Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

18 2.3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 15:55

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 3: Thứ hai ngày 11 tháng năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: ÂM /CH/ ( Thiết kế trang 128) -Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Nhận biết số lượng thứ tự số phạm vi - Biết đọc, viết, đếm số phạm vi - Làm BT 1, 2, - Hăng say học tập môn toán II CHUẨN BỊ Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập 1, tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Vở ô li Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A Hoạt động khởi động: ( phút) - Cho HS chơi trò chơi : Truyền điện - GV nhận xét trò chơi, giới thiệu - Nêu yêu cầu học, ghi đầu B Hoạt động thực hành luyện tập: * Mục tiêu: - Nhận biết số lượng thứ tự số phạm vi - Biết đọc, viết, đếm số phạm vi Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập, quan sát giúp đỡ HS M1 - HS thi đua đếm nhanh, đếm số từ đến -HS nắm yêu cầu -HS tự nêu yêu cầu - Điền số - HS làm TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS chữa - Gọi h/s đọc kết -HS theo dõi, nhận xét bạn - Tranh viết số ghế - Tranh viết số - Có đồ vật -HS tự nêu yêu cầu Chốt: Nhóm có đồ vật nhiều nhất? Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền - HS chơi trò chơi nhanh GV treo tranh vẽ phóng to nội -HS đếm số que diêm để điền số dung tập hướng dẫn HS chơi trò -HS làm chơi - Gọi HS chữa bài, nhận xét trò chơi -HS theo dõi, nhận xét bạn +Chốt: Số lớn nhất, bé nhất? - Số lớn nhất, số bé Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu - HS tự nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Điền số theo thứ tự - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp -HS làm đỡ HS yếu - Gọi HS chữa -HS theo dõi, nhận xét bạn - Gọi h/s đọc kết từ hàng trên,và từ - H/s đọc lại kêt đếm theo thứ tự từ trái sang phải đến đọc ngược lại từ đến + Chốt: Đọc số theo thứ tự từ đến ngược lại -HS đọc số - Kết luận Hoạt động kết nối: ( phút) - Cho HS chơi trò chơi: Ai thông minh -HS chia đội, đội bạn đại diện - Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, theo thứ tự từ bé chơi đến lớn ngược lại - GV nhận xét trò chơi - Về xem trước bài: bé hơn, dấu < ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc Yêu cầu HS tập hợp chỗ, nhanh trật tự trước TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ ( bắt chước theo GV ) Yêu cầu thực động tác theo lệnh mức - Ôn trò chơi “ Diệt vật có hại” Yêu cầu HS tham gia trò chơi mức tương đối chủ động II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung ĐL A.Hoạt động khởi động: 8’ 1/ Nhận lớp 2’ - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2/ khởi động - Đứng vỗ tay hát - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp 6’ Phương pháp tổ chức dạy học Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hỗ trợ Lớp trưởng tập hợp lớp - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực B Hoạt động hình thành 22’ kiến thức kết hợp với thực hành luyện tập: * Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách tham gia trò chơi cách chủ động * Cách tiến hành: 1) Tiếp tục học tập hợp hàng 5’ dọc, dóng hàng x x Đội hình x x x x x x x x TrườngTiểu học x x Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 2) Học: Tư đứng nghiêm, tư đứng nghỉ a) Tư đứng nghiêm: - Khẩu lệnh: “Nghiêm !” - Động tác: Người đứng ngắn, hai gót chân sát vào nhau, hai đầu bàn chân hướng sang hai bên tạo thành hình chữ V, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi, ngón tay khép lại, ngực vươn cao, mắt nhìn thẳng 9’ b) Tư đứng nghỉ: - Khẩu lệnh “ Nghỉ !” - Động tác: Chùng gối chân trái, đứng dồn trọng tâm lên chân phải, hai tay buông tự nhiên Khi mỏi đổi chân 6’ 3) Trò chơi: “Diệt vật có hại” 8’ B Hoạt động tiếp nối: 5’ 3’ ∆ GV - GV hô huy cho hs tập hợp dóng hàng dọc lần sau cho HS giải tán GV gọi lớp trưởng lên điều khiển lớp tập GV quan sát giúp đỡ lớp trưởng - HS ý thực theo huy GV lớp trưởng - GV quan sát sửa sai cho HS Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV phân tích làm mẫu kĩ thuật động tác - HS ý quan sát lắng nghe thực - Sau GV hô điều khiển lớp tập – lần động tác đứng nghiêm - GV qua sát sửa sai cho HS, HS thực động tác GV hô để HS đứng thường - GV phân tích làm mẫu kĩ thuật động tác - HS ý quan sát lắng nghe thực - Sau GV hô điều khiển lớp tập – lần động tác đứng nghỉ, sau GV hướng dẫn HS thực phối hợp đứng nghiêm, nghỉ - GV qua sát sửa sai cho HS, nhận xét, tuyên dương tổ cá nhân tập tốt, nhắc nhở HS trật tự Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV HS nhắc lại cách chơi luật chơi - Sau GV cho tổ chức cho HS chơi - HS ý lắng nghe để hô xác với yêu cầu GV - GV quan sát phạt em “Diệt nhầm” vật có ích Đội hình TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 1/ Thả lỏng - Lớp tập số động tác thả lỏng: đứng vỗ tay hát 2’ 2/ GV HS hệ thống lại 3/ GV nhận xét học giao tập nhà: 1’ 2’ x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực - GV tập hợp lớp HS cũg cố học - GV nhận xét học giao tập nhà theo quy định ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 12 tháng năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: ÂM/ D/ ( Thiết kế trang 132) Toán: BÉ HƠN, DẤU < I MỤC TIÊU: - Bước đầu biết so sánh số lượng sử dụng từ “bé hơn”, dấu < so sánh số - Làm BT 1, 3, - Hăng say học tập môn toán II CHUẨN BỊ Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung tập Các nhóm đồ vật có 1; 2; 3, 4, đồ vật - HS : Bảng con, ô li Toán Bộ đồ dùng Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A.Hoạt động khởi động:( phút) - Cho HS chơi trò chơi: Ai thông minh - Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, theo thứ tự từ bé đến lớn - Giới thiệu vào bài, nêu yêu cầu học, ghi đầu B.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 10 phút) *Mục tiêu: - HS nhận biết quan hệ bé Bước đầu biết so sánh số lượng sử dụng từ “bé hơn”, dấu < so sánh số * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số lượng đồ vật tranh? - Để hình vuông, hình vuông hình vuông, ta nói: bé 2.Viết < 2.( viết lên bảng < giới thiệudấu < đọc “bé hơn”) - Tiến hành tương tự để đưa 2< - GV viết: 1< 3; 2< 5; 3< 4; 4< 5; Kết luận: Khi viết dấu bé hơn, Mũi nhọn lulôn quay phía số bé C Hoạt động thực hành luyện tập: ( 20 phút) *Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ so sánh số lượng sử dụng từ “bé hơn”, dấu < so sánh số * Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu - Dấu bé có mũi nhọn quay phía trái Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu bài: Viết theo mẫu - GV treo tranh phóng to tập Giúp HS nắm yêu cầu -HS chơi trò chơi -HS nắm yêu cầu -HS hoạt động cá nhân - ô tô ô tô, hình vuông hình vuông - HS đọc lại: “ Một bé hai” - HS đọc: “ Hai bé ba” - HS đọc: “ Một bé ba” - Tự nêu yêu cầu - viết dấu bé - HS làm - HS tự nêu yêu cầu - So sánh số TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV hướng dẫn cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh - HS làm - Gọi HS chữa -HS theo dõi, nhận xét bạn Bài 4: Tiến hành -HS làm vào chữa +Lưu ý: HS M1 đọc bé không đọc nhỏ D Hoạt động tiếp nối:( phút) - Chơi trò thi đua : “Nối , nối nhanh” - GV nhận xét trò chơi - Chuẩn bị sau: Lớn hơn, dấu > -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức Bài 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - HS hiểu nêu ăn mặc gọn gàng, - Biết ích lợi việc ăn mặc gọn gàng, - HS M1, M2 biết thực giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập thân - HS M3, M4 biết nhắc nhở bạn bè thực và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa 1, tập Đạo đức lớp - HS: Vở tập Đạo đức + Bài hát “ Rửa mặt mèo” (Nhạc lời: Hàn Ngọc Bích) TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 + Bút chì sáp màu + Lược chải đầu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động GV Hoạt động khởi động: ( phút) - Cho HS hát Rửa mặt mèo -GV giới thiệu vào bài, viết tên Hoạt động hình thành kiến thức ( 10 phút) * Mục tiêu: - HS hiểu nêu ăn mặc gọn gàng, - Biết ích lợi việc ăn mặc gọn gàng, * Cách tiến hành: + HS làm tập 1: _GV giải thích yêu cầu tập Cho Hs thảo luận nhóm tranh SGK tập TLCH: + Bạn có đầu tóc quần áo gọn gàng , sẽ? +Các em thích ăn mặc bạn nào? + Tại em cho bạn mặc gọn gàng, chưa gọn gàng, nên sửa chữa trở thành gọn gàng Hoạt động HS - HS hát - HS nhắc lại tên -HS thảo luận cặp đôi - HS đại diện nhóm lên báo cáo trước lớp - HS thảo luận trình bày +Một số gợi ý: - Áo bẩn: giặt - Áo rách: đưa mẹ vá lại - Cài cúc áo lệch: cài lại ngắn - Quần ống thấp ống cao: sửa lại ống - Dây giầy không buộc: thắt lại dây giầy - Đầu tóc bù xù: chải lại tóc _ HS làm tập _ Một số HS trình bày lựa chọn Các HS khác lắng nghe nhận -Kết luận: Bạn thứ BT có đầu xét chải đẹp, áo quần gọn gàng, sẽ… có lợi cho sức khỏe, người yêu mến Các em cần ăn mặc Hoạt động thực hành: ( 20 phút) * Mục tiêu: - HS biết thực hiện, biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập thân * Cách tiến hành: a HS thảo luận : _GV yêu cầu HS tìm nêu tên bạn - HS nêu tên mời bạn có đầu tóc, gọn TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 lớp hôm có đầu tóc, quần áo gàng lên trước lớp gọn gàng, _GV yêu cầu HS trả lời: - HS nhận xét quần áo, đầu tóc Vì em cho bạn gọn gàng bạn sẽ? GV khen HS nhận xét xác - Cho HS lấy lược tự sửa quần áo, - HS lấy lược tự sửa quần áo, chải tóc chải tóc …cho …cho -GV nhận xét tuyên dương HS biết sửa sai sót b HS làm tập 2: _GV yêu cầu HS chọn quần áo -HS chọn giải thích lại chọn học phù hợp cho bạn nam cho bạn nữ, nối quần áo chọn với bạn nam bạn nữ tranh - GV chốt tranh * Kết luận: _ Quần áo học cần phẳng phiu, lành lặn, sẽ, gọn gàng -HS nghe _Không mặc quần áo nhàu nát, rách, tuột chỉ, đứt khuy, bẩn hôi, xộc xệch đến lớp Hoạt động tiếp nối: ( phút) _Nhận xét tiết học _ Chuẩn bị tiết -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 13 tháng năm 2017 Tiếng Việt ÂM / Đ / ( Thiết kế trang 136) -Toán LỚN HƠN, DẤU > I MỤC TIÊU: - Bước đầu biết so sánh số lượng sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so sánh số TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - So sánh số phạm vi theo quan hệ lớn -Làm BT 1, 2, 3, II- CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh SGK trang 19 ( em phiếu tập để HS làm tập 2) Tranh phóng to vẽ tập để HS chơi trò chơi - HS: bảng con, ô li III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động GV Hoạt động khởi động: ( phút) -Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh - Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: + + - GV nhận xét trò chơi - Nêu yêu cầu học, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 10 phút) Nhận biết quan hệ lớn *Mục tiêu: Bước đầu biết so sánh số lượng sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so sánh số * Cách tiến hành: - Cho HS lấy hình tròn để bên tay trái, hình tròn để bên tay phải - Cho HS ngồi cạnh kiểm tra cho - GV hướng dẫn HS rút ra: hình tròn nhiều hình tròn nên ta nói: > ( Viết lên bảng >1 giới thiệu dấu> đọc là“Lớn hơn”), đọc là: “Hai lớn một” -Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số lượng đồ vật tranh? 10 Hoạt động HS - HS chơi trò chơi - Nhận xét -HS nắm yêu cầu - HS hoạt động cá nhân - HS lấy BĐ D Toán -HS đọc lại: “Hai lớn một” - bướm nhiều bướm… TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Để bướm nhiều bướm….Viết là: > - HS đọc lại: “Hai lớn một” - Tiến hành tương tự để đưa > Chốt: Khi viết dấu lớn mũi nhọn quay phía số bé Hoạt động thực hành luyện tập: ( 20 phút) * Mục tiêu: - Giúp HS biết so sánh số lượng sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so sánh số - So sánh số phạm vi theo quan hệ lớn * Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Yêu cầu HS viết dấu lớn vào bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1 - Dấu lớn có mũi nhọn quay phía tay phải Bài 2: GVnêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu - Cho HS làm phiếu học tập - Phải so sánh số bóng bên tráivới số bóng bên phải viết kết so sánh: > cho h/s đọc “ Năm lớn ba” - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu - Gọi HS chữa Bài 3: - GV treo tranh tập phóng to -GV nêu yêu cầu : Viết ( theo mẫu): > - Giúp HS nắm yêu cầu - Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh - Gọi HS chữa - GV nhận xét trò chơi, 11 - HS đọc -HS tự nêu yêu cầu - HS viết dấu lớn -HS làm -HS nhắc lại yêu cầu - HS làm phiếu học tập - So sánh số dựa vào số lượng đồ vật tranh -HS đọc -HS làm - HS theo dõi, nhận xét bạn -HS nêu yêu cầu - HS so sánh số dựa vào số ô trống - HS chơi trò chơi - HS theo dõi, nhận xét bạn TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Bài 4: -GV nêu yêu cầu : Viết dấu > vào ô trống -Cho HS làm vào vở, chữa 3>1 5>3 4>1 2>1 4>2 3>2 4>3 5>2 + Lưu ý HS : Chỉ đọc lớn không đọc to - Kết luận: Khi viết dấu lớn hay dấu bé cần lưu ý viết mũi nhọn quay phía số bé Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Chơi trò thi đua nối nhanh - GV HS nhận xét bài, nhận xét trò chơi - Chuẩn bị sau: Luyện tập - HS nêu lại yêu cầu -5 HS làm bảng to, lớp làm vào chữa -HS chơi trò chơi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tự nhiên - xã hội Bài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH I/ MỤC TIÊU : -Hiểu mắt, mũi, tai, lưỡi, tay(da) phận giúp nhận biết vật xung quanh - Có ý thức bảo vệ giữ gìn phận thể - Hs M3, M4 nêu ví dụ khó khăn sống người có giác quan bị hỏng II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp Đồ dùng dạy học: - GV: Các hình 3/SGK Xà phòng thơm, nứơc hoa, mít, chôm chôm, nước nóng, nước đá lạnh - HS: Khăn tay III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 12 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động GV Hoạt động HS A Hoạt động khởi động: ( phút) - Cho HS hát bài: Em yêu bầu trời xanh - Giới thiệu - Ghi đầu B Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: -Hiểu mắt, mũi, tai, lưỡi, tay(da) phận giúp nhận biết vật xung quanh * Cách thực hiện: - Quan sát hình/SGK vật thật - Giáo viên hướng dẫn quan sát - Quan sát nói hình dáng, màu sắc, nóng, lạnh, sần sủi, nhẵn bóng … vật xung quanh mà em nhìn thấy hình/SGK (hoặc mẫu vật GV) - Một số HS vật trước lớp (về hình dáng, màu sắc, mùi vị …) *Thảo luận nhóm đôi - Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận : + Nhờ đâu bạn biết màu sắc vật? + ……hình dáng vật? + ……mùi vị vật ? + …….vị thức ăn? + ……một vật cứng, mềm, sần sùi, mịn màng …? + … Nghe tiếng chim hót, tiếng chó sủa? - Kết luận: Cơ thể có nhiều phận đóng vai trò quan trọng nhận biết vật xung quanh : mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi, tay (da) C Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Có ý thức bảo vệ giữ gìn phận thể - Hs M3, M4 nêu ví dụ khó khăn sống người có giác quan bị hỏng * Cách tiến hành: Cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi sau: + Điều xãy mắt bị hỏng ? -Hát -Ăn uống điều độ, tập thể dục - Từng cặp quan sát nói cho nghe - Học sinh khác bổ sung - Mắt Mắt Mũi Lưỡi - Da - tai -Không nhìn thấy 13 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 + Tai bị điếc? - Không nghe + Nếu mũi, lưỡi, da bị - Không ngửi, nếm, cảm giác cảm giác? Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp -Nêu khó khăn người - giác quan : mắt, tai, mũi, miệng, da bị hỏng mắt(tai, tay…) thường gặp phải? -HS trả lời - Kết luận D Hoạt động tiếp nối: (2 phút) + Nêu tên giác quan tham gia nhận biết vật xung quanh + Nếu giác quan bị hỏng điều xảy Xem lại + vận dụng điều học vào sống ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ năm ngày 14 tháng năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: ÂM /E/ ( Thiết kế trang 144) Thủ công BÀI 2: XÉ, DÁN HÌNH TAM GIÁC I.MỤC TIÊU: - HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác - Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác Đường xé chưa thẳng bị cưa Hình dán chưa phẳng - HS M3, M4 khéo tay xé dán hình tam giác Đường xé tương đối thẳng, cưa Hình dán tương đối phẳng Có thể xé dán thêm hình tam giác có kích thước khác - Khéo léo xé dán hình, giáo dục học sinh lòng yêu thích môn thủ công * GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sẽ, dọn lớp học sau học để bảo vệ trường lớp đẹp 14 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu xé, dán hình tam giác giấy màu, hồ dán - HS: Giấy thủ công, giấy nháp, giấy màu có kẻ ô, hồ dán, bút chì , khăn lau tay III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động GV Hoạt động khởi động: ( phút) - GV giới thiệu vào bài, ghi tên Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác * Cách thực hiện: a Hướng dẫn HS quan sát nhận xét: - Cho xem mẫu, hỏi: + Những đồ vật có dạng hình tam giác? - Nhiều đồ vật dạng hình tam giá, em ghi nhớ đặc điểm hình để tập xé, dán cho b Giáo viên hướng dẫn mẫu: - Vẽ xé hình tam giác: - Đếm từ trái sang phải ô, đánh dấu để làm đỉnh tam giác - Xé từ điểm đến điểm 2, từ đến 3, từ c đến ta hình tam giác123 -Xé xong lật mặt màu cho HS quan sát d Dán hình: Sau xé dán xong hình tam giác, GV hướng dẫn dán: - Lấy hồ dán, dùng ngón tay trỏ di đều, sau bôi lên góc hình di dọc theo cạnh * Để hình dán không nhăn, sau dán xong nên dùng tờ giấy đặt lên miết tay cho phẳng - Ướm đặt hình vào vị trí cho cân đối trước dán Hoạt động HS -HS nhắc lại đầu + Quan sát đồ vật xung quanh -Quan sát - Quan sát - Lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm, đánh dấu, vẽ xé hình tam giác Quan sát -Đặt tờ giấy màu lên bàn (lât mặt sau có kẻ ô), đếm ô vẽ hình - Kiểm tra lẫn - Thực theo, tự xé cạnh 15 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác Đường xé chưa thẳng bị cưa Hình dán chưa phẳng * Cách thực hiện: -Vẽ xé hình tam giác: - Thực vẽ bước vẽ hình tam giác Nhắc HS vẽ cẩn thận -Yêu cầu HS kiểm tra lại hình - Nhắc HS cố gắng xé tay, xé thẳng, tránh xé vội, xé không đều, nhiều vết cưa dán thủ công - Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm - Trình bày sản phẩm - Lưu ý: HS M3, M4 khéo tay xé dán hình tam giác Đường xé tương đối thẳng, cưa Hình dán tương đối phẳng Có thể xé dán thêm hình tam giác có kích thước khác Hoạt động tiếp nối: ( phút) -Nhận xét tiết học: Nhận xét tình hình học tập chuẩn bị giấy pháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì … - Đánh giá sản phẩm: + Các đường xé tương đối thẳng, đều, cưa + Hình xé cân đối, gần giống mẫu + Dán đều, không nhăn -Dặn dò: “Xé, dán hình vuông, … Năm học 2017 - 2018 lại -Thực chậm rãi - Kiểm tra, hình chưa cân đối sửa lại cho hoàn chỉnh _ Dán sản phẩm Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu có kẻ ô, bút chì, hồ để học -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Mĩ thuật SẮC MÀU EM YÊU Tiếng Việt ÂM / Ê / ( Thiết kế trang 144) -16 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết sử dụng dấu từ bé hơn, lớn so sánh hai số; bước đầu biết diễn đạt so sánh theo quan hệ bé lớn (có < có > 2) - Làm BT 1, 2, - Hăng say học tập môn toán II- CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh SGK trang 21 ( em phiếu tập 2, ) - HS: Bảng con, III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : - Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ tập 2;3 - Học sinh: SGK, bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động khởi động: ( phút) - Nêu yêu cầu học, ghi đầu 2.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: Biết sử dụng dấu từ bé hơn, lớn so sánh hai số; bước đầu biết diễn đạtsự so sánh theo quan hệ bé lớn (có < có > 2) *Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Giúp HS nắm yêu cầu, hướng dẫn mẫu: < > - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - nắm yêu cầu - Tự nêu yêu cầu - Điền dấu < dấu > vào chỗ chấm -3 HS làm bảng to, lớp làm vở, chữa bài: 5>2 13 5>4 3 32 1 vào ô trống -Cho HS làm vào vở, chữa 3> 1 5 >3 4 >1 2 >1 4>2 3> 2 4 >3 5>2 + Lưu ý HS : Chỉ... xé dán hình, giáo dục học sinh lòng yêu thích môn thủ công * GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sẽ, dọn lớp học sau học để bảo vệ trường lớp đẹp 14 TrườngTiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm

Hình ảnh liên quan

2’ Đội hình - Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.

’ Đội hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
Đội hình x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x - Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

hình x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 4 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: Xem tại trang 6 của tài liệu.
- HS: bảng con, vở ô li. - Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

b.

ảng con, vở ô li Xem tại trang 10 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút). - Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiếng Việt:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

 • Toán:

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Tiếng Việt:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan