Tuần 22 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 2,656 118
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 20:22

Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 22: Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu học rút từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thơng minh người; kêu căng, xem thường người khác - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ chỗ, đọc rõ lời nhân vật câu chuyện.Chú ý từ: cuống quýt, thọc, quẳng Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa tập đọc (phóng to, có thể) Bảng phụ ghi sẵn từ, câu, đoạn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh thực Vè chim - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Một trí khơn - Học sinh nhắc lại tên mở trăm trí khơn sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: cuống quýt, thọc, quẳng - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: ngầm, cuống quýt, đắn đo, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh - Học sinh lắng nghe, theo dõi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: cuống quýt, thọc, quẳng - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Gọi học sinh đọc giải - Hỏi: Bài tập đọc có đoạn? Các đoạn phân chia nào? - Nêu yêu cầu luyện đọc theo đoạn gọi học sinh đọc đoạn - Yêu cầu học sinh đọc đoạn d Học sinh đọc đoạn nhóm - Chia nhóm học sinh, nhóm có học sinh yêu cầu đọc nhóm Theo dõi học sinh đọc theo nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét Năm học 2017 - 2018 -1 học sinh đọc, lớp theo dõi sách giáo khoa - Bài tập đọc có đoạn - học sinh đọc - Học sinh vừa đọc vừa nêu cách ngắt giọng mình, học sinh khác nhận xét, sau lớp thống cách ngắt giọng - Học sinh đọc lại câu đoạn hội thoại Chồn Gà Rừng - Học sinh đọc đoạn - học sinh nối tiếp đọc Mỗi học sinh đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn - Học sinh đọc đồng đoạn - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thơng minh người; kêu căng, xem thường người khác *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc - Học sinh đọc - Tìm câu nói lên thái độ - Chồn ngầm coi thường bạn Ít Chồn Gà Rừng? sao? Mình có hàng trăm - Khi gặp nạn Chồn ta xử lí - Chồn lúng túng, sợ hãi nên khơng nào? trí khơn đầu - Gà Rừng nghĩ mẹo để hai - Gà Rừng giả chết vùng chạy để thoát nạn? đánh lạc hướng người thợ săn, tạo thời cho Chồn vọt khỏi hang Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Thái độ Chồn Gà Rừng - Chồn thay đổi hẳn thái độ, tự thấy thay đổi sao? trí khơn bạn trăm trí khơn - Vì Gà Rừng dùng trí khơn mà cứu hai thoát nạn - Gọi học sinh đọc câu hỏi - Học sinh đọc - Em chọn tên cho truyện? Vì sao? - Gặp nạn biết khơn câu chuyện ca ngợi bình tĩnh, thơng minh Gà Rừng gặp nạn - Chồn Gà Rừng câu chuyện kể Chồn Gà Rừng - Gà Rừng thông minh câu chuyện ca ngợi trí thơng minh, nhanh nhẹn Gà Rừng - Giáo viên nhận xét, bổ sung - học sinh lắng nghe - Câu chuyện nói lên điều gì? - Lúc gặp khó khăn, hoạn nạn biết khôn HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời - Em thích nhân vật bài? Vì - Con thích Gà Rừng Gà Rừng sao? thông minh lại khiêm tốn dũng cảm - Con thích Chồn Chồn nhận thấy thông minh Gà Rừng cảm phục thông minh, nhanh trí, dũng cảm Gà Rừng - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Cò Cuốc ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TOÁN: KIỂM TRA I MỤC TIÊU: - Kiểm tra kĩ tính bảng nhân 2, 3, 4, - Nhận dạng gọi tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc - Giải toán phép nhân II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Đề kiểm tra - Học sinh: Giấy kiểm tra III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giới thiệu Ghi đề Kiểm tra lên bảng Hướng dẫn làm Thu chấm, nhận xét Chữa kiểm tra rút kinh nghiệm với học sinh IV ĐỀ KIỂM TRA: Bài 1: Tính nhẩm: 2x3= 5x5= Bài 2: Số ? 4x5=5x 4x6= 3x8= 3x7= 2x8= 2x6=  x2 5x9=  x Bài 3: Điền dấu > , < , = 5x7  7x5 4x8  3x8 2x7  3x5 Bài 4: Nối điểm sau để có đường gấp khúc gồm đoạn thẳng Đặt tên cho đuờng gấp khúc đó:     Bài 5: Mỗi voi có chân Hỏi 10 voi có chân ? ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số câu yêu cầu, đề nghị lịch - Bước đầu biết ý nghĩa việc sử dụng lời yêu cầu ,đề nghị lịch Kỹ năng: Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình đơn giản, thường gặp ngày Thái độ: Mạnh dạn nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình đơn giản, thường gặp ngày II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Kịch mẫu hành vi cho học sinh chuẩn bị Phiếu thảo luận nhóm - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh nêu tình - Học sinh tham gia chơi đưa lời yêu cầu đề nghị tương ứng - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi, tuyên - Học sinh lắng nghe dương học sinh tích cực - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Biết số câu yêu cầu, đề nghị lịch - Bước đầu biết ý nghĩa việc sử dụng lời yêu cầu ,đề nghị lịch - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình đơn giản, thường gặp ngày - Mạnh dạn nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình đơn giản, thường gặp ngày *Cách tiến hành: Việc 1: Bày tỏ thái độ: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Phát phiếu học tập cho học sinh - Học sinh trả lời theo câu hỏi giáo viên Bạn nhận xét - Làm việc cá nhân phiếu học tập Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh đọc ý kiến - Học sinh đọc: Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi - Yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ đồng tình - Biểu lộ thái độ cách giơ khơng đồng tình bìa vẽ khn mặt cười - Kết luận ý kiến 1: Sai khuôn mặt khóc - Tiến hành tương tự với ý kiến lại + Với bạn bè người thân khơng cần nói + Sai lời đề nghị, u cầu khách sáo + Nói lời đề nghị, yêu cầu làm ta thời gian + Sai + Khi cần nhờ người khác việc quan + Sai trọng cần nói lời đề nghị yêu cầu + Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng + Đúng tôn trọng người khác Việc 2: Liên hệ thực tế: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh tự kể vài trường hợp - Một số học sinh tự liên hệ Các em biết khơng biết nói lời đề nghị u học sinh lại nghe nhận xét cầu trường hợp mà bạn đưa - Khen ngợi học sinh biết thực học Việc 3: TC Trò chơi tập thể: “Làm người lịch sự” - Nội dung: Khi nghe quản trò nói đề nghị - Lắng nghe giáo viên hướng dẫn hành động, việc làm có chứa từ thể chơi theo hướng dẫn lịch “xin mời, làm ơn, giúp cho, …” - Cử bạn làm quản trò thích hợp người chơi làm theo Khi câu nói khơng có - Trọng tài tìm người từ lịch khơng làm theo, làm theo thực sai, yêu cầu đọc sai Quản trò nói nhanh, chậm, sử dụng linh học hoạt từ, ngữ - Hướng dẫn học sinh chơi, cho học sinh chơi - Học sinh chơi trò chơi thử chơi thật - Cho học sinh nhận xét trò chơi tổng hợp kết - Trọng tài công bố đội thắng chơi *Kết luận chung cho học: Cần phải biết nói - Học sinh nghe lời yêu cầu, đề nghị giúp đỡ cách lịch sự, phù hợp để tơn trọng người khác Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1) HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Cần - Học sinh lắng nghe phải biết nói lời yêu cầu, đề nghị giúp đỡ cách lịch sự, phù hợp để tơn trọng người khác - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: - Lắng nghe thực Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 Lịch nhận gọi điện thoại ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 TOÁN: PHÉP CHIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết phép chia - Biết quan hệ phép nhân phép chia ,từ phép nhân viết thành phép chia Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính nhân, chia Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, mảnh bìa hình vng - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh nối tiếp đọc thuộc - Học sinh đọc bảng nhân 2,3,4,5 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Phép chia trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết phép chia - Biết quan hệ phép nhân phép chia ,từ phép nhân viết thành phép chia *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc 1: Nhắc lại phép nhân x = - Học sinh nhắc lại Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Mỗi phần có Hỏi phần có ơ? -6ơ - Học sinh viết phép tính x = - Học sinh thực hành Việc 2: Giới thiệu phép chia cho - Viết 6: = Dấu : gọi dấu chia - Học sinh đọc Việc 3: Giới thiệu phép chia cho - Vẫn dùng ô - Giáo viên hỏi: có chia thành phần để - Học sinh quan sát hình vẽ phần có ơ? trả lời: chia thành phần nhau, phần có - Viết : = - Học sinh quan sát hình vẽ trả lời: Để phần có chia thành phần Ta có phép chia “Sáu chia 2” Việc 4: Nêu nhận xét quan hệ phép nhân phép chia - Mỗi phần có ơ, phần có - Học sinh lặp lại 3x2=6 - Có ô chia thành phần nhau, phần - Học sinh lặp lại có 6:2=3 - Có chia phần phần - Học sinh lặp lại 6:3=2 - Từ phép nhân ta lập phép - Học sinh lắng nghe chia tương ứng 6:2=3 3x2=6 6:3=2 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết phép chia - Biết quan hệ phép nhân phép chia ,từ phép nhân viết thành phép chia *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời học sinh lên bảng báo cáo kết - Học sinh chia sẻ kết quả: Từ phép nhân viết hai phép chia tương ứng: x5=15 x3=12 x5=10 15:3=5 12:3=4 10:5=2 15:5=3 12:4=3 10:2=5 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh chia sẻ: a) x = 12 b) x = 20 12 : = 20 : = 12 : = 20 : = - Học sinh lắng nghe - Mời học sinh lên bảng kết - Nhận xét làm học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập: Tính: - Học sinh tự làm sau báo a) x = b) x = cáo kết với giáo viên: 30 : = 24 : = a) x =30 =5 30 : = 24 :8= 30 : =6 b) x =24 30 24 : =8 24 : =3 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Bảng chia ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Nghe-viết) MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe-viết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nhân vật Bài viết khơng mắc lỗi tả - Làm tập 2a, 3a Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc tả r/d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn quy tắc tả Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 - Học sinh: Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh tiết trước, - Lắng nghe khen em viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung chép để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung đoạn viết, cách trình bày, điều cần lưu ý: + Đoạn văn có câu? + Đoạn văn có câu + Trong đoạn văn chữ phải viết hoa? + Viết hoa chữ Chợt, Một, Vì sao? Nhưng, Ơng, Có, Nói chữ đầu câu + Tìm câu nói bác thợ săn? + Có mà trốn đằng trời + Câu nói bác thợ săn đặt dấu + Dấu ngoặc kép gì? - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học con: cách đồng, thợ săn, cuống quýt, nấp, reo sinh viết bảng lớp lên, đằng trời, thọc - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Quan sát - Học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu sai - Giáo viên nhận xét - Học sinh lắng nghe HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết lại xác đoạn bài: Một trí khơn trăm trí khơn - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, quan sát kĩ chữ bảng, đọc nhẩm cụm từ để Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 HĐ nhận diện đặc điểm cách viết: (10 phút) *Mục tiêu: Biết viết chữ hoa theo cỡ vừa nhỏ, chữ câu ứng dụng bảng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét: - Giáo viên treo chữ S hoa (đặt khung): - Học sinh quan sát - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét: + Chữ S hoa cao li? + Gồm đường kẻ ngang? +Chữ hoa S gồm nét? Việc 2: Hướng dẫn viết: - Nhắc lại cấu tạo nét chữ - Giáo viên nêu cách viết chữ - Giáo viên viết mẫu chữ S cỡ vừa bảng lớp, hướng dẫn học sinh viết bảng - Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết nét Việc 3: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - Giáo viên giới thiệu câu ứng dụng - Học sinh nhận xét - Trả lời: + Cao li + Gồm đuogừ kẻ ngang + Chữ hoa S gồm nét viết liền - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát thực hành - Lắng nghe - Quan sát - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng - Học sinh đọc câu ứng dụng - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: - Lắng nghe + Các chữ S, h cao li? + Cao li rưỡi + Con chữ t cao li? + Cao li rưỡi + Những chữ có độ cao + Các chữ a, o, ă, m, i, có độ cao li? cao cao li + Đặt dấu chữ nào? + Dấu sắc đặt chữ a chữ Sáo chữ tắm, dấu huyền chữ i chữ + Khoảng cách chữ nào? + Khoảng cách chữ rộng khoảng chữ - Giáo viên viết mẫu chữ S (cỡ vừa nhỏ) - Quan sát - Luyện viết bảng chữ Sáo - Học sinh viết chữ Sáo bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn Lưu ý học sinh - Lắng nghe thực cách viết liền mạch HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết Giáo viên: 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Việc 1: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên nêu yêu cầu viết: + dòng chữ S cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng chữ Sáo cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ - Nhắc nhở học sinh tư ngồi viết lưu ý cần thiết - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Việc 2: Viết bài: - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, dòng theo hiệu lệnh giáo viên - Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm Lưu ý theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chấm số - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham khảo - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học, điểm cần ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết tự luyện viết thêm cho đẹp - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe thực - Học sinh viết vào Tập viết theo hiệu lệnh giáo viên - Lắng nghe - Quan sát - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HƠNG VÀ DANG NGANG TRỊ CHƠI: NHẢY Ơ I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao Giáo viên: 27 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ LƯỢNG CHỨC I/ MỞ ĐẦU 4p - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p - Lớp trưởng tập hợp tiết học lớp, điểm số, báo cáo - Kiểm tra cũ: Ôn đứng hai chân rộng cho giáo viên nhận lớp vai, hai tay đưa trước (sang ngang, Đội Hình lên cao chếch chữ V) * * * * * * * * - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động 1x8 nhịp * * * * * * * * khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… * * * * * * * * - Quan sát học sinh tập luyện * * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Đi thường theo vạch kẽ thẳng, hai 13p tay chống hơng dang ngang 3-5 lần - Phân tích lại kỹ thuật động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực - Quan sát, nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2:Trò chơi “nhảy ơ” 10p - Phân tích lại thị phạm cho học sinh 3-5 lần nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: 5p Đội hình xuống lớp - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát * * * * * * * * - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả * * * * * * * * lỏng toàn thân * * * * * * * * - Hệ thống lại học nhận xét học * * * * * * * * GV - Giáo viên hô “giải tán” - Học sinh reo “khỏe” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 28 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI XIN LỖI TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biếp đáp lời xin lỗi tình giao tiếp đơn giản ( BT1,BT2) - Tập xếp câu cho thành đoạn văn hợp lý ( BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Có thói quen cư xử nhã nhặn tình giao tiếp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tình viết băng giấy Bài tập chép sẵn bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi tả ngắn lồi chim - Học sinh tham gia chơi mà u thích - Nhận xét, tun dương học sinh có cách viết - Lắng nghe hay - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biếp đáp lời xin lỗi tình giao tiếp đơn giản (BT1,BT2) - Tập xếp câu cho thành đoạn văn hợp lý (BT3) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc lớp - Treo tranh minh họa - Quan sát tranh - Gọi học sinh lên bảng đóng vai thể lại - học sinh đóng vai Giáo viên: 29 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 tình - Theo em, bạn có sách bị rơi thể thái độ nhận lời xin lỗi bạn mình? - Nhận xét Bài tập 2: Làm việc lớp - Giáo viên viết sẵn tình vào băng giấy Gọi cặp học sinh lên thực hành: học sinh đọc yêu cầu băng giấy học sinh thực yêu cầu Năm học 2017 - 2018 - Bạn lịch thơng cảm với bạn Tình a: - Học sinh 1: Một bạn vội, nói với bạn cầu thang “Xin lỗi, cho tớ trước chút” - Học sinh 2: Mời bạn./ Không bạn trước đi./ Mời bạn lên trước./ Ồ, có đâu, bạn lên trước đi./… - Gọi học sinh lớp bổ sung có cách nói khác Động viên học sinh tích cực nói - Nhận xét, tuyên dương học sinh nói tốt Bài tập 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Treo bảng phụ - Học sinh đọc thầm bảng phụ - Đoạn văn tả lồi chim gì? - Chim gáy - Yêu cầu học sinh chia sẻ phần làm - đến học sinh đọc phần làm: Sắp xếp theo thứ tự: b-d-a- Giáo viên theo dõi c: - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh ghi nhớ thực hành đáp lại lời xin - Lắng nghe thực lỗi người khác sống ngày chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: GẤP, CẮT, DÁN PHONG BÌ (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách gấp, cắt, dán phong bì Kỹ năng: Giáo viên: 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng Phong bì chưa cân đối Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán thẳng, phẳng Phong bì cân đối - Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Thích làm phong bì để sử dụng II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Phong bì mẫu + Giấy trắng giấy màu Kéo, bút màu - Học sinh: + Giấy trắng giấy màu Kéo, bút màu + Giấy thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng Phong bì chưa cân đối Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán thẳng, phẳng Phong bì cân đối *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Đặt câu hỏi để học sinh nhắc lại quy trình gấp, - Học sinh nêu, lớp nhận xét: cắt, dán phong bì + Bước : Gấp phong bì + Bước : Gấp phong bì + Bước : Cắt phong bì + Bước : Cắt phong bì + Bước : Dán thành phong bì + Bước : Dán thành phong bì - Tổ chức cho học sinh thực hành - Học sinh thực hành theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết - Lắng nghe Giáo viên: 31 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 học tập học sinh - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ cơng cho sau: Ơn tập chủ đề “Phối hợp gấp, cắt, dán” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM – VUI ĐÓN XUÂN VỀ Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Thuộc bảng chia - Biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 2) - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành phần Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 2) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Giáo viên: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi: Đố bạn biết: Hình tơ màu ½ - Học sinh tham gia chơi số chấm tròn? - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: -Thuộc bảng chia - Biết giải tốn có phép chia (trong bảng chia 2) - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành phần *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả: 8:2=4 14 : = 16 : = 20 : = 10 10 : = 18 : = 6:2=3 12 : = - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết quả: Học sinh - Học sinh chia sẻ: thực lần cặp hai phép tính: nhân +) x = 12 +) x = chia 12 : = 4: 2=2 +) x = 16 +) x = 16 : = :2=1 - Nhận xét làm học sinh - Học sinh lắng nghe Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: Bài giải: Số cờ tổ là: 18 : = (lá cờ) Đáp số: cờ - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập Giáo viên: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 4: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: cáo kết với giáo viên Bài giải: Tất có số hàng là: 20 : = 10 (hàng) Đáp số: 10 hàng HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe sai Xem trước bài: Số bị chia – Số chia – - Lắng nghe thực Thương ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) CỊ VÀ CUỐC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nhân vật - Làm tập 2a, 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả r/d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) Giáo viên: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn văn lời trò chuyện với ai? + Đoạn văn lời trò chuyện Cò Cuốc + Đoạn trích có câu? + câu + Đọc câu nói Cò Cuốc + học sinh đọc + Câu nói Cò Cuốc đặt sau dấu câu + Dấu hai chấm, xuống dòng, nào? gạch đầu dòng + Cuối câu nói Cò Cuốc đặt dấu gì? + Dấu hỏi + Những chữ viết hoa? + Cò, Cuốc, Chị, Khi - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Giáo viên đọc lần - Lắng nghe Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối Giáo viên: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu gì? - Bài u cầu ta tìm tiếng ghép với tiếng có - Chia học sinh thành nhiều nhóm, sau yêu - Hoạt động nhóm cầu nhóm thảo luận để tìm từ theo yêu cầu - Gọi nhóm đọc từ tìm được, nhóm khác - Đáp án: có nội dung bổ sung từ, có +) riêng: riêng lẻ ; riêng; riêng,… +) giêng: tháng giêng, giêng hai, … +) dơi: dơi,… +) rơi: đánh rơi, rơi vãi, rơi rớt, … +) dạ: vâng, bụng dạ,… +) rạ: rơm rạ,… - Giáo viên nhắc lại từ - Học sinh viết vào Vở Bài tập Bài 3a: Trò chơi Ai nhanh – Ai - Giáo viên chia lớp thành nhóm nêu - Các tổ chơi trò chơi: ríu ríu yêu cầu VD: Tiếng bắt đầu âm r? rít, vào, rọ, rá,… - Tổng kết thi - Học sinh làm tập vào Vở tập HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Giáo viên: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Bác sí Sói ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Giáo viên: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TIẾP THEO) (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số nghề nghiệp hoạt động sinh sống người dân địa phương - Mơ tả số nghề nghiệp, cách sinh hoạt người dân vùng nông thôn Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát, mô tả Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *THGDBVMT: Biết mơi trường cộng đồng: cảnh quan tự nhiên, phương tiện giao thông vấn đề môi trường sống xung quanh Học sinh có ý thức bảo vệ mơi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh, ảnh sách giáo khoa trang 45 – 47 Một số gắn ghi nghề nghiệp - Học sinh: Sách giáo khoa Một số tranh ảnh nghề nghiệp Giáo viên: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Nêu ngành nghề miền núi nông thôn mà em biết? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Giáo viên giới thiệu ghi tựa lên bảng Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh trả lời theo câu hỏi giáo viên - Học sinh nhận xét - Lắng nghe - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương - Nêu số nghề nghiệp hoạt động sinh sống người dân địa phương *Cách tiến hành: Việc 1: Vẽ tranh: Làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương Cách tiến hành: - Giáo viên gợi ý đề tài : chợ quê em, - Học sinh tiến hành vẽ tranh nhà văn hố,… khuyến khích óc tưởng tượng học sinh - Cho học sinh treo vẽ em - Học sinh trưng bày tranh lên bảng - Giáo viên lớp nhận xét, tuyên - Cá nhân học sinh phát biểu ý kiến dương, khen ngợi tranh đẹp Việc 2: TC Trò chơi Bạn làm nghề gì? Mục tiêu: Nêu số nghề nghiệp hoạt động sinh sống người dân địa phương Cách tiến hành: - Giáo viên phổ biến cách chơi - Học sinh nghe giáo viên phổ biến luật chơi - Giáo viên gọi học sinh lên chơi mẫu - Học sinh chơi vui vẻ - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi - Cùng học sinh nhận xét - Học sinh giáo viên nhận xét, tổng kết, chọn đội thắng HĐ Tiếp nối: (5 phút) - (THGDBVMT) Cho học sinh kể số - Học sinh kể nghề nghiệp nói hoạt động sinh sống người dân địa phương em Từ giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp, tìm hiểu thêm số nghề nghiệp nơi sinh sống Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 40 Tiểu học ... trước lớp - Phát phiếu học tập cho học sinh - Học sinh trả lời theo câu hỏi giáo viên Bạn nhận xét - Làm việc cá nhân phiếu học tập Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 20 17 - 20 18... 12: 3=4 10:5 =2 15:5=3 12: 4=3 10 :2= 5 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 20 17 - 20 18 - Kiểm tra chéo cặp - Học. .. xét - Học sinh kể theo vai: người dẫn chuyện Gà Rừng, Chồn, bác thợ săn - Học sinh nxét, bổ sung - Học sinh kể theo yêu cầu - Học sinh nghe Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 22 Năm học 20 17 - 20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 22 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 22 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan