0

Tuần 25 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 2,742 107

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 21:58

Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 25: Thứ hai ngày 19 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): SƠN TINH, THỦY TINH I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lụt - Trả lời câu hỏi 1, 2, 4, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ đúng, đọc rõ lời nhân vật câu chuyện Chú ý từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc lại Voi nhà - Học sinh thực - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe cực - Giới thiệu bài: Vào tháng 7, tháng năm, - Học sinh nhắc lại tên mở nước ta thường xảy lụt lội Nguyên nhân sách giáo khoa trận lụt lội theo truyền thuyết chiến đấu hai vị thần Sơn Tinh Thủy Tinh Bài học ngày hôm giúp em hiểu rõ chiến kéo dài hàng nghìn năm hai vị thần - Giáo viên ghi tựa bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao *Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Hỏi: Bài tập đọc có đoạn? - Bài tập đọc chia làm - Các đoạn phân chia nào? đoạn +Đoạn 1: Hùng Vương … nước thẳm + Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết chọn … đón dâu + Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau … chịu thua - Gọi học sinh đọc đoạn -1 học sinh đọc - Yêu cầu học sinh xem giải giải nghĩa - Cầu hôn nghĩa xin lấy người từ: cầu hôn gái làm vợ - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn cho - Luyện ngắt giọng câu văn dài biết câu văn học sinh khó ngắt giọng theo hướng dẫn giáo viên - Hướng dẫn học sinh ngắt giọng câu văn khó - Nghe giáo viên hướng dẫn - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1, đoạn đoạn - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp - học sinh tiếp nối đọc Mỗi học sinh đọc đoạn Đọc từ đầu hết d Học sinh đọc đoạn nhóm - Chia nhóm theo dõi học sinh đọc theo nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân - Lần lượt học sinh đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho -Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn - Học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Học sinh hiểu nội dung câu chuyện: truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc đoạn -1 học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Những đến cầu hôn Mị Nương? - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương Sơn Tinh Thủy Tinh - Họ vị thần đến từ đâu? - Sơn Tinh đến từ vùng non cao, Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm - Đọc đoạn cho biết Hùng Vương - Hùng Vương cho phép mang đủ lễ phân xử việc hai vị thần đến cầu hôn vật cầu hôn đến trước đón Mị cách nào? Nương làm vợ - Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm - Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp gì? bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao - Vì Thủy Tinh lại - Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh không giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? lấy Mị Nương - Thủy Tinh đánh Sơn Tinh - Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước cách nào? cuồn cuộn - Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh - Sơn Tinh bốc đồi, dời nào? dãy núi chặn dòng nước lũ - Ai người chiến thắng - Sơn Tinh người chiến thắng chiến đấu này? - Hãy kể lại toàn chiến đấu - Một số học sinh M3, M4 kể lại hai vị thần - Câu văn cho ta thấy rõ - Câu văn: Thủy Tinh dâng nước lên cao Sơn Tinh luôn người chiến thắng bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao chiến đấu này? nhiêu - Yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời - Hai học sinh ngồi cạnh thảo luận câu hỏi với nhau, sau số học sinh phát biểu ý kiến - Giáo viên kết luận: Đây câu - Học sinh nghe chuyện truyền thuyết, nhân vật truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, Hùng Vương, Mị Nương nhân dân ta xây dựng lên trí tưởng tượng phong phú khơng có thật Tuy nhiên, câu chuyện lại cho biết thật sống có từ hàng nghìn năm nay, nhân dân ta chống lũ lụt kiên cường HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Yêu cầu học sinh nối tiếp đọc lại - học sinh đọc nối tiếp nhau, học sinh đọc đoạn truyện - Gọi học sinh lớp nhận xét sau - Học sinh nhận xét Lớp theo dõi lần đọc - Giáo viên nhận xét chung lớp - Học sinh lắng nghe bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời + Em thích nhân vật bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân sao? + Nội dung câu chuyện gì? - Học sinh trả lời: truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Bé nhìn biển ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: MỘT PHẦN NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành phần Kỹ năng: Rèn kĩ chia một nhóm đồ vật thành phần Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, mảnh bìa hình vng, hình ngơi sao, hình chữ nhật - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Xì điện: Tổ chức cho học - Học sinh tham gia chơi sinh xì điện đọc thuộc bảng chia - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun - Lắng nghe dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bảng: Một phần năm vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành phần *Cách tiến hành: - Học sinh quan sát hình vng nhận thấy: -Theo dõi thao tác giáo viên phân - Hình vng chia làm phần tích tốn, sau trả lời: Được nhau, phần tơ phần năm hình vng màu Như tô màu phần - Học sinh viết: 1/5 năm hình vng - Học sinh đọc: Một phần năm - Học sinh nghe - Hướng dẫn học sinh viết: 1/5; đọc: Một phần năm - Kết luận: Chia hình vng phần nhau, lấy phần (tơ màu) 1/5 hình vng Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Bài : làm - Kiểm tra chéo cặp - Đã tô màu 1/5 hình nào? - Tơ màu 1/5 hình A, hình D - Nhận xét, tuyên dương học sinh * Ôn tập lại BT1 – Bài bảng chia 5: GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Bài 1: Số ? - Yêu cầu học sinh trả lời kết Năm học 2017 - 2018 - Từng học sinh trả lời: SBC 10 SC T 20 30 40 50 10 - Nhận xét tuyên dương học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: (M3, M4) Hình tơ - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: Hình 1 màu số chấm tròn? tơ màu số chấm tròn? HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh lớp - Học sinh tham gia chơi chơi trò chơi nhận biết “một phần năm” tương tự trò chơi nhận biết “một phần hai” giới thiệu tiết 105 - Tuyên dương nhóm thắng - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỂ CHUYỆN: SƠN TINH, THỦY TINH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt - Xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh kể lại nội dung câu chuyện (BT2) Một số học sinh biêt kể lại toàn câu chuyện (BT3) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh minh hoạ câu chuyện sách giáo khoa (phóng to, có thể) - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể Quả tim khỉ - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh kể lại nội dung câu chuyện (BT2) - Một số học sinh kể toàn câu chuyện (BT3) (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện: Làm việc lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh - Treo tranh cho học sinh quan sát tranh - Quan sát tranh - Hỏi: Bức tranh minh hoạ điều gì? - Bức tranh minh hoạ trận đánh hai vị thần Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước, Sơn Tinh bốc đồi chặn đứng dòng nước lũ - Đây nội dung thứ câu chuyện? - Đây nội dung cuối câu chuyện - Hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Bức tranh vẽ cảnh Sơn Tinh mang lễ vật đến trước đón Mị Nương - Đây nội dung thứ câu chuyện? - Đây nội dung thứ hai câu chuyện - Hãy nêu nội dung tranh thứ - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương - Hãy lại thứ tự cho tranh theo -1 học sinh lên bảng xếp lại GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 nội dung truyện Việc 2: Kể lại toàn nội dung truyện (M3, M4 kể): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên chia học sinh thành nhóm nhỏ Mỗi nhóm có học sinh giao nhiệm vụ cho em tập kể lại truyện nhóm: Các nhóm kể chuyện theo hình thức nối tiếp Mỗi học sinh kể đoạn truyện tương ứng với nội dung tranh - Tổ chức cho nhóm thi kể Năm học 2017 - 2018 thứ tự tranh: 3, 2, - Học sinh tập kể chuyện nhóm - Các nhóm thi kể theo hai hình thức kể - Nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Em nêu ý nghĩa câu chuyện trên? - Học sinh trả lời: truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt - Giáo viên học sinh nhận xét - Lắng nghe, ghi nhớ Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 20 tháng năm 2018 GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng chia - Biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 5) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép chia (trong bảng chia 5) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên vẽ trước lên - Học sinh tham gia chơi bảng số hình học yêu cầu học sinh nhận biết hình tơ màu hình - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng chia - Biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 5) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Abc làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh lầm lượt nêu kết - Nhận xét làm học sinh - Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia - học sinh đọc thuộc lòng bảng chia trước lớp, lớp theo dõi nhận xét Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 - Bài tập yêu cầu gì? - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Nhận xét làm học sinh - Hỏi: Một bạn nói: “Khi biết kết x = 10 ta ghi kết 10 : = 10 : mà không cần tính” Theo em bạn nói hay sai? Vì sao? Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Có tất vở? - Chia cho bạn nghĩa chia nào? - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết Năm học 2017 - 2018 làm - Kiểm tra chéo cặp - Tính nhẩm - Học sinh nối tiếp chia sẻ - Bạn nói phép chia 10 : = 10 : phép chia lập từ phép nhân x = 10 Khi lập phép chia từ phép tính nhân đó, ta lấy tích chia cho thừa số kết thừa số - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Có tất 35 - Nghĩa chia thành phần nhau, bạn nhận phần - Học sinh làm bài: Bài giải: Số bạn nhận là: 35: = (quyển vở) Đáp số: - Học sinh nhận xét - Lắng nghe - Tổ chức cho học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên Bài giải: Xếp vào số đĩa là: 25 : = (đĩa) Đáp số: đĩa Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: Hình a báo cáo kết với giáo viên khoanh vào số voi HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng bảng chia - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 - Phân tích lại thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khích lệ tham gia tích cực đối tượng M1) III Phần kết thúc - Hướng dẫn học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác học Năm học 2017 - 2018 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lời đồng ý tình giao tiếp thơng thường (BT1, BT2) - Quan sát tranh cảnh biển, trả lời câu hỏi cảnh tranh (BT3) Kỹ năng: Học sinh đáp lời đồng ý, trả lời câu hỏi quan sát tranh Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não GV: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, câu hỏi gợi ý tập bảng phụ Tranh minh hoạ tập (phóng to, có thể) - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đóng vai: Gọi học sinh lên bảng - Học sinh tham gia chơi đóng vai, thể lại tình tập 2, sách giáo khoa trang 58 - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lời đồng ý tình giao tiếp thơng thường (BT1, BT2) - Quan sát tranh cảnh biển, trả lời câu hỏi cảnh tranh (BT3) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc đoạn hội thoại - học sinh đọc lần học sinh phân vai đọc lại lần - Khi đến nhà Dũng, Hà nói với bố Dũng? - Hà nói: Cháu chào bác Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng - Lúc bố Dũng trả lời nào? - Bố Dũng nói: Cháu vào nhà đi, Dũng học - Đó lời đồng ý hay khơng đồng ý? - Đó lời đồng ý - Lời bố Dũng lời khẳng định (đồng - Một số học sinh nhắc lại: Cháu ý với ý kiến Hà) Để đáp lại lời khẳng định cảm ơn bác Cháu xin phép bác bố Dũng, Hà nói nào? - Khi người khác cho phép đồng ý, - Học sinh nghe thường đáp lại lời cảm ơn chân thành Bài tập 2: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu nói lời đáp cho tình - u cầu học sinh ngồi cạnh nhau, thảo luận - Thảo luận cặp đơi: cặp đơi để tìm lời đáp thích hợp cho tình a) Cảm ơn cậu Tớ trả lại sau dùng xong./ Cảm ơn cậu Cậu tốt quá./ Tớ cầm GV: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 nhé./ Tớ cảm ơn cậu nhiều./… b) Cảm ơn em./ Em thảo quá./ Em tốt quá./ Em ngoan quá./… - Yêu cầu số cặp học sinh trình bày trước - Từng cặp học sinh trình bày lớp trước lớp theo hình thức phân vai Sau lần bạn trình bày, lớp nhận xét đưa - Nhận xét tuyên dương học sinh phương án khác có Bài tập 3: Làm việc lớp - Treo tranh minh hoạ hỏi: Bức tranh vẽ cảnh - Bức tranh vẽ cảnh biển gì? - Yêu cầu học sinh quan sát tranh trả lời - Nối tiếp trả lời câu hỏi: câu hỏi sau: + Sóng biển nào? + Sóng biển cuồn cuộn./ Sóng biển dập dờn./ Sóng biển nhấp nhơ./ Sóng biển xanh rờn./ Sóng biển tung bọt trắng xố./ Sóng biển dập dềnh./ Sóng biển nối chạy vào bờ cát + Trên mặt biển có gì? + Trên mặt biển có tàu thuyền căng buồm khơi đánh cá./ Những thuyền đánh cá khơi./ Thuyền dập dềnh sóng, hải âu bay lượn bầu trời./… + Trên bầu trời có gì? + Mặt trời từ từ nhô lên trời xanh thẳm Xa xa, đàn hải âu bay phía chân trời - Học sinh nhận xét - Giáo viên yêu cầu nhận xét sau lần học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét chung HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà nói liền mạch điều - Lắng nghe thực hiểu biết biển Chuẩn bị sau: Đáp lời đồng ý Tả ngắn biển ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 THỦ CƠNG: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết cách làm dây xúc xích giấy thủ công Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Làm dây xúc xích để trang trí Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Dây xúc xích mẫu giấy thủ cơng Giấy thủ cơng, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ - Học sinh: Giấy thủ cơng, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo, kích thước quy trình làm dây xúc xích *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu dây xúc xích mẫu đặt - Học sinh quan sát nhận xét: câu hỏi để học sinh quan sát nhận xét: + Các vòng dây xích làm gì? + Các vòng dây xích làm giấy thủ cơng + Có hình dáng, màu sắc, kích thước + Có hình dáng giống nhau, nào? nhiều màu sắc, kích thước dài + Để có dây xúc xích ta phải làm nào? + Để có dây xúc xích ta phải cắt nhiều nan giấy màu dài - Giáo viên nhận xét kết luận: Để có - Học sinh lắng nghe dây xúc xích trang trí, ta phải cắt nhiều nan giấy màu dài Sau dán lồng nan giấy thành vòng tròn nối tiếp GV: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Làm dây xúc xích trang trí *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên treo quy trình gấp Bước 1: Cắt thành nan giấy Bước 2: Dán nan giấy thành giây xúc xích - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách làm dây xúc xích thực thao tác cắt, dán hai vòng xúc xích - Giáo viên tổ chức cho học sinh tập cắt nan giấy Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau Năm học 2017 - 2018 - Quan sát, lắng nghe theo dõi cách làm - Học sinh nhắc lại quy trình làm dây xúc xích trang trí - Học sinh thực hành theo nhóm - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: KHI KẺ GIAN ĐỘT NHẬP Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 TOÁN: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 3, số - Nhận biết khoảng thời gian 15 phút, 30 phút Kỹ năng: GV: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Rèn cho học sinh kĩ xem đồng hồ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Mô hình đồng hồ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Bạn ơi, giờ?: Giáo viên - Học sinh tham gia chơi quay kim đồng hồ để học sinh xem đồng hồ - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Thực hành xem đồng hồ trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 3, số - Nhận biết khoảng thời gian 15 phút, 30 phút *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh quan sát đồng hồ đọc - Học sinh xem tranh vẽ đọc (Giáo viên sử dụng mơ hình đồng hồ mặt đồng hồ: để quay kim đến vị trí tập A 4giờ 15 phút; B 1giờ 30 phút; tập yêu cầu học sinh đọc giờ.) C 9giờ 15 phút; D 8giờ 30 phút - Giáo viên nhận xét chung - Kết luận: Khi xem đồng hồ, thấy kim phút vào số 3, em đọc 15 phút; - Học sinh lắng nghe kim phút vào số 6, em đọc 30 phút Bài 2: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Trước hết học sinh phải đọc hiểu họat -2 học sinh ngồi cạnh làm động thời điểm diễn họat động Ví dụ: theo cặp, em đọc + Hoạt động: “Tưới rau” câu cho em tìm đồng hồ Sau + Thời điểm: “ 30 phút chiều” số cặp trình bày trước lớp - Đối chiếu với mặt đồng hồ, từ lựa chọn a-A; b-D; c-B; d-E; e-C; g-G tranh vẽ mặt đồng hồ thích hợp với hoạt động - Trả lời câu hỏi toán - Lưu ý: Với thời điểm “7 tối”, “16 30 phút” cần chuyển đổi thành 19 30 chiều” GV: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét chung Bài 3: TC Trò chơi: Ai nhanh hơn? - Giáo viên chia lớp thành đội, phát cho đội mơ hình đồng hồ hướng dẫn cách chơi: - Thi quay kim đồng hồ theo hiệu Khi giáo viên hơ đó, em lệnh giáo viên cầm mặt đồng hồ đội phải quay - Học sinh thực chơi kim đồng hồ đến vị trí Em quay xong cuối quay sai bị loại Sau lần quay, đội lại cho bạn khác lên thay Hết thời gian chơi, đội nhiều thành viên đội thắng - Tổng kết trò chơi tun dương nhóm thắng Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đọc - Học sinh nhắc lại cách đọc kim phút vào số số kim phút vào số số Bạn nhận xét - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) BÉ NHÌN BIỂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết xác tả, trình bày khổ thơ chữ - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ch/tr Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ (Sách giáo khoa) trước viết tả.) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: GV: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh vẽ minh hoạ thơ (nếu có) Bảng phụ ghi quy tắc tả - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Lần biển, bé thấy biển + Bé thấy biển to trời nào? giống trẻ + Bài thơ có khổ? Mỗi khổ có câu + Bài thơ có khổ thơ Mỗi khổ thơ? Mỗi câu thơ có chữ? có câu thơ Mỗi câu thơ có chữ + Các chữ đầu câu thơ viết nào? + Viết hoa + Giữa khổ thơ viết nào? + Để cách dòng + Nên bắt đầu viết dòng thơ từ ô + Nên bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp? thứ để thơ vào trang giấy cho đẹp - Yêu cầu học sinh đọc từ dễ lẫn từ - nghỉ hè, biển, có, bãi giằng, khó viết bễ, thở, khiêng,… - Yêu cầu học sinh đọc viết từ vừa tìm - học sinh lên bảng viết, lớp viết vào nháp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần GV: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác khổ thơ đầu bài: Bé nhìn biển - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh sốt lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ch/tr *Cách tiến hành: Bài 2a: TC Trò chơi Ai nhanh - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu tìm tên lồi cá bắt đầu âm ch/tr - Chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm - Tên lồi cá bắt đầu âm ch: tờ giấy, yêu cầu thời gian phút, cá chép, cá chuối, cá chim, cá nhóm thảo luận để tìm tên lồi cá chạch, cá chày, cá cháy (cá theo yêu cầu Hết thời gian, nhóm tìm họ với cá trích, lớn nhiều từ nhóm thắng nhiều thường vào sơng đẻ), cá chiên, cá chình, cá chọi, cá chuồn,… - Tên loài cá bắt đầu tr: cá tra, cá trắm, cá trê, cá trích, trơi,… - Tổng kết trò chơi tuyên dương nhóm thắng GV: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Vì cá khơng biết nói? Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: GV: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tên, lợi ích số sống cạn - Quan sát số sống cạn Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Ảnh minh họa sách giáo khoa trang 52, 53 Bút bảng, giấy A3, phấn màu GV: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Sách giáo khoa Một số tranh, ảnh (Học sinh sưu tầm) III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Giáo viên đưa số cây, - Học sinh trả lời yêu cầu học sinh quan sát trả lời: - Học sinh nhận xét + Giới thiệu tên + Nơi sống lồi + Mơ tả qua cho bạn đặc điểm loại - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Giáo viên giới thiệu: Tiết trước em biết sống đâu ? Hôm thầy hưưóng dẫn cho em bài: Một số lồi sống cạn - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu tên, lợi ích số sống cạn - Quan sát số sống cạn *Cách tiến hành: Việc 1: Kể tên loài sống cạn Mục tiêu: Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, mô tả Cách tiến hành: Thảo luận nhóm Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, kể - Học sinh thảo luận tên số loài sống cạn mà - Hình thức thảo luận: Nhóm thảo luận, em biết mô tả sơ qua chúng theo thành viên ghi loài mà nội dung sau: biết vào giấy Tên - 1, nhóm học sinh nhanh trình Thân, cành, lá, hoa bày ý kiến thảo luận Ví dụ: Cây cam Rễ có đặc biệt có vai trò Thân màu nâu, có nhiều cành Lá cam gì? nhỏ, màu xanh Hoa cam màu trắng, sau - Yêu cầu 1, nhóm học sinh nhanh trình bày Rễ cam sâu lòng đất, có vai trò hút nước cho Việc 2: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: Nhận biết số sống cạn ích lợi chúng Cách tiến hành: Thảo luận nhóm – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu: Thảo luận nhóm, nêu tên - Học sinh thảo luận nhóm, ghi kết GV: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 lợi ích loại - u cầu nhóm trình bày vào phiếu - Đại diện nhóm học sinh trình bày kết thảo luận nhóm + Hình 1: mít + Cây mít: Thân thẳng, có nhiều cành, Quả mít to, có gai + Hình 2: Cây phi lao + Cây phi lao: Thân tròn, thẳng Lá dài, cành Lợi ích: Chắn gió, chắn cát + Hình 3: Cây ngơ + Cây ngơ: Thân mềm, khơng có cành Lợi ích: Cho bắp để ăn + Hình 4: Cây đu đủ + Cây đu đủ: Thân thẳng, có nhiều cành Lợi ích: Cho để ăn + Hình 5: Cây long + Cây long: Có hình dạng giống xương rồng Quả mọc đầu cành + Hình 6: Cây sả Lợi ích: Cho để ăn + Cây sả: Khơng có thân, có Lá dài Lợi ích: Cho củ để ăn + Hình 7: Cây lạc + Cây lạc: Khơng có thân, mọc lan mặt đất, củ Lợi ích: Cho củ để ăn - Hỏi: Trong tất em vừa - Các nhóm khác ý nghe, nhận xét nói, thuộc: bổ sung - Loại ăn quả? + Cây mít, đu đủ, long - Loại lương thực, thực phẩm? + Cây ngô, lạc - Loại cho bóng mát? + Cây mít, bàng, xà cừ - Bổ sung: Ngồi lợi ích trên, cạn có nhiều lợi ích khác Tìm cho cô cạn thuộc: - Loại lấy gỗ? - Cây pơmu, bạch đàn, thông,… - Loại làm thuốc? - Cây tía tơ, nhọ nồi, đinh lăng… - Giáo viên chốt kiến thức: Có nhiều - Học sinh nghe, ghi nhớ loài cạn thuộc loài khác nhau, tùy thuộc vào lợi ích chúng Các lồi dùng để cung cấp thực phẩm cho người, động vật, làm thuốc… - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại Việc 3: Trò chơi: Tìm loại Mục tiêu: Củng cố cho học sinh thêm số loài sống cạn Cách tiến hành: - Giáo viên phổ biến luật chơi: Giáo viên - Các nhóm học sinh thảo luận Dùng bút phát cho nhóm tờ giấy vẽ sẵn để ghi tên dùng hồ dính tranh, Trong nhụy ghi tên chung ảnh phù hợp mà em mang theo GV: 44 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 tất loại cần tìm Nhiệm vụ nhóm: Tìm loại thuộc nhóm để gắn vào - Yêu cầu nhóm học sinh trình bày - Đại diện nhóm học sinh lên trình kết bày - Các nhóm khác nhận xét - Giáo viên nhận xét HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Cho nhóm thi kể tên loại - Học sinh trả lời sống cạn Nhóm kể nhiều tên nhóm thắng - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: Một số loài sống nước ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D GV: Tuần 25 46 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học .. .Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 20 17 - 20 18 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối... số 12, số 3, số - Giáo viên ghi đầu lên bảng: Giờ, phút GV: 25 - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 20 17 - 20 18... - Thảo luận theo yêu cầu, sau học sinh Phát cho nhóm tờ giấy yêu số học sinh đưa kết GV: 21 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 20 17 - 20 18 cầu em thảo luận với để tìm từ theo làm: tàu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan