Tuần 27 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 1,744 110
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2018, 20:59

Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 27: Thứ hai ngày 12 tháng năm 2018 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đặt trà lời câu hỏi nào? (bài tập 2, tập 3); biết đáp lời cảm ơn tình giao tiếp cụ thể (1 tình tập 4) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26 - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc lại - Học sinh thực “Sông Hương” - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe hay - Học sinh nhắc lại tên mở - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 1) sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đặt trà lời câu hỏi nào? (bài tập 2, tập 3); biết đáp lời cảm ơn tình giao tiếp cụ thể (1 tình tập 4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Cho học sinh lên bảng gắp thăm đọc - Lần lượt học sinh gắp thăm bài, chỗ chuẩn bị - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời câu hỏi Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 dung vừa đọc - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Tuyên dương học sinh đọc tốt - Chú ý: Tùy theo số lượng chất lượng học sinh lớp kiểm tra đọc Nội dung tiến hành tiết 1, 2, 3, 4, tuần Việc 2: Ôn luyện cách đặt trả lời câu hỏi: Khi nào? Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu chúng ta: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi: “Khi nào?” - Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi nội dung - Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi gì? thời gian - Hãy đọc câu văn phần a - Đọc: Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực - Khi hoa phượng vĩ nở đỏ rực? - Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực - Vậy phận trả lời cho câu hỏi “Khi - Mùa hè nào?” - Yêu cầu học sinh tự làm phần b - Suy nghĩ trả lời: hè Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đặt câu hỏi cho phần in đậm - Gọi học sinh đọc câu văn phần a - Những đêm trăng sáng, dòng sơng trở thành đường trăng lung linh dát vàng - Bộ phận câu in đậm? - Bộ phận “Những đêm trăng sáng” - Bộ phận dùng để điều gì? Thời gian - Bộ phận dùng để thời hay địa điểm? gian - Vậy ta phải đặt câu hỏi cho phận - Câu hỏi: Khi dòng sơng trở nào? thành đường trăng lung linh dát vàng? - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh thực - Một số học sinh trình bày, hành hỏi đáp theo yêu cầu Sau đó, gọi số cặp lớp theo dõi nhận xét Đáp án học sinh lên trình bày trước lớp b) Khi ve nhởn nhơ ca hát?/ Ve nhởn nhơ ca hát nào? - Giáo viên nhận xét chung Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời cảm ơn người khác Bài 4: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu em đáp lại lời cảm ơn người khác Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh nhau, suy nghĩ để đóng vai thể lại tình huống, học sinh nói lời cảm ơn, học sinh đáp lại lời cảm ơn Sau gọi số cặp học sinh trình bày trước lớp - Học sinh làm việc cặp đơi: Đáp án: a) Có đâu./ Khơng có gì./ Đâu có to tát đâu mà bạn phải cảm ơn./ Ồ, bạn bè nên giúp đỡ mà./ Chuyện nhỏ mà./ Thơi mà, có đâu./… b) Khơng có đâu bà ạ./ Bà đường cẩn thận, bà nhé./ Dạ, khơng có đâu ạ./… c) Thưa bác, khơng có đâu ạ./ Cháu thích chơi với em bé mà./ Khơng có đâu bác, lần sau bác bận bác lại cho cháu chơi với em, bác nhé./… -Nhận xét tuyên dương học sinh có cách nói - Học sinh lắng nghe hay HĐ tiếp nối (5 phút) - Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi nội dung - Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi gì? thời gian - Khi đáp lại lời cảm ơn người khác, chúng - Chúng ta thể lịch sự, ta cần phải có thái độ nào? mực - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn dò học sinh nhà ơn lại kiến thức - Lắng nghe thực mẫu câu hỏi “Khi nào?” cách đáp lời cảm ơn người khác TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Nắm số từ ngữ bốn mùa (bài tập 2); Biết đặt dấu vào chỗ thích hợp đoạn văn ngắn (bài tập 3) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26 Bảng để học sinh điền từ trò chơi Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: “Mời bạn nói”: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi tình để học sinh nói lời đáp lại: + Cơ hàng xóm nói lời cảm ơn em xách đồ giúp cô + Bé gái cảm ơn em đỡ bé đứng dậy lúc bé bị ngã - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh có - Lắng nghe hành vi - Học sinh nhắc lại tên - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 2) mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Nắm số từ ngữ bốn mùa (bài tập 2); biết đặt dấu vào chỗ thích hợp đoạn văn ngắn (bài tập 3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Cho học sinh lên bảng gắp thăm đọc - Lần lượt học sinh gắp thăm bài, chỗ chuẩn bị - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi nội dung - Đọc trả lời câu hỏi vừa đọc - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Tuyên dương học sinh đọc tốt - Chú ý: Tùy theo số lượng chất lượng học sinh lớp kiểm tra đọc Nội dung tiến hành tiết 1, 2, 3, 4, tuần Việc 2: Trò chơi mở rộng vốn từ bốn mùa Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Chia lớp thành đội, phát co đội bảng - Học sinh phối hợp ghi từ (ở nội dung cần tìm từ, giáo viên tìm từ Khi hết thời gian, cho học sinh 1, từ để làm mẫu), sau 10 phút, đội đội dán bảng từ lên tìm nhiều từ đội thắng bảng Cả lớp đếm số từ - Đáp án: đội Mùa Mùa hạ Mùa Mùa xuân thu đông Thời Từ Từ Từ Từ gian tháng tháng tháng tháng 10 đến đến đến đến Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D tháng Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 tháng tháng tháng 12 Hoa Hoa Hoa Hoa đào, hoa phượng, cúc… mậm, Các mai, hoa hoa hoa gạo, loài thược hoa sữa, hoa dược,… lăng, … hoa loa kèn,… Quýt, vú Nhãn, Bưởi, Me, dưa Các sữa, táo, sấu, vải, na, hấu, lê, loại … xoài,… hồng, … cam,… Ấm áp, Oi nồng, , lũ lụt, Rét mưa nóng … mướt, Thời phùn,… bức, Mát gió mùa tiết mưa to, mẻ, đông mưa nắng bắc, giá nhiề nhẹ,… lạnh,… - Nhận xét -Tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn luyện cách dùng dấu chấm: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc đề tập - học sinh đọc thành tiếng, - Yêu cầu học sinh tự làm vào Vở tập lớp đọc thầm theo - Học sinh làm Tiếng Việt 2, tập hai - Gọi học sinh đọc làm, đọc dấu chấm - Học sinh đọc bài: Trời vào thu Những đám bớt đổi màu Trời bớt nặng Gió hanh heo rải khắp cánh đồng Trời xanh cao dần lên - Yêu cầu học sinh nhận xét làm bạn - Học sinh nhận xét - Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt - Lắng nghe HĐ tiếp nối (5 phút) - Hơm ơn tập gì? - Vài học sinh nêu - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn dò học sinh nhà tập kể điều em - Lắng nghe thực biết bốn mùa, chuẩn bị tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TOÁN: SỐ TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số nhân với số số - Biết số nhân với số - Biết số chia với số Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thực hành toán, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn?: Giáo viên nêu toán để - Học sinh tham gia chơi học sinh đưa đáp số: + Chu vi hình tam giác có độ dài cạnh 3cm, 6cm, 7cm + Chu vi hình tứ giác có độ dài cạnh 3cm, 6cm, 7cm, 8cm - Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Số - Học sinh mở sách giáo khoa, phép nhân phép chia trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết số nhân với số số - Biết số nhân với số - Biết số chia với số *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 a) Giáo viên nêu phép nhân, Hướng dẫn học sinh chuyển thành tổng số hạng nhau: 1x2=1+1=2 x = 1x3=1+1+1=3 x = x = + + + = x = - Giáo viên cho học sinh nhận xét: Số nhân với số số Năm học 2017 - 2018 - Học sinh chuyển thành tổng số hạng nhau: 1x2=2 1x3=3 1x4=4 - Học sinh nhận xét: Số nhân với số số - Vài học sinh lặp lại - Yêu cầu học sinh nhắc lại b) Giáo viên nêu vấn đề: Trong bảng nhân học có 2x1=2 ta có : = 3x1=3 ta có : = - Học sinh nhận xét: Số nhân với số - Học sinh nhận xét: Số nhân số với số số - Vài học sinh lặp lại Chú ý: Cả hai nhận xét nên gợi ý để học sinh tự nêu; sau giáo viên sửa lại cho chuẩn xác kết luận (như sách giáo khoa) Việc 2: Giới thiệu phép chia cho (số chia 1) - Dựa vào quan hệ phép nhân phép chia, giáo viên nêu: 1x2=2 ta có 2:1=2 -Vài học sinh lặp lại: 1x3=3 ta có 3:1=3 2:1=2 1x4=4 ta có 4:1=4 3:1=3 1x5=5 ta có 5:1=5 4:1=4 5:1=5 - Giáo viên cho học sinh kết luận: Số chia - Học sinh kết luận: Số chia cho só cho só - u cầu học sinh nhắc lại - Vài học sinh lặp lại Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết số nhân với số số - Biết số nhân với số - Biết số chia với số *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: 1x2=2 1x3=3 1x1=1 2x1=2 3x1=3 1:1=1 Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 2:1=2 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: TC Trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung tập 2, tổ chức cho đội tham gia chơi Mỗi đội gồm em, em lên điền số thích hợp vào ô trống Đội xong trước thắng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp 3:1=3 - Học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ, giáo viên làm ban giám khảo - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - học sinh lên bảng làm bài: làm phần a) x = 8; x = viết x x 1=8x1=8 b) : = 2; x = viết : x1=2x1=2 c) x = 24; 24 : = 24viết x : = 24 : = 24 - Tổ chức cho học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét bảng - Nhận xét làm em Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập: Tính: 4x1x6= 15 : : = 4x8:1= 2x7x1= - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: với giáo viên x x = 24 15 : : = x : = 32 x x = 14 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Lắng nghe thực - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Số phép nhân phép chia Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết cách đặt trả lời câu hỏi với đâu? (bài tập 2, tập 3); biết đáp lời xin lỗi tình giao tiếp cụ thể (1 tình tập 4) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26 Bảng để học sinh điền từ trò chơi - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc lại - Học sinh thực tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe hay - Học sinh nhắc lại tên mở - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 3) sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết cách đặt trả lời câu hỏi với đâu? (bài tập 2, tập 3); biết đáp lời xin lỗi tình giao tiếp cụ thể (1 tình tập 4) *Cách tiến hành: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Cho học sinh lên bảng gắp thăm đọc - Lần lượt học sinh gắp thăm bài, chỗ chuẩn bị - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời câu hỏi dung vừa đọc - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Tuyên dương học sinh đọc tốt - Chú ý: Tùy theo số lượng chất lượng học sinh lớp kiểm tra đọc Nội dung tiến hành tiết 1, 2, 3, 4, tuần Việc 2: Ôn luyện cách đặt trả lời câu hỏi: Ở đâu? Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu chúng ta: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu?” - Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi nội dung gì? - Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi địa điểm (nơi chốn) - Hãy đọc câu văn phần a - Đọc: Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực - Hoa phượng vĩ nở đỏ rực đâu? - Hai bên bờ sông - Vậy phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” - Hai bên bờ sông - Yêu cầu học sinh tự làm phần b - Suy nghĩ trả lời: cành Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đặt câu hỏi cho phận in đậm - Gọi học sinh đọc câu văn phần a - Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông - Bộ phận câu văn in đậm? - Bộ phận “hai bên bờ sông” - Bộ phận dùng để điều gì? Thời gian - Bộ phận dùng để địa hay địa điểm? điểm - Vậy ta phải đặt câu hỏi cho phận - Câu hỏi: Hoa phượng vĩ nở đỏ nào? rực đâu?/ Ở đâu hoa phượng vĩ - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh thực nở đỏ rực? hành hỏi đáp theo yêu cầu Sau đó, gọi số cặp - Một số học sinh trình bày, học sinh lên trình bày trước lớp lớp theo dõi nhận xét Đáp án: b) Ở đâu trăm hoa khoe sắc?/ Trăm hoa khoe sắc đâu? - Tổ chức cho học sinh nhận xét phần làm - Học sinh nhận xét nhóm bạn - Nhận xét tuyên dương học sinh - Học sinh nghe Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời xin lỗi Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 học sinh lên trình bày trước lớp - Nhận xét tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời đồng ý người khác: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu học sinh đáp lại lời đồng ý người khác - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh nhau, suy nghĩ để đóng vai thể lại tình huống, học sinh nói lời đồng ý, học sinh nói lời đáp lại Sau gọi số cặp học sinh trình bày trước lớp Năm học 2017 - 2018 Đáp án: b) Vì đến mùa đơng ve khơng có ăn? - Học sinh làm bài: Đáp án: a) Thay mặt lớp, em xin cảm ơn thầy (cô) đến dự tiệc liên hoan văn nghệ với chúng em./ Lớp em vinh dự đón thầy (cơ) đến dự buổi liên hoan Chúng em xin cảm ơn thầy (cơ)./ … b) Thích q! Chúng em cảm ơn thầy (cô)./ Chúng em cảm ơn thầy (cô) ạ./ Oâi, tuyệt Chúng em muốn bây giờ./… c) Dạ! Con cảm ơn mẹ./ Thích Con phải chuẩn bị mẹ?/… - Học sinh nhận xét - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung HĐ tiếp nối (5 phút) - Câu hỏi “Vì sao?” dùng để hỏi nội dung gì? - Câu hỏi dùng để hỏi nguyên nhân việc - Khi đáp lại lời đồng ý người khác, chúng - Chúng ta thể lịch ta cần phải có thái độ nào? mực - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn dò học sinh nhà ơn lại kiến thức - Lắng nghe thực mẫu câu hỏi “Vì sao?” cách đáp lời đồng ý người khác ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 THỂ DỤC: ĐI KIỄNG GĨT, TAY CHỐNG HƠNG ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRỊ CHƠI TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Thực kiễng gót, hai tay chống hông - Thực nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước: Đi nhanh chuyển sang chạy, Đi thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Đi kiễng gót, hai tay chống hơng - Phân tích lại kỹ thuật động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực - Quan sát,nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Đi nhanh chuyển sang chạy ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * 26p 10p 10p - Phân tích lại kỹ thuật động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực Giáo viên: 33 Tiểu học Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * Giáo án lớp 2D Tuần 27 - Quan sát,nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 3: Trò chơi “Tung vòng vào đích” - Phân tích lại thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khích lệ đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại học nhận xét học - Dặn học sinh nhà ôn động tác học Năm học 2017 - 2018 10p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) (bài tập 1) - Biết giải ô chữ (bài tập 2) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm Giáo viên: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26 - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên tổ chức cho học sinh kể chuyện - Học sinh thực vật mà em biết - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh kể - Lắng nghe hay - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 8) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung đoạn, (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết giải ô chữ (bài tập 2) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Cho học sinh lên bảng gắp thăm đọc - Lần lượt học sinh gắp thăm bài, chỗ chuẩn bị - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời câu hỏi dung vừa đọc - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Tuyên dương học sinh đọc tốt - Chú ý: Tùy theo số lượng chất lượng học sinh lớp kiểm tra đọc Nội dung tiến hành tiết 1, 2, 3, 4, tuần Việc 2: Giải ô chữ: Bài 2: Làm việc cá nhân – Cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - HS giải ô chữ dựa theo gợi ý - HS làm việc giám sát dòng để tìm tư hàng dọc GV - Thảo luận cặp để tìm kết qua => Kết sau: - Chia sẻ kết trước lớp + Dòng 1: SƠN TINH + Dòng 2: ĐƠNG + Dòng 3: BƯU ĐIỆN + Dòng 4: TRUNG THU Giáo viên: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 + Dòng 5: THƯ VIỆN + Dòng 6: VỊT + Dòng 7: HIỀN + Dòng 8: SÔNG HƯƠNG + Từ hàng dọc: SÔNG TIỀN HĐ tiếp nối (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn dò học sinh nhà xem lại Đọc - Lắng nghe thực tìm hiểu đọc: Cá rơ lội nước (tiết 9) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm đồng hồ đeo tay Kỹ năng: Làm đồng hồ đeo tay Với học sinh khéo tay: Làm đồng hồ đeo tay Đồng hồ cân đối Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Mẫu đồng hồ đeo tay giấy + Quy trình làm đồng hồ đeo tay giấy, có hình minh họa + Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Giới thiệu - ghi lên bảng Giáo viên: 36 - Học sinh hát - Học sinh báo cáo - Học sinh quan sát Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo đồng hồ đeo tay *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu, hỏi: - Quan sát Đồng hồ đeo tay có phận nào? - Mặt đồng hồ, dây đeo, đai cài dây đồng hồ - Vật liệu làm đồng hồ? - Làm giấy, chuối, dừa - Hướng dẫn mẫu - Học sinh quan sát - Hướng dẫn học sinh bước - Quan sát, theo dõi Bước : Cắt thành nan giấy - Ta phải cắt nan giấy màu nhạt dài 24 ô, rộng ô để làm mặt đồng hồ - Cắt dán nối thành nan giấy khác dài 35 ô, rộng ô để làm dây đồng hồ - Cắt nan dài ô rộng ô để làm đai cài dây đồng hồ Bước : Làm mặt đồng hồ - Gấp đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào ô? (3 ô hình 1) Hình Hình Hình - Tiếp theo ta làm sao? (gấp tiếp hình hết nan giấy hình 3) Bước : Gài dây đeo đồng hồ - Gài đầu nan giấy làm dây đeo vào khe nếp gấp mặt đồng hồ (H4) Hình - Gấp nan đè lên nếp gấp cuối mặt đồng hồ luồn đầu nan qua khe khác vừa gài Kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt đồng hồ dây đeo (H5) - Dán nối hai đầu nan giấy dài ô, rộng ô làm đai để giữ dây đồng hồ.(mép dán chồng lên ô rưỡi) Bước : Vẽ số kim lên mặt đồng hồ - Hướng dẫn lấy dấu bốn điểm để ghi số: 12, 3, ,9 chấm điểm khác (H6a) - Vẽ kim ngắn ,kim dài phút …Luồn đai vào dây đeo đồng hồ (H6b) - Gài dây đeo vào mặt đồng hồ, gài đầu dây thừa Hình 6a Giáo viên: 37 Hình Hình 6b Tiểu học Hình Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 qua đai, ta đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh (H7) HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm đồng hồ đeo tay *Cách tiến hành: - Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm - Thực hành làm đồng hồ đeo tay - Quan sát giúp đỡ học sinh lúng túng Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: KHI BỊ SAY NẮNG Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Thuộc bảng nhân, bảng chia học - Biết thực phép nhân phép chia có số đơn vị đo - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính (trong có dấu nhân chia; nhân, chia bảng tính học) - Biết giải tốn có phép tính chia Kỹ năng: Giáo viên: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép tính chia Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập (cột 1,2,3 câu a; cột 1,2 câu b), tập 2, tập 3b II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa toán để - Học sinh tham gia chơi học sinh nêu đáp số: Cô giáo chia 32 học sinh làm nhóm thảo luận Hỏi nhóm có học sinh thảo luận? - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Thuộc bảng nhân, bảng chia học - Biết thực phép nhân phép chia có số đơn vị đo - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính (trong có dấu nhân chia; nhân, chia bảng tính học) - Biết giải tốn có phép tính chia *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài (cột 1,2,3 câu a; cột 1,2 câu b): - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tập yêu cầu gì? - Tính nhẩm - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: a) 2x4=8 3x5=15 4x3=12 8:2=4 15:3=5 12:4=3 8:4=2 15:5=3 12:3=4 b)2cm x 4=8cm 10dm:5=2dm 5dm x3=15dm 12cm:4=3cm 4l x 5=20l 18l:3=6l - Nhận xét làm học sinh - Hỏi: Khi biết x = 8, ghi kết - Học sinh trả lời: Khi biết x Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 : : hay khơng, sao? = ghi kết : = : = lấy tích chia cho thừa số ta thừa số - Khi thực phép tính với số đo đại - Khi thực phép tính với lượng ta thực tính nào? số đo đại lượng ta thực tính bình thường, sau viết đơn vị - Giáo viên nhận xét chung đo đại lương vào sau kết Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Hỏi lại phép nhân có thừa số 0, 1, phép - Học sinh trả lời chia có số bị chia - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - Học sinh lên bảng làm bài: a)3x4+8=12+8 b)2:2x0=1x0 làm ý =20 =0 3x10-14=30-14 0:4+6=0+6 =16 =6 - Học sinh nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét làm bạn - Lắng nghe - Nhận xét làm em - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Bài 3b: làm - Có 12 học sinh, nhóm có - Bài tốn cho biết gì? học sinh - Chia thành nhóm? - Bài tốn hỏi gì? - Học sinh làm bảng: - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết Bài giải: Số nhóm học sinh là: 12 : = (nhóm) Đáp số: nhóm - Học sinh nhận xét, bổ sung - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập 1a (cột 4) (M3): Yêu cầu học sinh tự - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: làm báo cáo kết với giáo viên 5x2=10 10:5=2 10:2=5 - Học sinh tự làm báo cáo Bài tập 3a (M4): Yêu cầu học sinh tự làm kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên Bài giải: Mỗi nhóm có số học sinh là: 12 : = (nhóm) Giáo viên: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 Đáp số: nhóm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc hiểu văn: Cá rô lội nước (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) Kỹ năng: Rèn kỹ đọc hiểu văn Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình ảnh số loài cá - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi kể - Học sinh thực vật mà em biết - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh kể - Lắng nghe hay - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 9) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (22 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Đọc hiểu văn: Cá rô lội nước (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - Cho học sinh tự làm việc cá nhân: Đọc thầm - HS làm theo yêu cầu trả lời câu hỏi sau trao đổi kết GV với bạn bên cạnh - Chia sẻ kết trước lớp - Kết quả: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b HĐ tiếp nối (8 phút) - Thi kể loại cá đặc điểm chúng - GV nhận xét - Giới thiệu cho HS số loài cá qua tranh ảnh - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh nhà xem lại Tự hoàn thành tiết 10 - HS thi đua kể - Quan sát - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU? (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết động vật sống khắp nơi: cạn, nước (Nêu khác cách di chuyển cạn, không, nước số động vật) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *THGDBVMT: Học sinh có ý thức bảo vệ mơi trường sống loài vật II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Giáo viên: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, sưu tầm tranh ảnh vật, giấy khổ to, hồ dán III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Xì điện: Giáo viên tổ chức - Học sinh tham gia chơi cho học sinh xì điện nêu tên lợi ích số sống nước - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Lắng nghe dương học sinh - Trò chơi: “Chim bay, cò bay” - Giáo viên phổ biến cách chơi - Học sinh chơi - Cho em chơi - Các em vừa chơi trò chơi - Lắng nghe vật, thầy hướng dẫn cho em bết vật sống đâu? Qua bài: Lồi vật sống đâu? - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết động vật sống khắp nơi: cạn, nước (Nêu khác cách di chuyển cạn, không, nước số động vật) *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: Học sinh nhận lồi vật sống khắp nơi: cạn, nước, khơng Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Cho học sinh quan sát tranh sách - Học sinh quan sát tranh giáo khoa - Cho học sinh tự đặt câu hỏi nói với - Học sinh thảo luận với nhau theo hình + Hãy kể tên vật có hình + Các vật sống đâu + Bạn nhìn thấy hình 1, hình 2? - Giáo viên quan sát giúp đỡ nhóm * Lưu ý: Học sinh cần nói chim hay cá, tơm, cua, trai, sò, khơng u cầu nói xác chim hay cá lồi rắn Giáo viên: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 - Giáo viên nêu câu hỏi + Hình cho biết + Loài vật sống mặt đất ? + loài vật sống nước ? + Loài vật bay lượn không ? - Giáo viên, lớp theo dõi nhận xét chọn ý Bước 2: Làm việc lớp - Mời đại diện nhóm trình bày trước lớp - Giáo viên hỏi: Lồi vật sống đâu ? Giáo viên kết luận: Lồi vật sống khắp nơi: cạn, nước, không - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận *THGDBVMT: Giáo viên giáo dục học sinh phải có ý thức bảo vệ mơi trường sống lồi vật Việc 2: Triển lãm Mục tiêu: - Học sinh củng cố kiến thức học nơi sống lồi vật - Thích sưu tầm bảo vệ loài vật Cách tiến hành: Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ - Các nhóm thảo luận - Nhóm trưởng yêu cầu thành viên nhóm đưa tranh ảnh lồi vật sưu tầm cho nhóm xem - Cùng nói tên nơi sống chúng - Các nhóm dán vào giấy khổ to: nhóm sống nước, nhóm sống cạn, nhóm bay lượn không Bước 2: Hoạt động lớp - Cho nhóm trưng bày sản phẩm - Giáo viên lớp nhận xét Giáo viên kết luận: Trong tự nhiên có nhiều lồi vật Chúng sống khắp nơi: cạn, nước, không Chúng ta cần yêu quý bảo vệ chúng - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận HĐ Tiếp nối: (5 phút) Giáo viên: 44 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh suy nghĩ trả lời - Đại diện nhóm trình bày - Cả lớp theo dõi - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - Lắng nghe, ghi nhớ - Các nhóm làm việc - Các nhóm thảo luận - Các nhóm dán vật sưu tầm vào giấy khổ to - Các nhóm trưng bày sản phẩm - Cả lớp theo dõi - Học sinh nhắc lại Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh trả lời câu hỏi tiết dạy, hỏi: Lồi vật sống đâu? - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên - Học sinh lắng nghe dương học sinh tích cực - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: Một số loài vật sống cạn ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Giáo viên: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 2017 - 2018 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 46 Tiểu học ... chia cho Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm Giáo viên: 11 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 20 17 - 20 18 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài... = 12 6 :2= 3 12 : = Giáo viên: 28 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 20 17 - 20 18 6:3 =2 12 : = - Nhận xét làm học sinh - Giáo viên hỏi: Khi biết x = 6, ta có ghi - Học sinh trả lời: Khi... cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (5 phút) Giáo viên: 29 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 27 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 27 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan