dạy Luyện từ câu trường Tiểu học vấn đề thiếu c - 11 - Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp Bởi tảng giúp học sinh hiểu chất tiếng mẹ đẻ góp phần bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ nơi viết thành câu ý thức sử dụng Tiếng Việt giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hóa Việc học Tiếng Việt giúp cho học sinh nắm vững tiếng mẹ đẻ, tạo vốn từ học sinh Qua làm cho học sinh nắm vững phạm vi sử dụng chúng nắm tính nhiều nghĩa chuyển đổi nghĩa từ đồng nghĩa, gần nghĩa Phân môn Luyện từ câu giúp em hình thành từ câu tiếng Việt để em ứng dụng phân môn khác như: Tập làm văn; Tập đọc … Tổ chức hoạt động đa dạng phong phú để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức hình thành kỹ Điều có ý nghĩa phải tổ chức cho học sinh hoạt động cách tích cực Học sinh người tham gia hoạt động ấy, tự tìm tòi khám phá hướng dẫn giáo viên Ví dụ: Học sinh phải trao đổi, thảo luận để giải nhiệm vụ, học sinh đóng vai tham gia vào trò chơi học tập, đóng kịch, diễn xuất … Giáo viên ý cho học sinh nhiều hội thực hành, để thể phát biểu lớp 10 Tổ chức hoạt động phát triển lực tự học học sinh Tổ chức hướng dẫn học sinh cách tự học, cách đọc sách, cách lấy thơng tin, cách phân tích hiểu thông tin, cách quan sát tượng xung quanh 11.Tổ chức hoạt động khám phá cách đưa hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm kết Giáo viên phải biết kĩ đặt câu hỏi: Sau số kĩ năng: Đặt câu hỏi mà học sinh trả lời Có thể học sinh có thời gian trả lời Sử dụng ngơn ngữ cử (ánh mắt, nụ cười…) để khuyến khích học sinh trả lời - 12 - Mét sè biƯn ph¸p nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu ë líp 4 Khen ngợi hay ghi nhận câu trả lời học sinh Tránh cho học sinh ngại ngùng với câu trả lời Nếu khơng có trả lời, đặt câu hỏi khác đơn giản nhằm gợi mở cách trả lời Câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu Tránh câu hỏi chuyên sử dụng câu ghi nhớ Phân phối câu hỏi lớp 12 Luôn kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ đạt học sinh Đánh giá vừa nhằm mục đích xác định mức độ lực kiến thức hình thành người học vừa giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy Sự đánh giá thầy kết học trò dần phải chuyển thành kĩ tự đánh giá trò Sự tự đánh giá giúp cho phát triển khả tự học học sinh 13 Một điều thiếu để nâng cao chất lượng dạy học môn phân môn Luyện từ câu phải sử dụng phát huy hết khả phương tiện đồ dùng dạy học băng đĩa, tranh, ảnh, bảng phụ… Để góp phần nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu theo tinh thần "lấy học sinh làm trung tâm" giáo viên phải hình thành học sinh tính tích cực học tập khêu gợi kích thích bên q trình nhận thức trình lĩnh hội kiến thức 14 Giáo viên cần nắm vững nội dung, mức độ yêu cầu tập để hướng dẫn học sinh thực hành cho sát hợp Củng cố phát triển kiến thức kĩ dạy học lớp Có nhiều biện pháp, hình thức tổ chức nhằm phát huy tính tích cực học sinh Chú ý hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa sưu tầm tự làm - 13 - Mét sè biƯn ph¸p nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu ë líp đồ dùng dạy học đơn giản nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức tích cực tham gia vào hoạt động luyện tập thực hành, luyện tập kĩ năng: Mở rông vốn từ, phân tích cấu tạo tiếng, từ, nhận biết danh từ chung, nhận biết danh từ riêng, cách viết hoa, dùng dấu câu, kiểu câu III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong q trình giảng dạy, thân tơi vận dụng phương pháp đổi phương pháp nêu vào dạy học Luyện từ câu Kết cho thấy bước đầu học sinh có chuyển biến tâm lý, khả nhận diện, tiếp thu kiến thức em tăng lên rõ rệt * Khả hiểu nghĩa từ Tỉ lệ học sinh hiểu nghĩa từ sâu sắc tương đối sâu sắc tăng lên, học sinh hiểu nghĩa từ hời hợt giảm Số lượng học sinh hiểu nghĩa từ sâu sắc tương đối tăng em nắm bắt cách học, giáo viên học sinh quen với chương trình Học sinh biết sử dụng từ điển Tiếng Việt cách thành thạo * Khả dùng từ, mở rộng vốn từ Tỉ lệ học sinh dùng từ xác, hay tăng lên rõ rệt, số học sinh dùng từ chưa xác giảm dần Giáo viên theo dõi quan sát em giao tiếp hàng ngày từ sửa chữa cho học sinh Số lượng học sinh dùng từ hay tăng, em mạnh dạn hoạt động giao tiếp ngày, đọc sách, ứng dụng thực tế cách linh hoạt.Hơn nữa,phương pháp dạy giáo viên với phương pháp học học sinh đổi rõ rệt theo hướng tích cực hóa hoạt động người học, tạo cho em hứng thú học tập * Khả nhận diện sử dụng dấu câu, loại câu - 14 - Mét sè biÖn pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ c©u ë líp Khả nhận diện sử dụng dấu câu, loại câu tốt KẾT QUẢ: Môn Tiếng Việt: Giỏi: em Khá: 11em TB: em Yếu: em C PHẦN KẾT LUẬN Để nâng cao hiệu giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp trước hết giáo viên phải làm cho học sinh thấy rõ Tiếng Việt lý thú bổ ích Phân mơn Luyện từ câu giúp học sinh hiểu phong phú hay, đẹp tiếng Việt, nâng cao cảm thụ thẫm mĩ.Với vai trò quan trọng vậy, thân tơi q trình làm đề tài có nhiều trăn trở, tìm tòi để tìm phương pháp tối ưu để nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp Đây vấn đề thiết để đáp ứng nhu cầu học tập cho thân học sinh từ bậc học em bước vào ngưỡng văn hóa giáo dc, - 15 - Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp phải trang bị cho em vốn từ phong phú, xác để giúp em vào sống, tạo cho em thói quen biết sử dụng tiếng Việt có văn hóa Tiếng Việt giàu đẹp diễn tả tất sắc thái tình cảm tinh tế suy nghĩ người Chúng ta khơng hài lòng đọc văn, suy nghĩ, ý kiến em mà vốn từ nghèo nàn, cách diễn đạt thiếu trơi chảy, mạch lạc Trách nhiệm phần thuộc người giáo viên Tiểu học Trên số kinh nghiệm thân rút trình giảng dạy xin chia sẻ đồng nghiệp mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến Tôi xin chân thành cảm ơn NHỮNG ĐỀ XUẤT Từ kết luận trên, thân thực đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu lớp 4” có đề xuất sau: Với người đạo: - Nên có tài liệu thống triển khai việc đổi phương pháp kịp thời - Nên tổ chức hội thảo phương pháp giảng dạy Tiếng Việt để trao đổi rút kinh nghiệm Về phía trường Tiểu học : - Tổ chức ngoại khóa mơn Tiếng Việt - Tạo cho học sinh có thói quen rèn luyện dùng tiếng Việt - Tổ chức tham quan thực tế cho giáo viên - 16 - ... dạy học Luyện từ câu lớp 4 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài này, thân có điều kiện để nghiên cứu sâu việc tổ chức dạy học Luyện từ câu cho học sinh lớp Từ sở để dạy tốt phân môn Luyện từ câu. .. số nhận xét phân môn luyện từ câu 3.1 Phương pháp dạy học Luyện từ câu kế thừa phát huy ưu điểm cách dạy Từ ngữ - Ngữ pháp trước 3.2 Tổ chức dạy học Luyện từ câu theo phương pháp day học có nhiều... để nâng cao chất lượng dạy học môn phân môn Luyện từ câu phải sử dụng phát huy hết khả phương tiện đồ dùng dạy học băng đĩa, tranh, ảnh, bảng phụ… Để góp phần nâng cao hiệu dạy học Luyện từ câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay,

Từ khóa liên quan