0

Tuần 19 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 4,502 105

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2017, 14:40

Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành Trả lời câu hỏi 1, câu hỏi 3.( khơng cần giải thích lí do) Kĩ năng: Biết đọc ngữ điệu văn kịch, phân biệt lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê) - HS (M3,4) phân vai đọc diễn cảm kịch, thể tính cách nhân vật.(câu hỏi 4) 3.Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước Bác II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát - Học sinh hát - Kiểm tra chuẩn bị sách HS - HS thực - Giới thiệu tựa bài: Người công - Lắng nghe dân số - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS đọc toàn - HS đọc toàn - Gọi HS nối tiếp đọc toàn - HS đọc nối tiếp lần kết hợp + Đoạn 1: Từ đầu đến Sài Gòn làm ? luyện đọc từ khó + Đoạn 2: Tiếp theo Sài Gòn ? - HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải + Đoạn 3: Còn lại nghĩa từ +luyện đọc câu khó - Luyện đọc theo cặp - HS đọc theo cặp - HS đọc toàn - Lớp theo dõi - GV đọc mẫu Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- đối tượng M1 HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Hiểu tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành Trả lời câu hỏi 1, câu hỏi 3.( khơng cần giải thích lí do) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận - HS trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi - Anh Lê giúp anh Thành việc gì? - Giúp anh Thành tìm việc Sài Gòn - Anh Lê giúp anh Thành tìm việc đạt kết - Anh Lê đòi thêm cho anh Thành nào? năm quần áo tháng thêm hào - Thái độ anh Thành nghe tin anh - Anh Thành không để ý đến cơng Lê nói việc làm nào? việc tiền lương mà anh Lê tìm cho Anh nói: "Nếu cần miếng cơm manh áo tơi Phan Thiết đủ sống" - Theo em, anh Thành nói vậy? - Vì anh khơng nghĩ dến miếng cơm manh áo cá nhân mà nghĩ đến dân, đến nước - Những câu nói anh Thành cho + "Chúng ta đồng bào, máu đỏ thấy anh nghĩ dân nước? da vàng Nhưng anh có nghĩ đến đồng bào khơng" + "Vì anh với công dân nước Việt " - Em có nhận xét câu chuyện - Câu chuyện anh Lê anh anh Lê anh Thành? Thành khơng nội dung, người nói chuyện khác - Hãy tìm chi tiết thể điều giải + Anh Lê hỏi: Vậy anh vào Sài Gòn thích? làm gì? Anh Thành đáp: anh học trường Sa-xơ-lu + Anh Lê nói : tơi + Anh Thành trả lời: khơng có khói - Vì anh Lê nghĩ đến miếng cơm - Theo em không ăn khớp với nhau? manh áo Còn anh Thành nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân - Tâm trạng người niên - Phần đoạn kịch cho biết gì? Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở Lưu ý: tìm đường cứu nước, cứu dân - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Biết đọc ngữ điệu văn kịch, phân biệt lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê) - HS (M3,4) phân vai đọc diễn cảm kịch, thể tính cách nhân vật.(câu Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- hỏi 4) *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp - Nên đọc kịch cho phù hợp? - Cho học sinh đọc phân vai - GV đưa bảng phụ chép đoạn để HS luyện đọc - GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo cặp - Cho HS thi đọc - GV nhận xét, khen nhóm đọc hay HĐ Tiếp nối: (4 phút) - HS tìm cách đọc - HS đọc phân vai - HS luyện đọc - HS nghe - HS đọc theo nhóm - nhóm lên thi đọc - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Đọc chuẩn bị bài: Phần - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán DIỆN TÍCH HÌNH THANG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải tập liên quan - HS làm 1a, 2a Kĩ năng: Rèn kĩ giải tốn liên quan đến tính diện tích hình thang Thái độ: Tích cực học tập, say mê học tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, giấy mầu cắt hình thang - Học sinh: Vở, SGK, đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS thi đua: - HS thi đua + Nêu công thức diện tích tam giác + Nêu đặc điểm hình thang + Hình gọi hình thang vng? Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- - Gv nhn xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết cách tính diện tích hình thang (Lưu ý: giúp đỡ học sinh nhóm (M1,2) nắm cách tính diện tchs hình thang) *Cách tiến hành: Cá nhân=> Cặp đơi=> Nhóm=> Cả lớp *Xây dựng cơng thức tính diện tích hình thang *Cắt ghép hình: HS thao tác cá nhân - Yêu cầu HS xác định trung điểm M - HS xác định trung điểm M BC cạnh BC - HS dùng thước vẽ - Yêu cầu HS vẽ - HS xếp hình đặt tên cho hình - Yêu cầu HS suy nghĩ xếp hình - GV thao tác lại, gắn hình ghép lên bảng *So sánh đối chiếu yếu tố hình - HS quan sát so sánh học hình thang ABCD hình tam giác ADK - Hãy so sánh diện tích hình thang - Diện tích hình thang diện tích tam giác ADK ABCD diện tích tam giác ADK - GV viết bảng SABCD = SADK - Nêu cách tính diện tích tam giác - Diện tích tam giác ADK độ dài đáy DK nhân với chiều cao AH chia ADK - GV viết bảng: SABCD= SADK= DK x AH : - Hãy so sánh chiều cao hình - Bằng (đều AH) thang ABCD chiều cao tam giác ADK - Hãy so sánh độ dài đáy DK tam - DK = AB + CD giác ADK tổng độ dài đáy AB CD hình thang ABCD? - GV viết bảng: SABC D = SAD K = DK x AH : = (DC + AB) x AH : (1) (AB, CD : độ dài đáy hình thang AH : Chiều cao) - Để tính diện tích hình thang ta làm - Diện tích hình thang tổng độ dài nào? hai đáy nhân với chiều cao (cùng Quy tắc: đơn vị đo) chia cho - GV giới thiệu công thức: S = (a xb) x h:2 - Gọi HS nêu quy tắc công thức - HS nêu tính Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Biết vận dụng vào giải tập liên quan - HS làm 1a, 2a (Lưu ý: HS nhóm (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1a: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc đề - Tính diện tích hình thang biết : a a = 12cm; b = 8cm; h = 5cm - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS lên bảng, HS lớp làm vào - Yêu cầu HS chia sẻ Bài giải - GV nhận xét, kết luận a Diện tích hình thang là: (12 + ) x : = 50 (cm2) Đáp số : 50 cm2 Bài 2a: Cá nhân=> Cả lớp - Yêu cầu HS đọc đề - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS viết quy tắc tính diện - HS viết nháp tích hình thang - Yêu cầu HS làm vào vở, chia sẻ - HS chia sẻ trước lớp - GV nhận xét , kết luận a) S = ( + ) x : = 32,5 (cm2) Bài tập PTNL học sinh: BÀi 3: HĐ cá nhân - Cho HS làm cá nhân - HS làm cá nhân - GV quan sát giúp đỡ cần thiết Bài giải Chiều cao ruộng hình thang là: (110 + 90,2) : = 100,1(m) Diện tích ruộng hình thang là: (110 + 90,2) x 100,1 : = 10020,01(m2) Đáp số: 10020,01m2 Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI SỐ 29 + 30 Lịch sử CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I MỤC TIÊU Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- 1.Kin thc: Trỡnh by sơ lược ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ : mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Kĩ năng: Không yêu cầu tường thuật, kể lại số kiện chiến dịch Điện Biên Phủ: + Chiến dịch diễn ba đợt công; đợt ba: ta công tiêu diệt điểm đồi A1 khu trung tâm huy địch + Ngày 7-5-1954, Bộ huy tập đoàn điểm hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi 3.Thái độ: Biết tinh thần chiến đấu anh dũng đội ta chiến dịch: tiêu biểu anh hùng Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu chiến thắng lịch sử ĐBP Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Gọi HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ cho CMVN? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu:Trình bày sơ lược ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ : mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Kể lại số kiện chiến dịch Điện Biên Phủ: + Chiến dịch diễn ba đợt công; đợt ba: ta công tiêu diệt điểm đồi A1 khu trung tâm huy địch + Ngày 7-5-1954, Bộ huy tập đoàn điểm hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cặp đơi=> Nhóm=>Cả lớp Hoạt động 1: Tập đồn Điện Biên Phủ âm mưu giặc Pháp - Yêu cầu HS đọc SGK - HS đọc SGK đọc thích - GV treo đồ hành VN yêu - HS quan sát theo dõi cầu HS lên bảng vị trí ĐBP Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp - Vì Pháp lại xây dựng ĐBP thành pháo đài vững Đông Dương? Hoạt động 2: Chiến dịch ĐBP - GV chia lớp thành nhóm thảo luận theo câu hỏi: - Vì ta định mở chiến dịch ĐBP? - Quân dân ta chuẩn bị cho chiến dịch nào? - Ta mở chiến dịch ĐBP gồm đợt công? Thuật lại đợt cơng đó? - Vì ta giành thắng lợi chiến dịch ĐBP? thắng lợi có ý nghĩa với lịch sử dân tộc ta ? - Kể số gương chiến đấu tiêu biểu chiến dịch ĐBP? - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV nhận xét kết làm việc theo nhóm ca HS - Kt lun kin thc Năm học: 2017- - HS nêu ý kiến trước lớp - HS thảo luận nhóm - Mùa đơng 1953 chiến khu VB, trung ương Đảng Bác Hồ họp nêu tâm giành thắng lợi chiến dịch ĐBP để kết thúc kháng chiến - Ta chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất: Nửa triệu chiến sĩ từ mặt trận hành quân ĐBP Hàng vạn vũ khí vận chuyển vào trận địa - Trong chiến dịch ĐBP ta mở đợt công + Đợt 1: mở vào ngày 13-3- 1954… + Đợt 2: vào ngày 30- 3- 1954… + Đợt 3: Bắt đầu vào ngày 1- 51954… - Ta giành chiến thắng chiến dịch ĐBP vì: + Có đường lối lãnh đạo đắn Đảng + Quân dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường + Kể nhân vật tiêu biểu Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai, Tơ Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo - Đại diện nhóm trình bày + Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - HS đọc ghi nhớ SGK/39 Hoạt động 3: Ý nghĩa - Em nêu ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ? => Rút học 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Cho 2hs nhắc lại nội dung học - HS nêu lại nội dung học - GV nhận xét tiết học, chuẩn bị học - HS nghe thực sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Chính tả NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC ( NGHE – VIẾT ) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức văn xi - Làm tập 2, 3a Kĩ năng: Rèn kĩ viết âm đầu r/d/gi Thái độ: Giáo dục HS thức viết tả, giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra đồ dùng học tập học - HS thực sinh - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm cách trình bày cách viết từ khó) *Cách tiến hành: Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- * Tỡm hiu ni dung đoạn văn - Yêu cầu HS đọc đoạn văn - HS đọc đoạn văn + Em biết nhà yêu nước Nguyễn - Nguyễn Trung Trực sinh Trung Trực gia đình nghèo Năm 23 tuổi ông lãnh đạo dậy Phủ Tây An lập nhiều chiến công, ông bị giặc bắt bị hành hình - Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực - Câu nói: "Bao người Tây nhổ hết cỏ có câu nói lưu danh mn đời nước Nam hết người Nam đánh Tây * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ ngữ khó, dễ - HS nêu lẫn - HS lên bảng, lớp viết vào nháp - Yêu cầu HS viết từ khó - Tên riêng : - Trong đoạn văn em cần viết hoa Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ, Tân An, từ nào? Long An, Tây Nam Bộ, Nam Kỳ, Tây Nam HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả, trình bày hình thức văn xi (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm M1,2) *Cách tiến hành: Cả lớp - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành:Cá nhân => Cả lớp - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu :Làm tập 2, 3a (Giúp đỡ HS M1,2 hoàn thành tập) * Cách tiến hành: Bài 2: Cá nhân=> Cặp đôi - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc đề - Yêu cầu HS làm theo cặp - HS ngồi bàn thảo luận làm - Cho Hs chia sẻ vào sau chia sẻ - GV nhận xét, kết luận - Gọi HS đọc lại thơ - HS đọc thơ Tháng giêng bé Đồng làng nương chút heo may Mầm tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim Hạt mưa mải miết trốn tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười Quất gom hạt nắng rơi Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- Lm thnh qu nhng mt tri vàng mơ Tháng giêng đến tự Đất trời viết tiếp thơ ngào Bài 3a: Trò chơi - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu -Tổ chức cho HS thi điền tiếng nhanh - HS thi tiếp sức điền tiếng theo nhóm - GV nhận xét chữa + Ve nghĩ không ra, lại hỏi + Bác nông dân ôn tồn giảng giải + Nhà tơi có bố mẹ già + Còn làm để nuôi dành dụm Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính diện tích hình thang - HS làm 1, 3a Kĩ năng: Rèn kĩ tính diện tích hình thang Thái độ: u thích học tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS thi đua: + Nêu quy tắc tính diện tích hình thang + Viết cơng thức tính diện tích - GV nhận xét 10 Giáo viên: Hoạt động học - HS thi đua - HS nghe Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hỵp 2018 đường tròn hay khơng? Tính cách nào? Bài hôm biết *Tổ chức hoật động đồ dùng trực quan - GV: Lấy mảnh bìa hình tròn có bán kính 2cm giơ lên u cầu HS lấy hình tròn chuẩn bị để lên bàn, lấy thước có chia vạch đến xăng-ti-mét mi-li- mét - GV kiểm tra đồ dùng học tập HS ; tạo nhóm học tập *Giới thiệu cơng thức tính chu vi hình tròn - Trong tốn học, người ta tính chu vi hình tròn (có đường kính : × = 4cm) cơng thức sau: C = × 3,14 = 12,56(cm) Đường kính × 3,14 = chu vi - Gọi HS nhắc lại - GV ghi bảng : C = d x 3,14 C: chu vi hình tròn d: đường kính hình tròn - u cầu phát biểu quy tắc ? *Ví dụ minh hoạ - GV chia đôi bảng làm ví dụ lên bảng - Gọi HS lên bảng làm ví dụ SGK; HS lớp làm nháp - Gọi HS nhận xét - Nhận xột chung Lớp Năm học: 2017- - HS ly hình tròn thước chuẩn bị đặt lên bàn theo yêu cầu GV - HS ghi vào cơng thức: C = d × 3,14 - HS nêu thành quy tắc - Ví dụ 1: Chu vi hình tròn là: × 3,14 = 18,48 (cm) - Ví dụ 2: Chu vi hình tròn là: × × 3,14 = 31,4 (cm) - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính - HS nhắc lại: chu vi biết đường kính bán C = d × 3,14 kính C = r × × 3,14 - Lưu ý học sinh đọc kỹ để vận dụng công thức HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Vận dụng để giải tốn có yếu tố thực tế chu vi hình tròn - HS làm 1(a,b), 2c, (Lưu ý: Học sinh nhóm (M1,2)làm tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học 33 Gi¸o ¸n tỉng hỵp 2018 Bài1(a,b): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - HS làm cá nhân - HS chia sẻ - GV nhận xét, kết luận - Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi hình tròn Bài 2c: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS làm cá nhân - GV nhận xét, kết lun Lớp Năm học: 2017- - HS c - HS làm vào vở; sau chia sẻ a Chu vi hình tròn là: 0,6 × 3,14 =1,884(cm ) b Chu vi hình tròn là: 2,5 × 3,14 =7,85(dm) Đáp số: a 1,884cm b 7,85dm - HS đọc - HS làm vào vở, sau chia sẻ - C = d × 3,14 nhắc lại quy tắc Giải c) Chu vi hình tròn là: × × 3,14 = 3,14 (dm) Đáp số: c) 3,14 m Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Gọi HS chia sẻ kết - GV nhận xét, kết luận Bài tập PTNL học sinh: Bài 2a,b: HĐ cá nhân - Cho HS tự làm vào - GV uốn nắn, sửa sai - HS đọc - HS làm vào vở; sau chia sẻ Bài giải Chu vi bánh xe là: 0,75 × 3,14 = 2,355 (m) Đáp số: 2,355 m - HS tự làm vào Bài giải b) Chu vi hình tròn là: 6,5 x x 3,14 =40,82(dm) c) Chu vi hình tròn là: x x 3,14 =3,14(m) Đáp số:b) 40,82dm c) 3,14m Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học 34 Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- DUNG DCH I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu số ví dụ dung dịch Kĩ năng: Biết tách chất khỏi số dung dịch cách chưng cất Thái độ: Có ý thức bảo vệ mơi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập Sử dụng phương pháp : BTNB HĐ: Tìm hiểu dung dịch, cách tạo dung dịch cách cách tách chất dung dịch - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - Giáo viên: + Dụng cụ làm thí nghiệm + Một đường (hoặc muối), nước số để nguộị cốc (li) thủy tinh, thìa nhỏ cán dài - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời + Hỗn hợp gì? Hãy nêu cách tách cát trắng khỏi hỗn hợp nước cát trắng + Hỗn hợp gì? Hãy nêu cách tách dầu ăn khỏi hỗn hợp dầu ăn nước + Hỗn hợp gì? Hãy nêu cách tách gạo khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn - HS ghi - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Nêu số ví dụ dung dịch - Biết tách chất khỏi số dung dịch cách chưng cất (Giúp đỡ( M1,2) nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trng Tiu hc 35 Giáo án tổng hợp 2018 Tỡm hiểu dung dịch, cách tạo dung dịch cách cách tách chất dung dịch *Tiến trình đề xuất Tình xuất phát nêu vấn đề: * GV nêu tình huống: Mỗi bị trầy xước tay, chân, ngồi việc dùng xi già để rửa vết thương, ta rửa vết thương cách nào? - GV: Nước muối gọi dung dịch Vậy em biết dung dịch? Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu HS - GV yêu cầu HS ghi lại hiểu biết ban đầu vào ghi chép khoa học dung dịch, sau thảo luận nhóm để thống ý kiến ghi vào bảng nhóm - GV u cầu HS trình bày quan điểm em vấn đề Đề xuất câu hỏi( dự đốn/ giả thiết) phương án tìm tòi - Từ ý kiến ban đầu của HS nhóm đề xuất, GV tập hợp thành nhóm biểu tượng ban đầu hướng dẫn HS so sánh giống khác ý kiến ban đầu - Tổ chức cho HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu dung dịch, cách tạo dung dịch cách tách chất dung dịch - GV tổng hợp, chỉnh sửa nhóm 36 Giáo viên: Lớp Năm học: 2017- - Dựng x phũng, dựng nước muối - HS ghi lại hiểu biết ban đầu vào ghi chép khoa học dung dịch, sau thảo luận nhóm để thống ý kiến ghi vào bảng nhóm - Các nhóm đính bảng phụ lên bảng lớp cử đại diện nhóm trình bày - HS so sánh giống khác ý kiến -Ví dụ HS cụ thể nêu: + Dung dịch có màu gì, vị gì? +Dung dịch có tính chất gì? +Dung dịch có mùi khơng? +Dung dịch có hình dạng khơng? +Dung dịch có từ đâu? +Dung dịch có hòa tan nước khơng? +Dung dịch có suốt hay khơng? + Nếu để khơng khí ẩm dung dịch nào? +Dung dịch làm từ gì?Dung dịch hình thành nào? +Uống dung dịch vào nào? +Ta tách chất dung dịch không? - HS theo dõi Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- câu hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu hỗn hợp đặc điểm ghi lên bảng +Dung dịch gì? +Làm để tạo dung dịch? +Làm để tách chất dung dịch? - GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất - HS thảo luận phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi Thực phương án tìm tòi: - HS viết câu hỏi; dự đoán vào - GV yêu cầu HS viết câu hỏi dự đoán vào Ghi chép khoa học trước làm thí nghiệm nghiên cứu Câu hỏi Dự đoán Cách tiến hành Kết luận * Để trả lời câu hỏi HS tiến hành thí nghiệm pha dung dịch đường dung dịch muối,…với tỉ lệ tùy ý * Để trả lời câu hỏi GV yêu cầu HS đề xuất cách làm theo nhóm Sau GV mời nhóm có thí nghiệm cho kết chưa xác lên làm trước lớp để nhóm bạn nhận xét, sau mời nhóm có thí nghiệm cho kết thành cơng lên làm Cuối cùng, nhóm tiến hành lại cách làm thành cơng nhóm bạn *Lưu ý: Trước, sau làm thí nghiệm, GV yêu cầu HS điền thông tin vào ghi chép khoa học 5.Kết luận, kiến thức: - Tổ chức cho nhóm báo cáo kết sau làm thí nghiệm - GV hướng dẫn HS so sánh kết thí nghiệm với suy nghĩ ban đầu bước để khắc sâu kiến thức * Kết luận : Giáo viên: - HS thực hành hoàn thành cột lại ghi chép khoa học sau làm thí nghiệm - HS nhóm báo cáo kết quả: - Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan phân bố hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào gọi dung dịch - Cách tạo dung dịch: Phải có hai chất trở lên, phải có chất thể lỏng chất phải hòa tan vào 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- chất lỏng - Cách tách chất dung dịch: Bằng cách chưng cất 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - HS nghe - Nhận xét tiết học - Về nhà học mục bạn cần biết - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu số ví dụ biến đổi hoá học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, tiến hành thí nghiêm Thái độ: Có ý thức bảo vệ mơi trường * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ quản lí thời gian q trình tiến hành thí nghiệm - Kĩ ứng phó trước tình khơng mong đợi xảy q trình tiến hành thí nghiệm(của trò chơi) II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV : Giấy trắng, đèn cồn, giấm ( chanh) que tính, ống nghiệm lon sữa bò - HS : Chuẩn bị theo nhóm giấy trắng, chanh, lon sữa bò III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - Cho HS trả lời câu hỏi - Hãy cho biết tượng sau biến đổi hố học hay lí học : bột mì hoà với nước cho vào chảo rán lên để bánh rán ? 38 Giáo viên: Hoạt động học - Hát - HS trả lời: - Đây tượng biến đổi hố học tác dụng nhiệt độ, bột mì chuyển thành chất khác Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 - Gii thiu bi - Ghi bng Lớp Năm học: 2017- - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: Nêu số ví dụ biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng (Giúp đỡ HS (M1,2) nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động : Trò chơi “ thư mật” - HS làm việc theo nhóm - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm bàn - Nêu yêu cầu : Các em viết - HS lắng nghe GV hướng dẫn thư gửi cho bạn cho đảm bảo có bạn đọc Giấy gửi thư có màu trắng Làm bây giờ? Các em đọc hướng dẫn trang 80 làm theo dẫn - GV phát giấy trắng đồ dùng thí - Đại diện nhón lên nhận giấy đèn cồn, que thuỷ tinh nghiệm cho nhóm - GV phát thư bưu điện phát - HS tiến hành thí nghiệm theo hướng ngẫu nhiên cho nhóm để nhóm dẫn tìm cách đọc thư - GV u cầu đại diện nhóm trình - HS nêu cách thực bày cách làm + Nếu không hơ qua lửa, tức - Không khơng có nhiệt để ngun có đọc chữ khơng ? + Nhờ đâu đọc - Nhờ tác dụng nhiệt mà nước dòng chữ tưởng khơng có chanh (giấm, a xít ) bị biến đổi hố học thành chất khác có màu nên ta giấy đọc - GV kết luận ghi bảng: Sự biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt Hoạt động 2: Thực hành xử lý thông tin * Nêu nhiệm vụ - Các em đọc thơng tin, quan sát hình - HS thảo luận cách giải thích minh hoạ thảo luận vai trò tượng ánh sáng biến đổi hoá học * Tổ chức - HS theo dõi - GV treo tranh ảnh minh hoạ - GV yêu cầu HS đại diện nhóm lên - Khi phơi vải ngồi tác dụng ánh sáng, phẩm màu trình bày lại tượng giải thích nhuộm bị biến đổi hoá học thành + Hiện tượng nhạt màu hẳn so với chỗ bị che + Hiện tượng khuất *Kết luận ghi bảng Giáo viên: Trường Tiểu học 39 Gi¸o ¸n tỉng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- 3.Hot ng tip nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 1) I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương Yêu mến tự, hào quê hương mình, mong muốn góp phần xây dựng q hương Biết cần phải yêu quê hương tham gia góp phần xây dựng quê hương Kĩ năng: Làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương 3.Thái độ: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo gương Bác Hồ * GDKNS: Kĩ xác định giá trị; kĩ tư phê phán; kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng, danh lam thắng cảnh, người quê hương; kĩ trình bày hiểu biết thân quê hương II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - SGK - Phiếu học tập cá nhân Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát bài"Quê hương tươi đẹp" - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động học - HS hát - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: Biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương Yêu mến tự, hào q hương mình, mong muốn góp phần xây dựng quê hương Biết cần phải yêu quê hương tham gia góp phần xây dựng quê hương * Cách tiến hành: 40 Giáo viên: Trường Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Hot động 1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em, sgk - GV kể chuyện - YC HS thảo luận theo nhóm +Cây đa mang lại lợi ích cho dân làng? +Tại bạn Hà góp tiền để cứu đa? +Trẻ em có quyền tham gia vào công việc xây dựng quê hương không? +Noi theo bạn Ha, cần làm cho quê hương ? + Q hương em đâu? + Có điều khiến em nhớ quê hương? + Nêu số biểu tình yêu quê hương? - Gv kết luận Hoạt động 2: Thảo luận, xử lí tình huống(bt1, sgk) - Phân nhóm, y/c HS thảo luận xủ lý tình - Gọi nhóm trình bày - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng: A, b, c, d, e – thể tình yêu quê hương Gv nhận xét chung 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Mỗi HS vẽ tranh nói việc làm mà em mong muốn thực cho quê hương sưu tầm tranh, ảnh q hương - Các nhóm HS chuẩn bị thơ, hát, nói tình yêu quê hương ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viờn: Năm học: 2017- - HS nghe - Hs c thầm, thảo luận nhóm - Cây đa mang lại bóng mát, vẻ đẹp cho làng , gắn bó với dân làng qua nhiều hệ Cây đa di sản làng Dân làng quí trọng đa cổ thụ nên gọi “ông đa” - Cây đa bị mối, mục nên cần cứu chữa Hà u q đa nên góp tiền để cứu đa quê hương - Chúng ta cần u q hương cần có việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp - Tham gia xây dựng quê hương quyền nghĩa vụ người dân, trẻ em - Mời đại diện số nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS trả lời - Hs nhắc lại học - HS thảo luận, trình bày - HS nghe thực - HS nghe Trường Tiểu học 41 Gi¸o ¸n tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- -Kĩ thuật NUÔI DƯỠNG GÀ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết mục đích việc ni dưỡng gà 2.Kĩ năng: Biết cách cho gà ăn, cho gà uống.Biết kiên hệ thực tế để nêu cách cho gà uống gia đình địa phương (nếu có) 3.Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức bảo vệ vật nuôi II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Tranh ảnh minh hoạ theo nội dung sgk - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát "Đàn gà con" - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động học - HS hát - HS ghi Hoạt động thình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: - Biết mục đích việc nuôi dưỡng gà - Biết cách cho gà ăn, cho gà uống.Biết kiên hệ thực tế để nêu cách cho gà uống gia đình địa phương (nếu có) * Cách tiến hành: Cá nhân=> Cặp đơi=> Nhóm=> Cả lớp Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa việc nuôi gà - Y/c HS thảo luận nhóm câu hỏi - Thảo luận nhóm +Ni gà cần cung cấp - Đại diện nhóm trình bày cho nó? - Cả lớp nhận xét, bổ sung + Muốn cho gà khỏe mạnh ta cần phải làm gì? + Nếu ta cho gà ăn uống nào? - Gv kết luận 42 Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- Hoạt động 2: Tìm hiểu cách cho gà ăn, uống + Em cho biết gà giò cần -Thảo luận nhóm ăn nhiều thức ăn cung cấp chất -Hs trả lời câu hỏi cá nhân, cặp đơi, bột đường chất đạm? nhóm + Theo em, cần cho gà đẻ ăn - Chia sẻ trước lớp thức ăn (kể tên) để cung cấp nhiều -Cả lớp bổ sung chất đạm, chất khoáng vi-ta-min? + Vì cần phải cung cấp đủ nước uống cho gà? + Nước cho gà uống phải nào? Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập - Cho HS làm vào phiếu câu hỏi trắc - Hs liên hệ nghiệm - Gv Kết luận - Hs nhắc lại học 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) + Ni gà cho người ích lợi - HS nêu gì? + Cần cho gà ăn uống để - HS nêu gà chóng lớn? - Gv nhận xét tiết học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục TRÒ CHƠI"ĐUA NGỰA" VÀ "LÒ CÒ TIẾP SỨC I MỤC TIÊU - Thực động tác đều, cách đổi chân sai nhịp - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" YC biết cách chơi tham gia chơi mức tương đối chủ động II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NƠI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 100 m XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng, vai 1-2p  - Trò chơi khởi động: Chạy ngược chiều theo tín 1-2p Giáo viên: Trường Tiểu học 43 Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- hiệu II.Cơ bản: - Chơi trò chơi"Đua ngựa" GV nhắc lại cách chơi, quy định chơi, cho HS chơi thử lần, chơi thức * Ơn đếu 2-4 hàng dọc đổi chân sai nhịp - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" Cho HS nhắc lại cách chơi chơi 5-7p XXXXXXXX XXXXXXXX 5p  6-8p XX XX XX XX ->  ->  ->  ->   III.Kết thúc: - Đi thường vừa vừa hát vừa thả lỏng - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 1p  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TUNG VÀ BẮT BĨNG - TRỊ CHƠI"BĨNG CHUYỀN SÁU" I MỤC TIÊU - Biết cách tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Làm quen với trò chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia trò chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi.Dây nhảy, bóng III NƠI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 1000 m X X X X X X X X 44 Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hỵp 2018 Líp - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng, vai - Trò chơi khởi động: Chạy ngược chiều theo tín hiệu II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ trưởng điều khiển + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương tổ tập - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn - Làm quen với trò chơi "Bóng chuyền sáu" GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui định khu vc chi.Chi th 1-2 ln, ri chi chớnh thc Năm häc: 2017- 1-2p 1p 8-10p  XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p  3p X X 5-7p X X 7-9p X X X X  III.Kết thúc: - Đi thường thả lỏng tích cực, hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ơn động tác tung bắt bóng 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 1p  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 20 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Giỏo viờn: Trng Tiu hc 45 Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- Hot ng 1: Khi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 20 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: 46 Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- - dóy trng lờn nhn xột hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : - Giáo viên: Trường Tiểu học 47 ... phụ,tranh minh họa - Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: Trường Tiểu học 17 Giáo án tổng hợp 2018 Lớp Năm học: 2017- Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi... kịch lời nhân vật theo phân vai - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc - Từng tốp học sinh phân vai luyện diễn cảm đoạn kịch tiêu biểu theo đọc cách phân vai - Một vài tốp học sinh thi đọc diễn cảm... não” - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Vở viết, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 19 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan