Tuần 33 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 1,353 39
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:56

Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 33: Thứ hai ngày 28 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÓP NÁT QUẢ CAM I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu lòng u nước, căm thù giặc Trả lời câu hỏi 1,2,4,5 sách giáo khoa Một số HS trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật câu chuyện Chú ý từ: Giả vờ mượn, ngang ngược, xâm chiếm, đủ điều, quát lớn, tạm nghỉ, cưỡi cổ, nghiến răng, trở ra,… Thái độ: Giáo dục học sinh lòng u q kính trọng Bác Hồ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh thực Tiếng chổi tre - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ ai? Người làm gì? - Đó Trần Quốc Toản Bài tập đọc Bóp nát cam cho hiểu thêm người anh hùng nhỏ tuổi - Ghi tựa bài: Bóp nát cam - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó: Giả vờ mượn, ngang ngược, xâm chiếm, đủ điều, quát lớn, tạm nghỉ, cưỡi cổ, nghiến răng, trở ra,… - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Nguyên, ngang ngược, Trần Quốc Toản, thuyền Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 rồng, bệ kiến, vương hầu *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh - Học sinh lắng nghe, theo dõi + Giọng người dẫn chuyện: nhanh, hồi hộp: + Giọng Trần Quốc Toản nói với lính gác cản đường: giận dữ, nói với nhà vua: dõng dạc: + Lời nhà vua: khoan thai, ôn tồn b Học sinh đọc nối tiếp câu nhóm - Luyện đọc nối tiếp câu - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối tiếp câu nhóm (3 phút) - Yêu cầu học sinh tìm từ khó đọc - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp): Giả vờ mượn, ngang ngược, xâm chiếm, đủ điều, quát lớn, tạm nghỉ, cưỡi cổ, nghiến răng, trở ra,… Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn nhóm - Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ - Nhóm trưởng điều khiển - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn trước bạn nối tiếp đọc lớp đoạn nhóm - Cả lớp theo dõi để nhận xét - Luyện đọc câu dài + Sáng nay,/ biết Vua họp bàn việc nước thuyền rồng,/ Quốc Toản đợi gặp Vua/ để nói hai tiếng “xin đánh” (Giọng nhẹ, rụt rè) / + Đợi từ sáng đến trưa, không gặp, cậu liều chết xô người lính gác ngã chúi, xuống bến + Quốc Toản tạ ơn Vua,/ chân bước lên bờ mà lòng ấm ức:/ “Vua ban cho cam quý/ xem ta trẻ con,/ không cho dự bàn việc nước.”// - nhóm học sinh luân phiên đọc đoạn d Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Thi đọc nhóm - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét bạn đọc nhóm số nhóm đọc Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 lại - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm e Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn 3, - Học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu lòng u nước, căm thù giặc *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - học sinh đọc to câu hỏi cuối - Cho học sinh thảo luận tìm hiểu - Các nhóm thảo luận, tìm câu trả lời *Trưởng ban Học tập thay mặt giáo *Trưởng ban Học tập điều khiển lớp viên điều hành lớp chia sẻ kết chia sẻ kết trước lớp - Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu - Giặc giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta? nước ta + Thái độ Trần Quốc Toản + Trần Quốc Toản vô căm giận nào? - Học sinh nhận xét - Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp - Trần Quốc Toản gặp Vua để nói hai vua để làm gì? tiếng: Xin đánh - Câu hỏi 3: Tìm từ ngữ thể - (M3, M4): Đợi từ sáng đến trưa, liều Trần Quốc Toản nóng lòng muốn gặp chết xơ lính gác, xuống bến Vua (M3, M4) + Câu nói Trần Quốc Toản thể + Trần Quốc Toản u nước vơ điều gì? căm thù giặc + Trần Quốc Toản làm điều trái + Xơ lính gác, tự ý xơng xuống thuyền với phép nước? + Vì sau tâu Vua “xin đánh” + Vì cậu biết phạm tội bị trị tội Quốc Toản lại tự đặt gươm lên gáy? theo phép nước - Câu hỏi 4: Vì Vua khơng - Vì Vua thấy Trần Quốc Toản nhỏ thua tội mà ban cho Trần Quốc Toản mà biết lo việc nước cam q? - Câu hỏi 5: Quốc Toản vơ tình bóp nát - Vì bị Vua xem trẻ lòng căm cam điều gì? giận nghĩ đến quân giặc khiến Trần Quốc Toản nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt làm nát cam - Con biết Trần Quốc Toản? - Trần Quốc Toản thiếu niên nhỏ Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 tuổi chí lớn./ Trần Quốc Toản nhỏ tuổi có chí lớn, biết lo cho dân, cho nước./ HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Yêu cầu học sinh đọc phân vai - Học sinh thi đọc theo vai (vai người dẫn chuyện, vua, Trần Quốc Toản) - Học sinh luyện đọc lại đoạn - Nhận xét, tuyên dương học sinh Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Lượm ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TỐN: ƠN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc viết số có ba chữ số - Biết đếm thêm số đơn vị trường hợp đơn giản - Biết so sánh số có ba chữ số - Nhận biết số bé nhất, số lớn có ba chữ số Kỹ năng: Rèn kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập (dòng 1,2,3,5), tập (a,b), tập 4, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - Học sinh: Bút, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa phép tính - Học sinh tham gia chơi để học sinh nêu kết tương ứng: 354 – 232 306 + 123 254 + 325 893 – 532 - Lắng nghe - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ôn tập số phạm vi 1000 HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đọc viết số có ba chữ số - Biết đếm thêm số đơn vị trường hợp đơn giản - Biết so sánh số có ba chữ số - Nhận biết số bé nhất, số lớn có ba chữ số *Cách tiến hành: Bài (dòng 1,2,3,5): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm - lượt học sinh lên bảng làm, lượt học sinh (dưới lớp làm bảng con) - Yêu cầu học sinh nhận xét bảng - Học sinh nhận xét - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe Bài (a,b): TC Trò chơi Ai nhanh, - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - Học sinh tham gia chơi, tập (a,b), tổ chức cho học sinh thi đua điền lớp cổ vũ, giáo viên làm vào ô trống Đội điền mà xong trước ban giám khảo đội thắng - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi - Học sinh lắng nghe Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng chia sẻ kết Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 quả: 372 < 299 465 < 700 534 = 500 + 34 - Giáo viên nhận xét chung Bài 5: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu em lên bảng, em làm ý - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (dòng 4) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên Bài tập 2c (M4): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên 631 < 640 909 = 902 + 708 < 807 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - học sinh lên bảng, em làm ý: a) 100 b) 999 c) 1000 - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Qua giúp em hiểu điều gì? - Các số có chữ số giống là: 111, 222, 333, , 999 Các số đứng liền dãy số đơn vị - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp - Lắng nghe thực Chuẩn bị: Ôn tập số phạm vi 1000 (tiếp theo) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 KỂ CHUYỆN: BÓP NÁT QUẢ CAM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc - Dựa vào nội dung câu chuyện, xếp lại tranh theo thứ tự Kể lại đoạn câu chuyện (BT1, BT2) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện theo mở đầu cho trước (BT3) (M3, M4) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Tranh minh hoạ Các câu hỏi gợi ý đoạn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể Chuyện bầu - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu bài: Giờ Kể chuyện hôm - Lắng nghe tập kể câu chuyện anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản qua câu chuyện Bóp nát cam - Giáo viên ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Dựa vào nội dung câu chuyện, xếp lại tranh theo thứ tự Kể lại đoạn câu chuyện (BT1, BT2) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện theo mở đầu cho trước (BT3) (M3, M4) *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện - Sắp xếp lại tranh theo thứ tự truyện Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 - Gọi học sinh đọc yêu cầu 1, sách giáo khoa - Dán tranh lên bảng sách giáo khoa - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để xếp lại tranh theo thứ tự nội dung truyện - Gọi học sinh lên bảng xếp lại tranh theo thứ tự - Gọi học sinh nhận xét Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đọc yêu cầu - Quan sát tranh minh hoạ - Học sinh thảo luận nhóm, nhóm học sinh - Lên bảng gắn lại tranh - Nhận xét theo lời giải – – – - Giáo viên chốt lại lời giải Việc 2: Kể đoạn câu chuyện (M3, M4) Bước 1: Kể nhóm - Giáo viên chia nhóm, yêu cầu học sinh kể lại - Học sinh kể chuyện nhóm đoạn theo tranh học sinh Khi học sinh kể học sinh khác phải theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày - Mỗi học sinh kể đoạn trước lớp giáo viên yêu cầu Học sinh kể tiếp nối thành câu chuyện - Gọi học sinh nhận xét bạn kể theo tiêu chí - Nhận xét nêu - Chú ý học sinh kể lúng túng Giáo viên gợi ý *Đoạn - Bức tranh vẽ ai? - Trần Quốc Toản lính canh - Thái độ Trần Quốc Toản sao? - Rất giận - Vì Trần Quốc Toản lại có thái độ vậy? - Vì chàng căm giận bọn giặc Nguyên giả vờ mượn đường để cướp nước ta *Đoạn - Vì Trần Quốc Toản lại giằng co với lính - Vì Trần Quốc Toản đợi từ sáng canh? đến trưa mà không gặp Vua - Quốc Toản gặp Vua để làm gì? - Quốc Toản gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh” - Khi bị quân lính vây kín Quốc Toản làm gì, - Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, nói gì? tuốt gươm quát lớn: Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ giữ ta lại *Đoạn - Tranh vẽ ai? Họ làm gì? - Tranh vẽ Quốc Toản, Vua quan Quốc Toản quỳ lạy vua, Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 - Trần Quốc Toản nói với Vua? - Vua nói gì, làm với Trần Quốc Toản? Năm học 2017 - 2018 gươm kề vào gáy Vua dang tay đỡ chàng đứng dậy - Cho giặc mượn đường nước Xin Bệ hạ cho đánh! - Vua nói: Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ phải trị tội Nhưng xét thấy trẻ mà biết lo việc nước ta có lời khen.Vua ban cho cam quý *Đoạn - Vì người tranh lại tròn xoe mắt - Vì tay Quốc Toản ngạc nhiên? cam trơ bã - Lí mà Quốc Toản bóp nát cam? - Chàng ấm ức Vua coi trẻ con, khơng cho dự bàn việc nước nghĩ đến lũ giặc lăm le đè đầu cưỡi cổ dân lành Việc 3: Kể lại toàn câu chuyện (M3, M4) - Yêu cầu học sinh kể theo vai - học sinh kể theo vai (người dẫn chuyện, Vua, Trần Quốc Toản) - Gọi học sinh nhận xét bạn - Nhận xét - Gọi học sinh kể toàn truyện - học sinh kể - Gọi học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Học sinh lắng nghe sinh Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Câu chuyện nói lên điều gì? - Học sinh trả lời: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lòng yêu nước, căm thù giặc lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe, tìm đọc truyện danh nhân, kiện lịch sử chuẩn bị sau: Người làm đồ Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 chơi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 24 tháng năm 2018 TỐN: ƠN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾP THEO) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc viết số có ba chữ số - Biết phân tích số có ba chữ số thành trăm, chục , đơn vị ngược lại - Biết xếp số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Viết trước nội dung tập lên bảng, bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa số phép tính cộng, trừ (khơng nhớ) phạm vi 1000 để học sinh nêu kết quả: - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập chung Đàm Ngân Thám 10 - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Chuyền cầu theo nhóm người - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh tâng cầu - Giáo viên nhận xét (Chú ý đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi “Con Cóc cậu Ơng Trời” - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi - Nhận xét trò chơi (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Trò chơi Chim bay, cò bay - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại học nhận xét học - Dặn học sinh nhà ôn chuyền cầu học Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 2-3 lần 13p 2-3 lần 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI AN ỦI KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lời an ủi tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) Đàm Ngân Thám 33 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 - Viết đoạn văn ngắn kể việc tốt em bạn em (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Tranh minh hoạ tập Các tình viết vào giấy khổ nhỏ - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành theo - Học sinh thực cặp hỏi đáp lời từ chối - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Lắng nghe - Giáo viên giới thiệu, ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lời an ủi tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) - Viết đoạn văn ngắn kể việc tốt em bạn em (BT3) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Treo tranh minh họa hỏi: Tranh vẽ - Tranh vẽ hai bạn HS bạn ai? Họ làm gì? bị ốm nằm giường, bạn đến thăm bạn bị ốm - Khi thấy bạn bị ốm, bạn áo hồng nói - Bạn nói: Đừng buồn Bạn gì? khỏi - Lời nói bạn áo hồng lời an ủi Khi - Bạn nói: Cảm ơn bạn nhận lời an ủi này, bạn học sinh bị ốm nói nào? - Khuyến khích em nói lời đáp khác thay - Học sinh tiếp nối phát cho lời bạn học sinh bị ốm biểu ý kiến: Bạn tốt quá./ Cảm ơn bạn chia xẻ với mình./ Có bạn đến thăm đỡ nhiều rồi, cảm ơn bạn./… - Khen học sinh nói tốt Bài tập 2: - Bài yêu cầu làmgì? - Bài u cầu nói lời Đàm Ngân Thám 34 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 đáp cho số trường hợp nhận lời an ủi - Yêu cầu học sinh đọc tình - học sinh đọc thành tiếng, lớp theo dõi sách giáo khoa - Yêu cầu học sinh nhắc lại tình a - Em buồn điểm kiểm tra khơng tốt Cơ giáo an ủi: “Đừng buồn Nếu cố gắng hơn, em điểm tốt.” - Hãy tưởng tượng bạn học sinh - Học sinh tiếp nối phát tình Vậy cô giáo động viên biểu ý kiến: Con xin cảm ơn cô./ thế, đáp lại lời cô nào? Con cảm ơn cô Lần sau cố gắng nhiều hơn./ Con cảm ơn cô Nhất định lần sau cố gắng./… - Gọi học sinh lên bảng đóng vai thể lại tình Sau đó, u cầu học sinh thảo luận theo cặp để tìm lời đáp lại cho tình - Gọi số cặp học sinh trình bày trước lớp b) Cảm ơn bạn./ Có bạn chia xẻ thấy đỡ tiếc rồi./ Cảm ơn bạn, nghĩ biết đường tìm nhà./ Nó khơn lắm, nhớ nó./… c) Cảm ơn bà, cháu mong ngày mai về./ Nếu ngày mai thích bà nhỉ./ Cảm ơn bà ạ./… - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn trình bày trước lớp - Nhận xét em nói tốt Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Viết đoạn văn ngắn (3, câu) kể việc tốt em bạn em - Hằng ngày làm nhiều việc tốt - Học sinh suy nghĩ việc tốt như: bế em, quét nhà, cho bạn mượn bút… Bây mà kể kể lại cho bạn nghe - Yêu cầu học sinh tự làm theo hướng dẫn: - Học sinh làm bài: + Việc tốt em (hoặc bạn em) việc gì? - VD: Mấy hơm nay, mẹ sốt cao + Việc diễn lúc nào? Bố mời bác sĩ đến nhà khám + Em (bạn em) làm việc nào? (Kể bệnh cho mẹ Chị em rót nước rõ hành động, việc làm cụ thể để làm rõ việc cho mẹ uống thuốc Nhờ Đàm Ngân Thám 35 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 tốt) chăm sóc nhà, hơm + Kết việc làm đó? mẹ khoẻ + Em (bạn em) cảm thấy sau làm việc - Gọi học sinh trình bày - học sinh kể lại việc tốt - Nhận xét, tuyên dương học sinh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên hỏi lại tựa - Học sinh nêu - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh biết đáp lại lời an ủi - Lắng nghe thực cách lịch Chuẩn bị sau: Kể ngắn người thân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: ÔN TẬP, THỰC HÀNH THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đánh giá kiến thức, kĩ học sinh qua sản phẩm làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi tay khéo léo Thái độ: Thích làm đồ chơi thủ cơng làm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: giấy thủ công, giấy học sinh, giấy trắng, bút màu, thước kẻ, kéo, - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Đàm Ngân Thám 36 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm bướm giấy *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Học sinh tự chọn học như: - Học sinh tự chọn Dây xúc xích, đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, nội dung học để làm bướm đồ chơi theo ý thích để làm bài - Học sinh quan sát mẫu - Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu đã học học gợi ý để học sinh tự làm đồ chơi mà - Học sinh thực hành theo nhóm u thích - Học sinh thực hành hồn thành sản phẩm - Trang trí cho sản phẩm thêm đẹp Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Cho học sinh trưng bày sản phẩm - Đánh giá sản phẩm học sinh: Đánh giá theo mức: + Hoàn thành: Thực quy trình kĩ thuật làm sản phẩm hồn chỉnh, cân đối, cắt thẳng, gấp + Chưa Hoàn thành: Thực khơng quy trình kĩ thuật làm sản phẩm khơng hồn chỉnh, khơng cân đối, miết không thẳng, gấp không - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh sau mang giấy thủ công, giấy học sinh, giấy trắng, bút màu, thước kẻ, kéo để học “Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích” - Học sinh trưng bày sản phẩm - Bình chọn sản phẩm đẹp - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 37 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 KỸ NĂNG SỐNG: Ý NGHĨA LÁ QUỐC KỲ MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á Thứ sáu ngày 27 tháng năm 2018 TỐN: ƠN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm - Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính (trong có dấu nhân phép chia), nhân chia phạm vi bảng tính học - Biết tìm số bị chia, tích - Biết giải tốn có phép nhân Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính, giải tốn tìm x Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1a, tập (dòng 1), tập 3, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu - Học sinh: Sách giáo khoa II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Ai nhanh, đúng: Giáo viên treo - Học sinh tham gia chơi, bảng phụ ghi sẵn nội dung trò chơi, tổ chức cho học sinh lớp cổ vũ, giáo viên làm thi đua nối phép tính cột A với kết cột B: ban giám khảo A B 845 + 137 750 569 – 325 234 147 + 283 982 472 + 278 323 Đàm Ngân Thám 38 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 962 - 639 430 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ôn - Học sinh mở sách giáo khoa, tập phép nhân phép chia (Tiếp theo) trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm - Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính (trong có dấu nhân phép chia), nhân chia phạm vi bảng tính học - Biết tìm số bị chia, tích - Biết giải tốn có phép nhân *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1a: - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Giáo viên nhận xét chung Bài (dòng 1): - Học sinh tự tìm hiểu u cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - học sinh lên bảng làm bài: làm ý x + 16 = 24 + 16 = 40 x + 25 = 35 + 25 = 60 - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài 3: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh lớp 2A xếp thành hàng? - Xếp thành hàng - Mỗi hàng có học sinh? - Mỗi hàng có học sinh - Vậy để biết tất lớp có học sinh ta - Ta thực phép tính nhân làm nào? 3x8 - Tại lại thực phép nhân x 8? - Vì có tất hàng, hàng có học sinh, lấy lần nên ta thực phép Đàm Ngân Thám 39 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn bảng Năm học 2017 - 2018 tính nhân x - Học sinh làm bài: Bài giải: Số học sinh lớp 2A là: x = 24 (học sinh) Đáp số: 24 học sinh - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) Bài 5: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết quả, - học sinh làm bài: em làm ý x:3=5 x=5x3 x = 35 x x = 35 x = 35 : x=7 - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung - Học sinh lắng nghe Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập 1b (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên báo cáo kết với giáo viên - Học sinh tự làm báo cáo Bài tập (dòng 2) (M4): Yêu cầu học sinh tự kết với giáo viên: làm báo cáo kết với giáo viên 20 : x = x = 30 30 : : = : =3 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực lại làm sai Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập phép nhân chia (tiếp theo) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 40 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) LƯỢM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe viết xác tả, trình bày hai khổ thơ theo thể thơ chữ - Làm tập 2a; tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng - đến học sinh đọc đoạn thơ cần viết - Gọi học sinh đọc thuộc lòng hai khổ thơ - học sinh đọc bài, lớp theo đầu dõi - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm Đàm Ngân Thám 41 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý - Đoạn thơ nói ai? - Chú bé liên lạc Lượm - Chú bé liên lạc có đáng u, ngộ nghĩnh? - Chú bé loắt choắt, đeo xắc, xinh xinh, chân nhanh, đầu nghênh nghênh, đội ca lô lệch huýt sáo - Đoạn thơ có khổ thơ? - Đoạn thơ có khổ - Giữa khổ thơ viết nào? - Viết để cách dòng - Mỗi dòng thơ có chữ? - chữ - Nên bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp? - Viết lùi vào ô - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh sinh viết bảng lớp nghênh, đội lệch, huýt sáo - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh Đàm Ngân Thám 42 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Rèn cho học sinh quy tắc tả s/x *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh chia sẻ kết - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh chia sẻ: - học sinh lên bảng làm: a) hoa sen; xen kẽ ngày xưa; say sưa cư xử; lịch sử - Học sinh nhận xét - Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Bài 3a: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu làm gì? - Thi tìm tiếng theo yêu cầu - Chia lớp thành nhóm, phát giấy, bút cho - Hoạt động nhóm nhóm để học sinh thảo luận nhóm làm a si/ xi đánh giầy so sánh/ xo vai sung/ xung phong dòng sơng/ xơng lên … - Gọi nhóm lên trình bày kết thảo luận Nhóm tìm nhiều từ thắng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Học sinh lắng nghe HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Người làm đồ chơi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 43 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Đàm Ngân Thám 44 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khái quát hình dạng,đặc điểm Mặt Trăng ban đêm Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa (phóng to) - Học sinh: Sách giáo khoa Quan sát thực tế bầu trời ban đêm Giấy vẽ, bút màu III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Phương Mặt Trời mọc - Học sinh trả lời Mặt Trời lặn phương nào? - Học sinh nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Hôm thầy - Lắng nghe hướng dẫn cho em học Mặt Trăng - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Khái quát hình dạng,đặc điểm Mặt Trăng ban đêm *Cách tiến hành: Việc 1: Vẽ giới thiệu tranh vẽ bầu trời có Mặt Trăng Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Học sinh biết khái quát hình dạng, đặc điểm Mặt Trăng Đàm Ngân Thám 45 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ tơ màu bầu trời có Mặt Trăng Bước 2: Hoạt động lớp - Giáo viên yêu cầu số học sinh giới thiệu tranh vẽ cho lớp - Giáo viên u cầu học sinh nói em biết Mặt Trăng - Hỏi: Tại em vẽ Mặt Trăng vậy? (Có em vẽ trăng lưỡi liềm, có em vẽ trăng tròn) - Hỏi: Theo em Mặt Trăng có hình gì? - Vào ngày tháng âm lịch nhìn thấy trăng tròn? - Em dùng màu để tơ màu Mặt Trăng? - Ánh sáng Mặt Trăng có khác so với ánh sáng mặt trời? Kết luận: Mặt Trăng tròn, giống “quả bóng lớn” xa Trái Đất Ánh sáng mặt trăng mát dịu, khơng nóng ánh sáng mặt trời Mặt Trăng khơng tự phát ánh sáng Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời xuống Trái Đất Việc 2: Thảo luận sao: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Học sinh biết khái quát hình dạng, đặc điểm ví Cách tiến hành: - Giáo viên hỏi: + Tại em lại vẽ vậy? + Theo em ngơi có hình gì? Trong thực tế có phải ngơi có cánh đèn ông không? + Những có toả sáng khơng? Kết luận: Các “quả bóng lửa” khổng lồ giống Mặt Trời Đàm Ngân Thám 46 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh vẽ bầu trời - Học sinh lên trình bày - Học sinh phát biểu - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe - Học sinh phát biểu - Học sinh lắng nghe Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 2017 - 2018 Trong thực tế có nhiều ngơi lớn Mặt Trời, xa, xa Trái Đất nên ta nhìn thấy chúng nhỏ bé bầu trời HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Chuẩn bị ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 47 Tiểu học Hoàng Hoa ... Ngân Thám 21 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 26 5 + 23 4 = 499 (học sinh) - Tổ chức cho học sinh nhận xét làm Đáp số: 449 học sinh bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên... Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 dân ta - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên... phút) - Giáo viên nhận xét tiết học Đàm Ngân Thám - Học sinh lắng nghe 11 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 - Dặn học sinh xem lại học lớp, - Lắng nghe thực chuẩn bị:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 33 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan