0

Tuần 21 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 3,123 110

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2018, 20:15

Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 21: Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy chim tự ca hát, bay lượn, hoa tự tắm nắng mặt trời - Trả lời câu hỏi 1, 2, 4, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ chỗ; đọc rành mạch toàn Chú ý từ: sà xuống, sung sướng, véo von, rúc Thái độ: Giáo dục học sinh biết yêu quý, bảo vệ loài chim hoa *THGDBVMT: Giáo dục học sinh cần yêu quý vật môi trường thiên nhiên để sống ln đẹp đẽ có ý nghĩa II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh thi đua tìm từ ngữ miêu tả hương vị riêng loài hoa xuân vẻ riêng loài chim - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Chim sơn ca - Học sinh nhắc lại tên mở cúc trắng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: sà xuống, sung sướng, véo von, rúc - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: sơn ca (chiền chiện), khơn tả, véo von, bình minh, cầm tù, long trọng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp Mỗi học sinh đọc câu bài, đọc từ đầu hết - Luyện đọc từ khó: sà xuống, sung sướng, véo - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, von, rúc lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: sơn ca (chiền chiện), khôn tả, đoạn kết hợp giải nghĩa véo von, bình minh, cầm tù, long trọng từ - Hướng dẫn học sinh ngắt giọng - Học sinh luyện đọc, nhấn giọng theo hướng dẫn giáo viên d Học sinh đọc đoạn nhóm - Các nhóm cử đại diện thi đọc Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối cá nhân học sinh tượng M1 đọc theo yêu cầu giáo viên, sau thi đọc đồng đoạn e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - u cầu học sinh nhận xét đọc tốt - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm - học sinh nối tiếp đọc lại g Đọc đồng toàn tập đọc - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn 3, - Cả lớp đọc đồng đoạn 3, - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy chim tự ca hát, bay lượn, hoa tự tăm nắng mặt trời *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc đoạn -1 học sinh đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi đọc thầm theo + Chim sơn ca nói bơng cúc + Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc nào? xinh xắn làm sao! + Khi sơn ca khen ngợi, cúc + Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả cảm thấy nào? + Sung sướng khơn tả có nghĩa gì? + Nghĩa khơng thể tả hết niềm sung sướng GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 + Tác giả dùng từ để miêu tả tiếng + Chim sơn ca hót véo von hót sơn ca? + Véo von có ý nghĩa gì? + Là tiếng hót (âm thanh) cao, trẻo - Qua điều tìm hiểu, bạn - Chim sơn ca cúc trắng sống vui cho biết trước bị bắt bỏ vào lồng, vẻ hạnh phúc sống sơn ca cúc nào? - Gọi học sinh đọc đoạn 2, 3, - học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo + Hỏi: Vì tiếng hót sơn ca trở + Vì sơn ca bị nhốt vào lồng nên buồn thảm? + Ai người nhốt sơn ca vào lồng? + Có hai bé nhốt sơn ca vào lồng + Chi tiết cho thấy hai bé + Hai bé nhốt chim vô tâm sơn ca? sơn ca vào lồng mà không cho sơn ca giọt nước + Không vô tâm chim mà hai + Hai bé cắt đám cỏ có bé đối xử vơ tâm với bơng cúc trắng bỏ vào lồng chim cúc trắng, tìm chi tiết nói lên điều + Cuối chuyện xảy với - Chim sơn ca chết khát, bơng cúc chim sơn ca bơng cúc trắng? trắng héo lả thương xót + Tuy bị nhốt vào lồng chết, - Chim sơn ca dù khát phải vặt hết nắm chim sơn ca cúc trắng cỏ, khơng đụng đến bơng hoa Còn u thương Con tìm bơng cúc tỏa hương ngào ngạt để an chi tiết nói lên điều ủi sơn ca Khi sơn ca chết, cúc héo lả thương xót + Hai cậu bé làm sơn ca chết + Hai cậu bé đặt sơn ca vào hộp thật đẹp chôn cất thật long trọng + Long trọng có ý nghĩa gì? + Long trọng có nghĩa đầy đủ nghi lễ trang nghiêm + Theo em, việc làm cậu bé + Cậu bé làm sai hay sai? + Hãy nói lời khuyên em với + đến học sinh nói theo suy nghĩ cậu bé - Câu chuyện khuyên em điều gì? - Chúng ta cần đối xử tốt với vật loài cây, loài hoa *THGDBVMT: Chúng ta cần yêu quý - Học sinh lắng nghe vật môi trường thiên nhiên để sống ln đẹp đẽ có ý nghĩa HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Hướng dẫn học sinh cách đọc, nhấn giọng số từ ngữ - Cho nhóm tự chia đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Câu chuyện kể việc gì? - Em học qua câu chuyện? - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: Chúng ta cần yêu quý vật môi trường thiên nhiên để sống ln đẹp đẽ có ý nghĩa - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Vè chim Năm học 2017 - 2018 - Lớp theo dõi - Học sinh lắng nghe - Các nhóm chia đọc lại - Lớp lắng nghe, nhận xét - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính nhân trừ trường hợp đơn giản - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Nhận biết đặc điểm dãy số để viết số thiếu dãy số Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: 1a, 2, GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, thực hành Toán - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên cho học sinh - Học sinh tham gia chơi truyền điện đọc thuộc lòng bảng nhân - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính nhân trừ trường hợp đơn giản - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bài 1a: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp đọc kết 5x3=15 5x8=40 5x2=10 5x4=20 5x7=35 5x9=45 5x5=25 5x6=30 5x10=50 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - học sinh lên bảng chia sẻ, em làm phần: a) x – 15 = 35 – 15 = 20 b) x – 20 = 40- 20 = 20 c) x 10 – 28 = 50 – 28 = 22 - Tổ chức cho học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét bạn GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 bảng - Nhận xét làm em Bài 3: - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết Năm học 2017 - 2018 - Lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mỗi ngày Liên học giờ, tuần lễ Liên học ngày - Mỗi tuần lễ Liên học giờ? - Học sinh làm bài: Bài giải: Số Liên học tuần lễ là: x = 25 (giờ) Đáp số: 25 - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên Bài giải: 10 can đựng số lít dầu là: x 10 = 50 (l) Đáp số: 50l Bài tập (M4): - Đàm thoại: + Trong dãy số phần a, số sau số trước + Số sau số trước đơn vị đơn vị? + Trong dãy số phần a, số sau số trước + Số sau số trước đơn vị đơn vị? - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: với giáo viên a) 5; 10; 15; 20; 25; 30 b) 5; 8; 11; 14; 17; 20 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC BIẾT NÓI LỜI ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số yêu cầu, lịch - Bước đầu biết ý nghĩa việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch - Mạnh dạn nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình thường gặp ngày Kỹ năng: Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp hình đơn giản, thường gặp ngày Thái độ: Học sinh u thích mơn học, biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận nhóm, sách giáo khoa - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên nêu tình để học sinh đưa - Học sinh trả lời cách giải quyết: Khi quên mang sách mà em muốn bạn cho xem chung sách em nói nào? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Học sinh lắng nghe hành vi - Cách nói em gọi lời - Quan sát lắng nghe đề nghị, yêu cầu Để tìm hiểu sâu lời đề nghị, yêu cầu, học hơm nay: Biết nói lời đề nghị, yêu cầu - Giáo viên ghi tựa lên bảng HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Biết số yêu cầu, lịch GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu biết ý nghĩa việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp hình đơn giản, thường gặp ngày - Mạnh dạn nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp tình thường gặp ngày *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát mẫu hành vi: Làm việc lớp - Gọi em lên bảng đóng kịch theo tình - học sinh đóng vai theo tình sau u cầu lớp theo dõi có mẫu hành vi Cả lớp Giờ tan học đến Trời mưa to Ngọc quên theo dõi không mang áo mưa Ngọc đề nghị Hà: + Bạn làm ơn cho chung áo mưa với Mình qn khơng mang - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh khai thác - Nghe trả lời câu hỏi mẫu hành vi + Trời mưa to, Ngọc quên không mang áo mưa + Ngọc đề nghị Hà cho chung áo mưa Kết luận: Để chung áo mưa với Hà, Ngọc - Học sinh lắng nghe biết nói lời đề nghị nhẹ nhàng, lịch thể tôn trọng Hà tôn trọng thân - Gọi học sinh nhắc lại - đến học sinh nói lại - Khi đưa lời đề nghị, yêu cầu, cần - Cần nói với giọng nhẹ nhàng, nói với thái độ nào? thái độ lịch Việc 2: Đánh giá hành vi: Làm việc theo nhóm - Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh quan sát tranh nhận xét hành - Cả lớp chia thành nhóm, tổ vi tranh Nội dung thảo luận nhóm chức thảo luận sau: + Nhóm – tranh + Nhóm – tranh + Nhóm – tranh - Tổ chức cho nhóm chia sẻ kết - Các nhóm trình bày kết thảo luận - Giáo viên nhận xét chung - Kết luận T1: “ phải nói lời tử tế.” Là anh, - Học sinh lắng nghe muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Việc 3: Tập nói lời đề nghị, yêu cầu: Làm việc theo cặp - Yêu cầu học sinh suy nghĩ viết lại lời đề - Viết lời yêu cầu đề nghị thích nghị em với bạn hợp vào giấy - Thực hành đóng vai nói lời đề nghị yêu cầu GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp - Một số cặp trình bày, lớp theo dõi nhận xét Kết luận: Khi muốn nhờ việc - Học sinh nghe em cần nói lời đề nghị yêu cầu cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch Không tự ý lấy đồ người khác để sử dụng chưa phép Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1) HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Khi - Lắng nghe muốn nhờ việc em cần nói lời đề nghị yêu cầu cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch Không tự ý lấy đồ người khác để sử dụng chưa phép - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị để - Lắng nghe thực sau thực hành ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 23 tháng năm 2018 TOÁN: ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhận dạng gọi tên đường gấp khúc - Nhận biết độ dài đường gấp khúc - Biết tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài đoạn thẳng Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài đoạn thẳng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: 1a, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa, mơ hình đường gấp khúc gồm đọan (có thể ghép kín thành hình tam giác) - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Ai nhanh hơn: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi phép tính bảng nhân để học sinh nêu kết - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: trình bày vào Đường gấp khúc, Độ dài đường gấp khúc HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nhận dạng gọi tên đường gấp khúc - Nhận biết độ dài đường gấp khúc - Biết tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ - Học sinh quan sát hình vẽ đường gấp khúc ABCD (như phần học) Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận dạng đường gấp khúc ABCD Giáo viên hướng dẫn học sinh biết độ dài đường gấp khúc ABCD “Độ dài đường gấp khúc ABCD tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD” Gọi vài học sinh nhắc - Học sinh đọc: Đường gấp khúc lại, cho học sinh tính: ABCD 2cm + 4cm + 3cm = 9cm Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD 9cm - Học sinh lắng nghe Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết độ dài đường gấp khúc - Biết tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bài 1a: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng nối để có đường gấp khúc - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: - Giúp học sinh: Học theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang) Yêu cầu học sinh thực tương đối động tác - Ơn trò chơi Nhảy u cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia vào trò chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi, dụng cụ trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 4p - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu Đội Hình cầu học * * * * * * * * - Học sinh chạy vòng sân tập * * * * * * * * - Thành vòng tròn,đi thường….bước Thơi * * * * * * * * - Ôn TD phát triển chung: Mỗi động tác * * * * * * * * thực x nhịp- Gọi học sinh lên thực GV lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống 8p hông - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh - Nhận xét (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang 8p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh - Nhận xét (Chú ý theo dõi đối tượng M1) GV: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 Việc 3: Trò chơi Nhảy 10p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi - Nhận xét (Khích lệ tham gia tích cực đối tượng M1) III/ KẾT THÚC: - Thả lỏng :Cúi người …nhảy thả lỏng - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác học 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CẢM ƠN TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lại lời cảm ơn tình giao tiếp đơn giản (BT 1, 2) - Thực yêu cầu BT3 (tìm câu văn miêu tả bài, viết 2-3 câu loài chim) Kỹ năng: Học sinh đáp lại lời cảm ơn tình giao tiếp đơn giản Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *THGDBVMT: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não GV: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa tập 1, có Chép sẵn đoạn văn tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa, tập, tranh ảnh lồi chim mà u thích III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh đọc đoạn văn tả ngắn bốn mùa - Nhận xét, tuyên dương học sinh nói tốt - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lại lời cảm ơn tình giao tiếp đơn giản (BT 1,2) - Thực yêu cầu BT3 (tìm câu văn miêu tả bài, viết 2-3 câu loài chim) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc lớp - Treo tranh minh họa yêu cầu học sinh đọc - Học sinh quan sát tranh lời nhân vật tranh - Hỏi: Khi cụ già cảm ơn, bạn học sinh - Bạn học sinh nói: Khơng có nói gì? - Theo em, bạn HS lại nói vậy? Khi nói - Vì giúp cụ già qua đường với bà cụ, bạn nhỏ thể thái độ việc nhỏ mà tất ntn? làm Nói để thể khiêm tốn, lễ độ - Cho số học sinh đóng lại tình - Một số cặp học sinh thực hành trước lớp - Nhận xét, tuyên dương học sinh Bài tập 2: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh nhau, đóng - Học sinh làm việc theo cặp vai thể lại tình - Gọi cặp học sinh đóng lại tình - Học sinh lớp nhận xét - Yêu cầu lớp nhận xét đưa lời đáp đưa lời đáp khác (nếu khác có) - Giáo viên theo dõi - Tiến hành tương tự với tình lại - Nhận xét Bài tập 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự GV: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 lớp làm - Treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc đoạn - học sinh đọc văn Chim chích bơng - Một số học sinh trả lời đủ câu văn nói hình dáng chích bơng - Những câu văn tả hình dáng chích - Chích chim bông? xinh đẹp Hai chân xinh xinh hai tăm Hai cánh nhỏ xíu Cặp mỏ tí tẹo hai mảnh vỏ trấu chắp lại - Những câu văn tả hoạt động chim - Hai chân nhảy liên liến chích bông? Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút - Gọi số học sinh chia sẻ làm - Học sinh đọc làm - Nhận xét *THGDBVMT: Chim chích bơng lồi chim khác lồi vật có ích Vì vậy, cần phải có ý thức bảo vệ chúng bảo vệ môi trường thiên nhiên xung quanh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: Chim chích bơng - Lắng nghe loài chim khác lồi vật có ích Vì vậy, cần phải có ý thức bảo vệ chúng bảo vệ mơi trường thiên nhiên xung quanh - Dặn học sinh thực hành đáp lại lời cảm ơn - Lắng nghe thực người khác sống hàng ngày Những em chưa hoàn thành tập nhà làm tiếp, nhà Chuẩn bị sau: Đáp lời xin lỗi Tả ngắn loài chim ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: GẤP, CẮT, DÁN PHONG BÌ I MỤC TIÊU: GV: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: Biết cách gấp, cắt, dán phong bì Kỹ năng: Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng Phong bì chưa cân đối Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán phong bì Nếp gấp, đường cắt, đường dán thẳng, phẳng Phong bì cân đối Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Thích làm phong bì để sử dụng II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Phong bì mẫu + Giấy trắng giấy màu Kéo, bút màu - Học sinh: + Phong bì mẫu + Giấy trắng giấy màu Kéo, bút màu + Giấy thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm hình dáng, mặt trước, mặt sau phong bì *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Đưa phong bì mẫu cho học sinh quan sát - Quan sát - Phong bì có hình gì? - Hình chữ nhật - Mặt trước mặt sau phong bì - Mặt trước ghi “người gửi”, “người nào? nhận”; Mặt sau dán theo cạnh để đựng thư, thiệp chúc mừng Sau cho thư vào phong bì, người ta dán nốt cạnh lại HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp, cắt, dán phong bì thư *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân GV: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp phong bì - Quan sát, lắng nghe theo dõi - Lấy tờ giấy gấp thành hai phần theo chiều cách làm rộng H1 cho mép tờ giấy cách mép khoảng ô, H2 - Gấp hai bên H2, bên vào khoảng ô rưởi để lấy đường dấu gấp - Mở hai đường gấp ra, gấp chéo bốn góc H3 để lấy đường dấu gấp Bước 2: Cắt phong bì - Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu gấp để bỏ phần gạch chéo H4 H5 Bước 3: Dán thành phong bì - Gấp lại theo bước gấp hình 5, dán hai mép bên gấp mép theo đường dấu gấp (H6) ta phong bì - Học sinh thực hành theo nhóm Việc 2: Thực hành - Tổ chức thực hành theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn - Lắng nghe thực bị giấy thủ công cho tiết ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: GV: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 LỊCH SỰ KHI ĐƯA VÀ NHẬN ĐỒ Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, để tính nhẩm - Biết thừa số, tích - Biết giải tốn có phép nhân Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép nhân Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, 2, (cột 1), II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đốn nhanh đáp số: Giáo viên tổ chức cho đội lên bảng chơi: Tính độ dài đường gấp khúc có đoạn thẳng với độ dài đoạn thẳng sau: + + + = ? cm + + + = ? dm - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập chung HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, để tính nhẩm - Biết thừa số, tích - Biết giải tốn có phép nhân *Cách tiến hành: GV: 38 - Học sinh tham gia chơi, lớp làm ban giám khảo giáo viên - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết Năm học 2017 - 2018 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: 2x5=10 3x7=21 2x9=18 3x4=12 2x4=8 3x3=9 2x2=4 3x2=6 4x4=16 4x3=12 4x7=28 4x2=8 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: Trò chơi Ai nhanh - Giáo viên treo bảng phụ ghi nội dung tập tổ chức cho đội tham gia chơi Đội xong trước đội thắng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng Bài (cột 1): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Nhận xét làm em Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - u cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập GV: 39 5x10=50 4x10=40 3x10=30 2x10=20 - Học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ, giáo viên làm ban giám khảo - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh chia sẻ: 2x3=3x2 4x6>4x3 5x8>5x4 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mỗi học sinh mượn truyện - học sinh mượn truyện - Học sinh chia sẻ: Bài giải: học sinh mượn số truyện là: x = 40 (quyển sách) Đáp số: 40 sách - Học sinh nhận xét Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 µBài tập PTNL: Bài tập (cột 2) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên 4x9 x Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe sai Ôn tập tiết sau kiểm tra - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) SÂN CHIM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết xác tả, trình bày hình thức văn xi - Làm tập 2a, tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ch/tr Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) GV: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn trích nói nội dung gì? + Về sống loài chim sân chim + Đoạn văn có câu? + Đoạn văn có câu + Trong có dấu câu nào? + Dấu chấm, dấu phẩy + Chữ đầu đoạn văn viết nào? + Viết hoa lùi vào ô vuông + Các chữ đầu câu viết nào? + Viết hoa chữ đầu câu văn - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: làm, tổ, trứng, nói chuyện, nữa, sinh viết bảng lớp trắng xố, sát sơng - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân GV: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại bài, dừng lại phân tích từ - Học sinh đổi chéo vở, kiểm tra khó cho học sinh sốt lỗi cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Học sinh phân biệt ch/tr *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu - Cho học sinh làm bài, em lên bảng chia sẻ - Học sinh làm bài: Đánh trống, chống gậy, chèo bẻo, leo trèo, truyện, câu chuyện - Gọi học sinh nhận xét bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa - Lắng nghe Bài 3a: Trò chơi Ai nhanh – Ai - Cho học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc - Hoạt động theo nhóm - Ví dụ: Con chăm sóc bà./ Mẹ chợ./ Oanh trồng cây./ Tờ giấy trắng tinh./ Mái tóc bà nội bạc trắng./… - Cùng học sinh nhận xét, tổng kết trò chơi - Học sinh nhận xét, bình chọn chốt lại đội thắng HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực GV: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Một trí khơn trăm trí khơn ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: GV: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu số nghề nghiệp hoạt động sinh sống người dân nơi học sinh Một số học sinh mô tả số nghề nghệp, cách sinh hoạt người dân nơi vùng nông thôn Kỹ năng: Rèn kĩ định Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *THGDBVMT: Biết mơi trường cộng đồng: cảnh quan tự nhiên, phương tiện giao thông vấn đề môi trường sống xung quanh Có ý thức bảo vệ mơi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa trang 44, 45, 46, 47 Tranh ảnh sưu tầm nghề nghiệp hoạt động người dân - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Em làm để đảm bảo an - Học sinh trả lời GV: 44 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 toàn ngồi sau xe đạp, xe máy? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Hôm thầy - Lắng nghe hướng dẫn cho em biết sống xung quanh - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: Nêu số nghề nghiệp hoạt động sinh sống người dân nơi học sinh Một số học sinh mô tả số nghề nghệp, cách sinh hoạt người dân nơi vùng nông thôn *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: Nhận biết nghề nghiệp sống nơng thơn Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo nhóm - Các nhóm thảo luận - Cho học sinh quan sát tranh (phóng to) - Học sinh quan sát trả lời nói em nhìn thấy hình? - Diễn tả sống đâu? sao? Bước 2: Đại diện nhóm lên trình bày - u cầu nhóm chia sẻ kết - Mỗi em trả lời tranh Học sinh khác bổ sung Chẳng hạn: + Hình 1: Trong hình phụ nữ dệt vải Bên cạnh người phụ nữ có nhiều mảnh vải với màu sắc sặc sỡ khác + Hình 2: Trong hình gái hái chè Sau lưng cô gùi nhỏ để đựng chè + Hình 3:… - Cả lớp theo dõi nhận xét Kết luận: Những tranh thể - Lắng nghe nghề nghiệp sinh hoạt người dân nông thôn vùng miền khác đất nước Việc 2: Nói sống địa phương Mục tiêu: Học sinh có hiểu biết sống sinh hoạt người dân địa phương Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm - Học sinh xếp tranh theo nhóm cử tranh ảnh, báo nói sống đại diện lên giới thiệu trước lớp GV: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 2017 - 2018 hay nghề nghiệp người dân địa phương HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy, giáo dục học sinh (THGDBVMT): Phải có ý thức bảo vệ mơi trường - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Chuẩn bị tranh ảnh cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 46 Tiểu học .. .Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17 - 20 18 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối... e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe GV: 22 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17 - 20 18... cặp học sinh thực hành hỏi đáp - Một số cặp lên bảng thực hành: trước lớp a) Học sinh 1: Bông cúc trắng mọc đâu? Học sinh 2: Bông cúc trắng mọc GV: 25 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 21 Năm học 20 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 21 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan