0

Tuần 20 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 4,574 87
  • Tuần 20 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2017, 14:47

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 20 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc BỐN ANH TÀI (tt) (Truyện dân tộc Tày) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp nội dung câu chuyện -Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: GD học sinh tích cực học tập * KNS: -Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân Hợp tác Đảm nhận trách nhiệm II CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ đọc SGK, bảng phụ (hoặc băng giấy) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) - HS chơi trò chơi “Hộp q bí mật” -TBHT điều khiển trò chơi + Sau trẻ sinh ra,vì cần có người mẹ? + Bố giúp trẻ gì? + Ơng bà giúp trẻ gi? - Nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: : Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp nội dung câu chuyện * Cách tiến hành: Hoạt động lớp HĐ1: Luyện đọc: GV HS chia đoạn: đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến yêu tinh Đoạn 2: Phần lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc Giáo viên: HOẠT ĐỘNG HỌC + Hát – báo cáo sĩ số + Vì trẻ cần tình yêu lời ru, trẻ cần bế bồng, chăm sóc + Giúp trẻ hiểu biết, bảo cho trẻ ngoan, dạy trẻ biết nghĩ - Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc Trường Tiểu học: Giáo án lớp - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm + Đoạn 1: đọc với giọng hồi hộp Đoạn giọng gấp gáp, dồn dập, trở lại giọng khoan thai (câu kết) Nhấn giọng từ ngữ: vắng teo, lăn ngủ, cửa, thò đầu, lè lưỡi, đấm cái, gãy gần hết, quật túi bụi, … * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc cho lưu lốt Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp giúp đỡ nào? - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + u tinh có phép thuật đặc biệt? Năm học 2017 - 2018 - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Anh em Cẩu Khây gặp bà cụ sống sót Bà cụ nấu cơm cho họ ăn cho họ ngủ nhờ - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Có phép thuật phun nước mưa làm nước dâng ngập cánh đồng, làng mạc + Thuật lại chiến đấu bốn + Yêu tinh tò đầu vào … quy hàng anh em chống yêu tinh +Vì anh em Cẩu Khây chiến thắng + Anh em Cẩu Khây đoàn kết, có sức yêu tinh khoẻ, có tài phi thường, có lòng dũng cảm … + Ý nghiã câu chuyện gì? + Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời phục yêu tinh, cứu dân làng anh em câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả Cẩu Khây lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớ -Gọi em đọc tiếp nối đoạn bài, lớp theo dõi, nêu giọng đọc - em đọc tiếp nối đoạn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Đọc mẫu đoạn văn + Theo dõi, nêu cách đọc hay +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Luyện đọc theo nhóm: đọc phân vai + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm + Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn + Bình chọn nhóm đọc hay nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu ý nghĩa học? - Em học tập điều anh em Cẩu Khây? - Dặn HS nhà học bài, Chuẩn bị bài” Trống đồng Đông Sơn” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán PHÂN SỐ I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bước đầu nhận biết phân số; biết phân số có tử số, mẫu số; biết đọc, viết phân số -Kĩ năng: Bt cần làm : Bài 1, Khuyến khích HS khá, giỏi làm tất tập -Thái độ: GD học sinh tích cực học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Các hình minh hoạ SGK tr.106, 107 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Giáo viên: HOẠT ĐỘNG HỌC Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Khởi động: (5p) - Trò chơi: Bắn tên TBHT điều khiển trò chơi + Hãy tính diện tích hình bình hành biết chiều cao cạnh đáy là: a) 3cm,8cm b) 5dm, 10dm - Củng cố trò chơi, nhận xét, khen, vào Hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Bước đầu nhận biết phân số; biết phân số có tử số, mẫu số; biết đọc, viết phân số * Cách tiến hành:Cả lớp Giới thiệu phân số - GV treo lên bảng hình tròn (như SGK) hướng dẫn HS quan sát hình tròn: - Hình tròn chia thành phần nhau? - Có phần tơ màu? - GV: Chia hình tròn thành phần nhau, tơ màu phần Ta nói: Đã tơ màu năm phần sáu hình tròn + Năm phần sáu viết thành - Hát HS lên bảng tính, cá lớp làm vào nháp: a S = x8 = 24 (cm2) b S = x 10 = 50 (dm2) - Ghi - HS quan sát hình + phần + phần - HS lắng nghe (viết số 5, viết gạch ngang, viết số gạch ngang thẳng cột với số - GV yêu cầu HS đọc viết - GV giới thiệu tiếp: Ta gọi phân số, tử số, mẫu số - Khi viết phân số mẫu số viết đâu? - Mẫu số phân số cho em biết điều gì? => GV nêu: Ta nói mẫu số tổng số phần chia Mẫu số phải khác - Khi viết phân số tử số viết đâu? - Tử số cho em biết điều gì? => Gv nêu: Ta nói tử số số phần Giáo viên: - HS viết đọc năm phần sáu - 2- HS nhắc lại + Viết vạch ngang + Hình tròn chia thành phần - HS lắng nghe + Viết vạch ngang + Có phần tô màu Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tơ màu - GV đưa hình tròn (như SGK) hỏi: - Đã tô phần hình tròn? Hãy giải thích? - Nêu tử số mẫu số phân số ? - GV tiến hành tương tự với phân - HS lắng nghe + Đã tơ hình tròn Vì hình tròn chia thành phần tô màu phần + Phân số có tử số mẫu số 2 ; ; cho HS tự nêu nhận xét => GV nhận xét: ; ; ; ; - HS nêu giải thích phân số Mỗi phân số có tử số mẫu số Tử số số tự nhiên viết vạch ngang Mẫu số số tự nhiên khác viết vạch ngang HĐ thực hành:(17p) * Mục tiêu: Bt cần làm : Bài 1, Khuyến khích HS khá, giỏi làm tất tập * Cách tiến hành: Cả lớp, nhóm, nhân Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - YC HS lớp làm vào - Gọi HS báo cáo kết phần, HS khác nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - HS lắng nghe số: - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: 3 ; ; ; ; ; 10 - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: Phân số Tử số Mẫu số 6 11 11 10 12 Bài 2: - GV treo bảng phụ có kẻ sẵn bảng số tập - Yc HS tự làm bài, 2HS làm bảng lớn - Gọi HS nhận xét làm bảng - GV nhận xét, chốt đáp án Phân số 18 18 25 12 10 12 Tử số Mẫu số 18 18 25 12 55 55 * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV tóm tắt nội dung kiến thức vừa Giáo viên: - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học Gọi HS nêu phân số cho biết tử số mẫu số phân số - Dặn HS làm lại vào (nếu chưa xong), làm VBT Chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS: * Nếu thời gian: GV hỏi xem HS hoàn thành Bài 3: lại gắn bảng phụ nêu cách ; 11 ; ; ; 52 12 10 84 làm để lớp nhận xét, chữa Bài 4: đọc là: Năm phần chín đọc là: Tám phần mười bảy 17 đọc là: Ba phần hai mươi bảy 27 19 đọc là: Mười chín phần ba mươi ba 33 80 đọc là: Tám mươi phần trăm 100 Điều chỉnh: Khoa học KHƠNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu số ngun nhân gây nhiễm khơng khí: khói, khí độc, loại bụi, vi khuẩn,… -Kĩ năng: HS biết làm để khơng khí khơng bị nhiễm -Thái độ: GD HS bảo vệ bầu khơng khí * KNS:-Tìm kiếm xử lí thơng tin hành động gây ô nhiễm môi trường -Xác định giá trị thân qua đánh giá hành động liên quan tới nhiễm khơng khí -Trình bày, tun truyền việc bảo vệ bầu khơng khí -Lựa chọn giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí * BVMT: -Ơ nhiễm khơng khí, nguồn nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Hình trang 78, 79 SGK Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Sưu tầm hình vẽ, tranh ảnh cảnh thể bầu khơng khí sạch, bầu khơng khí bị nhiễm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Khởi động:(3p) TBHT điêu khiển lớp chơi trò chơi: Hộp - Hát chơi trò chơi quà bí mật + Nêu tác hại bão gây ra? + Bão gây thiệt hại nhà cửa, mùa màng người,… + Nêu lại ghi nhớ học trước + HS đọc học - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức:(27p) HĐ1: Tìm hiểu khơng khí nhiễm Khơng khí bị nhiễm khơng khơng khí sạch: khí sạch: + GV u cầu HS quan sát hình1,2,3,4 - Quan sát hình SGK trả lời hình thể bầu - Một số em trình bày kết quả: khơng khí sạch, hình thể + Hình 2: Khơng khí bầu khơng khí bị nhiễm? + Hình 1, 3, 4: Khơng khí bẩn - Nhắc lại số tính chất khơng khí, từ rút nhận xét, phân biệt khơng khí khơng khí bẩn => Kết luận: + Khơng khí khơng khí suốt, khơng màu, khơng mùi, khơng vị; chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với tỉ lệ thấp; không làm hại đến sức khỏe người + Khơng khí bẩn hay nhiễm khơng khí có chứa loại khói, khí độc, loại bụi, vi khuẩn tỉ lệ cho phép ; có hại cho sức khỏe người sinh vật khác HĐ2: Thảo luận ngun nhân Ngun nhân làm khơng khí bị gây nhiễm khơng khí nhiễm: - Theo em nguyên nhân làm - Nguyên nhân làm khơng khí bị cho khơng khí bị nhiễm? (liên hệ thức tế nhiễm khí thải nhà máy; hiểu biết em) khói, bụi, khí độc phương tiện giao thơng thải ra; khí độc, vi khuẩn - Nêu tác hại khơng khí bị nhiễm? rác thải sinh … - Kết luận: Ngun nhân làm khơng khí bị - Làm hại tới sức khoẻ người ô nhiễm bụi, khí độc sinh vật khác *GD BVMT: Em cần làm để bảo vệ bầu khơng khí sạch? - HS nêu VD: + Không xả rác bừa Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Trồng nhiều xanh + Vẽ tranh truyên truyền người bảo vệ bầu khơng khí HĐ tiếp nối:(5p) - GV củng cố học - Gọi HS nhắc lạ nội dung - HS nêu ghi nhớ SGK - Giáo dục HS có ý thức giữ bầu khơng khí Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thứ ba, ngày tháng năm 2018 Chính tả (Nghe – viết) CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; trình bày hình thức văn xuôi -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ BT(2) a; BT(3) a -Thái độ: GD HS ý thức rèn chữ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một số tờ phiếu viết nội dung BT2a hay b, 3a hay b - Tranh minh họa truyện BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Khởi động: (5p) - GV gọi HS lên bảng làm lại tập - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; trình bày hình thức văn xi * Cách tiến hành: HĐ lớp HĐ1: Hướng dẫn viết tả: - GV gọi HS đọc viết + Nêu nội dung viết? + Viết từ khó * KL: Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs nghe -viết tốt Giáo viên: HOẠT ĐỘNG HỌC - Hát - HS lên bảng, lớp làm vào nháp Nghe – viết: Cha đẻ lốp xe đạp - HS đọc to, lớp đọc thầm + Nói lên đời lốp xe đạp - Tìm luyện viết từ khó: nẹp sắt, Đân – lớp, ngã, … Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tả theo cách viết đoạn văn xuôi * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đơi + GV đọc cho HS sốt - Đọc tồn cho HS sốt lỗi * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa + Thu chữa nhận xét (sửa lỗi sai bản) * KL: Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT2(a), BT 3(b) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp - HS viết - Trao soát - Đổi cho HS chữa viết - HS sửa sai Thực theo yêu cầu GV Đ/a:Các từ cần điền: Cuốc, buộc, thuốc, chuột * Hướng dẫn viết từ khó: - u cầu HS tìm, luyện viết từ khó, dễ lẫn viết tả * Viết tả: - GV đọc cho HS viết - GV đọc cho HS soát - GV thu vở, chấm - Nhận xét sửa sai lỗi HĐ2: Hướng dẫn làm tập tả: Bài 2a: Điền vào chỗ trống – Gọi HS đọc yêu cầu - Thực theo yêu cầu GV - Yêu cầu HS tự làm Đ/a: Các từ cần điền: - Gọi HS đọc chữa (nếu sai) Trí, chưa, trình - Chốt lời giải Bài 3a: Tìm tiếng thích hợp với trống… a) Tiếng có âm đầu tr hay ch -Gọi HS nêu yêu cầu BT -Hướng dẫn quan sát tranh minh họa để hiểu thêm nội dung mẩu chuyện - YC HS làm theo cặp - Gọi đại diện 1cặp báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV chốt lại lời giải + Chuyện có tính khơi hài chỗ nào? + Nhà bác học đãng trí tới mức phải tìm vé đến tốt mồ hơi, khơng phải để trình cho người sốt vé mà để nhớ định xuống ga * KL: Hoạt động tiếp nối:(3p) - Yêu cầu HS nhớ truyện để kể lại cho người thân nghe; nhắc em hay viết sai tả nhà viết lại lần từ ngữ ôn luyện.Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ? I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nắm vững kiến thức kĩ sử dụng câu kể Ai làm gì? Để nhận biết câu kể đoạn văn (BT1), xác định phận CN, VN câu kể tìm (BT2) -KĨ năng: Viết đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? (BT3) -Thái độ: HS khá, giỏi viết đoạn văn (ít câu) có 2, câu kể học (BT3) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Khởi động: (5p -Hs chơi trò chơi: Hộp q bí mật TBHT điều khiển trò chơi: + em làm lại BT1, tiết trước + em đọc thuộc lòng câu tục ngữ BT3 - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành:(28p) Giáo viên: - Hs hát chơi trò chơi - Lớp theo dõi nhận xét 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - GV viết số đo đại lượng lên bảng yêu cầu HS đọc - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - Củng cố cách đọc số đo đại lượng * Lưu ý hs M1+M2 viết phân số Bài 2: Viết phân số - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - GV YC HS tự làm vào - GV gọi 2HS lên bảng, HS đọc cho HS viết - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - Củng cố cách viết phân số * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 Bài 3: Viết số tự nhiên sau dạng phân số có mẫu số - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - GV yêu cầu HS tự làm sau đổi chéo để kiểm tra - GV yêu cầu HS nêu kết quả, HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV tóm tắt lại kiến thức cần nhớ - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS:(M3+M4) Bài 4: Viết phân số: a Bé 1; b Bằng 1; c Lớn - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc trước lớp: Một phần hai ki – lô -gam; Năm phần tám mét; Mười chín phần mười hai giờ; Sáu phần trăm mét -HS viết chia sẻ - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: 18 72 ; ; ; 10 85 100 Thực theo yêu cầu GV Đ/a: 8= 14 32 ; 14 = ; 32 = ; = ; = 1 1 1 - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: Bài 4: (HS tự viết) VD: ; ; 11 11 - Bằng 1: ; ; 11 19 - Lớn 1: ; ; 11 - Bé 1: Bài 5: Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 5: Mỗi đoạn thẳng a) CP = CD ; PD = CD 4 chia tahnhf phần có độ dài Viết vào chỗ chấm theo mẫu: b) MO = MN ; ON = MN 5 Điều chỉnh: Đạo đức KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (T2) I MỤC TIÊU: - Biết cần phải kính trọng biết ơn người lao động - Bước đầu biết cư xử lễ phép với người lao động biết trân trọng, giữ gìn thành lao động họ - Biết nhắc nhở bạn phải kính trọng biết ơn người lao động * KNS: Tôn trọng giá trị sức lao động -Thể tôn trọng, lễ phép với người lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng - Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (3p) -TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Hãy giới thiệu nghề nghiệp bố mẹ bạn? + Vì số bạn lớp lại cười nghe bạn Hà giới thiệu nghề nghiệp bố mẹ mình? Củng cố trò chơi, - Nhận xét, chuyển sang Hoạt động thực hành: (29p) * Hoạt động 1: Đóng vai: (Bài tập 4) - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Chia lớp thành nhóm 4: đóng vai theo tình huống, sau thực trước lớp Tình 1: Trưa hè bác đưa thư Giáo viên: - Hát + Vì bạn cho nghề bố mẹ bạn Hà người lao động khơng đáng kính trọng … - Hs thảo luận đóng vai nhóm *Lớp chia thành nhóm 4: đóng vai theo tình huống, sau thực trước lớp: + Cảm ơn bác (nhận thư tay) 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp mang thư tới cho nhà tư Tư Tình 2: Hân nghe số bạn lớp nhại tiếng bà bán hàng rong Hân … Năm học 2017 - 2018 Mời bác vào nhà uống nước + Hân: Các ban ạ, người có quê hương Tiếng nói phong tục tập quán họ, nhại tiếng họ không nên + Các bạn ngồi chơi yên tĩnh để bố làm việc Tình 3: Các bạn Lan đến chơi nô đùa lúc bố Lan làm việc góc phòng Lan … - GV khen nhóm săm vai tốt * Hoạt động 2:Trưng bày sản phẩm Bài 5: Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ, - HS trình bày kết theo nhóm Báo thơ, hát nói người lao động, cáo kết trước lớp Bài 6: Kể, vẽ người lao động mà - Lớp nhận xét em thích - HS thi kể, vẽ người lao động Hoạt động tiếp nối:(3p) - Đọc lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS yêu lao động, phê phán thói chây lười - Nhận xét tiết học Chuẩn bị sau Điều chỉnh: _ Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2018 Tập làm văn LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nắm cách giới thiệu địa phương qua văn miêu tả (BT1) -Kĩ năng: Bước đầu biết quan sát trình bày vài nét đổi nơi HS sống (BT2) -Thái độ: GD HS tích cực học tập *KNS: Thu lập, xử lí thông tin (về địa phương cần giới thiệu) -Thể tự tin -Lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẽ, bình luận (về giới thiệu) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa số nét đổi địa phương em - Bảng phụ viết dàn ý giới thiệu Mở bài: Giới thiệu chung địa phương em sinh sống (tên, đặc điểm chung) Thân bài: Giới thiệu đổi địa phương Kết bài: Nêu kết đổi địa phương, cảm nghĩ em đổi Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Khởi động: (5p) Hs hát kết hợp với vận động để chuyển vào Hoạt động thực hành: (29p) Bài tập 1: - GV yêu cầu HS đọc nội dung tập - GV giúp HS nắm dàn ý giới thiệu: Nét Vĩnh Sơn giới thiệu Dựa theo mẫu đó, lập dàn ý vắn tắt giới thiệu - GV đưa bảng phụ có ghi dàn ý, yêu cầu HS đọc Bài tập 2: - GV yêu cầu HS đọc nội dung tập - GV giúp HS xác định yêu cầu đề bài, tìm nội dung cho giới thiệu; nhắc HS ý điểm sau: + Các em phải nhận đổi phố phường nơi sinh sống (có thể nơi trường đóng) để giới thiệu nét đổi Những đổi là: giữ gìn phố phường đẹp, chống tệ nạn ma túy, xây dựng thêm nhiều trường học, lớp học ……… - HS thảo luận nhóm - HS đọc nội dung tập Cả lớp theo dõi Sgk - HS làm cá nhân, đọc thầm văn, suy nghĩ, trả lời câu hỏi - Vài HS đọc - HS đọc yêu cầu đề - HS ý + Em chọn đổi hoạt động em thích có ấn tượng để giới thiệu + Nếu khơng tìm thấy đổi mới, em giới thiệu trạng địa phương & mơ ước đổi - Tổ chức cho HS thực hành giới thiệu đổi địa phương: + Thực hành giới thiệu nhóm + Thi giới thiệu trước lớp + Cả lớp bình chọn người giới thiệu địa phương tự nhiên, chân thực, hấp dẫn - HS thực hành giới thiệu đổi địa phương: + Thực hành giới thiệu nhóm + Thi giới thiệu trước lớp + Cả lớp bình chọn người giới thiệu địa phương tự nhiên, chân thực, hấp dẫn - GV nhận xét - * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 viết văn giới thiệu địa phương Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Yêu cầu HS nhà viết lại vào giới thiệu em - Sau tiết học, tổ chức cho HS treo ảnh đổi địa phương mà GV & HS sưu tầm - Chuẩn bị bài: Trả văn miêu tả đồ vật Điều chỉnh: Toán PHÂN SỐ BẰNG NHAU I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bước đầu nhận biết tính chất phân số, phân số -Kĩ năng: BT cần làm: Bài Khuyến khích HS khiếu làm tất tập -Thái độ: GD HS tích cực học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Hai băng giấy học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (3p) TBHT điều khiển trò chơi: BẮn tên + Hãy nêu VD phân số bé 1? - Hs tham gia trò chơi + Hãy nêu VD phân số lớn 1? + Hãy nêu VD phân số 1? - TBHT củng cố trò chơi khen ngợi bạn - GV nhận xét, khen/ động viên Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Bước đầu nhận biết tính chất phân số, phân số * Cách tiến hành:Hoạt động lớp Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Nhận biết hai phân số - GV đưa hai băng giấy nhau, đặt băng giấy lên băng giấy cho HS thấy băng giấy +Em có nhận xét băng giấy này? - GV dán băng giấy lên bảng + Băng giấy thứ chia thành phần nhau, tô màu phần?Hãy nêu phân số phần tô màu băng giấy thứ + Băng giấy thứ chia thành phần nhau, tô màu phần? Hãy nêu phân số phần tô màu băng giấy thứ hai + Hãy so sánh phần tô màu hai băng giấy + Vậy - HS quan sát thao tác GV - Hai băng giấy (như nhau,giống nhau) - phần nhau, tô màu phần - băng giấy tô màu - phần nhau, tô màu phần - băng giấy tô màu - Bằng 6 băng giấy so với băng giấy - băng giấy = băng giấy nào? 6 băng giấy so với băng - = 8 giấy, so sánh +Từ so sánh - Nhận xét: Từ hoạt động em - HS thảo luận cặp đơi sau phát biểu ý kiến: biết phân số Vậy làm để từ phân số phân số ta có 3x2 = = 4 x2 +Như để từ phân số 3 có phân - Để từ phân số có đượ phân số , 4 , ta nhân tử số mẫu số ta nhân tử số mẫu số phân số với phân số với mấy? số + Khi nhân tử số mẫu số - Ta phân số phân số phân số cho số tự nhiên khác 0, cho gì? + Hãy tìm cách để từ phân số ta có - HS thảo luận, sau phát biểu ý kiến: 6:2 = = 8:2 phân số ? + Như để từ phân số số có phân - Để từ phân số có phân số , 8 , ta chia tử số mẫu số ta chia tử số mẫu số phân Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp phân số Năm học 2017 - 2018 cho mấy? số cho + Khi chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác 0, gì? - GV gọi HS đọc tính chất PS * Lưu ý trợ giúp hs M1+M2 Hoạt động thực hành:(15p) *Mục tiêu: Cần làm Khuyến khích HS khiếu làm tất tập * Cách tiến hành: Thảo luận nhóm, cá nhân Bài 1: Viết số thích hợp vào trống - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng, lớp làm vào - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - YC HS nêu rõ cách xác định số để điền vào ô trống - GV chốt đáp án - Củng cố tính chất phân số - Khi chia hết tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác ta phân số phân số cho - HS đọc trước lớp - Thực theo yêu cầu GV = x3 x3 = 15 4 x2 = = 7 x 14 3 x 12 = = 8 x 32 6:3 = = 15 15 : 15 15 : = = 35 35 : 48 48 : = = 16 16 : Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV yêu cầu HS nêu lại tính chất phân số - GV tổng kết học, dặn dò HS ghi nhớ tính chất phân số, làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau * Bài tập PTNL HS:(M3+M4) Bài 2:Tính so sánh kết quả: a 18 : (18 x ) : ( x ) b 81 : ( 81 : ) : ( : ) Bài 3: Viết số thích hợp vào trống: Giáo viên: 37 = 12 = 16 18 = 60 10 56 = 32 - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: Bài 2: a) 18 : = (18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 b) 81 : = (81 : 3) : (9 : 3) = 27 : = Bài 3: 50 10 = = 75 15 3 12 b) = = = 10 15 20 a) Điều chỉnh: Khoa học BẢO VỆ BẦU KHƠNG KHÍ TRONG SẠCH I MỤC TIÊU: - Nêu số biện pháp bảo vệ khơng khí sạch: thu gom, xử lí phân, rác hợp lí; giảm khí thải, bảo vệ rừng trồng cây,… (Không yêu cầu tất học sinh vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu khơng khí Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để em có khả vẽ tranh, triển lãm) * KNS: -Tìm kiếm xử lí thơng tin hành động gây nhiễm môi trường -Xác định giá trị thân qua đánh giá hành động liên quan tới ô nhiễm không phí -Trình bày, tun truyền việc bảo vệ bầu khơng khí -Lựa chon giải pháp bảo vệ mơi trường khơng khí * BVMT: -Bảo vệ, cách thức làm cho nước sạch, tiết kiệm nước; bảo vệ bầu khơng khí II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, luyện tập-thực hành Đồ dùng dạy học: - Hình trang 80, 81 SGK - Sưu tầm tư liệu, hình vẽ, tranh ảnh hoạt động bảo vệ mơi trường khơng khí III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ KHởi động:( 5p) - TBHT điều khiền lớp chơi trò chơi Hộp q bí mật + Nêu ngun nhân gây nhiễm khơng khí? + Nêu lại ghi nhớ học trước HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) Hoạt động 1: Các biện pháp bảo vệ bầu khơng khí: Giáo viên: 38 - HS hát chơi trò chơi + Do khói, khí độc loại vi khuẩn… + HS nêu học Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Quan sát tranh nêu việc nên làm việc khơng nên làm? - Quan sát hình SGK – thảo luận nhóm đơi + Những việc nên làm: Hình 1, 2, 3, 5, 6, + Những việc khơng nên làm: Hình - Kết luận: Chống nhiễm khơng khí cách: + Thu gom xử lí rác, phân hợp lí + Giảm lượng khí thải độc hại xe có động chạy xăng, dầu nhà máy; giảm khói đun bếp … + Bảo vệ rừng trồng nhiều xanh để giữ cho bầu khơng khí lành Hoạt động 2: Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu khơng khí sạch: - Chia nhóm giao nhiệm vụ cho - Nhóm trưởng điều khiển bạn làm nhóm: việc + Xây dựng cam kết bảo vệ bầu - Các nhóm treo sản phẩm nhóm khơng khí mình, cử đại diện phát biểu cam kết + Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh nhóm việc thực bảo vệ bầu tuyên truyền cổ động người khơng khí nêu ý tưởng bảo vệ bầu khơng khí tranh cổ động nhóm vẽ + Phân cơng thành viên nhóm - Các nhóm khác góp ý kiến vẽ viết phần tranh - Đi tới nhóm kiểm tra, giúp đỡ, đảm bảo HS tham gia - Đánh giá, nhận xét, chủ yếu khen sáng kiến tuyên truyền cổ động người bảo vệ bầu không khí sạch; tranh vẽ đẹp hay xấu khơng quan - HS nêu ghi nhớ SGK trọng Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV củng cố học - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ bầu khơng khí - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thể dục ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRÒ CHƠI"THĂNG BẰNG" I MỤC TIÊU: - Thực chuyển hướng phải, trái - Trò chơi"Thăng bằng" YC biết cách chơi tham gia trò chơi trò chơi Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS chuẩn bị quần áo thể thao giày dép quai hậu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ khởi động: (3p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p học 70-80m - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình 2l x 8nh tự nhiên 2p - Tập thể dục phát triển chung - Trò chơi" Có chúng em" HĐ bản: (27p) - Ôn chuyển hướng phải, trái 12-14p Chia lớp thành tổ tập luyện theo khu vực 7-8p qui định, điều khiển tổ trưởng GV lại quan sát sửa sai giúp đỡ HS thực chưa 4-5p * Thi đua tập hợp hàng ngang, dóng hàng, theo 1-4 hàng dọc chuyển hướng phải trái.Lần lượt tổ thực 5-6p - Trò chơi"Thăng bằng" Cho HS khởi động lại khớp, nhắc lại cách chơi, tổ tiếp tục chơi thi đua với nhau.GV điều khiển PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O X X X X X   Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đi thường theo nhịp hát 2-3p XXXXXXXX - Đứng chỗ thực thả lỏng, hít thở 1p XXXXXXXX sâu 2p  - GV HS hệ thống nhận xét - Về nhà ôn động tác RLTTCB Điều chỉnh: _ Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục Tiết 40: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRỊ CHƠI "LĂN BĨNG BẰNG TAY" I MỤC TIÊU: - Thực động tác chuyển hướng phải, trái - Trò chơi"Lăn bóng tay" YC biết cách chơi bước đầu tham gia trò chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS chuẩn bị quần áo thể thao giày dép quai hậu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ khởi động: (3p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Giậm chân chỗ, vỗ tay hát - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Khởi động khớp cổ chân, cổ tay, gối, vai, hông - Trò chơi" Quả ăn được" HĐ bản: (27p) - Ôn theo 1-4 hàng dọc Cán điều khiển, GV bao quát chung nhắc nhở em thực chưa xác - Ơn chuyển hướng phải trái Cho HS tập luyện theo tổ khu vực quy định - Làm quen trò chơi"Lăn bóng tay" GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho tổ chơi thử, sau cho lớp chơi thức Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p 70-80m 1p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p XXXXXXXX XXXXXXXX 7-8p  7-8p  X X X X X O O X X X X X  X X X  X X -X -  X X -X -   Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đứng chỗ, vỗ tay hát Giáo viên: 1-2p 41 XXXXXXXX Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV HS hệ thống nhận xét 1-2p XXXXXXXX - Về nhà ôn động tác đều, tập  RLTTCB học Điều chỉnh: _ Kĩ thuật VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG RAU, HOA I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đặc điểm, tác dụng số vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trồng, chăm sóc rau, hoa -Kĩ năng: Biết cách sử dụng số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản -Thái độ: Yêu thiên nhiên, tích cực trồng rau, xanh BVMT, II CHUẨN BỊ: Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: - Tranh ảnh, dụng cụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (3p) - Hs hát khởi động với trò chơi: Hộp q bí mật + Nêu lợi ích việc trồng rau, hoa? + Nêu vài cách làm đất trồng rau, hoa? + HS đọc học - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành: (27p) * Tìm hiểu vật liệu chủ yếu sử dụng gieo trồng: - Kể tên số hạt giống rau, hoa mà em biết? - Ở gia đình em thường bón phân cho rau hoa? Theo em dùng loại phân tốt nhất? + Chúng ta nên trồng rau, hoa vào Giáo viên: HOẠT ĐỘNG HỌC Hát + Vì rau dùng làm thực phẩm cho người,… + HS đọc học Vật liệu: a Hạt giống: - HS đọc nội dung mục - SGK + Hạt rau: Cải, muống, mồng tơi,… + Hạt hoa: Cúc vạn thọ, cúc đại đoá,… b Bón phân: + Phân chuồng, phân xanh, vi sinh, + Tuỳ thuộc vào loại rau, hoa mà bón phân cho chúng… c Đất trồng: + Nên chọn đất trồng thích hợp với loại 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp nơi đất phát triển tốt? GV kết luận theo nội dung SGK HĐ2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu dụng cụ chủ yếu sử dụng gieo trồng: + Em cho biết lưỡi cán cuốc gì? Năm học 2017 - 2018 rau, hoa Dụng cụ trồng rau, hoa - HS đọc nội dung phần – SGK a Cuốc: + Lưỡi cuốc làm sắt, cán cuốc làm tre gỗ b Dầm xới: + Dầm xới có phận, + Nó có hai phận lưỡi cán, thường dùng để làm gì? dùng để xới đất đào hốc c Cào: + Theo em cào dùng để làm + Cào cho đất bằng… gì? d Vồ đập đất: + Quan sát hình 4b, em nêu cách + Một tay cầm gần cán, tay cầm cầm vồ? gần phía cán (tương tự cầm cuốc) e Bình tưới nước: + Quan sát hình 5,em gọi tên + Hình 5a: Bình có vòi hoa sen Hình 5b: loại bình tưới nước? Bình xịt nước GV kết luận theo SGK Hoạt động tiếp nối: (3p) + GV củng cố học – gọi HS đọc + HS đọc học học SGK + HS nhà học Chuẩn bị “Điều kiện…” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Sinh hoạt Đội ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 I MỤC TIÊU: - Giúp HS nhận rõ ưu, nhược tổ tuần 20, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Nắm kế hoạc hoạt động tuần 21 - GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II.NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Lớp trưởng điều khiển tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 20 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 21: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt mừng Đảng, mừng xuân -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt - Sưu tầm câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu chuyện anh đội Cụ Hồ 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 45 Trường Tiểu học: ... lớ -Gọi em đọc tiếp nối đoạn bài, lớp theo dõi, nêu giọng đọc - em đọc tiếp nối đoạn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 201 7 - 201 8 - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu... thuơng phép chia 4: + dạng phân số, dạng số tự nhiên? Giáo viên: 22 4: = ; 4: = Trường Tiểu học: Giáo án lớp - GV: Vậy Năm học 201 7 - 201 8 = + Phân số có tử số mẫu số - Hãy so sánh tử số mẫu số... - Thực theo YC GV Đ/á: 7: = 5: = 6: 19 = 19 1: = - Hs làm theo nhóm - Thực theo YC GV Đ/á: 36: = 36 =4 ; 88: 11 = ; 7: = 88 = 11 0: = =0 Trường Tiểu học: =1 Giáo án lớp Năm học 201 7 - 201 8 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 20 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan