0

Tuần 23 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 4,408 111

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:19

Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 23: Thứ hai ngày tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÁC SĨ SÓI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh biết tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá.(CH 4) Kỹ năng: Đọc trơi chảy đoạn, tồn Nghỉ chỗ.Chú ý từ: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, mom men, trời giáng, huơ Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ viết câu văn cần hướng dẫn luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh tự phân vai thi đọc lại - Học sinh thực câu chuyện Cò Cuốc - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Bác sĩ Sói - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, mom men, trời giáng, huơ - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc, đá cú trời giáng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Giáo viên đọc mẫu diễn cảm văn - Học sinh lắng nghe, theo dõi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, lớp) mom men, trời giáng, huơ Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: khoan thai, phát hiện, bình đoạn kết hợp giải nghĩa tĩnh, làm phúc, đá cú trời giáng từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Thấy Sói cúi xuống tầm,/ tung vó đá cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ trời, kính vỡ tan, mũ văng ra, // d Học sinh đọc đoạn nhóm - Lần lượt đọc đoạn theo yêu cầu Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Yêu cầu học sinh nhận xét đọc tốt - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét chung tun dương nhóm g Đọc tồn - Học sinh đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc thầm trả lời - Lớp đọc thầm trả lời câu hỏi câu hỏi - Từ ngữ tả thèm thuống Sói - Sói thèm rỏ dãi nhìn thấy Ngựa? - Sói làm giả vờ khám chân cho - Sói đóng giả làm bác sĩ Ngựa? - Em tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá? - Sói định lựa miếng đớp sâu - Qua câu chuyện muốn gửi đến - Khuyên bình tĩnh để đối điều gì? phó với với kẻ độc ác,… HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Cho nhóm tự phân vai đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Em thích nhân vật truyện? Vì sao? - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Nội quy Đảo Khỉ Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Lớp lắng nghe, nhận xét - Học sinh trả lời: Thích nhân vật Ngựa Ngựa vật thông minh - Hai em nhắc lại nội dung - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số bị chia - số chia - thương - Biết cách tìm kết phép chia Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bìa có ghi Số chia, Số bị chia, Thương Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh nối tiếp đọc thuộc bảng chia - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Số bị chia – Số chia – Thương HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số bị chia - số chia - thương - Biết cách tìm kết phép chia *Cách tiến hành: - Giáo viên viết lên bảng phép tính : yêu cầu học sinh tính kết - Giới thiệu phép chia : = - số bị chia; số chia; thương - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - chia học sinh tính kết - Theo dõi giáo viên hướng dẫn - Học sinh nêu tên gọi thành phần kết phép chia Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số bị chia - số chia - thương - Biết cách tìm kết phép chia *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Viết bảng : hỏi chia mấy? - Học sinh nêu kết quả: chia - Trong phép chia : = số bị chia, số chia, thương - Vậy ta phải viết số phép chia vào - Viết vào cột số bị chia, vào bảng sao? cột số chia, vào cột thương - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng làm quả, em làm dòng - Tổ chức cho học sinh nhận xét bảng - Nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét chung Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp nêu kết - Nhận xét làm học sinh GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm sau báo Bài tập (M3, M4): Yêu cầu học sinh tự làm cáo kết với giáo viên báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại thành phần phép chia - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Bảng chia - Vài học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỂ CHUYỆN: BÁC SĨ SÓI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Sói gian ngoa bày mưu lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thông minh dùng mẹo trị lại - Dựa theo tranh, kể lại đoạn câu chuyện Một số học sinh biết phân phai để dựng lại câu chuyện (BT2) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh minh họa sách phóng to - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia kể chuyện Một trí khơn trăm trí khơn - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết kể lại đoạn câu chuyện - Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể đoạn câu chuyện theo tranh Làm việc cá nhân – Làm việc theo nhóm – chia sẻ trước lớp - Bức tranh minh hoạ điều gì? - Bức tranh vẽ Ngựa ăn cỏ Sói thèm thịt Ngựa rỏ dãi - Quan sát tranh cho biết Sói lúc - Sói mặc áo khốc trắng , đầu ăn mặc nào? đơi mũ có thêu chữ thập đó, mắt đeo kính… - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Sói mon men đến gần Ngựa,… - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Ngựa tung vó đá cho Sói cú trời giáng, - Yêu cầu học sinh kể chuyện nhóm - Lớp chia nhóm thực hành kể theo nhóm Học sinh tiếp nối kể đoạn câu chuyện nhóm Hết lượt lại quay lại từ đoạn thay đổi người kể Học sinh nhận xét cho nội dung – cách diễn đạt cách thể bạn nhóm - Tổ chức cho số nhóm kể trước lớp - Một số nhóm nối tiếp kể lại trước lớp - Giáo viên học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể hay - Giáo viên nhận xét đánh giá - Lắng nghe Việc 2: Phân vai dựng lại câu chuyện (M3, M4): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Để dựng lại câu chuyện cần vai, vai nào? - Khi nhập vào vai, cần thể giọng nào? GV: - Cần vai diễn: người dẫn chuyện, Sói Ngựa - Giọng người dẫn chuyện: vui , dí dỏm; giọng Ngựa giả vờ lễ phép, bình tĩnh; giọng Sói: giả nhân, giả nghĩa Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm dựng lại câu chuyện theo vai - Yêu cầu nhóm lên kể trước lớp - Lần lượt nhóm lên trình diễn - Giáo viên nhận xét tuyên dương nhóm - Lớp theo dõi nhận xét nhóm kể tốt diễn hay Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Nội dung câu chuyện gì? - Học sinh trả lời: Sói gian ngoa bày mưu lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thơng minh dùng mẹo trị lại Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng năm 2018 TOÁN: BẢNG CHIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lập bảng chia - Nhớ bảng chia - Biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 3) GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm giải tốn có phép chia (trong bảng chia 3) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bài, bìa chấm tròn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên đưa phép tính để học sinh nêu kết nêu tên thành phần có phép tính: 8:2 6:2 10 : 14 : - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Bảng chia HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng chia - Nhớ bảng chia *Cách tiến hành: Làm việc lớp - Gắn lên bảng bìa nêu tốn: Mỗi bìa có chấm tròn Hỏi bìa có chấm tròn? - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Lớp quan sát em nhận xét số chấm tròn bìa - bìa có 12 chấm tròn - Hãy nêu phép tính thích hợp? - x = 12 - Nêu tốn: Trên bìa có tất 12 - Phân tích tốn đại diện chấm tròn Biết bìa có chấm tròn Hỏi trả lời: Có tất bìa tất có bìa? - Hãy nêu phép tính thích hợp? - Phép tính 12 : = - Viết bảng phép tính 12 : = - Lớp đọc đồng thanh: 12 chia - Giáo viên hướng dẫn lập bảng chia * Học thuộc bảng chia 3: - Có nhận xét kết phép chia - Các phép chia bảng chia bảng chia 3? có dạng số chia cho - Yêu cầu học sinh đọc bảng chia - Cá nhân, tổ thi đọc Đọc đồng GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhớ bảng chia - Biết giải toán có phép chia (trong bảng chia 3) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: 3:3=1 :3 =2 18 : = 9:3 =3 21 : = 12 : = 24 : = 15 : = 27 : = - Nhận xét làm học sinh 30 : = 10 Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Tất có học sinh? - Kiểm tra chéo cặp - 24 học sinh chia thành tổ? - 24 học sinh chia thành - Muốn biết tổ có bạn ta làm phép tính tổ gì? - Thực phép tính chia 24 : - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Một học sinh lên bảng giải Bài giải: Mỗi tổ có số học sinh là: 24 : = (học sinh ) - Yêu cầu học sinh nhận xét Đáp số: học sinh - Giáo viên nhận xét chung - Học sinh khác nhận xét bạn Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3, M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên Số bị chia 12 21 27 30 Số chia 3 3 Thương HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên cho học sinh - Học sinh tham gia chơi nối tiếp đọc thuộc bảng chia - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh xem lại học lớp, học - Lắng nghe thực thuộc bảng chia Xem trước bài: Một phần ba ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Tập chép) BÁC SĨ SÓI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác tả, trình bày đoạn tóm tắt “Bác sĩ Sói” Bài viết khơng mắc q lỗi tả - Làm tập 2a Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc tả l/n Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung đoạn viết - Học sinh: Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh tiết trước, - Lắng nghe khen em viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung chép để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Việc 1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét: - Giáo viên treo chữ T hoa (đặt khung): - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét: + Chữ T hoa cao li? +Chữ hoa T gồm nét? Đó nét nào? Việc 2: Hướng dẫn viết: - Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa T gồm nét liền kết hợp nét bản: nét cong trái nét lượn ngang - Giáo viên nêu cách viết chữ - Giáo viên viết mẫu chữ T cỡ vừa bảng lớp, hướng dẫn học sinh viết bảng - Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết nét Việc 3: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - Giáo viên giới thiệu câu ứng dụng - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng - Giúp học sinh hiểu nghĩa câu ứng dụng: - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: + Cụm từ có chữ? Là chữ nào? Năm học 2017 - 2018 - Học sinh quan sát - Học sinh nhận xét - Trả lời + Cao li + Chữ hoa T gồm nét liền kết hợp nét bản: nét cong trái nét lượn ngang - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát thực hành - Lắng nghe - Quan sát - Học sinh đọc câu ứng dụng - Lắng nghe + Gồm chữ: Thẳng, như, ruột, ngựa + Những chữ có chiều cao với chữ T + Chữ h g cao ô li rưỡi, chữ hoa cao ô li? Các chữ lại cao t cao li rưỡi, chữ lại li? cao li + Hãy nêu vị trí dấu có cụm từ? - Dấu hỏi đầu âm ă, dấu nặng đặt chữ ô + Khoảng cách chữ nào? + Khoảng cách chữ rộng khoảng chữ - Giáo viên viết mẫu chữ T (cỡ vừa nhỏ) - Quan sát - Luyện viết bảng chữ Thẳng - Học sinh viết chữ Thẳng bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn Lưu ý học sinh - Lắng nghe thực cách viết liền mạch HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân GV: 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Việc 1: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên nêu yêu cầu viết: + dòng chữ T cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng chữ Thẳng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ - Nhắc nhở học sinh tư ngồi viết lưu ý cần thiết - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Việc 2: Viết bài: - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, dòng theo hiệu lệnh giáo viên - Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm Lưu ý theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chấm số - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham khảo - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học, điểm cần ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết tự luyện viết thêm cho đẹp Năm học 2017 - 2018 - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe thực - Học sinh viết vào Tập viết theo hiệu lệnh giáo viên - Lắng nghe - Quan sát - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI: KẾT BẠN I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết cách thực nhanh chuyển sang chạy - Biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: GV: 27 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Địa điểm: Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 6p - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu Đội Hình cầu học * * * * * * * * - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát * * * * * * * * - Gọi học sinh lên thực Đi thường theo * * * * * * * * vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông dang * * * * * * * * ngang GV - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Di chuyển sang chạy 13p - Phân tích kỹ thuật động tác đồng thời kết – lần hợp thị phạm cho học sinh nắm kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực - Giáo viên quan sát, nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi Kết bạn 13p - Phân tích lại thị phạm cho học sinh nắm – lần cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khích lệ đối tượng M1 tham gia tích cực) III Phần kết thúc 5p Đội hình xuống lớp - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng * * * * * * * * toàn thân * * * * * * * * - Nhận xét buổi học * * * * * * * * -Dặn dò học sinh nhà ôn động tác * * * * * * * * học GV - Giáo viên hô “Giải tán” - Học sinh hô: Khỏe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) GV: 28 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: VIẾT NỘI QUY I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu nội dung điều nội quy nhà trường Chép lại đến điều nội quy nhà trường (BT3) Kỹ năng: Biết thực nội quy trường, lớp Thái độ: Có ý thức chấp hành kỷ luật trường, lớp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Bản nội quy nhà trường - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh đáp lời xin lỗi - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Nắm nội quy nhà trường - Đọc chép lại đến điều nội quy nhà trường (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc cá nhân - Giáo viên phát cho HS tờ nội quy nhà trường - Học sinh làm việc cá nhân, tìm - Yêu cầu HS tìm hiểu nội quy nhà hiểu nội dung nội quy trường đặt Viêc 2: Làm việc cặp đôi - Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cặp đôi - Học sinh chia sẻ nội dung nội quy với bạn bên cạnh Việc 3: Làm việc lớp - Yêu cầu học sinh chia sẻ trước lớp - Học sinh chia sẻ nội dung trước lớp để hiểu kỹ điều nội quy Việc 4: Làm việc cá nhân - Yêu cầu học sinh chép lại từ đến điều nội - Học sinh làm vào quy nhà trường GV: 29 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 - Giáo viên nhận xét làm học sinh Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhận xét chung kết học tập học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh học thuộc nội quy - Lắng nghe thực nhàn trường đề Về nhà Chuẩn bị sau PHỤ LỤC: GỢI Ý BẢN NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO HỌC SINH Lễ phép, kính trọng, lời thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường người lớn tuổi Biết chào hỏi, tạm biệt giao tiếp hàng ngày, đoàn kết giúp đỡ bạn bè Đi học giờ, học tập chuyên cần, nghỉ học phải xin phép Đến lớp phải đủ đồ dùng học tập, giữ trật tự ngồi học, tự giác chủ động học tập, thực quy định sách sạch, chữ đẹp Tích cực tham gia hoạt động nhà trường, lớp Biết giữ gìn tốt dụng cụ học tập, bàn ghế, lớp học tài sản nhà trường Giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh chung Có ý thức bảo vệ mơi trường sống xung quanh Biết thực quy tắc an tồn giao thơng trật tự xã hội HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: ÔN TẬP CHƯƠNG II (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức, kĩ gấp hình học - Phối hợp gấp, cắt, dán sản phẩm học - Với học sinh khéo tay: Phối hợp gấp, cắt, dán sản phẩm học Có thể gấ, cắt, dán sản phẩm có tính sáng tạo Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân GV: 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Giấy thủ công, keo, bút màu - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu, keo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, kĩ gấp hình học - Phối hợp gấp, cắt, dán sản phẩm học - Với học sinh khéo tay: Phối hợp gấp, cắt, dán sản phẩm học Có thể gấp, cắt, dán sản phẩm có tính sáng tạo *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Học sinh tự chọn nội dung - Học sinh tự chọn học gấp, cắt, dán hình tròn, biển báo gio nội dung học: gấp, cắt, thơng để làm dán hình - Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu gấp, - Học sinh quan sát mẫu cắt, dán học chương II học - Nhắc học sinh dán cho phẳng, miết phẳng, cân - Học sinh thực hành theo nhóm đối, quy trình kĩ thuật, màu sắc hài hòa, phù hợp - yêu cầu học sinh trưng bày sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm *Đánh giá: Theo mức: - Đánh giá sản phẩm - Hoàn thành: Nếp gấp, đường cắt thẳng Thực quy trình, dán, cân đối, phẳng - Chưa hồn thành: Nếp gấp, đường cắt không thẳng Thực không quy trình Chua làm sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò học sinh sau mang giấy thủ công, - Lắng nghe thực giấy học sinh, giấy trắng, bút màu, thước kẻ, kéo để học Làm dây xúc xích trang trí ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 31 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 KỸ NĂNG SỐNG: NGHĨA VỤ TRẺ EM Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TỐN: TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết thừa số, tích, tìm thừa số cách lấy tích chia cho thừa số - Biết tìm thừa số x tập dạng: x x a = b (với a,b số bé phép tính tìm x nhân chia phạm vi bảng tính học) - Biết giải tốn có phép tính chia (trong bảng chia 2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bìa, bìa gắn chấm tròn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Tìm thừa số phép nhân trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết thừa số, tích, tìm thừa số cách lấy tích chia cho thừa số - Biết tìm thừa số x tập dạng: x x a = b (với a,b số bé phép GV: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 tính tìm x nhân chia phạm vi bảng tính học) *Cách tiến hành: - Giáo viên nêu: Có bìa nhau, bìa có chấm tròn Hỏi tất có chấm tròn? - u cầu học sinh nêu phép tính - Hướng dẫn học sinh tìm thừa số x chưa biết - Giáo viên viết lên bảng: x x = - Quan sát trả lời: Có tất chấm tròn - Nêu phép nhân: x = - Học sinh nêu tên gọi thành phần kết - x nhân - x phép nhân x x = 8? - x thừa số - Muốn tìm thừa số x phép nhân ta - Ta lấy tích (8) chia cho thừa số làm nào? lại (2) - Hãy nêu phép tính tương ứng - Học sinh nêu: x = : x= - Vậy mấy? - Muốn tìm thừa số phép nhân ta làm - Ta lấy tích chia cho thừa số nào? biết - Cho học sinh nhắc lại - Hai học sinh nhắc lại Cả lớp học thuộc Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết thừa số, tích, tìm thừa số cách lấy tích chia cho thừa số - Biết tìm thừa số x tập dạng: x x a = b (với a,b số bé phép tính tìm x nhân chia phạm vi bảng tính học) - Biết giải tốn có phép tính chia (trong bảng chia 2) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả: 2x4=8 x = 12 8:2=4 12 : = 8:4=2 12 : = - Nhận xét làm học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp x - phép nhân? - x thừa số chưa biết phép nhân - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: x x = 12 x x = 21 x x = 21 : = 12 : x x = =4 GV: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 - Yêu cầu học sinh khác nhận xét - Nhận xét làm em Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nhận xét bạn - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: Giải: Có tất số bàn học là: 20 : = 10 (bàn học) Đáp số: 10 bàn học HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại tên thành phần - Học sinh lắng nghe phép nhân - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày đoạn tóm tắt Ngày hội đua voi Tây Nguyên - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả l/n Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não GV: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn văn nói nội dung gì? + Đoạn văn nói ngày hội đua voi + Ngày hội đua voi ….vào mùa nào? + Khi mùa xuân đến + Những voi miêu tả nào? + Hàng trăm voi nục nịch kéo đến + Bà dân tộc xem hội sao? + Mặt trời chưa mọc bà nườm nượp… + Đoạn viết có câu? + Đoạn văn có câu + Trong có dấu câu nào? + Dấu chấm, phẩy, gạch ngang, ba chấm - Các chữ đầu câu viết nào? + Viết hoa chữ đầu câu - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh nêu - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: Ê – đê, Mơ – nông, tưng bừng, sinh viết bảng lớp nục nịch, nườm nượp, rực rỡ - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả GV: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác đoạn tóm tắt bài: Ngày hội đua voi Tây Nguyên - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối - Giáo viên chấm nhận xét nhanh - bút mực - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả l/n *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh làm theo nhóm - Học sinh tìm hiểu yêu cầu làm theo nhóm - Cho nhóm chia sẻ kết trước lớp - Học sinh chia sẻ: Năm, le, Ngõ, lập loè, Lưng, Làn, lóng lánh, loe - Các nhóm khác nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa nhóm bạn HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực GV: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: GV: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ÔN TẬP: XÃ HỘI (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể tên kiến thức học chủ đề xã hội - Kể với bạn gia đình, trường học, huyện Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói trước đám đơng Thái độ: Có ý thức giữ gìn cho mơi trường, nhà ở, trường học đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sưu tầm chủ đề xã hội - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Em sống huyện nào? + Kể tên nghề người dân nơi bạn sống? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Giáo viên giới thiệu ghi tựa lên - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc GV: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 bảng lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Kể tên kiến thức học chủ đề xã hội - Kể với bạn gia đình, trường học, huyện *Cách tiến hành: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Hái hoa dân chủ” *Câu hỏi: - Lắng nghe - Kể việc làm thường ngày - Học sinh kể thành viên gia đình bạn? - Kể tên đồ dùng có nhà bạn? - Chọn đồ dùng để nói cách bảo quản sử dụng đồ dùng đó? - Kể ngơi trường bạn? - Kể công việc thành viên trường bạn? - Bạn nên làm để góp phần giữ mơi trường xung quanh nhà trường học? - Kể tên loại đường giao thông phương tiện giao thơng có địa phương bạn? - Bạn sống huyện nào? Kể tên nghề sản phẩm huyện mình? *Giáo viên gọi học sinh lên hái - Cá nhân hoa đọc to câu hỏi trước lớp Ai trả lời đúng, lưu loát khen đồng thời định bạn khác lên hái hoa Cứ tiếp tục - Học sinh giáo viên nhận xét *Tổ chức trưng bày tranh ảnh gia đình, trường học, đường giao thông phương tiện giao thông; phong cảnh nghề nghiệp người dân địa phương mình: - Bước 1: Chia nhóm - nhóm Nhóm trưởng tập hợp tất tranh ảnh thành viên nhóm Ví dụ: Nhóm giao nhiệm vụ sưu - Suy nghĩ để phân loại xếp dán tầm tranh ảnh nghề nghiệp nhân ảnh có logic dân địa phương - Bước 2: Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm nhóm - Nhận xét, bổ sung GV: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét chung HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh ý lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 40 Tiểu học ... làm học sinh GV: 23 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Bài 2: Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh chia sẻ: x = 18 3x3=9 18 : = 9:3=3 x = 27 3x1=3... tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học Tuyên dương học - Lắng nghe sinh có tinh thần học tập tốt GV: 20 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 20 17 - 20 18 - Nhắc nhở học sinh nhà xem lại... thuộc bảng chia - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 20 17 - 20 18 - Dặn học sinh xem lại học lớp, học - Lắng nghe thực thuộc bảng chia Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 23 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan