0

skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h

37 411 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 20:19

MỤC LỤC I Tên sở yêu cầu công nhận sáng kiến: Hội đồng sáng kiến Sở GD-ĐT Ninh Bình II Các tác giả sáng kiến: Các tác giả sáng kiến Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng Chức vụ: Hiệu trưởng Học vị: Cử nhân Ngữ văn Đơn vị: Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số điện thoại: 0982 722 059 Email: hl.thcstruongyen@ninhbinh.edu.vn Họ và tên: Trần Trung Kiên Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Học vị: Cử nhân Toán học Đơn vị: Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số điện thoại: 0982 782 630 Email: kientruongyen@gmail.com Họ và tên: Trần Quyết Thắng Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Học vị: Cử nhân Toán học Đơn vị: Trường THCS Trường Yên – H Hoa Lư Số điện thoại: 0912 896 345 Email: thang.hoalu@gmail.com Họ và tên: Phạm Hùng Thiện Chức vụ: Chuyên viên Học vị: Thạc sỹ Hóa học Đơn vị: Phòng GD-ĐT Hoa Lư Số điện thoại: 0918 138 083 Email: phthien030@gmail.com III Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: Tỉ lệ đóng góp 25% 25% 25% 25% - Tên sáng kiến: "Một số kinh nghiệm công tác quản lý dạy học theo mô hình trường học Trường THCS Trường Yên" - Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến có thể áp dụng cho tất trường THCS triển khai dạy học theo mô hình trường học IV Nội dung sáng kiến Giải pháp cũ thường làm: Để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường phụ thuộc vào nhiều tố như: Sự đạo cấp trên; Đội ngũ giáo viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng đầu vào; Công tác quản lý; Trong đó công tác quản lý có vai trò quan trọng điều kiện đội ngũ, CSVC, đầu vào nhau, nơi đâu quản lý tốt nơi đó có chất lượng tốt Chính từ nhận thức đó, năm qua coi trọng và đổi công tác quản lý nhà trường nhiều biện pháp cụ thể năm học, Trong đó tập trung chủ yếu vào số biện pháp: - Xây dựng kế hoạch năm học từ đầu năm đó trọng đến biện pháp cụ thể cho tháng, giai đoạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí BGH, Tổ chuyên môn, - Tham mưu với quyền địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường CSVC- TBDH từ đầu năm học - Phân công GVCN lớp, giáo viên môn năm học cứ vào lực, trình độ và nhiệm vụ cụ thể năm - Tích cực sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn, đổi kiểm tra đánh giá giáo viên và học sinh, Các giải pháp nói qua nhiều năm thấy có nhiều ưu điểm và thực tế năm gần chất lượng giáo dục nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực Năm học 2012-2013 Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015 Xếp hạng thi vào lớp 10 THPT tỉnh 54 24 33 Số lượng HSG cấp tỉnh 24 Số lượng HSG cấp huyện 40 54 78 Xếp hạng huyện 2 Học sinh Giỏi Tuy nhiên từ thực tế quản lý thấy biện pháp còn nhược điểm và tồn tại cần khắc phục Cụ thể là: - Việc xây dựng kế hoạch năm học dựa cứ là thị nhiệm vụ trọng tâm bậc học cấp trên, nhiên việc tìm hiểu, nghiên cứu kĩ văn này đôi lúc còn hình thức qua loa Việc xây dựng kế hoạch năm học là việc làm thường xuyên, năm đó vài nơi không tránh khỏi tình trạng sử dụng kế hoạch năm trước chỉnh sửa ngày tháng, nội dung số công việc, để kế hoạch năm học - Hằng năm từ hè, đầu năm học nhà trường làm tờ trình tham mưu với lãnh đạo địa phương để đầu tư, nâng cấp CSVC Tuy nhiên kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên việc đầu tư bổ xung còn hạn chế Mặt khác công tác xã hội hóa giáo dục dừng lại việc “kêu gọi” và còn “trông chờ” chưa có biện pháp liệt - Việc phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công chuyên môn cứ vào lực, trình độ giáo viên; cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể năm học, nhiên là để đồng chí giáo viên tiếp tục theo lên lớp Việc này có nhiều thuận lợi cho giáo viên việc nắm đặc điểm, tình hình học sinh, theo sát chuyên môn cấp học, bên cạnh đó có nhiều bất cập, khó khăn, chẳng hạn đồng chí chuyên môn hạn chế gặp khó khăn lớp cuối cấp, việc bồi dưỡng học sinh giỏi không chuyên sâu, việc rút kinh nghiệm cuối năm học thân không áp dụng nhiều cho năm sau - Việc sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn; Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Công tác kiểm tra nội trường học năm nhà trường có đạo cụ thể, sát mục tiêu, kế hoạch năm học Tuy nhiên việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn nhiều còn trùng lặp nội dung, đôi lúc còn mang tính hình thức,… việc kiểm tra nhà trường còn chưa kịp thời, số giáo viên còn tư tưởng chủ quan cho việc dạy học làm nhiều năm thành quen đó việc bồi dưỡng thường xuyên bị xem nhẹ,… Từ tồn tại và hạn chế trên, đứng trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục, trước xu phát triển giáo dục, đào tạo Đặc biệt, năm học 2015 - 2016 Trường THCS Trường Yên mạnh dạn đăng ký dạy thực nghiệm mô hình trường học đối với lớp cấp THCS Trong đó xác định từ lãnh đạo nhà trường cần phải đổi và cải tiến số giải pháp công tác quản lý để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu Giải pháp cải tiến Giải pháp 1: Chúng chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu đạo mô hình trường học từ chủ động xây dựng kế hoạch năm học Chúng ngoài việc nghiên cứu kĩ văn đạo cấp GDĐT; Nhiệm vụ trọng tâm đối với GDTrH Bộ GD-ĐT, Sở và phòng GD; mà còn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu văn bản, tài liệu cấp mô hình trường học mới; chủ động liên hệ làm việc với số Trường Tiểu học áp dụng mô hình trường học để hiểu rõ quan điểm đạo cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng em học sinh lớp từ đó xây dựng phương án tối ưu cho đơn vị áp dụng mô hình đối với cấp THCS Giải pháp 2: Nhà trường tổ chức cho 100% CBGV nhà trường dự đầy đủ lớp tập huấn, hội thảo, chuyên đề cấp bộ, sở cấp phòng mô hình trường học Tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Việc tổ chức tập huấn cho CBGV năm học thực hiện thường xuyên theo kế hoạch cấp đơn vị Tuy nhiên đối với mô hình trường học truyền thống việc tập huấn, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn đôi lúc nội dung còn trùng lặp, thời gian chưa hợp lý, tổ chức buổi chuyên đề cho đủ số lượng mà chưa thực quan tâm tới chất lượng, hiệu quả, Khi áp dụng mô hình trường học từ hè, trước bước vào năm học 2015-2016 nhà trường chọn lựa đồng chí CBGV có lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng tham gia tập huấn cấp (tại Đà Nẵng; Hải Phòng và Nghệ An) theo yêu cầu từ đó đồng chí này ngoài tham gia làm giảng viên cốt cán cấp tỉnh đồng chí còn là nhân tố quan trọng nhà trường để thực hiện thành công mô hình trường học Ngoài việc tham dự lớp tập huấn cấp Bộ nhà trường còn tổ chức cho 100% GV toàn trường tập huấn cấp Sở mô hình trường học mới, tham dự đầy đủ buổi chuyên đề cấp sở 07 đơn vị trường khác tỉnh áp dụng mô hình Tích cực, chủ động tổ chức chuyên đề, hội thảo áp dụng mô hình trường học cấp tỉnh Trường THCS Trường Yên tổ chức chuyên đề cấp Sở: môn Sinh KHTN và Địa KHXH ngày 30/12/2015 Sở GD-ĐT Ninh Bình, Phòng GD-ĐT Hoa Lư đơn vị bạn đánh giá cao Bên cạnh việc tham gia đầy đủ buổi tập huấn, hội thảo, chuyên đề cấp còn trọng đến việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại nhà trường và cụm trường Khi tổ chức sinh hoạt chuyên môn mô hình tập trung và hướng vào nội dung với chủ đề cụ thể: Đổi phương pháp dạy học; Đổi đánh giá học sinh; Tổ chức và quản lý lớp học; Phối hợp nhà trường và gia đình, cộng đồng; Điều chỉnh nội dung dạy học và phát triển tài liệu bồi dưỡng chuyên môn; Chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến sư phạm trường và cụm trường Trong trình sinh hoạt chuyên môn tại tổ, nhóm chuyên môn yêu cầu giáo viên so sánh số khác biệt cụ thể dạy học mô hình và dạy học mô hình truyền thống Bởi lẽ mô hình THM và mô hình nhà trường truyền thống có khác biệt lớn chất dạy học, mục tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, tài liệu dạy học, vai trò giáo viên và học sinh, Chẳng hạn: Mô hình nhà trường truyền thống Mô hình trường học - HS chủ yếu làm việc cá nhân; chủ - HS làm việc cá nhân kết hợp làm việc yếu nghe giảng, ghi nhớ, luyện tập theo theo cặp, theo nhóm; học qua hoạt mẫu động, trải nghiệm, giao tiếp và tự phản hồi - GV chủ yếu dạy học theo sách giáo - GV dựa theo tài liệu Hướng dẫn học khoa và sách hướng dẫn giáo viên; dạy để gợi mở, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh theo số đông, đồng loạt, chủ yếu là tìm kiến thức; dạy theo cá thể, chấp truyền thụ chiều nhận khác biệt tiến độ, tương tác đa chiều - Quan tâm tới kết học cuối kỳ, - Quan tâm tới suốt trình học và đánh giá định kỳ thông qua bài kiểm cách học; đánh giá linh hoạt và thường tra định lượng xuyên theo bài học - Mối quan hệ GV/HS theo kiểu - Mối quan hệ GV/HS và HS/HS huy, áp đặt chiều từ xuống mang tính hỗ trợ, hợp tác và hướng tới tinh thần xã hội Hay khác trình dạy minh họa: Mô hình nhà trường truyền thống Mô hình trường học Người dạy: Thực hiện tiến trình bài Người dạy: Thực hiện hướng dẫn bài dạy theo nội dung kiến thức sách học linh hoạt theo nội dung điều giáo khoa chỉnh và thực tế trình học sinh học tập Người dự: Ngồi cuối lớp quan sát giáo Người dự: Tới nhóm học sinh viên dạy, xem có thực hiện tiêu quan sát, vấn trực tiếp chí đánh giá không học sinh để có thêm nhận xét, đánh giá Tóm lại: Việc sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới, đạo: - Sinh hoạt chuyên môn không hàng chính, không hình thức, không lí luận cao siêu, hàn lâm xa vời thực tiễn; - Sinh hoạt chuyên môn mô hình nhằm vào vấn đề cấp thiết, cần giải thường xuyên tổ chuyên môn và nhà trường - Sinh hoạt chuyên môn mô hình tập trung nhiều vào hoạt động dự giờ minh họa, chia sẻ kinh nghiệm đổi sư phạm Giải pháp 3: Nhà trường tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã đầu tư CSVC, tổ chức họp Phụ huynh HS khối 6, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường TBDH cho bốn lớp áp dụng mô hình trí ủng hộ Như biết CSVC - TBDH nhà trường là điều kiện quan trọng để đạt mục tiêu giáo dục, Bởi có thiết bị dạy học tốt có thể tổ chức trình dạy học khoa học, huy động đa số người học tham gia thực vào trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức hướng dẫn người dạy cách tích cực Như CSVC, thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp triển khai phương pháp dạy học cách hiệu Do sở vật chất và thiết bị dạy học là phận quan trọng nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức Hiện CSVC - TBDH xem điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo Sự phát triển nhanh chóng sở vật chất và thiết bị dạy học và tạo tiềm sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu Các phương tiện dạy học hiện đại đem lại chất lượng cho phương pháp dạy học Đặc biệt áp dụng mô hình trường học mới, ngoài việc tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Yên văn bản, đặc biệt là yêu cầu cần thiết CSVC-TBDH áp dụng mô hình trường học lớp bậc THCS, nhà trường còn quan tâm đến việc tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và cộng đồng biết, hiểu và tin vào mô hình nhà trường Tuyên truyền cho cộng đồng trường học trình bày lý thuyết hàn lâm mà việc làm cụ thề, đó là: - Thứ nhất, Lãnh đạo nhà trường và CBGV đặc biệt là GVCN phải hiểu rõ đặc điểm bản, tính ưu việt trường học và niềm tin vào mô hình trường học Chỉ nào hiểu rõ và có niềm tin thuyết phục cha, mẹ học sinh và cộng đồng tin vào mô hình - Thứ hai, yêu cầu GVCN tổ chức số hoạt động lớp và mời cha mẹ học sinh, đại diện cộng đồng đến dự hoạt động (dự buổi bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐTQ; dự buổi sinh hoạt lớp; làm đồ dùng dạy học; ) mục đích để cha mẹ học sinh và cộng đồng chứng kiến không khí dân chủ, lực tự quản, tự điều hành học sinh; - Thứ ba, mời cha mẹ học sinh và cộng đồng tham gia xây dựng góc cộng đồng, góc học tập, với học sinh Cha mẹ học sinh và giáo viên làm đồ dùng học tập, xây dựng công cụ hỗ trợ học tập lớp học, - Thứ tư, mời cha mẹ học sinh dự giờ lớp học mô hình THM; với nhà trường tổ chức câu lạc bộ, tham quan, dã ngoại, giáo dục truyền thống, văn hóa lịch sử địa phương; - Thứ năm, mời nghệ nhân, doanh nhân, lãnh đạo đoàn thể giáo dục truyền thống quê hương, ngành – nghề truyền thống, kinh nghiệm sản xuất cho học sinh tại nhà văn hóa, trang trại, sở sản xuất địa phương Thông qua việc làm cấp lãnh đạo địa phương, cha mẹ học sinh và cộng đồng chứng kiến niềm vui trẻ, chứng kiến khả và trưởng thành trẻ, thấy rõ trách nhiệm Chúng nhận thấy đó là cách tuyên truyền hiệu mô hình trường học đối với cộng đồng để từ đó họ có đầu tư, tài trợ CSVC-TBDH thiết thực cho nhà trường Năm học 2015 - 2016, mạnh dạn cải tiến việc xã hội hóa công tác giáo dục, xin nguồn tài trợ, đó không là “kêu gọi” và “trông chờ” mọi năm mà mạnh dạn làm tờ trình xin ý kiến lãnh đạo địa phương đồng thời mời đồng chí lãnh đạo địa phương đến tận doanh nghiệp để vận động và thực tế thành công đồng chí lãnh đạo địa phương đến doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Doanh nghiệp Xuân Trường tài trợ toàn bàn ghế lớp trị giá khoảng 200 triệu đồng) Kết năm học 2015-2016 áp dụng thực nghiệm mô hình trường học nhà trường nhận nhiều đầu tư lãnh đạo địa phương, ủng hộ và tài trợ phụ huynh học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng Cụ thể là: Stt Tên công việc Lăn sơn phòng học Quét vôi ve tường bao San lấp nền, đổ bê tông đường chạy thể dục Số tiền Ghi 25.000.000 Ngân sách xã 5.000.000 Ngân sách xã 10.000.000 Ngân sách xã Hàn thêm sắt vào cửa lớp học để chống trộm 15.000.000 Ngân sách xã 04 máy chiếu lắp tại lớp học ; hệ thống Camera lớp Quà tài trợ 58.659.000 nhà hảo tâm xã Trường Yên Bàn ghế lớp theo thông tư 26/BGD&ĐT Lắp rèm lớp học 12.000.000 Phụ huynh lớp Trang trí bảng biểu, góp sách xây dựng thư viện lớp theo mô hình 10.464.000 HS toàn trường góp 200.000.000 Tài trợ doanh nghiệp Xuân Trường Học sinh lớp và công, góp sách Mua bảng chống lóa Hàn Quốc Mua sách giáo khoa, sách tham khảo nhập thư viện, trang thiết bị đệm nhảy 10 TDTT, vật tư thí nghiệm, chi công tác phí cho CBGV tập huấn cấp Bộ, cấp Sở Tổng cộng 10.000.000 Nhà trường 35.000.000 Nhà trường 381.123.000đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn ) Giải pháp 4: Phân công GV chủ nhiệm, phân công chuyên môn hợp lý trọng GV trẻ, đồng chí tham gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, đồng chí động, nhiệt tình, có lực chuyên môn tốt tiếp cận với mô hình trường học để dạy lớp Thực tế đội ngũ giáo viên nhà trường có điểm mạnh là đào tạo bản, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, Bên cạnh đó số đồng chí hiện còn bộc lộ số hạn chế như: phương pháp giảng dạy sử dụng chủ yếu là phương pháp cổ điển, số đồng chí lớn tuổi sức ì cao, số có tính bảo thủ ngại tiếp thu và tiếp cận mới, số đồng chí giáo viên trẻ kiến thức phương pháp chưa sâu, kĩ thiết kế tổ chức và sử dụng tình huống giảng dạy còn chưa linh hoạt Từ nhận định và cứ vào nhiệm vụ năm học, với đồng chí tổ trưởng chuyên môn bàn bạc và thống cao phân công đồng chí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn khối (đối tượng áp dụng mô hình trường học mới) là đồng chí GV trẻ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, động, nhiệt tình, có lực chuyên môn tốt tiếp cận với mô hình trường học Thực tế qua gần năm nhận thấy đồng chí giáo viên này thể hiện tốt vai trò người giáo viên đó là: tổ chức, điều khiển, thúc đẩy, gợi mở, xúc tác, trợ giúp, hướng dẫn, tìm tòi, động viên, cố vấn, trọng tài, hoạt động học tập độc lập học sinh Đánh thức lực, tiềm em, chuẩn bị tốt cho em tham gia hòa nhập cộng đồng và tạo phong cách học tập suốt đời sau này Giải pháp 5: Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh, khảo sát tâm lý, vấn HS kiểm tra Test với HS GV dạy học theo mô hình để điều chỉnh phương pháp phù hợp Trong nhà trường hiện nay, việc dạy học không chủ yếu là dạy mà còn dạy học nào Đổi phương pháp dạy học là yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học Đổi phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành cách đồng đổi từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết dạy học Kiểm tra đánh giá có vai trò to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo Kết kiểm tra đánh giá là sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai chất lượng đào tạo gây tác hại to lớn việc sử dụng nguồn nhân lực Vậy đổi kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết ngành giáo dục và toàn xã hội ngày Kiểm tra đánh giá thực tế, xác và khách quan giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao lực sáng tạo học tập Việc đánh giá kết học sinh theo mô hình trường học cứ vào Công văn 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 10 tháng năm 2015 Bộ GD-ĐT việc Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học Qua gần năm thực hiện việc đánh giá này nhận thấy: - Việc đánh giá hướng tới phát triển phẩm chất và lực học sinh thông qua mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và biểu hiện lực, phẩm chất học sinh dựa mục tiêu giáo dục THCS; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập 10 Mô hình nhà trường truyền thống Mô hình trường học - HS chủ yếu làm việc cá nhân; chủ - HS làm việc cá nhân kết hợp làm việc yếu nghe giảng, ghi nhớ, luyện tập theo cặp, theo nhóm; học qua hoạt động, theo mẫu trải nghiệm, giao tiếp và tự phản hồi - GV dựa theo tài liệu Hướng dẫn học - GV chủ yếu dạy học theo sách giáo để gợi mở, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh khoa và sách hướng dẫn giáo viên; tìm kiến thức; dạy theo cá thể, chấp dạy theo số đông, đồng loạt, chủ yếu nhận khác biệt tiến độ, tương tác đa là truyền thụ chiều chiều - Quan tâm tới suốt trình học và - Quan tâm tới kết học cuối kỳ, cách học; đánh giá linh hoạt và thường đánh giá định kỳ thông qua bài kiểm xuyên theo bài học tra định lượng - Mối quan hệ GV/HS và HS/HS - Mối quan hệ GV/HS theo kiểu mang tính hỗ trợ, hợp tác và hướng tới huy, áp đặt chiều từ xuống tinh thần xã hội Hay khác trình dạy minh họa: Mô hình nhà trường truyền thống Mô hình trường học Người dạy: Thực hiện tiến trình bài Người dạy: Thực hiện hướng dẫn bài dạy theo nội dung kiến thức học linh hoạt theo nội dung điều sách giáo khoa chỉnh và thực tế trình học sinh học tập Người dự: Ngồi cuối lớp quan sát Người dự: Tới nhóm học sinh giáo viên dạy, xem có thực hiện quan sát, vấn trực tiếp tiêu chí đánh giá không học sinh để có thêm nhận xét, đánh giá Tóm lại: Việc sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới, đạo: - Sinh hoạt chuyên môn không hàng chính, không hình thức, không lí luận cao siêu, hàn lâm xa vời thực tiễn; - Sinh hoạt chuyên môn mô hình nhằm vào vấn đề cấp thiết, cần giải thường xuyên tổ chuyên môn và nhà trường - Sinh hoạt chuyên môn mô hình tập trung nhiều vào hoạt động dự giờ minh họa, chia sẻ kinh nghiệm đổi sư phạm 23 II.3 Giải pháp 3: BGH tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã đầu tư CSVC, tổ chức họp Phụ huynh HS khối 6, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường TBDH cho bốn lớp áp dụng mô hình trí ủng hộ Như biết CSVC – TBDH nhà trường là điều kiện quan trọng để đạt mục tiêu giáo dục, Bởi có thiết bị dạy học tốt có thể tổ chức trình dạy học khoa học, huy động đa số người học tham gia thực vào trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức hướng dẫn người dạy cách tích cực Như CSVC, thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp triển khai phương pháp dạy học cách hiệu Do sở vật chất và thiết bị dạy học là phận quan trọng nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức Hiện CSVC - TBDH xem điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo Sự phát triển nhanh chóng sở vật chất và thiết bị dạy học và tạo tiềm sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu Các phương tiện dạy học hiện đại đem lại chất lượng cho phương pháp dạy học Đặc biệt áp dụng mô hình trường học Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống): Hằng năm kết thúc năm học từ hè nhà trường phải thống kê, rà soát lại toàn CSVC–TBDH hiện có từ đó có hoạch tham mưu với địa phương, vận động nguồn xã hội hóa để tăng cường CSVC–TBDH cho năm học Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn hẹp địa phương với việc mô hình trường học truyền thống việc thay đổi, đầu tư chưa phải là cấp bách, đó năm việc đầu tư CSVC-TBDH cho nhà trường chưa nhiều Giải pháp mới: (Đối với mô hình trường học mới) Ngoài việc tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Yên văn bản, đặc biệt là yêu cầu cần thiết CSVC-TBDH áp dụng mô hình trường học lớp bậc THCS, nhà trường còn quan tâm đến việc tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và cộng đồng biết, hiểu và tin vào mô hình nhà trường Tuyên truyền cho cộng đồng trường học trình bày lý thuyết hàn lâm mà việc làm cụ thề, đó là: 24 - Thứ nhất, BGH và CBGV đặc biệt là GVCN phải hiểu rõ đặc điểm bản, tính ưu việt trường học và niềm tin vào mô hình trường học Chỉ nào hiểu rõ và có niềm tin thuyết phục cha, mẹ học sinh và cộng đồng tin vào mô hình - Thứ hai, yêu cầu GVCN tổ chức số hoạt động lớp và mời cha mẹ học sinh, đại diện cộng đồng đến dự hoạt động (dự buổi bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐTQ; dự buổi sinh hoạt lớp; làm đồ dùng dạy học; ) mục đích để cha mẹ học sinh và cộng đồng chứng kiến không khí dân chủ, lực tự quản, tự điều hành học sinh; - Thứ ba, mời cha mẹ học sinh và cộng đồng tham gia xây dựng góc cộng đồng, góc học tập, với học sinh Cha mẹ học sinh và giáo viên làm đồ dùng học tập, xây dựng công cụ hỗ trợ học tập lớp học, - Thứ tư, mời cha mẹ học sinh dự giờ lớp học mô hình THM; với nhà trường tổ chức câu lạc bộ, tham quan, dă ngoại, giáo dục truyền thống, văn hóa lịch sử địa phương; - Thứ năm, mời nghệ nhân, doanh nhân, lãnh đạo đoàn thể giáo dục truyền thống quê hương, ngành – nghề truyền thống, kinh nghiệm sản xuất cho học sinh tại nhà văn hóa, trang trại, sở sản xuất địa phương Thông qua việc làm cấp lãnh đạo địa phương, cha mẹ học sinh và cộng đồng chứng kiến niềm vui trẻ, chứng kiến khả và trưởng thành trẻ, thấy rõ trách nhiệm Chúng nhận thấy đó là cách tuyên truyền hiệu mô hình trường học đối với cộng đồng để từ đó họ có đầu tư, tài trợ CSVC-TBDH thiết thực cho nhà trường Kết năm học 2015-2016 áp dụng thí điểm mô hình trường học nhà trường nhận nhiều đầu tư lãnh đạo địa phương, ủng hộ và tài trợ phụ huynh học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng Cụ thể là: Stt Tên công việc Lăn sơn phòng học Số tiền Ghi 25.000.000 Ngân sách xã Quét vôi ve tường bao San lấp nền, đổ bê tông đường chạy thể dục Hàn thêm sắt vào cửa lớp học để chống trộm 25 5.000.000 Ngân sách xã 10.000.000 15.000.000 Ngân sách xã Ngân sách xã Quà tài trợ 58.659.000 nhà hảo tâm xã Trường Yên 04 máy chiếu lắp tại lớp học ; hệ thống Camera lớp 6 Bàn ghế lớp theo thông tư 26/BGD&ĐT 10 Tài trợ doanh 200.000.000 nghiệp Xuân Trường Lắp rèm lớp học Trang trí bảng biểu, góp sách xây dựng thư viện lớp theo mô hình 12.000.000 Phụ huynh lớp Mua bảng chống lóa Hàn Quốc Mua sách giáo khoa, sách tham khảo nhập thư viện, trang thiết bị đệm nhảy TDTT, vật tư thí nghiệm, chi công tác phí cho CBGV tập huấn cấp Bộ, cấp Sở 10.000.000 Nhà trường Tổng cộng Học sinh lớp và HS toàn trường 10.464.000 góp công, góp sách Nhà trường 35.000.000 381.123.000đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn) II.4 Giải pháp 4: Phân công GV chủ nhiệm, phân công chuyên môn hợp lý trọng GV trẻ, đồng chí tham gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, đồng chí động, nhiệt tình, có lực chuyên môn tốt tiếp cận với mô hình trường học để dạy lớp Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống): Việc phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công chuyên môn cứ vào lực, trình độ giáo viên; cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể năm học, nhiên là để đồng chí giáo viên tiếp tục theo lên lớp Việc này có nhiều thuận lợi cho giáo viên việc nắm đặc điểm, tình hình học sinh, theo sát chuyên môn cấp học, bên cạnh đó có nhiều bất cập, khó khăn, chẳng hạn đồng chí chuyên môn hạn chế gặp khó khăn lớp cuối cấp, việc bồi dưỡng học sinh giỏi se không chuyên sâu, việc rút kinh nghiệm cối năm học thân không áp dụng nhiều cho năm sau, Chính lẽ đó BGH thấy cần phải có thay đổi đặc biệt áp dụng mô hình trường học 26 Giải pháp mới:(Đối với mô hình trường học mới) Thực tế đội ngũ giáo viên nhà trường có điểm mạnh là đào tạo bản, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, Bên cạnh đó số đồng chí hiện còn bộc lộ số hạn chế như: phương pháp giảng dạy sử dụng chủ yếu là phương pháp cổ điển, số đồng chí lớn tuổi sức ì cao, số có tính bảo thủ ngại tiếp thu và tiếp cận mới, số đồng chí giáo viên trẻ kiến thức phương pháp chưa sâu, kĩ thiết kế tổ chức và sử dụng tình huống giảng dạy còn chưa linh hoạt Từ nhận định và cứ vào nhiệm vụ năm học, với đồng chí tổ trưởng chuyên môn bàn bạc và thống cao phân công đồng chí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn khối (đối tượng áp dụng mô hình trường học mới) là đồng chí GV trẻ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn cấp bộ, cấp sở, động, nhiệt tình, có lực chuyên môn tốt tiếp cận với mô hình trường học Thực tế qua gần năm nhận thấy đồng chí giáo viên này thể hiện tốt vai trò người giáo viên đó là: tổ chức, điều khiển, thúc đẩy,gợi mở, xúc tác, trợ giúp, hướng dẫn, tìm tòi, động viên, cố vấn, trọng tài, hoạt động học tậpđộc lập học sinh Đánh thức lực, tiềm em, chuẩn bị tốt cho em tham gia hòa nhập cộng đồng và tạo phong cách học tập suốt đời sau này II.5 Giải pháp 5: Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh, khảo sát tâm lý, vấn HS bài kiểm tra Test với HS và GV dạy học theo mô hình để điều chỉnh phương pháp phù hợp Trong nhà trường hiện nay, việc dạy học không chủ yếu là dạy mà còn dạy học nào Đổi phương pháp dạy học là yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học Đổi phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành cách đồng đổi từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học kiểm tra đánh kết dạy học Kiểm tra đánh giá có vai trò to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo Kết kiểm tra đánh giá là sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai chất lượng đào tạo gây tác hại to lớn việc sử dụng nguồn nhân lực Vậy đổi kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết ngành giáo dục và toàn xã hội ngày Kiểm tra đánh giá thực tế, xác và khách quan giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao lực sáng tạo học tập 27 Giải pháp cũ thường làm (Đối với mô hình trường học truyền thống): Việc đánh giá kết học sinh cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT Giải pháp mới: (Đối với mô hình trường học mới): Việc đánh giá kết học sinh theo mô hình trường học cứ vào Công văn 4669/BGDĐTGDTrH ngày 10 tháng năm 2015 Bộ GD-ĐT việc Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học Qua gần năm thực hiện việc đánh giá này nhận thấy: - Việc đánh giá hướng tới phát triển phẩm chất và lực học sinh thông qua mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và biểu hiện lực, phẩm chất học sinh dựa mục tiêu giáo dục THCS; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập - Chú trọng đánh giá thường xuyên, đa dạng hóa hình thức và công cụ đánh giá như: đánh giá hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, kết hợp đánh giá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh và cộng đồng - Việc đánh giá định kỳ áp dụng với tất môn học thông qua bài kiểm tra Các bài kiểm tra và cuối học kì I, học kì II và cuối năm học nhằm giúp cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh đánh giá kết học tập học sinh và “nhìn lại” trình đánh giá thường xuyên trước đó Ngoài việc đánh giá kết học sinh theo mô hình trường học cứ vào Công văn 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 10 tháng năm 2015 Bộ GDĐT, BGH nhà trường định kỳ còn khảo sát tâm lý, vấn HS, có bài kiểm tra Test với HS và GV dạy học theo mô hình để điều chỉnh phương pháp quản lý cho phù hợp đồng thời phát hiện cố gắng, tiến học sinh để động viên khích lệ; phát hiện khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ 28 Tóm lại: Đánh giá học sinh THCS mô hình trường học hiểu là hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình học tập, rèn luyện học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính định lượng kết học tập, rèn luyện, hình thành và phát triển số lực, phẩm chất học sinh THCS III KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÊU TRÊN Về công tác quản lí, đạo: Đây coi là nhiệm vụ hàng đầu trình triển khai xây dựng mô hình Một số kết cụ thể là: - Tăng cường hoạt động truyền thông nhiều hình thức phong phú và sinh động khác nhau, nhằm thay đổi nhận thức hiểu biết mô hình THM Từ đó cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng quyền địa phương cấp tâm, khắc phục khó khăn, sáng tạo áp dụng mô hình - Tích cực tham mưu, tranh thủ đồng tình, ủng hộ cấp trên, quyền cấp Phối hợp hiệu với cha mẹ học sinh và cộng đồng Chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và cụ thể với tổ - nhóm chuyên môn việc xây dựng thực hiện kế hoạch - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo xu hướng đổi phù hợp với thay đổi hoạt động dạy học và giáo dục mô hình Phát hiện và động viên, học tập kịp thời cá nhân có hoạt động tốt và ảnh hưởng, tác động tích cực tới mô hình - Ban giám hiệu, đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng có vai trò lớn việc triển khai và làm thay đổi tích cực hoạt động và nâng cao chất lượng nhà trường Về môi trường giáo dục: - Không gian lớp học: Chuyển từ lớp học truyền thống sang lớp học theo nhóm Có công cụ hỗ trợ học tập (góc học tập, thư viện lớp học, góc cộng đồng, ) - Không khí lớp học: Tính dân chủ và hợp tác thể hiện rõ mô hình Học sinh tạo hội bày tỏ ý kiến, thể hiện lực thân; chia sẻ đồng thuận, tôn trọng khác biệt Kết chung: - Về giáo viên và cán quản lý: Có kĩ tổ chức, điều hành hoạt động học học sinh, đổi nghiệp vụ sư phạm; Biết cộng tác theo xu hướng tích cực giáo dục; 29 Biết quan tâm và hỗ trợ đồng nghiệp; Chủ động, linh hoạt điều chỉnh hoạt động giáo dục nhà trường - Về cha mẹ học sinh và cộng đồng: Chủ động, có trách nhiệm tham gia hỗ trợ hoạt động giáo dục; Giúp học sinh thực hiện hoạt động ứng dụng/ liên hệ kiến thức sống - Về học sinh: tự tin, mạnh dạn giao tiếp, có kĩ làm việc nhóm; hợp tác với mọi người; Tự học, tự đánh giá, làm chủ trình học tập: Biết quan tâm và tôn trọng người khác, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ học tập và hoạt động lớp Kết bài Test khảo sát ý kiến học sinh sau thực nghiệm đề tài sau: Lớp Sĩ số Rất thích 28 26 26 25 105 SL 8 32 6A 6B 6C 6D Tổng Cuối năm học 2015 - 2016 Không Không bày tỏ Thích thích kiến SL % SL % SL % 20 71.4 0.0 0.0 19 73.1 0.0 0.0 16 61.5 0.0 0.0 11 44.0 0.0 0.0 66 62.9 0.0 0.0 % 28.6 26.9 30.8 36.0 30.5 - Kết dánh giá cuối năm học 2015 - 2016: Kết học tập Sĩ số 105 Hoàn thành Phẩm chất Có nội dung chưa hoàn thành Năng lực Cần rèn luyện thêm Đạt Còn hạn chế Đạt SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL T L 100 95.2 4.8 105 100 0 105 100 0 Ghi - Học sinh Giỏi cấp tỉnh: 03 giải (Trong đó: 01 giải Ba; 02 giải Khuyến khích) - Học sinh Giỏi cấp huyện: 14 giải (Trong đó: 02 giải Nhất; 01 giải Ba; 11 giải Khuyến khích) - Học sinh giỏi cấp trường: Giỏi Khá Tổng số Toàn diện Từng mặt Toàn diện Từng mặt 105 18 05 25 13 Chương III NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Kiến nghị 30 * Đối với cấp lãnh đạo: - Đề nghị cấp uỷ Đảng, quyền và xã hội quan tâm tới nghiệp giáo dục - Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tới chế độ sách đãi ngộ đối với nhà giáo và cán quản lí giáo dục - Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở chuyên đề để có điều kiện trao đổi và học hỏi thêm * Đối với hội cha, mẹ học sinh: - Đề nghị hội phụ huynh học sinh cần quan tâm đến việc học tập em * Đối với nhà trường: - Tăng cường biện pháp quản lý đối với việc học tập học sinh - Tổ chức nhiều buổi chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm cho giáo viên * Đối với Giáo viên: - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn Đề xuất: - Tăng cường quản học sinh giờ tự học, tăng thời gian phụ đạo học sinh yếu kém, tìm chỗ học sinh bị hổng để phụ đạo - Tiếp tục tăng cường CSVC – TBDH cho nhà trường - Phân nhóm học theo địa bàn và chia học sinh có học lực khác vào nhóm Chúng xin chân thành cảm ơn ! Nhóm tác giả đề tài 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu tập huấn nâng cao lực quản lí hoạt động dạy học, giáo dục trường THCS theo mô hình trường học (Tài liệu dự án Đ/c Phượng dự tại lớp tập huấn cấp tại Đà Nẵng, từ ngày 08/10 đến hết ngày 09/10/2015) Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng năm 2015 Bộ GD-ĐT việc hướng dẫn triển khai mô hình trường học Việt Nam cấp THCS Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng năm 2015 Bộ GD-ĐT việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học Công văn số: 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 4/12/2015 Bộ Giáo dục V/v đánh giá kết bước đầu triển khai mô hình trường học cấp THCS và lưu ý trình triển khai Trang Website http://truonghocketnoi.edu.vn Bộ sách hướng dẫn lớp cấp THCS theo mô hình trường học 32 PHỤ LỤC 2: Một số hình ảnh Hình ảnh Trang trí lớp học VNEN 33 Hình ảnh Hoạt động, Học tập Học sinh 34 Hình ảnh chuyên đề VNEN cấp tỉnh tại THCS Trường Yên PHỤ LỤC 3: BÀI KIỂM TRA TEST KHẢO SÁT HỌC SINH HỌC TẬP THEO 35 MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (Nhà trường tiến hành khảo sát em học tháng) Câu 1: Em thích học môn học ? Văn KHTN Toán KHXH Anh Tin học Công nghệ HĐGD Giáo dục công dân Câu 2: Học môn em thấy vui ? Văn Công nghệ Toán Giáo dục công dân Anh Tin học KHTN HĐGD KHXH Câu 3: Học môn em hiểu ? Văn Công nghệ Toán Giáo dục công dân Anh Tin học KHTN HĐGD KHXH Câu 4: Em học thêm môn nhà thày(cô giáo) ? Văn Anh Toán Môn khác Câu 5: Em có hài lòng với bạn chủ tịch Hội đồng tự quản lớp em không ? Có Không Câu 6: Các ban lớp em hoạt động có tích cực không ? Có Không Câu 7: Em có hài lòng với bạn nhóm trưởng nhóm em không ? Có Không Câu 8: Em có thích học tập theo mô hình trường học không ? Có Không Câu : Em yêu thích học thày, cô giáo nào ? …………………………… Vì sao…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 10 : Em không thích học thày, cô giáo nào ? …………………… Vì sao………………………………………………………………… Bài kiểm tra Test đối với học sinh nhà trường (Sở GD-ĐT Ninh Bình kiểm tra đột xuất mô hình trường học đối với nhà trường tháng 4/2016) 36 37
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h , skkn một số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác QUẢN lý dạy học THEO mô h ,

Từ khóa liên quan