Tuần 19 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 3,286 97
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 21:30

Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 19: Thứ hai ngày tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHUYỆN BỐN MÙA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa vẻ đẹp riêng, có ích cho sống - Trả lời câu hỏi 1, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: mầm sống, bếp lửa, vườn bưởi, rước, tựu trường, Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích bốn mùa, u thích mơn học *THGDBVMT: Mỗi mùa xn, hạ, thu, đơng có vẻ đẹp riêng gắn bó với người Chúng ta cần có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường thiên nhiên để sống người ngày thêm đẹp đẽ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học -Nhận xét kết học tập thi học sinh - Học sinh thực học kì I - Giới thiệu tựa bài: Chuyện bốn mùa - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: mầm sống, bếp lửa, vườn bưởi, rước, tựu trường, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Đâm chồi nảy lộc, Đơm, Bập bùng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh - Học sinh lắng nghe, theo dõi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: mầm sống, bếp lửa, vườn - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, bưởi, rước, tựu trường, lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng nói ngọng) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: Đâm chồi nảy lộc, Đơm, Bập đoạn kết hợp giải nghĩa bùng từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Có em/ có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm chăn.// + Cháu có cơng ấp ủ mầm sống/ để xuân về/ cối đâm chồi nảy lộc.// d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo cặp, Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối luân phiên đọc đoạn tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - học sinh nối tiếp đọc lại - Yêu cầu học sinh đọc toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa vẻ đẹp riêng, có ích cho sống *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Cho học sinh đọc thầm trả lời - Học sinh đọc thầm lại câu hỏi: +Bốn nàng tiên chuyện tượng + Xuân, hạ, thu, đông trưng cho mùa mùa mùa năm? - Cho học sinh quan sát tranh, thảo - Thảo luận nhóm đơi luận nhóm tìm nàng tiên, xn, hạ, thu, đơng - Cho đại diện nhóm trả lời - Trả lời tranh sách giáo khoa + Em cho biết mùa xn có hay + Xn về, vườn đâm chồi theo lời nàng Đông? nảy lộc + Các em co biết xuân về, + Vào xuân, thời tiết ấm áp, có mưa vườn đâm chồi nảy lộc? xuân, thuận lợi cho cối phát triển, đâm chồi nảy lộc Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 + Mùa xn có hay theo lời bà + Xuân làm cho tươi tốt Đất ? + Theo em, lời bà Đất lời nàng đông + Không khác nhau, hai nói nói mùa xn có khác điều hay mùa xn không? - Và để biết mùa đông, mùa thu, - Theo dõi, thảo luận, trả lời: mùa hạ có hay, chia lớp thành nhóm tìm hiểu theo câu hỏi sau: + Mùa Hạ có hay theo lời nàng + Nhưng phải có nắng em Hạ… Xn? + Mùa Thu có hay theo lời lời + Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nàng Hạ? nhất… + Mùa Đơng có hay theo lời nàng + Có em có bập bùng bếp lửa nhà Thu? sàn… - Cho đại diện nhóm trả lời - Trả lời, nhận xét - Trong mùa em thích mùa - Tự trả lời theo ý nào? HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 - Lớp lắng nghe, nhận xét HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua giúp em hiểu điều gì? - Bốn mùa năm mùa vẻ, … *THGDBVMT: Mỗi mùa Xuân, Hạ, - Học sinh nghe Thu, Đơng có vẻ đẹp riêng gắn bó với người Chúng ta cần có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường thiên nhiên để sống người ngày thêm đẹp đẽ - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị sau Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết tổng nhiều số - Biết cách tính tổng nhiều số Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính tổng nhiều số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 2), tập (cột 1, 3), tập 3a II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Giáo viên nhận xét kết học tập học sinh học kì I - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Tổng nhiều số HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết tổng nhiều số - Biết cách tính tổng nhiều số *Cách tiến hành: Việc 1: Ghi phép tính +3 + = - Gọi học sinh nêu kết - Đây tổng nhiều số “Tổng 2, 3, 4” hay “hai cộng ba cộng bốn” - Gọi học sinh nêu lại phép tính kết - Hướng dẫn viết theo cột dọc: viết số hạng thẳng cột tổng thẳng cột Giáo viển: - Học sinh lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Nêu kết quả: 2+3+4=9 - Học sinh nghe - cộng cộng - Theo dõi 2 cộng 5, Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 +3 cộng 9, viết 9 Việc 2: Hướng dẫn cách tính ghi kết - Theo dõi, trả lời 12 + 34 + 40 = Việc 3: Hướng dẫn tính tổng nhiều số, - Theo dõi, nêu kết số hạng số có hai, chữ số 15 + 46 + 29 + = - Tính sách giáo khoa, lưu ý phép tính có - Nghe nhớ, ghi kết thẳng cột theo hàng tính từ phải sang tráị Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài (cột 2): - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ kết quả: 20; 24 - Nhận xét - Nhận xét làm học sinh - Phép tính 6+6+6+6 có đặc biệt? - Các số hạng - Giáo viên nhận xét chung Bài (cột 1,3): - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Hướng dẫn ghi kết thẳng theo cột, - Học sinh nghe lưu ý có nhớ hàng chục - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh thực hiện: 14 15 + 33 + 15 21 15 68 15 60 - Nhận xét - Nhận xét làm em - Trong phép tính, có phép tính có - Có phép tính; số hạng đặc biệt? - Giáo viên nhận xét chung Bài 3: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ, số - Theo dõi liệu để làm - Các phép tính ta vừa tính có đặc biệt? - Học sinh chia sẻ: Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 - Mỗi phép tính có số hạng nhau? Năm học 2017 - 2018 12kg +12kg + 12kg = 36kg l + l + l +5 l = 20 l - Nhận xét - Các số hạng phép tính - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (cột 1) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên + + = 14 + + = 18 Bài tập (cột 4) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên 24 + 24 24 24 96 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Gọi học sinh trả lời: + + bao nhiêu? - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Phép nhân - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết: Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người - Biết: Trả lại rơi cho người người thật thà, người quý trọng Kỹ năng: Rèn cho học sinhđịnh Thái độ: Quý trọng người thật thà, không tham rơi II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, tranh - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Chăm học tập giúp ta điều gì? - Giữ vệ sinh nơi cơng cộng ta phải làm ? Hoạt động học - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh biết định nhặt rơi - Biết: Trả lại rơi cho người người thật thà, người quý trọng - Học sinh biết bày tỏ thái độ trước ý kiến có liên quan đến việc nhặt rơi - Quý trọng người thật thà, không tham rơi *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận phân tích tình huống: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Cho học sinh kể câu chuyện - Học sinh kể - Cho học sinh thảo luận qua câu hỏi gợi - Chia lớp thành nhóm cho ý sau: thảo luận qua câu hỏi vừa gợi ý Nói trước lớp + Tranh vẽ gì? Hai em bé + Học sinh trả lời đường thấy nhặt gì? Hai bạn nhỏ có cách giải em đốn xem? + Nói theo ý + Vậy em hai người bạn em giải sao? Vì sao? + Nghe – Trả lời + Khi em đánh vật em có buồn khơng? Khi em tìm lại vật đánh em có vui khơng? Nhặt rơi ta cần làm gì? Kết luận: Khi nhặt rơi, cần tìm cách - Học sinh nghe trả lại cho người bị Điều mang lại niềm vui cho họ cho chình Việc 2: Bày tỏ thái độ: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Cho học sinh nêu yêu cầu tập - Đọc yêu cầu tập tập - Cho em suy nghĩ chọn ý tán - học sinh đọc, lớp giơ thẻ thành qua việc giơ thẻ, sau học sinh đọc câu hỏi (đồng ý: thẻ màu đỏ, ko đồng ý: thẻ xanh, khơng biết: thẻ trắng) Sau kết luận ý là: a, c, ý kiến khác sai - Nhận xét, ý kiến - Giáo viên nhận xét chung Việc 3: Hệ thống lại bài: Làm việc lớp - Cho học sinh hát “ Bà Còng” - Hát Bà còng - Trong hát Bạn Tơm, bạn Tép có ngoan - học sinh trả lời khơng? Vì sao? Vậy bạn Tơm Tép người có đức tính gì? Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1) HĐ Tiếp nối: (3 phút) -Tại nhặt rơi trả laị cho người bị - Học sinh trả lời mất? Trả lại cho người bị thể đức tính gì? - Liên hệ: Trả lại rơi thể đức tính thật - Lắng nghe thà, thực theo năm điều Bác Hồ dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………… ……………… Thứ ba ngày tháng năm 2017 TOÁN: PHÉP NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết tổng nhiều số hạng - Biết chuyển tổng nhiều số hạng thành phép nhân - Biết đọc, viết kí hiệu phép nhân - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính phép nhân dựa vào phép cộng Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh ảnh, mơ hình, que tính - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đốn nhanh đáp số: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi phép tính để học sinh nêu kết tương ứng: 34+27+19; 20+20+20+20; 18+39+13+16; 12+29+45; 7+28+35+13 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: trình bày vào Phép nhân HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết tổng nhiều số hạng nhaụ - Biết chuyển tổng nhiều số hạng thành phép nhân - Biết đọc, viết kí hiệu phép nhân - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng *Cách tiến hành: Làm việc lớp - Tấm bìa có chấm tròn? - Tấm bìa có chấm tròn - Hãy quan sát xem có tất bìa? - Có tất bìa - Có bìa, bìa có chấm tròn - Có tất 10 chấm tròn (hoặc chấm tròn lấy lần), có tất chấm tròn? - Muốn biết có chấm tròn ta làm phép - Phép tính cộng: 2+2+2+2+2=10 tính gì? - Tổng 2+2+2+2+2 có số hạng, số - Theo dõi hạng 2+2+2+2+2 tổng số hạng, số hạng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết sau: x 5= 10 - Giới thiệu dấu nhân, gọi học sinh đọc phép - Đọc tính - số hạng tổng, số số hạng - Nghe tổng, viết x để lấy lần Như Giáo viển: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 vậy, có tổng số hạng chuyển thành phép nhân Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết tổng nhiều số hạng nhaụ - Biết chuyển tổng nhiều số hạng thành phép nhân - Biết đọc, viết kí hiệu phép nhân - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Kiểm tra chéo – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Trong mẫu: lấy lần 4+4=8; 4x2=8 - gọi gì? gọi gì? - số hạng tổng, số số hạng tổng - Muốn tính 4x2 ta tính tổng 4+4=8 - Học sinh nghe - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết câu b,c - Học sinh chia sẻ: b) x = 15 c) x = 12 - Nhận xét làm em Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Kiểm tra chéo cặp b) + + = 27 9x3 = 27 c) 10 + 10 +10 +10 +10 = 50 10 x = 50 - Nhận xét làm học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: (M3, M4): Bài tập 3: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: cáo kết với giáo viên a) x = 10 b) x = 12 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh chơi trò chơi Nhẩm nhanh, nhẩm số phép tính tập - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Thừa số - Tích - Theo dõi Đại diện dãy tham gia chơi - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viển: 10 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an tồn nơi tập - Phương tiện: Còi, dụng cụ trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Học sinh chạy vòng sân tập: Thành vòng tròn, thường….bước Thơi - Khởi động - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Trò chơi Bịt mắt bắt dê - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia chơi - Giáo viên nhận xét chung (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi Nhóm ba nhóm bảy - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia chơi - Giáo viên nhận xét chung (Khích lệ đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Đi đều….bước Đứng lại….đứng - Học sinh vừa vừa hát theo nhịp - Thả lỏng: Cúi người… nhảy thả lỏng - Hệ thống học nhận xét học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác học Giáo viển: 30 ĐỊNH LƯỢNG 6p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * 24p 12p 12p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nghe đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) - Điền lời đáp vào ô trống đoạn đối thoại (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu, lực tư ngôn ngữ Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên nhận xét phần viết văn học sinh học kì I - Giới thiệu - ghi lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nghe đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu đơn giản (BT1, BT2) Giáo viển: 31 - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập phù hợp với tình giao tiếp Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Điền lời đáp vào ô trống đoạn đối thoại (BT3) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc nhóm đơi – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên cho học sinh đọc lời chị phụ trách, nói nhóm đơi, nói trước lớp Lưu ý: cần nói lời đối đáp với thái độ lịch sự, lễ độ, vui vẻ VD: + Chị phụ trách: Chào em + Các bạn nhỏ: Chúng em chào chị ạ./Chào chị + Chị phụ trách: Chị tên Hương Chị cử phụ trách em + Các bạn nhỏ: Ơi, thích q! Chúng em mời chị vào lớp (Thế hay quá! Mời chị vào lớp chúng em ạ.) - Nhận xét, tuyên dương học sinh tích cực Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh theo dõi, thảo luận nhóm đơi - Một số học sinh lên chia sẻ trước lớp - Học sinh nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo - Yêu cầu học sinh chia sẻ kết - Một số học sinh chia sẻ - Học sinh nhận xét - Giáo viên giáo dục học sinh: Nếu có bạn niềm - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ nở mời người lạ vào nhà bố mẹ vắng, làm thiếu thận trọng người lạ người xấu, giả vờ bạn bố, lợi dụng ngây thơ trẻ em để vào nhà lấy trộm tài sản Nếu có bố mẹ nhà mời bố mẹ gặp người lạ, xem có không Bài tập 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự lớp làm - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng chia sẻ: Cháu chào cô Dạ, ạ! Cháu Nam Thế ạ? Cháu mời cô vào nhà - Giáo viên nhận xét phần làm học sinh - Học sinh nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nói lời đối đáp với thái độ nào? - Cần nói lời đối đáp với thái độ - Đánh giá chung kết làm học sinh lịch sự, lễ độ, vui vẻ - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: Chúng ta cần nói - Lắng nghe lời đối đáp với thái độ lịch sự, lễ độ, vui vẻ - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực Giáo viển: 32 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: GẤP, CẮT, TRANG TRÍ THIẾP (THIỆP) CHÚC MỪNG (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng - Cắt, gấp , trang trí thiếp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn Nội dung hình thức trang trí đơn giản - Với học sinh khéo tay: Nội dung trang trí đẹp, phù hợp Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích giá trị thẩm mĩ, u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một số mẫu thiếp chúc mừng + Giấy thủ công giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ - Học sinh: Giấy thủ công giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp, cắt, trang trí thiếp (thiệp) chúc mừng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu hình mẫu đặt câu hỏi: - Học sinh quan sát nhận xét: + Thiếp chúc mừng có hình gì? + Thiếp l tờ giấy hình chữ nhật gấp đơi + Mặt thiếp có trang trí ghi nội dung chúc + Mặt thiếp trang trí mừng ngày gì? bơng hoa chữ “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – Giáo viển: 33 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 11” + Em kể thiếp chúc mừng mà em - Học sinh kể biết? - Giáo viên nêu loại thiếp thông thường: - Học sinh quan sát số phong thiếp chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh bì mẫu nhật,… - Thiếp chúc mừng gửi tới người nhận - Học sinh lắng nghe đặt phong bì HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp, cắt, trang trí thiếp (thiệp) chúc mừng Trang trí đẹp, bắt mắt *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nêu quy trình: - Quan sát, lắng nghe theo dõi + Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng + Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng - Học sinh nhắc lại bước - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước - Học sinh thực hành - Tổ chức cho học sinh thực hành Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công, bút màu, thước kẻ, kéo để học “Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (Tiết 2)” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: TÁI CHẾ RÁC THẢI Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP Giáo viển: 34 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân - Biết vận dụng bảng nhân để thực phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với số - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 2) - Biết thừa số, tích Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 2) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập 3, tập (cột 2,3,4) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bìa có hai chấm tròn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc - Học sinh thi đọc thuộc bảng nhân - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân - Biết vận dụng bảng nhân để thực phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với số - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 2) - Biết thừa số, tích *Cách tiến hành: Bài 1: TC Trò chơi Ai nhanh - Hướng dẫn học sinh cách chơi: Vận dung bảng - Học sinh tham gia chơi, học nhân ghi kết vào ô trống, dãy phép sinh lớp giáo viên làm tính dùng kết phép nhân tính tiếp phép tính ban giám khảo lại - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Giáo viển: 35 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh chia sẻ: 2cm x = 10cm 2dm x8 = 16dm 2kg x = 8kg 2kg x = 12kg 2kg x = 18kg - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Nhận xét làm em Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tốn cho gì? - Bài tốn hỏi gì? - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh trả lời - Học sinh chia sẻ: Bài giải Số bánh xe xe đạp: x = 16 (bánh xe) Đáp số: 16 bánh x - Giáo viên nhận xét chung Bài (cột 2,3,4): Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Khi tính tích ta làm phép tính gì? - Làm phép tính nhân - học sinh chia sẻ bảng: - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết Thừa số 2 - Nhận xét làm học sinh Thừa số Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành Tích 10 14 18 tập µBài tập PTNL: Bài tập (cột 5,6) (M3): Yêu cầu học sinh tự - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: làm báo cáo kết với giáo viên Thừa số 2 Thừa số 10 Tích 20 Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm báo cáo báo cáo kết với giáo viên kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Gọi học sinh đọc lại bảng nhân - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Ơn phép cộng trừ có nhớ Xem trước bài: Bảng nhân Giáo viển: 36 - Học sinh đọc - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) THƯ TRUNG THU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết xác tả, trình bày hình thức thơ chữ - Làm tập 2a, tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả l/n Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ ghi nội dung tập 2a, tập 3a - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, Giáo viển: 37 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 điều cần lưu ý + Nội dung thơ nói điều gì? + Bác Hồ yêu thiếu nhi + Bài thơ Bác có từ xưng hơ nào? + Bác, cháu + Những từ phải viết hoa? Vì sao? + Các chữ đầu dòng thơ phải viết hoa - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: ngoan ngỗn, tuổi, tuỳ, gìn giữ sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Giáo viên đọc lần - Lắng nghe Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác bài: 12 dòng thơ Thư trung thu - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh soát lỗi, xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc tả l/n *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Học sinh lên bảng chia sẻ: - Gọi học sinh chia sẻ kết lá; na; Giáo viển: 38 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án cuộn len; nón Bài 3a: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu thảo luận cặp sau trình bày - Theo dõi, thảo luận, trình bày: lặng lẽ nặng nề lo lắng no đói - Nhận xét, chốt từ HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến Giáo viển: 39 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ĐƯỜNG GIAO THƠNG (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể tên loại đường giao thông số phương tiên giao thông - Biết cần thiết phải có số biển báo giao thông đường Kỹ năng: Học sinh nhận biết số biển báo giao thông Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Giáo viển: 40 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Sách giáo khoa, tranh sách giáo khoa + tranh khổ A3 vẽ cảnh bầu trời xanh, sông, biển, đường sắt, ngã tư đường phố, tranh chưa vẽ phương tiện giao thông + bìa: Trong ghi chữ đường bộ; ghi đường sắt, ghi đường thủy, ghi hàng khơng + Một số bìa, gồm 12 bìa nhỏ (6 vẽ biển báo viết tên biển báo sách giáo khoa) - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tình hình học tập - Lắng nghe học sinh học kì I - Giáo viên giới thiệu: Để giúp cho - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc em nhận biết số biển báo đường lại tên khu vực có đường sắt chạy qua Đồng thời biết kể tên phương tiện giao thông loại đường giao thông Hôm thầy hướng dẫn em học bài: Đường giao thơng HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nhận biết loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không - Biết tên phương tiện giao thông loại đường giao thông *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát tranh nhận biết loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không Mục tiêu: Học sinh nhận biết loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không Cách tiến hành: Làm việc lớp Bước 1: - Giáo viên dán tranh khổ A3 lên - Học sinh quan sát kĩ tranh bảng - Giáo viên gọi học sinh lên bảng phát - học sinh gắn bìa vào tranh cho học sinh bìa (1 ghi đường bộ, ghi đường sắt, ghi đường thủy, ghi hàng không) - Yêu cầu học sinh gắn bìa vào tranh cho phù hợp Giáo viển: 41 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Bước 2: - Giáo viên gọi 1, học sinh nhận xét kết làm việc bạn Kết luận: Có loại đường giao thơng đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không Trong đường thủy có đường sơng đường biển - u cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: Biết tên phương tiện giao thông loại đường giao thông Cách tiến hành: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình trang 40, 41 sách giáo khoa trả lời câu hỏi với bạn (hoặc tự đặtra câu hỏi để hỏi nhau) Ví dụ: + Bạn kể tên laoij xe đường bộ? + Đố bạn, loại phương tiện giao thông đường sắt? + Hãy nói tên loại tàu thuyền sông hay biển mà bạn biết? + Đố bạn máy bay đường nào? Bước 2: - Giáo viên mời số học sinh trả lời trước lớp - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét Bước 3: - Giáo viên học sinh thảo luận số câu hỏi sau: Ngồi phương tiện giao thơng hình sách giáo khoa em biết phương tiện giao thơng có địa phương em? Kết luận: Đường dành cho xe đạp, xe máy, xe ô tô, đường sắt dành cho tàu hỏa đường thủy dành cho thuyền, phà ca nơ, tàu thủy đường hàng không dành cho máy bay - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 3: Trò chơi Biển báo nói gì? Giáo viển: 42 Năm học 2017 - 2018 - học sinh nhận xét, lớp theo dõi - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - Học sinh quan sát hình trả lời câu hỏi - Học sinh thảo luận câu hỏi - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát biển báo giới thiệu sách giáo khoa - Yêu cầu học sinh nói tên loại biển báo Hướng dẫn em đặt câu hỏi để phân biệt loại biển báo Ví dụ: + Biển báo có hình gì? Màu gì? + Đố bạn loại biển báo thường có màu xanh? + Loại biển báo thường có màu đỏ? + Bạn phải lưu ý điều gặp biển báo này? Bước 2: - Giáo viên mời số học sinh trả lời trước lớp - Đối với biển báo giao với đường sắt khơng có rào chắn (Giáo viên hướng dẫn học sinh cách ứng xử gặp biển báo này) - Trường hợp khơng có xe lửa tới nhanh chóng vượt qua đường sắt - Nếu có xe lửa tới người phải đứng cách xa đường sắt m để đảm bảo an toàn - Đợi cho đoàn tàu qua hẳn nhanh chóng qua đường sắt - Giáo viên hướng dẫn học sinh liên hệ câu hỏi gợi ý: + Trên đường học em có nhìn thấy biển báo khơng? Nói tên biển báo mà em nhìn thấy? + Theo em, cần phải nhận biết số biển báo đường giao thông? Bước 3: Giáo viên chia nhóm, nhóm em - Giáo viên phát cho nhóm bìa Trong nhóm, học sinh chia bìa nhỏ - Khi giáo viên hỏi: “Biển báo nói gì?” học sinh tìm nhanh đến đến kết - Giáo viên theo dõi nhận xét, tuyên dương cặp tìm đến nhanh Giáo viển: 43 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh quan sát biển báo, thảo luận - Học sinh lên trình bày trước lớp - Học sinh liên hệ dựa theo câu hỏi - Học sinh nhận bìa - Nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho bạn - Học sinh theo dõi Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Kết luận: Các biển báo dựng lên loại đường giao thơng nhằm mục đích đảm bảo an tồn cho người tham gia giao thơng Có nhiều loại biển báo loại đường giao thông khác Trong học làm quen với số biển báo thông thường - Cho học sinh nhắc lại HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Nhắc học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: An tồn phương tiện giao thơng Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Học sinh nghe - Học sinh nghe, ghi nhớ - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viển: 44 Tiểu học: ... - Học sinh lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Nêu kết quả: 2+ 3+4=9 - Học sinh nghe - cộng cộng - Theo dõi 2 cộng 5, Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 Năm học 20 17 - 20 18... hai - Lớp theo dõi Giáo viển: 21 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 19 - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Cho nhóm tự đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh. .. cộng: 2+ 2 +2+ 2 +2= 10 tính gì? - Tổng 2+ 2 +2+ 2 +2 có số hạng, số - Theo dõi hạng 2+ 2 +2+ 2 +2 tổng số hạng, số hạng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết sau: x 5= 10 - Giới thiệu dấu nhân, gọi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 19 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 19 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan