0

Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV trần thị thuyến (2d)

22 589 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:32

Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 TUẦN Toán: Ngày dạy: Thứ hai, ngày 27 tháng năm 2018 BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100(T1) I.Mục tiêu - Kiến thức: Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh xếp thứ tự số đến 100 - Kĩ năng: Làm đúng, xác, nhanh BT, - Thái độ: Trình bày cẩn thận, chữ số mẫu - Năng lực: Vận dụng đọc số xếp số vào thực tiễn -HSKT: Biết đếm số II Phương tiện dạy học: - GV: Thẻ mẫu số từ đến - HS: TLHDH, III Các h hoạt động : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Truyền điện” khởi động tiết học - Chia sẻ sau chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá + Tiêu chí: Biết đọc số theo thứ tự số dãy số từ đến 100, hào hứng tham gia chơi HSKT: Biết đếm số + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ1: Lấy thẻ số từ đến thực hoạt động sau: Việc 1: Em lấy thẻ số từ đến xếp theo thứ tự - Số lớn có chữ số số nào? - Số bé có chữ số số nào? Việc 2: Em bạn chia sẻ bổ sung cho Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ trước nhóm GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp HĐ2: Nêu tiếp số có chữ số ô trống Việc 1: Em viết tiếp số từ đến vào Việc 2: Em bạn đổi chéo bổ sung cho Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ trước nhóm CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá -Tiêu chí: đọc, viết số từ đến nắm thứ tự dãy số HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: PP quan sát ,Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết - Kĩ thuật:Nhận xét lời( hỗ trợ HS lúng túng chưa xếp số theo thứ tự) HĐ3: Em quan sát số sau, nêu tiếp số thiếu ô trống bảng: Việc 1: Em quan sát bảng viết tiếp số thiếu vào trống bảng Việc 2: Em bạn chia sê bổ sung cho Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ trước nhóm CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp HĐ4: a) Em đố bạn b) Em viết vào Việc 1: Em tìm số lớn có hai chữ sơ bé có hai chữ số viết số tròn chục có hai chữ số Việc 2: Em bạn hỏi đáp bổ sung cho Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ trước nhóm CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá - Tiêu chí: Trong hoạt động này, đánh giá kĩ nắm thứ tự số có hai chữ sơ Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề toán học HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: PP quan sát, hỏi đáp, thực hành - Kĩ thuật:Nhận xét lời, thực hành ( HS hoàn thành đọc xuôi đọc ngược trao đổi đặc điểm bảng số) GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 HĐ5: a) Chơi trò chơi “Số liền trước số liền sau” b) Em viết hai số 58 76 vào hai mảnh giấy nhỏ Bạn viết tiếp hai số Việc 1: Em suy nghĩ dđọc yêu cầu trò chơi Việc 2: NT yêu cầu bạn chơi trước nhóm CTHĐTQ yêu cầu nhóm tham gia chơi trước lớp IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT1 phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 1A: EM LÀ HỌC SINH CHĂM CHỈ(T1) I.Mục tiêu - Kiến thức: Biết tự giới thiệu - Kĩ năng: Giới thiệu rõ ràng, đầy đủ thơng tin - Thái độ : HS mạnh dạn, tự tin giới thiệu - Năng lực: Vận dụng biết giới thiệu thân vào sống hàng ngày - HSKT: Tập trung vào tiết học II Phương tiện dạy học: - GV: Thẻ mẫu số từ đến - HS: TLHDH, III Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nghe giới thiệu mục tiêu học Nghe thầy/cô giới thiệu mục tiêu học GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 Quan sát ảnh, đọc mẫu Việc 1:Em quan sát ảnh đọc mẫu giới thiệu cho Việc 2:Em bạn thay đọc mẫu giới thiệu bạn Bích Hai bạn thay hỏi đáp thông tin bạn theo gợi ý: - Bạn tranh tên gì? - Bạn Bích sinh ngày nào? - Bạn Bích thích gì? - Bạn Bích muốn trở thành gì? Nhận xét, bổ sung, thống câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ.Báo cáo giáo hồn thành HĐ3,4: Tự giới thiệu thân Việc 1:Em đọc gợi ý cho( 2-3 lần).Hoàn thành nội dung giớ thiệu thân theo gợi ý Việc 2: Em bạn thay giới thiệu thân Việc 3:Nhóm trưởng mời bạn tự giớ thiệu trước nhóm.Nhận xét, bổ sung cho bạn, báo cáo với thầy hồn thành CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát, đọc mẫu; Tự giới thiệu thân theo gợi ý; Biết tự giới thiệu thân trước nhóm HSKT bước đầu biết hợp tác nhóm + PP: vấn đáp; quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Viết lời tự giới thiệu thân Việc 1:Em viết lời tự giới thiệu thân vào tờ giấy Việc 2: Dán tờ giấy tự giới thiệu lên bảng góc học tập GD KNS: tự nhận thức thân, giao tiếp, cởi mở, tự tin giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Viết đầy đủ, tả, chữ viết ngắn + PP: viết + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 -Về chia sẻ học với người thân Tiếng việt: BÀI A: EM LÀ HỌC SINH CHĂM CHỈ (T2) I Mục tiêu: -Kiến thức: Đọc hiểu nội dung truyện: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Kĩ : Đọc tiếng từ khó; đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài; trả lời câu hỏi , hiểu nội dung đọc - Thái độ: Có thái độ tích cực học tập : Biết kiên trì nhẫn nại - Năng lực: Đọc diễn cảm câu chuyện - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II.Phương tiện dạy học: -GV: HDH ; -HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: A.HĐCB HĐ6: Gv đọc câu chuyện Có cơng mài sắt, có ngày nên kim HĐ7: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ ngữ hiểu lơì giải nghĩa từ ngữ xác HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ8,9: Luyện đọc từ, câu, :bài * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng, phát âm rõ từ ngữ; Đọc ngắt nghỉ dấu câu thể giọng đọc; Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn Đặt câu có từ “thành tài” đọc tiếng “giảng giải” + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HĐTH: HĐ1: Chọn dòng trả lời phù hợp với câu hỏi: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Hiểu ND b đọc a/ Lúc đầu cậu bé học hành… 3/ đọc sách ngáp, viết ngoạch ngoạc GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 b/ Cậu bé chơi thấy bà cụ… 2/ Đang mài sắt vào tảng đá c/ Bà cụ giảng giải cho cậu bé … 4/ Ai kiên trì, mài sắt thành kim, chăm học thành tài d/ Câu chuyện khuyên em điều 1/ Phải kiên trì nhẫn nại HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV.HD phần ứng dụng: Hỏi người thân - Nơi sinh em - Quê quán - Địa địa phương em ở: - Số điện thoại gia đình: Ơn L.Tốn: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I.Mục tiêu: - Kiến thức: Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh xếp thứ tự số đến 100 - Kĩ năng:Làm đúng, xác, nhanh BT, - Thái độ:Trình bày cẩn thận, chữ số mẫu - Năng lực: Vận dụng đọc viết so sánh số vào sống - HSKT: Biết đếm số II.Phương tiện dạy học: HS: Vở, giấy III Các hoạt động dạy học HĐ1 Đọc viết số có hai chữ số * Đánh giá -Tiêu chí: Đọc, viết số có hai chữ số ; xếp theo thứ tự từ bé đến lớn nhanh xác HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: Thực hành, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 2: So sánh số có hai chữ số * Đánh giá GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 -Tiêu chí: Viết số từ 10-99; xếp theo thứ tự từ bé đến lớn; Biết số lớn có hai chữ số 99; Biết số bé cóhai chữ số 10; Các số tròn chục có hai chữ số 10-90; số có hai chữ số mà số chục số đơn vị 11,22,33,44,55,66,77,88,99 HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: vấn đáp, thực hành - Kĩ thuật: Nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: - Về nhà em người thân luyện tập thêm cách tìm số liền trước, số liền sau, ôn lại cách đọc, viết số đến 100 Tiếng việt: BÀI A: EM LÀ HỌC SINH CHĂM CHỈ (T3) I Mục tiêu: - Kiến thức : Hiểu từ - Kĩ năng: Nhận biết từ ,Biết sử dụng từ nói ,viết - Thái độ: HS có thái độ sử dụng từ tình phù hợp - Năng lực: Nắm từ vật vận dụng vào sống - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II.Phương tiện dạy học: GV: HDH, Máy tính, hình HS: HDH, III Hoạt động học B.HĐTH: HĐ2: Thi đọc đoạn, câu truyện trước lớp: Đọc lại nội dung câu chuyện “Có cơng mài sắt, có ngày nên kim” * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc ngắt nghỉ dấu câu thể giọng đọc; Đọc trơi chảy diễn cảm lưu lốt tồn bài.HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Em chọn tên gọi cho người, vật, việc: (BT3) học sinh, chạy hoa hồng xe đạp nhà 6.cô giáo trường múa * Đánh giá GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí đánh giá: Hiểu nghĩa từ chọn tên gọi cho người, vật, việc BT nhanh xác + PP: quan sát, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: Sắp xếp từ ngữ vào thích hợp: BT4 HS đọc lại bảng từ đó: Từ đồ dùng học tập: bút, cặp sách, vở, bảng, mực Từ hoạt động HSvẽ, múa, hỏi: Từ tính nết HS: thơng minh, dịu hiền, ngoan ngỗn, chăm chỉ, tinh nghịch + Tiêu chí đánh giá: Sắp xếp từ ngữ vào thích hợp:Từ đồ dùng học tập nhanh xác Từ hoạt động HS,Từ tính nết HS.HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời IV HĐ ứng dụng: - Về nhà người thân tìm thêm từ hoạt động, đồ dùng học tập tính nếtcủa người học sinh Tiếng việt: BÀI 1B EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (T1) I Mục tiêu: - Kiến thức: Kể lại câu chuyện: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Kĩ năng: Kể nội dung đoạn câu chuyện, thể lơì nhân vật truyện - Thái độ: HS cần có tính kiên trì nhẫn nại - Năng lưc: Vận dụng kể chuyện vào thực tiễn - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: HDH, hình, máy tính HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: A HĐCB HĐ1: Dựa theo tranh, đọc gợi ý để kể lại đoạn câu chuyện * Đánh giá GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí đánh giá: Biết quan sát tranh Kể đoạn câu chuyện, lời kể tự nhiên, thể dược lời nhân vật HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Kể chuyện,nhận xét lời HĐ 2: Thi kể lại trước lớp đoạn câu chuyện * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Kể đoạn câu chuyện, lời kể tự nhiên, thể lời nhân vật, hào hứng tham gia chơi.HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Kể chuyện,nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: - Về nhà kể lại câu chuyện: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim cho người thân nghe Tốn: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (T2) I Mục tiêu: -Kiến thức: Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh xếp thứ tự số đến 100 - Kĩ năng: Làm đúng, xác, nhanh BT, - Thái độ:Trình bày cẩn thận, chữ số mẫu -Năng lực: Vận dụng đọc số so sánh vào sống hành ngày - HSKT: Biết đếm số II.Phương tiện dạy học: GV: HDH, BP; HS: HDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ6: Viết theo mẫu; * Đánh giá -Tiêu chí: Viết, đọc số có hai chữ số; phân tích số có hai chữ số thành tổng Biết hàng số có hai chữ số HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: Quan sát sản phẩm; vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ7: Đọc số viết phép tính bảng Cún Con Gấu con, chọn dấu thích hợp * Đánh giá -Tiêu chí: Cách so sánh số có hai chữ số So sánh số có hai chữ số; Lưu ý vế có phép tính HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: Quan sát sản phẩm; vấn đáp GV: Trần Thị Thuyến Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - Kĩ thuật: Nhận xét lời (Quan sát hỗ trợ cho em đọc số chưa đúng) IV.HD phần ứng dụng: Về nhà em hỏi tuổi người gia đình xếp tuổi người theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Ơ.L.Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: - Kiến thức: Biết đếm, đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự số phạm vi 100, số liền trước, số liền sau - Kĩ năng: Làm đúng, xác, nhanh BT, - Thái độ:Trình bày cẩn thận, chữ số mẫu -Năng lực: Vận dụng đọc so sánh vào sống -HSKT: Biết đếm số II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách luyện, III Các hoạt động dạy học: HĐ1: Em bạn điền vào ô trống cho thích hợp HĐ2: Em đọc bạn viết số vào li, sau đổi vai bạn đọc * Đánh giá -Tiêu chí: Viết số từ đến 9, biết thức tự số có hai chữ số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Biết số lớn có chữ số, số bé có chữ sơ, số liền sau số liền trước HSKT: Biết đếm số - Phương pháp: vấn đáp, thực hành - Kĩ thuật: Nhận xét lời (hỗ trợ HS lúng thúng chưa hoàn thành bài) IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn Ô.L.T Việt: LUYỆN VIẾT BÀI I.Mục tiêu: - Kiến thức: Biết viết chữ A theo cỡ nhỡ nhỏ ( kiểu chữ đứng ) - Kĩ năng:Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - Năng lực: Viết mẫu chữ hoa đẹp GV: Trần Thị Thuyến 10 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - HSKT tập trung vào tiết học II Đồ Dùng dạy học: -Bảng phụ, vở, chữ mẫu: III.Các HĐDH : 1.Hướng dẫn viết chữ hoa A Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét chữ A Việc 2: GV: Chữ A có nét: nét móc ngược trái xiên cao ly, rộng nét mọc ngược phải Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết: A Việc 4: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa *Hướng dẫn viết từ Anh câu ứng dụng: Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Suốt Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng Anh - GV sửa sai Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số chấm, nhận xét * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ Biết câu ứng dụng - Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát, vấn đáp,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, viết lời nhận xét IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét - Luyện viết chữ nghiêng GV: Trần Thị Thuyến 11 Trường Tiểu học Phú Thủy Ô.LTV: Năm học: 2018-2019 EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN (Tiết 1) I.Mục tiêu: - Kiến thức: HS đọc hiểu ND truyện Ngày đầu trở lại trường - Kĩ : Đọc hiểu trả lời câu hỏi, hiểu nội dung đọc - Thái độ: Có thái độ tích cực học tập - Năng lực: Biết diễn đạt nội dung theo câu hỏi - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV III.Nội dung - Hình thức dạy học: HĐ 1:Cùng nói điều em thấy vui kì nghĩ hè HĐ2: Viết 2-3 câu nói lên suy nghĩ em kì nghĩ hè kết thúc HĐ 3: Đọc TLCH( a đến d) HĐ4Quan sát tranh tìm từ theo yêu cầu sau * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nắm nội dung trả lời xác câu trả lời, nắm từ vật, từ hoạt động, đạt câu từ cho sẵn.HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời( hỗ trợ HS lúng túng chưa hồn thành bài) IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân Ngày dạy: Thứ tư ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng việt: BÀI 1B EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (T2) I Mục tiêu: - Kiến thức:Viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ Biết câu ứng dụng : Anh em thuận hòa Thuộc bảng chữ cái(a-ê) - Kĩ năng:Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - Năng lực: Viết nhanh chữ hoa - HSKT tập trung vào tiết học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: HDH, BP, chữ mẫu HS: HDH, vở, bảng GV: Trần Thị Thuyến 12 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 III Các hoạt động dạy học: A HĐCB HĐ3: Học thuộc bảng tên chữ cái: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc tên chữ từ a-ê theo thứ tự viết vào HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát, viết + Kĩ thuật: Trình bày miệng,nhận xét lời HĐ4,5: HD viết chữ hoa A, Anh: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ Biết hiểu nghĩa câu ứng dụng : Anh em thuận hòa - Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát, vấn đáp,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, viết lời nhận xét( hỗ trợ em viết chữ hoa chưa mẫu) IV.HD phần ứng dụng: - Về nhà luyện viết thêm chữ A hoa Tiếng việt: BÀI 1B EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (T3) I Mục tiêu: Kiến thức: - Viết từ mở đầu c/k Viết đoạn văn - Thuộc bảng chữ cái, xếp tên bạn theo thứ tự bảng chữ Hiểu câu Kĩ :- Nghe viết tả, quy trình Viết hoa chữ đầu câu Thái độ: Viết cẩn thận, trình bày baì đẹp Năng lực: Vận dụng xếp tên thứ tự HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II Chuẩn bị ĐDDH GV: HDH, BP; HS: HDH, III Các hoạt động dạy học: B HĐTH HĐ1: Viết tên bạn theo thứ tự BCC: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết tên bạn: Bích, Đan, Ánh, Én, Cơng, Dũng theo thứ tự BCC HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát,viết GV: Trần Thị Thuyến 13 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2: Chép đoạn văn vào vở: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả học sinh, viết tốc độ - Viết từ: Mỗi, Giống, thành - Viết tả, đảm bảo tốc độ, chữ viết nét, trình bày + PP: quan sát,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, viết lời nhận xét( hỗ trợ em viết chậm hay sai lỗi tả) HĐ3:Chọn c hay k điền vào chỗ chấm: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Nắm luật tả ,Chọn âm c hay k điền vào chỗ chấm thích hợp.HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát,viết + Kĩ thuật: Đặt câu hoỉ, nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: Đọc thuộc lòng chữ em vừa học cho người thân nghe Toán : Bài 2: SỐ HẠNG – TỔNG (tiết 1) I Muc tiêu: - Kiến thức: Em biết tên gọi thành phần kết phép cộng - Kĩ năng: Nhận biết nhanh, gọi tên thành phần kết phép cộng Vận dụng hoàn thành BT - Thái độ: Tích cực tham gia học tập tốt Biết giúp đỡ bạn - Năng lực: Vận dụng gọi tên phép cộng vào sống - HSKT: Biết đếm số II Chuẩn bị ĐD DH: GV: HDH, Máy tính, hình HS: HDH, III Hoạt động học: + Khởi động Trò chơi: Ai nhanh, - Việc 1: Bạn phụ trách đồ dùng đến góc học tập lấy thẻ số thẻ dấu GV: Trần Thị Thuyến 14 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - Việc 2: Thư kí chia thẻ số thẻ dấu cho bạn nhóm - Việc 3: Bạn Chủ tịch Hội đồng tự quản điều khiển trò chơi + Cách chơi: Chủ trò nêu ghép thẻ thành phép tính đúng, nhóm xếp thẻ theo yêu cầu chủ trò - Việc 4: Chủ tịch Hội đồng tự quản chia sẻ sau chơi * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Lấy thẻ ghép phép tính đúng, nhanh HSKT: Biết đếm số + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời - GV giới thiệu bài, tiết học - Các em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mục tiêu A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1: Giới thiệu số hạng tổng Việc 1: Đọc phép tính vừa ghép TC viết vào Việc 2: Đọc kỹ ND BT2 Việc 3: Nghe GV giới thiệu số hạng, tổng HDH TLCH Việc 4: GV nêu câu hỏi gọi HS TL: 23 gọi phép cộng 23 + 45 = 68? 45 gọi phép cộng 23 + 45 = 68? 68 gọi phép cộng 23 + 45 = 68? 23 + 45 gọi gì? * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Biết tên gọi thành phần kết phép cộng Trong phép cộng Số đứng trước, đứng sau dấu cộng gọi SH; Kết phép cộng gọi tổng Phép cộng 23 + 45 gọi tổng HSKT: Biết đếm số + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời 2: Nêu số hạng, tổng phép tính Việc 1:HS đọc phép tính nêu số hạng, tổng phép cộng GV: Trần Thị Thuyến 15 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 Việc 2:- Em bạn nêu cho nghe, bạn phép tính Việc 3: - Nhóm trưởng điều hành cho bạn báo cáo kết thực nêu tên gọi thành phần phép cộng Việc 4: Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực * Đánh giá + Tiêu chí: Nêu đúng, xác tên gọi thành phần kết phép cộng Trong phép cộng Số đứng trước, đứng sau dấu cộng gọi SH; Kết phép cộng gọi tổng HSKT: Biết đếm số + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời B HĐTH: HĐ1 Viết số ( tổng) thích hợp vào trống Việc 1: HS đọc yêu cầu viết vào tổng trống thích hợp: Việc2: Em bạn nêu cho nghe, bạn phép tính Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn báo cáo kết thực Cách làm Việc 1: Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực Việc 2: Cho bạn chia sẻ sau tiết học * Đánh giá + Tiêu chí: Lấy SH thứ cộng SH thứ hai, kết ghi vào tổng.Tính tổng số hạng xác HSKT: Biết đếm số + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời C HĐ ứng dụng: Hướng dẫn HS hỏi bố mẹ để biết tuổi người gia đình, sau viết nội dung hỏi vào Tiếng việt: Ngày dạy: Thứ năm ngày 30 tháng năm 2018 TỰ THUẬT CỦA EM (T1) I.Mục tiêu: - Đọc hiểu Tự thuật.- Viết tự thuật GV: Trần Thị Thuyến 16 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - Đọc tiếng từ khó; đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài; trả lời câu hỏi , hiểu nội dung đọc Biết giới thiệu với bạn - Thái độ: Có thái độ tích cực học tập - Năng lực: Vận dụng viết tự thuật vào sống thực tiễn - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II.Phương tiện dạy học: -GV: HDH ; -HS: HDH, tự thuật cá nhân III Điều chỉnh hoạt động: A.HĐCB HĐ1: Tự giới thiệu mình: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Biết tự giới thiệu mình.HSKT tập trung vào tiết học + PP: Vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời HĐ2: Gv giới thiệu đọc Tự thuật HĐ3: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ ngữ hiểu lơì giải nghĩa từ ngữ đặt câu với từ giải nghĩa HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: Luyện đọc * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng, phát âm rõ từ ngữ; Đọc ngắt nghỉ dấu câu Đọc trơi chảy, lưu lốt toàn bài.HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát ,vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ5: Thảo luận trả lời câu hỏi: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Hiểu ND baì đọc a/ Em biết điều ban Thanh Hà : Tên, ngày sinh, quê quán, … b/Nhờ Tự thuật mà em biết rõ bạn Thanh Hà HSKT bước đầu biết hợp tác nhóm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6,7: Giới thiệu * Đánh giá GV: Trần Thị Thuyến 17 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí đánh giá: Giới thiệu với bạn đầy đủ thơng tin; nói người bạn bên cạnh; Mạnh dạn, tự tin giới thiệu HSKT bước đầu biết hợp tác nhóm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV.HD phần ứng dụng: Nhờ bố mẹ người thân kiểm tra giúp tự thuật em viết Toán: SỐ HẠNG -TỔNG (T2) I Muc tiêu: - Kiến thức: Em biết tên gọi thành phần kết phép cộng - Kĩ năng: Nhận biết nhanh, gọi tên thành phần kết phép cộng Vận dụng hoàn thành BT - Thái độ: Tích cực tham gia học tập tốt Biết giúp đỡ bạn -Năng lực: Vận dụng tính tốn vào sống -HSKT: Biết đếm số II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: HDH, BP; HS: HDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH HĐ2: Nêu số thích hợp vào trống HĐ3: Đặt tính tính tổng HĐ4 Tính nhẩm HĐ5 Giải tốn: * Đánh giá + Tiêu chí:Vận dụng tên gọi thành phần kết phép cộng để đặt tính tính , tính nhẩm, giải tốn có lời văn.Tính tốn nhanh,chính xác; Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học, tự giải vấn đề toán học HSKT: Biết đếm số + PP: tích hợp + Kĩ thuật: Nhận xét lời( hỗ trợ cho em hạn chế lúng túng giải toán) IV HĐ ứng dụng: - Em người thân thực BT Bạn Mi tuổi , bố bạn Mi 41 tuổi Em tính tổng số tuổi của hai bố con? Toán: I Muc tiêu: Ngày dạy: Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2018 ĐỀ- XI- MÉT (T1) GV: Trần Thị Thuyến 18 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - Kiến thức: Em biết đề-xi-mét đơn vị đo độ dài; đề-xi-mét viết tắt dm Ghi nhớ 1dm= 10 cm - Biết ước lượng đoạn thẳng có độ dài 1dm -Kĩ năng: HS có KN vận dụng đơn vị đo độ d dm để đo, ước lươngj đồ vật thực tế -Thái độ: Có ý thức cao học tập - Năng lực: Vận dụng đo độ dài vào sống -HSKT: Biết đếm số II.Chuẩn bị ĐDDH: GV: HDH, Các băng giấy màu, thước có vạch cm, dm HS: HDH,Thước có vạch cm,dm III Điều chỉnh hoạt động: HĐCB 1.Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ1,2:( theo liệu) * Đánh giá + Tiêu chí: Đo, viết độ dài băng giấy Đọc kỹ ND Biết đề-xi-mét đơn vị đo độ dài; đề-xi-mét viết tắt dm 1dm= 10 cm HSKT: Biết đếm số HSKT: Biết đếm số + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, Nhận xét lời.( quan sát hỗ trợ em đọc dm chưa đúng) HĐ3,1: ( theo tài liệu) * Đánh giá + Tiêu chí: Chọn thẻ, xếp hình tương ứng Biết quan sát điền bé hơn, lớn vào chỗ chấm thích hợp HSKT: Biết đếm số + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, Nhận xét lời IV HĐ ứng dụng: - Em nhớ lại ghi vào cách viết tắt đơn vị đo đề - xi – mét mối quan hệ dm cm Tiếng việt: TỰ THUẬT CỦA EM (T2) I Mục tiêu: - Kiến thức: -Thuộc bảng tên chữ từ g-ơ - Biết cách trình bày baì thơ.Viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n; từ chứa tiếng có vần an/ang - Kĩ năng: Chép đoạn thơ, viết chữ hoa đầu câu - Thái độ: HS viết cẩn thận, trình bày đẹp -Năng lực: Vận dụng đọc bảng chữ vào thực tiễn GV: Trần Thị Thuyến 19 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 II Chuẩn bị ĐDDH GV: HDH, BP, PHT HS: HDH, III Điều chỉnh hoạt động: B HĐTH HĐ8,1: Viết 10 chữ theo thứ tự; xếp tên loài hoa, củ, theo thứ tự BCC * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết 10 chữ từ g-l theo thứ tự BCC ; xếp tên: Gừng, Huệ, Lê, Mai, Na, Ổi HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát ,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời( Hỗ trợ chỉnh sửa số em đọc tên chữ) HĐ2: Chép đoạn thơ: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả học sinh, KN trình bày - Viết : Ngày, Trong Con, - Viết tả, đảm bảo tốc độ, chữ viết nét, trình bày - HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, viết lời nhận xét HĐ3: Chọn chữ điền vào chỗ chấm: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Kĩ chọn đúngl/n;an/ang điền vào chỗ chấm - Chọn đúng: a/ loang, nổi, làu b/ đàn, vàng, vang - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ + PP: quan sát,viết + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: Em người thân tìm thêm từ mở đầu n/l, từ có vần an/ang Tiếng việt: BÀI 1C: TỰ THUẬT CỦA EM (T3) I Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu câu chuyện có tranh minh họa - Kĩ năng: Quan sát tranh Chọn nội dung cho tranh - Thái độ: Tích cực học tập, trân trọng vị Trạng Nguyên giỏi, thông minh GV: Trần Thị Thuyến 20 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 - Năng lực: HS tự học viễn đạt câu chuyện theo cách hiểu - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II Chuẩn bị ĐDDH GV: HDH, HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HĐ4: Đọc hiểu câu chuyện có tranh minh họa * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: Đọc lời kể tranh; Chọn lời kể cho tranh: Tranh 3: Bà bán bưởi bạn làm cách để lấy bưởi lên Tranh 4: Cậu bé Vinh Nghĩ kế: Lâys nón múc nước đỗ xuống hồ Tranh 5: Thế lát sau, bưởi lên miệng hồ HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Kể chuyện ,nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: Em kể lại câu chuyện Thần đồng Lương Thế Vinh cho người thân nghe Ô.LTV: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN (Tiết 2) I.Mục tiêu: - Kiến thức: Sắp xếp từ theo thứ tự bảng chữ Viết từ bắt đầu c/k,l/n Viết lời tự giới thiệu - Kĩ : Nắm tên chữ giới thiệu - Thái độ: Có thái độ tích cực học tập - Năng lực: Tự giới thiệu áp dụng thực tiễn - HSKT bước đầu biết đọc tiếng đơn lẻ II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV III.Các hoạt động dạy học: HĐ5: Đặt câu nói hoạt động người vật tranh HĐ6 Đền vào chỗ trống c/k HĐ 7,8 Như tài liệu * Đánh giá + Tiêu chí : Nắm đặt câu có từ hoạt động, xếp bảng chữ cái, phân biệt l/n HSKT tập trung vào tiết học + PP: quan sát,vấn đáp GV: Trần Thị Thuyến 21 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời( hỗ trợ HS lúng túng chưa hồn thành bài) IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân HĐTT: Sinh hoạt lớp I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Bầu hội đồng tự quản lớp III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ tạm thời mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần - CTHĐTQ tạm thời lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn có có gắng Trong học làm quen biết hoạt động nhóm hoạt động có hiệu vào nề nếp làm quen với mơ hình VNEN + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác vệ sinh, nghịch + Đã tổ chức tốt khai giảng năm học -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ tạm thời đề số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt cơng tác tự quản đầu + Thực trang phục học quy định + Chấp hành tốt ATGT, ATĐN * Dặn dò - HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trò chơi an tồn ngày nghỉ GV: Trần Thị Thuyến 22 ... số tuổi của hai bố con? Toán: I Muc tiêu: Ngày dạy: Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2 018 ĐỀ- XI- MÉT (T1) GV: Trần Thị Thuyến 18 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2 018 -2 019 - Kiến thức: Em biết đề-xi-mét... GV: Trần Thị Thuyến 12 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2 018 -2 019 III Các hoạt động dạy học: A HĐCB HĐ3: Học thuộc bảng tên chữ cái: * Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc tên chữ từ a-ê theo. .. - Năng lực: Viết mẫu chữ hoa đẹp GV: Trần Thị Thuyến 10 Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học: 2 018 -2 019 - HSKT tập trung vào tiết học II Đồ Dùng dạy học: -Bảng phụ, vở, chữ mẫu: III.Các HĐDH : 1. Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV trần thị thuyến (2d) ,

Từ khóa liên quan