0

Tuần 31 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 2,174 74
  • Tuần 31 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 21:28

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 31 Thứ hai, ngày 09 tháng năm 2018 Tập đọc ĂNG – CO VÁT (Những kì quan giới) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục -Kĩ năng: Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ăng-co Vát, cơng trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam-pu-chia (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: Tích cực, tự giác học *KNS: Thấy vẽ đẹp hài hòa khu đền Ăng-co-vát vẽ đẹp môi trường thiên nhiên lúc hồng II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Ảnh khu đền Ăng- co Vát SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + BẠn đọc thơ: Dòng sơng mặc áo” + Vì tác giả nói dòng sông “điệu”? - GV nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp GV HS đọc HD chia đoạn: đoạn + Đoạn 1: Từ đầu đến kỉ XII + Đoạn 2: Tiếp theo đến gạch vữa + Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs đọc - Vì dòng sơng thay đổi nhiều màu ngày người thay màu áo + Nêu ý nghĩa học - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó Trường Tiểu học Giáo án lớp - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm + Cần đọc với giọng chậm rãi, thể tình cảm ngưỡng mộ Cần nhấn giọng từ ngữ: tuyệt diệu, gồm 1.500 mét, 398 gian phòng, kì thú, nhẵn bóng, lấn khít … * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ăng-co Vát, cơng trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam-pu-chia (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp * Ăng- co Vát xây dựng đâu, từ bao giờ? * Khu đền đồ sộ nào? Với tháp lớn * Khu đền xây dựng kì cơng nào? * Phong Cảnh khu đền vào lúc hoàng có đẹp? *Hãy nêu nội dung Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: * Ăng- co Vát xây dựng Cam- puchia từ đầu kỉ thứ mười hai - HS đọc thầm đoạn * Khu đền gồm tầng với ngọc tháp lớn, ba tầng hành lang đơn gần 1.500 mét, có 398 phòng * Những tháp lớn xây dựng đá ong bọc đá nhẵn Những tường buồng nhẵn mặt ghế đá, ghép tảng đá lớn đẽo gọt vuông vức lựa ghép vào kín khít xây gạch vữa - HS đọc thầm đoạn *Lúc hồng hơn, Ăng- co Vát thật huy hoàng … từ ngách Nội dung: Bài văn ca ngợi Ăng- co Vát, cơng trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam- pu- chia - HS đọc toàn * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, + Theo dõi, xác định cách đọc hay lớp theo dõi, nêu giọng đọc + Luyện đọc theo nhóm đôi - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Bình chọn người đọc hay + Đọc mẫu đoạn văn +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p) + Nêu ý nghĩa học? - HS học Chuẩn bị “Con chuồn chuồn nước” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán THỰC HÀNH (tt – tr 159) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết số ứng dụng tỉ lệ đồ vào vẽ hình -Kĩ năng: Bt cần làm: Bài KK HS khiếu hoàn thành tất tập -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị giấy vẽ, thước thẳng có vạch chia xăng- tỉ lệ- mét, bút chì - Phiếu nhóm ghi sẵn nội dung BT đặt góc chờ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên Bạn lên bảng làm tập -sgk - HS lên bảng làm chia sẻ Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Biết số ứng dụng tỉ lệ đồ vào vẽ hình * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp 1.Hướng dẫn Vẽ đoạn thẳng AB đồ - Nêu ví dụ SGK: Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB mặt đất 20 m Hãy vẽ đoạn thẳng AB đồ có tỉ lệ 1: 400 - Để vẽ đoạn thẳng AB đồ, trước hết cần xác định gì? - Có thể dựa vào đâu để tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ - Yêu cầu: Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ Năm học 2017 - 2018 - Chúng ta cần xác định độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ - Dựa vào độ dài thật đoạn thẳng AB tỉ lệ đồ - Tính báo cáo kết trước lớp: 20 m = 2000 cm Độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ là: 2000: 400 = (cm) - Vậy đoạn thẳng AB thu nhỏ - Dài cm đồ tỉ lệ 1: 400 dài cm - Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng AB dài - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi cm nhận xét + Chọn điểm A giấy + Đặt đầu thước điểm A cho điểm A trùng với vạch số thước + Tìm vạch số cm thước, chấm điểm B trùng với vạch cm thước + Nối A với B ta đoạn thẳng AB có độ dài cm - Yêu cầu HS thực hành vẽ đoạn thẳng + HS thực hành AB dài 20 m đồ tỉ lệ 1: 400 - HS nêu (có thể m) HĐ thực hành: (15p) * Mục tiêu: Bt cần làm: Bài KK HS khiếu hoàn thành tất tập * Cách tiến hành:Cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: - Đọc xác định yêu cầu tập - Gọi HS đọc xác định yêu cầu - HS nêu - Yêu cầu HS nêu chiều dài bảng lớp đo tiết thực hành trước - Tính độ dài đoạn thẳng thu nhỏ biểu thị - Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng lớp vẽ chiều dài bảng lớp đồ có tỉ lệ Ví dụ: 1: 50 (GV chọn tỉ lệ khác cho + Chiều dài bảng m Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 phù hợp với chiều dài thật bảng lớp + Tỉ lệ đồ 1: 50 mình) m = 300 cm Chiều dài bảng lớp thu nhỏ đồ tỉ lệ 1: 50 là: 300: 50 = (cm) *Nếu thời gian: Mời HS Bài 2: hoàn thành BT2 lại, gắn KQ + Đổi 8m = 800cm; 6m = 600cm bảng lớn trình bày cách làm, + Chiều dài HCN đồ là: mời lớp nhận xét, GV nhận 800 : 200 = (cm) xét, + Chiều rộng HCN đồ là: 600 : 200 = (cm) + HS vẽ HCN có chiều dài 4cm, chiều * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 rộng 3cm Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV tổng kết học, khen HS tích cực hoạt động, nhắc nhở em chưa cố gắng - Dặn dò HS nhà chuẩn bị sau Điều chỉnh: Thứ ba, ngày 10 tháng năm 2018 Chính tả (Nghe – viết) NGHE LỜI CHIM NÓI I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; biết trình bày dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a -Thái độ: Có ý thức yêu quý, BVMT thiên nhiên sống người II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một số tờ phiếu viết nội dung BT 2a, 3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Rung bảng vàng - Bạn viết từ chứa tiếng bắt đầu - HS viết bảng lớp d, r, gi Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; biết trình bày dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ * Cách tiến hành: HĐ lớp HĐ1: Cả lớp: ** Tái nội dung bài: Nghe- viết: Nghe lời chim nói - GV đọc thơ lần - HS theo dõi SGK sau đọc thầm lại thơ + Nêu nội dung viết? + Thông qua lời chim, tác giả muốn nói cảnh đẹp, đổi thay đất nước ** Luyện viết từ khó: - Cho HS luyện viết từ ngữ dễ + HS viết từ khó: bận rộn, bạt núi, tràn, viết sai khiết, ngỡ ngàng, thiết tha HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; biết trình bày dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ * Cách tiến hành: HĐ cá nhân ** HS viết - GV đọc cho HS viết - HS viết tả - Đọc câu cụm từ - GV đọc lần cho HS soát lỗi - HS soát lỗi HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi - GV chữa, nhận xét đến - HS đổi tập cho để chữa lỗi – ghi - GV sửa sai số lỗi lỗi vào dòng Sửa lỗi - Nhận xét chung HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài tập 2a: - Cho HS đọc yêu cầu BT HĐ2: Cá nhân: - GV cho HS thảo luận cặp đôi làm - Thực theo HD GV Đ/a: + Các trường hợp viết với l không viết với n: làm, lãm, lảng, lãng, lập, lất, lật, lợi lụa, luốc, lụt … Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Các trường hợp viết với n khơng - Cho HS chữa hình thức thi viết với l: này, nằm, nấu, nêm, nến, nĩa, tiếp sức noãn, nơm … - GV nhận xét chốt lại lời giải * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 hoàn thành tập Bài tập 3a: - Cho HS đọc yêu cầu BT - Thực theo HD GV - GV cho HS làm cá nhân, HS làm Đ/a: bảng phụ - Lời giải đúng: núi – lớn – Nam – năm - Gọi HS nhận xét, bổ sung, chữa – - GV nhận xét, chốt lại từ - HS chép từ vào *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) - Gv củng cố học - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Hiểu trạng ngữ (ND Ghi nhớ) -Kĩ năng: Nhận diện trạng ngữ câu (BT1, mục III), bước đầu viết đoạn văn ngắn có câu có sử dụng trạng ngữ (BT2) * HS khiếu viết đoạn văn có câu dùng trạng ngữ (BT2) - Thái độ: HS yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển bạn chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn nêu ghi nhớ câu cảm? + Hs hát tham gia trò chơi + Bạn đặt câu cảm? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TBHT củng cố trò chơi mời gv vào lớp Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) * Mục tiêu: Hiểu trạng ngữ (ND Ghi nhớ) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp a Bài tập 1,2,3: Cho HS đọc yêu cầu BT - GV YC HS làm cá nhân - Cho HS trình bày kết so sánh - GV nhận xét chốt lại ý đúng: câu a câu b có khác nhau: câu b có thêm phận in nghiêng Đó là: Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau + Đặt câu cho phần in nghiêng nhờ tinh thần ham học hỏi - HS đọc, lớp đọc thầm - HS làm cá nhân - HS phát biểu ý kiến, - Lớp nhận xét Nhờ đâu I- ren trở thành nhà khoa học tiếng? Vì I- ren trở thành nhà khoa học tiếng? Khi I- ren trở thành nhà khoa học tiếng? + Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu + Tác dụng phần in nghiêng b ý nghĩa gì? câu: Nêu nguyên nhân thời gian xảy việc CN VN b Ghi nhớ: - HS đọc ghi nhớ - Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ - GV nhắc lại lần nội dung ghi nhớ nhắc HS HTL phần ghi nhớ * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhận diện trạng ngữ câu (BT1, mục III), bước đầu viết đoạn văn ngắn có câu có sử dụng trạng ngữ (BT2) * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, lớp Bài tập 1: Cho HS đọc yêu cầu - Thực theo HD GV BT1 Đ/a: - YC HS làm cá nhân a) Ngày xưa, rùa có mai láng - GV HD: Để tìm thành phần trạng ngữ bóng câu em phải tìm phận b) Trong vườn, mn lồi hoa đua nở trả lời cho câu hỏi: Khi nào? Ở c) Từ tờ mờ sáng, Thảo … Vì vậy, đâu? Vì sao? Để làm gì? năm, làng chừng hai ba - Gọi HS phát biểu ý kiến, lượt bạn khác theo dõi, nhận xét, bổ sung Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét chốt lại lời giải (GV gạch trạng ngữ câu văn bảng phụ): Bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu BT - YC HS tự làm - Thực theo HD GV - Gọi số HS đọc đoạn văn VD: Tối thứ sáu tuần trước, mẹ bảo em: Sáng mai, nhà quê thăm - GV nhận xét + khen HS viết đúng, ôngbà Con ngủ sớm Đúng hay sáng mai, mẹ đánh thức day * Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 đặt câu văn hoàn chỉnh - HS M3+M4 viết câu văn giàu hình ảnh có sử dụng biện pháp so sánh Hoạt động tiếp nốí:(5p) - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Tốn ƠN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tr 160) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Đọc, viết số tự nhiên hệ thập phân -Kĩ năng: Nắm hàng lớp, giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí chữ số số cụ thể - Dãy số tự nhiên số đặc điểm *Bt cần làm: Bài 1, (a), KK HS khiếu hoàn thành tất BT -Thái độ: Tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung tập - Phiếu nhóm ghi sẵn nội dung BT 2, 4, đặt góc chờ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + Bạn nêu số tự nhiên nhỏ nhất? - HS lắng nghe trả lời + Có số tự nhiên số tựu nhiên lướn không? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Mỗi số tự nhiên đơn vị? TBHT củng cố trò chơi mời gv vào lớp HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Nắm hàng lớp, giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí chữ số số cụ thể Dãy số tự nhiên số đặc điểm nó.Bt cần làm: Bài 1, (a), KK HS khiếu hoàn thành tất BT * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp Bài Viết theo mẫu: - Treo bảng phụ kẻ sẵn nội dung tập - Thực theo HD GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm cá nhân, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét, bổ sung, chữa - Gv nhận xét, chốt đáp án Đọc số Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn khơng trăm linh năm Tám triệu khơng trăm linh bốn nghìn khơng trăm chín mươi Viết số 24308 160274 1237005 Số gồm chục nghìn, nghìn, trăm, đơn vị trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục, đơn vị triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, đơn vị triệu, nghìn, chục 8004090 Bài 3: - Gọi HS đọc xác định YC tập + Các em học lớp nào? Trong + Lớp đơn vị gồm: hàng đơn vị, hàng lớp có hàng nào? chục, hàng trăm + Lớp nghìn gồm: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn VD: -Yêu cầu HS đọc số + 67358: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm nêu rõ chữ số thuộc hàng nào, lớp năm mươi tám ? + Chữ số thuộc hàng chục, lớp đơn vị - HS, nhận xét, bổ sung, chữa - Chốt đáp án *Lưu ý: giúp đỡ hs M1+M2 xác định tỉ lệ đồ Bài 4: Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nuôi HĐ Thực hành: (15p) * Mục tiêu: Thể trao đổi chất thực vật với môi trường sơ đồ.Một số đặt điểm mơi trường tài nguyên thiên nhiên * Cách tiến hành: cá nhân, nhóm, lớp HĐ3: Thực hành: vẽ sơ đồ trao đổi chất thực vật: - HS hoạt động nhóm theo hướng dẫn - Tổ chức cho HS hoạt động GV nhóm - Tham gia vẽ sơ đồ trao đổi khí - Phát giấy cho nhóm trao đổi thức ăn thực vật - Yêu cầu: Vẽ sơ đồ trao đổi khí - Trình bày trao đổi chất thực vật trao đổi thức ăn theo sơ đồ vừa vẽ nhóm GV giúp đỡ, hướng dẫn nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày, - Gọi HS đại diện nhóm lên trình bày nhóm khác bổ sung Yêu cầu nhóm nói sơ đồ, nhóm khác bổ sung - Nhận xét, khen ngợi nhóm vẽ đúng, đẹp, trình bày khoa học, mạch lạc Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS trả lời + Thế trao đổi chất thực vật? - Nhận xét câu trả lời HS - Về học chuẩn bị tiết sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Khoa học ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu yếu tố cần để trì sống động vật như: nước, thức ăn, khơng khí, ánh sáng -Kĩ năng: Làm việc nhóm -Thái độ: Quan sát, so sánh phán đoán khả xảy với động vật nuôi điều kiện khác *BVMT: Một số đặc điểm mơi trường tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Tranh minh hoạ trang 124, 125 SGK - Phiếu thảo luận nhóm Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Bạn lên bảng vẽ trình bày sơ đồ trao đổi khí thực vật? + Bạn lên bảng vẽ trình bày sơ đồ trao đổi thức ăn thực vật - Nhận xét sơ đồ, cách trình bày HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Nêu yếu tố cần để trì sống động vật như: nước, thức ăn, khơng khí, ánh sáng * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Mơ tả thí nghiệm: - Tổ chức cho HS tiến hành miêu tả, phân tích thí nghiệm theo nhóm - Yêu cầu: quan sát chuột thí nghiệm trả lời câu hỏi: + Mỗi chuột sống điều kiện nào? + Mỗi chuột chưa đuợc cung cấp điều kiện nào? GV giúp đỡ nhóm - Gọi HS trình bày u cầu nhóm nói hình, nhóm khác bổ sung GV kẻ bảng thành cột ghi nhanh lên bảng Chuột sống hộp số HOẠT ĐỘNG HỌC - HS hát - HS lên bảng vẽ sơ đồ đơn giản trình bày sơ đồ Động vật cần để sống? - HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn GV - HS quan sát chuột sau điền vào phiếu thảo luận - Đại diện nhóm trình bày, bổ sung sửa chữa PHIẾU THẢO LUẬN NHĨM Nhóm: Bài: Động vật cần để sống ? Điều kiện cung cấp Ánh sáng, nước, khơng khí Ánh sáng, khơng khí, thức ăn Ánh sáng, nước, khơng khí, thức ăn Ánh sáng, nước, thức ăn Nước, khơng khí, thức ăn Điều kiện thiếu Thức ăn Nước Khơng khí Ánh sáng - Nhận xét, khen ngợi nhóm - Lắng nghe hoạt động tích cực, có kết + Các chuột có điều + Cùng ni thời gian nhau, Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 kiện sống giống nhau? + Con chuột thiếu điều kiện để sống phát triển bình thường? Vì em biết điều đó? hộp giống + Con chuột số thiếu thức ăn hộp có bát nước + Con chuột số thiếu nước uống hộp có đĩa thức ăn + Con chuột số thiếu khơng khí để thở nắp hộp bịt kín, khơng khí khơng thể chui vào + Con chuột số thiếu ánh sáng hộp ni đặt góc tối + Thí nghiệm em vừa phân tích để + Biết xem động vật cần để sống chứng tỏ điều gì? + Em dự đốn xem, để sống + Cần phải cung cấp khơng khí, động vật cần có điều kiện nào? nước, ánh sáng, thức ăn + Trong chuột trên, + Chỉ có chuột hộp số cung cấp đủ điều kiện đó? cung cấp đầy đủ điều kiện - GV: Thí nghiệm em phân sống tích giúp ta biết động vật cần để - Lắng nghe sống Các chuột hộp số 1, 2, 4, gọi vật thực nghiệm, vật cung cấp thiếu yếu tố Riêng chuột hộp số đối chứng, phải đảm bảo cung cấp tất điều kiện cần sống thí nghiệm cho kết Vậy với điều kiện động vật sống phát triển bình thường? Thiếu điều kiện cần sao? Chúng ta phân tích để biết HĐ2: Dự đốn kết thí nghiệm: Dự đoán kết TN - Tổ chức cho HS hoạt động nhóm, nhóm gồm HS - Yêu cầu: Quan sát tiếp chuột - HS Hoạt động theo hướng dẫn dự đoán xem chuột GV chết trước? Vì sao? GV giúp đỡ nhóm - Gọi nhóm trình bày u cầu - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm nhóm chuột, nhóm khác khác bổ sung bổ sung GV kẻ thêm cột ghi nhanh + Con chuột số bị chết sau chuột lên bảng số số Vì chuột khơng có thức ăn, có nước uống nên sống thời gian định + Con chuột số chết sau chuột số 4, khơng có nước uống Khi thức ăn hết, lượng nước thức ăn Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 không đủ để ni dưỡng thể, chết + Con chuột số sống phát triển bình thường + Con chuột số chết trước tiên bị ngạt thở, hộp bịt kín, khơng khí khơng thể vào + Con chuột số sống không khỏe mạnh, sức đề kháng + Động vật sống phát triển bình khơng tiếp xúc với ánh sáng thường cần phải có điều kiện + Để động vật sống phát triển bình nào? thường cần phải có đủ: khơng khí, nước uống, thức ăn, ánh sáng - GV giảng: Động vật cần có đủ khơng - Hs lắng nghe khí, thức ăn, nước uống ánh sáng tồn tại, phát triển bình thường Khơng có khơng khí để thực trao đổi khí, động vật chết Nước uống đóng vai trò quan trọng động vật Nó chiếm tới 80 – 95% khối lượng thể sinh vật Khơng có thức ăn động vật chết khơng có chất hữu lấy từ thức ăn để nuôi thể Thiếu ánh sáng động vật sống yếu ớt, dần số khả thích nghi với mơi trường Hoạt động tiếp nối: (3p) - Hs trả lời + Động vật cần để sống? - Nhận xét câu trả lời HS - Dặn HS nhà sưu tầm tranh, ảnh vật khác - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nắm đôi nét thành lập nhà Nguyễn: Sau Quang Trung qua đời, triều đại tây Sơn suy yếu dần Lợi dụng thời đó, Nguyễn ánh huy động lực lượng công nhà Tây Sơn Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ Nguyễn Ánh lên ngơi Hồng đế, lấy niên hiệu Gia Long, định đô Phú Xuân (Huế) -Kĩ năng: Nêu vài sách cụ thể vua nhà Nguyễn để củng cố thống trị: Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Các vua nhà Nguyễn khơng đặt ngơi hồng hậu, bỏ chức tể tướng, tự điều hành việc hệ trọng nước + Tăng cường lực lượng quân đội (với nhiều thứ qn, nơi có thành trì vững chắc, ) + Ban hành luật Gia Long -Thái độ: Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, Đồ dùng dạy học: - Một số điều luật Bộ luật Gia Long (nói tập trung quyền hành hình phạt hành động phản kháng nhà Nguyễn) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn kể lại sách kinh tế, văn hóa, giáo dục vua Quang Trung? ( Mỗi em nêu lĩnh vực) - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ Hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Nắm đôi nét thành lập nhà Nguyễn: Sau Quang Trung qua đời, triều đại tây Sơn suy yếu dần Lợi dụng thời đó, Nguyễn ánh huy động lực lượng công nhà Tây Sơn Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ Nguyễn Ánh lên ngơi Hồng đế, lấy niên hiệu Gia Long, định đô Phú Xuân (Huế) * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Cả lớp: GV phát phiếu tập cho HS cho HS thảo luận theo câu hỏi có ghi phiếu tập: - Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh nào? GV kết luận: Sau vua Quang Trung mất, lợi dụng bối cảnh triều đình suy yếu, Nguyễn Ánh đem quân Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS hát tham gia trò chơi + Kinh tế: ban bố “chiếukhuyến nơng” + Văn hố, giáo dục; dịch sách chữ Hán chữ Nôm coi chữ Nơm chữ thức… Nhà Nguyễn đời: - HS thảo luận trả lời - Báo cáo kết + Sau vua Quang Trung mất, lợi dụng bối cảnh triều đình suy yếu, Nguyễn Ánh đem quân công, lật đổ nhà Tây Sơn, Năm 1802 - HS khác nhận xét 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cơng, lật đổ nhà Tây Sơn ** GV nói thêm tàn sát Nguyễn Ánh người tham gia khởi nghĩa Tây Sơn - GV hỏi: Sau lên ngơi hồng đế, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu gì? + Kinh đặt đâu? +Từ năm 1802-1858 triều Nguyễn trải qua đời vua nào? - Nguyễn Ánh lên ngơi hồng đế, lấy niên hiệu Gia Long, - Chọn Huế làm kinh đô -Từ năm 1802 đến 1858, nhà Nguyễn trải qua đời vua: Gia Long Minh Mạng,Thiệu Trị ,Tự Đức Hoạt động2: Nhóm: Những sách triều Nguyễn: - GV yêu cầu nhóm đọc SGK - HS đọc SGK thảo luận cung cấp cho em số điểm Bộ luật Gia Long để HS chọn dẫn chứng minh họa cho lời nhận xét: nhà - HS cử người báo cáo kết Nguyễn dùng nhiều sách hà - Cả lớp theo dõi bổ sung khắc để bảo vệ ngai vàng vua + Những kiện chứng tỏ vua + Bỏ chức tể tướng, tự trực tiếp nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền điều hành công việc hệ trọng hành cho ai? nước từ trung ương đến địa phương… + Quân đội nhà Nguyễn tổ chức + Gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thuỷ nào? binh, tuợng binh…) + Bộ luật Gia Long ban hành với + Những kẻ mưu phản mưu điều lệ nào? khơng phân biệt thủ phạm hay tòng phạmđều bị xử lăng trì… + Theo em, với cách thống trị + Nhà vua dùng nhiều sách hà vua thời Nguyễn sống nhân khắc để bảo vệ ngai vàng Với dân ta nào? cách thống trị sống - GV cho nhóm cử người báo cáo nhân dân vô cực khổ kết trước lớp - GV hướng dẫn HS đến kết luật: Các vua nhà Nguyễn thực nhiều sách để tập trung quyền hành vào tay bảo vệ ngai vàng mình.Vì nhà Nguyễn khơng ủng hộ tầng lớp nhân dân Hoạt động tiếp nối: (3p) GV cho HS đọc phần học - Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh - HS đọc học nào? - Để thâu tóm quyền hành tay - Trả lời câu hỏi mình, nhà Nguyễn có sách gì? * GV KL: Trong lịch sử chế độ phong kiến, triều Nguyễn triều đại cuối Nhà Nguyễn lên cầm quyền Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thâu tóm quyền lực trả thù nơng dân.Vì vậy, gặp lực xâm lược ngoại bang, nhà Nguyễn không tập hợp nông dân Cho nên lực phương Tây xâm lược nước ta, triều Nguyễn nhanh chóng nước ta rơi vào tay giặc Sau lên lớp trên, em hiểu đầy đủ vấn đề - Về nhà học xem trước bài: “Kinh thành Huế”.Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Địa lí THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Đà Nẵng: + Vị trí ven biển, đồng duyên hải miền Trung + Đà Nẵng thành phố cảng lớn, đầu mối nhiều tuyến đường giao thông + Đà Nẵng trung tâm công nghiệp, địa điểm du lịch -Kĩ năng: Chỉ thành phố Đà Nẵng đồ (lược đồ) * Học sinh khiếu: Biết loại đường giao thông từ thành phố Đà Nẵng tới tỉnh khác - Thái độ: HS yêu quê hương, đất nước có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành VN - Một số ảnh TP Đà Nẵng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn tìm vị trí TP Huế đồ - HS lên bảng đồ hành VN? + Vì Huế gọi TP du lịch? - Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều cơng trình kiến trúc cổ có giá trị… GV nhận xét, khen/ động viên - Cả lớp nhận xét, bổ sung Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động hình thành kiến thức: ( 27p) * Mục tiêu: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Đà Nẵng: + Vị trí ven biển, đồng duyên hải miền Trung + Đà Nẵng thành phố cảng lớn, đầu mối nhiều tuyến đường giao thông + Đà Nẵng trung tâm công nghiệp, địa điểm du lịch + Chỉ thành phố Đà Nẵng đồ (lược đồ) * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Đà Nẵng - TP cảng : Hoạt động1: Nhóm: - GV yêu cầu HS quan sát lược đồ - HS quan sát trả lời nêu được: + Ở phía nam đèo Hải Vân, bên sơng + Đà Nẵng nằm vị trí nào? Hàn vịnh ĐN + Giải thích Đà Nẵng đầu mối + Đà Nẵng có cảng biển Sa Tiên, cảng giao thông lớn duyên hải miền Trung? sông Hàn gần + Nhận xét tàu đõ cảng biển Tiên Sa? - Tàu lớn đại - GV yêu cầu HS quan sát hình + tàu biển, tàu sông (đến cảng biển Sa để nêu đầu mối giao thơng có Đà Tiên, cảng sơng Hàn) + Ơ tơ (theo quố lộ 1A qua thành Nẵng? phố) + Tàu hoả ( có nhà ga xe lửa) **GV nhận xét rút kết luận: Đà + Máy bay (có sân bay) Nẵng đầu mối giao thơng lớn dun hải miền Trung TP nơi đến nơi xuất phát nhiều tuyến đường giao thông: đường sắt, bộ, thủy, hàng không *Hoạt động2: Nhóm: - GV cho nhóm dựa vào bảng kê tên Đà Nẵng- Trung tâm công nghiệp : mặt hàng chuyên chở đường biển để trả lời câu hỏi sau: + Em kể tên số loại hàng hóa + Mặt hành đưa đến: ôtô, máy móc, đưa đến Đà Nẵng hàng từ Đà thiết bọ, hành may mặc, đồ dùng sinh Nẵng đưa nơi khác tàu biển hoạt + GV yêu cầu HS liên hệ với + Một số mặt hành đua nơi khác:vật kiến thức 25 hoạt động sản xuất liệu xây dựng, đá mĩ nghệ, vải may người dân … để nêu lí Đà quần áo, hải sản (đơng lạnh, khô) Nẵng sản xuất số mặt hàng vừa cung cấp cho địa phương, vừa cung cấp cho tỉnh khác xuất - GV giải thích: hàng từ nơi khác - HS liên hệ 25 đưa đến ĐN chủ yếu sản phẩm VD: Người dân miền Trung khai Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ngành công nghiệp hàng ĐN làm thác điều kiện để sản xuất nhiều chở địa phương sản phẩm phục vụ nhân dân địa nước xuất nước chủ phương… yếu nguyên vật liệu, chế biến thủy hải sản * Hoạt động3: Cá nhân cặp: Đà Nẵng - Địa điểm du lịch : - GV yêu cầu HS tìm hình cho + Những bãi tắm (Non Nước, Mĩ Khê, biết nơi ĐN thu hút Bãi Nam)và số chùa chiền năm khách du lịch, điểm thường ven biển nằm đâu? - Cho HS đọc đoạn văn SGK để + HS kể thêm bổ sung thêm số địa điểm du lịch khác Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm Đề nghị HS kể thêm địa điểm khác mà HS biết GV nói ĐN nằm bờ biển có cảnh đẹp, có nhiều bãi tắm thuận lợi cho du khách nghỉ ngơi Do ĐN đầu mối giao thông thuận tiện cho việc lại du khách có Bảo tàng Chăm, nơi du khách đến tham quan, tìm hiểu đời sống văn hóa người Chăm Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS đọc khung - Cho HS lên vị trí TP ĐN - HS đọc đồ nhắc lại vị trí - Giải thích lí ĐN vừa TP cảng, - HS tìm trả lời vừa TP du lịch - Về xem lại chuẩn bị bài: “Biển, - Cả lớp Đảo Quần đảo” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Kĩ thuật LẮP Ô TÔ TẢI I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết để lắp ô tô tải -Kĩ năng: Lắp ô tô tải theo mẫu Ô tô chuyển động * Với HS khéo tay: Lắp ô tô tải theo mẫu Ơ tơ lắp tương đối chắn, chuyển động -Thái độ: u thích mơn học có lòng hăng say nghiên cứu khoa học kĩ thuật II CHUẨN BỊ: Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: - Mẫu ô tô tải lắp sẵn - Bộ lắp ghép mơ hình kỹ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (3p) TBHT điều khiển lớp hát vận động + Kiểm tra dụng cụ học tập HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết để lắp ô tô tải.Lắp ô tơ tải theo mẫu Ơ tơ chuyển động được.Lắp ô tô tải theo mẫu Ô tô lắp tương đối chắn, chuyển động * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu ô tô tải lắp sẵn - Hướng dẫn HS quan sát phận.Hỏi: + Để lắp ô tô tải, cần phận? - Nêu tác dụng ô tô thực tế HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật a/ GV hướng dẫn HS chọn chi tiết theo SGK - GV HS gọi tên, số lượng chọn loại chi tiết theo bảng SGK xếp vào hộp b/ Lắp phận - Lắp giá đỡ trục bánh xe sàn cabin H.2 SGK - Để lắp phận ta cần phải lắp phần? - Lắp cabin: cho HS quan sát H.3 SGK hỏi: + Em nêu bước lắp cabin? - GV tiến hành lắp theo bước SGK - GV gọi HS lên lắp bước đơn giản - Lắp thành sau thùng xe lắp trục bánh xe H.5 SGK Giáo viên 42 - HS hát - Chuẩn bị đồ dùng học tập - HS quan sát vật mẫu - phận: giá đỡ bánh xe, sàn cabin, cabin, thành sau thùng, trục bánh xe - HS làm - phần: Giá đỡ trục bánh xe, sàn cabin - bước theo SGK - HS theo dõi - HS lên lắp - HS lắp nhận xét - HS thực - Cả lớp thực Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đây phận đơn giản nên GV gọi HS lên lắp c/ Lắp ráp xe ô tô tải - GV cho HS lắp theo qui trình SGK - Kiểm tra chuyển động xe d/ GV hướng dẫn HS thực tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp 3.Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhận xét tinh thần thái độ học tập HS - HS chuẩn bị dụng cụ học tiết sau Điều chỉnh: Thể dục Tiết 61: MÔN TỰ CHỌN NHẢY DÂY TẬP THỂ I MỤC TIÊU: - Thực động tác tâng cầu đùi, Chuyền cầu theo nhóm hai người - Thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (khơng có bóng có bóng) - Bước đầu biết cách nhảy dây tập thể, biết phối hợp với bạn để nhảy dây - Trò chơi “Kiệu người” Biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ Khởi động:(5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng dọc - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ôn số động tác thể dục phát triển chung HĐ Cơ bản:(27p) - Đá cầu Giáo viên 43 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1p 1p 250m 10 lần 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX 9-11p XXXXXXXX  Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người 4-5p XXXXXXXX + Thi tâng cầu bàng đùi 4-5p  - Ném bóng 7-9p Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích - Nhảy dây tập thể 7-9p GV HS nhắc lại cách nhảy, sau chia tổ X X để HS tự điều khiển tập luyện X X GV giúp đỡ nhắc HS tuân thủ kỉ luật để bảo X O O X đẩm an toàn X X - Trò chơi"Kiệu người" 4-6p X X GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách  chơi, HS chơi thử, sau chơi thức.GV ý nhắc nhở đảm bảo tính kỉ luật, an tồn Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà 1p ôn đá cầu cá nhân Điều chỉnh: Thể dục Tiết 62: MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI"CON SÂU ĐO" I MỤC TIÊU: - Thực động tác tâng cầu đùi, Chuyền cầu theo nhóm hai người - Thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (khơng có bóng có bóng) - Bước đầu biết cách nhảy dây tập thể, biết phối hợp với bạn để nhảy dây - Trò chơi “Con sâu đo” Biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học Giáo viên 44 Định Lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai 250m - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo 10 lần hàng dọc 2lx8nh - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn số động tác thể dục phát triển chung HĐ Cơ bản: (27p) - Đá cầu 9-11p +Ôn tâng cầu đùi 3-4p Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định tổ trưởng điều khiển + Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người 4-5p - Ném bóng 9-11p Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích * Thi ném bóng trúng đích 4-5p - Trò chơi "Con sâu đo" 9-10p GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, cho nhóm lên làm mẫu, cho HS chơi thử, sau chơi thức  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O X X X X X  X X X X X X X X X  HĐ tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà ôn 1p đá cầu cá nhân Điều chỉnh: Sinh hoạt lớp KIỂM ĐIỂM NỀN NẾP HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược điểm mình, tổ tuần 31, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 32 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân Đi sâu vào việc thực nhiệm vụ học sinh Tiểu học 2/ Lớp trưởng điều khiển lần lợt tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 31 Các tổ khác nhận xét, bổ sung Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 32: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt mừng ngày 30/4 1/5 -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp Giáo viên Năm học 2017 - 2018 47 Trường Tiểu học ... thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Bảng phụ viết câu văn BT2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ... so sánh xếp thứ tự số tự nhiên Bài - HD tương tự Năm học 2017 - 2018 - Thực theo Hd GV: Đ/a: Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: a) 999, 742 6, 76 24, 7 642 b) 1853, 315 8, 319 0, 3518 - Thực theo. .. cầu Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lên bảng thực yêu cầu, HS lớp theo dõi để nhận xét bạn - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - Thực theo HD GV Đ/a: a) Số chia hết cho 7362, 2 640 , 41 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan