0

Tuần 29 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 2,343 82

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 20:24

Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 29: Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): NHỮNG QUẢ ĐÀO I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung: Nhờ đào, ơng biết tính nết cháu Ơng khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện lời nhân vật Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc dừa - Giáo viên nhận xét - Giới thiệu tựa bài: Những đào - Học sinh thực - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: vòi, hài lòng, thơ dại, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh - Học sinh lắng nghe, theo dõi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Giáo viên ghi bảng từ học sinh đọc sai - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, yêu cầu học sinh đọc lại lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ đoạn đoạn kết hợp luyện đọc câu khó - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ - Học sinh nêu nghĩa từ sách giáo khoa - Em hiểu nhân hậu? - Thương người đối xử có tình có nghĩa với người d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo cặp, luân phiên đọc đoạn - Gọi học sinh nhận xét bạn đọc nhóm - Học sinh nhận xét bạn đọc yêu cầu số nhóm đọc lại nhóm số nhóm đọc lại Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng - Học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Nhờ đào, ơng biết tính nết cháu Ông khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc lại - Học sinh đọc - Câu 1: Ông giành đào cho - Cho vợ đứa cháu ai? - Câu 2: Mỗi cháu ông làm với - Xuân ăn lấy hạt trồng Vân ăn vứt bỏ đào? hạt, thèm Việt không ăn cho bạn Sơn… - Câu 3: Nêu nhận xét ông - Học sinh nối tiếp trả lời câu hỏi cháu? Vì ông nhận xét vậy? - Theo em ông khen ngợi sao? - học sinh nêu - Khen ngợi Việt việt có lòng nhân hậu Câu 4: Em thích nhân vật nhất? - Nhiều học sinh cho ý kiến - Nhận xét – phân tích nhân vật HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Câu chuyện có nhân vật? - nhân vật –một người dẫn chuyện - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật - Chia nhóm hướng dẫn đọc theo vai - Đọc theo vai nhóm - Gọi nhóm đọc thi theo vai - 3- nhóm lên đọc thi - Nhận xét vai đọc - Giáo viên nhận xét – tuyên dương học sinh Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời +Em thích nhân vật bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân sao? +Qua câu chuyện em học điều - Học sinh trả lời: Nhờ đào, ơng biết gì? tính nết cháu Ông khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Cây đa quê hương ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số từ 111 đến 200 - Biết cách đọc, viết số 111 đến 200 - Biết cách so sánh số từ 111 đến 200 - Biết thứ tự số từ 111 đến 200 Kỹ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số từ 111 đến 200 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 *Bài tập cần làm: Bài tập 1, 2a, II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh truyền điện đọc số từ 101 đến 110 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Các số từ 111 đến 200 HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số từ 111 đến 200 - Biết cách đọc, viết số 111 đến 200 - Biết cách so sánh số từ 111 đến 200 - Biết thứ tự số từ 111 đến 200 *Cách tiến hành: - Giáo viên nêu vấn đề học tiếp số trình bày lên bảng sách giáo khoa * Viết đọc số 111 - Yêu cầu học sinh nêu số trăm, số chục số đơn vị - Gọi học sinh điền số thích hợp viết - Gọi học sinh nêu cách đọc, viết số 111 * Viết đọc 112 - Số 112 gồm trăm, chục, đơn vị? - Gọi học sinh nêu cách đọc, viết số 112 - Giáo viên hướng dẫn số lại tương tự - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Học sinh lấy đồ dùng - Học sinh nêu: Trăm, chục, đơn vị - Nhiều học sinh đọc - Học sinh viết số 111 - Gồm trăm, chục đơn vị - Học sinh nêu cách đọc viết số 112 - Tự làm theo cặp đôi với số: 135, 146, 199… - Giáo viên nêu tên số, chẳng hạn “Một trăm ba mươi hai” - Yêu cầu học sinh lấy hình vng(trăm) - Đọc phân tích số: hình chữ nhật (chục) đơn vị (ơ vuông) - Yêu cầu học sinh thực đồ dùng học - Học sinh thực tập Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh thực tiếp số 142; 121, 173 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số từ 111 đến 200 - Biết cách đọc, viết số 111 đến 200 - Biết cách so sánh số từ 111 đến 200 - Biết thứ tự số từ 111 đến 200 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh điền: 110 Một trăm mười 111 Một trăm mười 117 Một trăm mười bảy 154 Một trăm năm mươi tư 181 Một trăm tám mươi mốt 195 Một trăm chín mươi lăm - Yêu cầu học sinh nhận xét bảng - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe Bài 2a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Giáo viên vẽ tia số lên bảng yêu cầu em - Học sinh làm bài: lên bảng chia sẻ kết a) 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 - Học sinh nhận xét - Nhận xét làm học sinh Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm mẫu - Lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách so sánh số - Yêu cầu học sinh làm vào - Học sinh tự làm - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh làm bài: 123 < 124 120 < 152 129 > 120 186 = 186 126 >122 135 >125 155 < 158 148 > 128 - Học sinh nhận xét - Muốn so sánh số có chữ số ta sánh - So sánh hàng trăm đến hàng nào? chục đến hàng đơn vị - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 2b,c: Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên b) 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160 c) 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Các số có ba chữ số ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỂ CHUYỆN: NHỮNG QUẢ ĐÀO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Nhờ đào, ơng biết tính nết cháu Ơng khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm - Bước đầu biết tóm tắt nội dung đoạn chuyện cụm từ câu (Bài tập 1) Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt (Bài tập 2) Một số học sinh biết phân vai để dựng lại câu chuyện (Bài tập 3) (M3, M4) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể Kho báu - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Bước đầu biết tóm tắt nội dung đoạn chuyện cụm từ câu (Bài tập 1) Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt (Bài tập 2) Một số học sinh biết phân vai để dựng lại câu chuyện (Bài tập 3) (M3, M4) *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện: a, Tóm tắt nội dung đoạn truyện - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Dựa vào nội dung tóm tắt đoạn 1, tóm tắt đoạn lời - Yêu cầu học sinh làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - Giáo viên chốt lại tên viết bổ sung tên lên bảng b, Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt tập - Chia lớp thành nhóm học sinh tập kể nhóm - Gọi đại diện nhóm thi kể - Nhận xét đánh giá tuyên dương Việc 2: Phân vai dựng lại câu chuỵên (M3, M4) - Tổ chức cho học sinh tự hình thành nhóm học sinh thể theo vai dựng lại câu chuyện - Giáo viên lập tổ trọng tài giáo viên nhận xét chấm điểm thi đua - Gọi đại diện nhóm phân vai dựng lại câu chuyện - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 Giáo viên: - học sinh đọc yêu cầu mẫu - Học sinh làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - Học sinh nhận xét - Vài học sinh nêu - Học sinh tập kể nhóm - Đại diện nhóm thi kể - Nhận xét lời kể học sinh - Học sinh tập kể nhóm theo vai - - nhóm học sinh lên tập kể theo vai - Nhận xét cách đóng vai, thể theo vai học sinh nhóm - Tổ trọng tài nhận xét học sinh kể - Lắng nghe Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Em học tập điều từ câu chuyện trên? Kết luận: Nhờ đào, ơng biết tính nết cháu Ông khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người thân nghe Năm học 2017 - 2018 luận cặp -> Chia sẻ trước - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ - Học sinh nhắc lại - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 27 tháng năm 2018 TOÁN: CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ đọc, viết số có ba chữ số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Xì điện: Giáo viên tổ chức cho học - Học sinh tham gia chơi sinh xì điện thi đọc, viết số từ 111 đến 200 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: trình bày vào Các số có ba chữ số HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị *Cách tiến hành: Làm việc lớp - Giáo viên kẻ bảng sách giáo khoa, yêu cầu - Học sinh quan sát học sinh quan sát - Có hình vng to? - Có vng to - Có hình chữ nhật? Có hình vng - Có hình chữ nhật, vng nhỏ? nhỏ - Có tất vng? - Có tất 243 vng - Có tất trăm, chục, đơn vị,? - Có trăm, chục, đơn vị - Cần điền chữ số thích hợp? - Điền số 243 - Giáo viên điền vào ô trống - 243 Nhiều học sinh đọc: Hai trăm bốn mươi ba - Giáo viên yêu cầu học sinh viết số đọc số: - Học sinh nêu Hai trăm bốn mươi ba - Giáo viên hướng dẫn tương tự cho học sinh - Học sinh đọc viết số, phân tích làm với 235 số lại số 235 - Yêu cầu học sinh lấy hình vng (trăm) hình - Thực chữ nhật (chục) đơn vị (ơ vng) để hình ảnh trực quan số cho - Yêu cầu học sinh làm tiếp số khác - Học sinh viết bảng con: 310, 240, 411, 205, 252 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 - Đọc phân tích HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh làm bài: a) 405; b) 450; c) 311; d) 315; e) 521; g) 322 - Tổ chức cho học sinh nhận xét làm - Học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét chung Bài 3: TC Trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - Học sinh tham gia chơi, tập 3, tổ chức cho đội học sinh thi đua viết số lớp cổ vũ, giáo viên làm thích hợp vào chỗ chấm Đội mà xong ban giám khảo trước thắng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Học sinh lắng nghe thắng Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 1: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: cáo kết với giáo viên a) 310 b) 132 c) 205 d) 110 e) 123 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên đọc vài số có ba chữ số để học - Học sinh thực sinh viết số - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: So sánh số có ba chữ số ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Tập chép) NHỮNG QUẢ ĐÀO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác, trình bày tả sách giáo khoa Bài viết không mắc lỗi tả - Làm tập 2a Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc tả s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Tâng cầu - Phân tích kỹ thuật tâng cầu đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nắm kỹ thuật động tác - Điều khiển cho học sinh thực đồng thời quan sát nhức nhở Việc 2: Trò chơi “Con Cóc cậu ơng trời” - Phân tích cách chơi thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt - Cho HS chơi - Nhận xét (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại học nhận xét học - Dặn học sinh nhà ôn động tác học ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 2-3 lần 13p 2-3 lần 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) Giáo viên: 29 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CHIA VUI NGHE TRẢ LỜI CÂU HỎI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lại lời chia vui tình giao tiếp cụ thể (Bài tập 1) - Nghe giáo viên kể, trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện Sự tích hoa lan hương (Bài tập 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ nghe trả lời câu hỏi Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Bảng phụ ghi câu hỏi tập Tranh minh học truyện sách giáo khoa, bó hoa để học sinh thực hành làm tập 1a - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Gọi cặp học sinh lên bảng đối thoại nói lời - Học sinh thực chúc mừng đáp lại - Lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Học sinh mở sách giáo khoa - Giới thiệu - ghi lên bảng tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lại lời chia vui tình giao tiếp cụ thể (Bài tập 1) - Nghe giáo viên kể, trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện Sự tích hoa lan hương (Bài tập 2) Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài tập 1: - Học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh đọc - Bài tập yêu cầu gì? - Đáp lời chia vui - Yêu cầu học sinh làm mẫu nói lời chia vui - học sinh làm mẫu nói lời chia đáp lời chia vui vui đáp lời chia vui - Học sinh 1:Chúc mừng ngày sinh nhật bạn Mong bạn luơn vui học giỏi/ Chúc mừng bạn trịn tuổi - Học sinh 2: Cảm ơn bạn nhớ ngày sinh nhật mình/ Rất Giáo viên: 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 cảm ơn bạn - Yêu cầu học sinh tự theo lời thoại tập đóng vai - Học sinh tự làm theo lời thoại theo tình tập đóng vai theo tình - Cho học sinh tập đáp lời chia vui - Học sinh tập đáp lời chia vui - Thái độ em đáp lại lời chia vui - Vui vẻ, thật nào? Bài tập 2: - Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh họa sách - Học sinh quan sát giáo khoa - Tranh vẽ gì? - Cảnh ông cụ + Đêm trăng ông cụ chăm sóc hoa lan hương - Giáo viên kể chuyện lần nhấn giọng từ ngữ: - Nghe theo dõi vứt lăn lóc, hết lòng chăm bón - Cho học sinh đọc câu hỏi - học sinh đọc Lớp đọc thầm - Cho học sinh tập trả lời câu hỏi + Vì hoa biết ơn ơng lão? + Vì ơng đem hoa bị bỏ rơi nhà trồng + Lúc đầu hoa tỏ lòng biết ơn ơng nào? + Nở bơng hoa to đẹp, lộng lẫy + Sau, hoa xin trời điều gì? +… cho nói đổi vẻ đẹp để lấy hương thơm + Vì trời lại cho hoa hương thơm vào ban +… ông lão làm việc đêm? nên thưởng thức hương thơm - Gọi học sinh dựa vào câu trả lời nói thành - học sinh nói văn - Chia lớp thành nhóm - Kể nhóm - Gọi học sinh kể miệng - Học sinh tập kể miệng - Giáo viên nhận xét - Nhận xét, bổ sung HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Câu chuyện ca ngợi ai? - Cây hoa - Cây hoa làm gì? - Biết tỏ lòng cảm ơn người - Tại hoa có tên lan hương? - Tỏ hương thơm đêm - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: Giáo viên: 31 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 LÀM VÒNG ĐEO TAY (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm vòng đeo tay - Làm vòng đeo tay Các nan làm vòng tương đối Dán (nối) gấp nan thành vòng đeo tay Các nếp gấp chưa phẳng thẳng, chưa Với học sinh khéo tay: Làm vòng đeo tay Các nan Các nếp gấp phẳng Vòng đeo tay có màu sắc đẹp Kỹ năng: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu vòng đeo tay giấy Quy trình làm vòng đeo tay giấy, có hình minh họa Giấy thủ cơng, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo, cách làm đồng hồ đeo tay *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Vòng đeo tay làm ? - Làm giấy - Có màu ? - Nhiều màu - Muốn có đủ độ dài để làm vòng đeo tay vừa ta - Học sinh nghe phải dán nối nan giấy HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm đồng hồ đeo tay *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân Bước 1: Cắt thành nan giấy: - Lấy tờ giấy thủ công khác màu cắt thành Bước 1: Cắt thành nan giấy nan rộng ô Bước 2: Dán nối nan giấy - Dán nối nan giấy màu thành nan Bước 2: Dán nối nan giấy gấy dài 50 đến 60 ô, rộng ô (làm nan vậy) Bước 3: Gấp nan giấy Bước 3: Gấp nan giấy - Dán đầu nan H1 Gấp nan dọc đè Giáo viên: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 lên nan ngang cho nếp gấp sát mép nan (H2),sau lại gấp nan ngang đè lên nan dọc H3 Hình Hình - Tiếp tục gấp theo thứ tự hết Hình nan giấy Dán phần cuối nan lại, sợi dây dài (H4) Hình Bước : Hồn chỉnh vòng đeo tay - Dán đầu sợi dây vừa gấp, vòng đeo tay Bước 4: Hồn chỉnh vòng đeo tay giấy.(H5) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau Hình - Học sinh thực hành theo nhóm - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: NẤU CƠM VÀ SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2018 Giáo viên: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 TOÁN: MÉT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét - Biết quan hệ đơn vị mét với đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét - Biết làm phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét - Biết ước lượng độ dài số trường hợp đơn giản Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có lời văn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập 1,2,4 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Thước mét với cạnh chia thành cm Đoạn dây dài khoảng m - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa vài số - Học sinh tham gia chơi có ba chữ số để học sinh so sánh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: trình bày vào Mét HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét - Biết quan hệ đơn vị mét với đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-timét *Cách tiến hành: Việc 1: Ôn tập kiểm tra - Hãy thước kẻ đoạn thẳng có độ dài - Học sinh thước thẳng cm, dm? - Yêu cầu học sinh thực hành thước thẳng - Học sinh thực hành thước - Hãy vẽ giấy đoạn thẳng có độ dài - Vẽ vào bảng 1dm, 1cm 1cm, dm - Tìm thực tế đồ vật có độ dài khoảng - Học sinh nêu Giáo viên: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 1dm? Việc 2: Giáo viên giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m) thước mét a, Hướng dẫn học sinh quan sát thước mét - Học sinh quan sát giới thiệu: Mét đơn vị đo độ dài, mét viết tắt m - Giáo viên viết m lên bảng yêu cầu học sinh - Học sinh đọc đọc - Giáo viên yêu cầu học sinh dùng loại thước dm đo đếm - Đoạn thẳng vừa vẽ dài dm? - Dài 10 dm - m dm? 1m = 10 dm - Giáo viên nêu viết bảng10 dm = 1m; 1m = 10 dm - Yêu cầu học sinh đọc số đo - Học sinh đọc số đo - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát thước có - Học sinh quan sát thước có vạch chia vạch chia - m dài cm? 1m = 100cm - Giáo viên nêu 1m = 100 cm viết bảng - Gọi học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Độ dài 1m tính từ vạch đến vạch - Từ vạch đến vạch 100 mét? - Yêu cầu học sinh xem tranh vẽ sách giáo khoa - Học sinh xem tranh vẽ sách đọc lại giáo khoa đọc lại Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét - Biết quan hệ đơn vị mét với đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-timét - Biết làm phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét - Biết ước lượng độ dài số trường hợpđơn giản *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - Học sinh chia sẻ: làm cột dm = 10 cm m= 100 cm 100 cm = m 10 dm = m - Học sinh nhận xét - Nhận xét làm em Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Giáo viên: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo cặp - Thực phép tính cộng trừ có đơn vị m - Phải điền đơn vị m vào kết cần lưu ý điều gì? - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - Học sinh làm bài: làm cột 17m + 6m = 23m 8m + 30m = 38m 47m + 18m = 65m 15m – 6m = 9m 38m – 24m = 14m 74m – 59m = 15m - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu - Giáo viên nhận xét chung có) Bài 4: Làm việc nhóm đơi – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đơi nêu - Học sinh hoạt động nhóm đôi miệng kết nêu miệng kết quả: a) 10m; b) 19cm; - Giáo viên nhận xét chung c) 6m; d) 165cm Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 3: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: cáo kết với giáo viên Cây thông cao số mét là: + = 13 (m) Đáp số: 13m HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Các em học đơn vị đo độ dài? - Đơn vị lớn nhất? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước sau - Đơn vị: cm, dm, m - Mét đơn vị lớn - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) HOA PHƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Nghe - viết xác, trình bày thơ chữ - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý - Nội dung nói lên điều gì? - Lời nói bạn nhỏ nói với bà vẻ đẹp hoa phượng - Trong sử dụng dấu câu nào? - Dấu chấm, dấu chấm cảm, dấu chấm hỏi - Bài thơ có khổ? Mỗi khổ thơ có - khổ, khổ thơ có dòng dòng? - Mỗi dòng thơi có tiếng? - Có 5tiếng - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó sinh viết bảng lớp Giáo viên: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét viết bảng học sinh - Giáo viên đọc lần - Lắng nghe Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác bài: abc - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Rèn cho học sinh quy tắc tả s/x *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc - Bài tập yêu cầu gì? - Điền s/x vào chỗ trống - Yêu cầu học sinh làm tập 2a vào - Học sinh làm tập 2a vào tập tập (xám; sà; sát; xác; sập; xoảng; sủi; xi) - Giáo viên dán tờ giấy khổ to lên bảng yêu - Học sinh chữa theo cách cầu học sinh chữa theo cách tiếp sức tiếp sức - Yêu cầu học sinh cuối đọc kết - Học sinh cuối đọc kết - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu Giáo viên: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau Năm học 2017 - 2018 - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tên ích lợi số động vật sống nước người Biết nhận xét quan di chuyển vật sống nước (bằng vây, đi, khơng có chân có chân yếu) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa (phóng to) - Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm tranh ảnh vật sống sông, hồ, biển III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 - Đàm thoại: Hãy nói tên nêu ích lợi số vật sống cạn - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Các em biết số loài vật sống cạn, hôm thầy hướng dẫn cho em biết số loài vật sống cạn - Giáo viên ghi tựa lên bảng Năm học 2017 - 2018 - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét - Lắng nghe - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu tên ích lợi số động vật sống nước người Biết nhận xét quan di chuyển vật sống nước (bằng vây, đi, khơng có chân có chân yếu) *Cách tiến hành: Làm việc theom nhóm – Chia sẻ trước lớp Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: - Học sinh biết nói tên số lồi vật sống nước - Biết tên số loài vật sống nước ngọt, nước mặn Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - Cho học sinh quan sát tranh sách - Học sinh quan sát tranh giáo khoa - Yêu cầu học sinh chỉ, nói tên nêu - Học sinh nêu tên nêu ích lợi ích lợi số vật hình vẽ vật - Yêu cầu học sinh đặt thêm câu hỏi Ví dụ: - Con sống nước ngọt, sống nước mặn ? - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ nhóm - Cả lớp theo dõi - Giáo viên lớp nhận xét, chốt ý + Hình 1: Cua + Hình 2: Cá vàng + Hình 3: Cá + Hình 4: Trai (nước ngọt) + Hình 5: Tơm (nước ngọt) + Hình 6: Cá mập (ở phía cùng, bên trái trang sách); phía bên phải cá ngừ, sò, ốc, tơm, ; phía bên trái đơi cá ngựa Bước 2: Làm việc lớp - Mời đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày Giáo viên: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 - Các nhóm khác bổ sung - Giáo viên nói cho học sinh biết hình trang 60 bao gồm vật sống nước Các hình trang 61 gồm vật sống nước mặn Giáo viên kết luận: Có nhiều lồi vật sống nước, có lồi vật sống nước (ao, hồ, sơng ), có lồi vật sống nước mặn (biển) Muốn cho loài vật sống nước tồn phát triển cần giữ nguồn nước - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Làm việc với tranh ảnh vật sống nước sưu tầm Mục tiêu: Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, mơ tả Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Giáo viên yêu cầu nhóm đem tranh ảnh sưu tầm để quan sát phân loại, xếp tranh ảnh vật vào giấy khổ to - Các nhóm trình bày + Loài vật sống nước + Loài vật sống nước mặn Bước 2: Hoạt động lớp - Các nhóm trưng bày sản phẩm nhóm - Cả lớp giáo viên nhận xét đánh giá lẫn HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Cho học sinh chơi trò chơi “Thi kể tên vật sống nước ngọt, vật sống nước mặn” - Giáo viên phổ biến cách chơi - Cả lớp chơi - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi - Học sinh nhắc lại - Các nhóm thảo luận phân loại, xếp tranh ảnh vật vào giấy khổ to - Các nhóm trình bày - Các nhóm trưng bày sản phẩm - Cả lớp giáo viên nhận xét - Học sinh tham gia chơi - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: 43 Tiểu học ... Yêu cầu học sinh so sánh số 23 4 23 5 Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh đọc số bảng - Học sinh viết bảng - Học sinh nêu - Học sinh quan sát - Học sinh so sánh số 23 4 23 5 - Muốn so sánh số 23 4 23 5 ta... Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học toán III CÁC... học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 29 Năm học 20 17 - 20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan