0

Tuần 34 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 1,836 41

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2018, 19:41

... ngôn độc lập 2-9ngôn độc lập 2-9-19 45 19 45 - Nạn lụt tháng năm 19 45 hạn hán - Nạn lụt tháng năm 19 45 hạn hán kéo dài năm 19 45 cướp sinh kéo dài năm 19 45 cướp sinh mạng mạng hai triệu đồng bào ta... Kĩ năng: Viết đoạn văn khoảng câu theo yêu cầu BT4 Giáo viên Trường Tiểu học 11 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thái độ: Giáo dục quyền bổn phận cho học sinh II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học. .. tham gia công tác xã hội Giáo viên Trường Tiểu học 15 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Kĩ năng: Biết trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ, chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm