0

Tuần 13 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 3,023 76

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2017, 07:01

Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - TUẦN 13 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tập đọc NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi ( Trả lời câu hỏi 1, 2, b) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rãi, phù hợp với diễn biến việc Thái độ: Có ý thức bảo vệ mơi trường thiên nhiên, yêu mến quê hương, đất nước * GDBVMT (Khai thác trực tiếp) : GV hướng dẫn HS tìm hiểu bái để hành động thông minh, dũng cảm bạn nhỏ việc bảo vệ rừng Từ HS nâng cao ý thức BVMT II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - học sinh thực Hành trình bầy ong - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Người gác - Học sinh nhắc lại tên mở sách rừng tí hon giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó bài: truyền sang, loanh quanh, chạy, rắn rỏi - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: rơ bốt, còng tay, ngoan cố *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS đọc toàn - HS M3,4 đọc - Gọi HS nối tiếp đọc toàn + HS luyện đọc nối tiếp lần 1+ luyện + Đoạn 1: Từ đầu .ra bìa rừng chưa ? đọc từ khó, câu khó + Đoạn 2: Tiếp thu lại gỗ + HS luyện đọc nối tiếp lần + Giải + Đoạn 3: Còn lại nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - HS đọc theo cặp - HS đọc toàn - HS đọc Giáo viên: Trường Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - - GV c mu Lu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi ( Trả lời câu hỏi 1, 2, b) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp + Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ + Bạn nhỏ phát dấu phát gì? chân người lớn hằn đất Bạn thắc mắc hai ngày khơng có đồn khách tham quan Lần theo dấu chân bạn nhỏ thấy chục to bị chặt thành khúc dài, bọn trộm gỗ bàn dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối + Kể việc làm bạn nhỏ cho + Bạn nhỏ người thông minh: Thắc thấy: Bạn người thông minh mắc thấy dấu chân người lớn Bạn người dũng cảm rừng Lần theo dấu chân Khi phát bọn trộm gỗ chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an + Những việc làm cho thấy bạn nhỏ dũng cảm: Chạy gọi điện thoại báo công an hành động kẻ xấu Phối hợp với cơng an để bắt bọn trộm + Vì bạn nhỏ tự nguyện tham gia + HS nối tiếp phát biểu bắt bọn trộm gỗ? + Em học tập bạn nhỏ điều gì? + Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung Đức tính dũng cảm, táo bạo, bình tĩnh, thơng minh xử trí tình bất ngờ Khả phán đốn nhanh, phản ứng nhanh trước tình bất ngờ - Nội dung ? - Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp - Gọi HS nối tiếp đọc - HS đọc nối tiếp - HS nêu giọng đọc - HS đọc toàn Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 líp - Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm đoạn - Thi đọc - GV nhận xét Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 H Tip ni: (4 phỳt) Năm học 2017 - - HS luyện đọc diễn cảm đoạn - HS thi đọc diễn cảm - Qua em học điều từ bạn - Học sinh trả lời nhỏ? - GV nhận xét tiết học - Lắng nghe - Đọc trước Trồng rừng ngập mặn - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: - Thực phép cộng, trừ , nhân số thập phân - Nhân số thập phân với tổng hai số thập phân Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép tính cộng, trừ, nhân số thập phân nhân số thập phân với tổng hai số thập phân Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán * Cả lớp làm 1, 2, 4(a) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi Ai nhanh đúng: TS 14 45 13 16 TS 10 100 100 10 Tích 45 650 48 160 Giáo viên: Hoạt động học + Lắng nghe Trường Tiểu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm häc 2017 - 0 + Giáo viên phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò chơi gồm đội, đội em Lần lượt em đội nối tiếp suy nghĩ thật nhanh tìm đáp án để ghi kết với phép tính tương ứng Mỗi phép tính thưởng bơng hoa Đội có nhiều hoa + Học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ đội thắng - Lắng nghe + Tổ chức cho học sinh tham gia chơi - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào đội thắng - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập chung HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết: - Thực phép cộng, trừ , nhân số thập phân - Nhân số thập phân với tổng hai số thập phân - Cả lớp làm 1, 2, 4(a) - HS (M3,4) làm tất tập *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân - lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh lên bảng giải - học sinh giải bảng lớp: - Cả lớp làm vào 375,86 48,16 + 80,475 x - Nhận xét học sinh bảng + 29,05 26,287 3,4 - Gọi học sinh nêu cách tính - Giáo viên nhận xét, chữa 404, 91 53,468 19264 14448 Bài 2: Làm việc cá nhân - cặp đôi 163,744 - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Cả lớp theo dõi - GV yêu cầu HS áp dụng quy tắc nhân - HS làm nhẩm để thực phép tính a, 78,29 x 10 = 782,9 - Gọi HS nhận xét làm bạn 78,29 x 0,1 = 7,829 bảng b, 265,307 x 100 = 26530,7 265,307 x 0,01 = 2,65307 c, 0,68 x 10 = 6,8 Bài 4a: Làm việc cá nhân - lớp 0,68 x 0,1 = 0,068 - GV treo bảng phụ - HS làm vào -Yêu cầu HS làm -1 HS lên bảng làm bảng phụ a b c (a + b) x c axc+bxc 2,4 3,8 1,2 (2,4 + 3,8) x 1,2 2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 6,88 + 4,56 Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - = 7,44 = 7,44 (6,5 + 2,7) x 0,8 6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 6,5 2,7 0,8 = 9,2 x 0,8 = 5,2 + 2,16 = 7,36 = 7,36 - Tổ chức cho học sinh nhận xét làm - HS nhận xét bạn bảng - Cho HS thảo luận cặp đôi + HS thảo luận nhóm đơi để đưa tính - Giáo viên nhận xét chung, chữa chất nhân số thập phân với Lưu ý: Giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn tổng hai số thập phân thành BT (a + b) x c = a x c + µBài tập PTNL: bxc Bài (M3, M4) : - Cho HS đọc bài, tóm tắt toán giải - HS làm Bài giải - GV quan sát, uốn nắn, sửa sai Giá tiền 1kg đường là: 38500 : = 7700(đồng) Số tiền mua 3,5kg đường là: 7700 x 3,5 = 26950(đồng) Mua 3,5kg đường phải trả số tiền mua 5kg đường(cùng loại) là: 38500 - 26950 = 11550(đồng) Đáp số:11550 đồng Bài 4b: - HS làm - Cho HS tự làm chữa 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3= 9,3x(6,7+ 3,3) = 9,3 x 10 = 93 7,8 x 0,35 + 0,35 + 2,2 = (7,8 + 2,2) x 0,35 = 10 x 0,35 = 3,5 HĐ Tiếp nối: (5 phút) + Nêu tên mối quan hệ đơn vị - Học sinh nêu bảng đơn vị đo đọ dài + Nêu phương pháp đổi đơn vị đo độ dài + Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện Viết BÀI SỐ 17 + 18 - Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Lịch sử “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp : + Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành độc lập, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta + Rạng sáng ngày 19-12-1946 ta định phát động toàn quốc kháng chiến + Cuộc chiến đấu diễn liệt thủ đô Hà Nội thành phố khác toàn quốc Kĩ năng: Nêu tình hình thực dân Pháp trở lại xâm lược Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp 3.Thái độ: GD truyền thống yêu nước cho HS II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Ảnh tư liệu ngày đầu toàn quốc kháng chiến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Nhân dân ta làm để chống lại - HS trả lời “giặc đói” “giặc dốt” - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe thực 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp *Cách tiến hành: *Hoạt động 1: Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đơi - HS thảo luận nhóm đơi sau số nhóm báo cáo kết quả: - Em nêu dẫn chứng - Thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam chứng tỏ âm mưu cướp nước ta bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà nội, lần thực dân Pháp? - Ngày 18-12-1946 Pháp tối hậu thư đe dọa, đòi phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng Nếu ta khơng chấp nhận chúng nổ súng công Hà Nội Bắt đầu từ ngày 20 - 12 - 1946, quân đội Pháp Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - m nhim vic tr an thành phố Hà Nội - Những việc làm chúng thể - Những việc làm cho thấy thực dân dã tâm gì? Pháp tâm xâm lược nước ta lần - Trước hoàn cảnh đó, Đảng, Chính - Nhân dân ta khơng đường phủ nhân dân ta phải làm gì? khác phải cầm súng đứng lên chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc *Hoạt động 2: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn “Đêm 18 không chịu làm nô lệ” - Trung ương Đảng Chính phủ - Đêm 18, rạng sáng ngày 19-12-1946 định phát động toàn quốc Đảng Chính phủ họp phát động kháng chiến vào nào? toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp - Ngày 20 - 12- 1946 có kiện - Ngày 20 - 12 - 1946 Chủ tịch Hồ Chí xảy ra? Minh đọc lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến - Yêu cầu HS đọc to lời kêu gọi toàn - HS đọc lời kêu gọi Bác quốc kháng chiến - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể điều ? Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập, tự nhân dân ta - Câu lời kêu gọi thể - Chúng ta hi sinh tất cả, rõ điều nhất? định khơng chịu nước, định không chịu làm nô lệ *Hoạt động 3: “Quyết tử cho Tổ quốc sinh” - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm, nhóm em em thuật lại chiến đấu nhân dân Hà Nội - GV tổ chức cho HS lớp trao đổi vấn đề sau: + Quan sát hình cho biết hình + Hình chụp cảnh phố Mai Hắc Đế, chụp cảnh gì? nhân dân dùng giường, tủ, bàn, ghế dựng chiến lũy đường phố để ngăn cản quân Pháp vào cuối năm 1946 + Việc quân dân Hà Nội giam + Việc quân dân Hà Nội giam chân chân địch gần tháng trời có ý nghĩa địch gần tháng trời bảo vệ cho nào? hàng vạn đồng bào Chính phủ rời thành phố kháng chiến Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ - HS nghe thực em ngày đầu toàn quốc kháng chiến - Về nhà học thuộc chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 Chính tả HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG ( Nhớ - viết ) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhớ- viết tả, trình bày câu thơ lục bát Kĩ năng: Rèn kĩ phân biệt s/x Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ viết - Làm BT2a , 3a II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn viết Bảng phụ chép sẵn tập 2a; 3a - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) - Hát Hoạt động học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét trình rèn chữ HS, khen - Lắng nghe Hs có nhiều tiến - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp - Gọi HS đọc SGK khổ cuối - HS đọc, lớp đọc thầm Hành trình bầy ong Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp - Gọi HS nối tiếp đọc thuộc lòng khổ thơ -Yêu cầu lớp đọc thầm lại khổ thơ SGK - Yêu cầu HS tìm từ viết dễ lẫn - Luyện viết từ khó Năm học 2017 - - HS ni tip đọc - Cả lớp đọc thầm - HS nêu: rong ruổi, nối liền, rù rì, lặng thầm, + HS luyện viết từ dễ viết sai HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Nhớ- viết khổ thơ tả, trình bày câu thơ lục bát - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV cho HS viết (nhớ viết) - HS gấp SGK, nhớ lại khổ thơ, viết Lưu ý: - Tư ngồi: Hoàng, Nguyễn An, - Cách cầm bút: Văn Lâm, Sơn Lâm, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (5 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát - HS soát lại bài, tự phát lỗi lỗi sửa lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (8 phút) *Mục tiêu: Rèn kĩ phân biệt s/x *Cách tiến hành: Bài 2: HĐ lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu - GV tổ chức cho HS làm tập dạng - học sinh đại diện lên làm thi đua trò chơi “Thi tiếp sức tìm từ” sâm - xâm sương - xương sưa - xưa củ sâm - xâm sương gió - xương say sưa - ngày nhập; chim sâm tay; sương muối- xưa; sửa chữa cầm- xâm lược; xương sườn; xưa kia; cốc sữa xa xưa Bài (phần a): HĐ cá nhân - lớp - GV gọi HS đọc yêu cầu tập - Cả lớp theo dõi - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng vào VBT - GV gọi HS nhận xét làm bạn - HS nhận xét bảng Giáo viên: siêu - xiêu Siêu nước - xiêu vẹo; cao siêu xiêu lòng; siêu âm - liêu xiêu làm Cả lp lm Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 líp - GV nhận xét, kết luận lời giải HĐ tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai Xem trước tả sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Năm học 2017 - ỏp ỏn: a n bũ vàng đồng cỏ xanh xanh Gặm hồng hơn, gặm buổi chiều sót lại b Trong nắng ửng: khói mơ tan Đơi mái nhà tranh lấm vàng Sột soạt gió trêu tà áo biếc Trên giàn thiên lí Bóng xn sang - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực -Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: - Thực phép cộng, phép trừ phép nhân số thập phân - Vận dụng tính chất nhân số thập phân với tổng, hiệu hai số thập phân thực hành tính 2.Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép tính cộng, trừ, nhân số thập phân vận dụng tính chất phép nhân để làm Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ tính toán - HS lớp làm 1, 2, 3(b) ,4 II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa 10 Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - quan hệ từ cặp quan hệ từ số câu sau: Câu 6: Câu 7: vây Câu 8: (chẳng kịp) nên (cô bé) + Đoạn a hay đoạn b Vì quan + Đoạn hay hơn? Vì sao? hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6, 7, đoạn b làm cho câu văn + Khi sử dụng quan hệ từ cần ý thêm rườm rà + Khi sử dụng quan hệ từ cần ý cho điều gì? chỗ, mục đích 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét tiết học, tuyên dương - HS nghe cá nhân, nhóm tích cực hoạt động học tập - Nhắc HS chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện Toán (Soạn giáo án phụ) Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ làm văn Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Đoạn văn mẫu, bảng nhóm - HS : SGK, viết 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận , nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Giáo viên: Trường Tiểu học 31 Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - GV kiểm tra chuẩn bị dàn ý - HS chuẩn bị HS - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS ghi đầu vào Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Học sinh viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có * Cách tiến hành: Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp - GV gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thành tiếng cho lớp nghe - Gọi HS đọc phần Gợi ý - HS nối tiếp đọc thành tiếng trước lớp - Yêu cầu HS đọc phần tả ngoại hình - HS nối tiếp đọc phần tả ngoại dàn ý chuyển thành đoạn văn hình - Gợi ý HS : Đây đoạn văn - HS lắng nghe miêu tả ngoại hình phải có câu mở đoạn Phần thân đoạn nêu đủ, đúng, sinh động nét tiêu biểu ngoại hình, thể thái độ em với người - Yêu cầu HS tự làm - HS làm vào bảng nhóm, HS lớp làm vào - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Yêu cầu HS làm giấy, đọc đoạn - Nhận xét, bổ sung cho bạn văn - GV HS lớp nhận xét, sửa chữa để có đoạn văn hồn chỉnh - Gọi HS lớp đọc đoạn văn - - HS đọc đoạn văn viết - Nhận xét HS Ví dụ: Cơ Hương trẻ Cơ năm khoảng ba mươi tuổi Dáng cô thon thả, tóc mượt mà xỗ ngang lưng tơ thêm vẻ mềm mại, uyển chuyển vốn có Trên gương mặt trái xoan trắng hồng cô bật lên đôi mắt to, đen, sáng, với ánh mắt nhìn ấm áp, tin cậy Chiếc mũi cao, tú trơng có duyên Mỗi cô cười để lộ hàm trắng ngà, 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe 32 Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - IU CHNH - BỔ SUNG: Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết chia số thập phân cho 10, 100, 1000, ….và vận dụng để giải tốn có lời văn Kĩ năng: Rèn kĩ chia số thập phân cho10, 100, 1000, ….và vận dụng để giải toán có lời văn Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác * HS lớp làm 1, 2(a, b), II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện" - HS chơi trò chơi nêu nhanh quy tắc: Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm nào? - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết chia số thập phân cho 10, 100, 1000, … *Cách tiến hành: Ví dụ 1:213,8 : 10 - GV yêu cầu HS đặt tính thực - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm tính vào giấy nháp - GV nhận xét phép tính HS, sau 213,8 10 hướng dẫn em nhận xét để tìm 13 21,38 quy tắc chia số thập phân cho 10 38 80 Giáo viên: Trường Tiểu học 33 Gi¸o ¸n tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Vớ dụ 2: 89,13 : 100 - GV yêu cầu HS đặt tính thực - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm phép tính vào - GV nhận xét phép tính HS, sau 89,13 100 hướng dẫn em nhận xét để tìm 13 0,8913 quy tắc chia số thập phân cho 130 100 300 - GV yêu cầu HS nêu quy tắc chia - HS nêu số thập phân cho 10, 100, 1000, HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết chia số thập phân cho 10, 100, 1000, ….và vận dụng để giải tốn có lời văn - HS lớp làm 1, 2(a, b), *Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nêu - GV yêu cầu HS làm - HS làm bảng lớp, lớp làm - GV chốt lời giải a 43,2 : 10 = 4,32 - Yêu cầu HS nêu lại cách chia số 0,65 : 10 = 0,065 thập phân cho 10, 100, 1000, 432,9 : 100 = 4,329 13,96 : 1000 = 0,01396 b 23,7 : 10 = 2,37 2,07 : 10 = 0,207 2,23 : 100 = 0,0223 999,8 : 1000 = 0,9998 Bài 2(a,b): Cá nhân=> Cặp đôi - GV yêu cầu HS đọc xác định yêu - Cả lớp theo dõi cầu đề - Cho HS thảo luận cặp đôi - HS làm theo cặp - Đại diện cặp trình bày kết Đáp án: - GV lớp nhận xét, chốt lời a 12,9 : 10 = 112,9 x 0,1 giải 1,29 = 1,29 Ta thấy kết b 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01 1,234 = 1,234 Ta thấy kết Bài 3: Cá nhân=> Cả lớp - GV cho HS đọc xác định yêu - HS đọc đề cầu đề làm + HS làm việc cá nhân - HS làm bảng lớp, lớp làm - GV nhận xét chữa Bài giải Số gạo lấy là: 34 Giáo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - 537,25 : 10 = 53,725 (tấn) Số gạo lại kho là: 537,25 - 53,5 = 483,525 (tấn) Đáp số: 483,525 Bài tập PTNL học sinh: Bài 2(c,d): - Cho Hs tự làm chữa - HS làm chữa Đáp án: c 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 0,57 = 0,57 Ta thấy kết d 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01 0,876 = 0,876 Ta thấy kết Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Cho HS nhắc lại cách chia số - HS nghe thực thập phân cho 10, 100, 1000, - Chuẩn bị tiết sau - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn bị sau Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ Kĩ năng: Nêu hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể kính trọng người già, yêu thương em nhỏ 3.Thái độ: - Có thái độ hành vi thể kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ - Biết nhắc nhở bạn bè thực kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ II CHUẨN BỊ : - SGK - Dự kiến PP : đàm thoại, hđ nhóm, thuyết trình tranh luận, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - Vì cần phải biết kính trọng giúp đỡ người già? Giáo viên: Hoạt động học - HS hát - HS nêu Trường Tiểu học 35 Gi¸o ¸n tỉng hỵp 2018 - GV nhận xét - Giới thiu bi- Ghi bng lớp Năm học 2017 - - HS nghe - HS ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: HS biết cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Đóng vai (BT2, SGK) * Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp tình để thể tình cảm kính già, u trẻ * Cách tiến hành: - GV chia nhóm phân cơng đóng vai - Các nhóm thảo luận tìm cách giải xử lí tình tập tình chuẩn bị đóng vai tình - Hai nhóm đại diện lên thể *GV kết luận: - Các nhóm khác thảo luận, nhận xét + Tình a: Em dừng lại, dỗ em bé hỏi tên, địa Sau em dẫn em bé đến đồn công an gần để nhờ tìm gia đình em Nếu nhà em gần, em dẫn em bé nhà, nhờ bố mẹ giúp đỡ + Tình b: Hướng dẫn em chơi chung thay phiên chơi + Tình c: Nếu biết đường, em hướng dẫn đường cho cụ già Nếu em trả lời cụ cách lễ phép Hoạt động 2: Làm BT3- 4, SGK * Mục tiêu: HS biết tổ chức ngày dành cho người già * Cách tiến hành: - GV giao nhiệm vụ cho nhóm làm - HS làm việc theo nhóm tập 3- - Đại diện nhóm lên trình bày * GV kết luận: - Ngày dành cho người cao tuổi ngày tháng 10 năm - Ngày dành cho trẻ em ngày Quốc tế Thiếu nhi tháng - Tổ chức dành cho người cao tuổi Hội Người cao tuổi - Các tổ chức dành cho trẻ em là: Đội 36 Giáo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Thiu niờn Tin phong H Chí Minh, Sao Nhi đồng Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền thống "Kính già, yêu trẻ" địa phương, dân tộc ta * Mục tiêu: HS biết truyền thống tốt đẹp dân tộc ta quan tâm, chăm sóc người già, trẻ em * Cách tiến hành: - Từng nhóm thảo luận - GV giao nhiệm vụ cho nhóm HS: Tìm phong tục, tập qn tốt - Đại diện nhóm lên trình bày đẹp thể tình cảm kính già, u trẻ - Các nhóm khác bổ sung ý kiến dân tộc Việt Nam - Gv kết luận: + Người già chào hỏi, mời ngồi chỗ trang trọng + Các cháu ln quan tâm, chăm sóc, tặng q cho cho ông bà, cha mẹ + Tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà, cha mẹ + Trẻ em mừng tuổi, tặng quà vào dịp lễ tết 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Thực việc làm thể - HS nghe tình cảm kính già, yêu trẻ - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học NHÔM I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhận biết số tính chất nhơm - Nêu số ứng dụng nhôm sản xuất đời sống Kĩ năng: Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ nhôm nêu cách bảo quản chúng Thái độ: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí, bảo vệ mơi trường * GDBVMT: Nêu nhơm ngun liệu q có hạn nên khai thác phải hợp lí biết kết hợp bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: 37 Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - - Phng phỏp ỏp, ng não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, số đồ dùng nhơm; hình minh họa trang 52, 53; thìa, cặp lồng nhôm thật - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Em nêu tính chất đồng hợp - HS nêu kim đồng? - HS ghi - Giới thiệu bài- Ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất nhôm - Nêu số ứng dụng nhôm sản xuất đời sống * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp *Hoạt động 1: Một số đồ dùng nhôm - Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm - Các nhóm nêu tên đồ vật, đồ dùng, máy móc làm nhơm + Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, tìm - HS trao đổi thống nhất: đồ dùng nhôm mà em biết + Các đồ dùng làm nhơm: xoong, chảo, ấm đun nước, thìa, mi, cặp lồng đựng thức ăn, mâm, + Em biết dụng cụ làm + Khung cửa sổ, chắn bùn xe đạp, nhôm? số phận xe máy, tàu hỏa, ô tô, *Hoạt động 2: So sánh nguồn gốc tính chất nhơm hợp kim nhôm - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm - Các nhóm nhận đồ dùng học tập - GV phát cho nhóm số đồ hoạt động theo nhóm dùng nhơm + u cầu HS quan sát vật thật, đọc thông tin SGK hoàn thành phiếu thảo luận so sánh nguồn gốc 38 Giáo viên: Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - tớnh cht nhôm hợp kim nhôm - GV nhận xét kết thảo luận HS - nhóm báo cáo kết thảo luận lớp bổ sung + Trong tự nhiên nhơm có đâu? + Nhơm sản xuất từ quặng nhơm + Nhơm có tính chất gì? + Nhơm có màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ sắt đồng; kéo thành sợi, dát mỏng Nhôm không bị gỉ, nhiên số a - xít ăn mòn nhơm Nhơm có tính dẫn điện, dẫn nhiệt + Nhơm pha trộn với kim + Nhơm pha trộn với đồng, kẽm loại để tạo hợp kim nhôm? để tạo hợp kim nhôm + Hãy nêu cách bảo quản đồ dùng - HS nêu theo hiểu biết cách sử dụng nhơm hợp kim nhơm có đồ nhơm gia đình gia đình em? + Những đồ dùng nhôm dùng xong phải rửa sạch, để nơi khô ráo, bưng bê đồ dùng nhôm phải nhẹ nhàng chúng mềm dễ bị cong, vênh, méo + Lưu ý không nên đựng thức ăn có vị chua lâu nồi nhơm nhơm dễ bị a xít ăn mòn Khơng nên dùng tay không để bưng, bê, cầm dụng cụ nấu thức ăn Vì nhơm dẫn nhiệt tốt, dễ bị bỏng 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Cho HS đọc lại mục Bạn cần biết - HS nghe thực - Chuẩn bị tiết sau - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học ĐÁ VÔI I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu số tính chất đá vôi công dụng đá vôi Kĩ năng: Quan sát, nhận biết đá vôi Thái độ: Bảo vệ môi trường sống 39 Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - * GDBVMT: Bit c cỏch sn xuất đá vôi thành vôi việc bảo vệ môi trường q trình sản xuất II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Sử dụng phương pháp : BTNB HĐ1: Tìm hiểu tính chất đá vơi - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, số hình ảnh ứng dụng đá vôi, vài mẩu đá vôi - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Hãy nêu tính chất nhôm hợp - HS nêu kim nhôm? - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Nêu số tính chất đá vơi công dụng đá vôi * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tính chất đá vơi *Tiến trình đề xuất a Đưa tình xuất phát nêu vấn đề - Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ - HS nối tiếp nêu trang 54 SGK, kể tên vùng núi đá vôi - Em biết vùng nước ta có - Động Hương Tích Hà Nội nhiều đá vôi núi đá vôi? Vịnh Hạ Long Quảng Ninh… *GV Theo em đá vơi có tính chất gì? b Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu HS - GV yêu cầu HS ghi lại hiểu - HS làm việc cá nhân biết ban đầu tính chất đá vơi vào Ghi chép khoa học - Yêu cầu HS nêu kết - Ví dụ:+ Đá vơi cứng + Đá vơi khơng cứng + Đá vơi bỏ vào nước tan + Đá vôi dùng để ăn trầu 40 Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - + ỏ vụi dùng để qt tường + Đá vơi có màu trắng c Đề xuất câu hỏi( dự đoán/ giả thiết) phương án tìm tòi - GV hướng dẫn HS so sánh giống khác ý kiến ban đầu - Tổ chức cho HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu tính chất đá vơi - GV tổng hợp , chỉnh sửa nhóm câu hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu tính chất đá vôi ghi lên bảng - Đá vôi cứng hay mềm đá cuội? - Dưới tác dụng a xít, chất lỏng, đá vơi có phản ứng gì? - GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi d Thực phương án tìm tòi: - GV yêu cầu HS viết câu hỏi dự đoán vào Ghi chép khoa học trước làm thí nghiệm nghiên cứu - GV gợi ý để em làm thí nghiệm: + Để trả lời câu hỏi HS lấy đá vơi cọ sát lên đá cuội lấy đá cuội cọ sát lên đá vôi Quan sát chỗ cọ sát nhận xét, kết luận + Để trả lời câu hỏi HS làm thí nghiệm *Thí nghiệm 1: Sử dụng cốc nhựa đựng nước lọc, bỏ vào cốc thứ đá cuội nhỏ, bỏ vào cốc thứ hai đá vôi nhỏ HS quan sát tượng xảy *Thí nghiệm 2: Nhỏ giấm vào đá vơi đá cuội Quan sát tượng xảy e Kết luận kiến thức: - GV yêu cầu HS ghi thơng tin vào bảng sau làm thí nghiệm Giáo viên: - HS so sánh - HS đề xuất câu hỏi - HS thảo luận - HS viết câu hỏi dự đoán vào Câu hỏi Dự đoán Cách tiến hành Kết luận - HS thực hành - Khi cọ sát đá cuội vào đá vơi có tượng: Chỗ cọ sát đá vơi bị mài mòn, chỗ cọ sát đá cuội có màu trắng, vụn đá vôi *Kết luận: Đá vôi mềm đá cuội - HS thực hành theo yêu cầu + Hiện tượng: đá cuội khơng tác dụng ( khơng có biến đổi) gặp nước giấm chua ( có a xít ) đá vơi bỏ vào thùng nước sơi lên, nhão bốc khói; gặp a xít sủi bọt có khói bay lên - HS ghi thông tin vào bảng Ghi chép khoa học - HS nhóm báo cáo kết quả: + Đá vôi không cứng lắm, dễ bị vỡ vụn, dễ 41 Trường Tiểu học Gi¸o ¸n tỉng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - - T chức cho nhóm báo cáo kết bị mòn, sủi bọt gặp giấm, nhão sôi lên gặp nước - GV hướng dẫn HS so sánh lại với suy nghĩ ban đầu bước để khắc sâu kiến thức đói chiếu với mục Bạn cần biết SGK Hoạt động 2: Ích lợi đá vôi - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi - Đá vơi dùng để làm gì? - HS thảo luận theo cặp - Đá vôi dùng để nung vôi, lát đường, xây nhà, sản xuất xi măng, làm phấn viết, tạc tượng, tạc đồ lưu niệm - Ta cọ sát vào đá khác nhỏ lên vài giọt giấm a xit - Muốn biết đá có phải đá lỗng vơi hay không, ta làm nào? 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét tiết học, khen ngợi - HS nghe HS ham hiểu biết, tích cực tham gia xây dựng - Nhắc HS chuẩn bị sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật CẮT , KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức: HS làm sản phẩm khâu thêu Kĩ năng: Rèn kĩ cắt, khâu, thêu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II.CHUẨN BỊ II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Một số sản phẩm khâu thêu học - Tranh ảnh học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 42 Giáo viên: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - Hot ng dy H động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi đầu lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (20 phút) *Mục tiêu: Biết chọn sản phẩm khâu thêu ưa thích *Cách tiến hành: Cá nhân=> Nhóm=>HĐ lớp - HS tiếp tục thực hành làm sản phẩm tự - Học sinh thực chọn - GV theo dõi tiếp nhóm gơi ý nhóm - Lắng nghe,thực đánh giá chéo sản phẩm với - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết thực hành - Lắng nghe, ghi nhớ nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (10 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt, có sáng tạo - Giáo dục học sinh biết cách sử dụng tiết kiệm - Lắng nghe, ghi nhớ lượng - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: “ Tiếp - Lắng nghe thực tục thực hành cắt, khâu, thêu tự chọn” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 13 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 14 Giỏo viờn: Trng Tiu hc 43 Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - II CHUN B: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 14 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: 44 Giỏo viờn: Trng Tiu hc Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - - GV: Nm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: Trường Tiểu học 45 ... nhân - lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh lên bảng giải - học sinh giải bảng lớp: - Cả lớp làm vào 3 75, 86 48,16 + 80,4 75 x - Nhận xét học sinh bảng + 29, 05 26,287... 4 ,56 Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp 2018 lớp Năm học 2017 - = 7,44 = 7,44 (6 ,5 + 2,7) x 0,8 6 ,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 6 ,5 2,7 0,8 = 9,2 x 0,8 = 5, 2 + 2,16 = 7,36 = 7,36 - Tổ chức cho học. .. đường là: 3 850 0 : = 7700(đồng) Số tiền mua 3,5kg đường là: 7700 x 3 ,5 = 26 950 (đồng) Mua 3,5kg đường phải trả số tiền mua 5kg đường(cùng loại) là: 3 850 0 - 26 950 = 1 155 0(đồng) Đáp số:1 155 0 đồng Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 13 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 13 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan