0

Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 3,165 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2017, 21:14

Giáo án lớp TUẦN Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG I MỤC TIÊU: A Tập đọc: Kiến thức: Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Không chơi bóng lòng đường dễ gây tai nạn Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung cộng đồng ( Trả lời câu hỏi SGK) 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc thành tiếng : + Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật + Chú ý từ ngữ : dẫn bóng, ngần ngừ, khung thành, sững lại, nóng, lảo đảo, khuỵu gối, xuýt xoa, xịch tới… - Rèn kỹ đọc hiểu : + Hiểu nghĩa từ ngữ bài: cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối phương 3.Thái độ: Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung cộng đồng B Kể chuyện: 1.Kiến thức: HS biết kể đoạn câu chuyện HS M3+ M4 kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ nói : -Rèn kỹ nghe: Chú ý nghe bạn kể NX lời kể bạn II CHUẨN BỊ Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp, PP sắm vai Đồ dùng: +GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ +HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tập đọc : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát tập thể : - Đọc thuộc lòng đoạn : Nhớ lại buổi đầu học ( HS ) trả lời câu hỏi với ND đoạn vừa đọc -> GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: sững lại, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ nóng, lảo đảo, khuỵu gối, xuýt xoa, khó xịch tới… - HS đọc phần giải SGK * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Hoàng, Ninh - Nhận xét cách đọc phát âm HS - GV hướng dẫn số câu: * Đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn + Thật quắt - Đọc cá nhân + Ông ơi…//cụ ơi…!//Cháu xin lỗi cụ - Chú ý đoạn 3( sgk T55) * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn: Hoa, Bình *GVKL: Đọc câu cảm, câu gọi: + Thật quắt (giọng bực bội) + Ông ơi…//cụ ơi…!//Cháu xin lỗi cụ (lời gọi ngắt quãng, cảm động) - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc * Đọc đoạn nhóm -Vài nhóm thi đọc - Lớp bình xét -1HS (M3) đọc * HS đọc lại toàn truyện *GV nhận xét Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: + GV cho đọc đoạn - Các bạn nhỏ chơi bóng đâu ? - Vì trận bóng phải tạm dừng lần đầu ? + GV cho đọc đoạn - Chuyện khiến trận bóng phải dừng + HS đọc đọc 1( Thảo luận cặp đôi) - Chơi bóng lòng đường - Vì Long mải đá bóng tông phải xe gắn máy … + HS đọc đọc - Quang sút bóng vào đầu cụ già … Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 hẳn ? - Thái độ bạn tai nạn sảy ? + GV cho đọc đoạn - Tìm chi tiết cho thấy Quang ân hận gây tai nạn ? - Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy + HS đọc đọc - Quang sợ tái người, Quang thấy lưng còng ông cụ giống ông nội - Câu chuyện muốn nói với em điều ? - HS nêu theo ý hiểu * GV chốt lại : Các em không - HS ý nghe chơi bóng lòng đường gây nạn… Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn * Cách tiến hành: - GV HD HS đọc lại đoạn -1 HS đọc lại -1 vài HS thi đọc diễn cảm đoạn -1 vài tốp HS phân vai thi đọc toàn truyện -> GV lớp bình chọn nhóm đọc -> Lớp nhận xét bình chọn hay -> GV nhận xét Kể chuyện: Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa * Cách tiến hành: *.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập - Câu chuyện vốn kể theo lời - Người dẫn chuyện ? - Có thể kể lại đoạn câu - Kể đoạn 1: Theo lời Quang, Vũ, Long chuyện theo lời nhận vật bác lái xe máy ? - Đoạn : theo lời Quang, Vũ, Long , cụ già, bác đứng tuổi - Đoạn : Theo lời Quang, ông cụ , bác đừng tuổi, bác xích lô - GV nhắc HS thực yêu cầu kiểu tập "Dựng lại câu chuyện " a.GV YC HS suy nghĩ kể chuyện - GV gọi HS kể mẫu - HS (M4) kể mẫu đoạn - Cả lớp nghe - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm2 Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M3+M4 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn - HS (nhóm 2) kể trước lớp - Các nhóm khác bổ sung - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Các nhóm theo dõi, nhận xét -3 HS thi kể chuyện - Gọi HS kể câu chuyện (HS M3+ M4 kể lại đoạn câu - > Lớp bình chọn người kể hay chuyện theo lời nhân vật: Chi, Duy Anh, Hoan) - Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay Hoạt động nối tiếp: ( phút - Em có nhận xét nhân vật Quang ? - GV nhắc HS lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: TOÁN: BẢNG NHÂN I.MỤC TIÊU: Giúp HS : 1.Kiến thức: Bước đầu học thuộc bảng nhân - Áp dụng bảng nhân để giải toán có lời văn phép tính nhân - BT cần làm: Bài 1, 2, 2.Kĩ năng: Rèn kĩ biết nhẩm đếm thêm 3.Thái độ: Yêu thích Toán học, vận dụng tính toán sống II II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Rèn luyện tư sáng tạo; Thực hành – Luyện tập; Trò chơi Đồ dùng:- 10 bài, bìa có gắn hình tròn - Bảng phụ viết sẵn bảng nhân ( không ghi kết ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - HS lên bảng làm tập VBT ( trang 30 ) - Trò chơi: “ Bẫy số bẩy” - GV nhận xét, kết nối nội dung học Hoạt động hình thành kiến kiến mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: Bước đầu học thuộc bảng nhân * Cách tiến hành: Việc 1: Thành lập bảng nhân * HS lập nhớ bảng nhân - GV gắn bìa hình tròn lên bảng hỏi : Có hình tròn ? - Có hình tròn - Hình tròn lấy lần ? - lấy lần -> lấy lần nên ta lập phép tính nhận x -> GV ghi bảng - Vài HS đọc x = phép nhân - GV gắn tiếp bìa lên bảng - HS quan sát + Có bìa bìa có hình - hình tròn lấy lần tròn Vậy bìa lấy lần ? -Vậy lấy lần ? - lấy lần + Hãy lập phép tính tương ứng với lấy lần ? - Đó phép tính x - nhân ? - nhân 14 - Vì em biết nhân 14 ? -> Vì x = + = 14 nên x = 14 - GV viết lên bảng phép nhân x = - Vài HS đọc 14 - GV HD phân tích phép tính x tương tự + Bạn tìm kết phép tính x = ? - HS nêu : x = + 7+ 7+ = 28 x = 21 + ( x ) = x3+7 - Yêu cầu HS tìm kết phép tính - HS nêu nhân lại Lưu ý HS: Lan, Tuấn, Thái Anh + GV chốt kiến thức: bảng nhân 7, - GV yêu cầu HS đọc bảng nhân vừa - Lớp đọc – lần lập - HS tự học thuộc bảng nhân - GV xoá dần bảng nhân cho HS đọc thuộc lòng - HS đọc thuộc lòng Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - GV tổ chức thi đọc thuộc lòng - HS thi đọc thuộc lòng 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: Củng cố, áp dụng bảng nhân để giải toán có lời văn phép tính nhân BT cần làm: Bài 1, 2, * Cách tiến hành: a) Bài 1: Củng cố cho HS bảng nhân - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào SGK – HS lên bảng làm -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi - HS chơi trò chơi -> nêu kết Chuyền điện - GV nêu cách chơi, luật chơi cho HS x = 21 x = 56 x = 14 chơi trò chơi Chuyền điện x = 35 x = 42 x 10 = 70 x = 49 x = 28 x = 63 -> GV HS tổng kết trò chơi b Bài : Củng cố tuần lễ có liên quan đến bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV HD HS làm vào - HS phân tích toán -> giải vào Bài giải : Chú ý đối tượng HS hạn chế: Trí, Thái tuần lễ có số ngày : Sơn, Thức x = 28 (ngày ) Đáp số : 28 ngày -> GV nhận xét sửa sai cho HS c Bài : Củng cố cho HS cách đếm thêm - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - HS đếm thêm -> nêu miệng - HS làm vào Sgk -> đọc - Vài HS đọc làm -> GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Gọi Hs đọc lại bảng nhân - Về nhà đọc chuân bị sau * Đánh giá tiết học Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (TIẾT 1) Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức HS hiểu: Trẻ em có quyền sống với gia đình, có quyền cha mẹ quan tâm , chăm sóc ; Trẻ em không nơi lương tựa có quyền Nhà nước người hỗ trợ, giúp đỡ - Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em gia đình 2.Kĩ năng: Kể quan tâm, yêu quý, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình sống ngày việc làm cụ thể 3.Thái độ: yêu quý, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình II II.CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP đàm thoại; Thảo luận nhóm; PP dạy học theo tình 2.Đồ dùng:: - Phiếu học tập; Giấy trắng, bút màu III III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động (3 phút): - GV bắt nhịp cho HS hát : Cả nhà thương - GV hỏi : Bài hát nói lên điều ? - GV giới thiệu ghi đầu Hoạt động trò Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) * Mục tiêu : HS cảm nhận tình cảm quan tâm, chăm sóc mà người gia đình dành cho em, hiểu giá trị quyền sống với gia đình, bố mẹ quan tâm chăm sóc * Cách tiến hành : +Việc 1: Kể quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ dành cho - GV nêu yêu cầu : Hãy nhớ lại kể cho bạn nhóm nghe việc ông bà, bố mẹ yêu thương, quan tâm chăm sóc nào? + Em nghĩ tình cảm chăm sóc mà người gia đình dành cho em ? + Em suy nghĩ bạn nhỏ thiệt thòi Phải sống thiếu tình cảm chăm sóc cha mẹ ? Giáo viên: - HS thảo luận theo nhóm - Một số nhóm kể - Lớp nhận xét - HS trả lời - HS trả lời Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 * Kết luận : Mỗi người có gia đình ông bà, cha mẹ, anh chị em thương yêu, quan tâm, chăm sóc Đó quyền mà trẻ em hưởng +Việc 2: Kể chuyện bó hoa đẹp * Mục tiêu : HS biết bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em * Tiến hành : - GV kể chuyện : Bó hoa đẹp -HS ý nghe + Chị em Ly làm nhân ngày sinh -> Tặng mẹ bó hoa nhật mẹ ? + Vì mẹ Ly lại nói bó hoa mà -> Chị em Ly nhớ ngày sinh nhật mẹ chị em Ly tặng mẹ bó hoa đẹp ? - Đại diện nhóm nêu kết thảo luận ( HS cần giúp đỡ nhóm: Hà, Bảo, - Cả lớp trao đổi, bổ xung Nam, Thúy, ) - HS nêu kết luận * Kết luận : Con cháu phải có bổn phận - Nhiều HS nhắc lại với ông bà, cha mẹ người thân ? 3.Hoạt động thực hành (5 phút): Đánh giá hành vi * Mục tiêu : HS biết đồng tình với hành vi, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em * Tiến hành -GV chia nhóm giao việc cho - HS nhận phiếu nhóm yêu cầu nhóm thảo luận - HS thảo luận nhóm cách ứng xử bạn - Đại diện nhóm trình bày (Chia sẻ nhóm Đoàn Kết, nhóm Sóng - Cả lớp trao đổi thảo luận Biển) * GV kết luận : Việc làm bạn tình a, c, d thể tình thương yêu quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ Việc làm bạn tình b, d chưa quan tâm đến bà, đến em nhỏ 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Về nhà sưu tầm tranh, ảnh, thơ, hát …về tình cảm gia đình, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình - Vẽ giấy quà mà em muốn tặng ông, bà, cha mẹ, nhân ngày sinh nhật Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC: BẬN I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Hiểu nội dung: Mọi người, vật em bé bạn rộn làm công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào đời ( Trả lời CH 1,2,3) Học thuộc số câu thơ 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc thành tiếng : + Bước đầu biết đọc thơ với giọng vui, sôi +Chú ý từ ngữ : lịch, làm lửa, cấy lúa, thổi nấu … - Rèn kỹ đọc hiểu : + Hiểu nghĩa từ ngữ : Sông Hồng, vào mùa, đánh thù, 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu quý trân trọng việc làm người II.CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ Đồ dùng: Tranh minh hoạ tập đọc SGk III CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát bài: Chị Ong Nâu em bé - 2HS đọc lại câu chuyện: Trận bóng lòng đường, nêu lại ý nghĩa câu chuyện -Giới thiệu Hoạt động luyện đọc: ( 12 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe - GV hướng dẫn cách đọc b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc dòng thơ - Mỗi HS nối tiếp đọc dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: lịch, làm lửa, Giáo viên: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 cấy lúa, thổi nấu - Đọc khổ thơ trước lớp - HS nối tiếp đọc (HD câu thơ cho HS: Mai, Đại, Trinh) Trời thu/ bận xanh/ Sông Hồng /bận chảy/ Cái xe/ bận chảy/ Lịch bận /tính ngày/ -GV gợi ý cho HS hiểu nghĩa:Sông - HS giải nghĩa từ Hồng, vào mùa, đánh thù *GV lưu ý giọng đọc bài: giọng nhẹ nhàng, vui, khẩn trương, thể bận rộn vật, người - Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc theo nhóm + Gọi nhóm thi đọc khổ thơ - nhóm tiếp nối đọc khổ thơ + Theo dõi HS đọc theo nhóm để chỉnh sửa riêng cho nhóm Lưu ý giọng đọc nhóm Rồng Đỏ Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi *Cách tiến hành +GV yêu cầu - Mọi vật, người xung quanh bé bận Những việc ? + Đọc thầm khổ 1+2 - Trời thu, bận xanh, xe bận chạy , mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu … - Bé bận bú, bận ngủ, bận chơi - Bé bận việc ? * GV nói : Bé bú mẹ, ngủ ngoan, tập khóc GV lưu ý HS :Cười … em bận rộn với công việc - HS ý nghe + HS đọc đoạn - Vì người, vật bận mà vui - HS nêu theo ý hiểu VD : việc có ích mang lại niềm vui … - Em có bận không ? Em thường bận rộn với công việc ? - HS tự liên hệ -Với công việc bận rộn em thấy nào? Hoạt động học thuộc lòng thơ phút) * Mục tiêu: HS học thuộc lòng khổ thơ, thơ * Cách tiến hành: - GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe Giáo viên: 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Hoạt động làm tập tả: ( phút) * Mục tiêu: Làm tập, điền tiếng có vần en/oen (BT2) Làm BT 3a * Cách tiến hành: Bài 2: Đưa (treo) bảng phụ - Đọc y/c - Đọc mẫu kết hợp HD gạch chân từ khó nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen - HS lên bảng làm, lớp nhận xét, HS rỉ, hèn nhát đọc thành tiếng làm (Đối tượng HS cần quan tâm: M1, M2: - Làm Lan, Minh, Thúy) -GV nhận xét Bài 3: Cho HS làm 3a - Đọc yêu cầu, làm - Thi giải nhanh bảng (2 em), đọc kết Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Giao nhiệm vụ - VN ôn bài, chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: TOÁN: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết thực gấp số lên nhiều lần vận dụng vào giải toán - BT cần làm: Bài (cột 1,2), Bài 2( cột 1,2,3), 3, Bài (a,b) 2.Kĩ năng: - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có chữ số 3.Thái độ: Tính toán cẩn thận Giáo dục học sinh lòng say mê học toán II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Phương pháp: Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo Đồ dùng - GV: SGK, - HS: vở, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động (3 phút): -Hát bài: Năm cánh vui - HS thực YC sau: + Số cho 3, số cần tìm nhiều số cho đơn vị? + Số cho 3, số cần tìm gấp lần số cho đơn vị? -Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu:.- Biết thực gấp số lên nhiều lần vận dụng vào giải toán - BT cần làm: Bài (cột 1,2), Bài 2( cột 1,2,3), 3, Bài (a,b) *Cách tiến hành: Bài 1( cột 1,2 ): Giáo viên: 27 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 -Yêu cầu HS nêu cách thực gấp số -Gọi HS lên bảng làm, lên nhiều lần gấp lần = 40 -GV thực mẫu: gấp lần = 24 gấp lần = 42 ( ) - Muốn gấp số lên nhiều lầnta làm - ta lấy số nhân với số lần nào? - Nhắc lại ( HS cần giúp đỡ: Quý, Lan, Ninh) *GVKL: Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Bài 2( cột 1,2,3 ): Yêu cầu HS tự làm -Chữa ( HS cần giúp đỡ: Tài, Lan, Minh) - Đọc yêu cầu -3 HS lên bảng làm, lớp làm 12 12 35 X x x 72 84 210 Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Đọc yêu cầu, làm Yêu cầu HS xác định dạng toán sau tự - Đọc yêu cầu, tự làm vào vẽ sơ đồ giải -1 HS lên bảng làm ( HS cần giúp đỡ M1, M2: Liên, Lan , Bài giải Ninh) Số bạn nữ tập múa là: x = 18 ( bạn) -GV chữa Đ/S: 18 bạn nữ Bài ( a, b ) Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB - Đọc yêu cầu dài 6cm -1 HS nêu cách vẽ trước lớp Lớp vẽ -Yêu cầu HS đọc phần b vào -Muốn vẽ đoạn thẳng CD -HS giải phải biết điều gì? -Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi đoạn -Hãy tính độ dài đoạn thẳng CD thẳng AB -Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng CD -Biết dộ dài đoạn thẳng CD -Độ dài đoạn thẳng CD là: ( HS cần giúp đỡ vẽ đoạn thẳng: Thúy, 6x2=12(cm) Lan , Ninh, bảo Nam) -Vẽ đoạn thẳng dài 12 cm, đặt tên CD HĐ tiếp nối: (2 phút) - Dặn dò: HS nhà luyện tập thêm; chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học -Dặn dò HS Giáo viên: 28 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Điều chỉnh: TẬP LÀM VĂN: NGHE KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nghe kể lại nội dung câu chuyện: Không nỡ nhìn.( BT ) Kĩ năng: Rèn kỹ nghe, nói 3.Thái độ: II/ CHUẨN BỊ: Phương pháp: Luyện tập thực hành; Thảo luận nhóm Đồ dùng: - GV: Tranh sgk trang 61; bảng phụ - HS: ghi, sgk III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát bài: Gà gáy - Trả nhận xét tập làm văn: Kể lại buổi đầu em học - Giới thiệu Nhận xét Hoạt động thực hành: ( 30 phút) *Mục tiêu: Nghe kể lại nội dung câu chuyện “ Không nỡ nhìn” * Cách tiến hành: Kể lại câu chuyện: Nhắc lại - GV kể lần -Nghe kết hợp QS tranh +Anh niên làm tuyến xe -Anh ngồi, tay ôm lấy mặt buýt? +Bà cụ ngồi bên cạnh anh nói gì? -…cháu nhức đầu à? +Anh trả lời nào? - Anh nói nhỏ: Không Cháu không nỡ ngồi nhìn phụ nữ cụ già phải đứng Giáo viên: 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - GV kể lại câu chuyện lần - Nghe, - Gọi HS kể - -2 HS kể mẫu, lớp nhận xét -Làm việc theo cặp - HS kể cho nghe ( Nhóm HS cần giúp đỡ: Thảo- Hoàng, Đạt Thúy) -Tổ chức HS thi kể - Một số Hs kể trước lớp -Lớp nhận xét chọn bạn kể hay -Em có nhận xét anh niên - HS trả lời theo nhiều ý: truyện trên? + Anh niên ngốc, không hiểu không muốn nhìn phải nhường chỗ + Anh niên ích kỉ, không muốn nhường chỗ cho người khác, lại giả vờ lịch GV tóm tắt truyện Liên hệ: Nhắc HS cần có nếp sống -Lắng nghe, ghi nhớ thực cho tốt văn minh nơi công cộng: Bạn trai phải biết nhường chỗ cho bạn gái, nam giới phải biết nhường chỗ cho người già yếu Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học -Về nhà kể lại chuyện cho gia đình nghe chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: THỂ DỤC: TRÒ CHƠI : ĐỨNG NGỒI THEO HIỆU LỆNH I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Tiếp tục ôn tập hợp theo hàng ngang, dóng hàng Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác Giáo viên: 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - Ôn động tác chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết thực động tác mức - Chơi trò chơi " Đứng ngồi theo hiệu lệnh " Yêu cầu biết cách chơi biết chơi luật 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tập hợp hàng, dóng hàng, xác đinh hướng di chuyển hiệu lệnh 3.Thái độ: Tích cực vận động, tập luyện TDTT II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường, VS an toàn nơi tập - Phương tiện : Kẻ vạch số cột mốc để tập chuyển hướng chơi trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung A Phần mở đầu : 1.Nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp Định lượng 5–6' Phương pháp tổ chức -Lớp trưởng báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu học Khởi động : - Chạy chậm theo hàng dọc - Chơi trò chơi : Qua đường lội - Đi kiễng gót hai tay chống hông B Phần : ` Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng 22 – 25 ' (HS cần giúp đỡ: Trọng, Hoà, Đạt) Ôn động tác chuyển hướng phải, trái - Cán chỉ huy – GV uốn nắn sửa sai cho HS - GV điều khiển lần - lần cán điều khiển (HS cần giúp đỡ: Thảo, Hoàng, - GV uốn nắn giúp đỡ Giáo viên: 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Bình) Chơi trò chơi : Đứng ngồi theo Lệnh HS chưa thực tốt - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - HS chơi thử - HS chơi thật C Phần kết thúc Trưởng ban TDTT điều hành + Đi chậm theo vòng tròn vừa vừa hát 5' - GV hệ thống nhận xét - GV giao BTVN Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017 TOÁN: BẢNG CHIA I/ MỤC TIÊU: Giúp HS ; 1.Kiến thức: Bước đầu thuộc bảng chia -Vận dụng phép chia giải toán có lời văn ( có phép chia 7) - BT cần làm: 1, 2, 3, 2.Kĩ năng: Rèn kĩ nhẩm tính với bảng chia 3.Thái độ: Yêu thích môn học vận dụng tính toán vào sống thường ngày II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo 2.Đồ dùng:Giáo viên: 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - GV: SGK, Phiế học tập, - HS: vở, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động ( phút): -Lớp hát bài: Đếm -Làm tập 1,2 Đọc bảng nhân 7; - Nhận xét Giới thiệu Hoạt động học sinh Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Bước đầu thuộc bảng chia *Cách tiến hành: Việc 1: Lập bảng chia -Gắn chấm tròn +.Lấy bìa có chấm tròn, lấy lần mấy? -Viết 7x1=7 -Trên bìa có chấm tròn, có bìa? -Nêu phép tính đê tìm số bìa? Viết 7:7=1 -Gắn bìa, bìa có chấm tròn, bìa có chấm tròn? -viết 7x2=14 -Tại em lập phép tính này? - Nhắc lại - …7 -Đọc lại - bìa 7:7=1(tấm bìa) -Đọc lại - 14 chấm tròn -Đọc lại -Vì bìa có chấm tròn , lấy bìa tất cả, lấy lần 7x2 -Có tất bìa, lập phép tính để có -2 bìa bìa? -Viết 14:7=2 14:7=2(tấm bìa) -Các phép tính lại tiến hành tương tự -Đọc lại (dựa vào phép nhân để tìm kết phép -Lập bảng chia chia) ( HS cần giúp đỡ: Hòa, Linh, Hồng) Việc 2:.HTL bảng chia 7: -Đọc ĐT bảng chia -Nhận xét số bị chia? -Đây dãy số đếm thêm 7, -Nhận xét kết -Lần lượt từ 1-10 -Thi HTL bảng chia Giáo viên: 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 3.Hoạt động thực hành (15 phút) * Mục tiêu: Vận dụng phép chia giải toán có lời văn ( có phép chia 7) - BT cần làm: 1, 2, 3, *Cách tiến hành: Bài 1: Bài tập yêu cầu làm gì? -Tính nhẩm , tự làm vở, nêu miệng phép tính ( HS cần giúp đỡ: Hoa, Ninh, Hải) 28 : = 70 : = 10 14 : = 56 : = ( ) -Chữa HS Bài 2: Xác định yêu cầu bài, HS tự làm - Lớp làm phiếu HS lên gắn phiếu, -GV theo dõi sửa sai -Lớp nhận xét bạn -Khi biết x = 35, ghi kết -Được, lấy tích chia co thừa số 35 : 5, 35 : không ? Vì ? thừa số GV KL: lấy tích chia co thừa số thừa số Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài; -Đọc đề SGK -Bài toán cho biết gì? -56 HS xếp hàng -Bài toán hỏi gì? -Mỗi hàng có HS ( HS cần giúp đỡ câu trả lời cho đề toán: -1 HS lên bảng làm, lớp làm Hồng, Bình, Hải) 56:7=8(HS) -Chữa cho HS Bài 4: -Gọi HS đọc đề -Đọc đề -Yêu cầu tự làm HS lên bảng làm bài, lớp làm (Gợi ý cho HS có phép tính đúngcho đề Bài giải toán: Thúy, Tuấn, Quân,) 56 Hs xếp số hàng là: 56 : = (hàng) -Chấm số vở, nhận xét Đáp số: hàng 3.Hoạt động kết nối (2 phút) - 2HS đọc lại bảng chia - Nhận xét tiết học, dặn dò -Đọc bảng chia 7(2em) - Nghe Điều chỉnh: THỦ CÔNG Giáo viên: 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (TIẾT 1) I/ MỤC TIÊU: 1.Mục tiêu: HS biết cách gấp, cắt dán hoa, cánh hoa tương đối - Đối với HS khéo tay gấp cắt dán hoa cánh, cánh, cánh Các cánh hoa 2.Kĩ năng: Gấp, cắt, dán hoa, cánh quy trình kĩ thuật, cánh tương đối nhau, cân đối 3.Thái độ: Giáo dục tính cận thận, tính tỉ mỉ, hứng thú với học gấp, cắt, dán hình II CHUẨN BỊ: -Mẫu hoa cánh, cánh, cánh -Tranh quy trình -Vật liệu, dụng cụ để làm mẫu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Những hoa, ca - Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh - Giáo viên nhận xét - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: biết cách gấp, cắt, dán hoa *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét -Giáo viên giới thiệu mẫu 1số hoa cánh, -Học sinh quan sát nhận xét cánh, cánh -Các hoa có màu sắc nào? -Các hoa có màu sắc sặc sỡ đỏ, vàng, tím,… -Các cánh hoa có giống không? -Các cánh hoa giống -Khoảng cách cánh hoa nào? -Khoảng cách cánh hoa -Có thể áp dụng cách gấp, cắt để gấp cắt -Được có năm cánh năm cánh không?Vì sao? cắt hoa lượn nét cong -Phải gấp tờ giấy ban đầu làm phần để cắt -Gấp tờ giấy ban đầu làm Giáo viên: 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 hoa cánh, cánh? phần phần -Trong thực tế em thấy hoa có cánh, màu sắc -Hoa đào, hoa mai có cánh chúng nào? -Các loại khác có nhiều GVKL:Trong thực tế loại hoa làm cánh nhiều kích cỡ khác Vật liệu làm cờ vải -Màu sắc đa dạng giấy màu Tuỳ mục đích, yêu cầu người sử dụng làm vật liệu kích cỡ phù hợp Việc 2: Hướng dẫn mẫu + Hướng dẫn học sinh gấp hoa cánh tương tự gấp năm cánh vẽ đường cong - Học sinh quan sát, theo dõi hình - Cắt lượn theo đường cong hoa cánh cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhuỵ hoa hình Các em cắt lượn để hoa cánh có nhiều hình dạng khác + Gấp cắt bốn cánh, cánh -Gấp tờ giấy hình vuông làm phần (H 5a) Gấp đôi ta phần -( H5b ) Vẽ đường cong hình 5b Dùng kéo cắt theo đường cong để hoa cánh, cắt lượn góc nhọn để dược nhuỵ hoa cánh -Gấp đôi hình 5b 16 phần hình 6a , sau cắt lượn theo đường cong hoa cánh + Dán hình hoa -Bố trí hoa vừa cắt vào vị trí thích hợp giấy dán Vẽ thêm cành để trang trí tạo lọ hoa, giỏ hoa -2 Học sinh lên thực - Lớp thực hành giấy nháp -Cho Học sinh lên thực - Cho lớp thực hành giấy nháp (HS cần giúp đỡ: Ninh, Nam, Bình, Thủy) 3.Hoạt động kết nối (2 phút): -Có thể áp dụng cách gấp, cắt để gấp cắt - Được có năm cánh cắt hoa lượn nét năm cánh không? Vì sao? - Phải gấp tờ giấy ban đầu làm phần để cắt cong - gấp tờ giấy ban đầu làm hoa cánh, cánh? phần để cắt hoa -Về tập gấp, cắt thêm cánh, cánh -Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở Giáo viên: 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 Điều chỉnh: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG THẦN KINH (TIẾP) I/MỤC TIÊU: - Sau học, HS biết: 1.Kiến thức: Biết vai trò não điều khiển hoạt động có suy nghĩ người + Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể 2.Kĩ năng: Phân biệt não không chỉ điều khiển, phối hợp hoạt động thể mà giúp ghi nhớ 3.Thái độ: GD HS ham thích TDTT để bảo vệ sức khỏe thân II CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - Tư liệu, tranh ảnh, phiếu học tập - Các hình SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (2 phút) - Hát, …(…Nhảy lò cò cho giò khỏe, nhảy khe khẽ cho khỏe đôi chân) -Nêu nội dung bạn cần biết tiết học trước + Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 15 phút) * Mục tiêu: Phân tích vai trò não việc điều khiển hoạt động có suy nghĩ người * Cách tiến hành: Việc 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát H1 (30) + GV yêu cầu HS dựa vào cách phân tích - Các nhóm thảo luận theo yêu cầu hỏi tiết trước để trả lời GV - Khi bất ngờ giẫm phải đinh, Nam có - Co chân lên phản ứng nào? Giáo viên: 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - Cơ quan điều khiển phản ứng đó? - Tủy sống - Sau Nam làm ? Việc làm có - Vứt vào thùng rác để người khác tác dụng gì? không giẫm phải - Cơ quan điều khiển hoạt động đó? - Não điều khiển hành động Nam - Não có vai trò thể? - Não giữ vai trò quan trọng điều khiển hoạt động, suy nghĩ thể Việc 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày kết - Lớp nhận xét, bổ xung - GV gọi HS rút kết luận? - HS rút kết luận - Nhiều học sinh nhắc lại * Kết luận: GV nhắc lại kết luận (SGV) 3.Hoạt động thực hành( 15 phút) *Mục tiêu: Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển phối hợp hoạt động thể * Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc cá nhân - HS đọc ví dụ hoạt động H2 (31) - Giáo viên đưa ví dụ: HS viết tả +Khi viết quan tham gia hoạt động ? +Bộ phận thể điều khiển phối hợp hoạt động quan đó? +Tìm ví dụ cho thấy não điều khiển phối hợp hoạt động thể +Hàng ngày hoạt động học tập ghi nhớ Bộ phận giúp học ghi nhớ điều học? *GVKL: Bộ não quan trọng, phối hợp, điều khiển hoạt động giác quan; giúp học ghi nhớ - HS lấy VD thực tế phân tích - Mắt nhìn, tai nghe, tay viết, nín thở để lắng nghe… - Não điều khiển phối hợp hoạt động quan -Quét nhà, làm tập, xem phim, tập thể dục… - Não giúp học ghi nhớ -Lắng nghe, ghi nhớ Việc 2: Làm việc theo cặp - số HS trình bày trước lớp VD để chứng tỏ vai trò não việc điều khiển, phối hợp hoạt động thể + Theo em, phận quan - Não thần kinh giúp học ghi nhớ điều học? - Vai trò não hoạt động TK - HS nêu gì? Giáo viên: 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 * GV kết luận: Não không điều khiển, phối hợp hoạt động thể mà giúp ghi nhớ *GV cho HS chơi trò chơi: Thử trí nhớ thông minh - Cho HS nhìn, cầm tay, ngửi, nghe - Một số HS lên tham gia số đồ vật: bóng, còi, táo, -HS chơi ( đoán tên đồ cốc,… vật thưởng, đoán sai đồ vật - Bịt mắt HS đó, cho liên tiếp không chơi ) em nhận biết xem đồ vật tay em ? *GV kết luận: Chúng ta phối hợp nhiều -Lắng nghe, ghi nhớ giác quan hoạt động… 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND bài: Nêu vai trò não bộ? - Về nhà chuẩn bị sau: Vệ sinh thần kinh - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Lớp đoàn kết” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách Giáo viên: 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017- 2018 - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 40 Trường Tiểu học ... hai chữ số với số có chữ số 3. Thái độ: Tính toán cẩn thận Giáo dục học sinh lòng say mê học toán II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 20 17- 2018 Phương pháp: Thực hành... YẾU: Giáo viên: 24 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 20 17- 2018 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động:( phút) - Lớp hát “ Chữ đẹp, nết ngoan” -Viết từ: tròn trĩnh, chảo rán,... nối (2 phút) -Tổng kết tiết học +Nhắc lại ND vừa học ? - Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: 18 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 20 17- 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

a. Bài 1: Củng cố bảng nhân 7. - Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a..

Bài 1: Củng cố bảng nhân 7 Xem tại trang 14 của tài liệu.
-GV gọi HS lên bảng làm bài. Gạch dưới những dòng thơ chứa hình ảnh so sánh  - Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

g.

ọi HS lên bảng làm bài. Gạch dưới những dòng thơ chứa hình ảnh so sánh Xem tại trang 18 của tài liệu.
-2 HS lên bảng làm - Nhắc lạ - Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.

HS lên bảng làm - Nhắc lạ Xem tại trang 20 của tài liệu.
-GV đọc E, Ê- HS tập viết bảng con (2 lần) -> GV quan sát , sửa sai cho HS  - Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

E, Ê- HS tập viết bảng con (2 lần) -> GV quan sát , sửa sai cho HS Xem tại trang 22 của tài liệu.
-Gọi 2HS lên bảng làm, 5 gấp 8 lần = 40 - Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

2HS lên bảng làm, 5 gấp 8 lần = 40 Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan