Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 821 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:15

... trước lớp Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu - Điền số thích hợp vào trống: - Giáo viên tổ chức cho em làm 10 bảng nhóm chia sẻ trước lớp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 Trường Tiểu học Tên GV Giáo án. .. án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 - Cả lớp đọc lại bảng * Lưu ý: Đối với học sinh M4 nhận xét từ cột thứ tính từ xuống dưới, số số liền trước cộng với 10 21 31 41 61 71 81 91 22 32 42 62... 2: Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm: Cho học sinh làm chơi trò chơi: " Bắn + = 6, 10 – = 4, + = tên" – = 3, 19 + = 19 , + = 10 + = 9, 17 – = 11 , 10 – = Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu bài: Học sinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2. Hoạt động thực hành : (30 phút)

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

  • THỜI TIẾT

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành: ( 15 phút)

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • 3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan