0

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục

8 550 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 14:42

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non Phòng GD&ĐT huyện EaKar CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Trần Hưng Đạo Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỔNG KẾT KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN GIÁO DỤC Người viết : Trần Thị Phượng Chức vụ : Hiệu trưởng Hệ đào tạo : Cao đẳng sư phạm văn – Đoàn đội-Kỹ thuật phổ thông Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Eakar -Tỉnh Dak Lắk A / CƠ SỞ XUẤT PHÁT : Đối với người làm cơng tác giáo dục nói chung quản giáo dục nói riêng ,đều có kinh nghiệm định Trong tâm học ,giáo dục học ,kinh nghiệm được hiểu cách chặt chẽ “Kinh nghiệm tổng thể tri thức ,kỹ ,kỹ xảo mà người làm cơng tác giáo dục tích luỹ q trình cơng tác thực tiễn giảng dạy quản giáo dục ,là tảng nghệ thuật quản ,giáo dục giáo viên,của CBQLgiáo dục ,là nguồn gốc quan trọng phát triển khoa học giáo dục”.Kinh nghiệm khắc phục khó khăn ,đặc biệt mà biện pháp thơng thường khơng giải ,hoặc có tác dụng nâng cao hiệu rõ rệt công tác giáo dục ,được coi sáng kiến,dù chưa phải phát minh mẻ Đối với chất lượng hoạt động giáo dục trường Tiểu học phụ thuộc nhiều vào lực ,kinh nghiệm quản người hiệu trưởng Vì hiệu trưởng người đại diện chức trách hành nhà trường ,người tổ chức phát triển nhà trường cộng đồng giáo dục ,người nòng cốt điều kiển q trình đào tạo nhà trường người khích lệ canh tân tập thể sư phạm Xuất phát từ khái niệm,nhận thức tơi cho để làm tròn chức trách người CBQL giáo dục nói chung hiệu trưởng nói riêng cần phải có phẩm chất lãnh đạo sau : - Biết sẻ chia trách nhiệm tạo nguồn thực có hiệu - Biết phân phối nguồn lực phù hợp với nhu cầu giáo dục - Nhanh nhạy ủng hộ nhu cầu nghiệp vụ giáo viên - Khuyến khích giáo viên cán giáo dục tham gia vào chương trình phát triển nghề ngiệp phải biết sử dụng kỹ có từ chương trình - Có nhận thức cao nhạy cảm với diễn nhà trường Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non - Tạo lập mối quan hệ có hiệu với cộng đồng cấp lãnh đạo ngành,địa phương - Có lề lối cung cách lãnh đạo linh hoạt - Sẵn sàng đương đầu với rủi ro nguy hiểm Dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm - Trả lời phản hồi cho giáo viên mức độ cao - Thường xuyên theo dõi ,đánh giá hoạt động trường theo mục tiêu đặt - Phải “sống”trong mắt đánh giá người khác vai trò ,cương vị - Khơng ngừng học hỏi ,tìm tòi sáng tạo để nâng cao hiểu biết ,kiến thức, nhận thức cho thân lĩnh vực hoạt động Gần 30 năm làm CBQL( PHT+HT) giáo dục thấy phẩm chất lãnh đạo vơ quan trọng đường dẫn tới thành công đạt thành tựu to lớn suuốt năm tháng làm hiệu trưởng Chính tơi muốn tổng kết lại kinh nghiệm quý báu hy vọng hữu ích cho người làm hiệu trưởng tương lai.Với ý nghĩa tơi chọn đề tài B/ NỘI DUNG TỔNG KẾT KINH NGHIỆM I/ Xác định mục đích u cầu: Tơi cho muốn thực chất lượng giáo dục biện pháp chiến lược phải cải tiến QLGD Để nâng cao chất lượng QLGD đường tối ưu dân chủ hoá quản nhà trường Mà để thực vấn đề nhà trường cần phải thực tổ hợp yếu tố chi phối chất lượng hiệu quản tăng cường lãnh đạo Đảng quản trường học Thu hút tham gia quản tập thể sư phạm ,của đoàn thể trường ,thực tự quản xã hội chủ nghĩa ,Huy động tham gia lực lượng xã hội vào việc xây dựng quản nhà trường Hoàn thiện quan hệ quản cấp với trường học,kết hợp tập trung phân quyền Cải tiến quản nội trường học nhà trường thực thể tương đối độc lập ,là đơn vị sở ngành giáo dục có tư cách pháp nhân Hiệu trưởng người đại diện pháp nhân nhà trường thực chế độ thủ trưởng ,cá nhân chịu trách nhiệm Vì lẽ người hiệu trưởng cần phải có phẩm chất lãnh đạo mà giớ thiệu II/ Các biện pháp làm 1/ Trong việc xây dựng Tập thể sư phạm nhà trường vững mạnh mặt Xuất phát từ tầm quan trọng giáo dục tiẻu học bậc học tảng , sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân xuất phát từ nhu cầu nhiẹm vụ giáo dục giai đoạn cách mạng ,cho nên việc xây dựng trường tiên tiến , trường đạt chuẩn quốc gia có lẽ khơng ước mơ mong muốn người làm cán quản tâm huyết mà ước mơ nguyện vọng tập thể sư phạm nhà trường ,của Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non phụ huynh học sinh Chính việc xây dựng đội ngũ giáo viên hết súc quan trọng Đội ngũ thầy giáo có mạnh hoạt động giảng dạy nhà trường lên Nhân tố định người ,là đội ngũ thầy giáo Vì đội ngũ giáo viên phải đảm bảo yếu tố : Hồng chuyên ,phải có phẩm chất đạo đức tốt lối sống sáng lành mạnh ,có tâm đức , đảm bảo trình độ văn hố lớp 12 ,Trình độ đào tạo chuẩn chuẩn ,tay nghề vững vàng ,sức khoẻ tốt Sau xác định rõ mục đích u cầu phải tiến hành xây dựng biện pháp , giải pháp để tổ chức thực a)Xây dựng kế hoạch năm học từ năm học định hướng cho năm Kế hoạch cụ thể hoá cho năm học ,từng tháng tuần *Về nâng cao phẩm chất đạo đức tác phong sư phạm ,lối sống sáng lành mạnh Nội đồn kết 100% giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt , tác phong sư phạm ,lối sống sáng lành mạnh tâm đức với nghề nghiệp , uy tín với phụ huynh , *.Về trình độ chun môn : Sau năm số giáo viên chuẩn phải đạt trình độ chuẩn 80% , 50 % giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin dạy học công tác *Về tay nghề : 100% giáo viên đứng lớp phải có tay nghề vững vàng Được công nhận giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên Trong có 20% giáo viên giỏi Tỉnh , 50% giỏi huyện *Về trị : 70% giáo viên kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam Và bồi dưỡng thường xuyên trị tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục *Về sức khoẻ : 99 % Phải đảm bảo sức khoẻ tốt b/ Xây dựng biện pháp - Thực dân chủ hoá trường học - Cần thường xuyên hỗ trợ sư phạm cho giáo viên - Công phân công nhiệm vụ cho giáo viên - Xây dựng mối đoàn kết nội Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non - Tạo thi đua ngầm đội ngũ ,khích lệ giáo viên thường có ý kiến bất đồng phương pháp dạy học - Quan tâm đến đời sống gia đình , sinh hoạt giáo viên - Quan tâm đến vấn đề chấm chữa , đánh giá xếp loại học sinh giáo viên - Kiểm tra giáo viên qua sản phẩm học sinh - Thành lập tổ chuyên viên thường xuyên mở chuyên đề đổi phương pháp dạy học - Mở đợt sinh hoạt trị tư tưởng nâng cao nhận thức hiểu biết cho giáo viên 2/ Huy động cộng đồng xây dựng sở vật chất nhà trường đầy đủ ,phát triển vững bền đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày cao Phát triển đại hoá * Xây dựng kế hoạch năm học từ năm học đến năm học : năm,3 năm,5 năm, 10 năm * Kế hoạch cụ thể hoá cho năm học Lập phương án hình thức huy động vốn để xin chủ trương - Về kế hoạch xây dựng sở vật chất : * Kế hoạch huy động vốn : Nhà trường dựa vào Nghị quyết,các văn đạo cấp ngành, địa phương.Đặc biệt Nghị định 24 Thủ Tướng Chính phủ quy chế dân chủ để huy động - Xin ngân sách nhà nước ngành hỗ trợ - Huy động đóng góp phụ huynh - Phát động phong trào ủng hộ sách cho thư viện - Huy động hỗ trợ công sức ,vật chất tập thể Hội đồng sư phạm - Huy động từ mạnh thường quân,các nhà hảo tâm - Kinh phí từ khoản chi tiết kiệm học phí bán trú buổi/ngày * Tham mưu tranh thủ ý kiến đạo cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương, ngành trực tiếp Phòng giáo dục, bám sát Chi bộ, Ban tự quản thơn bn khối để tun truyền vận động tồn dân tham gia xây dựng giáo dục đồng thuận với nhà trường, đồng tình ủng hộ kinh phí * Tập huấn cho đội ngũ giáo viên công tác chủ nhiệm rõ khó khăn mà nhà trường phải đương đầu * Tham mưu với địa phương thành lập Ban đạo giám sát việc huy động vốn thi cơng cơng trình * Tham gia họp dân thôn để trưng cầu ý kiến * Họp ban đại diện để họ hiểu trở thành tuyên truyền viên tích cực nhà trường.Họp phụ huynh lớp,để bàn bạc thống cách thức tổ chức thực huy động vốn Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non * Phối hợp chặt chẽ với lực lượng xã hội trường * Lên kế hoạch thực thời gian công việc cụ thể,tiến hành bước, việc một,không tràn lan * Kết hợp giáo dục ý thức bảo quản sở vật chất với bảo quản sử dụng trường lớp cho học sinh * Kế hoach thu chi phải dựa văn cho phép, phải đảm bảo nguyên tắc tài chính, thu đúng, thu đủ,nộp đủ * Quản tốt bảo dưỡng thường xuyên 3/ Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện - Chú trọng giáo dục đạo đức cho giáo viên học sinh - Tạo điều kiện ,cơ hội giúp đỡ để giáo viên tích cực đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu - Duy trì ,phát triển quản tốt lớp học buổi /ngày bán trú - Tích cực tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích thú ,thu hút hứng thú đến trường cho em học sinh 4/ Xây dựng mối quan hệ thân thiện nhà trường - Mối quan hệ với cấp lãnh đạo - Mối quan hệ với cấp uỷ Đảng ,Chính quyền địa phương - Mối quan hệ với ban ngành đoàn thể nhà trường địa phương - Mối quan hệ nhà trường phụ huynh ,giưa hiệu trưởng với giáo viên CNV,giữ thầy với thầy ,thầy với trò ,trò với trò 5/ Làm tốt cơng tác xã hội hoá giáo dục - Xây dựng phong trào học tập toàn xã hội - xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thuận lợi cho việc giáo dục trẻ + xây dựng môi trường nhà trường + xây dựng mơi trường gia đình + xây dựng mơi trường xã hội tích cực - Đa dạng hình thức học tập - Đa dạng hoá nguồn lực dành cho giáo dục 6/ Chỉ đạo kế hoạch( kế hoạch phải cụ thể thực tiễn khả thi ), hồ quản làm phải khoa học ,Sắp xếp ngăn nắp C- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHI ĐƯỢC BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG ĐẾN NAY( 21 NĂM): - Từ năm học 1988-1989 đến năm học 1996-1997 Là hiệu trưởng trường cấp Lê Hồng Phong xã Cư Ni Huyện EaKar Trường tách từ trường PTCS Ngô Gia Tự Với đội ngũ CBGVCNV lúc dầu có đồng chí ,chưa có chi Đảng phải sinh hoạt ghép ,cơ sở vật chất chưa có vẻn vẹn phòng học lợp tranh vavhs đất đổ sụp ,các phòng học chủ phòng làm việc khơng có mượn tạm nhà kho hợp tác xã , Đại đa số Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non học sinh lại em đồng bào dân tộc ÊĐê lạc hậu khó khăn Tất nói vơ khó khăn thiếu thốn Đến tơi chuyển trường vừa tròn 10 năm Bằng phẩm chất lãnh đạo kinh nghiệm nói tơi với tập thể sư phạm nhà trường , băng rừng lội suối xây dựng 12 điểm trường ( Tại xã,quảng Cư 1,quảng Cư ,Ea Sinh,Điện Biên , Quảng Hoà ,Ba Bể ,Cầu Sắt, Quan Hố ,Bá Thước,thơn thơn ) Và điểm tường trường (Lê Hồng Phong Điện Biên,Bế Văn Đàn, Đào Duy Từ ,Trần Văn Ơn ,Nguyễn Công Trứ thuộc huyện EaKar trường Nguyễn Trãi Krông Pắc) Dù trường nhiều điểm ,lại vô khó khăn phương tiện giao thơng 10 năm trường đạt danh hiệu trường tiên tiến Được cấp tặng nhiều giấy khen - Từ năm học 1997-2006 Tôi điều thành lâp xây dựng trường Nguyễn Văn Cừ Thời gian năm trời nói từ chỗ khơng có , trường với vài phịng học cũ kỹ hư hỏng nặng ,cịn lại l học nhờ cc hội trường đội sản xuất nông trường , sân trường bi đa tảng đá líp ,gồ ghề ,có chỗ ao hồ ,có cơng việc tưởng chừng thực việc đưa học sinh từ điểm trường lẻ học điểm đào ,đánh dá đổ đất trồng , hay việc huy đông phụ huynh đổ hàng ngàn mét vuông sân bê tông, xây dựng nhà hiệu bậc tiểu học huyện ,xây tường rào, mở lớp hai buổi /ngày bán trú trở thành trường chuẩn quốc gia ,một điểm sáng ngành giáo dục huyện nhà Một trường khang trang xanh mát ,sạch đẹp có đầy đủ phương tiện ,tiện nghi đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập Một trường mà nhiều đơn vị bạn ,các huyện thành phố học tập tham quan Một trường bà dân làng gọi thân mật công viên đầm sen họ Huy động cộng đồng ngồi cơng sức cịn huy đông CBGVCNV,phụ huynh học sinh ,các nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng sở vật chất Năm liền trường đạt trường Tiên tiến Tiên tiến xuất sắc năm liên tục UBND Tỉnh tặng Bằng Khen ,Hai năm giáo dục tặng Bằng khen nhận cờ thi đua UBNDTỉnh - Tháng năm 2006 lại điều trường tiểu học Trần Hưng Đạo Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trường chuẩn Quốc gia sở vật chất bộn bề thiếu thốn khó khăn Tuy trung tâm huyện em chưa học tin học , BGH ,hành chưa có phịng lm việc , số cc phịng cức phương tiện làm việc .Chưa đầy năm với cách nghĩ ,cách làm ring cng với quan tm cc cấp lnh đạo , đồng thuận tập thể sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh mặt nhà trường đ hồn tồn thay đổi mặt Cĩ phịng lm việc BGH ,cĩ phịng máy với gần 30 mày phục vụ học sinh từ khối ba trở ln học tin học , cĩ phịng lm việc cho phận hnh v cc phương tiện thiết bị máy photocoppy,có phịng thiết bị ,thư viện ,phịng đồn đội ,phịng gio dục nghệ thuật Huy động thời gian tử năm 2007-tháng 12 năm 2008 tỷ đồng để tăng cường sở vật chất xứng đáng Thủ Tướng Chính Phủ tặng cờ thi đua , trường Tiên Tiến xuất sắc, nhận nhiều khen giấy khen cấp Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non Trên số kinh nghiệm thân, mong quý cấp lãnh đạo đóng góp bảo thêm Ngày 10 tháng 04 năm 2009 Người viết Trần Thị Phượng Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) http://giaovienmamnon.vn diễn đàn giao lưu, trao đổi giáo viên Mầm non Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh) ... quản lý nhà trường Hoàn thiện quan hệ quản lý cấp với trường học,kết hợp tập trung phân quyền Cải tiến quản lý nội trường học nhà trường thực thể tương đối độc lập ,là đơn vị sở ngành giáo dục. .. hợp yếu tố chi phối chất lượng hiệu quản lý tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý trường học Thu hút tham gia quản lý tập thể sư phạm ,của đoàn thể trường ,thực tự quản xã hội chủ nghĩa ,Huy động tham... Các biện pháp làm 1/ Trong việc xây dựng Tập thể sư phạm nhà trường vững mạnh mặt Xuất phát từ tầm quan trọng giáo dục tiẻu học bậc học tảng , sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân xuất phát
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục,

Từ khóa liên quan