0

Tuần 16 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 3,441 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 23:03

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 16: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT) ĐÔI BẠN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng; san sát, nườm nượm, lấp lánh, lướt thướt, - Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người nông thơn tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp lúc gian khổ, khó khăn (trả lời câu hỏi 1,2,3,4) - Kể lại đoạn câu chuyện theo gợi ý Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện Kỹ năng: - Hiểu từ ngữ: tơ tán, sa, tuyệt vọng, công viên - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật (lời kêu cứu, lời bố) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện SGK - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS hát bài: Trái đất - HS đọc “ Nhà rông Tây Nguyên” - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng -Lớp hát - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: san sát, nườm nượm, lấp lánh, lướt thướt, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: tơ tán, sa, tuyệt vọng, công viên, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi GV hướng dẫn hoàn cảnh sảy câu chuyện - HS quan sát tranh minh hoạ b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: san sát, nườm nượm, lấp - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lánh, lướt thướt, lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: tơ tán, sa, tuyệt vọng, công đoạn kết hợp giải nghĩa viên từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Đặt câu với từ sơ tán + Ngày ấy,/ giặc Mĩ ném bom phá hoại miền Để phòng lụt xóm ven sơng phải bắc,/ Thành theo bố mẹ sơ tán quê// Mĩ sơ tán vào đê thua,/ Thành lại thị xã// d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người nơng thơn tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp lúc gian khổ, khó khăn (trả lời câu hỏi 1,2,3,4) - Kể lại đoạn câu chuyện theo gợi ý *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn * HS đọc đoạn + lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: -> Vài HS nêu, thống ý kiến + Thành Mến kết bạn vào dịp nào? +Thành Mến kết bạn từ ngày nhỏ, giặc Mĩ ném bom miền Bắc, gia đình Thành phải rời thành phố, sơ tán quê mến nông thôn + Lần đầu thị xã chơi, Mến thấy thị +Thị xã có nhiều phố, phố nhà xã có lạ? ngói san sát, cao thấp khơng giống nhà q; dòng xe cộ lại nườm nượp; ban đêm, đèn điện lấp lánh sa GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV mời HS đọc thành tiếng đoạn Thảo luận câu hỏi: + Ở cơng viên có trò chơi ? + Ở cơng viên, Mến có hành động đáng khen ? -HS đọc đoạn +Có cầu trượt, đu quay +Nghe tiếng kêu cứu, Mến lao xuống hồ cứu em bé vùng vẫy tuyệt vọng + Qua hành động này, em thấy Mến có +Mến dũng cảm sẵn sáng giúp đỡ đức tính đáng q? người khác, khơng sợ nguy hiểm đến tính mạng - GV mời HS đọc đoạn - Một HS đọc -HS đọc thầm đoạn + Em hiểu lời nói bố nào? -HS thảo luận nhóm đơi -Đại diện nhóm phát biểu suy nghĩ + Ca ngợi người sống làng quê tốt bụng, - GV chốt lại -HS lắng nghe + Tìm chi tiết nói lên tình cảm +Bố Thành lại nơi sơ tán trước thủy chung gia đình Thành đón Mến chơi… suy nghĩ tốt người giúp đỡ mình? đẹp người nơng dân - Nêu nội dung bài? -HS phát biểu -GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật (lời kêu cứu, lời bố) *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Vài HS đọc lại - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2+ 3) - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe - Đọc cá nhân, trao đổi bạn - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn - HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - 3HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: -Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa nội dung đoạn truyện, HS kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Gọi HS M4 kể đoạn - GV nhận xét, nhắc HS kể theo ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - HS quan sát tranh minh hoạ - HS M4 kể mẫu theo tranh -Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân ( Tự lựa chon cách kể ) - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại + cách kể b HD HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm (N2) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 2) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + bạn nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2: Nam, Thúy c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện -Hs tập kể trước lớp - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước +Gọi đại diện nhóm lên thi kể lớp chuyện theo đoạn - > Lớp bình chọn người kể hay +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu -HSM3+ M4 kể chuyện chuyện theo vai nhân vật - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời +Em nghĩ người sống - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 làng quê sau học này? -> … +Em nghĩ người sống - Lắng nghe thành phố, thị xã sau học này? -Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe thực tiết học - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Chuẩn bị bài: Về quê ngoại Điều chỉnh: TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết làm tính giải tốn có hai phép tính - Bài tập 1, 2, 3, (cột 1, 2, 4) Kỹ năng: Rèn kĩ làm phép tính nhân, chia Thái độ: GD HS chăm học toán II/ CHUẨN BỊ : Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị bảng con, bảng phụ, phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi: Tính đúng, tính nhanh - GV đưa phép tính cho học sinh thực hiện: 216 : 457 : 726 : (…) - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh thực nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tậpchung - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết làm tính giải tốn có hai phép tính - Bài tập 1, 2, 3, (cột 1, 2, 4) * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân –Nhóm- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT - Nêu cách tìm thừa số ? *GV KL: +Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số biết + Tìm tích + TS x TS b Bài tập : Làm việc cá nhân - GV gọi HS nêu YC - Lớp làm vào - Gọi HS làm bảng - Lưu ý HS M1+ M2: trường hợp thương có tận *GV củng cố phép chia hết phép chia có dư Bài tập : Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS đọc toán - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Yêu cầu HS thực vào - GV trợ giúp HS làm M1+M2: Hải) ->GV nhận xét *GVcủng cố bước giải tốn +Bước 1: tìm số máy bơm bán +Bước 2: Tìm só máy bơm lại d Bài tập 4: (làm cột 1, 2, 4) - Thêm số đơn vị ta thực phép tính gì? - Gấp số lần ta thực phép tính GV: -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào phiếu học tập (cá nhân) - HS so sánh kết nhóm (nhóm bàn) - Chia sẻ KQ trước lớp - HS nêu Thừa số 324 150 Thừa số 324 150 Tích 972 972 600 600 - HS đọc toán -HS thực theo YC - Chia sẻ KQ trước lớp a) 864 26 144 ( ) 24 - HS đọc toán - HS chia sẻ YC + HS nêu + HS nêu + Tìm phần số Bài giải Số máy bơm bán là: 36 : = 4( chiếc) Số máy bơm lại là: 36 - = 32( chiếc) Đáp số: 32 máy - HS nêu yêu cầu tập -HS thực vào phiếu HT -HS chia sẻ cách làm trước lớp -> Thống - Phép cộng - Phép nhân Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phép trừ - Phép chia - HS làm vào phiếu HT lấy số nhân với số lần gì? - Bớt số đơn vị ta thực phép ( ) tính gì? - Giảm số lần ta thực phép tính gì? - GV chữa bài, nhận xét -HS thực vào nháp 5,bài 4(cột 3) -> Củng cố : -Báo cáo KQ với GV - Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm ntn? Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Làm quen với biểu thức - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC BIẾT ƠN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Thương binh, liệt sĩ người hi sinh xương máu Tổ Quốc Chúng ta cần biết ơn, kính trọng người thương binh, liệt sĩ Thái độ: + Tôn trọng, biết ơn thương binh liệt sĩ + Sẵn sàng tham gia hoạt động, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ thương binh, liệt sĩ + Phê bình, nhắc nhở khơng kính trọng, giúp đỡ thương binh, liệt sĩ Hành vi: + Làm công việc phù hợp để tỏ lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ, phấn màu Tranh vẽ minh họa truyện “Một chuyến bổ ích” + Phiếu thảo luận nhóm, tranh ảnh câu chuyện anh hùng (Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Kể việc em làm để giúp - Học sinh nêu đỡ làng xóm láng giềng? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: Biết - Quan sát lắng nghe ơn thương binh, liệt sĩ HĐ hình thành kiến thức mới: (27 phút) *Mục tiêu - HS hiểu nội dung câu chuyện khuyên phải biết quan tâm giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ - HS biết cơng việc cần làm để giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ - HS biết hành vi hành vi sai để biết cách sử lý *Cách tiến hành: Việc 1: Tiểu phẩm “Một chuyến bổ ích ” Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp + Yêu cầu: Các nhóm ý nghe câu chuyện + Các nhóm ý đọc câu hỏi, thảo luận trả lời câu hỏi sau: (treo bảng phụ có theo dõi câu chuyện Các nhóm ghi câu hỏi) thảo luận trả lời câu hỏi: Vào ngày 27/7, bạn học sinh lớp 3A đâu? Vào ngày 27/7 bạn học sinh lớp 3A thăm trại điều dưỡng thương binh nặng Các bạn đến trại điều dưỡng để làm gì? Các bạn đến trại thương binh nặng để thăm sức khỏe cô thương binh lắng nghe cô kể chuyện Đối với cô thương binh, liệt sĩ, chúng Chúng ta phải biết ơn, kính ta phải có thái độ nào? trọng cô thương binh, + Lưu ý: Kể chuyện, có tranh minh họa cho liệt sĩ chuyện + Đại diện nhóm trả lời câu hỏi, nhóm khác * GV tổng kết ý kiến nhóm kết nhận xét, bổ sung ý kiến luận: +Thương binh, liệt sĩ người hi sinh + 12 học sinh nhắc lại kết xương máu Tổ Quốc Vì phải luận biết ơn, kính trọng anh hùng thương binh, liệt sĩ GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 2: Việc làm đúng: Làm việc cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp + Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trả lời +Tiến hành thảo luận cặp đơi câu hỏi sau: +Đại diện nhóm trả lời + Để tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối cới cô thương binh, liệt sĩ phải làm gì? + Ghi lại ý kiến nhóm lên bảng Ví dụ: + Chào hỏi lễ phép + Thăm hỏi sức khỏe + Giúp làm việc nhà + Giúp cô học *GV kết luận: Về việc học sinh làm + Chăm sóc mộ thương binh, liệt để bày tỏ lòng biết ơn thương binh, liệt sĩ sĩ Việc 3: Vì cần quan tâm, giúp đỡ bạn? Làm việc lớp + Yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi phiếu thảo luận Phiếu thảo luận: Em viết chữ Đ vào ô  trước hành vi đúng, chữ S vào ô  trước hành vi sai a)  Ngày nghỉ cuối tuần, bạn Mai, Nga, Vân đến nhà Hà thương binh nặng giúp em Lan học b)  Trêu đùa thương binh đường c)  Vào thăm, tưới nước, nhổ cỏ mộ liệt sĩ d)  Xa lánh thương binh trơng xấu xí khác lạ e)  Thăm mẹ liệt sĩ, giúp bà quét nhà, quét sân + Lắng nghe nhóm trả lời đưa kết luận + Các nhóm thảo luận, trả lời vào phiếu nhóm Đ S Đ S Đ + Đại diện nhóm làm việc nhanh trả lời Các nhóm khác lắng nghe bổ sung ý kiến nhận xét + Yêu cầu học sinh giải thích việc làm + Trả lời: Vì hành động thể khơng kính trọng lễ phép câu b d lại sai * GV kết luận: Bằng việc làm đơn giản thương binh, liệt sĩ tường gặp, em cố gắng thực để đền đáp công ơn thương binh, liệt sĩ - Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Thúy, Lan, , HĐ Tiếp nối: (3 phút) GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học + Sưu tầm hát ca ngợi thương binh, liệt sĩ + Tìm hiểu gương số anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Trần Quốc Toản + Yêu cầu học sinh nhà sưu tầm thêm câu ca dao, tục ngữ, mẫu chuyện nói gương dũng cảm hi sinh Tổ quốc +Chuẩn bị bài: Biết ơn thương binh, liệt sĩ (Tiết 2) Điều chỉnh: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC: VỀ QUÊ NGOẠI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm vàng, mát rợp, thuyền trơi, - Biết ngắt nghỉ hợp lí đọc thơ lục bát - Hiểu ND: Bạn nhỏ thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp quê, yêu người nông dân làm lúa gạo.(Trả lời CH SGK; thuộc 10 câu thơ đầu) Kỹ năng: -Rèn kĩ đọc hiểu -Hiểu nghĩa từ khó bài: hương trời, chân đất, Thái độ: Giáo dục học sinh tình yêu người cảnh đẹp làng quê II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Hát bài: Quê hương tươi đẹp - GV kiểm tra HS đọc Nhà rơng Tây Ngun GV: Hoạt động trò 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo - Nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp học tập - Nhận xét tiết học Xem trước tả sau: Vầng trăng quê em Điều chỉnh: - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe thực TỐN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (TIẾP THEO) I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức; - Biết cách tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia - Áp dụng cách tính giá trị biểu thức để xác định giá trị đúng, sai biểu thức - Làm tập 1, 2, Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính giá trị biểu thức Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Cho HS chơi trò chơi "Nối nhanh, nối đúng" GV: 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp 40+ 20 -10 60 -30 +40 32 : x 9x9:9 Năm học 2017 - 2018 70 50 20 - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em - Học sinh tham gia chơi tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên nối phép tính với kết Đội nhanh đội thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi - Lắng nghe - Giới thiệu bài- ghi bảng - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân ->Làm việc lớp Việc Thực tính giá trị biểu thức - Biểu thức 60 + 35 : - Viết bảng: 60 + 35 : C1: 60 + 35 : = 95 : - Yêu cầu thực tính = 19 - Vậy cách cách C2: 60 + 35 : = 60 + = 67 -> Cách thực - HS nêu lại cách tính - Lớp làm nháp - Yêu cầu làm: 86 – 10 × -1 HS lên bảng làm bài-> chia sẻ - Nhận xét chữa - HS nhắc lại cách tính ->GV nêu quy tắc tính.Nếu biểu thức có - Nêu quy tắc phép cộng trừ nhân chia ta thực nhân chia - Một số HS nhắc lại quy tắc trước cộng trừ sau Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 nắm kĩ quy tắc để thực tính giả trị biểu thức HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập - Làm tập 1, 2, *Cách tiến hành: Bài 1: Tính Làm việc cá nhân Cả lớp - 1HS đọc đề -Gọi hs đọc YC - HS làm bảng -> chia sẻ - Yêu cầu làm bảng cách làm - Nhận xét, chữa a) 253 + 10 x = 253 + 40 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 +M2 hoàn = 293 ( ) GV: 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thành tập b) 30 x + 50 = 240 + 50 = 290 ( ) Bài 2: Cá nhân Cặp đôi -YC làm cá nhân, chia sẻ với bạn bên cạnh - GV kiểm soát BT HS + Lưu ý trợ giúpđối tượng M1: Thúy, Bình, - Nhận xét chữa - HS thực theo YC -HS thực phiếu HT -Trao đổi KQ bạn VD: a) 37 – x = 12 Đ b)180 + 30 : = 35 S ( ) Bài 3: Cá nhân Nhóm Cả lớp -Gọi hs đọc đề tốn -u cầu trao đổi nhóm để tóm tắt giải -Đại diện nhóm chia sẻ kết - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Đọc đề tốn - Thực theo YC - Lớp làm vào -> Chia sẻ Tóm tắt Mẹ hái: 60 Chị hái: 35 Tất xếp vào: hộp 1hộp có: quả? - Nhận xét, chữa Bài giải + Tìm số táo mẹ chị Số táo mẹ chị hái tất + Tìm số táo hộp là: 60 +35 = 95 ( quả) Số táo hộp là: 95 : = 19 (quả) µBài tập PTNL: Đ/S: 19 táo Bài tập ( dành cho đối tượng Hs hoàn thành BT trên): -Yêu cầu học sinh thực hành xếp hình báo -Hs thực YC sgk trang 80 cáo kết - Báo cáo KQ với cô giáo -Đánh giá KQ HS HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy + Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Luyện tập - Học sinh lắng nghe - HS nêu - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: GV: 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TẬP LÀM VĂN NĨI VỀ THÀNH THỊ VÀ NƠNG THÔN I.MỤC TIÊU Kiến thức: - Bước đầu biết kể thành thị, nông thôn dựa theo gợi ý (BT2) * Điếu chỉnh: Giảm BT1 Kỹ năng: Rèn cho học sinhkĩ nói, viết Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết gợi ý nói nơng thơn (hoặc thành thị) BT2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - học sinh giới thiệu tổ bạn - học sinh giới thiệu tổ tổ bạn tổ - Hs bổ sung - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa Nói thành thị, nơng thơn tập HĐ hình thành kiến thức: (25 phút) *Mục tiêu: - Bước đầu biết kể thành thị, nông thôn dựa theo gợi ý *Cách tiến hành * Kể thành thị nông thôn Làm việc cá nhân -> cặp đôi -> lớp - Yêu cầu đọc gợi ý - Đọc đề đọc gợi ý + Đọc thầm gợi ý nêu đề tài + Nhờ đâu em biết? (Em biết chơi, chọn nghe kể, ) + Cảnh vật, người nơng thơn( thành thị) có đáng u? + Em thích điều nhất? - u cầu HS kể cá nhân -> theo cặp-> trước - HS kể theo YC lớp + HS hoàn thiện yêu cầu GV: 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV theo dõi HD HS kể, trợ giúp cho đối tượng M1 + M2: em Hòa, Lan - Yêu cầu kể trước lớp - HS kể trước lớp - Theo dõi nhận xét: HS giới thiệu chân thực- - Cả lớp theo dõi nhận xét đầy đủ ý -gây ấn tượng thành thị (nơng - Bình chon bạn kể hay thơn), – Tuyên dương HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Viết - Lắng nghe thực thành thị, nông thôn Điều chỉnh: THỂ DỤC: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN VÀ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, vượt chướng ngại vật, chuyển hướng phải, trái.Yêu cầu thực động tác tương đối xác - Trò chơi Con Cóc cậu ông Trời Yêu cầu biết cách chơi tham gia vào trò chơi tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ NỘI DUNG LƯỢNG CHỨC I/ MỞ ĐẦU 5p Đội Hình - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu * * * * * * * * * cầu học * * * * * * * * * - HS đứng chỗ vổ tay hát * * * * * * * * * - HS chạy vòng sân tập * GV - Kiểm tra cũ : 6HS + Tập hợp hàng ngang GV: 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Đi chuyển hướng phải, trái - Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập + TB.TDTT điều hành lớp luyện tập Lưu ý em Hoa, Lan kĩ tập hợp hàng ngang - Nhận xét, đánh giá *Các tổ luyện tập ĐHĐN - Các trưởng nhóm cho bạn luyện tập - Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh M1+M2 - Nhận xét, tuyên dương b.Ôn vượt chướng ngại vật thấp chuyển hướng phải, trái - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập +TB.TDTT điều hành lớp luyện tập - Nhận xét c.Trò chơi Con Cóc cậu ơng Trời - Giáo viên hướng dẫn - TB.TDTT tổ chức xcho bận chơi - HS tham gia chơi - Nhận xét III/ KẾT THÚC: - HS đứng chỗ vổ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung *GV 10p Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * *GV * * * * * * 5p 8p Đội hình trò chơi 5p 2p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 TOÁN: GV: 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tính giá trị biểu thức dạng: có phép cộng, phép trừ; có phép nhân, phép chia; có phép cộng, trừ, nhân, chia - BT 1, 2, Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính giá trị biểu thức Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác Yêu toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị bảng phụ nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5phút) Hoạt động học - Cho HS chơi trò chơi"Gọi thuyền" - Cách chơi: + Trưởng trò hơ: Gọi thuyền, gọi thuyền + Cả lớp đáp: Thuyền ai, thuyền - Học sinh tham gia chơi + Trưởng trò hơ: Thuyền (Tên HS) + HS hơ: Thuyền chở ? + Trưởng trò : Chuyền chở toán 10 x820= ? ( ) GV nhận xét, tuyên dương - Lắng nghe - Giới thiệu bài, ghi bảng - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ thực hành: (28 phút) *Mục tiêu: - Biết tính giá trị biểu thức dạng: có phép cộng, phép trừ; có phép nhân, phép chia; có phép cộng, trừ, nhân, chia *Cách tiến hành: GV: 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài : Tính Làm việc cá nhân-> Nhóm đơi -GV gọi HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS làm vào bảng *GV trợ giúp để đối tượng M1 hoàn thành BT - Nêu lại quy tắc tính giá trị biểu thức - GV nhận xét Bài Làm việc cá nhân -GV gọi HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS làm vào - HS nêu YC - HS lớp sử dụng bảng thực YC -> chia sẻ với bạn bên cạnh a) 125 – 85 + 80 = 40+ 80 = 120 21 x x = 42 x =168 b) 68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90 147 : x = 21 x = 126 - Một số HS nêu - Lắng nghe - HS làm 81 : + 10 = + 10 = 19 20 x : = 180 : -GV chấm – chữa bài, đánh giá = 90 11 x - 60 = 88 - 60 = 28 12 + x = 12 + 63 Bài Làm việc cá nhân-> Cả lớp = 75 - GV gọi HS nêu yêu cầu -Thực theo YC -> chia sẻ -> - Yêu cầu HS làm vào thống nhất; *GV trợ giúp để đối tượng M1+M2: em Thúy, a) 81 ; + 10 = + 10 Hòa, = 19 - YC HS chia sẻ trước lớp ( Các câu khác tương tự) µBài tập PTNL: Bài tập (đối tượng HS M3+M4) - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với + Hs làm cá nhân cáo kết với cô giáo giáo viên - GV nhận xét, đánh giá HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết -Học sinh lắng nghe dạy + Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh thực nhanh, xác, Hs M1 có cố - Lắng nghe thực gắng, - Dặn học sinh xem lại học lớp Làm GV: 39 Trường Tiểu học Báo Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 lại tập sai Xem trước bài: Tính giá trị biểu thức (TT) Điều chỉnh: THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ E I.MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ E - Kẻ cắt dán chữ E Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng - Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán chữ E Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt, dán chữ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: -PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, 2.Đồ dùng: - Giáo viên : Mẫu chữ E; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E, giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Bàn tay mẹ Hoạt động trò - Gọi học sinh lên nêu bước cắt, dán chữ V - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên nhận xét -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: GV: 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E - Kẻ cắt dán chữ E Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - Giáoviên cho học sinh quan sát - Học sinh quan sát mẫu chữ E - Chữ E rộng ô, cao ô? - Nét chữ rộng ô, cao ô - Cho học sinh nhận xét chữ E - Chữ E có nửa phía nửa phía giống Nếu gấp đôi - Giáo viên nhận xét, dùng mẫu chữ chữ E theo chiều ngang nửa để rời gấp đôi theo chiều ngang nửa chữ trùng khít Việc 2: Hướng dẫn quy trình kẻ, cắt, dán chữ E -Giáo viên hướng dẫn quy trình - Học sinh theo dõi hình vẽ: - Kẻ cắt hình chữ nhật có chiều dài ô, rộng 2,5 ô mặt trái tờ giấy thủ cơng - Chấm điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật Sau đó, kẻ chữ E theo điểm đánh dấu Bước 1: Kẻ chữ E Bước 2: Cắt chữ E - Gấp đơi hình chữ nhật kẻ chữ E theo đường dấu sau cắt theo đường kẻ nửa chữ E, bỏ phần gạch chéo Mở chữ E chữ mẫu Bước 3: Dán chữ E -Kẻ đường chuẩn, đặt ướm chữ cắt vào đường chuẩn cho cân đối Bôi hồ vào mặt kẻ ô chữ dán vào vị trí định Việc 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ E - Cho học sinh nhắc lại bước kẻ, - Học sinh nhắc lại bước kẻ, cắt, cắt, dán chữ Giáo viên cho học sinh dán chữ E thực hành kẻ, cắt chữ E -Học sinh tập kẻ, cắt dán chữ E *GV quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm -Học sinh trưng bày, nhận xét sản - Giáo viên tổ chức cho học sinh phẩm thực hành GV: 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 trưng bày, nhận xét sản phẩm thực hành - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên cho học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ E -Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để sau học “Cắt, dán chữ VUI VẺ” - Giáo viên nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở Điều chỉnh: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ I/ MỤC TIÊU: 1-Kiến thức - Nêu số đặc điểm làng quê đô thị 2-Kỹ năng: - GDKNS: Kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin: So sánh tìm đặc điểm khác biệt làng quê đô thị - Tư sáng tạo thể hình ảnh đặc trưng làng q thị 3-Thái độ - GDMT: Nhận khác biệt môi trường sống làng quê môi trường sống đô thị II/ CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - Giáo viên : Hình vẽ trang 62, 63 SGK Phiếu học tập - Học sinh : Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ Cùng múa hát trăng” - Kiểm tra cũ: GV: 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Hãy nêu ích lợi hoạt động công nghiệp? + Kể tên số chợ, siêu thị mà em biết Ở đó, người ta mua bán gì? - GVNX, đánh giá - Dựa vào mục tiêu giới thiệu Làng quê đô thị 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - HS phân biệt khác làng quê đô thị Nêu số đặc điểm làng quê đô thị - Học sinh kể tên nghề nghiệp mà người dân làng quê đô thị thường làm - HS khắc sâu tăng thêm hiểu biết đất nước * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm *Việc 1: Sự khác làng quê đô thị - Yêu cầu thảo luận nhóm: quan sát hình trang 62, 63 SGK thảo luận nêu rõ - Thảo luận, ghi kết vào phiếu học khác làng quê đô thị tập - Cử đại diện trình bày - Nhận xét, đánh giá - Các nhóm khác nghe bổ sung - GV kết luận: Ở làng quê, thường sống nghề trồng trọt, chăn nuôi nghề thủ cơng, quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại,… đường làng nhỏ, người xe cộ qua lại Ở đô thị, người dân thường làm công sở, cửa hàng, nhà máy,… nhà tập trung, đường phố có nhiều người xe cộ lại *Việc 2: Một số nghề nghiệp: Hoạt động nhóm đơi - Chia lớp thành nhóm, u cầu - Học sinh thảo luận nhóm ghi kết nhóm vào kết thảo luận hoạt giấy động để tìm khác biệt nghề - Đại diện nhóm trình bày kết nghiệp người dân làng quê thị Các nhóm khác nghe bổ sung - GV kết luận: Ở làng quê, người dân Nghề nghiệp Nghề nghiệp thường sống nghề trồng trọt, chăn làng quê đô thị nuôi chài lưới nghề thủ công,… Ở Trồng trọt, làm Buôn bán, xây đô thị, người dân thường làm ruộng,chăn nuôi, dựng, kĩ sư xây đánh cá…, dựng, kĩ thuật công sở, cửa hàng, nhà máy,… viên … * GDKNS: Kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin: So sánh tìm đặc điểm -Lắng nghe, thực khác biệt làng quê đô thị GV: 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tư sáng tạo thể hình ảnh đặc trưng làng q thị *GDMT: Nhận khác biệt môi trường sống làng quê môi trường sống đô thị * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+M2 hoàn thành YC học *Việc 3: Em yêu quê hương Hoạt động cá nhân -> lớp - Gợi ý học sinh vẽ tranh giới thiệu - Vẽ vào giấy khổ to phong cảnh nơi em sinh sống -Trình bày sản phẩm giới thiệu nghề nghiệp đặc trưng làng quê - Các bạn tuyên dương - Nhận xét, khen ngợi 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? + Hãy nêu khác làng quê đô thị? + Kể tên số nghề nghiệp làng quê? + Kể tên số nghề nghiệp đô thị? - Ghi nhớ nội dung học Xem trước An toàn xe đạp - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: GV: 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lớp hát đồng ca “ Em yêu trường em” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : GV: 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp GV: Năm học 2017 - 2018 46 Trường Tiểu học ... xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời +Em nghĩ người sống - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 làng quê sau học. .. dương học sinh thực nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tậpchung - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3. Hoạt động thực hành: ( 30 ... kiến: Thúy, Lan, , HĐ Tiếp nối: (3 phút) GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học + Sưu tầm hát ca ngợi thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

Từ khóa liên quan