0

Tuần 34 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 1,066 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2018, 11:10

... 13 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 34 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc - Học sinh thực Người làm đồ chơi - Giáo viên nhận xét - Học sinh lắng nghe - Giáo viên... đoạn văn ngắn (bài tập 2) GV: 28 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 34 Năm học 20 17 - 20 18 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương... cách thực - Học sinh nêu biểu thức - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe Bài 3: GV: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 34 Năm học 20 17 - 20 18 - Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan