0

Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 1,046 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 19:58

... làm 1, 2, 3, (a, b, c) Kĩ năng: Rèn kĩ phân tích số liệu bảng thống kê 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác Yêu thích học toán Giáo viên: 17 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017... cách làm đáp án đúng: thành BT Bài giải *GV củng cố cáchgiải toán hai - Độ dài đoạn dây thứ là: 9 135 : = 130 5 (cm) phép tính - Độ dài đoạn dây thứ hai là: 9 135 – 130 5 = 7 830 (cm) Đ/S: 7 835 cm b Bài... ý kiến, chốt ý - Giáo viên nhận xét đánh giá - GV chốt kiến thức Giáo viên: 19 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 µBài tập PTNL: Bài tập 4d (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan