Tuần 12 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (bổ sung môn TV)

39 1.7K 21
Tuần 12 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (bổ sung môn TV)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tuần 12: Thứ hai ngày 13/11/2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: VẦN/ ĂT/ ( Thiết kế trang 55) Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 1.Kiến thức: Biết cách thực tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V - Biết cách đứng kiễng gót, hai tay chống hơng, đứng đưa chân trước, hai tay chống hông - Bước đầu thực đứng đưa chân sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng - Làm quen với trị chơi (động tác chuyển bóng chưa cách) Kĩ năng: Rèn kĩ thực tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Thái độ: Giáo dục HS lịng say mê mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: cịi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG TG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Hoạt động khởi động: 6– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, sức 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh thành hàng ngang, báo cáo sĩ số – Phổ biến nội dung yêu cầu cho giáo viên học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm nội dung * * * * * * * * *  HS hát, xoay cổ tay, chân, * * * * * * * * * * * * * * * * * * hông, gối …… * * * * * * * * * *  Giậm chân chỗ, đếm to GV theo nhịp – – Từ đội hình HS di chuyển Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 đứng sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động thực hành: a Đứng kiễng gót hai tay chống hông Nhận xét: 2224’ – GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, nhắc nhở sửa sai hs – Đội * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b Đứng đưa chân trước, hai tay chống hông – Giáo viên hướng dẫn HS thực GV – GV quan sát, nhắc nhở sửa sai hs  Nhận xét c Đứng đưa chân sau, hai tay giơ cao thẳng hướng – Giáo viên hướng dẫn HS thực – GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Nhận xét GV – GV quan sát, nhắc nhở hs thực chưa tốt –GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm gọi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 d Trị chơi:Chuyền bóng tiếp sức Hướng dẫn tổ chức HS chơi  Nhận xét: III/Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau -2 HS thị phạm lại động tác, có nhận xét Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn 6– 8’ –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Thực phép cộng, trừ phạm vi số học, cộng, trừ với "0" Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ Kĩ năng: Rèn HS làm phép tính phép cộng, trừ phạm vi số học, cộng, trừ với "0" Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ thành thạo Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, u thích mơn Tốn - Làm 1; (cột 1); (cột 1, 2) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trị chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to minh họa tập 4, Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - HS : Bảng con, ghi Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, + < 10 4>3-2 + =5 - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành (30 phút) : - Làm 1; (cột 1); (cột 1, 2) * Mục tiêu: Thực phép cộng, trừ phạm vi số học, cộng, trừ với "0" Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách thực hiện: * Bài tập1: Hoạt động cá nhân hoạt động lớp - HS tự nêu yêu cầu, nhẩm kết nêu miệng kết phép tính - Cho hs chữa - Em có nhận xét số cộng hay trừ 0? - GV nhận xét * Kết luận: Bất kì số cộng hay trừ số * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 cần học thuộc pép tính học Nếu khơng nhẩm phỉa lấy que tính để tính kết , viết kết sau dấu HS M3, M4 nêu nhẩm tính kết phép tính *Bài 2( cột 1, 3): Hoạt động cá nhân, chia sẻ lớp - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền , điền nhanh” - HS GV nhận xét , chữa bài, giải Tên GV - Hoạt động cá nhân 4+ = 5–2=3 2–0=2 2+ = 5–3=2 4–2=2 - Bất kì số cộng hay trừ số “Tính” - HS chơi trò chơi, chữa 3+1+1=5 5–2–2=1 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 thích cách làm: (chẳng hạn: + + =…, ta lấy - = 4, lấy + = 5, viết sau dấu =, ta có: + + =)… - Kết luận: Lấy số thứ cộng, trừ số thứ hai, lấy kết cộng, trừ tiếp số thứ 3, viết kết sau dấu * Bài (cột 1, ) Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp – Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS nhắc lại cách làm: Dựa vào bảng cộng, trừ học để làm - Ghi bảng + = 5, em điền số vào trống? Vì sao? - Cho HS làm vở, chữa - Giãn tiết - HS nêu yêu cầu bài: Điền số thích hợp vào trống ? - Điền số vì: + = 5– =4 4- =1 2+2= - Bài tập : Hoạt động cặp đôi, chia sẻ trước lớp - Gọi HS nêu cách làm bài: Quan sát tranh nêu toán viết phép tính thích hợp - HS quan sát tranh nêu tốn nhóm đơi, chia sẻ trước lớp viết phép tính thích hợp - GV nhận xét,TD * Lưu ý: HS M1, M2 nêu phép tính phù hợp với toán nêu HS M3, M4 có nhiều cách nêu tốn nhiều cách nêu phép tính tương ứng với tốn Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ lớp - GV nêu yêu cầu: Điền dấu >,

Ngày đăng: 08/11/2017, 20:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Thứ hai ngày 13/11/2017

 • Tiếng Việt:

 • “Tính”.

 • Tiếng Việt

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

 • Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2017

 • Tiếng Việt

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Tiếng Việt

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

 • Tiếng Việt

 • * Lưu ý: HS M1, M2 luyện nói thành câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói lưu loát.

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2')

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan