0

Tuần 16 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 4,695 84

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2017, 21:11

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 TUẦN 16 Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2071 Tập đọc THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu ý nghĩa văn : Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời câu hỏi 1,2,3) Kĩ năng:Biết đọc diễn cảm văn với giọng đọc nhẹ nhàng , chậm rãi Thái độ: Học tập tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ơng II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ trang 153, bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh thực thơ Về nhà xây - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Thầy thuốc - Học sinh nhắc lại tên mở sách mẹ hiền giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó : danh lợi, nóng nực, nồng nặc, tiếng - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Hải Thượng Lãn Ông,danh lợi, bệnh đậu,tái phát, vời,ngự y *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS đọc toàn - HS đọc toàn - Gọi HS nối tiếp đọc toàn - HS đọc nối tiếp lần kết hợp + Đoạn 1: Từ đầu .thêm gại, củi luyện đọc từ khó, câu khó + Đoạn 2: Tiếp hối hận - HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải + Đoạn 3: Còn lại nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - HS đọc cho nghe - HS đọc toàn - HS đọc - GV đọc mẫu - HS theo dõi Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời câu hỏi 1,2,3) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp + Hải Thượng Lãn Ông người + Hải Thượng Lãn Ơng thầy nào? thuốc giàu lòng nhân ái, khơng màng danh lợi + Tìm chi tiết nói lên lòng nhân + Ơng nghe tin nhà thuyền chài bị Hải thượng Lãn Ông việc ơng bệnh đậu nặng mà nghèo, khơng có chữa bệnh cho người thuyền chài? tiền chữa, tự tìm đến thăm Ơng tận tuỵ chăm sóc cháu bé hàng tháng trời khơng ngại khổ, ngại bẩn Ơng chữa bệnh cho cháu bé, khơng khơng lấy tiền mà cho họ thêm gạo, củi + Điều thể lòng nhân Lãn + Người phụ nữ chết tay thầy Ông việc chữa bệnh cho người phụ thuốc khác xong ơng tự buộc tội nữ? chết Ơng hối hận + Vì nói Lãn Ơng + Ông vời vào cung chữa bệnh, người không màng danh lợi? tiến cử chức ngự y song ông khéo léo từ chối + Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối + Hai câu thơ cuối cho thấy Hải nào? Thượng Lãn Ông coi công danh trước Lưu ý: mắt trôi nước lòng - Đọc đúng: M1, M2 nhân nghĩa - Đọc hay: M3, M4 HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - lớp - Gọi HS đọc nối tiếp - HS nghe , tìm cách đọc hay - Tổ chức HS đọc diễn cảm + Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc: Hải Thượng Lãn Ông thầy thuốc thêm gạo củi + Đọc mẫu - HS đọc cho nghe + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS thi đọc - Tổ chức cho HS thi đọc - GV nhận xét HĐ Tiếp nối: (4 phút) - GV nhận xét tiết học - Lắng nghe - Đọc trước - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính tỉ số phần trăm hai số ứng dụng giải toán - Bài tập cần làm: Bài 1, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tính tỉ số phần trăm hai số Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - học sinh tính tỉ số phần trăm - HS tính số a) 40 b) 9,25 25 - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Biết tính tỉ số phần trăm hai số ứng dụng giải toán - Bài tập cần làm: Bài 1, * Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân=>Cặp đôi - GV viết lên bảng phép tính - HS thảo luận - GV yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - GV gọi HS nhận xét làm bạn - HS ngồi cạnh đổi chéo để bảng, sau nhận xét HS kiểm tra lẫn 6% + 15% = 21% 112,5% - 13% = 99,5% 14,2% × = 42,6% 60% : = 12% Bài 2: Cá nhân=> Cả lớp Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - GV gọi HS đọc đề toán - GV hướng dẫn HS trình bày lời giải - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK - HS ghe - HS lớp theo dõi - HS làm bảng lớp, lớp làm Bài giải a) Theo kế hoạch năm, đến hết tháng thơn Hồ An thực hịên là: 18 : 20 = 0,9 0,9 = 90% b) Đến hết năm thơn Hồ An thực kế hoặch là: 23,5 : 20 = 1,175 1,175 = 117,5% Thơn Hồ An vượt mức kế hoạch là: 117,5% - 100% = 17,5% Đáp số : a) Đạt 90% ; b)Thực 117,5% vượt 17,5% Bài tập PTNL học sinh: Bài 3: - Cho HS đọc bài, tóm tắt tốn - HS đọc bài, tóm tăt toán giải giải Bài giải a) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52500 : 42000 = 1,25 1,25 = 125% b) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn 125% nghĩa coi tiền vốn 100% tiền bán rau 125% Do đó, số phần trăm tiền lãi là: 125% - 100% = 25% Đáp số: a) 125% b) 25% 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS - HS nghe thực nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện viết BÀI SỐ 23 + 24 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Lịch sử HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết hậu phương mở rộng xây dựng vững mạnh: + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi + Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển mặt trận + Giáo dục đẩy mạnh nhằm đào taọ cán phục vụ kháng chiến + Đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu tổ chức vào tháng 5- 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Kĩ năng: Nêu số điểm hậu phương sau năm chiến dịch biên giới 3.Thái độ: Trân trọng, tự hào truyền thống yêu nước, bất khuất dân tộc II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Các hình minh hoạ SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Gọi HS lên bảng trả lời - HS trả lời + Tại ta mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950? + Nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu- đông? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28 phút) * Mục tiêu: Biết hậu phương mở rộng xây dựng vững mạnh * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (2-1951) - Yêu cầu HS quan sát hình - HS quan sát hình SGK + Hình chụp cảnh gì? + Hình chụp cảnh Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II Đảng ( 2- 1951) - GV: Đại hội nơi tập trung trí tuệ - HS lắng nghe toàn đảng để vạch đường lối kháng chiến, nhiệm vụ toàn dân tộc Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP ta - GV cho HS tìm hiểu nhiệm vụ mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ đảng đề cho cách mạng? - Để thực nhiệm vụ cần có điều kiện gì? NĂM HỌC 2017 - 2018 + Nhiệm vụ: đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn Để thực nhiệm vụ cần: - Phát triển tinh thần yêu nước - Đẩy mạnh thi đua - Chia ruộng đất cho nông dân Hoạt động 2: Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới - HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm ghi ý kiến vào giấy + Sự lớn mạnh hậu phương + Đẩy mạnh sản xuất lương thực thực năm sau chiến dịch biên giới phẩm mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể + Các trường đại học đào tạo cán nào? cho kháng chiến + Xây dựng xưởng cơng binh + Theo em hậu phương - Vì Đảng lãnh đạo đắn, phát phát triển vững mạnh vậy? động phong trào thi đua u nước - Vì nhân dân ta có tinh thần yêu nước + Sự phát triển vững mạnh hậu - Tiền tuyến chi viện đầy đủ sức phương có tác dụng đến người sức có sức mạnh chiến đấu tiền tuyến? cao Hoạt động 3: Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ -HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi, sau - HS chia sẻ chia sẻ trước lớp + Đại hội chiến sĩ thi đua cán + Đại hội tổ chức vào ngày 1- gương mẫu toàn quốc tổ chức - 1952 nào? + Đại hội nhằm mục đích gì? + Đại hội nhằm tổng kết biểu dương thành tích phong trào thi đua yêu nước tập thể cá nhân cho thắng lợi kháng chiến 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn nhà học chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 Chính tả VỀ NGƠI NHÀ ĐANG XÂY(Nghe - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức hai khổ đầu thơ: Về nhà xây - Làm tập 2a; tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3) Kĩ năng: Rèn kĩ phân biệt r/gi Thái độ: Giáo dục HS thức viết tả, giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi tập - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5phút) - Cho HS thi viết từ khác - HS chơi trò chơi âm đầu ch/tr: Chia lớp thành đội chơi, đội bạn lên viết từ khác âm đầu ch/tr Đội viết nhiều đội thắng - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung văn để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp - HS đọc khổ thơ + Hình ảnh ngơi nhà xây cho em - HS đọc viết thấy điều đất nước ta? - Khổ thơ hình ảnh ngơi nhà xây dở cho thấy đất nước ta Hướng dẫn viết từ khó đà phát triển - u cầu HS tìm từ khó - Yêu cầu HS viết từ khó - HS nêu: xây dở, giàn giáo, huơ huơ, sẫm biếc, ngun - HS viết từ khó vào giấy nháp HĐ viết tả (15 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 *Mục tiêu: - Nghe- viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - GV đọc viết lần - HS nghe - GV đọc cho HS viết - HS viết - GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa chưa đẹp Lưu ý: - Tư ngồi: Chung, Sơn, Mai - Cách cầm bút: Hùng, Huy, - Tốc độ: Sơn, Huy, Tuấn Anh, HĐ chấm nhận xét (5 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát - HS soát lại bài, tự phát lỗi lỗi sửa lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (8 phút) *Mục tiêu: Làm tập 2a, *Cách tiến hành: Bài 2: Cá nhân=> Nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm theo nhóm - HS thảo luận nhóm làm vào bảng nhóm - Gọi đại diện nhóm đọc nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét bổ sung - GV nhận xét kết luận từ giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn rây bột, mưa rây nhảy dây, dây, dây thừng, dây Hạt dẻ, mảnh dẻ phơi, dây giày giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân giây bẩn, giây mực Bài 3: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - HS làm bảng lớp, lớp làm vào - GV nhận xét kết luận giải Đáp án: Thứ tự tiếng cần điền: rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị HĐ tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Chọn số học sinh viết chữ - Quan sát, học tập đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả - Lắng nghe thực nhà viết lại từ viết sai Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tốn GIẢI BÀI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (Tiếp theo) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tìm số phần trăm số - Vận dụng để giải tốn đơn giản tìm giá trị số phần trăm số - Học sinh làm 1, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tìm số phần trăm số Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi nêu cách tìm tỉ số phần - HS nêu trăm hai số - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết tìm số phần trăm số *Cách tiến hành: - Hướng dẫn giải toán tỉ số phần trăm Ví dụ: Hướng dẫn tính 52,5% Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 800 - GV nêu tốn ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5% Tính số học sinh nữ trường - Em hiểu câu “Số học sinh nữ chiếm 52,5% số học sinh trường” nào? - Cả trường có học sinh ? - GV ghi lên bảng: 100% : 800 học sinh 1% : học sinh? 52,5% : học sinh? - Coi số học sinh tồn trường 100% 1% học sinh? - 52,5 số học sinh toàn trường học sinh? - Vậy trường có học sinh nữ? - Thông thường hai bước tính ta viết gộp lại sau: 800 : 100 × 52,5 = 420 (học sinh) × Hoặc 800 52,5 : 100 = 420 (học sinh) - Trong tốn để tính 52,5% 800 làm ? NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS nghe tóm tắt lại tốn - Coi số học sinh trường 100% số học sinh nữ 52,5% hay số học sinh trường chia thành 100 phần số học sinh nữ chiếm 52,5 phần - Cả trường có 800 học sinh - 1% số học sinh toàn trường là: 800 : 100 = (học sinh) - 52,5% số học sinh tồn trường là: × 52,5 = 420 (học sinh) - Trường có 420 học sinh nữ - Ta lấy 800 nhân với 52,5 chia cho 100 lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 - Bài tốn tìm số phần trăm số - GV nêu toán: Lãi suất tiết kiệm - HS nghe tóm tắt toán 0,5% tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 tháng Tính số tiền lãi sau tháng - Em hiểu câu “Lãi suất tiết kiệm - Một vài HS phát biểu trước lớp 0,5% tháng” ? - GV nhận xét câu trả lời HS sau nêu: Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng nghĩa gửi 100 đồng sau tháng lãi 0,5 đồng 100 đồng lãi: 0,5 đồng GV viết lên bảng: 1000 000 đồng lãi : ….đồng? - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV yêu cầu HS làm 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Viết đoạn văn tả hình dáng hoạt động người - Đoạn viết nằm phần nào? - Thân - Yêu cầu HS nêu viết đoạn - HS nối tiếp nêu - Yêu cầu HS làm - HS làm bài, HS làm bảng nhóm - Gọi HS đọc - HS đọc viết - GV nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học - HS nghe - Dặn HS nhà hoàn thành đoạn văn ôn tập để chuẩn bị kiểm tra CKI ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết làm dạng toán tỉ số phần trăm: - Tính tỉ số phần trăm hai số - Tìm giá trị số phần trăm số - Tìm số biết giá trị số phần trăm số - HS làm bài: 1b; 2b; 3a 2.Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán tỉ số phần trăm Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi nêu: Muốn tìm số - HS nêu biết giá trị số phần trăm số ta làm nào? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Giáo viên: Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Biết làm dạng toán tỉ số phần trăm: - Tính tỉ số phần trăm hai số - Tìm giá trị số phần trăm số - Tìm số biết giá trị số phần trăm số - HS làm bài: 1b; 2b; 3a * Cách tiến hành: Bài 1b: Cá nhân=> Cả lớp - HS đọc đề toán trước lớp, HS - GV yêu cầu HS đọc đề toán lớp đọc thầm đề SGK - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV yêu cầu HS làm bài vào Bài giải b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm anh Ba số sản phẩm tổ là: 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5% Đáp số : a) 88,9% b) 10,5% - GV gọi HS nhận xét làm bạn - HS nhận xét làm bạn, HS lớp theo dõi tự kiểm tra bảng - GV nhận xét chữa Bài 2b: Cá nhân=> Cặp đơi - HS đọc đề tốn trước lớp - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Muốn tìm 30% 97 ta làm - Muốn tìm 30% 97 ta lấy 97 nhân với 30 chia cho 100 ? - GV yêu cầu HS làm cặp đội - HS lên bảng chia sẻ, HS lớp làm vào Bài giải - GV nhận xét HS b) Số tiền lãi cửa hàng là: 6000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng) Đáp số : a) 29,1 b) 900 000 đồng Bài 3a: Nhóm=> Cả lớp - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - Hãy nêu cách tìm số biết 30% - Lấy 72 nhân với 100 chia cho 30 72 - GV yêu cầu HS làm theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - GV nhận xét 72 : 30 x 100 = 240 Bài tập PTNL học sinh: Bài 1a: - Nêu cách tính tỉ số phần trăm hai - Tính thương 37 : 42 sau nhân số 37 42 thương với 100 viết ký hiệu % vào 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bài 2a: - Cho HS tự làm vào Bài 3b: - Cho HS tự làm vào LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 bên phải số 37 : 42 = 0,8809 = 88,09% - HS làm vào 97 x 30 : 100 = 29,1 Hoặc 97 : 100 x 30 = 29,1 - HS làm vào Bài giải Số gạo cửa hàng trước bán là: 420 x100 : 10,5 = 4000(kg) 4000kg = Đáp số: 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - HS nghe Đạo đức HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết hợp tác với người xung quanh - HS nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công việc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người Kĩ năng: Có kĩ hợp tác với bạn bè hoạt động lớp, trường Thái độ: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy giáo, cô giáo người cơng việc lớp, trường, gia đình, cộng đồng - Khơng đồng tình với thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè công việc chung lớp, trường *GDKNS: - Kĩ hợp tác với bạn bè người xung quanh công việc chung - Kĩ đảm nhận trách nhiệm hoàn tất nhiệm vụ hợp tác với bạn bè người khác - Kĩ tư phê phán (biết phán quan niệm sai, hành vi thiếu tinh thần hợp tác) - Kĩ định (biết định để hợp tác có hiệu tỡnh huống) II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: - SGK Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Vì cần phải biết tôn trọng phụ - HS nêu nữ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(27phút) * Mục tiêu: - HS biết hợp tác với người xung quanh - HS nêu số biểu hợp tác với bạn bè học tập, làm việc vui chơi - Biết hợp tác với người công việc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó người với người * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình (trang 25- SGK) * Mục tiêu: HS biết số biểu cụ thể việc hợp tác với người xung quanh * Cách tiến hành: - GV y/c HS quan sát tranh trang - HS thảo luận theo nhóm 25 thảo luận câu hỏi nêu - Đại diện nhóm trình bày kết tranh thảo luận trước lớp; nhóm khác - GV kết luận: Các bạn tổ biết nhận xét, bổ sung làm công việc chung: người giữ cây, người lấp đất, người rào cây, Để trồng ngắn, thẳng hàng, cần phải biết phối hợp với Đó biểu việc hợp tác với người xung quanh + Biết hợp tác với người xung - HS nêu quanh cơng việc nào? - Cho HS nêu ghi nhớ - 3- HS tiếp nối đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Làm tập 1, SGK * Mục tiêu: - HS nhận biết số việc làm thể hợp tác * Cách tiến hành: 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Y/c HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời tập số SGK - Y/c đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Gv kết luận: Để hợp tác tốt với người xung quanh, em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ, phối hợp với công việc chung, ; tránh tượng việc người biết để người khác làm chơi Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) * Mục tiêu: HS biết phân biệt ý kiến sai liên quan đến việc hợp tác với người xung quanh * Cách tiến hành: - GV nêu ý kiến tập - Mời số HS giải thích lí - GV kết luận nội dung: a- Tán thành b- Không tán thành c- Không tán thành d- Tán thành 3.Hoạt động tiếp nối:(3phút) - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời tập số sgk - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành ý kiến - HS giải thích: câu a khơng biết hợp tác với người xung quanh - HS nghe -Khoa học CHẤT DẺO I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhận biết số tính chất chất dẻo Kĩ năng: Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng chất dẻo Thái độ: Có ý thức bảo vệ mơi trường * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin cơng dụng vật liệu - Kĩ lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống/ yêu cầu đưa - Kĩ bình luận việc sử dụng vật liệu Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ SGK trang 64 , 65, số đồ vật chất dẻo - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) Hoạt động học - HS hát - Cho HS hát - Nêu cách sản xuất, tính chất, cơng - HS nêu dụng cao su - HS nghe - HS ghi - GV nhận xét Hoạt động thực hành:(27 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất chất dẻo - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng chất dẻo * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp  Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng, độ cứng số sản phẩm làm từ chất dẻo Phương pháp: Thảo luận, Quan sát - Thảo luận nhóm - Chia nhóm, yêu cầu nhóm quan - Đại diện nhóm lên trình bày sát số đồ dùng nhựa - Lớp nhận xét, hoàn chỉnh kết quả: đem đến lớp, kết hợp quan sát hình trang 64 SGK để tìm hiểu tính chất Hình 1: Các ống nhựa cứng, chịu đồ dùng làm chất sức nén; máng luồn dây điện thường không cứng lắm, khơng thấm dẻo nước Hình 2: Các loại ống nhựa có màu trắng đen, mềm, đàn hồi cuộn lại được, khơng thấm nước Hình 3: Áo mưa mỏng mềm, khơng thấm nước Hình 4: Chậu, xô nhựa không thấm - GV nhận xét, thống kết nước  Hoạt động 2: Tìm hiểu chất, công dụng cách bảo quản đồ dùng chất dẻo 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Phương pháp: Thực hành, đàm thoại - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Bạn cần biết trang 65 SGK trả lời câu hỏi + Chất dẻo có sẵn tự nhiên khơng? Nó làm từ gì? - HS thực - HS trả lời câu hỏi - Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh đáp án: + Chất dẻo khơng có sẵn tự nhiên,nó làm từ than đá dầu mỏ + Nêu tính chất chung chất dẻo + Nêu tính chất chất dẻo cách điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ, có tính dẻo nhiệt độ cao + Ngày nay, sản phẩm chất + Ngày này, chất dẻo thay dẻo thay cho gỗ, da, thủy vật liệu để chế tạo sản tinh, vải kim loại chúng bền, nhẹ, phẩm thường dùng ngày? Tại sạch, nhiều màu sắc đẹp rẻ sao? + Nêu cách bảo quản đồ dùng + Các đồ dùng chất dẻo sau chất dẻo dùng xong cần rửa lau chùi bảo đảm vệ sinh - GV nhận xét, thống kết - GV tổ chức cho HS thi kể tên đồ dùng làm chất dẻo Trong khoảng thời gian, nhóm viết tên nhiều đồ dùng chất dẻo nhóm thắng 3.Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Học ghi nhớ - Chuẩn bị bài: Tơ sợi - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - Thi đua tiếp sức - Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ ngồi bìa sách, dây dù, vải dù, - HS nghe Khoa học TƠ SỢI I.MỤC TIÊU Kiến thức - Nhận biết số tính chất tơ sợi - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng tơ sợi Kĩ năng: Phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo Thái độ: Bảo vệ môi trường Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ quản lí thời gian q trình tiến hành thí nghiệm - Kĩ bình luận cách làm kết quan sát - Kĩ giải vấn đề II CHUẨN BỊ - Hình vẽ SGK trang 66, tơ sợi thật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Nêu tính chất, công dụng, cách bảo quản - HS nêu loại đồ dùng chất dẻo - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(27phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất tơ sợi - Nêu số công dụng, cách bảo quản đồ dùng tơ sợi - Phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo * Cách tiến hành:Cá nhân => Nhóm=> Cả lớp  Hoạt động 1: Kể tên số loại tơ sợi - GV yêu cầu HS ngồi cạnh nhau, quan sát áo - Nhiều HS kể tên kể tên số loại vải dùng để may áo, quần, chăn, - GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận nhóm - Các nhóm quan sát, thảo luận - Đại diện nhóm trình bày câu hỏi sau: + Quan sát tranh 1, 2, SGK trang 66 cho - Lớp nhận xét, bổ sung, hồn chỉnh biết hình liên quan đến việc làm sợi +Hình1: Liên quan đến việc làm sợi đay bông, tơ tằm, sợi đay? +Hình2: Liên quan đến việc làm sợi bơng +Hình3: Liên quan đến việc làm sợi tơ tằm + Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh, sợi gai, + Các sợi có nguồn gốc thực vật: sợi loại có nguồn gốc từ thực vật, loại có bơng, sợi đay, sợi lanh, sợi gai + Các sợi có nguồn gốc động vật: tơ nguồn gốc từ động vật? - GV nhận xét, thống kết quả: Các tằm sợi có nguồn gốc thực vật động vật gọi tơ sợi tự nhiên Ngồi có loại tơ làm từ chất dẻo loại sợi ni lông gọi tơ sợi nhân tạo  Hoạt động 2: Thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo - GV làm thực hành yêu cầu HS quan sát, nêu - Quan sát thí nghiệm, nêu nhận xét: 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 nhận xét: + Đốt mẫu sợi tơ tự nhiên + Đốt mẫu sợi tơ nhân tạo -GV chốt: Tơ sợi tự nhiên: Khi cháy tạo thành tàn tro + Tơ sợi nhân tạo: Khi cháy vón cục lại - Các nhóm thực  Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm sản phẩm từ tơ sợi - Đại diện nhóm trình bày - GV chia nhóm, u cầu nhóm đọc thơng - Lớp nhận xét, bổ sung, hồn chỉnh tin SGK để hoàn thành phiếu học tập sau: kết quả: +Vải bơng mỏng, nhẹ dày Quần áo may Loại tơ sợi Đặc điểm vải bơng thống mát mùa hè Tơ sợi tự ấm mùa đông nhiên +Vải lụa tơ tằm thuộc hàng cao cấp, - Sợi bơng óng ả, nhẹ, giữ ấm trời lạnh - Tơ tằm mát trời nóng +Vải ni-lơng khô nhanh, không thấm Tơ sợi nhân nước, dai, bền không nhàu tạo - HS nhắc lại nội dung học - Sợi ni lông - GV nhận xét, thống kết - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học 3.Hoạt động tiếp nối:(3phút) - Xem lại học ghi nhớ - HS nghe - Chuẩn bị: “Ôn tập kiểm tra HKI” - HS nghe thực Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I MỤC TIÊU Kiến thức: Kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi nhiều nước ta Kĩ năng: Biết liên hệ thực tế để kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi gia đình địa phương (nếu có) Thái độ: u q vật ni, giúp gia đình chăm sóc chúng Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học * Giáo viên: - SGK - Câu hỏi thảo luận - Bảng phụ * Học sinh: Sách, Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Nuôi gà đem lại lợi ích ? Hoạt động học - HS hát - HS nêu - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) * Mục tiêu: -Kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi nhiều nước ta -Biết liên hệ thực tế để kể tên nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi gia đình địa phương (nếu có) * Cách tiến hành: * Hoạt động - Kể tên số giống gà nuôi nhiều n- - HS theo dõi ước ta địa phương - GV nêu nước ta nuôi nhiều - HS kể tên giống gà mà giống gà khác Em kể tên biết số giống gà mà em biết? - Y/c HS kể tên giống gà :Gà * GV kết luận hoạt động Có nhiều giống gà nội, gà nhập nội, gà lai, Gà ri,gà nuôi nhiều nước ta Có giống gà Đơng Cảo,gà mía, gà ác… gà Tam nội gà gi , gà đông cảo, gà mía , gà ác Có Hồng, gà lơ-go…… giống gà nhập nội gà tam hoàng , gà lơ go , gà rốt , Có giống gà lai gà rốt - ri * Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm số - HS nghe giống gà nuôi nhiều nước ta - GV cho HS thảo luận phiếu học tập 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Tên giống gà LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS thảo luận Đặc điểm hình Ưu điểm chủ yếu Nhược điểm chủ yếu dạng Gà gi Gà ác Gà Lơ -go Gà tam hoàng - GV phát phiếu cho HS thảo luận - Các nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết - HS nghe GV kết luận - GV nhận xét kết làm việc nhóm - Gv kết luận nội dung học 3.Hoạt động tiếp nối:(3phút) - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - HS nghe -Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác TD phát triển chung (ơn TDPTC qn số động tác) - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" Biết cách chơi tham gia chơi II.SÂN TẬP, DỤNG CỤ Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức I.Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p - Chạy chậm địa hình tự nhiên theo hàng dọc 100 m - Đứng thành vòng tròn khởi động khớp 1-2p - Trò chơi"Số chẳn số lẻ" 1-2p II.Cơ bản: - Ôn thể dục phát triển chung Phương pháp dạy 29 30.GV ý sửa sai cho HS kĩ trước nhắc em ôn Giáo viên: XXXXXXXX XXXXXXXX  13-15p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP luyện cho thật tốt để sau kiểm tra - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, sau phân chia theo tổ số lượng cho HS chơi NĂM HỌC 2017 - 2018  5-7p XX XX XX XX III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - Trò chơi"Phản xạ nhanh" - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, nhà ôn thể dục học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 1-2p 1-2p 1p 1p ->  ->  ->  ->   XXXXXXXX XXXXXXXX  -Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU - Thực động tác họccủa TD phát triển chung - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức".YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ : - Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm địa hình tự nhiên theo hàng dọc 100m XXXXXXXX - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, khớp gối, 1-2p  hơng 1-2p * Trò chơi" Lên bờ, xuống ao" II.Cơ bản: - Kiểm tra thể dục phát triển chung + Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực 40 Giáo viên: 18-20p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP động tác thể dục học + Phương pháp kiểm tra: GV gọi đợt 4-5 HS lên thực lần thể dục, điều khiển GV + Đánh giá: Theo mức độ thực động tác HS - Trò chơi “lò cò tiếp sức" GV HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2 tổ chơi thử để HS nhớ lại cách chơi.Sau chơi thức có phân thắng thua NĂM HỌC 2017 - 2018  2-4p XX XX XX XX ->  ->  ->  ->   III.Kết thúc: - GV nhận xét phần kiểm tra đánh giá xếp loại - Vể nhà ôn thể dục phát triển chung vào buổi sáng 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 17 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm Giáo viên: Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 17 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp 42 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : - Giáo viên: Trường Tiểu học 43 ... lên bảng: 100% : 800 học sinh 1% : học sinh? 52 ,5% : học sinh? - Coi số học sinh tồn trường 100% 1% học sinh? - 52 ,5 số học sinh toàn trường học sinh? - Vậy trường có học sinh nữ? - Thơng thường... Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52 ,5% Tính số học sinh nữ trường - Em hiểu câu “Số học sinh nữ chiếm 52 ,5% số học sinh trường” nào? - Cả trường có học sinh ? - GV ghi... × 52 ,5 = 420 (học sinh) × Hoặc 800 52 ,5 : 100 = 420 (học sinh) - Trong toán để tính 52 ,5% 800 làm ? NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS nghe tóm tắt lại tốn - Coi số học sinh trường 100% số học sinh nữ 52 ,5%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan