0

Những Giải Pháp Cơ Bản Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện

11 1,682 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:27

Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************************ Sáng kiến kinh nghiệm Những giải pháp bản để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong Trờng THCS Ngời viết : Phạm Văn Tuấn Chức vụ : Hiệu trởng Trờng THCS Nam Hng - Tiền Hải Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 1 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 Tiền Hải, tháng 6 năm 2007 Những giải pháp bản để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong trờng THCS A. sở lí luận và thực tiễn I/ sở lí luận " Giáo dục là quốc sách hàng đầu . là nhân tố quyết định tăng trởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu t cho giáo dục là đầu t cho tơng lai . " Đây là quan điểm chỉ đạo của Đảng, trên sở đó : 1/ Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, ngành Giáo dục- Đào tạo trong những năm qua đã từng bớc đáp ứng mục tiêu: " Nâng cao dân trí- Đào tạo nhân lực - Bồi dỡng nhân tài" đào tạo thế hệ trẻ tri thức và tay nghề, năng lực thực hành, y thức tự chủ, năng động và sáng tạo, đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nớc, yêu chủ nghĩa xã hội, đáp ứng kịp thời đầy đủ những yêu cầu đa dạng của cuộc sống, phục vụ công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nớc. 2/ Quán triệt chủ trơng tiếp tục đổi mới ổn định phát triển, nâng cao chất l- ợng và hiệu quả Giáo dục. Cải tiến, hiện đại hoá một bớc nội dung, phơng pháp giáo dục, đẩy mạnh dân chủ kỉ cơng, nề nếp trong sở giáo dục, đổi mới chế quản lí giáo dục, áp dụng các chế chính sách để khuyến khích tài năng, duy trì và phát triển sâu rộng chất lợng phong trào thi đua hai tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm học trong từng nhà trờng. 3/ Trong nhà trờng đội ngũ giáo viên vừa là đối tợng vừa là chủ thể quản lí giáo dục. Học sinh vừa là đối tợng vừa là chủ thể của hoạt động giáo dục. Vì vậy các cấp quản lí giáo dục phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn đặc điểm trên để phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm việc kế hoạch khoa học. Đứng trớc ngỡng cửa của thế kỉ XXI phải làm sao xây dựng nhà trờng với t cách là một tổ chức s phạm xã hội, là trung tâm Văn hoá- Giáo dục trong cộng đồng. Thực hiện các yêu cầu trên, trong tình hình hiện nay, trớc hết các nhà trờng cần tổ chức hoạt động nhằm đạt đến đích từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây là điểm mấu chốt quan trọng của công tác giáo dục, trong nhiều năm qua đã nhiều nhà khoa học giáo dục nghiên cứu, đồng chí đồng nghiệp áp dụng vào thực tế công tác giáo dục. Tuy nhiên, để chất lợng giáo dục toàn diện ngày một nâng lên đòi hỏi mồi nhà trờng phải xây dựng cho mình một hệ thống giải pháp khoa học, mang tính khả thi cao, phù hợp với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung chơng trình giáo dục, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phơng, từng nhà trờng. Hệ thống giải pháp phải xây dựa trên mối quan hệ tác động qua lại nhiều chiều, đặc Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 biệt mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể giáo dục : Đó là Giáo viên và học sinh trong nhà trờng . Hệ thống giải pháp này, phải đợc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiểm tra giám sát chặt chẽ, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thờng xuyên, điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình từng giai đoạn. nh vậy mới đi đến đích " Nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện". II/ sở thực tiễn Trên sở lí luận và tình hình thực tiễn trờng THCS Nam Hng, trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng hệ thống giải pháp nhằm từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, bắt tay vào tổ chức thực hiện và bớc đàu đạt đợc những kết quả đáng khích lệ . Trớc hết tôi xin giới thiệu khái quát về tình hình địa phơng, nhà trờng : Nam Hng là một xã thuộc vùng duyên hải vị trí địa lí sát biển và cửa Sông Hồng, diện tích tự nhiên . dân số Đặc điểm phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản, kinh tế hộ gia đình dần ổn định và phát triển. Nhân dân Nam Hng truyền thống hiếu học, tôn s trọng đạo. Đảng bộ và nhân dân Nam Hng nhận thức rất sâu sắc về vai trò nhân tố con ngời trong sự nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nớc. Trong nhiều năm qua tập trung đầu t phát triển sự nghiệp giáo dục- Đào tạo: Hoàn thànhg chơng trình Phổ cập Tiểu học năm 1990, đạt tiêu chuẩn Phổ cập GD THCS năm 1998. Sau khi tách ra khỏi trờng PTCS năm 1995, trờng THCS phải học chung với trờng Tiểu học, điều kiện sở vật chất thiếu thốn nên ảnh hởng nhiều đến chất l- ợng Dạy và Học . Tháng 9 năm 2000, đợc sự hỗ trợ của cấp trên, sự cố gắng của cán bộ, nhân dân địa phơng xây dựng trờng THCS Nam Hng tại một địa điểm mới diện tích 17.380 m 2 , một diện tích lí tởng so với các trờng trong khu vực, tuy nhiên mới chỉ một đơn nguyên 6 phòng học, đủ để học 2 ca /ngày và khu hiệu bộ 7 phòng gồm : phòng làm việc, th viện, thiết bị thí nghiệm . Khi ra khu trờng mới nhà trờng gặp vô vàn những khó khăn thiếu thốn. Trong những năm qua, thầy trò nhà trờng đã từng bớc cùng nhau xây dựng, cải tạo cảnh quan : Cứng hoá sân trờng, xây dựng cổng, lán xe, tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, cây hoa, cây cảnh trong khuân viên trờng . tạo dựng môi trờng Xanh- Sạch - Đẹp. Đây cũng chính là một trong những động lực thúc đẩy việc dạy và học của trờng THCS Nam Hng. Chất lợng giáo dục toàn diện ngày càng đợc nâng cao, đội ngũ giáo viên từng bớc đủ về số lợng, đảm bảo về chất lợng, công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng đợc mở rộng . Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 40 của Quốc hội về thực hiện nội dung, chơng trình sách giáo khoa mới nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thời đại, đứng trớc khó khăn: thiếu về sở vật chất, thiếu trang thiết bị dạy học hiện đại, đội ngũ giáo viên cha đợc bổ xung kịp thời, yêu cầu cấp thiết về đổi mới phơng pháp dạy và học, tình hình ngân sách địa phơng thiếu thốn cha thể một sớm, một chiều bổ xung sở vật chất cho các nhà trờng trong xã. Lãnh đạo nhà Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 trờng đã xác định phải khắc phục khó khăn, xây dựng hệ thống giải pháp và bắt tay vào thực hiện để từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện. Thực tế những năm qua nhà trờng đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ, chứng minh giải pháp bản là đúng đắn, mang lại hiệu quả chất lợng giáo dục toàn diện rõ rệt. Sau đây là những giải pháp bản trờng THCS Nam Hng đã thực hiện, xin trình bày để các đồng chí, đồng nghiệp tham khảo và đóng góp y kiến, để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ GD- ĐT mà Đảng và Nhà nớc giao cho. B/ Nội dung thực hiện, biện pháp tiến hành I. Nâng cao nhận thức t tởng chính trị cho cán bộ, gv, hs. * Đối với giáo viên : Bằng nhiều hình thức, lãnh đạo nhà trờng làm cho tập thể CBGV nhận thức đúng đắn về quan điểm, đờng lối của Đảng và nhà nớc về Giáo dục và mục tiêu giáo dục đến năm 2010. Mỗi thành viên trong nhà trờng phải nhận thức đợc: - Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tăng trởng kinh tế và phát triển xã hội. - Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, nhà nớc và nhân dân. Cần phải tăng cờng và kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trờng với giáo dục gia đình và xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. - Phát huy năng lực gắn phát triển Giáo dục - Đào tạo với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của địa phơng, tăng cờng tu bổ sở vật chất phục vụ dạy - học và các hoạt động giáo dục. - Quán triệt tới từng CBGV thờng xuyên cải tiến, đổi mới phơng pháp dạy và học. Từ đầu mỗi năm học tổ chức cho CBGV học tập nghiên cứu tinh thần Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của ngành, nắm vững tình hình đất nớc và địa phơng trong công cuộc đổi mới, xác định rõ vị trí, vai trò của ngời giáo viên trong việc giáo dục hình thành nhân cách công dân, trang bị kiến thức kĩ năng cho học sinh. Coi việc giáo dục toàn diện và không ngừng nâng cao chất lợng giảng dạy, học tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngời giáo viên. * Đối với học sinh : Đầu mỗi năm học và trong suốt quá trình, thờng xuyên phổ biến, tuyên truyền các văn bản nh : Điều lệ Trờng Phổ thông; . Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Quy chế 40/ 2006/ QĐ - BGD & ĐT về Đánh giá xếp loại học sinh . - Thực hiện hiệu quả việc giáo dục đạo đức cho HS coi trọng công tác giáo dục t tởng đạo đức trong nhà trờng là một trong các nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trờng. Nhằm giúp học sinh nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ học tập của mình. Sau khi đợc học tập, cán bộ giáo viên đều phải viết thu hoạch, tự liên hệ để từ đó nâng cao nhận thức t trởng chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đợc giao . Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 II. Xây dựng nhà trờng nề nếp, kỉ cơng, dân chủ, đoàn kết. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Dân chủ - Kỉ cơng - Tình thơng - Trách nhiệm", cuộc vận động Ba không của ngành giáo dục . Lãnh đạo nhà trờng tăng cờng xây dựng nề nếp, kỉ cơng đợc cụ thể hoá bằng quy chế hoạt động của nhà tr- ờng, cụ thể đối với GV, HS nh nề nếp kỉ cơng trong hội họp, thực hiện quy chế chuyên môn, hoạt động phong trào .Một ví dụ nhỏ nh quy định không đi xe đạp, xe máy trong trờng cũng đợc CB, GV, HS đồng thuận, thực hiện nghiêm túc. - Biết khơi dậy y chí phấn đấu của mỗi cán bộ giáo viên kết hợp với duy trì chặt chẽ nề nếp dân chủ kỉ cơng nhà trờng. Trò cần Kỉ cơng- Lễ nghĩa ; Thầy cần Dân chủ- Kỉ cơng- Trách nhiệm. Một khi Dân chủ - Kỉ cơng - Trách nhiệm đợc mọi ngời tôn trọng giữ gìn thì khi ấy ta mới đợc sự đoàn kết gắn bó, sức mạnh thực sự là " Đòn xeo " thúc đảy mọi hoạt động của nhà trờng . -Thực hiện tốt quy chế dân chủ : Kế hoạch hoạt động, công tác, công việc trong nhà trờng đều đợc mọi thành viên tham gia bàn bạc, thảo luận, thống nhất và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Thực hiện công tác 5 công khai một cách nề nếp, đặc biệt là công khai thu chi tài chính đảm bảo đúng quy định- Đây chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn sự đoàn kết. - Phải xác định rõ đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là nền tảng của những thành công, yếu tố bản để xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí đó là ngời quản lí phải công minh, thởng phạt rõ ràng, gơng mãu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực hiện dân chủ công khai kinh tế tài chính trớc tập thể. III. Tổ chức hoạt động, đổi mới ph ơng pháp dạy- học a. Đối với cán bộ giáo viên: Trong việc tổ chức dạy và học phải chú trọng đến chất lợng giảng dạy của giáo viên coi đây là yếu tố quyết định để giáo dục học sinh . - Trớc hết cần tăng cờng công tác bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều hình thức : Tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ các lớp học chuyên môn, các lớp tập huấn thay sách, sử dụng thiết bị, chuyên đề .Tạo điều kiện cho GV tham gia học Đại học để nâng chuẩn : Với phơng châm vừa đảm bảo hoạt động vừa tham gia học tập, GV luân phiên nhau đi học, hiện tại 6 đ/c đi học đại học tại chức, 2 đ/c học 1 tuần/ tháng; 4 đ/c học thứ 7, chủ nhật và trong hè. Giáo viên rất phấn khởi, tích cực tham gia học tập . - Giáo viên đợc nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề, tài liệu chuyên môn, GV thể su tầm những cuốn sách, tài liệu quí bổ xung vào tủ sách, phục vụ giảng dạy. - Cán bộ, GV phải thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kỉ luật lao động nh nghiên cứu tài liệu, soạn bài, lên lớp, chấm chữa, đánh giá XL HS . - Lãnh đạo nhà trờng chỉ đạo phân công chuyên môn khoa học, theo hớng chuyên môn hoá, phù hợp với năng lực của từng đồng chí. Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 - Xây dựng quy chế phân công lao động hợp lí, công bằng nh việc theo dõi, cân đối giờ dạy theo tiêu chuẩn, giờ dạy thay, giờ lao động .theo từng giai đoạn, trong suốt cả năm học, cuối năm chi trả tăng giờ, trên sở công bằng đó, CB- GV rất phấn khởi, tin tởng, hăng say công tác. + Tích cực cải tiến, đổi mới phơng pháp dạy- học - Thực hiện tốt chế độ dự giờ rút kinh nghiệm, đối với GV tập sự dự 2 tiết/ tuần; GV khác 1 tiết/ tuần. Việc dự giờ cũng đợc cụ thể hoá bằng tiêu chuẩn thi đua, kiểm tra đánh giá từng đợt . - Tập trung nâng cao hiệu xuất giờ lên lớp, chú trọng bồi dỡng học sinh giỏi, kèm cặp, phụ đạo HS yếu kém. Công tác bồi dỡng HSG luôn phải đợc quan tâm, lên kế hoạch, chọn đội tuyển, phân công giáo viên bồi dỡng, thực hiện sớm ngay từ đầu năm. - Cải tiến sinh hoạt tổ chuyên môn, hình thức linh hoạt tránh nhàm chán, tập trung vào trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm về nội dung, chơng trình SGK, giải bài tập khó, bài thực hành, làm thí nghiệm, trao đổi phơng pháp giảng dạy nh thế nào cho phù hợp, hiệu quả, đặc biệt việc đổi mới phơng pháp dạy học dựa trên 3 tiêu chí mà ngành xây dựng và chỉ đạo. - Yêu cầu GV tham gia sinh hoạt chuyên môn ở trờng, cụm trờng, thực hiện nghiêm túc Ngày chuyên môn thứ 5 hàng tuần ; sử dụng tối đa các thiết bị dạy học hiện đại nh máy chiếu đa năng, soạn giảng giáo án điện tử, trớc hết trong chuyên đề trờng, cụm trờng, thao giảng GV giỏi .( Ngay từ trong hè nhà trờng đã đầu t kinh phí, động viên GV học máy vi tính tiếp cận công nghệ thông tin, đến nay đã 18 Đ/c biết sử dụng máy vi tính, 7 Đ/c sử dụng bản thành thạo, 3 Đ/c biết soạn giáo án điện tử ). - Công tác kiểm tra phải đợc chú trọng, xây dựng kế hoạch cụ thể, công khai ngay từ đầu năm, thực hiện nghiêm túc, đánh giá công bằng khách quan; Tập trung KT chuyên môn, dự giờ thăm lớp, KT hồ sơ giáo án, KT chuyên đề b/ Đối với học sinh : - Chú trọng việc xây dựng động thái độ học tập đúng đắn, đẩy mạnh việc tự học, tự rèn, y thức tự quản, tự giác trong học tập. IV. Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ- Thể dục thể thao Bên cạnh hoạt động dạy và học, trong thời kì mới hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nếu đợc đẩy mạnh, hình thức phong phú đa dạng sẽ tiếp thêm sinh khí sôi động thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trờng. + Nhà trờng giao nhiệm vụ cho Đoàn, Đội thờng xuyên tổ chức thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ trong suốt năm học : - Tổ chức nhiều sân chơi nh Chiếc nón kì diệu, Tiếp sức trí tuệ, Tiếng hát Hoạ my, thi tìm hiểu ATGT . vào các dịp 20/11, 26/3 hàng năm. - Tham gia đầy đủ các cuộc thi do trên phát động . - Tổ chức câu lạc bộ Vui để họcvề các lĩnh vực : Văn ,Toán ,Lý , Hóa - Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nh Quỹ môi trờng Thuy Điển đầu t tiểu dự án xây dựng Câu lạc bộ " Học sinh với môi trờng" với số tiền là 65 triệu đồng, giúp cho việc tạo dựng cảnh quan, nâng cao nhận thức cho HS Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 về Môi trờng ven biển và rừng ngập mặn, HS đợc đi thăm quan tìm hiểu thực tế, giúp cho việc tiếp thu bài học đợc tốt hơn . Trên sở đó tiếp tục phối hợp với Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái Rừng ngạp mặn, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục môi trờng . + Hoạt động thể dục thể thao cũng phải đợc chú trọng, ngoài nội dung chơng trình quy định, nhà trờng thờng xuyên phối hợp với Ban văn hoá, Đoàn thanh niên tổ chức các giải bóng đá, cầu lông, giải Việt dã . nhằm bổ trợ cho học tập, rèn luyện của học sinh . V. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục - Công tác tuyên truyền xã hội hoá giáo dục phải đợc làm thờng xuyên thông qua HS, các cuộc họp PHHS, qua gặp gỡ trao đổi, qua các cuộc họp với Đảng, chính quyền địa phơng, qua hệ thống truyền thanh, thờng xuyên viết bài tuyên truyền . Nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, nhân dân địa phơng cùng vào cuộc huy động nhân lực, vật lực, cùng phối kết hợp trong việc giáo dục HS. VI. Tăng cờng xây dựng sở vật chất- cảnh quan s phạm - Nhà trờng đã kết hợp với chính quyền địa phơng, phụ huynh HS, xây dựng tu bổ các phòng học đủ điện sáng, quạt mát, bê tông hoá sân trờng hơn 2000 m 2 xây dựng cổng, nhà để xe, sân thể thao bóng rổ, bóng chuyền, khu bãi tập nhiều cây xanh bóng mát . - Nhà trờng chủ động mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động phong trào trọng điểm nh loa máy, tăng âm công xuất lớn với tổng số tiền nhiều triệu đồng. - Nhà trờng, tranh thủ sự hỗ trợ của Quỹ Môi trờng Thuy Điển ( Nh đã nói ở trên) để làm bồn, trồng hoa, cây cảnh, vờn trờng tạo quang cảnh trờng Xanh Sạch Đẹp, thúc đẩy GV, HS giảng dạy và học tập. - Nhà trờng còn tranh thủ sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh, tặng ghế đá, cay cảnh trang trí sân trờng . Từ đó đã tạo ra cảnh quan môi trờng s phạm trong lành, đẹp mắt. VII. Cải tiến công tác thi đua khen thởng * Đối với giáo viên - Hội đồng thi đua khen thởng nhà trờng xây dựng tiêu chuẩn thi đua trong GV và HS ngay từ đầu năm học (bổ xung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế ). - Tiêu chuẩn thi đua đợc mọi ngời thông suốt, thi đua sôi nổi . - Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua, dân chủ, công khai công bằng trong bình xét đánh giá xếp loại GV theo 4 đợt thi đua : + Đợt I : vào dịp tháng 11. + Đợt III : dịp 26/3 + Đợt II : cuối kỳ I. + Đợt IV : cuối năm Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 Căn cứ vào kết quả thi đua 4 đợt và kết quả hoạt động cả năm học Ban thi đua bình xét đề nghị HĐTĐ KT ngành công nhận danh hiệu LĐ Tiên tiến, GV Giỏi, Chiến sỹ thi đua các cấp . - N.Tr dành kinh phí phù hợp cho công tác thi đua khen thởng; Vận động thoả thuận với phụ huynh HS thu quỹ khen thởng 5000đ/em chi thởng cho chính HS, đúng chế độ, kịp thời, tác dụng động viên khuyến khích TĐ . * Đối với HS : Thờng xuyên phát động các PT thi đua đánh giá, sơ kết khen thởng kịp thời nên đã kích thích HS học tập rèn luyện, xuất hiện nhiều nhân tố tiêu biểu . - Các thầy giáo các em HS trong nhà trờng cũng thờng xuyên nhận đợc sự động viên khuyến khích, khen thởng của Đảng, chính quyền địa phơng, Hội Khuyến học, các Ban ngành đoàn thể trong xã đó là niềm cổ vũ rất to lớn đối với thầy trò nhà trờng . C . Kết quả đạt đợc a/ Đối với tập thể nhà trờng - Năm học 2002-2003 đạt danh hiệu trờng " Tiên tiến cấp huyện" - Năm học 2005-2006, công tác HSG xếp thứ nhất đối với khối 9 đợc UBND huyện tặng giấy khen về công tác HSG. - Năm học 2006-2007 công tác HSG xếp thứ 10/32 trờng THCS trong huyện, 7 HS đợc công nhận HSG cấp huyện. - Nhiều năm học sinh thi đỗ vào THPT đạt tỉ lệ cao, xếp thứ nhất, thứ hai ở khu Nam, xếp thứ hạng cao trong huyện . - Cảnh quan nhà trờng " Xanh- Sạch- Đẹp" - Công tác quản lí nhà trờng, GV, HS, quản lí hoạt động tốt. Nội bộ nhà trờng ổn định, không biểu hiện mất đoàn kết. - Các tổ chức đoàn thể của nhà trờng nh chữ thập đỏ, công tác BHYT, công đoàn. đoàn TN, đội thiếu niên đều nhận đợc giấy khen + Đoàn thể : - Chi bộ : Trong sạch vững mạnh năm 2006 . - Công đoàn : Vững mạnh - Đoàn Thanh niên : Vững mạnh - Đội Thiếu niên : Đ/ N công nhận Liên đội tiên tiến cấp huyện b/ Đối với học sinh : Năm học 2006-2007 - Đầu năm huy động 361/ 362 học sinh đạt 99,7% . Kì II bỏ 01 em còn 360 - Kết quả công tác phổ cập năm 2006: + Huy động HS hoàn thành CT TH vào L6: 79/79 = 100 % + Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 2hệ : 105/106 = 99% Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 + Tỉ lệ công dân 15-18 tuổi bằng tốt nghiệp THCS = 95,6% + Về hồ sơ : đầy đủ, chính xác khoa học . - Đạo đức Tốt 63,39 % ; Khá 29,17 % ; Trung bình 6,39 % - Văn hoá Giỏi 9,4 % ; Khá 41,4% ; TB 40,2 % ; Yếu 8,0 % ; Kém 0,83 % - Danh hiệu cá nhân học sinh : - Đạt danh hiệu HSG : 34 em - Đạt danh hiệu HS Tiên tiến : 149 em - HSG cấp Huyện văn hóa : 07 em - HSG cấp trờng VH,TT : 07 em c/ Danh hiệu cá nhân cán bộ giáo viên : Đề nghị công nhận : - Lao động tiên tiến : 16/ 22 Đ/c = 72,7 % - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh : 01 đồng chí - Chiến sỹ thi đua cấp huyện : 01 đồng chí - Giáo viên giỏi cấp tỉnh : 01 đồng chí - Giáo viên giỏi cấp sở : 03 đ/c D . Bài học kinh nghiệm Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong nhà trờng ngời quản lí cần phải xác định rõ các yếu tố sau : 1/ Phải nắm rõ đợc tâm t nguyện vọng của cán bộ, giáo viên nhà trờng, xây dựng tập thể thành một khối thống nhất, đoàn kết, nhất trí, thật lòng yêu thơng, giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. ngời quản lí phải là ngời đầu tiên đến với họ, ở bên họ, chia sẻ buồn vui . 2/ Ngời quản lí phải là ngời thực sự gơng mẫu, dám nghĩ, dám làm, không tính toán cá nhân, là ngời công minh thẳng thắn, công khai kinh tế tài chính trớc tập thể nhà trờng. 3/ Ban lãnh đạo nhà trờng phải thực sự đoàn kết, thởng phạt nghiêm minh, phải động viên đúng ngời, đúng việc, giúp đỡ họ cùng tiến bộ . Tránh trù dập cá nhân, phân chia bè phái . 4/ Giám hiệu phải tăng cờng dự giờ thăm lớp, để đóng góp rút kinh nghiệm với giáo viên về phơng pháp giảng dạy, kiến thức kĩ năng .Thực hiện nghiêm túc quy chế quy định của ngành . Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2006 - 2007 5/ Làm tốt công tác phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất, hớng nghiệp dạy nghề . 6/ Chú trọng, thờng xuyên làm tốt công tác bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém 7/ Làm tốt công tác tham mu với Đảng, chính quyền và nhân dân địa phơng. Phối hợp nhịp nhàng, khăng khít giữa giám hiệu với tập thể thầy trong trong nhà ttrờng, phối kết hợp chặt chẽ với hội phụ huynh, phát huy xã hội hoá trờng học, đẩy mạnh sự vào cuộc, đồng thuận, quan tâm tới sự nghiệp giáo dục . Phần kết luận Từ thực tiễn nhiều năm làm cán bộ quản lí, bản thân tôi tự rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động nhà trờng. Đến nay tôi tự nhìn nhận đánh giá về trờng mình: Nhà trờng đã đội ngũ giaó viên tận tâm say mê với nghề nghiệp, hết lòng yêu thơng học sinh. Nhà trờng thực sự là một tổ ấm, chất lợng giáo dục các mặt nâng lên rõ rệ, tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi đạt cao. Trong khuân khổ thời gian và kinh nghiệm hạn, tôi xin trình bày những kinh nghiệm của bản thân mình, kính mong sự đóng góp y kiến của đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong trờng THCS huyện nhà ngày một đi lên. Xin chân thành cảm ơn ! Nam Hng, ngày 03 tháng 6 năm 2007 Ngời viết Phạm Văn Tuấn Xét duyệt của HĐ TĐ KT Nhà truờng Phạm Văn Tuấn - Trờng THCS Nam Hng- Tiền Hải - Thái Bình 10 . 2007 Những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong trờng THCS A. Cơ sở lí luận và thực tiễn I/ cơ sở lí luận " Giáo dục là. khích lệ, chứng minh giải pháp cơ bản là đúng đắn, mang lại hiệu quả chất lợng giáo dục toàn diện rõ rệt. Sau đây là những giải pháp cơ bản trờng THCS Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Những Giải Pháp Cơ Bản Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện, Những Giải Pháp Cơ Bản Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện,

Từ khóa liên quan