0

Tuần 23 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 4,271 136

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 20:18

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 TUẦN 23 Thứ hai ngày 12 tháng năm 2018 Tập đọc PHÂN XỬ TÀI TÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu quan án người thông minh, có tài xử kiện ( Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn, giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật Thái độ: Tích cực, chăm luyện đọc II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Tranh minh hoạ đọc SGK + Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS thi đọc thuộc lòng thơ - HS thi đọc Cao Bằng - Chi tiết khổ thơ nói lên địa - Phải qua đèo Gió, đèo Giàng, đèo đặc biệt Cao Bằng? Cao Bắc - Nêu ý nghĩa thơ ? - Ca ngợi Cao Bằng, mảnh đất có địa đặc biệt, có người dân mến khách, đơn hậu giữ gìn biên cương đất nước - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (12phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc nhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Mời HS đọc toàn -1 học sinh đọc toàn bài, lớp lắng nghe - GV yêu cầu học sinh chia đoạn - Bài chia làm đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến … Bà lấy trộm + Đoạn 2: Tiếp theo đến … kẻ phải cúi đầu nhận tội Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 + Đoạn 3: Phần lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn Gv kết - 3HS đọc nối tiếp, phát âm đúng: vãn hợp hướng dẫn đọc từ ngữ khó hiểu cảnh, biện lễ, sư vãi nghĩa từ ngữ giải sau bài: - 1HS đọc giải : quán ăn, vãn cảnh, Giải nghĩa thêm từ : công đường - nơi biện lễ, sư vãi, đàn, chạy đàn … làm việc quan lại; khung cửi - cơng - HS tìm luyện đọc từ khó cụ dệt vải thơ sơ, đóng gỗ; niệm phật - đọc kinh lầm rầm để khấn phật - YC HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp - Mời một, hai HS đọc toàn - HS đọc toàn - GV đọc mẫu văn : giọng nhẹ - HS lắng nghe nhàng, chậm rãi, thể niềm khâm phục trí thơng minh, tài sử kiện viên quan án; chuyển giọng đoạn đối thoại, phân biệt lời nhân vật : + Giọng người dẫn chuyện : rõ ràng, rành mạch biểu lộ cảm xúc + Giọng người đàn bà : ấm ức, đau khổ +Lời quan:ôn tồn, đĩnh đạc, trang nghiêm Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu quan án người thông minh, có tài xử kiện ( Trả lời câu hỏi SGK) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: - Hai người đàn bà đến công đường - Về việc bị cắp vải Người nhờ quan phân xử việc ? tố cáo người lấy trộm vải nhờ quan phân xử - Quan án dùng biện pháp - Quan dùng nhiều cách khác nhau: để tìm người lấy cắp vải? + Cho đòi người làm chứng khơng có người làm chứng + Cho lính nhà hai người đàn bà để xem xét, khơng tìm chứng + Sai xé vải làm đôi cho người mảnh Thấy hai nguời bật khóc, quan sai lính trả vải cho người thét trói người -Y/C HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi: -Vì quan cho người khơng - Vì quan hiểu người tự tay làm khóc người lấy cắp? vải, đặt hy vọng bán vải kiếm tiền đau xót, bật khóc vải bị xé/ Vì quan hiểu người dửng Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 dưng vải bị xé đôi người đổ mồ hôi, công sức dệt nên vải - GV kết luận : Quan án thơng minh hiểu tâm lí nguời nên nghĩ phép thử đặc biệt- xé đôi vải vật hai người đàn bà tranh chấp để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật, làm cho vụ án tưởng vào ngõ cụt, bất ngờ phá nhanh chóng - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: - Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm - HS kể lại tiền nhà chùa? - Vì quan án lại dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng? - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, trả lời: - GV kết luận : Quan án thơng minh, nắm đặc điểm tâm lí người chùa tin vào linh thiêng Đức Phật, lại hiểu kẻ có tật thường hay giật nên nghĩ cách để tìm kẻ gian cách nhanh chóng, khơng cần tra khảo - GV hỏi : Quan án phá vụ án nhờ đâu? - Câu chuyện nói lên điều ? - Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên bị lộ mặt - Nhờ thông minh, đốn Nắm vững đặc điểm tâm lí kẻ phạm tội *Nội dung: - Truyện ca ngợi trí thơng minh tài xử kiện vị quan án Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm văn, giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc diễn cảm truyện theo - HS đọc diễn cảm truyện theo cách cách phân vai: người dẫn chuyện, phân vai : người dẫn chuyện, người người đàn bà, quan án đàn bà, quan án - GV chọn đoạn truyện để HS đọc theo cách phân vai hướng dẫn HS đọc đoạn : “Quan nói sư cụ biện lễ cúng phật … tiểu đành nhận lỗi” - YC học sinh luyện đọc theo cặp, thi - HS luyện đọc theo cặp, thi đọc đọc diễn cảm - GV nhắc nhở HS đọc cho đúng, Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 khuyến khích HS đọc hay lời nhân vật Hoạt động tiếp nối: (3phút) - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - HS nêu - Qua câu chuyện em thấy quan án - Yêu cầu HS nhà tìm đọc truyện người nào? quan án xử kiện (Truyện cổ tích Việt Nam) Những câu chuyện phá án công an, án - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán XĂNG- TI- MÉT KHỐI ĐỀ- XI- MÉT KHỐI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Có biểu tượng xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” đơn vị đo thể tích: xăng - ti - mét khối, đề - ximét khối - Biết mối quan hệ xăng- ti- mét khối đề- xi - mét khối - HS làm 1, 2a Kĩ năng: Biết giải số tốn có liên quan đến xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác Yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, SGK, Bộ đồ dùng dạy học Toán - Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Cho HS làm tiết trước: + Hình A gồm hlp nhỏ hình B gồm hlp nhỏ thể tích hình lớn hơn? - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng Giáo viên: Hoạt động học - HS hát - Hình A gồm 45 hlp nhỏ hình B gồm 27 hlp nhỏ thể tích hình A lớn thể tích hình B - HS nghe - HS ghi Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: - Có biểu tượng xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” đơn vị đo thể tích: xăng - ti - mét khối, đề xi- mét khối - Biết mối quan hệ xăng- ti- mét khối đề- xi - mét khối (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: Xăng- ti- mét khối - GV đưa hình lập phương cạnh - HS quan sát theo yêu cầu GV cạnh 1cm cho HS quan sát - GV trình bày vật mẫu hình lập phương có cạnh cm - Cho HS xác định kích vật thể - HS xác đinh - Đây hình khối gì? Có kích thước - Đây hình lập phương có cạnh dài bao nhiêu? 1cm - Giới thiệu:Thể tích hình lập phương xăng-ti-mét khối - Hỏi: Em hiểu xăng-ti-mét khối gì? -Xăng-ti-mét khối viết tắt cm3 - Xăng-ti-mét khối thể tích hình lập phương có cạnh dài 1cm - HS nhắc lại xăng-ti-mét khối viết tắt cm3 -Yêu cầu HS nhắc lại + HS nghe nhắc lại - GV cho HS đọc viết cm + Đọc viết kí hiệu cm3 Đề-xi-mét khối - GV trình bày vật mẫu hình lập cạnh - HS quan sát dm gọi HS xác định kích vật - HS xác định thể - Đây hình khối gì? Có kích thước - Đây hình lập phương có cạnh dài bao nhiêu? đề-xi-mét - Giới thiệu: Hình lập phương thể - Đề- xi-mét khối thể tích hình lập tích đề-xi-mét khối.Vậy đề-xi-mét phương có cạnh dài dm khối gì? - Đề- xi-mét khối viết tắt dm3 - HS nhắc lại viết kí hiệu dm3 Quan hệ xăng-xi-mét khối đề-xi-mét khối - Cho HS thảo luận nhóm: - đề – xi – mét khối + Một hình lập phương có cạnh dài dm.Vậy thể tích hình lập phương bao nhiêu? - 10 xăng- ti -mét + Giả sử chia cạnh hình lập phương thành 10 phần nhau, phần có kích thước bao nhiêu? - Xếp hàng 10 hình lập phương + Xếp hình lập phương tích - Xếp 10 hàng lớp Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 1cm vào “đầy kín” hình lập phương tích 1dm3 Trên mơ hình lớp xếp Hãy quan sát cho biết lớp xếp hình lập phương tích 1cm3 + Xếp lớp - Xếp 10 lớp đầy hình lập phương “đầy kín” hình lập phương 1dm3 ? cạnh 1dm + Như hình lập phương thể tích - 10 x10 x10 = 1000 hình lập phương 1dm3 gồm hình lập phương cạnh 1cm thể tích 1cm3 ? - Cho HS báo cáo kết trước lớp - HS báo cáo - GV kết luận: Hình lập phương cạnh - HS nhắc lại: 1dm gồm 10 x 10 x10 = 1000 hình 1dm3 = 1000 cm3 lập phương cạnh 1cm Ta có 1dm3 = 1000 cm3 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết giải số tốn có liên quan đến xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối - HS làm 1, 2a (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hoàn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thầm đề - GV treo bảng phụ - Cả lớp làm vở, chia sẻ kết Viết số Đọc số - GV nhận xét, kết luận 76cm3 519dm3 85,08dm3 cm3 192 cm3 2001 dm3 3 cm Bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối Năm trăm mười chín đề-xi-mét khối Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối Bốn phần năm Xăng -xi-mét khối Một trăm chín mươi hai xăng-timét khối Hai nghìn khơng trăm linh đề-xi-mét khối Ba phần tám xăng-ti-mét-khối Bài 2a: HĐ cá nhân - HS đọc đề - GV yêu cầu HS đọc đề - HS làm - Yêu cầu HS làm sẻ - GV nhận xét chữa bài, yêu cầu HS - HS chia a) 1dm = 1000cm3 nêu cách làm 5,8dm3 = 5800cm3 375dm3 = 375000cm3 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP dm3 = Bài tập PTNL học sinh: Bài 2b: HĐ cá nhân NĂM HỌC: 2017 -2018 800cm3 - HS tự làm chia sẻ kết b) 2000cm3 = 2dm3 154000cm3 = 154dm3 490000cm3 = 490dm3 5100cm3 = 5,1dm3 Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện viết BÀI SỐ 35 -Lịch sử NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết hoàn cảnh đời Nhà máy Cơ khí Hà Nội: tháng 12 năm 1955 với giúp đỡ Liên Xô nhà máy khởi công xây dựng tháng - 1958 hồn thành Kĩ năng: Biết đóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội cơng xây dựng bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất miền Bắc,vũ khí cho đội Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết hữu nghị nước giới II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Một số ảnh tư liệu Nhà máy Cơ khí Hà Nội Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Ổn định tổ chức - HS hát - Phong trào “Đồng khởi” Bến Tre nổ -HS trả lời hoàn cảnh ? - GV nhận xét, kết luận - HS nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 * Mục tiêu: - Biết hoàn cảnh đời Nhà máy Cơ khí Hà Nội: tháng 12 năm 1955 với giúp đỡ Liên Xô nhà máy khởi công xây dựng tháng - 1958 hồn thành - Biết đóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội cơng xây dựng bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất miền Bắc,vũ khí cho đội (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Làm việc lớp - Cho HS đọc nội dung, làm việc cá - HS đọc, làm việc cá nhân, cặp đôi nhân, cặp đôi - Cho HS chia sẻ trước lớp: - HS chia sẻ trước lớp + Sau Hiệp định Giơ- ne- vơ, Đảng + Miền Bắc nước ta bước vào thời kì Chính phủ xác định nhiệm vụ miền xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu Bắc gì? phương lớn cho cách mạng miền Nam + Tại Đảng Chính phủ lại + Vì để trang bị máy móc đại cho định xây dựng nhà máy Cơ khí miền Bắc, thay công cụ thô sơ, đại? việc giúp tăng xuất chất lượng lao động Nhà máy làm nòng cốt cho ngành cơng nghiệp nước ta + Đó nhà máy nào? + Đó Nhà máy Cơ khí Hà Nội - GV kết luận: Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, để làm hậu phương lớn cho miền Nam, cần cơng nghiệp hố sản xuất nước nhà Việc xây dựng nhà máy đại điều tất yếu Nhà máy khí Hà nội nhà máy đại nước ta Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm, phát phiếu + Các nhóm đọc SGK, thảo luận thảo luận cho nhóm, 1-2 nhóm hồn thành phiếu làm bảng nhóm Thời gian xây dựng Địa điểm: Diện tích : Qui mơ : Nước giúp đỡ xây dựng : Các sản phẩm : - GV gọi nhóm HS làm vào bảng nhóm gắn lên bảng, yêu cầu nhóm khác đối chiếu với kết làm việc nhóm để nhận xét - GV kết luận, sau cho HS trao đổi lớp theo dõi + Từ tháng 12/1955 đến tháng 4/1958 Giáo viên: - HS lớp theo dõi nhận xét kết nhóm bạn, kiểm tra lại nội dung nhóm - HS lớp suy nghĩ, trao đổi ý kiến, HS nêu ý kiến câu hỏi, HS khác theo dõi nhận xét Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 +Phía tây nam thủ đô Hà Nội + Hơn 10 vạn mét vuông + Lớn khu vực Đông Nam Á thời + Liên Xô + Máy bay, máy tiện, máy khoan, tiêu biểu tên lửa A12 + Kể lại trình xây dựng Nhà máy + HS kể trước lớp Cơ khí Hà Nội + Phát biểu suy nghĩ em câu + Một số HS nêu suy nghĩ trước lớp “Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vươn cao vùng đất trước cánh đồng, có nhiều đồn bốt hàng rào dây thép gai thực dân xâm lược” + Cho HS xem ảnh Bác Hồ thăm + Cho thấy Đảng, Chính phủ Bác Nhà máy Cơ khí Hà Nội nói: Việc Hồ quan tâm đến việc phát triển Bác Hồ lần thăm Nhà máy Cơ khí cơng nghiệp, đại hóa sản xuất Hà Nội nói lên nước nhà đại hóa sản xuất giúp cho cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh thống đất nước 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Chính tả CAO BẰNG (Nhớ- viết ) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhớ – viết tả, trình bày hình thức thơ Kĩ năng: Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam (BT2, BT3) Thái độ: Chăm học tập, giữ gìn sáng tiếng Việt - GDBVMT: Biết vẻ đẹp kì vĩ cảnh đẹp Cao Bằng, Cửa Gió Tùng Chinh (Đoạn thơ BT3), từ có ý thức giữ gìn bảo vệ cảnh đẹp đất nước II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bút dạ, bảng nhóm, bảng phụ Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NĂM HỌC: 2017 -2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS thi viết tên người, tên địa lí - HS chơi trò chơi Việt Nam: + Chia lớp thành đội chơi, thi viết tên anh hùng, danh nhân văn hóa Việt Nam + Đội viết nhiều đội thắng - HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên - Viết hoa chữ đầu tất tiếng người, tên địa lí Việt Nam tạo thành tên riêng - GV nhận xét, kết luận - HS nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - Hs ghi 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: - Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ - HS đọc thuộc lòng khổ thơ đầu Cao Bằng + Những từ ngữ, chi tiết nói lên - Nhưng chi tiết nói lên địa Cao địa Cao Bằng? Bằng là: Sau qua Đèo Gió, lại vượt Đèo Giàng, lại vượt Đèo Cao Bắc + Em có nhận xét người - HS trả lời Cao Bằng? - HS tìm nêu: Đèo Giàng, dịu dàng, - Yêu cầu HS tìm từ dễ viết sai suối trong, núi cao, làm sao, sâu sắc… - HS luyện viết từ khó + Luyện viết từ khó HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nhớ – viết tả, trình bày hình thức thơ (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS nhắc lại lưu ý - Chú ý cách trình bày khổ thơ chữ, viết ý chữ cần viết hoa, dấu câu, chữ dễ viết sai tả - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS theo dõi - GV đọc lần - HS viết theo lời đọc GV - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: 10Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Chuẩn bị mơ hình trực quan hình lập phương có số đo độ dài cạnh số tự nhiên ( theo đơn vị xăng ti mét) số hình lập phương có cạnh 1cm - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) + Nêu đặc điểm hình lập - mặt hình vng phương? + Hình lập phương có phải trường - kích thước: chiều dài, chiều rộng, hợp đặc biệt hình hộp chữ nhật? chiều cao + Viết cơng thức tính thể tích hình - V = a x b x c (cùng đơn vị đo) hộp chữ nhật - Nhận xét - HS nhận xét - Giới thiệu bài: Thể tích hình lập - HS ghi phương 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết cơng thức tính thể tích hình lập phương (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: Hình thành cách tính thể tích hình lập phương: - u cầu HS đọc ví dụ SGK - HS đọc ví dụ SGK - GV yêu cầu HS tính thể tích - HS tính: hình hộp chữ nhật có chiều dài Vhhcn=3 x x =27(cm3) 3cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 3cm -Yêu cầu HS nhận xét hình hộp chữ - Hình hộp chữ nhật có kích thước nhật - Vậy hình ? - Hình lập phương - GV treo mơ hình trực quan - HS quan sát -Hình lập phương có cạnh 3cm tích 27cm3 - Ai nêu cách tính thể tích hình - Thể tích hình lập phương cạnh lập phương? nhân cạnh nhân cạnh - Yêu cầu HS đọc quy tắc, lớp đọc - HS đọc theo - GV treo tranh hình lập phương + HS viết: Hình lập phương có cạnh a, viết V = a x a x a V: thể tích hình lập phương; cơng thức tính thể tích hình lập a độ dài cạnh lập phương phương - HS nêu - GV xác nhận kết -Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thức 32Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 tính thể tích hình lập phương - Để tính thể tích hình lập phương - Tìm số hình lập phương cm xếp vào cm3, ta làm đầy hộp - Mỗi lớp có : nào? x = (hình lập phương) - lớp có: x x = 27 (hình lập phương) x x = 27 (cm3 ) * Muốn tính thể tích hình lập phương ta * Muốn tính thể tích hình lập phương lấy cạnh nhân với cạnh nhân với cạnh -V=axaxa ta làm nào? - Gọi V thể tích hình hộp chữ nhật, a độ dài cạnh hình lập phương nêu cơng thức tính thể tích hình lập phương HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Biết vận dụng cơng thức tính thể tích hình lập phương để giải số tập liên quan - HS làm 1, (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hoàn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - Viết số đo thích hợp vào ô trống - Vận dụng trực tiếp công thức tính - HS làm thể tích hình lập phương để làm Hình LP (1) (2) (3) (4) - GV nhận xét chữa Yêu cầu HS Độ dài 1,5 m dm 10 dm cm nêu lại quy tắc tính thể tích hình lập cạnh 25 Diện tích 2,25 36 100 phương mặt m2 64 cm2 dm2 216 cm2 600dm2 216 cm2 1000 dm3 dm2 150 Diện tích 13,5 tồn m 64 phần dm2 Thể tích 3,375 125 m3 64 dm3 Bài 3: HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - GV hướng dẫn HS (M1,2)giải - HS nghe toán - Yêu cầu HS làm - HS tự làm - GV nhận xét, kết luận Giải: Thể tích hình hộp chữ nhật là: x x = 504 ( cm3) Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 Độ dài cạnh hình lập phương là: (8 + + 9) : = 8(cm) Thể tích hình lập phương là: x x = 512 (cm3) Đáp số: a) 504 cm3 b) 512 cm3 Bài tập PTNL học sinh: Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS làm cá nhân - GV quan sát, uốn nắn học sinh - HS làm cá nhân - HS chia sẻ Bài giải Đổi 0,75m = 7,5 dm Thể tích khối kim loại là: 7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875(dm3) Khối kim loại nặng là: 15 x 421,875 = 6328,125(kg) Đáp số: 6328,125 kg Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM ( Tiết 1) ( Mức độ liên hệ ) I Mục tiêu : Kiến thức: Biết Tổ quốc em Việt Nam, Tổ quốc em thay đổi ngày hội nhập vào đời sống quốc tế Kĩ năng: Có số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi lịch sử, văn hoá kinh tế Tổ quốc Việt Nam Thái độ: - Có ý thức học tập rèn luyện để góp phần xây dựng bảo vệ đất nước - Yêu Tổ quốc Việt Nam - GDBVMT : Liên hệ số di sản (thiên nhiên) giới Việt Nam số cơng trình lớn đất nước có liên quan đến môi trường : Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhà máy thuỷ điện Sơn La, … Tích cực tham gia hoạt động BVMT thể tình yêu đất nước II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: - SGK, VBT, tranh ảnh đất nước, người Việt Nam số nước khác 34Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 - Phiếu học tập cá nhân Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Vì phải tôn trọng UBND xã, - HS nêu phường ? - Em tham gia hoật động xã, phường tổ chức ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu – Ghi đầu - HS ghi bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Biết Tổ quốc em Việt Nam, Tổ quốc em thay đổi ngày hội nhập vào đời sống quốc tế (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động : Tìm hiểu thông tin (trang 34 SGK) * Cách tiến hành -GV chia HS thành nhóm giao - Các nhóm chuẩn bị giới thiệu nội nhiệm vụ cho nhóm nghiên cứu, dung: Lễ hội Đền Gióng (Phù Đổng, chuẩn bị giới thiệu nội dung Gia Lâm, Hà Nội), Vịnh Hạ Long - Đại diện nhóm lên trình bày.Ví thơng tin SGK dụ : Vịnh Hạ Long cảnh đẹp tiếng nước ta, khí hậu mát mẻ, biển mênh mơng, có nhiều đảo hang động đẹp, người bình -GV kết luận : Việt Nam có văn dị, thật thà… hố lâu đời, có truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước đáng tự hào Việt Nam phát triển thay đổi ngày Hoạt động : Thảo luận nhóm * Tiến hành : - GV chia nhóm HS đề nghị - Các nhóm khác thảo luận bổ sung ý kiến nhóm thảo luận theo câu hỏi sau : -HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi: - Đại diện nhóm trình bày ý kiến trước lớp + Em biết thêm đất nước + Việt Nam có nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều lễ hội truyền thống đáng tự Việt Nam ? hào 35 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 + Em nghĩ đất nước, người + Việt Nam đất nước tươi đẹp có Việt Nam ? truyền thống văn hóa lâuđời.Việt Nam thay đổi, phát triển ngày, người VN thật thà, cần cù chịu khó có lòng u nước… +Nước ta có khó khăn gì? + Đất nước ta nghèo, nhiều khó khăn, nhiều người dân chưa có việc làm, trình độ văn hóa chưa cao + Chúng ta cần làm để góp phần xây - Chúng ta cần phải cố gắng học tập, dựng đất nước ? rèn luyện để góp phần xây dựng Tổ - GV kết luận: Tổ quốc Việt quốc Nam, yêu quý tự hào Tổ quốc mình, tự hào người Việt Nam - GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK - HS đọc phần ghi nhớ SGK Hoạt động : Làm tập 2, SGK * Tiến hành : - GV nêu yêu cầu tập - HS làm việc cá nhân - Cho HS làm việc cá nhân - HS trao đổi làm với bạn ngồi bên cạnh - GV kết luận - Một số HS trình bày trước lớp (giới thiệu Quốc kì Việt Nam, Bác Hồ, Văn Miếu, áo dài Việt Nam) + Quốc kì Việt Nam cờ đỏ, có ngơi vàng năm cánh + Bác Hồ vĩ lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá giới + Văn miếu nằm thủ đô Hà Nội, trường đại học nước ta + Áo dài Việt Nam nét văn hoá truyền thống dân tộc ta 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Cho hs sưu tầm hát, thơ, - HS sưu tầm hát, thơ, tranh, tranh, ảnh, kiện lịch sử, có liên ảnh, kiện lịch sử, có liên quan đến quan đến chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam, nối Nam tiếp nêu trước lớp - Vẽ tranh đất nước, người Việt - Vẽ tranh đất nước, người Việt Nam Nam - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học 36Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết số đồ dùng, máy móc sử dụng lượng điện Kĩ năng: Kể tên số đồ dùng, máy móc sử dụng lượng điện Thái độ: Giáo dục ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV: + Tranh ảnh đồ dùng, máy móc sử dụng điện + Một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện + Hình trang 92, 93 SGK - HS : SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Ổn định tổ chức - HS hát - Kiểm tra cũ : - HS trả lời + Con người sử dụng lượng gió việc gì? +Con người sử dụng lượng nước chảy công việc gì? - GV nhận xét, đánh giá - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Kể tên số đồ dùng, máy móc sử dụng lượng điện (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thảo luận + Hãy kể tên đồ dùng sử dụng + Bóng điện, bàn là, ti vi, đài, nồi cơm điện mà em biết? điện, đèn pin, máy sấy tóc, chụp hấp tóc, máy tính, mơ tơ, máy bơm nước + Năng lượng điện mà đồ dùng + Được lấy từ dòng điện nhà máy điện, pin, ác- quy, đi- a- mô sử dụng lấy từ đâu? Hoạt động 2: Ứng dụng dòng điện - Các nhóm trao đổi, thảo luận làm - GV cho HS làm việc theo nhóm vào bảng nhóm - GV hướng dẫn nhóm gặp khó khăn - Đại diện nhóm trình bày kết - Trình bày kết Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 Tên đồ dùng sử dụng Nguồn điện cần sử dụng Tác dụng dòng điện điện Bóng điện Nhà máy điện Thắp sáng Bàn Nhà máy điện Đốt nóng Ti vi Nhà máy điện/ ắc quy Chạy máy Đài Nhà máy điện/ ắc quy/ pin Chạy máy Tủ lạnh Nhà máy điện Chạy máy Máy bơm nước Nhà máy điện Chạy máy Nồi cơm điện Nhà máy điện Chạy máy Đèn pin Pin Thắp sáng Máy tính Nhà máy điện Chạy máy Máy tính bỏ túi Nhà máy điện Chạy máy Máy tóc Nhà máy điện Đốt nóng Mơ tơ Nhà máy điện Chạy máy Quạt Nhà máy điện Chạy máy Đèn ngủ Nhà máy điện Thắp sáng Máy sấy tóc Nhà máy điện Đốt nóng Điện thoại Nhà máy điện Chạy máy Máy giặt Nhà máy điện Chạy máy Loa Nhà máy điện Chạy máy Hoạt động 3: Vai trò điện - GV tổ chức cho HS tìm hiểu vai trò - HS nghe GV phổ biến luật chơi điện dạng trò chơi “Ai nhanh, cách chơi đúng” - GV chia lớp thành đội - Tổ chức cho HS lớp chơi - GV viết lên bảng lĩnh vực: sinh Mỗi đội cử HS làm trọng tài người hoạt ngày, học tập, thông tin, giao ghi điểm Trọng tài tổng kết chơi thông, nông nghiệp, thể thao… - GV phổ biến luật chơi - Cho HS chơi - GV nhận xét trò chơi 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV gọi HS đọc mục Bạn cần biết - HS đọc trang 93, SGK - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (TIẾT 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết mạch điện thắp sáng đơn giản pin, bóng đèn, dây dẫn Kĩ năng: Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản pin, bóng đèn, dây dẫn 38Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê khoa học II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV: Hình trang 94, 95, 97 SGK - HS : Một cục pin, dây đồng có vỏ bọc nhựa, bóng đèn pin số vật kim loại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) + Hãy nêu vai trò điện? - HS nêu + Kể tên số đồ dùng điện mà bạn biết? +Năng lượng điện mà đồ dùng sử dụng lấy từ đâu? - GV nhận xét, đánh giá - HS nghe - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản pin, bóng đèn, dây dẫn (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thực hành: Kiểm tra + HS quan sát hình minh họa mạch điện - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ + HS tiếp nối phát biểu giải mạch điện hình minh họa thích theo suy nghĩ - GV gọi HS phát biểu ý kiến - GV hướng dẫn nhóm gặp khó khăn + Dự đốn xem bóng đèn + Hình a: bóng đèn sáng sáng Vì sao? mạch kín + Hình b: bóng đèn khơng sáng đầu dây khơng nối với cực âm Hình c: bóng đèn khơng sáng mạch điện bị đứt + Hình d: bóng đèn khơng sáng + Hình e: bóng đèn khơng sáng đầu dây nối với cực dương pin + Nêu điều kiện để mạch điện thắp + Nếu có dòng điện kín từ cực sáng đèn? dương pin, qua bóng đèn đến cực 39 Giáo viên: Trường Tiểu học - Giới thiệu - Ghi bảng GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 âm pin Hoạt động 2: Thực hành lắp mạch điện đơn giản - GV kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng - Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị học tập HS đồ dùng nhà thành viên - GV yêu cầu HS quan sát làm mẫu - HS quan sát - GV yêu cầu HS thực hành lắp mạch - Mỗi HS lắp mạch điện lần Cả nhóm điện nhóm vẽ lại cách mắc thống cách lắp vẽ sơ đồ mạch mạch điện vào giấy điện nhóm vào giấy - GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - Gọi nhóm HS lên trình bày cách lắp - nhóm HS tiếp nối vẽ sơ đồ mạch điện nhóm mạch điện lên bảng nói lại cách lắp mạch điện nhóm - GV nhận xét, kết luận cách lắp - HS nghe mạch điện HS - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang - HS đọc 94 SGK - Yêu cầu HS lên bảng cho lớp - HS tiếp nối lên bảng cầm cục thấy rõ: Đâu cực dương? Đâu cực pin, bóng đèn cho lớp âm? Đâu núm thiếc? Đâu dây tóc? +Phải lắp mạch đèn + Phải lắp thành mạch kín để dòng sáng? điện từ cực dương pin qua bóng đèn đến cực âm pin + Dòng điện mạch kín tạo + Dòng điện mạch kín tạo từ đâu? từ pin + Tại bóng đèn lại sáng? + Vì dòng điện từ pin chạy qua dây tóc bóng đèn nóng tới mức phát ánh sáng 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật LẮP XE CẦN CẨU(tiết 2) I MỤC TIÊU : HS cần phải: - Chọn đủ chi tiết để lắp xe cần cẩu - Lắp xe cần cẩu kĩ thuật, quy trình theo mẫu Xe lắp tương đối chuyển động II CHUẨN BỊ - Đồ dùng :Bộ lắp ghép đồ dùng kĩ thuật lớp 40Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 - PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra đồ dùng học tập học - HS thực sinh - Giới thiệu (nêu mục đích, yêu cầu bài) - Nêu tác dụng xe cần cẩu - Cần lắp phận: giá đỡ cẩu; cần thực tế : Xe cần cẩu dùng để nâng cẩu; ròng rọc; dây tời, trục bánh xe hàng, nâng vật nặng cảng cơng trình xây dựng… - Ghi đầu - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Chọn đủ chi tiết để lắp xe cần cẩu - Lắp xe cần cẩu kĩ thuật, quy trình theo mẫu Xe lắp tương đối chuyển động (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu) * Cách tiến hành: HĐ1: Học sinh thực hành lắp xe cần cẩu Chọn chi tiết - Gv cho hs chọn đúng, đủ loại chi -Hs chọn đúng, đủ loại chi tiết theo bảng sgk tiết theo bảng sgk - Xếp chi tiết chọn vào nắp hộp - Xếp chi tiết chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết theo loại chi tiết Lắp phận - Gọi hs đọc phần ghi nhớ sgk - HS đọc ghi nhớ sgk để toàn lớp nắm vững quy trình lắp xe cần cẩu - Yêu cầu hs phải quan sát kĩ hình - HS thực hành lắp theo cặp sgk nội dung bước lắp - Trong trình hs lắp, nhắc hs cần lưu ý: + Vị trí trong, ngồi chi tiết vị trí lỗ lắp thanmh giằng giá đỡ cần cẩu (H.2-SGK) + Phân biệt mặt phải mặt trái để sử dụng vít lắp cần cẩu (H.3-SGK) - Quan sát uốn nắn kịp thời cặp lắp lúng túng Lắp ráp xe cần cẩu (H1- sgk) - Lắp ráp theo bước sgk - Nhắc hs ý đến độ chặt Giáo viên: Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 mối ghép độ nghiêng cần cẩu - Nhắc hs lắp ráp xong cần : + Quay tay quay để kiểm tra xem dây tời quấn vào, nhả dàng khơng + Kiểm tra cần cẩu có quay theo hướng có nâng hàng lên hạ hàng xuống không HĐ 2: Đánh giá sản phẩm - Cho hs trưng bày sản phẩm - Các cặp trưng bày sản phẩm - Nhận xét đánh giá sản phẩm theo - Cả lớp gv nhận xét đánh giá sản tiêu chuẩn: Hoàn thành chưa hoàn phẩm theo yêu cầu: thành Những cặp hs hoàn thành sản + Xe lắp chắn không xộc xệch phẩm trước thời gian mà đảm bảo + Xe chuyển động yêu cầu kĩ thuật đánh giá mức + Khi quay tay quay, dây tời quấn hoàn thành tốt vào nhả dễ dàng - Hướng dẫn hs tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp theo vị trí quy định 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) * Nhận xét tiết học - HS nghe - Hãy nêu bước lắp xe cần cẩu ? - Chuẩn bị sau học thực hành lắp xe - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk ben - Thể dục NHẢY DÂY - BẬT CAO - TRÒ CHƠI: "QUA CẦU TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác di chuyển tung bắt bóng, - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Thực động tác bật cao - Trò chơi"Qua cầu tiếp sức" Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Cả lớp chạy chậm địa hình tự nhiên quanh sân 100m XXXXXXXX tập 1-2p  - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối 1p - Chơi trò chơi"Lăn bóng" II.Cơ bản: - Ơn di chuyển tung bắt bóng 6-8p XXXXXXXX Các tổ tập theo khu vực qui định, huy XXXXXXXX tổ trưởng 42Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Tập di chuyển tung bắt bóng qua lại theo nhóm hai người, khơng để bóng rơi *Thi di chuyển tung bắt bóng theo đơi - Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Các tổ tật theo khu vực qui định.Phương pháp tổ chức tập luyện trước - Tập bật cao Các tổ tập luyện theo khu vực qui định.Phương pháp tổ chức tập luyện 43 - Làm quen trò chơi"Qua cầu tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi qui định chơi cho HS Chia lớp thành đội chơi cho chơi thử lần trước chơi thức III.Kết thúc: - Chạy chậm, thả lỏng hít thở sâu tích cực - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau NĂM HỌC: 2017 -2018  1lần 5-7p 5-7p 5-7p X X X O X X O X X X X X  2-3p 2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI"QUA CẦU TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác di chuyển tung bắt bóng, - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Thực động tác bật cao - Trò chơi"Qua cầu tiếp sức" Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Cả lớp chạy chậm địa hình tự nhiên quanh sân 100m XXXXXXXX tập 1-2p Giáo viên: Trường Tiểu học 43 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối - Chơi trò chơi"Lăn bóng" II.Cơ bản: - Ơn di chuyển tung bắt bóng Các tổ tập theo khu vực qui định, huy tổ trưởng Tập di chuyển tung bắt bóng qua lại theo nhóm hai người, khơng để bóng rơi *Thi di chuyển tung bắt bóng theo đơi - Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Các tổ tập theo khu vực qui định Phương pháp tổ chức tập luyện trước - Tập bật cao Các tổ tập luyện theo khu vực qui định.Phương pháp tổ chức tập luyện 43 - Làm quen trò chơi"Qua cầu tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi qui định chơi cho HS Chia lớp thành đội chơi cho chơi thử lần trước chơi thức III.Kết thúc: - Chạy chậm, thả lỏng hít thở sâu tích cực - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau NĂM HỌC: 2017 -2018  1p 6-8p XXXXXXXX XXXXXXXX  1lần 5-7p 5-7p 5-7p X X X O X X X X O X X X  2-3p 2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 23 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 24 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động 44Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 24 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: Giáo viên: Trường Tiểu học 45 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 -2018 - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : 46Giáo viên: Trường Tiểu học ... 1dm = 1000cm3 nêu cách làm 5, 8dm3 = 58 00cm3 375dm3 = 3 750 00cm3 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP dm3 = Bài tập PTNL học sinh: Bài 2b: HĐ cá nhân NĂM HỌC: 2017 -2018 800cm3 - HS... thơ GV - học sinh đọc nối tiếp Học sinh phát kết hợp sữa lỗi phát âm; nhắc HS đọc từ khó, luyện đọc từ khó câu cảm, câu hỏi ( đọc 2-3 2 2Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017... kết luận, sau cho HS trao đổi lớp theo dõi + Từ tháng 12/1 955 đến tháng 4/1 958 Giáo viên: - HS lớp theo dõi nhận xét kết nhóm bạn, kiểm tra lại nội dung nhóm - HS lớp suy nghĩ, trao đổi ý kiến,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 23 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan