Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

22 1.9K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2017, 22:06

Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - Tuần 8: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: ÂM /U/, /Ư/ (Thiết kế trang 219) Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết làm tính cộng phạm vi 3, phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Làm BT 1, (dòng 1), Kĩ năng: HS có kĩ làm phép tính cộng trừ phạm vi 3, kĩ nêu toán, viết phép tính tương ứng với toán Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập sách giáo khoa, bảng phụ chép tập - HS : Bảng con, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS chơi trò chơi: - HS chơi, chữa bài: - HS chơi lớp, 1HS điều khiển 1+2=3 - học sinh nêu phép tính trừ sau gọi + = bạn trả lời Bạn trả lời + = quyền nêu phép tính trừ sau gọi - HS nhắc lại tên bạn khác Bạn không trả lời phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu:Rèn luyện lĩ biết làm tính cộng phạm vi 3, phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng Củng cố tính chất phép cộng Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách thực hiện: Giao nhiệm vụ làm tập 1, (dòng 1), GV quan sát, kiểm soát hoạt động HS cần Bài 1: GV nêu yêu cầu: Tính -Cho HS làm bảng con: - Hoạt động làm việc cá nhân 2 -Tính + + + + - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng con, HS làm bảng to 4 - Đặt số thẳng cột -Khi làm phép tính cột dọc em cần - HS lên bảng , lớp làm vào bảng lưu ý điều gì? - HS nhận xét cách đặt tính - GV nhận xét ,cho hs nhận xét,chốt tính chất cuả phép cộng: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi * Lưu ý: HS M1 cách đặt số thật thẳng cột HS M3, M4 nêu bước - HS giãn tiết đặt tính tính - HS nêu yêu cầu * Bài : Số ? ( dòng ) - GV hướng dẫn HS cách làm: Lấy cộng - HS lắng nghe - HS chơi trò chơi, chữa bài: = 2, điền vào  Tương tự cho HS +1 +2 chơi trò chơi: " Điền đúng, điền nhanh" - GV nhận xét , chữa +3 +2 4 * Lưu ý: HS cần nhẩm phép tính viết kết vào ô trống - HS nêu yêu cầu * Bài : - GV nêu yêu cầu: Tính - - HS thảo luận nhóm đôi , đại diện - GV đưa tranh, cho HS thảo luận nhóm nhóm nêu toán hướng dẫn HS nêu toán có phép - Bài toán: Nhóm thứ có tính: + + = ? thỏ, nhóm thứ có thỏ, thêm - Gv nêu lại toán thỏ Hỏi tất có thỏ? - GV: Nhóm thứ có thỏ, nhóm - Nhóm thứ có thỏ, nhóm thứ có thỏ, thêm thỏ thứ có thỏ, thêm thỏ Tất có thỏ Vậy tất có thỏ? - Phép tính cộng: + + = - Em làm phép tính để HS làm vở, chữa bài: thỏ? 1+1+2=4 - GV nhận xét, TD 2+1+1=4 - GV hướng dẫn HS cách tính phép tính: + + = 3: Lấy + = 2, lấy tiếp + - HS nêu cách tính - Hs làm vào vở, hs lên làm bảng to = 3, viết số sau dấu - HS đổi kiểm tra kết - Tương tự phép tính lại cho HS - HS nêu yêu cầu làm vở, chữa Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Kết luận: Với phép tính có số dấu ta có cách tính: Lấy số thứ cộng với số thứ hai, kết cộng với số thứ ba - HS nêu cách làm : Thực từ trái sang phải 1+1=2 2+1=3 - Vậy : + + = Bài tập phát triển lực HS: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền số - HS làm vào thích hợp vào ô trống: - GV gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vở, GV HS chữa - Cho HS nhận xét rút tính chất +1 +2 phép cộng phép tính : + = ; +3 = +1 +3 4 - GV chốt tính chất phép cộng Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - HS lắng nghe - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: Phép cộng phạm vi - Cùng người thân làm tập trang 48: Viết phép tính thích hợp - Nhận xét học -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU Kiến thức: Bước đầu biết cách thực tư đứng đứng đưa hai tay trước (hai tay đưa trước chưa thẳng) – Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi: " Đi qua đường lội" Kĩ năng: HS tập thành thạo động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng tham gia tốt trò chơi “ Đi qua đường lội” Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, tranh - ảnh, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG T PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC G Hoạt động khởi động: 6– – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số 8’ sức khỏe học sinhLớp trưởng tập trung lớp – – Phổ biến nội dung yêu cầu hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên học ngắn gọn, dể hiểu cho * * * * * * * * * hs nắm * * * * * * * * * – HS đứng chỗ vổ tay * * * * * * * * * hát * * * * * * * * * * – Giậm chân ….giậm GV Đứng lại …đứng – Từ đội hình HS di (Học sinh đếm theo nhịp1, ; 1, chuyển sole khởi động nhịp chân trái, nhịp chân phải) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động hình thành kiến 22 thức thực hành: – a/ Thành hàng dọc …… tập 24’ – Đội hình tập luyện hợp * * * * * * * – Nhìn trước * * * * * * * …………….Thẳng Thôi GV  Nhận xét – GV wan sát sửa sai HS – Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng (4 tổ thi lúc)  Nhận xét – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa sai HS  Nhận xét – Ôn: Dàn hàng, dồn hàng Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 – GV nêu tên đ Tác sau vừa làm mẫu vừa giải thích động tác HS wan sát tập theo b Tư đứng * * * * * * * * * * * * * * GV – GV wan sát nhắc nhở, sửa sai HS – Đội c Đứng đưa hai tay trước  Nhận xét c Trò chơi: Trò chơi: “Đi qua đường lội ” – GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm gọi -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua Hoạt động tiếp nối: 6– 8’ – Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả – Thả lỏng: HS thường theo lỏng nhịp hát * * * * * * * * * – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết * * * * * * * * * điểm tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm * * * * * * * * * * chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học GV sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017 Hát nhạc: ( GV chuyên) Tiếng việt: TIẾT 3, 4: ÂM /V/ ( Thiết kế trang 222) -Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : 1-Kiến thức: Thuộc bảng cộng phạm vi 5, biết làm tính cộng số phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Làm BT 1, 2, 4( câu a) Kĩ năng:HS có kĩ làm phép tính cộng trừ phạm vi 3, kĩ nêu toán, viết phép tính tương ứng với toán Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, PP thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập câu a - HS : Bảng con, vở; que tính, hình vuông, hình tam giác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS chơi trò chơi: - HS chơi, chữa bài: - HS chơi lớp, 1HS điều khiển 1+2=3 - học sinh nêu phép tính trừ sau gọi + = bạn trả lời Bạn trả lời + = quyền nêu phép tính trừ sau gọi - HS nhắc lại tên bạn khác Bạn không trả lời phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập học thuộc bảng cộng phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng *Cách tiến hành: Lập phép cộng : + = - Lấy cho cô que tính - HS thực hành nhóm đôi - Cô có que tính - HS lấy que tính - Lấy thêm que tính ?4 que tính thêm que tính Hỏi có tất - Hs lấy thêm que tính que tính ? - que tính thêm que tính que - Vậy thêm ? tính - Ta viết phép tính sau: + = thêm - Gọi Hs đọc lại phép tính - HS đọc cá nhân, nhóm, đồng - Các phép tính sau thực tương tự - HS thực tương tự hình tam - Lập bảng : giác , hình vuông 4+1=5 2+3=5 1+4=5 3+2=5 * Luyện đọc nhớ - củng cố - Đọc cá nhân, nhóm, đồng - Giáo viên xoá dần kết số: - Nêu câu hỏi củng cố : 5=1+4 = cộng ? 5=2+3 = cộng ? 4+1=5 Mấy cộng ? * Mối quan hệ phép tính cộng - Nhận xét kết phép tính ? 4+1=1+4=5 - Nhận xét vị trí số phép 2+3=3+2=5 tính * Kết luận: Khi đổi chỗ số - Học sinh nêu lại cá nhân, đồng phép cộng kết không thay đổi - HS giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu: Thuộc bảng cộng phạm vi 5, biết làm tính cộng số phạm vi * Cách thực hiện: + Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu -Tính - Cho HS nêu miệng kết - HS nêu yêu cầu - Nhận xét: + =5 +2 = số, - HS nhẩm, làm vở, HS làm bảng to kết phép tính + = + =5 + = 4 + =5 - Gv chốt tính chất phép cộng +2 = + = + = + =4 - Lưu ý: Với HS M1, M2 không thuộc - HS khác nhận xét bảng cộng GV cần cho HS dùng que tính để tính phép tính điền kết Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 vào sau dấu + Bài : Tính : - Cho HS làm bảng - HS nêu yêu cầu - HS lên bảng , lớp làm bảng con: - GV nhận xét 2 * Lưu ý : Ở tập GV cần quan tâm + + + đến đối tượng HS hạn chế kĩ 5 đặt tính, viết số thật thẳng cột HS - HS nhận xét vị trí số, kết M3, M4 phải nêu cách đặt tính cột phép tính để rút tính chất phép dọc gồm có bước: bước đặt tính, bước cộng tính kết - HS nhắc lại + Bài : Viết phép tính thích hợp - HS nêu lại yêu cầu - Cho HS quan sát tranh 4, nêu - Bài toán: Có hươu, thêm toán, tìm hiểu toán viết phép tính hươu Hỏi tất có hươu? tương ứng vào - a/ Phép tính: + = - Cho nêu toán cách khác nêu 1+4=5 phép tính tương ứng - Nhận xét tính chất phép cộng * Kết luận: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV gọi HS nêu yêu cầu: - HS nêu yêu cầu làm, chữa bài: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV HS chữa + = 5 = +1 + = 5 + + - Cho HS nhận xét rút tính chất + = 5= + + = 5 = + phép cộng phép tính : + = ; +4=5 - GV chốt tính chất phép cộng Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: Phép cộng phạm vi - Cùng người thân làm tập 4b trang 49 - Nhận xét học -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức GIA ĐÌNH EM (T2) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Học sinh hiểu : Trẻ em trai,con gái có quyền có gia đình , có cha mẹ , cha mẹ yêu thương chăm sóc tốt - Gia đình có hai con,con trai hay gái - Trẻ em có bổn phận lễ phép lời ông bà cha mẹ anh chị Kĩ năng: - Học sinh biết : Yêu quý gia đình Yêu thương , kính trọng , lễ phép với ông bà cha mẹ *Biết chia sẻ cảm thông với bạn bè thiệt thòi không sống gia đình Thái độ: - Quý trọng bạn biết lễ phép , lời ông bà cha mẹ *Giáo dục HS kĩ sống: - Kĩ giới thiệu người thân gia đình - Kĩ giao tiếp, ứng xử với người gia đình - Kĩ định giải vấn đề để thể lòng kính yêu ông bà, cha mẹ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi Đồ dùng dạy học: - Đồ dùng hoá trang đơn giản chơi đóng vai IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT 2: Thực hành – Luyện tập 10’ 1.Hoạt động : Trò chơi *Mục tiêu : Học sinh hiểu : Có gia đình niềm hạnh phúc lớn em * Cách thực hiện: - Cho học sinh chơi lần - Cho học sinh sân xếp thành vòng tròn Giáo viên hướng dẫn học sinh trò chơi “ Đổi nhà” + em tụ lại nhóm : em làm mái nhà , em đứng ( tượng trưng cho gia đình ) + Khi quản trò hô ‘ Đổi nhà ’ người đứng phải chạy tìm nhà khác Lúc người quản trò chạy vào nhà Em chậm chân bị nhà, phải làm người quản trò hô tiếp - Cho học sinh vào lớp Giáo viên hỏi : + Em cảm thấy có mái nhà ? + Em mái nhà ? - Sung sướng , hạnh phúc - Sợ , bơ vơ , lạnh lẽo , buồn * Giáo viên kết luận : Gia đình nơi em cha mẹ người gia đình che chở , yêu thương , chăm sóc, nuôi dưỡng , dạy bảo em thành người 2.Hoạt động : Tiểu phẩm “ Chuyện Bạn Long ” *Mục tiêu:Hiểu tai hại lời cha mẹ 10’ * Cách thực hiện: - Giáo viên đọc nội dung truyện “ Mẹ Long chuẩn bị làm , dặn Long nhà học trông nhà Long học bạn đến rủ đá bóng , Long lưỡng lự lát đồng ý chơi Tên GV Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi 10 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 với bạn - Cho học sinh thảo luận sau xem tiểu phẩm - Hoạt động thảo luận nhóm đôi: - Hs phân vai : Long , mẹ Long , bạn Long - Hs lên đóng vai trước lớp Em có nhận xét việc làm - Hoạt động cá nhân: Long ? - Không lời mẹ dặn Điều xảy bạn Long không lời mẹ dặn ? - Bài chưa học xong, ngày mai lên lớp bị điểm Bỏ nhà chơi * Giáo viên tổng kết nội dung : Học sinh nhà bị trộm, thân bị phải biết lời cha mẹ tai nạn đường chơi Hoạt động : Học sinh tự liên hệ *Mục tiêu : Học sinh biết tự liên hệ thân để tự điều chỉnh : 10’ - Giáo viên đặt câu hỏi : - Hoạt động cá nhân: + Sống gia đình em cha mẹ quan tâm ? - Học sinh tự suy nghĩ trả lời + Em làm để cha mẹ vui lòng ? + Giáo viên khen em biết lễ phép lời cha mẹ nhắc nhở lớp học tập bạn * Kết luận chung : Trẻ em có quyền có gia đình , sống cha mẹ , cha mẹ yêu thương che chở , chăm sóc nuôi dưỡng , dạy bảo - Cần cảm thông chia sẻ với bạn thiệt thòi , không sống gia đình 4.Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Nhận xét tiết học , tuyên dương HS hoạt động tốt - Dặn học sinh ôn lại chuẩn bị hôm sau - Thực điều học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 11 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: ÂM /X/ ( Thiết kế trang 225) Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố về bảng cộng Tập biểu thị tình tranh hai phép tính Củng cố làm tính cộng phạm vi - Làm 1, 2, 3( dòng 1), Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính toán bảng cộng tốt Thái độ:Hăng say học tập môn toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập sách giáo khoa, bảng phụ chép tập Phiếu học tập: 36 tờ Điền số vào chỗ chấm: + = + = = + 3 + = + = = + -HS : Bảng con, III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV 12 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách chơi: GV cho HS chơi trò chơi: - HS chơi, chữa bài: - HS chơi lớp, 1HS điều khiển 1+4=5 - học sinh nêu phép tính trừ sau gọi + = bạn trả lời Bạn trả lời + = quyền nêu phép tính trừ sau gọi - HS nhắc lại tên bạn khác Bạn không trả lời phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu: Thuộc bảng cộng phạm vi 5, biết làm tính cộng số phạm vi * Cách thực hiện: Giáo viên giáo nhiệm vụ cho HS làm tập: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - Tính hàng ngang - Cho HS thảo luận nhóm đôi - HS thảo luận cặp đôi đại diện nhóm - Yêu cầu HS làm miệng chia sẻ kết trước lớp - Gọi HS chữa - HS khác theo dõi, nhận xét bạn - Từ phép tính: 2+3= 3+2 em có - Khi đổi số phép cộng kết nhận xét gì? không thay đổi Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Tính cột dọc - Yêu cầu HS làm vào bảng con, - HS làm bài, chữa bài: chữa + + + + + - Lưu ý: GV quan sát giúp đỡ HS 3 hạn chế ý đặt tính cho thẳng 4 5 cột Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu, sau - HS nêu yêu cầu: Tính(dòng 1) nêu cách làm - HS nêu cách làm: - Cho HS chơi trò chơi: " Điền - + + =, em lấy + = 3, + = đúng, điền nhanh" - HS chơi chữa bài: - GV HS nhận xét, chữa * Kết luận: Với phép tính có số dấu ta có cách tính: Lấy số thứ cộng với số thứ hai, kết cộng với số thứ ba Tên GV 2+1+1=4 3+1+1=5 1+2+2=5 - HS nêu lại cách làm cá nhân, nhóm, ĐT 13 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 5:- Gọi HS nêu yêu cầu: - Viết phép tính thích hợp? - GV cho HS thảo luận nhóm -Có chó thêm chó Hỏi có tất - Gọi HS nhìn tranh chia sẻ đề toán chó? trước lớp - Viết phép tính thích hợp? -3+2=5 - Em có đề toán khác? Có chó thêm chó Hỏi có tất chó? - Viết phép tính thích hợp với đề toán bạn? -2+3=5 Gọi HS chữa - Theo dõi, nhận xét bạn - Phần b) tương tự 1+4=5 4+1=5 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền - HS nêu yêu cầu dấu >, + + 3= + + 1< 4 Kết luận : số cộng với hay - HS nhắc lại cộng số số - HS giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu: : Biết kết phép cộng số với Biết số cộng với o số * Cách thực hiện: - Giao nhiệm vụ HS làm tập: - HS nêu yêu cầu * Bài : Tính - HS nêu miệng kết + = + = 0 + =2 + = - HS nhận xét + =1 + =- + = + =4 - GV nhận xét * Kết luận: Khi đổi chỗ số - HS nhắc lại cá nhân, nhóm, ĐT phép cộng kết không thay đổi + Bài : Tính : - HS nêu yêu cầu Tên GV 18 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - HS lên bảng , lớp làm bảng con: - GV nhận xét +1 +0 +2 * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS hạn chế kĩ đặt tính, - HS nhắc lạicách đặt tính cách viết số thật thẳng cột tính - Cho HS làm bảng * Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng, điền nhanh" - GV HS nhận xét, chữa - Cho HS nhận xét : + = + = * Kết luận: Bất kì số cộng với hay cộng số số - HS nêu yêu cầu - HS chơi trò chơi, chữa bài: 1+0=1 1+1=2 2+2=4 0+3=3 2+0=2 0+0=0 - HS nhắc lại cá nhân, ĐT Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS nêu lại yêu cầu + Bài tập: Viết phép tính thích hợp - Bài toán: Có táo, thêm Hỏi - Cho HS quan sát tranh trang 51, tất có táo? nêu toán, tìm hiểu toán viết - a/ Phép tính: + = phép tính tương ứng vào 2+3=5 - Cho nêu toán cách khác nêu phép tính tương ứng - Nhận xét tính chất phép cộng Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: Luyện tập - Cùng người thân làm tập 4b trang 51 - Nhận xét học -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thủ công Tên GV 19 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 XÉ DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN ( TIẾT 1) I.MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình đơn giản giấy nháp - Xé, dán hình tán cây, thân Đường xé bị cưa hình dán tương đối phẳng, cân đối - HS khéo tay xé, dán hình đơn giản Đường xé cưa Hình dán phẳng, cân đối Có thể xé thêm hình đơn giản có kích thước, hình dạng, màu sắc khác Kĩ năng: Giúp em rèn luyện đôi tay khéo léo Giúp em xé cưa, dán đặt hình cân đối 3.Thái độ: Yêu thích môn học, chịu khó II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV : Bài mẫu xé dán hình cam Giấy màu da cam, xanh cây, hồ, giấy nền, khăn lau tay - HS : Giấy nháp trắng có ô li, dụng cụ học thủ công I HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động khởi động: ( ') - Cho HS hát bài: “ Lí xanh” - GV giới thiệu vào bài, ghi tên lên bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15'): Hướng dẫn xé, dán hình đơn giản * Mục tiêu : Học sinh biết cách xé phần hình biết cách dán * Cách tiến hành: - Cho học sinh quan sát mẫu Hỏi : Các có hình dáng khác nào? Cây có phận nào? Thân có màu gì? Tán có màu gì? - Giáo viên hướng dẫn làm mẫu a) Xé tán tròn : Lấy giấy màu xanh cây.Đếm ô đánh dấu vẽ xé hình vuông cạnh ô.từ hình vuông xé góc chỉnh sửa cho giống hình tán b) Xé tán dài : Tương tự tán tròn hình chữ nhật 8x5 ô Tên GV 20 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS hát - HS nhắc lại đầu - Học sinh quan sát,trả lời - HS quan sát trả lời câu hỏi Học sinh quan sát kĩ, lắng nghe ghi nhớ Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 c) Xé hình thân : Lấy giấy màu nâu,vẽ xé hình chữ nhật 6x1 ô,xé tiếp hình chữ nhật khác cạnh 4x1 ô d) Hướng dẫn dán hình : Giáo viên làm thao tác bôi hồ dán ghép hình thân Học sinh quan sát hình dán cây, tán lá,thân ngắn với tán tròn, thân xong dài với tán dài Hoạt động thực hành luyện tập: ( 15') * Mục tiêu : Học sinh thực hành giấy nháp xé, dán hình đơn giản * Cách tiến hành: HS thực hành giấy trắng có dòng kẻ ô li - Giáo viên hướng dẫn cách xé cho số em làm chậm - Học sinh lấy giấy nháp đếm ô xé phận - HS thực hành giấy trắng có dòng kẻ ô li .Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS dán hình giấy nháp - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập,việc chuẩn bị học sinh , vệ sinh - Về nhà người thân tập xé, dán lại hình đơn giản - Chuẩn bị giấy màu,vở tuần thực hành dán vào ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Ngày 16/ 10/ 2017 Tên GV 21 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Tên GV 22 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi ... cộng với số thứ ba Tên GV 2 +1+ 1=4 3 +1+ 1=5 1+ 2+2=5 - HS nêu lại cách làm cá nhân, nhóm, ĐT 13 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 20 18 ... ngày 19 tháng 10 năm 2 017 Tiếng Việt TIẾT 7, 8: ÂM /Y/ ( Thiết kế trang 229) Tên GV 16 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 20 18 . .. Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 20 18 Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2 017 Hát

Hình ảnh liên quan

– Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. - Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • *Mục tiêu : Học sinh biết tự liên hệ bản thân để tự điều chỉnh mình :

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan