0

Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 806 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2018, 20:36

Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần tiết Hoạt Động Thần Kinh (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tuỷ sống trung ương thần kinh điều kiển hoạt động phản xạ Kĩ năng: Nêu ví dụ phản xạ tự nhiên thường gặp đời sống Thái độ: Yêu thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh phán đốn hành vi có lợi có hại Kĩ làm chủ thân: Kiểm soát cảm xúc điều khiển hoạt động suy nghĩ Kĩ định để có hành vi tích cực, phù hợp - Các phương pháp: Đóng vai Làm việc nhóm thảo luận II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): Hát - Kiểm tra cũ: gọi học sinh lên trả lời 3 em thực câu hỏi - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động : Làm việc với Sách giáo khoa (12 phút) * Mục tiêu : - Phân tích hoạt động phản xạ Nêu vài ví dụ phản xạ tự nhiên thường gặp đời sống * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển - Làm việc theo nhóm bạn quan sát hình trang 28 SGK đọc mục Bạn cần biết để trả lời câu hỏi SGV trang 47 Bước : - Gọi đại diện nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Mỗi nhóm thảo luận nhóm trình bày câu Các nhóm khác bổ sung góp ý - Tiếp theo, GV yêu cầu HS phát biểu khái - HS trả lời quát : Phản xạ ? Nêu vài ví dụ phản xạ thường gặp đời sống Kết luận : Trong đời sống, gặp kích thích bất ngờ từ bên ngồi, thể tự động phản ứng lại nhanh Những phản ứng gọi phản xạ Tủy sống trung ương thần kinh điều khiển hoạt động phản xạ b Hoạt động : Trò chơi “Phản xạ - Phản ứng nhanh” (17 phút) * Mục tiêu :Có khả thực hành phản xạ * Cách tiến hành : Trò chơi : Thử phản xạ đầu gối Bước : - GV hướng dẫn HS cách tiến hành phản xạ đầu gối Gọi HS lên trước lớp yêu cầu em ngồi ghế cao, chân bng thõng (quan sát hình SGK) GV dùng bàn tay đánh nhẹ vào đầu gối phía xương bánh chè làm cẳng chân bật phía trước Bước : - Cho lớp thực hành thử phản xạ đầu gối theo nhóm Bước : - Gọi nhóm lên làm thực hành thử phản xạ đầu gối trước lớp - Cả lớp quan sát - Làm việc theo nhóm - Đại diện số nhóm lên làm thực hành thử phản xạ đầu gối trước lớp Trò chơi : Ai phản ứng nhanh Bước : GV hướng dẫn cách chơi Bước 2: - HS chơi hướng dẫn - Nghe GV hướng dẫn - Tiến hành chơi theo hướng dẫn GV Bước : - Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, kết luận tuyên dương bạn có phản ứng nhanh Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, HS đọc nội dung bạn cần biết SGK SGK - GV nhận xét tiết học dặn HS nhà chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần tiết Hoạt Động Thần Kinh (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết vai trò não việc điều khiển hoạt động có suy nghĩ người Kĩ năng: Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh phán đốn hành vi có lợi có hại Kĩ làm chủ thân: Kiểm soát cảm xúc điều khiển hoạt động suy nghĩ Kĩ định để có hành vi tích cực, phù hợp - Các phương pháp: Đóng vai Làm việc nhóm thảo luận II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh Hát - Kiểm tra cũ: gọi học sinh lên trả lời em thực câu hỏi - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động : Làm việc với Sách giáo khoa (12 phút) * Mục tiêu : Vai trò não việc điều khiển hoạt động có suy nghĩ người * Cách tiến hành : Bước : - Nhóm trưởng điều khiển bạn - Làm việc theo nhóm quan sát hình trang 30 SGK trả lời câu hỏi trang 49 SGV Bước : - Gọi đại diện nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Mỗi nhóm thảo luận nhóm trình bày câu Các nhóm khác bổ sung góp ý - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời b Hoạt động : Thảo luận nhóm (15 phút) * Mục tiêu : Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS đọc ví dụ hoạt động - Làm việc cá nhân viết tả hình trang 31 SGK, sở nghĩ ví dụ khác tập phân tích ví dụ nghĩ để thấy rõ vai trò não việc điều khiển, phối hợp quan khác hoạt đợng lúc Bước : - Hai HS quay mặt lại với - Làm việc theo cặp nói với kết làm việc cá nhân đồng thời góp ý cho để hồn thiện ví dụ nhóm Bước : - Một số HS xung phong trình bày trước - Làm việc lớp lớp ví dụ cá nhân để chứng tỏ vai trò não việc điều khiển, phơí hợp hoạt động thể - GV đặt thêm câu hỏi : + Theo em, phận quan thần kinh giúp học ghi nhớ điều học ? + Vai trò não hoạt động thần kinh gì? Kết luận : Não không điều khiển, phối hợp hoạt động thể mà giúp học ghi nhớ Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, HS đọc nội dung bạn cần biết SGK SGK - GV nhận xét tiết học dặn HS nhà chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần tiết Bảng Nhân I MỤC TIÊU: Kiến thức : Bước đầu thuộc bảng nhân Vận dụng phép nhân giải toán Kĩ : Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học - Bài cũ : Gọi HS lên làm tập - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: Lập bảng nhân (10 phút) * Mục tiêu: Bước đầu thuộc bảng nhân * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh lấy học toán - HS thao tác bìa có chấm tròn - Hướng dẫn học sinh thao tác rút phép nhân - Ghi bảng - Đọc lại phép nhân - Hướng dẫn HS học thuộc lòng Tổ chức cho - HS thi đua đọc thuộc lòng HS thi đọc b Hoạt động 2: Thực hành (17 phút) * Mục tiêu: Vận dụng phép nhân giải tốn * Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm - HS đọc - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS làm bài, sửa bài: - Giáo viên cho học sinh tự làm x = 21 - Gọi học sinh tiếp nối đọc kết - Nhận xét x = 56 7x x = 42 x 10 x = 28 7x = 14 x = 35 Lưu ý: x 7= 0, x = số nhân với = 70 Bài 2: Giải toán - Gọi HS đọc đề x = 49 = 63 + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Yêu cầu HS làm - HS đọc, trả lời: + tuần lễ có ngày + Hỏi tuần lễ có ngày? - HS làm bảng lớp Cả lớp làm vào - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 3: Đếm thêm viết số thích hợp vào trống Bài giải Số ngày tuần lễ có là: x = 28 (ngày) - Đếm thêm viết số thích hợp vào trống Đáp số: 28 ngày - Gọi HS đọc yêu cầu yêu cầu nêu cách làm - Giáo viên cho học sinh tự làm - Gọi học sinh thi đua sửa 14 21 28 35 42 49 56 63 70 - Nhận xét - HS đọc nêu - Học sinh làm - HS sửa Lưu ý: dãy số này, số số đứng trước cộng thêm số đứng sau trừ Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức : Thuộc bảng nhân vận dụng vào tính giá trị biểu thức, giải tốn Nhận xét tính chất giao hốn phép nhân qua ví dụ cụ thể Kĩ : Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học - Bài cũ : Gọi HS lên làm tập - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: Thực hành (17 phút) * Mục tiêu: Thuộc bảng nhân vận dụng vào tính giá trị biểu thức, giải tốn Nhận xét tính chất giao hốn phép nhân qua ví dụ cụ thể * Cách tiến hành: Bài 1: tính nhẩm - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Giáo viên cho học sinh tự làm - Làm - Gọi học sinh tiếp nối đọc kết - Giáo viên lưu ý: x = 7, x = số nhân với số + Nhận xét phép tính x x 7? Kết luận: đổi chỗ thừa số phép Trả lời nhân tích khơng thay đổi Bài 2: tính - GV gọi HS đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh tự làm - HS đọc - Gọi học sinh tiếp nối đọc kết a) x + 15 = 35 + 15 b) x + 21 = 49 + 21 = 50 - Làm - Đọc kết = 70 x + 17 = 49 + 17 x + 32 = 28 + 32 = 66 = 60 - Nhận xét Lưu ý: ta thực theo thứ tự từ trái sang phải - HS đọc, trả lời Bài 3: GV gọi HS đọc đề + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Làm - Yêu cầu HS làm - Sửa - Gọi học sinh lên sửa Bài giải Số bơng hoa lọ hoa có là: x = 35 (bông hoa) Đáp số: 35 hoa - Nhận xét, sửa b Hoạt động 2: Thi đua (8 phút) * Mục tiêu: Rèn cho học sinh tính nhanh, đúng, xác * Cách tiến hành: Bài 4: Viết phép nhân thích hợp vào chỗ - HS đọc - Học sinh thi đua chấm? - GV gọi HS đọc yêu cầu - Cho học sinh tự làm thi đua sửa a) x = 28 (ô vuông) - Lớp Nhận xét b) x = 28 (ô vuông) - Nhận xét: x = x Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần tiết Gấp Một Số Lên Nhiều Lần I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết thực gấp số lên nhiều lần (bằng cách nhân số với số lần) Kĩ : Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài (dòng 2) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ : Gọi HS lên làm tập - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu : trực tiếp Hoạt động học cộng đồng (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi SGK: + Các bạn nhỏ chơi bóng đâu? + Vì trận bóng tạm dừng lần đầu? + Câu chuyện khiến trận bóng phải dừng hẳn? + Tìm chi tiết cho thấy Quang ân hận trước tai nạn gây ra? - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Dùng kĩ thuật khăn trải bàn) c Hoạt động 3: luyện đọc lại (10 phút) * Mục tiêu: Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật * Cách tiến hành: - Giáo viên chọn đọc mẫu đoạn lưu ý học sinh giọng đọc đoạn - Giáo viên uốn nắn cách đọc cho học sinh Giáo viên tổ chức thi đọc tiếp nối - Giáo viên lớp nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm đọc hay d Hoạt động 4: hướng dẫn kể đoạn câu chuyện theo tranh (25 phút) * Mục tiêu: kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật * Cách tiến hành: - Gọi học sinh đọc lại yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh SGK nhẩm kể chuyện Giáo viên treo tranh lên bảng, gọi học sinh tiếp nối nhau, kể đoạn câu chuyện Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - Xem lại bài, chuẩn bị sau Học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi - Lớp nhận xét - - Học sinh nhóm thi đọc - Bạn nhận xét - Học sinh đọc - HS nghe - Học sinh quan sát kể tiếp nối Lớp nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần tiết Bận (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Hiểu nội dung bài: Mọi người, vật em bé bận rộn làm cơng việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào đời; trả lời câu hỏi 1; 2; sách giáo khoa; học thuộc số câu thơ Kĩ : Bước đầu biết đọc thơ với giọng vui, sôi Thái độ: u thích mơn học * KNS: - Rèn kĩ năng: Tự nhận thức Lắng nghe tích cực - Phương pháp: Trình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi-chia sẻ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Tranh minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ : Gọi HS lên đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: luyện đọc (8 phút) * Mục tiêu: Bước đầu biết đọc thơ với giọng vui, sôi Hoạt động học * Cách tiến hành: - GV đọc mẫu thơ - Lắng nghe - GV hướng dẫn học sinh đọc câu kết hợp - HS đọc câu giải nghĩa từ - Cho HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc đoạn - Hướng dẫn học sinh đọc từ ngữ khó - Giáo viên cho học sinh đặt câu với từ : - Học sinh đặt câu sông Hồng, vào mùa, đánh thù - Cho học sinh đọc - Đọc b Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Hiểu nội dung “Mọi người, vật em bé bận làm cơng việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào đời (trả lời câu hỏi 1,2,3 )” * Cách tiến hành: - Học sinh đọc thầm Thảo luận câu hỏi - Giáo viên cho học sinh đọc thầm thơ - Đại diện trả lời thảo luận trả lời câu hỏi theo nhóm + Bài thơ nói lên điều gì? (Dùng kĩ thuật khăn trải bàn) - Giáo viên: em bé bận bú, bận ngủ, bận chơi, tập khóc, cười, nhìn ánh sáng em bận rộn với công việc mình, góp niềm vui nhỏ vào niềm vui chung người - Đọc diễn cảm c Hoạt động 3: Học thuộc lòng thơ (7 - Cả lớp theo dõi nhận xét phút) * Mục tiêu: Thuộc số câu thơ - Học thuộc lòng, cá nhân, đồng * Cách tiến hành: - Giáo viên gọi học sinh đọc diễn cảm toàn - Bạn nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm với giọng vui tươi - Hướng dẫn HS đọc thuộc lòng - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần Ôn tập Từ Chỉ Hoạt Động, Trạng Thái - So Sánh I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết thêm số kiểu so sánh: so sánh vật với người (BT1) Kĩ : Tìm từ ngữ hoạt động, trạng thái tập đọc Trận bóng lòng đường tập làm văn cuối tuần em (Bài tập 2) Thái độ: u thích mơn học * Lưu ý: Không yêu cầu làm Bài tập - theo chương rình giảm tải Bộ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học - Bài cũ : Gọi HS lên làm tập - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: Thi đua (10 phút) * Mục tiêu: Biết thêm kiểu so sánh: so sánh vật với người * Cách tiến hành: Bài tập 1: - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu - Giáo viên cho học sinh làm - Học sinh làm - Giáo viên cho học sinh thi đua sửa - Học sinh thi đua - Gọi học sinh đọc làm - HS đọc a) trẻ - búp cành b) nhà – trẻ nhỏ c) pơ-mu – người lính canh d) bà – b Hoạt động 2: Thực hành (15 phút) * Mục tiêu: Tìm từ hoạt động, trạng thái tập đọc “Trận bóng lòng đường”, tập làm văn cuối tuần * Cách tiến hành: Bài tập 2: - Học sinh nêu, trả lời - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu + Hoạt động chơi bóng bạn nhỏ kể lại đoạn truyện nào?(đoạn 2) + Cần tìm từ ngữ thái độ Quang bạn vơ tình gây tai nạn cho cụ - HS lắng nghe già đoạn nào? (đoạn 2, 3) - Học sinh đọc lại đoạn 1, 2, - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1, 2, tìm tìm từ hoạt động, trạng thái từ hoạt động, trạng thái Từ hoạt động từ hoạt động chạm vào bóng, làm cho chuyển động - Ghi bảng a) cướp bóng, bấm bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, dốc bóng, chơi bóng, sút bóng b) hoảng sợ, sợ tím mặt - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học Liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Giáo dục lên lớp tuần CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 Chăm Ngoan - Học Tốt NGHE KỂ CHUYỆN “BONG BÓNG CẦU VỒNG” I-MỤC TIÊU HỌAT ĐỘNG: HS hiểu: Biết giúp đỡ bạn bè bạn gặp khó khăn, có thêm bạn tốt II-QUY MÔ HỌAT ĐỘNG: Tổ chức theo theo quy mô lớp III-TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Truyện “Bong bóng cầu vồng” IV- CÁC BƯỚC TIẾN HẢNH: Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức lớp: Khởi động: hát tập thể, để di vào tiết học - Giáo viên ghi tựa lên bảng Tiến trình hoạt động: * Hoạt động 1: + Tên hoạt động: Giới thiệu truyện: " Bóng cầu vồng " + Cách tiến hành Giới thiệu truyện -GV giới thiệu: Có bạn bong bóng nhỏ muốn tìm cầu vồng, bạn gặp đường đi, lắng nghe thầy kể hành trình bạn qua câu chuyện “Bong bong cầu vồng” -GV kể chuyện lần giải thích từ khó: +Cầu vồng: hình vòng cung gồm nhiều dải sáng, bảy màu, thường xuất bầu trời sau mưa rào +Thiên đường:Thế giới đầy hạnh phúc, tươi đẹp người tưởng tượng +Chiêm ngưỡng: Ngẩng nhìn ngắm cách ngạc nhiên - GV kể chuyện lần ( Theo đoạn dừng lại sau đoạn; để HS có thời gian ghi nhớ đoạn câu truyện - Gọi đại diện nhóm tự kể lại đoạn câu truyện + GV đặt câu hỏi đoạn: - Hai bạn nhỏ nhắn nhủ điều với bong bóng xà phòng? - Gọi đại diện nhóm tự kể lại đoạn câu truyện + GV đặt câu hỏi đoạn: - Thấy gà bị lạc mẹ, Bóng nỏ làm gì? Hoạt động học sinh - GV/ lớp trưởng tuyên bố lí do; giới thiệu đại biểu (nếu có) - Học sinh nhắc lại tựa bại - Học sinh ổn định lớp vào tiết học - Học sinh lắng nghe giáo viên kể truyên + Học sinh lưu ý nội dung cốt truyện, ý GV giải thích từ khó: qua câu chuyện “Bong bong cầu vồng” - HS lắng nghe GV kể đoạn câu truyện + Đoạn 1: từ đầu đến giới mà tươi đẹp! - Học sinh trả lời: + Bong bóng bay tìm cầu vòng nhé! + Đoạn 2: đên "Chúc bạn mai mắn " - Gọi đại diện nhóm tự kể lại đoạn - Bóng nhỏ nhờ gió hạ xuống gần gà câu truyện con:"Mình thấy mẹ bạn nè! Đi theo + GV đặt câu hỏi đoạn: nhanh lên " + Đoạn 3: Tiếp theo đến " Đừng khóc - Bóng nhỏ nghe thấy băng qua cánh bạn ơi, chơi với bạn " đồng lúa? - Bóng nhỏ nghe thấy tiếng khóc thút thích + GV đặt câu hỏi đoạn: em be1dang mẹ địu lưng, - Bóng nhỏ làm gì? mẹ em bé hối cấy lúa - Bóng nhỏ lại xà xuống:" Đừng khóc + Giáo viên cho HS xung phong kể lại câu bạn ơi,mình chơi với bạn nhé! truyện - Học sinh xung phong kể lại câu truyện Bóng nhỏ gặp gà Bóng nhỏ gặp gà Bóng nhỏ gặp bé - Bóng nhỏ gặp cô bé * Hoạt dộng 2: - Giáo viên cho HS thảo luận lớp - Học sinh nhóm tiến hành thảo luận, - Cho HS phát biểu theo suy nghĩ cá nhân trả lời theo câu hỏi GV hiểu - Học sinh trả lời +Em thấy Bóng nhỏ người bạn nào? +Bóng nhỏ người bạn tốt./ Rất tốt bụng - Bóng nhỏ ln giúp đỡ bạn + Bóng nhỏ ln giúp đở ai? Nhận xét – đánh giá hoạt động: - Học sinh lắng nghe ghi nhớ - Giáo viên kết luận: + Biết giúp đỡ bạn bè bạn gặp khó + Bóng nhỏ người bạn tốt, ln sẳn sàng khăn, có thêm bạn tốt giúp đỡ bạn, Gió u q, giúp đỡ, Bóng nhỏ đạt mong muốn: trở thành cầu vồng  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần Quan Tâm Chăm Sóc Ơng Bà-Cha Mẹ-Anh Chị Em (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết việc trẻ em cần làm để thực quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Kĩ năng: Biết người gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn Biết bổn phận trẻ em phải quan tâm chăm sóc người thân gia đình việc làm phù hợp với khả Hành vi: Quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em sống ngày gia đình * KNS: - Rèn kĩ năng: kĩ lắng nghe ý kiến ngưới than; kĩ thể cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc ngưới than; kĩ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc ngưới thân việc vừa sức - Các phương pháp: Thảo luận nhóm; Đóng vai; Kể chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Nội dung câu chuyện ”Khi mẹ ốm” - Nguyễn Hồng Hạnh, THCS Ngọc Hân - Hà Nội Phiếu thảo luận nhóm (Hoạt động 2, Hoạt động 3- Tiết 1) Bộ thẻ Xanh (sai) Đỏ (đúng) Nội dung trò chơi”Phản ứng nhanh” Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: gọi học sinh làm tập tiết trước - Nhận xét, nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Phân tích truyện”Khi mẹ ốm” (10 phut  Mục tiêu: HS biết bổn phận phải quan Hoạt động học tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ, anh chị em  Cách tiến hành: - Đọc truyện ”Khi mẹ ốm” - Một HS đọc lại - Chia HS thành nhóm - HS thảo luận nhóm - Yêu cầu thảo luận nhóm để trả lời câu - Đại diện nhóm trình bày kết hỏi - Nhận xét, tổng kết ý kiến nhóm - Các nhóm HS nhận xét lẫn b Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (10 phút)  Mục tiêu: HS biết đồng tình với hành vi, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em  Cách tiến hành: - Chia lớp thành nhóm - Tiến hành thảo luận - Phát phiếu thảo luận yêu cầu thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết Nội dung: Phiếu thảo luận quả, kèm lời giải thích Theo em, bạn tình sau xử - Các nhóm khác nhận xét, bổ hay sai? Vì sao? sung - Nhận xét câu trả lời HS c Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (10 phút)  Mục tiêu: HS biết đồng tình với hành vi, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em  Cách tiến hành: - Chia lớp làm nhóm - Thảo luận nhóm - Phát biểu thảo luận thẻ ghi đúng- sai - Đại diện nhóm trình bày đưa Nội dung phiếu thảo luận: lời giải thích Theo em, ý kiến sau hay sai? Vì sao? - Các nhóm khác nhận xét, bổ - Nhận xét câu trả lời HS  sung Kết luận: Mọi người gia đình cần ln quan tâm, chăm sóc lẫn ngày, - đến HS nhắc lại khơng phải lúc khó khăn, bệnh tật Hoạt động nối tiếp (5 phút): Nhận xét tiết học, yêu cầu HS chuẩn bị tiết sau: nhà sưu tầm câu ca dao, tục ngữ nói tình cảm người thân gia đình với  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy : thứ , ngày tháng năm 201 Chính Tả tuần tiết Tập chép : Trận Bóng Dưới Lòng Đường Phân biệt tr/ch; iên/iêng I MỤC TIÊU: Kiến thức : Chép trình bày chúinh tả Kĩ năng: Làm BT (2) a/b tập phương ngữ giáo viên soạn Điền 11 chữ tên chữ vào ô trống bảng (BT3) Thái độ : Cẩn thận viết bài, u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (5 phút): - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp Các họat động : a Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh nghe viết (15 ph) * Mục tiêu: chép trình bày tả * Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị - Học sinh nghe - Giáo viên đọc đoạn văn cần viết tả - – HS đọc lần - HS trả lời Gọi học sinh đọc lại đoạn văn - Lớp nhận xét + Đoạn chép từ nào? + Tên viết vị trí nào? + Đoạn văn có câu? + Cuối câu có dấu gì? + Chữ đầu câu viết nào? - Học sinh viết vào bảng - Phân tích tiếng: xích lơ, q quắt, Cho học sinh viết vài tiếng khó, dễ viết sai: xích lơ, q quắt, bỗng… … - Chép tả vào - GV cho HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, đặt - Cho HS nhìn SGK viết - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở tư ngồi học sinh Chú ý tới viết - Học sinh sửa học sinh thường mắc lỗi tả - Cho đổi vở, sửa lỗi cho - GV thu vở, chấm số b Hoạt động 2: hướng dẫn học sinh làm tập tả (12 phút) * Mục tiêu: Làm BT 2a/ b Điền 11 chữ tên chữ vào ô trống bảng ( BT3 ) - Học sinh đọc * Cách tiến hành: - Học sinh viết Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh thi đua sửa - Cho HS làm vào - GV tổ chức cho HS thi làm tập nhanh, - HS nêu - Gọi học sinh đọc làm Nhận xét - Học sinh viết a) Bút mực b) Quả dừa - Học sinh thi đua sửa Bài tập 3: Cho HS nêu yêu cầu Lớp nhận xét - Cho HS làm vào - GV tổ chức cho HS thi làm tập nhanh, đúng, dãy cử bạn thi tiếp sức Số thứ Chữ Tên chữ tự q quy r e – rờ - s ét - t tê th tê hát tr tê e – rờ u u ư v vê 10 x ích - xì 11 y i dài Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy : thứ , ngày tháng năm 201 Chính Tả tuần tiết Bận Nghe - Viết : Phân biệt en/oen; tr/ch; iên/iêng I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày dòng thơ, khổ thơ chữ Kĩ năng: Làm BT điền tiếng có vần en/oen (BT2) Làm BT (3) a/b (chọn tiếng) tập phương ngữ giáo viên soạn Thái độ : Cẩn thận viết bài, u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (5 phút): - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp Các họat động : a Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh nghe viết (15 phút) * Mục tiêu: Nghe viết tả, trình bày dòng thơ, khổ thơ bốn chữ * Cách tiến hành: - Giáo viên đọc đoạn văn - HS nghe GV đọc - Gọi học sinh đọc lại đoạn văn - – HS đọc Cả lớp đọc thầm - Giáo viên hỏi: - Học sinh trả lời, lớp nhận xét + Đoạn chép từ nào? + Tên viết vị trí nào? + Đoạn văn có câu? - Giáo viên gọi học sinh đọc câu + Cuối câu có dấu gì? - Học sinh đọc - Học sinh trả lời + Chữ đầu câu viết nào? - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vài - Học sinh viết vào bảng tiếng khó, dễ viết sai: nhìn, rộn vui, góp - GV cho HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, đặt - Cá nhân - Cho HS chép tả vào - HS chép tả vào - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở tư ngồi học sinh - Cho HS đổi vở, sửa lỗi cho - GV thu vở, chấm số bài, nhận xét b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (12 phút) * Mục tiêu: Làm tập điền tiếng có vần oe/oen, làm tập 3a/b - Học sinh sửa * Cách tiến hành: Bài tập 2: - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm - Cho HS làm vào - HS thi tiếp sức - GV tổ chức cho HS thi làm tập nhanh, - Lớp nhận xét Nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, - Đọc hèn nhát - Giáo viên cho lớp nhận xét - HS đọc - Gọi học sinh đọc làm - HS thảo luận Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nêu - Cho HS thảo luận nhóm (dùng kĩ thuật khăn - HS đọc lại từ trải bàn) - GV tổ chức cho HS thi nêu nhanh từ tìm - Ghi bảng từ HS nêu - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ... kiểu so sánh: so sánh vật với người * Cách tiến hành: Bài tập 1: - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu - Giáo viên cho học sinh làm - Học sinh làm - Giáo viên cho học sinh thi đua... nhận + Giáo viên hướng dẫn học sinh quan xét sát nhận xét + Giáo viên giới thiệu mẫu số hoa cánh, cánh, cánh (cắt giấy màu) + Học sinh trả lời + Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý để học sinh quan sár... đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh tự làm - HS đọc - Gọi học sinh tiếp nối đọc kết a) x + 15 = 35 + 15 b) x + 21 = 49 + 21 = 50 - Làm - Đọc kết = 70 x + 17 = 49 + 17 x + 32 = 28 + 32 = 66 = 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm