0

Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 949 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2018, 19:40

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU GI /D /R ( Thiết kế trang 123 ) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục BÀI 33: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ; way phải, quay trái (nhận biết hướng xoay người theo) - Biết cách truyền cầu theo nhóm người (số lần hạn chế) Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực động tác chơi trò chơi thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học, Mỗi HS cầu - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: Cầu, còi, vợt bảng II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường , còi Mỗi HS cầu III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh Tên GV LVĐ – 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực x nhịp II/ Hoạt động thực hành: a Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm ( nghỉ), quay phải ( trái) Thành hàng dọc…tập hợp Nhìn trước… thẳng Thơi Nghiêm (nghỉ) Bên phải (trái)….quay + Nhận xét – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 22 – 24’ Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs – Đội hình tập luyện b Chuyền cầu theo nhóm người * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS chuyền cầu + Nhận xét: III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – 8’ Tên GV * * * * –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 ( trang 171) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cộng phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối điểm để có hình vng , hình tam giác Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính cộng phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối điểm để có hình vng , hình tam giác 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3,4 - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, 3, * Mục tiêu: Thực cộng, trừ khơng nhớ có chữ số, tính nhẩm - Biết đo độ dài, làm tính với số đo độ dài - Giải tốn có phép tính *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 * Bài 1: Đọc yêu cầu - Tính: - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” 2+1=3 3+1=4 5+1=6 6+1=7 7+1 = - Lưu ý: HS dựa vào bảng cộng trừ 2+2=4 3+2=5 4+2=6 6+2=8 7+2=9 học phạm vi 10 để làm * Bài 2: Đọc yêu cầu - Tính: a) - HS làm + = + = 10 + =8 +8 =10 - GV HS chia sẻ trước lớp + = + 1= 10 + 0= + =4 *Kết luận: Bất kì số cộng b) + + 1= 10 + +1 =10 số ngược lại + 3+ = + + =8 - Khi đổi chỗ số phép cộng kết khơng thay đổi -HS làm ô li chia sẻ trước lớp * Bài 3: Nêu yêu cầu + =7 – = 8+ = - HS làm vở, chia sẻ trước lớp: + = 10 – = – 7= - Tại lại điền số 4? - Vì số + = - Nối điểm để có: * Bài 4: Nêu u cầu a) Một hình vng - Cho HS làm chia sẻ trước lớp b) hình vng hai hình tam giác - Học sinh làm vào vở, chia sẻ trước lớp * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho * Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu: Tính: HS M3, M4): - HS làm vở, chia sẻ trước lớp: - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét + = + = 10 + = 10 + = 10 + = + = Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Ôn tập số đến 10 ( Tiếp theo) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp HS biết di tích đền Phù ủng di tích lịch sử địa phương thuộc xã Phù ủng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên - Giúp HS nắm đền thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết chăm sóc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa nước nhà 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học - HS tự hào yêu mến quê hương II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ minh họa tập - HS : Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: - Giúp HS biết di tích đền Phù ủng di tích lịch sử địa phương thuộc xã Phù ủng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên Giúp HS nắm đền thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão Rèn HS kĩ biết chăm sóc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa nước nhà *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 : Giới thiệu di tích đền Phù ủng - GV cho HS quan sát tranh : Lễ hội đền Phù Ủng ? Tranh vẽ cảnh ? - GV giới thiệu : Đây lễ hội đền Phù Ủng thuộc làng Ủng xã Phù ủng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên - Di tích lịch sử nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão Cụm di tích phân bố thành khu : + Khu , bao gồm lăng , đền, nhà bia , gò đống … xếp chung quanh đền thờ Phạm Ngũ Lão + Khu bao gồm đền , chùa có liên quan đến Tĩnh Huệ công chúa gái Phạm Ngũ Lão ? Lễ hội tổ chức vào thời gian ? ? Lớp bạn tham quan khu di tích Đền ủng ? ? Ai kể vài đặc điểm khu di tích ? - GV giới thiệu thêm : Đền thờ Phạm Ngũ Lão , bên phải đền thờ Nhũ mẫu , mẹ Phạm Ngũ Lão, bên trái có lăng đức Tiên Cơng , thân sinh Phạm Ngũ Lão …Lễ hội tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp kết thúc vào ngày 23 tháng Giêng : Giới thiệu tướng quân Phạm Ngũ Lão Ơng sinh năm 1255 gia đình làm nghề nông cha lên tuổi Ông thường chẻ tre , vót nan , đan sọt Nhưng lại người văn võ toàn tài , trung thành, liêm khiết Năm 1297 ông đem quân đánh thắng quân Ai Lao Năm 1312 ông xuất quân đánh thắng Chiêm Thành Vua phong làm Thượng đẳng phúc thần Ông ngày tháng năm 1320 thọ 66tuổi ? Chúng ta cảm thấy địa phương có khu di tích ? Tên GV HS quan sát tranh Tranh vẽ cảnh lễ hội HS ý lắng nghe Tổ chức vào tháng giêng hàng năm HS giơ tay Có ngơi đền , có tượng , có bia HS ý lắng nghe - Rất tự hào yêu quý quê hương - Chúng ta cần bảo vệ giữ gìn cơng trình di tích lịch sử văn hóa Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Nhiệm vụ cần phải làm để di tích lịch sử văn hóa bền vững? Hoạt động tiếp nối : 5’ - Nhận xét tiết học - Dặn HS luôn giữ gìn bảo vệ di lịch sử địa phương -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU TR/ CH ( Thiết kế trang 126 ) -Hát nhạc ÔN TẬP BÀI HÁT : ĐI TỚI TRƯỜNG Tự nhiện xã hội TRỜI NẮNG, TRỜI RÉT I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết mô tả mức độ đơn giản tượng thời tiết: nóng, rét Kĩ năng: Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khoẻ ngày nóng, rét * HS M3, M4: Kể mức độ nóng, rét địa phương nơi em sống Thái độ: uthích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Các tranh SGK, hình vẽ cảnh gió to -Trang phục mặc phù hợp thời tiết nóng, lạnh III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS lắng nghe nhắc lại đầu Hoạt động hình thành: ( 15 phút) * Mục tiêu: Nhận biết mô tả mức độ đơn giản tượng thời tiết: nóng, rét *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Tìm hiểu dấu hiệu trời nóng, trời lạnh: + Bước : GV chia lớp thành nhóm HS làm việc theo nhóm giao nhiệm vụ : Thảo luận nhóm viết vào phiếu tập dấu hiệu cho biết trời nóng, trời lạnh + Bước : Gọi đại diện nhóm lên báo Nhóm : Trời nóng thấy có nhiều mồ cáo kết thảo luận hôi Trời lạnh thấy người run lên Nhóm : Trời nóng thấy người khó chịu Trời rét thấy có gió to Nhóm : Trời nóng thấy người bối, khó chịu , tốt mồ Trời rét thấy người run lên, da sởn gai ốc , tay + Bước : Nêu ý kiến thắc mắc đề xuất chân lạnh cóng phương án ? Có phải trời nóng tốt mồ ? Có phải trời rét tay chân lạnh , cóng ? ? Có phải trời nóng thấy người khó chịu ? - Tìm hiểu thực tế - Quan sát tranh , ảnh - Quan sát SGK + Bước : Chọn phương án tối ưu Quan sát SGK + Bước : Kết luận kiến thức Học sinh quan sát tranh hoạt động Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo nhóm học sinh hình SGK trả lời câu hỏi sau: Tranh tranh vẽ cảnh trời nóng + Tranh vẽ cảnh trời núng, tranh Tranh tranh vẽ cảnh trời rét vẽ cảnh trời rét ? Vì bạn biết ? Học sinh tự nêu theo hiểu biết + Nêu bạn cảm thấy trời em nóng, trời rét ? Tổ chức cho em làm việc theo cặp quan Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 sát thảo luận nói cho nghe ý kiến nội dung câu hỏi - Gọi đại diện nhóm mang SGK lên vào tranh trả lời câu hỏi Các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung - Giáo viên đặt thêm câu hỏi cho lớp suy nghĩ trả lời: Kể tên đồ dùng cần thiết giúp bớt nóng hay bớt rét * Giáo viên kết luận: Trời nóng thường thấy người bối khó chịu, tốt mồ hôi, người ta thường mặc áo tay ngắn màu sáng Để làm cho bớt nóng người ta dùng quạt hay điều hoà nhiệt độ, thường ăn thứ mát nước đá, kem … Trời rét làm cho thể run lên, da sởn gai ốc, tay chân cóng (rất khó viết) Những ta mặc quần áo may vải dày len ,dạ Rét cần dùng lũ sưởi dùng máy điều hoà nhiệt độ làm tăng nhiệt độ phòng, thường ăn thức ăn nóng… Hoạt động thực hành: (30 phút) - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi trên, nhóm khác bổ sung hoàn chỉnh - Quạt để bớt nóng, mặc áo ấm để giảm bớt lạnh, … Học sinh nhắc lại * Mục tiêu: Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khoẻ ngày nóng, rét * HS M3, M4: Kể mức độ nóng, rét địa phương nơi em sống *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Thảo luận theo nhóm - Giáo viên giao nhiệm vụ: Các em HS làm việc theo nhóm thảo luận phân cơng bạn đóng Học sinh phân vai để nêu lại tình vai theo tình sau : “Một hôm trời rét, việc xảy với bạn Lan mẹ làm sớm dặn Lan học phải mang áo ấm Do chủ quan nên Lan không mặc áo ấm Các em đoán xem chuyện gỡ xảy với Lan? ” Lan bị cảm lạnh không học - Gọi số học sinh trả lời câu hỏi sắm bạn vai tình Học sinh thực hành trả lời câu hỏi Tuyên dương nhóm sắm vai tốt + Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh 4.Hoạt động tiếp nối: - HS chơi trò chơi “Trời nóng – Trời rét” - Giáo viên chuẩn bị số đồ chơi : Lắng nghe nội dung luật chơi mũ, áo ấm, áo mùa hè … số đồ dùng Chơi theo hướng dẫn tổ chức Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 khác giáo viên + Giáo viên hơ “Trời nóng” em cầm đồ dùng thích hợp cho trời nóng giơ lên cao Hô “Trời rét” em cầm đồ dùng phù hợp trời Nhắc lại nội dung rét giơ lên cao + Giáo viên kết luận: Ăn mặc thời tiết bảo vệ thể, phòng chống số bệnh : cảm nắng, cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu … Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 (TRAG 172) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cấu tạo số phạm vi 10; cộng, trừ số phạm vi 10; biết vẽ đoạn thẳng, giải tốn có lời văn Kĩ năng: - Rèn kĩ phân tích cấu tạo số phạm vi 10; cộng, trừ số phạm vi 10; kĩ vẽ đoạn thẳng, giải tốn có lời văn 3.Thái độ: - Giáo dục HS lòng u thích mơn Tốn) - HS làm tập: 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập1, 2, 3, - HS : Vở ô li, sách giáo khoa Toán III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 + Cho HS viết uốn sửa - HS viết không, viết bảng con: b GV hướng dẫn viết vần ươm, ươp , iêng oang , oac , ăn, ăng;các từ ngữ: , yêng; từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, chim, yểng măng non - GV viết mẫu - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị - HS hát trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành viết tập viết: (15 phút) * Mục tiêu: : - Tô chữ hoa: U, Ư , V - Viết vần: oang , oac ,ăn, ăng; từ ngữ: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết1 , tập hai ( Mỗi từ ngữ viết lần ) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn HS tô chữ hoa: : - Tô - HS nêu tư ngồi viết - HS nêu yêu yêu cầu viết chữ hoa U, Ư , V - Viết vần: oang , oac ,ăn, ăng; - HS viết vào tập viết từ ngữ: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết1 , tập hai ( Mỗi từ ngữ viết lần ) - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (1’) Tuyên dương em viết đẹp nhắc nhở em viết chưa đẹp Hoạt động tiếp nối : ( 1’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 -Chính tả Cây bàng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại cho đoạn” Xuân sang… đến hết”.:36 chữ khoảng 15- 17 phút - Điền vần oang, oac; chữ g, gh vào chỗ trống - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp, tả Kĩ năng: Rèn HS kĩ Nhìn sách bảng, chép lại cho đoạn” Xuân sang… đến hết”.:36 chữ khoảng 15- 17 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp - HS làm tập 2, 3( SGK) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết Tên GV 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ chép sẵn ND tập chép - GV đọc cần viết - Cây bàng thay đổi NTN vào mùa xuân, hè, thu - Mùa xuân: Những lộc non chồi - Mùa hè: Lá xanh um - Mùa thu: chín vàng - HS viết bảng lộc non, kẽ lá, xuân sang, khoảng sân - Cho HS nêu từ khó, dễ viết sai tả -Tư ngồi, cách để bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Nhìn sách bảng, chép lại cho đoạn” Xuân sang… đến hết”.:36 chữ khoảng 15- 17 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt - HS chép vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu HS viết hoa - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai - Chấm vở, chữa lỗi cho HS viết chì, ghi số lỗi vào lề - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: - Điền vần ươm , ươp; chữ c/k vào chỗ trống - HS làm tập 2, 3( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - GV treo bảng phụ : - Cho HS đọc yêu cầu, HS làm vở, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ trước trước lớp lớp * Điền vần: oang hay oac H: Nêu Y/c ? - Điền vần oang hay oac vào chỗ chấm - HD giao việc - HS làm vào chia sẻ trước lớp cửa sổ mở toang Bố mặc áo khoác * Điền chữ g hay gh: H: Bài yêu cầu ? - HD giao việc H: gh đứng trước nguyên âm ? Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị sau - GV nhận xét chung học - Luyện viết lại tả - Điền chữ g hay gh vào chỗ trống - HS làm lên chữa gõ trống, chơi đàn ghi ta - gh đứng trước ng âm e, ê i - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày 24 tháng năm 2018 Tập đọc ĐI HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ tự đến trường Đường từ nhà đến trường đẹp NgôI trường đáng u có giáo hát hay - Trả lời câu hỏi ( SGK ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc Năm học 2017- 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hôm ta học : “Sau mưa” Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * GV đọc mẫu - HS đọc, lớp đọc thầm + Luyện đọc tiếng, từ - HS tìm luyện đọc H: Tìm tiếng có chứa âm l, r, s ? - GV theo dõi, chỉnh sửa l: lê ,Nhà nước, trường, tới lớp Lên nương, lên đồi để làm rẫy r: rừng cây, râm mát Cò x ơ: cọ x to toả bóng mát cho em x: x + Luyện đọc câu - Cho HS luyện đọc dòng thơ - HS đọc nối tiếp CN - GV theo dõi, cho HS đọc lại chỗ yếu + Luyện đọc đoạn bài: - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ - GV đọc mẫu lần Tên GV - HS đọc nối bàn, tổ 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - GV theo dõi, chỉnh sửa Nghỉ tiết 3- Ơn vần ăn, ăng: H: Tìm tiếng có vần ăng ? H: Tìm tiếng chứa vần ăn, ăng ? - số HS đọc Lớp trưởng đk' - Lặng, vắng, nắng - ăn: khăn, chặn, băn khoăn ăng: băng giá, nặng nề - , HS đọc - Cho HS đọc lại TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu- Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ tự đến trường Đường từ nhà đến trường đẹp Ngôi trường đáng yêu có giáo hát hay - Trả lời câu hỏi ( SGK ) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài: + Cho HS đọc khổ thơ - HS đọc, thảo luận nhóm đơi chia sẻ H: Hơm em tới lớp với ? trước lớp + Cho HS đọc khổ thơ 2, - Hôm em tới lớp - 2, HS đọc H: Đường đến trường có đẹp ? - Đường đến trường có hương thơm, hoa rừng, có nước suối có cọ x + GV đọc mẫu lần - HS ý nghe - GV theo dõi, chỉnh sửa - số HS đọc Nghỉ tiết Lớp trưởng đk' Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng * Luyện nói: H: Tìm câu thơ ứng với - HS thảo luận nhóm đôi chia sẻ trước nội dung tranh lớp GV nói: - HS quan sát - Câu thơ minh hoạ tranh ? Tên GV - HS giơ tay, bạn định đọc, đọc thưởng 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Câu thơ minh hoạ cho tranh ? - Câu thơ minh hoạ tranh ? - Câu thơ minh hoạ tranh ? Năm học 2017- 2018 "Trường em be bé Nằm lặng rừng giáo trẻ Dạy hay Hương rừng Nước suối thầm Cọ xoè Râm mát đường em - Cho HS vào tranh đọc câu thơ minh hoạ tranh - HS tranh đọc theo Y/c Hoạt động tiếp nối : ( 2’) Trò chơi: Thi viết câu thơ minh hoạ theo tranh - HS chơi thi tổ - NX chung học: Đọc lại bài; chuẩn bị trước "Nói dối - HS nghe ghi nhớ hại thân" ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 25 tháng năm 2018 Chính tả Đi học I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe viết xác hai khổ thơ đầu thơ: " Đi học" khoảng 1520 phút - Điền vần ăn hay ăng; chữ ng hay ngh vào chỗ trống Kĩ năng: Rèn HS kĩ nghe viết xác hai khổ thơ đầu thơ Đi học khoảng 15 - 20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp - HS làm tập 2, 3( SGK) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: " Đi học" * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp + GV treo viết - HS theo dõi + GV đọc viết - HS thảo luận nhóm đơi, chia sẻ trước H: Trường em bé miền núi hay miền lớp xuôi ? - Trường em bé miền núi Vì em biết ? - Vì nằm rừng - Y/c HS tìm viết chữ khó - HS tìm viết bảng Rừng cây, lên nương, hay - GV theo dõi, chỉnh sửa Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: - Nghe viết xác hai khổ thơ đầu thơ Đi học khoảng 15-20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc HS viết câu - HS nghe viết - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu câu thơ HS viết hoa -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai viết chì, ghi số lỗi vào lề - Chấm vở, chữa lỗi cho HS - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: - Điền vần ăn hay ăng; chữ ng hay ngh vào chỗ trống - HS làm tập 2, 3( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ : - HS làm * Cho HS tự nêu Y/c làm HS lên bảng + Bé ngắm trăng; mẹ mang chăn phơi nắng * Hướng dẫn tương tự + Ngỗng ngõ nghé nghe mẹ gọi H: Ngh đứng trước ng âm ? - Ngh đứng trước nguyên âm e, ê, i - Cho lớp nhận xét, sửa lỗi Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kể chuyện Cơ chủ khơng biết q tình bạn I MỤC TIÊU: Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Kiến thức: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh câu hỏi gợi ý tranh - Biết lời khuyên chuyện: Ai q tình bạn, người sống độc Kĩ năng: Rèn HS M1, M2 kĩ kể lại đoạn câu chuyện theo tranh gợi ý tranh rèn HS tự tin giao tiếp - HS M3, M4 kể toàn câu chuyện theo tranh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nghe - kể: (3 phút) * Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV kể chuyện : - GV kể lần - HS lắng nghe - GV kể lần (kết hợp tranh minh họa) - HS nhìn tranh, dựa vào câu hỏi Hướng dẫn HS kể đoạn chuyện gợi ý kể lại đoạn câu theo tranh chuyện, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh câu hỏi gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Cho HS quan sát tranh H: Tranh vẽ cảnh ? - HS quan sát - Cơ bé ôm gà mái vuốt ve lông Gà trống đứng ngồi hàng rào rũ xuống vẻ ỉu xìu H: Câu hỏi tranh ? - Vì bé đổi gà trống lấy gà mái - Hướng dẫn HS gia việc - HS kể theo tranh 1trong nhóm đơi chia sẻ trước lớp - HS thực theo Y/c - Tranh 2, 3, (cách làm tương tự tranh 1) - Cho - HS nối tiếp kể đoạn nhóm thi kể chuyện - Nhận xét, tuyên dương - Hướng dẫn HS kể toàn chuyện - Cho HS M3, M4 kể lại toàn câu chuyện * Lưu ý: HS M1, M2 kể lại đoạn câu chuyện HS M3, M4 kể lại tồn chuyện Hoạt động tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: (7’) * Mục tiêu: - Biết lời khuyên chuyện: Ai q tình bạn, người sống độc * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp H: Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - Phải biết quý trọng tình bạn - Cho HS thảo luận nhóm đơi chia sẻ trước - Ai khơng biết q trọng tình bạn lớp người khơng có bạn - Khơng nên có bạn lại quên bạn cũ - Cho HS bình chọn người kể chuyện hay nhất, hiểu nội dung câu chuyện - HS bình chọn theo Y/c - Cả lớp tuyên dương - học sinh kể lại câu chuyện Hoạt động tiếp nối : ( 2’) GV nhận xét học - Dặn HS kể lại chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị cho tiết kể chuyện sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2018 Tập đọc Nói dối hại thân I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ; , giả vờ, kêu toáng, tức tối, hốt hoảng Bước đầu biết nghỉ hơI chỗ có dấu câu - Hiểu lời khuyên câu chuyện: Khơng lên nói dối làm lòng tin người khác, có lúc hại tới thân - Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát BÀI: " Lớp kết đoàn" * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : “Nói dối hại thân” Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ; , giả vờ, kêu toáng, tức tối, hốt hoảng Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Tên GV 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp + Luyện đọc tiếng, từ - Cho HS tìm luyện đọc từ có tiếng chứa vần oang, ăm, gi - GV theo dõi, chỉnh sửa - Hốt hoảng: vẻ sợ hãi + Luyện đọc câu: H: Bài có câu ? H: Khi đọc câu gặp dấu phẩy em phải làm ? - HD giao việc - GV theo dõi, cho HS đọc lại chỗ yếu + Luyện đọc đoạn, H: Bài có đoạn H: Khi đọc gặp dấu chấm em phải làm ? - Giao việc - HS đọc, lớp đọc thầm - HS tìm đọc cá nhân: kêu tống, hốt hoảng - Bài có 10 câu - Khi đọc gặp dấu phẩy em phải ngắt - HS luyện đọc nối tiếp (CN) - Bài có hai đoạn - … Nghỉ - HS đọc nối tiếp đoạn, (bàn, lớp) - Y/c HS đọc lại chỗ yếu + GV đọc mẫu lần - HS đọc (CN, lớp) Lớp trưởng đk' Nghỉ tiết c Ôn vần it, uyt: H: Tìm tiếng có vần it ? - HS tìmtrong nhóm đơivà phân tích: H:Tìm từ có tiếng chứa vần it, uyt ngồi ? thịt it: Quả mít, mù mịt… - Y/c HS điền vần it hay uyt ? uyt: xe buýt, huýt còi… - HS điền nêu miệng Mít chín thơm phức - Gv theo dõi, chỉnh sửa Xe búyt đầy khách - GV nhận xét học - Cả lớp đọc lại (1lần) TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu lời khun câu chuyện: Khơng lên nói dối làm lòng tin người khác, có lúc hại tới thân - Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK ) Tên GV 36 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Luyện đọc kết hợp tìm hiểu + Cho HS đọc đoạn H: Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu tới giúp - HS thảo luận nhóm bốn, chia sẻ trước lớp ? - Các bác nông dân làm việc gần đến cứu giúp + Cho HS đọc đoạn - Không đến cứu giúp H: Khi sói đến thật, kêu cứu, có đến giúp khơng ? - Bầy sói sợ cả, chúng H: Sự việc kết thúc NTN ? ăn thịt hết đàn cừu + GV đọc mẫu lần - Y/c HS kể lại chuyện H: Câu chuyện khuyên ta điều ? Nghỉ tiết Lớp trưởng đk' Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng - HS luyện đọc * Luyện nói: H: Chủ đề luyện nói hơm ? - Nói lời khun bé chăn cừu - GV chia nhóm giao việc - HS đóng vai theo nhóm (một em đóng vai người chăn cừu, em đóng vai HS) - Mỗi em tìm lời khun để nói với cậu bé chăn cừu - Gọi số nhóm lên đóng vai trước lớp Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - GV nhận xét tiết học: Khen ngợi em học tốt - Kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe - HS nghe ghi nhớ -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Tên GV 38 Trường Tiểu học ... trước lớp 15 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 * Bài 1: Đọc yêu cầu - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - Viết số: a) Từ 11 đến 20: 11 ; 12 ;13 ; 14 ;15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ;... nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 * Bài 1: Đọc yêu cầu - Tính: - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” 2 +1= 3 3 +1= 4 5 +1= 6 6 +1= 7 7 +1 = - Lưu ý: HS... học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3,4 - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tên GV 12 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Hoạt động thực hành : (30 phút), Hoạt động thực hành: (30 phút), Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút)., Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút)., Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

Từ khóa liên quan