0

Tuần 17 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

42 2,795 78

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 15:50

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 TUẦN 17 Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017 Tập đọc NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu ý nghĩa văn : Ca ngợi ơng Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác vùng, làm thay đổi sống thôn (Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn Thái độ: Học tập cần cù, chủ động, sáng tạo * GDBVMT: Khai thác gián tiếp nội dung GV: Ơng Phàn Phù Lìn xứng đáng Chủ tịch nước khen ngợi không thành tích giúp đỡ bà thơn làm kinh tế giỏi mà nêu gương sáng bảo vệ dòng nước thiên nhiên trồng gây rừng để giữ gìn mơi trường sống đẹp II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ trang 146, bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc Thầy - Học sinh thực cúng bệnh viện - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Ngu Công xã - Học sinh nhắc lại tên mở sách Trịnh Tường giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó : ngoằn ngoèo, lúa nương, lúa nước, lúa lai - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Ngu Công, cao sản *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS đọc toàn - HS đọc toàn - Gọi HS nối tiếp đọc toàn - HS đọc nối tiếp lần kết hợp + Đoạn 1: Từ đầu .trồng lúa luyện đọc từ khó, câu khó + Đoạn 2: Tiếp trước nước - HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải + Đoạn 3: Còn lại nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - HS đọc cho nghe - HS đọc toàn - HS đọc Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV đọc mẫu - HS theo dõi Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa văn : Ca ngợi ơng Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác vùng, làm thay đổi sống thôn (Trả lời câu hỏi SGK) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp + Đến huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Mọi người ngỡ ngàng thấy người ngạc nhiên điều gì? dòng mương ngoằn ngoèo vắt ngang đồi cao + Ơng Lìn làm để đưa nước - Ơng lần mò rừng sâu hàng thơn? tháng trời để tìm nguồn nước Ơng vợ đào suốt năm trời gần số mương nước từ rừng già thôn + Nhờ có mương nước, tập quán canh tác - Nhờ có mương nước, tập quán canh sống nơng thơn Phìn Ngan tác Phìn Ngan dã thay đổi: đồng bào thay đổi nào? không làm nương trước mà chuyển sang trồng lúa nước, khơng làm nương nên khơng phá rừng, đời sống bà thay đổi nhờ trồng lúa lai cao sản, thơn khơng hộ đói + Ơng Lìn nghĩ cách để giữ rừng - Ông lặn lội đến xã bạn học bảo vệ dòng nước? cách trồng thảo hướng dẫn bà trồng + Thảo gì? - Là thân cỏ họ với gừng, mọc thành cụm, chín màu đỏ nâu, dùng làm thuốc gia vị + Cây thảo mang lại lợi ích cho bà - Mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho bà Phìn Ngan? con: nhiều hộ thôn năm thu chục triệu, ơng Phìn năm thu hai trăm triệu + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Câu chuyện giúp em hiểu muốn Lưu ý: chiến thắng đói nghèo, lạc hậu - Đọc đúng: M1, M2 phải có tâm cao tinh thần vợt - Đọc hay: M3, M4 khó HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - lớp - HS đọc nối tiếp lớp tìm cách đọc hay - HS nghe , tìm cách đọc hay - GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc - GV đọc mẫu Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - HS thi đọc nhóm - Đại diện nhóm thi đọc - GV nhận xét đánh giá HĐ Tiếp nối: (4 phút) NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS đọc cho nghe - HS thi đọc - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn HS nhà học chuẩn bị - Lắng nghe thực Ca dao lao động sản xuất ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực phép tính với số thập phân giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm bài1a, 2(a), Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm Thái độ: Tích cực học tập II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Cho HS làm: + Tìm số biết 30% 72 ? - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Biết thực phép tính với số đến tỉ số phần trăm - HS làm bài1a, 2(a), * Cách tiến hành: Giáo viên: Hoạt động học - HS hát - HS làm: 72 × 100 : 30 = 240 - HS nghe - HS ghi thập phân giải toán liên quan Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Bài 1a: Cá nhân=> Cả lớp - HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS đặt tính tính - Tính - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - GV gọi HS nhận xét làm bạn - HS đổi chéo nhận xét, HS nhận xét bảng cách đặt tính lẫn kết bảng lớp, lớp theo dõi bổ sung ý kiến tính Kết tính : - GV nhận xét a) 216,72 : 42 = 5,16 Bài 2a - Tính giá trị biểu thức - Bài yêu cầu làm gì? - HS lớp làm vào - Yêu cầu HS làm - GV cho HS nhận xét làm - HS nhận xét bạn, HS chia sẻ, lớp theo dõi bổ sung a) (131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 × - GV nhận xét chữa Yêu cầu HS = 50,6 : 2,3 + 21,84 × nêu thứ tự thực phép tính = 22 + 43,68 biểu thức = 65,68 Bài - GV gọi HS đọc đề toán trước lớp - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn y/c tìm gì? - Gọi HS lên bảng tóm tắt - HS lớp làm vào - Y/c HS làm vào vở, HS chia sẻ Giải - GVnhận xét chữa a) Từ cuối năm 2000 đến cuối 2001 số người thêm là: 15875 - 15625 = 250 (người) Tỉ số % số dân tăng thêm là: 250 : 15625 = 0,016 0,016 = 1,6% b) Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là: 15875 x 1,6 : 100 = 254 (người) Cuối năm 2002 số dân phường là: 15875 + 254 = 16129 (người) Đáp số: 16129 người Bài tập PTNL học sinh: Bài 2b: b) 8,16 : ( 1,32 + 3,48) – 0,345 - Cho HS đọc làm vào :2 - GV quan sát uốn nắn HS = 8,16 : 4,8 0,1725 = 1,7 - 0,1725 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP = NĂM HỌC 2017 - 2018 1,5275 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI SỐ 25, 26 Lịch sử ƠN TẬP HỌC KÌ I I MỤC TIÊU Kiến thức: Hệ thống kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Ví dụ: Phong trào chống Pháp Trương Định; Đảng Cộng sản Việt Nam đời; khởi nghĩa giành quyền Hà Nộ; chiến dịch Việt Bắc; chiến thắng Biên giới Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng đồ, hệ thống háo kiến thức lịch sử Thái độ: Tự hào tinh thần bất khuất, bảo vệ độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bản đồ hành VN - Các hình minh hoạ SGK từ 12- 17 - Lược đồ chiến dịch VB thu- đông 1947, biên giới thu- đông 1950, Điện Biên Phủ 1954 Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai - HS nêu Đảng đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? - Nhận xét, bổ sung - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu:Hệ thống kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cả lớp Hoạt động 1: Lập bảng kiện lịch - HS lập bảng thống kê sử tiêu biểu từ 1945- 1954 - Gọi HS lập bảng thống kê vào giấy - HS đọc bảng thống kê bạn đối khổ to dán lên bảng chiếu với bổ sung ý - Yêu cầu HS theo dõi nhận xét kiến - GV nhận xét Bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945-1954 Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu Cuối năm 1945-1946 Đẩy lùi giặc đói giặc dốt Trung ương Đảng phủ phát 19-12-1946 động tồn quốc kháng chiến Đài tiếng nói VN phát lời kêu gọi toàn 20-12-1946 quốc kháng chiến BH Cả nước đồng loạt nổ súng chiến đấu, tiêu biểu chiến đấu nhân 20-12-1946 đến tháng 2-1947 dân HN với tinh thần tử cho tổ quốc sinh Chiến dịch Việt Bắc mồ chôn giặc Thu- đông 1947 pháp Chiến dịch Biên giới Thu- đông 1950 Trận Đông Khê, gương chiến dấu dũng cảm anh La Văn Cầu Tập trung xây dựng hậu phương vững mạnh, chuẩn bị cho tuyền tuyến sẵn sàng chiến đấu Sau chiến dịch Biên giới tháng 2-1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ đảng đề nhiệm vụ cho kháng chiến 1-5-1952 Khai mạc đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc đại hội bầu anh hùng Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng 30-3 - 1954 đến 7-5-1954 Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai Hoạt động 2: Trò chơi “Đi tìm địa đỏ” Hướng dẫn học sinh chơi - Luật chơi: học sinh lên hái hoa, đọc tên địa danh (có thể đồ), kể lại kiện, nhân vật lịch sử tương ứng với địa danh - Cho HS lên hái trả lời - GV HS nhận xét tuyên dương Giáo viên: - Học sinh chơi trò chơi: - Hà Nội: + Tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19/12/1946 + Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sáng ngày Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 20/12/ 1946 - Huế: - Đà Nẵng: - Việt Bắc: - Đoan Hùng: - Chợ Mới, chợ Đồn: - Đông Khê: - Điện Biên Phủ: 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017 Chính tả NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON(Nghe - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe- viết tả Người mẹ 51 đứa con; trình bày hình thức đoạn văn xi(BT1) - Làm tập 2 Kĩ năng: Rèn kĩ phân tích mơ hình cấu tạo iếng Thái độ: Giáo dục HS thức viết tả, giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi tập, mơ hình cấu tạo vần viết sẵn bảng - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5phút) - Cho HS thi đặt câu có từ ngữ chứa tiếng - HS chơi trò chơi rẻ/ giẻ - Chia lớp thành đội chơi, đội bạn lên đặt câu có từ ngữ chứa tiếng rẻ/ giẻ - Đội đặt câu nhiều đội thắng - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung văn để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp - Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc đoạn văn + Đoạn văn nói ai? - Đoạn văn nói mẹ Nguyễn Thị Phú- bà phụ nữ không sinh cố gắng bươn chải nuôi dưỡng 51 em bé mồ cơi, đến Hướng dẫn viết từ khó nhiều người trưởng thành - Yêu cầu HS đọc, tìm từ khó - HS đọc thầm nêu từ khó: Lý Sơn, Quảng Ngãi, thức khuya, ni dưỡng - Yêu cầu HS luyện viết từ khó vừa tìm - HS luyện viết từ khó HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe- viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - GV đọc viết lần - HS nghe - GV đọc cho HS viết - HS viết - GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa chưa đẹp Lưu ý: - Tư ngồi: Chung, Sơn, Mai - Cách cầm bút: Hùng, Huy, - Tốc độ: Sơn, Huy, Tuấn Anh, HĐ chấm nhận xét (5 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát - HS soát lại bài, tự phát lỗi lỗi sửa lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (8 phút) *Mục tiêu: Làm tập 2a, *Cách tiến hành: Bài 2: Cá nhân=> Nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu tập mẫu - HS đọc to yêu cầu nội dung tập - Yêu cầu HS tự làm - HS tự làm - Gọi HS nhận xét bạn làm - HS lên bảng chữa bảng Mơ hình cấu tạo vần Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV nhận xét kết luận làm Tiếng Vần Âm đệm tiền tuyến xa xôi yêu bầm yêu nước đôi mẹ hiền + Thế tiếng bắt vần với nhau? + Tìm tiếng bắt vần với câu thơ trên? GV: Trong thơ lục bát, tiếng thứ dòng thứ bắt vần với tiếng thứ dòng tiếng HĐ tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhớ mơ hình cấu tạo vần chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Âm o a iê yê a ô yê â yê ươ a ô e iê Âm cuối n n n i u m u c i n - Những tiếng bắt vần với tiếng có vần giống - Tiếng xơi bắt vần với tiếng đôi - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: -Thực phép tính với số thập phân giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS làm tập: Bài 1, 2, Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép tính với số thập phân Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ tính tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS làm bài: - HS làm bảng + Tìm 7% 70 000? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS viết Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Thực phép tính với số thập phân giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm tập: Bài 1, 2, * Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân=> Cặp đôi - Viết hỗn số sau thành số thập - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS nêu cách chuyển hỗn số phân - HS trao đổi với nhau, sau nêu ý thành số thập phân kiến trước lớp - Yêu cầu HS làm C1: Chuyển phần phân số hỗn số - GV chữa thành phân số thập phân viết số thập phân tương ứng =5 = 4,5 =3 = 10 10 3,8 75 12 48 =2 = 2,75 =1 = 100 25 100 1,48 C2: Thực chia tử số phần phân số cho mẫu số Vì : = 0,5 nên = 4,5 Vì : = 0,8 nên = 3,8 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Nhận xét Đơn xin học môn tự chọn - HS nghe HS - Nhận xét ý thức học HS - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu:Biết rút kinh nghiệm để làm tốt văn tả người (bố cục, trình tự miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày) * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc lại đề Tập làm văn - HS đọc - GV nhận xét chung + Ưu điểm: - Hiểu bài, viết yêu cầu đề - Bố cục văn - Diễn đạt câu, ý - Dùng từ bật lên hình dáng, hoạt động tính tình người tả - Thể sáng tạo cách dùng từ, dùng hình ảnh miêu tả hình dáng tính tình hoạt động người tả - Chính tả, hình thức trình bày - GV nêu tên HS viết yêu cầu + Nhược điểm - Lỗi tả - Lỗi dùng từ, diễn đạt ý, đặt câu, cách trình bày - GV viết bảng phụ lỗi phổ biến, - HS chữa lỗi yêu cầu HS thảo luận, phát lỗi tìm cách sửa lỗi - HS xem lại - Trả cho HS - Cho HS tự chữa trao - HS trao đổi đổi với bạn bên cạnh nhận xét cô - Đọc văn hay, điểm cao - HS lắng nghe cho HS nghe - HD viết lại đoạn văn - HS chọn viết lại đoạn - Gợi ý HS viết lại đoạn văn : + Đoạn văn có nhiều lỗi tả + Đoạn văn lủng củng diễn đạt chưa hay + Mở kết đơn giản - Gọi HS đọc lại đoạn văn viết lại - HS đọc lại 28 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn HÌNH TAM GIÁC I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: - Đặc điểm hình tam giác có: ba cạnh, ba đỉnh, ba góc - Phân biệt dạng hình tam giác (phân loại theo góc) - Nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác - HS làm 1, Kĩ năng: Rèn học sinh vẽ đường cao nhanh, xác Thái độ: Cẩn thận, xác, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, : Các hình tam giác SGK; Êke - HS : SGK, bảng con, vở, ê ke Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Chia HS thành đội, thi xếp - HS chơi trò chơi nhanh que tính để được: hình tam giác, hình tam giác, hình tam giác theo u cầu quản trò - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu:Biết: - Đặc điểm hình tam giác có: ba cạnh, ba đỉnh, ba góc - Phân biệt dạng hình tam giác (phân loại theo góc) - Nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác *Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Giới thiệu đặc điểm hình tam giác - GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC - HS lên bảng vừa vào hình vừa yêu cầu HS nêu rõ : nêu HS lớp theo dõi bổ xung ý kiến + Số cạnh tên cạnh hình + Hình tam giác ABC có cạnh : tam giác ABC cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC + Số đỉnh tên đỉnh hình + Hình tam giác ABC có ba đỉnh là: đỉnh tam giác A, đỉnh B, đỉnh C + Số góc tên góc hình tam + Hình tam giác ABC có ba góc : giác ABC Góc đỉnh A, cạnh AB AC (góc A) Góc đỉnh B, cạnh BA BC ( góc B) Góc đỉnh C, cạnh CA CB (góc C) - Như hình tam giác ABC hình có cạnh, góc, đỉnh Giới thiệu ba dạng hình tam giác - GV vẽ lên bảng hình tam giác - HS quan sát hình tam giác nêu : SGK yêu cầu HS nêu rõ tên góc, dạng góc hình tam giác + Hình tam giác ABC có góc nhọn + Hình tam giác ABC có góc A, B, C A góc nhọn B C Hình tam giác có góc nhọn + Hình tam giác EKG có góc tù + Hình tam giác EKG có góc E góc tù hai góc nhọn K hai góc K, G hai góc nhọn E G Hình tam giác có góc tù hai góc nhọn + Hình tam giác MNP có góc + Hình tam giác MNP có góc M góc vng vng hai góc N, P góc nhọn N M P Hình tam giác có góc vng hai góc nhọn(tam giác vuông) - GV giới thiệu : Dựa vào góc - HS nghe hình tam giác, người ta chia 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 hình tam giác làm dạng hình khác : + Hình tam giác có góc nhọn + Hình tam giác có góc tù hai góc nhọn + Hình tam giác có góc vng hai góc nhọn - GV vẽ lên bảng số hình tam - HS thực hành nhận biết dạng hình tam giác có đủ dạng yêu cầu HS giác nhận dạng hình Giới thiệu đáy đường cao hình tam giác A B C H - GV giới thiệu: Trong hình tam giác - HS quan sát hình ABC có: + BC đáy + AH đường cao tương ứng với đáy BC + Độ dài AH chiều cao - GV yêu cầu : Hãy quan sát hình - HS quan sát, trao đổi rút kết luận : đường cao AH tam giác ABC mô tả đặc điểm đường cao AH qua đỉnh A vng góc với đáy BC HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức làm tập có liên quan - HS làm 1, *Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân - GV gọi HS đọc đề toán tự làm - GV gọi HS chia sẻ kết - GV nhận xét Tam giác ABC có góc A, B, C cạnh: AB, BC, CA Bài 2: Cá nhân Giáo viên: Trong tam giác DEG góc góc D, E, G cạnh: DE, EG, DG Tam giác MNK có: góc góc M, N, K cạnh: MN, NK, KM Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV yêu cầu HS quan sát hình, dùng êke kiểm tra nêu đường cao, đáy tương ứng hình tam giác - GV nhận xét Tam giác ABC có đường Tam giác DEG có đường Tam giác MPQ có đường cao CH cao DK cao MN Bài tập PTNL học sinh: Bài 3: Cá nhân - Cho HS đọc bài, quan sát tự làm - GV quan sát giúp đỡ HS - HS chia sẻ trước lớp kết a) Hình tam giác ADE hình tam giác EDH có vng nửa vng Hai hình tam giác có diện tích b) Tương tự : Hai hình tam giác EBC EHC có diện tích c) Từ a b suy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp lần diện tích hình tam giác EDC Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học ÔN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức: Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm giới tính - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân - Tính chất công dụng số vật liệu học Kĩ năng: Biết vệ sinh cá nhân cách, đảm bảo vệ sinh phòng bệnh 3.Thái độ: Tự phục vụ thân * GDBVMT: Mối quan hệ người với môi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu học tập cá nhân, hình minh họa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Gọi học sinh lên bảng trả lời câu - HS trả lời hỏi + Em nêu đặc điểm công dụng số loại tơ sợi tự nhiên? + Em nêu đặc điểm công dụng số loại tơ sợi nhân tạo? - GV nhận xét - Hs nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS viết Hoạt động thực hành:(27phút) * Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm giới tính - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân - Tính chất cơng dụng số vật liệu học * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cặp đơi=> Nhóm Hoạt động 1: Con đường lây truyền số bệnh - Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, - học sinh bàn trao đổi thảo luận học sinh hỏi, học sinh trả lời + Bệnh sốt xuất huyết lây truyền qua - Lây truyền qua động vật trung gian đường nào? muỗi vằn Muỗi hút máu người bệnh truyền vi rút sang cho người lành + Bệnh sốt rét lây truyền qua - Lây truyền qua động vật trung gianlà đường nào? muỗi A- nơ- phen, kí sinh trùng gây bệnh có máu Muỗi hút máu có kí sinh trung sốt rét người bệnh truyền sang người lành + Bệnh viêm màng não lây truyền qua + Lây truyền qua muỗi vi rút có đường nào? mang bệnh não có máu gia súc chim, chuột, khỉ Muỗi hút máu vật bị bệnh truyền sang người + Lây qua đường tiêu hóa Vi rút + Bệnh viêm gan A lây truyền qua thải qua phân người bệnh Phân dính đường nào? tay người, quần áo, nước, động vật sống nước ăn từ súc vật lây sang người lành Hoạt động 2: Một số cách phòng bệnh Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm - Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm bàn Quan sát hình minh họa + Hình minh họa dẫn điều gì? + Học sinh trình bày + Làm có tác dụng gì? Vì sao? - GV nhận xét cho điểm Hoạt động 3: Đặc điểm công dụng số vật liệu - Học sinh thảo luận - Tổ chức hoạt động nhóm + Kể tên vật liệu học + Nhớ lại đặc điểm công dụng loại vật liệu + Hoàn thành phiếu - GV hỏi : + Tại em lại cho làm cầu bắc - HS tiếp nối nêu qua sông; làm đường ray tàu hỏa lại phải sử dụng thép? + Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà lại sử dụng gạch? + Tại lại dùng tơ, sợi để may quần áo, chăn màn? - HS chơi trò chơi Hoạt động 4: Trò chơi chữ kỳ diệu 1) Sự thụ tinh 6) Già Giải đáp ô chữ 2) Bào thai 7) Sốt rét 3) Dậy 8) Sốt xuất huyết 4) Vị thành niên 9) Viêm não 5) Trưởng thành 10) Viêm gan A 3.Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét học - HS nghe - Ôn chuẩn bị kiểm tra ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề tổ chuyên môn thống nhất) -Thể dục TRÒ CHƠI"CHẠY TIẾP SỨC THEO VỊNG TRỊN" I MỤC TIÊU - Ơn vòng phải, vòng trái.YC thực động tác đêu vòng phải, vòng trái - Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn".YC biết cách chơi tham gia chơi 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2 - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Ơn vòng phải, vòng trái + Cả lớp tập luyện hướng dẫn GV + Chia tổ tập luyện theo khu vực hướng dẫn tổ trưởng + Cho tổ lên biểu diễn vòng phải, vòng trái - Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn" GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi nội quy chơi, sau cho HS chơi thử 1-2 lần, cho lớp chơi thức Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 100m 1-2p 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX 8-10p 2-3 lần 2-3 lần XXXXXXXX XXXXXXXX   lần 10-12p C o o o o o A o o B  III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Đứng chỗ vỗ tay hát 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét, đánh giá kết học 1p - Về nhà ôn nội dung ĐHĐN học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC THEO VỊNG TRỊN I MỤC TIÊU - Ơn vòng phải, vòng trái.YC thực động tác đêu vòng phải, vòng trái - Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn".YC biết cách chơi tham gia chơi Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Định NỘI DUNG lượng I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 100 m - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2 1-2p - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông,vai 1-2p - Kiểm tra cũ: Giậm chân chỗ, HS PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  II.Cơ bản: - Ôn vòng phải, vòng trái + Tập luyện theo tổ khu vực phân công.HS thay điều khiển cho bạn tập + GV đến tổ sửa sai cho HS, nhắc nhở em tập luyện * Thi tổ điều khiển GV - Chơi trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn" GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi Cho HS chơi thử chơi thức 6-10p XXXXXXXX XXXXXXXX  lần 7-9p C o o o o o A o o B  III.Kết thúc: - Đi thành hàng dọc theo vòng tròn, vừa vừa thả lỏng hít thở sâu - GV HS hệ thống nhận xét kết học - Về nhà ôn động tác ĐHĐN học 1-2p 1-2p X X X X X  X X X X X ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (Tiết 2) I MỤC TIÊU 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Kiến thức: Học xong HS biết: - Nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công viẹc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người Kĩ năng: Có kĩ hợp tác với bạn bè hoạt động lớp, trường Thái độ: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo người công việc lớp, trường,của gia đình cộng đồng * GDBVMT: Biết hợp tác với bạn bè người để bảo vệ môi trường gia đình, nhà trường, lớp học địa phương II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - SGK - Phiếu học tập cá nhân cho HĐ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Nêu số biểu việc hợp - HS trả lời tác với người xung quanh? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công viẹc chung nâng cao hiệu cơng việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: Làm tập SGK a) Mục tiêu: HS biết nhận xét số hành vi, việc làm có liên quan đến việc hợp tác với người xung quanh b) cách tiến hành: - HS thảo luận - Yêu cầu thảo luận theo cặp - HS trả lời - Gọi HS trình bày - GV KL: Việc làm bạn Tâm, - HS khác nhận xét Nga, Hoan,trong tình a Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - việc làm bạn Long tình b chưa * Hoạt động 2: xử lí tình tập SGK a) Mục tiêu: HS biết sử lí số tình liên quan đến việc hợp tác với người xung quanh b) Cách tiến hành: - HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết - GV nhận xét bổ xung GV KL: + thực công việc chung cần phân công nhiệm vụ cho người phối hợp giúp đỡ lẫn + Bạn Hà bàn với bố mẹ việc mang đồ dùng cá nhân nàođể tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến * Hoạt động 3: Làm tập a) Mục tiêu: HS biết XD kế hoạch hợp tác với người xung quanh công việc ngày b) Cách tiến hành: - HS tự làm tập - Gọi HS trình bày dự kiến hợp tác - HS làm trao đổi với bạn bên với người xung quanh số - HS trình bày cơng việc - GV nhận xét đánh giá 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Muốn công việc thuận lợi, đạt kết - HS nghe tốt cần làm gì? - Nhận xét học - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật THỨC ĂN NUÔI GÀ I.MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu tên biết tác dụng cgủ yếu số thức ăn thường dùng để nuôi gà Kĩ năng: Biết liên hệ thực tế để nêu tên tác dụng chủ yếu số thức ăn sử dụng ni gà gia đình địa phương (nếu có) 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Thái độ: Có ý thức chăm sóc vật ni gia đình II CHUẨN BỊ - Một số mẫu thức ăn nuôi gà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": - HS chơi trò chơi Kể tên loại gà ni nước ta - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - Hs viết Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu tên biết tác dụng cgủ yếu số thức ăn thường dùng để nuôi gà - Biết liên hệ thực tế để nêu tên tác dụng chủ yếu số thức ăn sử dụng ni gà gia đình địa phương (nếu có) * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cả lớp * Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng thức ăn nuôi gà -GV h/d học sinh đọc mục Trong - HS lắng nghe - HS đọc trả lời câu hỏi SGKvà hỏi + Động vật cần yếu tố để + Động vật cần yếu tố Nước,khơng khí, ánh sáng , chất tồn ? sinh trưởng phát triển? dinh dưỡng _ GV hỏi : + Các chất dinh dưỡng cung cấp cho + Từ nhiều loại thức ăn khác thể động vật lấy đâu ? * Gv giải thích tác dụng thức ăn - HS nghe GV giải thích theo nội dung SGK * Gv kết luận hoạt động + Thức ăn có tác dụng cung cấp lượng , trì phát triển thể gà Khi nuôi gà cần cung cấp đầy đủ loại thức ăn thích hợp * Hoạt động 2: Tìm hiểu loại thức ăn ni gà - GV yêu cầu HS kể tên loại thức ăn nuôi gà mà em biết ? - HS trả lời GV ghi tên loại thức - HS quan sát hình SGk trả lời câu hỏi gà HS nêu - Cho HS nhắc lại tên nhóm thức ăn * Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng sử dụng loại thức ăn nuôi gà - GV cho HS đọc nội dung mục Giáo viên: Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 SGK GV hỏi : + Thức ăn Gà chia làm + thóc ,ngơ , tấm,gạo ,khoai ,sắn, rau loại? sanh , cào cào , châu chấu , ốc , tép ,bột + Em kể tên loại thức ăn ? đỗ tương ,vừng , bột khoáng - GV định số HS trả lời - HS đọc SGK trả lời câu - GV nhận xét tóm tắt hỏi * Căn vào thành phần dinh dưỡng thức ăn người ta chia thức ăn gà thành nhóm : + Nhóm thức ăn cung cấp chất đường bột + Nhóm thức ăn cung cấp chất đạm + Nhóm thức ăn cung cấp chất khống + Nhóm thức ăn cung cấp vi - ta - + Nhóm thức ăn tổng hợp * Trong nhóm thức ăn nêu nhóm thức ăn cung cấp chất bột đường cần phải cho ăn thường xuyên , ăn nhiều - GV cho HS thảo luận , - HS thảo luận - Yêu cầu nhóm trình bày - GV cho HS khác nhận xét bổ sung - HS trình bày nhận xét * GV tóm tắt giải thích minh hoạ tác dụng , cách sử dụng thức ăn cung cấp chất bột đường - Gv nhận xét học thu kết thảo luận nhóm để trình bày - HS nghe tiết 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét học - HS nghe - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm 40 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Nắm nhiệm vụ tuần 18 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 18 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Kiểm tra cuối HK I - Sơ kết HK I - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường Giáo viên: Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : - 42 Giáo viên: Trường Tiểu học ... dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Giáo viên: Trường Tiểu học 15 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2 017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: SGK, bảng phụ,một số sách, truyện, báo liên quan - Học sinh: ... số Vì : = 0 ,5 nên = 4 ,5 Vì : = 0,8 nên = 3,8 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2 017 - 2018 = 2, 75 12 Vì 12 : 25 = 0,48 nên = 1,48 Bài 2: Cá nhân=> Cả lớp 25 - GV yêu cầu... Làm quen với máy tính bỏ túi - Giáo viên cho học sinh quan sát - Học sinh quan sát máy tính trả lời Giáo viên: Trường Tiểu học 17 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2 017 - 2018 máy tính câu hỏi - Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 17 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan