0

Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 744 13
  • Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:15

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 34 Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + :VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI UÔ ( Thiết kế trang 137 ) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức ÔN TẬP HỌC CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn lại kiến thức học qua : Em học sinh lớp 1, gọn gàng sẽ, giữ gìn sách đồ dùng học tập, gia đình em, lễ phép với anh chị, nghiêm trang chào cờ, học Kĩ năng: Ôn lại kĩ cần thết qua bài: Em học sinh lớp 1, gọn gàng sẽ, giứ gìn sách đồ dùng học tập, gia đình em, lễ phép với anh chị, nghiêm trang chào cờ, học Thái độ: Tự giác thực kĩ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ minh họa tập - HS : Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Cách thực hiện: - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS hát - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức học qua : Em học sinh lớp 1, gọn gàng sẽ, giữ gìn sách đồ dùng học tập, gia đình em, lễ phép với anh chị, nghiêm trang chào cờ, học *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Trả lời câu hỏi (15'): - Thảo luận trả lời cá nhân - Đưa câu hỏi phù hợp nội dung cần ơn tập - Khi nói cảm ơn, xin lỗi? - Vì cần nói cảm ơn, xin lỗi? - Chốt lại nội dung Xử lí tình (15'): - Đưa số tình có liên - Thảo luận tự đưa cách xử lí quan nội dung cần ơn tập riêng - Chốt cách xử lí đắn Hoạt động tiếp nối : 5’ - Nhận xét tiết học - Dặn HS ln ln giữ gìn bảo vệ di lịch sử địa phương -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI 34: TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Thực động tác thể dục phát triển chung Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Tâng cầu cá nhân chuyền cầu theo nhóm người (bằng bảng cá nhân vợt gỗ) với số lần tăng dần Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực động tác chơi trò chơi thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học, Mỗi HS cầu - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: Cầu, còi, vợt bảng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ I/ Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực x nhịp – 8’ Tên GV PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * II/ Hoạt động thực hành: a.Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực x nhịp Nhận xét: * * * * GV * * 22 – 24’ – Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát nhắc nhở, sửa sai hs – Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an tồn b.Chuyền cầu theo nhóm người Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS chuyền cầu Nhận xét – III/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung -4 hàng ngang, hát thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm * * * * * * * * * tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau * * * * * * * * * – Xuống lớp GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiếp) I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Đọc, viết, so sánh số phạm vi 100, viết số liền trước, số liền sau số cho Thực phép cộng phép trừ số có đến chữ số (khơng nhớ) Giải tốn có văn Kĩ năng: Rèn HS kĩ Đọc, viết, so sánh số phạm vi 100, viết số liền trước, số liền sau số cho Thực phép cộng phép trừ số có đến chữ số (khơng nhớ) Giải tốn có văn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, 3, 4, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, 3, 4, * Mục tiêu: - Đọc, viết, so sánh số phạm vi 100, viết số liền trước, số liền sau số cho Thực phép cộng phép trừ số có đến chữ số (khơng nhớ) Giải tốn có văn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu - Viết số sau: - Cho HS làm, chia sẻ trước lớp - Ba mươi tám (38), hai mươi tám (28), …, - Cho em đọc lại số viết bảy mươi bảy (77) * Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu bài: - Cho HS làm, chia sẻ trước lớp - HS làm, chia sẻ trước lớp Số liền trước Số biết Số liền sau 18 19 20 54 55 56 29 30 31 77 78 79 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 43 44 45 98 99 100 - Muốn tìm số liền sau số ta làm - Ta lấy số cho cộng đơn vị hay đếm nào? thêm số - Muốn tìm số liền trước số ta làm - Ta lấy số cho trừ đơn vị hay đếm nào? thêm số * Kết luận: - Muốn tìm số liền sau số ta lấy số cho cộng đơn vị hay đếm thêm số Muốn tìm số liền trước số ta lấy số cho trừ đơn vị hay đếm thêm số * Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu bài: - Khoanh số bé số : 59, 34, - Cho HS làm ô li 76, 28 28 - Cho học sinh chơi trò chơi: “ Nhanh mắt - Khoanh số lớn số : 66, 39, nhanh tay” chữa bảng lớp 54, 58 66 - Giải thích: Vì lại khoanh vào số 28? - Vì số 59, 34, 76, 28 có số 28 - Vì lại khoanh vào số 66? bé - Vì số 66, 39, 54, 58 có số 66 bé * Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu bài: - Các số hàng đặt thẳng cột với - Cho học sinh nêu lại cách đặt tính, cách nhau, thực từ phải sang trái tính thực bảng 68 * Lưu ý: HS M1, M2 đặt số thật thẳng 35 cột HS M 3, M4 nêu cách đặt tính cách 31 tính 42 * Bài 5: Học sinh đọc tốn, nêu tóm tắt 37 làm vở, chia sẻ trước lớp 77 Tóm tắt: Thành có : 12 máy bay Tâm có : 14 máy bay * Lưu ý: HS M3, M4 có nhiều Tất có : ? máy bay cách nêu câu lời giải khác Bài giải * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho Số máy bay hai bạn gấp là: HS M3, M4): 12 + 14 = 26 (máy bay) - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét Đáp số: 26 máy bay - HS làm vở, chia sẻ trước lớp Số liền trước Số biết Số liền sau 22 23 24 56 57 58 39 40 41 87 88 89 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Ôn tập số đến 100 ( Tiếp theo) 48 98 49 99 50 100 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng 05 năm 2018 Hát nhạc ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ( GV môn soạn, giảng) Tiếng Việt TIẾT + :VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI IÊ ( Thiết kế trang 140) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tự nhiện xã hội THỜI TIẾT I MỤC TIÊU : Kiến thức: Sau học học sinh biết : Thời tiết luôn thay đổi Kĩ năng: Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ Thái độ: uthích mơn học, có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV: Tranh minh họa, giấy A4, bút dạ, thẻ chữ - Phiếu thảo luận nhóm khổ to, băng dính - HS: Quạt, chong chóng III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS lắng nghe nhắc lại đầu Hoạt động hình thành: ( 15 phút) * Mục tiêu: Nhận biết thời tiết luôn thay đổi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp : Trò chơi Giáo viên phổ biến cách chơi Học sinh quan sát tranh hoạt động Chọn tên dạng thời tiết ghi tranh theo nhóm học sinh + Cài tên dạng thời tiết tranh vẽ cảnh trời nóng, tranh vẽ cảnh trời rét ? Vì bạn biết ? Học sinh tiến hành chơi, lần học sinh Đại diện nhóm nêu kết thực tham gia chơi, đến tất em chơi Giáo viên nhận xét chơi Giáo viên nêu câu hỏi: - HS thảo luận nhóm đơi, chi sẻ trước Nhìn tranh em thấy thời tiết có thay đổi lớp nào? Thời tiết thay đổi liên tục theo ngày, * Kết luận: Thời tiết luôn thay đổi theo tuần, … năm,một tháng, tuần Nhắc lại chí ngày, buổi sáng nắng, buổi chều mưa Vậy muốn biết thời tiết ngày mai Nghe đài dự báo thời tiết khí tượng thuỷ nào, ta phải làm ? văn, … Giáo viên: Chúng ta cần theo dõi dự báo thời tiết để biết cách ăn mặc cho phù hợp đảm bảo sức khoẻ Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Thực quan sát: Giáo viên giao nhiệm vụ định hướng HS làm việc theo nhóm cho học sinh quan sát : Các em quan sát Quan sát nêu hiểu biết bầu trời, cối hôm nào? Vì thời tiết hơm em biết điều đó? Giáo viên hướng dẫn em hành lang HS quan sát nhóm sân trường để quan sát Đại diện nhóm nêu kết quan sát Cho học sinh vào lớp Gọi đại diện em trả lời câu hỏi nêu * Trò chơi ăn mặc hợp thời tiết: Giáo viên phổ biến cách chơi: đưa tranh có học sinh ăn mặc theo thời Học sinh lắng nghe nắm luật chơi tiết Cho học sinh nhìn tranh nối cách ăn mặc theo tranh theo thời tiết Tổ chức cho học sinh tiến hành chơi Tuyên bố người thắng động viên Học sinh tiến hành nối tranh cho khuyến khích em thích hợp theo yêu cầu giáo viên Hoạt động tiếp nối: + Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt Học sinh nhắc lại nội dung học + Học bài, sưu tầm tranh ảnh, ca dao, tục ngữ nối thời tiết, xem Thực hành nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 -Tốn ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100( tiếp) I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về: - Thực phép cộng phép trừ (tính nhẩm tính viết) số phạm vi 100 (không nhớ) Thực xem mặt đồng hồ Giải toán có lời văn Kiến thức: Biết cộng phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối điểm để có hình vng , hình tam giác Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính cộng phạm vi 10, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ dựa vào bảng cộng, trừ; biết nối điểm để có hình vng , hình tam giác 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3,4 - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (1’) Tuyên dương em viết đẹp nhắc nhở em viết chưa đẹp Hoạt động tiếp nối : ( 1’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Chính tả BÁC ĐƯA THƯ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Chép lại đoạn “ Bác đưa thư…mồ hôi nhễ nhại.”:khoảng 15 - 20 phút - Điền vần inh uynh, chữ c, k vào chỗ trống Kĩ năng: Rèn HS kĩ nhìn sách bảng, chép lại đoạn “ Bác đưa thư…mồ hôi nhễ nhại.” khoảng 15 - 20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp - HS làm tập 2, 3( SGK) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ chép sẵn ND tập chép - GV đọc cần viết -Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà em Minh thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy bác đưa thư nào? - HS viết bảng con: nhễ nhại,mừng - Cho HS nêu từ khó, dễ viết sai tả qnh, chạy -Tư ngồi, cách để bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Chép lại đoạn “ Bác đưa thư…mồ hôi nhễ nhại.” khoảng 15 - 20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt - HS chép vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu HS viết hoa - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h Tên GV 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai - Chấm vở, chữa lỗi cho HS viết chì, ghi số lỗi vào lề - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: - Điền vần inh uynh, chữ c, k vào chỗ trống - HS làm tập 2, 3( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ : - Cho HS đọc yêu cầu, HS làm vở, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ trước trước lớp lớp c Hướng dẫn HS làm tập tả * Điền vần: inh hay uynh H: Nêu Y/c ? - Điền vần inh hay uynh vào chỗ chấm -Cho HS làm ,chữa * Điền chữ c hay k: H: Bài yêu cầu ? - HD giao việc -k đứng trước nguyên âm ? Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị sau - GV nhận xét chung học - Luyện viết lại tả - HS làm vào VBT, HS lên bảng - Điền chữ c hay k vào chỗ trống - HS làm lên chữa - k đứng trước ng âm e, ê i - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày tháng năm 2018 TẬP ĐỌC Làm anh I MỤC TIÊU: Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: - HS đọc trơn "Làm anh" Luyện đọc từ ngữ: làm anh,người lớn,dỗ dành,dịu dàng Bước đầu biết nghỉ hơỉ cuối dòng thơ, khổ thơ Ơn vần ia, uya Tìm tiếng có vần ia Nói câu chứa tiếng có vần ia, uya - Hiểu nội dung bài: Anh chị phải yêu thương em, nhường nhịn em -Trả lời câu hỏi 1,2 SGK Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : "Làm anh" Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: - HS đọc trơn "Làm anh" Luyện đäc từ ngữ: làm anh,người lớn, dỗ dành, dịu dàng Bước đầu biết nghỉ hơỉ cuối dòng thơ, khổ thơ Ơn vần ia, uya Tìm tiếng có vần ia Nói câu chứa tiếng có vần ia, uya * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * GV đọc mẫu toàn lần giọng chậm đều, - HS theo lời đọc GV tươi vui + GV đọc mẫu lần - HS M4 đọc, lớp đọc thầm + Luyện đọc tiếng từ khó - Cho HS tìm luyện đọc từ: làm anh, người lớn, dỗ dành - GV theo dõi chỉnh sửa + Luyện đọc câu Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A H: Khi đọc hết dòng thơ em làm ? Năm học 2017 - 2018 - Khi đọc hết dòng thơ em phải ngắt - Cho HS luyện đọc dòng thơ - GV theo dõi, nhận xét, cho HS luyện đọc - HS đọc nối tiếp cá nhân + Luyện đọc đoạn bài: - HS đọc nối tiếp khổ thơ - HS luyện đọc nối bàn, nhóm - GV theo dõi, nhận xét cho luyện đọc lại chỗ yếu Nghỉ tiết c- Ôn vần ia, uya: H: Tìm tiếng có vần ia? H: Tìm tiếng chứa vần ia, uya ? - HS đọc (4 h/s) - Cả lớp đọc ĐT (1 lần) - GV theo dõi, NX chỉnh sửa - NX tiết học TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Anh chị phải yêu thương em, nhường nhịn em -Trả lời câu hỏi 1, SGK * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Tìm hiểu + Cho HS đọc khổ thơ 1,2 H: Anh phải làm em bé khóc ? H: Anh phải làm em bé ngã? + Cho HS đọc khổ thơ H: Anh phải làm chia quà cho em ? H: Anh phải làm có đồ chơi đẹp? + HS đọc khổ thơ cuối -H: Muốn làm anh phải có tình cảm với em bé? + GV đọc mẫu lần - chia - HS thi nói câu tổ tia chớp,tỉa ngô, đêm khuya, khuya khoắt, giấy pơluya, - Cả lớp đọc lại (một lần) - - HS đọc - Anh phải dỗ dành - Anh nâng dịu dàng - Anh chia quà cho em phần - Anh phải nhường nhịn em - Muốn làm anh phải yêu em bé - HS đọc (3, HS) Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng * Luyện nói: - Y/c HS đọc tên chủ đề luyện nói hơm ? - GV chia nhóm giao việc - GV chia nhóm, HD, giao việc - GV theo dõi, chỉnh sửa - Hỏi cá heo theo ND - HS trao đổi nhóm 2, kể tên trồng sân trường - HS thảo luận nhóm theo câu hỏi SGK - Cử đại diện nhóm nêu trước lớp Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - GV nhận xét tiết học: Khen ngợi em học tốt Trò chơi: Thi viết từ có tiếng chứa vần oang, oac - HS chơi theo nhóm - Nhận xét chung học dặn dò: Đọc lại Đọc trước "Người trồng na" - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tập đọc NGƯỜI TRỒNG NA I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS đọc trơn "Người trồng na" Luyện đọc TN: Lúi húi, vườn, trồng na, Luyện đọc câu đối thoại Bước đầu biết nghỉ hơichỗ có dấu câu Ơn vần oai, oay.Tìm tiếng có vần oai Tìm tiếng ngồi có vần oay - Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho cháu hưởng, cháu không quên ơn người trồng na -Trả lời câu hỏi 1,2 SGK Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : "Người trồng na" Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: - HS đọc trơn "Người trồng na" Luyện đọc TN: Lúi húi, vườn, trồng na, Luyện đọc câu đối thoại Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Ơn vần oai, oay Tìm tiếng có vần oai Tìm tiếng ngồi có vần oay * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * GV đọc mẫu toàn lần giọng chậm đều, - HS theo lời đọc GV tươi vui * HS luyện đọc + Luyện đọc tiếng, từ - 1HS đọc, lớp đọc thầm + Cho HS đọc đoạn 1: - đến HS đọc H: Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khun cụ điều ? - Người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối chóng có quả, trồng na lâu có + Cho HS đọc đoạn lại H: Khi người hàng xóm khun cụ trả lời NTN ? Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cụ nói: Con cháu cụ ăn na không quên ơn người trồng + GV đọc mẫu lần - Y/c HS đọc lại câu hỏi - HS đọc (4HS) H: Ngời ta dùng dấu để kết thúc câu hỏi? - Y.c HS đọc lại toàn Nghỉ tiết H: Hãy tìm từ có tiếng chứa âm s, kh, l, tr, - HS thảo luận hóm đơi tìm đọc ch Cn, nhóm - GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS + Cho HS ghép: khẳng khiu, trụi - HS sử dụng đồ dùng + Luyện đọc câu: H: Bài có câu ? H: Khi gặp dấu phẩy câu em cần làm ? - Bài gồm câu - GV HD giao việc - Ngắt - HS đọc nối tiếp CN, (mỗi câu hai em đọc) - GV theo dõi cho HS đọc lại chỗ yếu + Luyện đọc đoạn bài: H: Bài có đoạn ? H: Khi đọc gặp dấu chấm, dấu phẩy em phải làm ? - đoạn - Ngắt sau dấu phẩy nghỉ sau dấu chấm - HS đọc nối bàn tổ - GV HD giao việc - Cho HS đọc lại chỗ yếu + GV đọc mẫu lần - HS đọc bài: CN, ĐT Nghỉ tiết Lớp trưởng đk' Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A 3- Ôn vần oai, oay: H: Tìm tiếng có vần oai H: Tìm từ có tiếng chứa vần oai, oay ngồi ? Năm học 2017 - 2018 - HS tìm phân tích: ngồi - HS tìm: oai: Củ khoai, phá hoại… oay: loay hoay, hí hốy… - HS điền đọc - Bác sĩ nói chuyện điện thoại - Diễn viên múa xoay người - Cả lớp đọc lại (1 lần) - Nhận xét tiết học TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho cháu hưởng, cháu không quên ơn người trồng na -Trả lời câu hỏi 1,2 SGK * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp + Cho HS đọc đoạn 1: - đến HS đọc H: Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khun cụ điều ? - Người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối chóng có quả, trồng na lâu có + Cho HS đọc đoạn lại H: Khi người hàng xóm khuyên cụ trả lời NTN ? + GV đọc mẫu lần - Cụ nói: Con cháu cụ ăn na không quên ơn người trồng - Y/c HS đọc lại câu hỏi - HS đọc (4HS) H: Người ta dùng dấu để kết thúc câu hỏi? - Y.c HS đọc lại toàn Nghỉ tiết Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng * Luyện nói: - Kể cho nghe ông, bà - Y/c HS đọc tên chủ đề luyện nói hơm ? Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV chia nhóm giao việc - Y/c số nhóm lên trao đổi trước lớp - GV chia nhóm giao việc - GV theo dõi, chỉnh sửa Năm học 2017 - 2018 - HS trao đổi nhóm 4, kể cho nghe ơng bà - Lớp theo dõi, NX - Cử đại diện nhóm nêu trước lớp Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - GV nhận xét tiết học: Khen ngợi em học tốt Trò chơi: Thi viết từ có tiếng chứa vần oang, oac - HS chơi theo nhóm - Nhận xét chung học dặn dò: Đọc lại Chuẩn bị sau - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Chính tả CHIA QUÀ I- MỤC TIÊU: Kiến thức: Chép xác đoạn văn : "Chia quà" khoảng 15-20 phút - HS nhận thái độ lễ phép chị em Phương nhận quà thái độ nhường nhịn Phương - Điền x s,v hay d vào chỗ trống Kĩ năng: Rèn HS kĩ chép xác đoạn văn : "Chia quà" khoảng 15 - 20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp - Bài tập 2a 2b II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II, bảng con, tả, III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: - HS nhận thái độ lễ phép chị em Phương nhận quà thái độ nhường nhịn Phương Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ chép sẵn ND tập chép - GV đọc cần viết - Chúng xin mẹ ạ! -Khi mẹ cho quà chị em Phương nói ? - Biết nhường nhịn em nhỏ Thái độ Phương ? - HS viết bảng con: reo lên, tươi cười, - Cho HS nêu từ khó, dễ viết sai tả Phương -Tư ngồi, cách để bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Chép xác đoạn văn : "Chia quà" khoảng 15-20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt - HS chép vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu HS viết hoa Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai - Chấm vở, chữa lỗi cho HS viết chì, ghi số lỗi vào lề - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: - Điền x s,v hay d vào chỗ trống - HS làm tập 2a 2b * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ : - Cho HS đọc yêu cầu, HS làm vở, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ trước trước lớp lớp H: Bài yêu cầu ? Điền chữ X hay S - GV hướng dẫn giao việc - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, chữa Sáo tập nói.Bé xách túi Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị sau - GV nhận xét chung học - Luyện viết lại tả - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kể chuyện HAI TIẾNG KÌ LẠ I- MỤC TIÊU: Tên GV 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: HS nhớ kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh câu hỏi gợi ý tranh - HS biết ý nghĩa câu chuyện: Lễ phép lịch người quý mến giúp đỡ Kĩ năng: Rèn HS M1, M2 kĩ kể lại đoạn câu chuyện theo tranh gợi ý tranh rèn HS tự tin giao tiếp - HS M3, M4 kể toàn câu chuyện theo tranh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nghe - kể: (3 phút) * Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV kể chuyện : - GV kể lần - HS lắng nghe - GV kể lần (kết hợp tranh minh họa) - HS nhìn tranh, dựa vào câu hỏi Hướng dẫn HS kể đoạn chuyện gợi ý kể lại đoạn câu theo tranh chuyện, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút) * Mục tiêu: HS nhớ kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh câu hỏi gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp Tên GV 36 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho HS quan sát tranh H: Tranh vẽ cảnh ? Năm học 2017 - 2018 - HS quan sát - Thảo luận nhóm đơi chia sẻ câu hỏi trước lớp - Hướng dẫn HS giao việc - HS kể theo tranh 1trong nhóm đơi chia sẻ trước lớp - HS thực theo Y/c - Tranh 2, 3, (cách làm tương tự tranh 1) - Cho - HS nối tiếp kể đoạn nhóm thi kể chuyện - Nhận xét, tuyên dương - Hướng dẫn HS kể toàn chuyện - Cho HS M3, M4 kể lại toàn câu chuyện * Lưu ý: HS M1, M2 kể lại đoạn câu chuyện HS M3, M4 kể lại toàn chuyện Hoạt động tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: (7’) * Mục tiêu: - HS biết ý nghĩa câu chuyện: Lễ phép lịch người quý mến giúp đỡ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Theo em hai tiếng kỳ lạ mà cụ già dạy cho Pao - Đó tiếng vui lòng giọng - Lích hai tiếng ? nói dịu dàng, cách nhìn thẳng vào - Cho HS thảo luận nhóm đơi chia sẻ trước mắt đối thoại lớp - Khơng nên có bạn lại qn bạn cũ - Cho HS bình chọn người kể chuyện hay nhất, - HS bình chọn theo Y/c hiểu nội dung câu chuyện - Cả lớp tuyên dương - học sinh kể lại câu chuyện Hoạt động tiếp nối : ( 2’) GV nhận xét học - Dặn HS kể lại chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị cho tiết kể chuyện sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Tên GV Năm học 2017 - 2018 38 Trường Tiểu học ... trước lớp Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu - Điền số thích hợp vào trống: - Giáo viên tổ chức cho em làm 10 bảng nhóm chia sẻ trước lớp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 Trường Tiểu học Tên GV Giáo án. .. án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 - Cả lớp đọc lại bảng * Lưu ý: Đối với học sinh M4 nhận xét từ cột thứ tính từ xuống dưới, số số liền trước cộng với 10 21 31 41 61 71 81 91 22 32 42 62... 2: Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm: Cho học sinh làm chơi trò chơi: " Bắn + = 6, 10 – = 4, + = tên" – = 3, 19 + = 19 , + = 10 + = 9, 17 – = 11 , 10 – = Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu bài: Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Hoạt động thực hành : (30 phút), Hoạt động thực hành: (30 phút), Hoạt động tiếp nối: ( 2’), Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút)., Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Từ khóa liên quan