Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 1.1K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2018, 19:40

... trước lớp 15 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 * Bài 1: Đọc yêu cầu - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - Viết số: a) Từ 11 đến 20: 11 ; 12 ;13 ; 14 ;15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ;... nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 * Bài 1: Đọc yêu cầu - Tính: - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” 2 +1= 3 3 +1= 4 5 +1= 6 6 +1= 7 7 +1 = - Lưu ý: HS... học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3,4 - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tên GV 12 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động thực hành : (30 phút)

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành: ( 15 phút)

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • 3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan