0

Tuần 13 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

50 2,220 46
  • Tuần 13 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2017, 17:11

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 13 Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015 Tập đọc NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO (Lê Nguyên Long – Phạm Ngọc Toàn) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Đọc tên riêng nước ngồi (Xi-ơn-cốp-xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật lời dẫn câu chuyện - KĨ năng: Hiểu ND: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ơn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, thực thành cơng mơ ước tìm đường lên (trả lời câu hỏi SGK) - Thái độ: GD HS tính kiên trì, bền bỉ * KNS:-Xác định giá trị, tự nhận thức thân, đặt mục tiêu, quản lí thời gian II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Chân dung nhà bác học Xi-ơn-cơp-xki - Tranh ảnh khinh khí cầu, tên lửa, tàu vũ trụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động: (5p) + Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê- ô- nác- đô cảm thấy chán ngán? + Ý nghĩa bài? - Nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu:Đọc tên riêng nước (Xi-ôn-cốp-xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật lời dẫn câu chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, hiểu nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: HĐ lớp + Bài TĐ có đoạn? - HS báo cáo sĩ số + Hát - Vì thầy giáo cho Lê- ô- nác- đô vẽ trứng - HS nêu ý nghĩa - Bài TĐ có đoạn: + Đoạn 1: Từ nhỏ … đến bay + Đoạn 2: Để tìm điều … đến tiết kiệm + Đoạn 3: Đúng … đến + Đoạn 4: Phần lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - Tiếp nối đọc đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện - HS luyện đọc từ, câu khó Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc cho lưu loát - Gọi HS đọc toàn * HS M3+M4 đọc diễn cảm - GV đọc diễn cảm + Toàn đọc với giọng trang trọng, cảm hứng, ca ngợi, khâm phục + Nhấn giọng từ ngữ: nhảy quan gãy chân, sao, khơng nhiêu, hì hục, hàng trăm lần, chinh phục… Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: HS hiểu ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ơn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, thực thành cơng mơ ước tìm đường lên (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - HS đọc thầm đoạn + Xi-ôn-côp-xki mơ ước điều gì? + Theo em hình ảnh gợi ước muốn tìm cách bay khơng trung Xi-ơn-cơp-xki? + Đoạn cho em biết điều gì? - HS đọc thầm đoạn 2, + Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ơncơp-xki làm gì? + Ơng kiên trì thực ước mơ nào? Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: - Xi-ôn-côp-xki mơ ước bay lên bầu trời - Hình ảnh bóng khơng có cánh mà bay gợi cho Xi-ơn-cơp-xki tìm cách bay vào khơng trung - Đoạn nói lên ước mơ Xi-ơn-cốpxki - HS đọc đoạn 2,3 - Để tìm hiểu bí mật đó, Xi-ơn-cơp-xki đọc khơng biết sách, ơng hì hục làm thí nghiệm có đến hàng trăm lần - Để thực ước mơ ơng sống kham khổ, ơng ăn bánh mì sng, để dành tiền mua sách dụng cụ thí nghiệm Sa Hồng khơng ủng hộ phát minh khinh khí cầu bay kim loại ơng ơng khơng nản chí Ơng kiên trì nghiên cứu thiết kế Trường Tiểu học: Giáo án lớp - YC HS đọc thầm toàn để trả lời câu hỏi: + Ngun nhân giúp ơng thành cơng gì?( nội dung đoạn 2,3) + Em đặt tên khác cho truyện Năm học 2017 - 2018 thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành phương tiện bay tới từ pháo thăng thiên - HS đọc thầm toàn - Xi-ơn-cơp-xki thành cơng ơng có ước mơ đẹp chinh phục sao, có nghị lực, tâm thực ước mơ *Ước mơ Xi-ôn-côp-xki *Người chinh phục *Ơng tổ ngành du hành vũ trụ *Quyết tâm chinh phục bầu trời + Nêu nội dung Nội dung: Truyện ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-côp-xki, nhờ khổ công nghiên cứu, kiên trì bền bỉ suốt 40 năm thực thành công ước mơ lên * Chú ý hs M3+M4 nêu nội dung đoạn ý nghĩa * KL: Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui tươi * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi em đọc tiếp nối đoạn - em đọc tiếp nối đoạn bài, bài, lớp theo dõi, nêu giọng đọc lớp theo dõi, nêu giọng đọc của - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Đọc mẫu đoạn văn + Theo dõi, nêu cách đọc hay +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Luyện đọc theo nhóm + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm + Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn + Bình chọn nhóm đọc hay nhóm đọc hay * Lưu ý: giúp đỡ hs M1+M2 đọc lưu loát -M3+M4 đọc diến cảm - Nhận xét, khen/động viên Hoạt động tiếp nối: (3p + Liên hệ giáo dục: nói lên ước mơ em - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu ý nghĩa học? - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Toán Tiết 61: GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 -Kĩ năng: Thực thành thạo nhân nhẩm với 11, ứng dụng vào giải tốn có lời văn -Thái độ: Tích cực, tự giác học * Bài tập cần làm:Bài 1, Khuyến khích HS khiếu hồn thành tất tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: -GV: Phiếu học tập - HS: SGK, bảng con, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động:(3p) HS chơi trò chơi: Ai nhanh x 134 x 42 x x 138 x 5x9x3x2 - GV gọi HS lên chơi trò chơi - HS thực theo yêu cầu GV - GV chữa bài, khen/ động viên Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 * Cách tiến hành: Cá nhân, lớp - GV viết lên bảng phép tính 27 x 11 - HS lên bảng làm bài,cả lớp làm vào - Cho HS đặt tính thực phép bảng tính 27 x11 27 27 297 - Em có nhận xét hai tích riêng - Đều 27 phép nhân trên? - Hãy nêu rõ bước cộng hai tích riêng - Như vậy, cộng hai tích riêng phép phép nhân 27 x 11 nhân 27 x 11 với cần Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cộng hai chữ số (2 + = 9) viết vào hai chữ số số 27 - Em có nhận xét kết - Số 297 số 27 sau viết phép nhân 27 x 11 = 297 so với số thêm tổng hai chữ số (2 + = 9) 27? Các chữ số giống khác vào điểm nào? - Vậy ta có cách nhân nhẩm 27 với 11 sau: * cộng = * Viết vào chữ số số 27 297 * Vậy 27 x 11 = 297 - Yêu cầu HS nhân nhẩm 41 với 11 - HS nhẩm vào giấy nháp - GV nhận xét: Các số 27,41 có tổng hai chữ số nhỏ 10, với trường hợp hai chữ số lớn 10 số 48,57, … ta thực nào? Chúng ta thực phép nhân 48 x 11 - Viết lên bảng phép tính 48 x 11=? - Yêu cầu HS áp dụng cách nhân - HS nhân nhẩm nêu cách nhân nhẩm nhẩm học phần b để nhân nhẩm 11 - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Yêu cầu HS đặt tính thực nháp phép tính 48 x11 48 48 528 - Em có nhận xét hai tích riêng - Đều 48 phép nhân trên? - Hãy nêu rõ bước thực cộng hai - HS nêu tích riêng phép nhân 48 x 11 - Vậy em dựa vào bước cộng - HS nghe giảng tích riêng phép nhân 48 x11 để nhận xét chữ số kết phép nhân 48 x 11 = 528 - hàng đơn vị 48 - hàng đơn vị tổng hai chữ số 48 (4 + = 12) - + với hang chục 12 nhớ sang - Vậy ta có cách nhân nhẩm 48 x 11 sau Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - công 12 + Viết vào hai chữ số 48 428 + Thêm vào 428 528 + Vậy 48 x 11 = 528 - Cho HS nêu lại cách nhân nhẩm 48 x 11 * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động thực hành:(15p) * Mục tiêu: Biết thực phép nhân - Thực theo yêu cầu GV số với tổng, nhân tổng Đ/a: với số 34 x 11 = 374 11 x 95 = 1045 * Cách tiến hành: Cá nhân, cặp 82 x 11 = 902 đôi,cả lớp, trò chơi Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự nhân nhẩm ghi kết vào - Gọi HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - Củng cố cách nhân nhẩm số với 11 Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập, xác đinh yếu tố cho, yếu tố cần tìm - Yêu cầu HS làm vào vở, HS làm bảng lớn - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án * Nếu thời gian: GV hỏi xem HS hoàn thành 2, lên bảng làm nêu cách làm để lớp nhận xét, chữa Hoạt động tiếp nối: (3p) Thực thành thạo nhân nhẩm với 11, ứng dụng vào giải tốn có lời văn - Gọi HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Giáo viên: - Thực theo yêu cầu GV Bài giải Số hàng hai khối lớp xếp 17 + 15 = 32 (hàng) Số học sinh hai khối lớp 11 x 32 = 352 (học sinh) Đáp số: 352 học sinh Bài 2: a) X : 11 = 25 b) X : 11 = 78 X = 25 x 11 X = 78 x 11 X = 275 X = 858 Bài 4: Ý đúng: b Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS:(M3+M4) Tính giá trị biểu thức sau cách thuận tiện: a 12 x 11 + 211 x 11 + 11 x 33 b 132 x 11 - 11 x 32 - 54 x 11 Tìm x: (M1+M2) a x : 11 = 67 b X : 11 + 115 - 26 Điều chỉnh: Khoa học NƯỚC BỊ Ô NHIỄM I MỤC TIÊU: Nêu đặc điểm nước nước bị ô nhiễm: - Nước sạch: suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa vi sinh vật chất hồ tan có hại cho sức khoẻ người - Nước bị ô nhiễm: có màu, có chất bẩn, có mùi hơi, chứa vi sinh vật nhiều mức cho phép, chứa chất hồ tan có hại cho sức khoẻ * KNS: -Tìm kiếm xử lí thơng tin ngun nhân làm nước bị nhiễm -Trình bày thơng tin ngun nhân làm nguồn nước bị nhiễm -Bình luận, đánh giá hành động gây ô nhiễm môi trường * BVMT: -Ơ nhiễm khơng khí, nguồn nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, luyện tập-thực hành Đồ dùng dạy học: - GV:- Chuẩn bị kính hiển vi, kính lúp theo nhóm (nếu có) - Mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá (phơ- tơ theo nhóm) - HS chuẩn bị theo nhóm: - Một chai nước sông hay hồ, ao (hoặc nước dùng rửa tay, giặt khăn lau bảng), chai nước giếng nước máy - Hai vỏ chai - Hai phễu lọc nước; miếng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Giáo viên: Hoạt động học sinh Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ Khởi động: (5p) - HS hát khởi động hát: Tia nắng hạt mưa + Em nêu vai trò nước đời sống người, động vật, thực vật? + Nước có vai trò sản xuất nơng nghiệp? Lấy ví dụ - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới:(29p) HĐ1: Tìm hiểu số đặc điểm nước tự nhiên: - Đề nghị nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị nhóm - u cầu HS đọc quan sát thực hành - GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - Gọi nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung - Nước chiếm phần lớn trọng lượng thể - Nước sủ sụng để tưới tiêu nông nghiệp - Nhận xét, bổ sung Đặc điểm nước tự nhiên + Báo cáo kết chuẩn bị + HS đọc nội dung SGK (T52) - HS làm việc theo nhóm * HS nhóm thực lọc nước lúc, HS khác theo dõi để đưa ý kiến sau quan sát, thư ký ghi ý kiến vào giấy Sau nhóm tranh luận để đến kết xác Cử đại diện trình bày trước lớp + Miếng bơng lọc chai nước mưa (máy, giếng) khơng có màu hay mùi lạ nước + Miếng lọc chai nước sông (hồ, ao) hay nước sử dụng có màu vàng, có nhiều đất, bụi, chất bẩn nhỏ đọng lại nước bẩn, bị nhiễm + Những thực vật, sinh vật em nhìn thấy sống ao, (hồ, sông) là: Cá, tôm, cua, ốc, rong, rêu, bọ gậy, cung quăng, … - GV nhận xét, khen ý kiến hay nhóm *Qua thí nghiệm chứng tỏ nước sông hay hồ, ao nước sử dụng thường bẩn, có nhiều tạp chất cát, đất, bụi, … sơng, (hồ, ao) có thực vật sinh vật sống? - Đó thực vật, sinh vật mà mắt thường nhìn thấy, có sinh vật mà mắt thường khơng thể nhìn thấy Với kính lúp biết điều lạ nước sông, hồ, ao - HS lắng nghe - Yêu cầu HS quan sát nước ao, (hồ, sơng) qua kính hiển vi - Yêu cầu em đưa em nhìn - HS quan sát, đưua ý kiến thấy nước GV KL: HĐ2: Tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô Nước bị ô nhiễm nước nhiễm nước sạch: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm: - HS nhận phiếu thảo luận theo - GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn nhóm -GV ghi ý kiến thống - Báo cáo kết nhóm lên bảng - Nhận xét, bổ sung Phiếu có kết là: Phiếu học tập Tiêu Nước bị ô Nước Tiêu Nước bị ô nhiễm Nươc chuẩn nhiễm chuẩn Màu Có màu, vẩn Không màu, Màu đục suốt Vị Vị Khơng vị Mùi Mùi Có mùi hôi Vi sinh vật Vi sinh Nhiều q mức Khơng có Các vật cho phép chất hồ tan khơng đủ gây hại Các Chứa chất Khơng có - HS sửa chữa phiếu chất hồ hồ tan có hại co ù tan cho SK HĐ tiếp nối: (3p) - HS nêu VD: - GV củng cố học + Không xả rác xuống ao hồ, sông, - Cần làm để bảo vệ nguồn nước? ngòi + Tun truyền, vận động người giữ gìn, bảo vệ mơi - Gọi HS đọc lại nội dung trường - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 Chính tả (Nghe – viết) NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; trình bày đoạn văn -Kĩ năng: Làm BT (2) a, BT (3) a -Thái độ: Có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV:- Bảng phụ, phiếu tập - HS: Vở viết, bút, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - HS hát - HS lên bảng viết: châu báu, trâu bò, chân thành, trân trọng, vườn tược, thịnh - HS lên bảng viết, lớp viết vào vượng, vay mượn bảng - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; trình bày đoạn văn * Cách tiến hành: HĐ lớp - Tìm hiểu nội dung đoạn văn: - Gọi HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm đoạn văn trang 125/ SGK + Đoạn văn viết ai? - HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm - Hướng dẫn viết chữ khó: - u cầu HS tìm từ khó, đễ lẫn viết tả luyện viết - Đoạn văn viết nhà bác học người * KL: Nga Xi-ơn-cơp-xki Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs nghe -viết tốt - Các từ: Xi-ôn-côp-xki, nhảy, dại dột, tả theo cách viết đoạn văn cửa sổ, rủi ro, non nớt, thí nghiệm,… * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - HS viết - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi + GV đọc cho HS soát - HS đổi soát * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa + Thu chữa nhận xét (sửa - HS sửa lỗi sai bản) * KL: Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT2(a) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài 2a: (Bài tập lựa chọn) a GV treo tập 2a, gọi HS đọc yêu - HS đọc thành tiếng Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhóm Nhóm 1: Thảo luận, đóng vai theo tình - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai tranh Nhóm 2: Thảo luận đóng vai theo tình - Các nhóm lên đóng vai - Thảo luận nhận xét cách ứng tranh - GV vấn HS đóng vai cháu cách xử (Cả lớp) ứng xử, HS đóng vai ơng bà cảm xúc - HS tham gia đóng vai trả lời câu nhận quan tâm, chăm sóc hỏi - Lớp nhận xét cách ứng xử cháu * KL:Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, ông bà già yếu, ốm đau - HS thảo luận theo nhóm đơi HĐ2: Thảo luận theo nhóm đơi: (BT4- T/20) - GV nêu yêu cầu tập + Hãy trao đổi với bạn nhóm - HS trình bày, lớp trao đổi việc làm làm để thể lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ - GV mời số HS trình bày - GV khen HS biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ nhắc nhở HS khác học tập bạn HĐ3: Trình bày, giới thiệu sáng tác - HS hoạt động cá nhân trình bày - Lớp nhận xét tư liệu sưu tầm được: (Bài tập - T/20) - GV mời HS trình bày trước lớp - GV kết luận chung: + Ơng bà, cha mẹ có cơng sinh thành, ni dạy nên người + Con cháu phải có bổn phận hiếu thảo - HS đọc với ông bà, cha mẹ Hoạt động tiếp nối: (5p) - Gọi HS đọc ghi nhớ học - Thực việc cụ thể ngày để bày tỏ lòng hiếu thảo ông bà, cha mẹ - Về xem lại chuẩn bị tiết sau Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Tập làm văn ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Kiến thức: Nắm số đặc điểm học văn kể chuyện (nội dung, nhân vật, cốt truyện); -KĨ năng: Kể câu chuyện theo đề tài cho trước; nắm nhân vật, tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện để trao đổi với bạn -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: -GV: Bảng phụ ghi sẵn kiến thức văn kể chuyện - HS: Sgk, truyện đọc lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) - HS lên bảng kể câu chuyện Tích Chu - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành: (28p) * Mục tiêu: Nắm số đặc điểm học văn kể chuyện Kể câu chuyện theo đề tài cho trước; nắm nhân vật, tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện để trao đổi với bạn Bài 1: Cho đề sau: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp - Đề đề thuộc loại văn KC? Vì sao? Hoạt động học sinh - HS lắng nghe - Nhận xét, bổ sung - HS đọc thành tiếng yêu cầu SGK - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận - Đề2: Em kể câu chuyện gương rèn luyện thân thể thuộc loại văn kể chuyện Vì kể lại chuỗi câu chuyện có liên quan đến gương rèn luyện thân thể câu chuyện có ý nghĩa khuyên người học tập làm theo gương + Đề đề thuộc loại văn gì? Vì + Đề thuộc loại văn viết thư đề viết em biết? thư thăm bạn * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 + Đề thuộc loại văn miêu tả đề yêu cầu tả lại áo váy - Kết luận: Trong đề trên, - Lắng nghe có đề văn kể chuyện làm đề văn này, em ý đến nhân vật, cốt truyện, diễn biến, ý Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp nghĩa… truyện Nhân vật truyện gương rèn luyện thân thể, nghị lực tâm nhân vật đáng ca ngợi noi theo Bài 2,3: - Gọi HS phát biểu đề chọn a/ Kể nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện trao đổi câu chuyện theo cặp - GV treo bảng phụ Văn kể chuyện Nhân vật Cốt truyện Năm học 2017 - 2018 - HS tiếp nối đọc - HS nói đề tài chọn - HS kể chuyện, trao đổi, sửa chữa cho theo gợi ý bảng phụ + HS đọc - Kể lại chuỗi việc có đầu, có đi, liên quan đến hay số nhân vật + Mỗi câu chuyện cần nói lên điều có ý nghĩa - Là người hay vật, đồ vật, cối, nhân hố + Hành động, lời nói, suy nghĩ…của nhân vật nói lên tính cách nhân vật + Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính cách, thân phận nhân vật - Cốt truyện thường có phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc - Có kiểu mở (trực tiếp hay gián tiếp) Có hai kiểu mở (mở rộng khơng mở rộng) Kể trước lớp: - Tổ chức cho HS thi kể - Khuyến khích học sinh lắng nghe - đến HS tham gia thi kể hỏi bạn theo câu hỏi gợi ý - Hỏi trả lời nội dung truyện tập - Nhận xét Hoạt động tiếp nối: (5p) - Dặn HS nhà ghi kiến thức cần nhớ thể loại văn kể chuyện chuẩn bị Thếù văn miêu tả? - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP CHUNG (tr 75) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng; diện tích (cm2, dm2, m2) Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -KĨ năng: Thực nhân với số có hai, ba chữ số Biết vận dụng tính chất phép nhân thực hành tính, tính nhanh -Thái độ: - Tích cực, tự giác học *BT cần làm: Bài 1, (dòng 1), Khuyến khích HS khiếu hoàn thành tất tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Họat động giáo viên Họat động học sinh Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Khởi động: (3p) - Hs hát kết hợp với vận động - HS hát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng; diện tích.Thực nhân với số có hai, ba chữ số Biết vận dụng tính chất phép nhân thực hành tính, tính nhanh Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống - Thực theo yêu cầu GV - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập Đ/a: - Gọi HS làm bảng lớn, lớp tự làm 10kg = yến 100 kg = tạ vào 50 kg = yến 300 kg = tạ - Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần) 80 kg = yến 1200 kg = 12 tạ - Nhận xét, chốt đáp án 1000 kg = 10 tạ = - Củng cố cách đổi đơn vị đo khối 8000 kg = 30 tạ = lượng, diện tích 15 000 kg = 15 200 tạ = 20 100 cm2 = dm2 100 dm2 = m2 * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 800 cm2 = dm2 900 dm2 = m2 1700 cm2 = 17m2;1000 dm2 = 10 m2 Bài 2(dòng 1), : (HS khiếu - Thực theo yêu cầu GV hoàn thành bài) - em lên bảng, lớp làm bảng - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập Đ/a: - Gọi HS làm bảng lớn, lớp tự làm 268 x 235 = 62 980 vào 475 x 205 = 97375 - Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần) 45 x 12 + 8= 540 + = 548 - Nhận xét, chốt đáp án 45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900 - Củng cố cách nhân với số có 2, chữ số, thứ tự thực tính giá trị biểu thức * Giúp đỡ hs M1+M2 Bài 3: Tính cách thuận tiện nhất: - Thực theo yêu cầu GV - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - HS thảo luận theo nhóm đơi - Tổ chức cho HS làm theo cặp Đ/a: - Gọi đại diện cặp lên bảng làm bài, a) x 39 x b) 302 x 16 + 302 x lớp theo dõi, nhận xét, chữa (nếu cần) = (2 x 5) x 39 = 302 x (16 + 4) - Chốt đáp án = 10 x 39 = 302 x 20 - Củng cố cách tính thuận tiện, lưu ý áp = 390 = 040 dụng tính chất: giao hoán, kết hợp c) 769 x 85 – 769 x 75 phép nhân, nhân số với tổng = 769 x (85 – 75) (hiệu) = 769 x 10 * Yêu cầu Hs M3+M4 thực tốt cách = 690 nhân thuận tiện * Bài tập PTNL HS: GV hỏi xem Bài 4: HS hồn thành 4, gắn Bài giải bảng phụ nêu cách làm để lớp Đổi: 15 phút = 75 phút nhận xét, chữa Mỗi phút hai vòi nước chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l) Sau 75 phút hai vòi nước chảy được: 40 Giáo viên: Trường học:(l) 40 x 75Tiểu = 3000 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Khoa học NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nêu số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước: + Xả rác, phân, nước thải bừa bãi,… + Sử dụng phân bón hố học, thuốc trừ sâu + Khói bụi khí thải từ nhà máy, xe cộ,… + Vỡ đường ống dẫn dầu,… -Kĩ năng: Nêu tác hại việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sức khoẻ người: lan truyền nhiều bệnh, 80% bệnh sử dụng nguồn nước bị nhiễm - Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung * KNS: Tìm kiếm xử lí thông tin nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm -Trình bày thơng tin ngun nhân làm nguồn nước bị nhiễm -Bình luận, đánh giá hành động gây nhiễm mơi trường * BVMT: Ơ nhiễm nguồn nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - GV:- Các hình minh hoạ SGK trang 54, 55 (phóng to có điều kiện) - HS: SGK, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) + Thế nước sạch? + Thế nước bị ô nhiễm? Hoạt động học sinh - HS hát - Nước nước suốt, không màu, + Nước bị ô nhiễm nước có màu, có chất bẩn, - Nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức mới:(29p) *Mục tiêu: : Nêu số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước.Xả rác, phân, nước thải bừa bãi Sử dụng phân bón hố học, thuốc trừ sâu.Khói bụi khí thải từ nhà máy, xe cộ,… * Cách tiến hành: Thảo luận nhóm 4, lớp Tìm hiểu số ngun nhân làm Nguyên nhân làm ô nhiễm nước ô nhiễm nước Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm - Yêu câu HS nhóm quan sát hình minh hoạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trang 54 / SGK, Hãy mơ tả em nhìn thấy hình vẽ? Theo em, việc làm gây điều gì? - HS thảo luận - Báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung + Hình 1: Hình vẽ nước chảy từ nhà máy khơng qua xử lý xuống sơng Nước sơng có màu đen, bẩn Nước thải chảy sông làm ô nhiễm nước sông, ảnh hưởng đến người trồng + Hình 2: Hình vẽ ống nước bị vỡ, chất bẩn chui vào ống nước, chảy đến gia đình có lẫn chất bẩn Nước bị bẩn Điều làm nguồn nước bị nhiễm bẩn + Hình 3: Hình vẽ tàu bị đắm biển Dầu tràn mặt biển Nước biển chỗ có màu đen Điều dẫn đến nhiễm nước biển + Hình 4: Hình vẽ hai người lớn đổ rác, chất thải xuống sông người giặt quần áo Việc làm làm cho nước sơng bị nhiễm bẩn, bốc mùi thối + Hình 5: Hình vẽ bác nơng dân bón phân hố học cho rau Việc làm gây nhiễm đất mạch nước ngầm + Hình 6: Hình vẽ người phun thuốc trừ sâu cho lúa Việc làm gây nhiễm nước + Hình 7: Hình vẽ khí thải khơng qua xử lí từ nhà máy thải ngồi Việc làm gây ô nhiễm không khí ô nhiễm nước mưa + Hình 8: Hình vẽ khí thải từ nhà máy làm ô nhiễm nước mưa Chất thải từ nhà máy, bãi rác hay sử dụng phân bón, - GV theo dõi câu trả lời nhóm thuốc trừ sâu ngấm xuống mạch nước để nhận xét, tổng hợp ý kiến ngầm làm ô nhiễm mạch nước ngầm * Kết luận: Có nhiều việc làm người gây ô nhiễm nguồn nước Nước qua trọng đời sống người, thực vật động vật, cần hạn chế việc làm gây ô nhiễm nguồn nước Tác hại ô nhiễm nước: HĐ2: Thảo luận tác hại nhiễm nước: - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm xét, bổ sung Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp - Yêu cầu nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi: - Nguồn nước bị nhiễm có tác hại sống người, động vật thực vật? Năm học 2017 - 2018 * Nguồn nước bị ô nhiễm môi trường tốt để loại vi sinh vật sống như: rong, rêu, tảo, bọ gậy, ruồi, muỗi, … Chúng phát triển nguyên nhân gây bệnh lây lan bệnh: Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột, … * Giảng (vừa nói vừa vào hình 9): Nguồn nước bị ô nhiễm gây hại cho sức khỏe người, TV, ĐV Đó - HS quan sát, lắng nghe mơi trường để vi sinh vật có hại sinh sống Chúng nguyên nhân gây bệnh lây bệnh chủ yếu Trong thực tế 100 người mắc bệnh có đến 80 người mắc bệnh liên quan đến nước Vì phải hạn chế việc làm làm cho nước bị nhiễm - Chúng ta cần làm để bảo vệ nguồn - HS đọc ghi nhớ nước? Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV củng cố học -GV gọi HS đọc lại nội dung - Nhận xét học Điều chỉnh: _ Kĩ thuật THÊU MÓC XÍCH (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Biết cách thêu móc xích - Thêu mũi thêu móc xích Các mũi thêu tạo thành vòng móc nối tiếp tương đối Thêu năm vòng móc xích Đường thêu bị dúm (Khơng bắt buộc HS nam thực hành thêu để tạo sản phẩm thêu HS nam thực hành khâu.) - Với HS khéo tay: + Thêu mũi thêu móc xích Các mũi thêu tạo thành vòng móc nối tiếp tương đối Thêu tám vòng móc xích đường thêu bị dúm + Có thể ứng dụng thêu móc xích để tạo thành sản phẩm đơn giản II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - GV: - Tranh quy trình thêu móc xích Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Mẫu thêu móc xích thêu len (hoặc sợi) bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn (chiều dài đủ thêu khoảng cm) số sản phẩm thêu trang trí mũi thêu móc xích - HS: - Vật liệu dụng cụ cần thiết: - Một mảnh vải sợi bơng trắng màu, có kích thước 20 cm x 30cm - Len, thêu khác màu vải - Kim khâu len kim thêu - Phấn vạch, thước, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - Kiểm tra dụng cụ học tập Hoạt động hình thành kiến thức mới: (29p) * Mục tiêu: Biết cách thêu móc xích.Thêu mũi thêu móc xích * Cách tiến hành: HĐ1: Quan sát nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu thêu, hướng dẫn HS quan sát hai mặt đường thêu móc xích mẫu với quan sát H SGK để nêu nhận xét trả lời câu hỏi: - Nhận xét đặc điểm đường thêu móc xích? - HS hát - Chuẩn bị đồ dùng học tập - HS quan sát mẫu H SGK + Mặt phải đường thêu vòng nhỏ nhỏ móc nối tiếp giống chuỗi mắt xích (của sợi dây chuyền) + Mặt trái đường thêu mũi nhau, nối tiếp gần giống mũi khâu đột mau GV: Thêu móc xích hay gọi thêu dây chuyền cách thêu để tạo thành vòng móc nối tiếp giống chuỗi mắt xích - GV giới thiệu số sản phẩm thêu móc xích hỏi: + Thêu móc xích ứng dụng vào đâu? - GV nhận xét kết luận (dùng thêu trang + Dùng thêu trang trí hoa, lá, cảnh trí hoa, lá, cảnh vật, lên cổ áo, ngực áo, vỏ vật, lên cổ áo, ngực áo, vỏ gối, khăn gối, khăn …) Thêu móc xích thường … kết hợp với thêu lướt vặn số kiểu thêu khác Hoạt động thực hành: (17p) * Mục tiêu: Thêu mũi thêu móc xích Các mũi thêu tạo thành vòng móc nối tiếp tương đối Thêu năm vòng móc xích Đường thêu bị dúm Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật - GV treo tranh quy trình thêu móc xích + Thêu từ phải sang trái hướng dẫn HS quan sát H2, SGK - Em nêu cách bắt đầu thêu? + Vòng sợi qua đường dấu để tạo thành vòng Xuống kim điểm 1, lên kim điểm 2, - Nêu cách thêu mũi móc xích thứ nhất, + Đưa mũi kim mũi thêu thứ hai, xuống kim, rút mặt sau GV hướng dẫn cách thêu SGK - GV hướng dẫn HS quan sát H 4a, b, SGK + Cách kết thúc đường thêu móc xích? - Hướng dẫn HS thao tác kết thúc đường thêu móc xích theo SGK *GV lưu ý số điểm: + Theo từ phải sang trái + Mỗi mũi thêu bắt đầu cách đánh thành vòng qua đường dấu + Lên kim xuống kim vào điểm đường dấu + Không rút chặt q, lỏng q + Kết thúc đường thêu móc xích bắng cách đưa mũi kim mũi thêu để xuống kim chặn vòng rút kim mặt sau - HS tập thêu móc xích giấy vải + Có thể sử dụng khung thêu để thêu cho - HS đọc ghi nhớ phẳng - Hướng dẫn HS thực thao tác thêu kết thúc đường thêu móc xích - GV tổ chức HS tập thêu móc xích Hoạt động tiếp nối: (5p) - GV gọi HS đọc ghi nhớ - HS học chuẩn bị tiết sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 25: HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA TRÒ CHƠI"CHIM VỀ TỔ" I MỤC TIÊU: - Thực động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy thể dục phát triển chung - Học động tác điều hòa.YC bước đầu biết cách thực động tác điều hòa - Trò chơi “Chim tổ” YC biết cách chơi tham gia chơi Giáo viên: 45 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - GV: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định Lượng NỘI DUNG HĐ khởi động: (5p) - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên quanh sân tập - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 1-2p 100 m 10 lần PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  HĐ bản: (27p) - Ôn động tác thể dục học 2lx8nh GV hô nhịp cho lớp tập, GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho HS - Học động tác điều hòa 4-5 lần GV nêu tên động tác, sau phân tích tập chậm nhịp cho HS tập theo - Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển - GV hô nhịp cho lớp tập động tác lần thể dục phát triển chung - Trò chơi "Chim tổ" 4-5p GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử lần, sau cho HS chơi thức.GV điều khiển HS chơi XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O  X X X X X X X  X X Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đứng chỗ làm động tác gập thân thả lỏng - Bật nhảy nhẹ nhàng chân kết hợp thả lỏng toàn thân - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học, nhà ôn động tác thể dục học X X X X X X 6-8 lần 6-8 lần XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2p  Điều chỉnh: Giáo viên: 46 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục Tiết 26: ƠN BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG TRỊ CHƠI"CHIM VỀ TỔ" I MỤC TIÊU: - Thực động tác thể dục phát triển chung - Trò chơi "Chim tổ".YC biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - GV: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ khởi động:( 5p) - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2P - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên quanh sân 100 m tập 10 lần - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 1p - Khởi động khớp: Tay, chân, hông HĐ bản: (27p) - Ôn động tác thể dục phát triển chung 2-3 lần + Sau lần tập, GV nhận xét ưu, nhược điểm lần tập + GV chia tổ để HS tập theo nhóm vị trí phân cơng 4-5p - Ơn tồn cán điều khiển - Trò chơi"Chim tổ" 2lx8nh GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi luật 4-5p chơi GV cho chơi thử sau điều khiển lớp chơi thức PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O  X X X X X Giáo viên: 1-2p 47 X X X  X Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng X X X X X X XXXXXXXX Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV HS hệ thống bài, nhắc lại thứ tự động tác - GV nhận xét, đánh giá kết học, nhà ôn TD phát triển chung 1-2p XXXXXXXX 1-2p  Điều chỉnh: Sinh hoạt lớp đánh giá kết hoạt động tuần 13 Phơng hớng hoạt động tuần 14 I MC TIấU: Giỳp HS: - Mỗi đội viên tự nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 13 II NỘI DUNG: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 1/Các tổ tự kiểm điểm theo nhiệm vụ HS Tiểu học 2/ Các tổ báo cáo trước lớp ưu đểm, nhược điểm tổ mình, tổ khác nhận xét, góp ý 3/ Lớp trưởng đánh giá, nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá, tổng kết phong trào hội học đợt 20-11: * Ưu điểm: * Tổng kết phong trào hội học chào mừng ngày 20-11: - Xếp loại báo tường: - HS khen ngợi: *Nhược điểm: Giáo viên: 48 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Xếp thi đua tổ: 1/Tổ : 2/ Tổ : Tổ: 5/ Kế hoạch tuần 14: Thi đua giành nhiều điểm tốt chào mừng ngày Quốc phòng tồn dân: 22/12 -Duy trì tốt nếp xây dựng -Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn -Tiếp tục triển khai chuyên hiệu “ Chăm học” -Tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân VN 6/ Sinh hoạt văn nghệ: Giáo viên: 49 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 50 Trường Tiểu học: ... hành:Cả lớp Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp GV ghi lại phép tính từ cũ 1 64 x 123 =? * Ta tính sau: 1 64 x 123 = 1 64 x (100 + 20 + 3) = 1 64 x 100 + 1 64 x 20 + 1 64 x = 1 640 0 + 3280 + 49 2... viên: Sách giáo khoa, phiếu nhóm, bút dạ, bảng phụ - Học sinh: Vở viết, sgk, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Giáo viên: Hoạt động học sinh 11 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Khởi động:... Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp -Gọi HS đọc tiếp nối toàn bài, - HS đọc tiếp nối đọc bài, lớp lớp theo dõi, nêu cách đọc theo dõi, nêu cách đọc - Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 13 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 13 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan