0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

32 3,136 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2017, 21:52

GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2017 Tập đọc NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hiểu nội dung: VN có truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi sách giáo khoa) - Kĩ năng: Biết đọc văn khoa học thường thức có bảng thống kê - Thái độ: Thể lòng tự hào truyền thống hiếu học Việt Nam II- CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động khởi động: (5 phút) Gọi 2HS đọc Quang cảnh ngày mùa TLCH Hoạt động luyện đọc:(10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc từ, câu, đoạn * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - HS M3,4 đọc - Đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp sửa đọc (HS cần luyện đọc từ: Hùng, đúng: Hà Nội, lấy, muỗm, lâu đời Hương Luyện đọc đoạn: HS nối tiếp đọc lần kết hợp giải nghĩa từ Chung, Sơn) khó SGK - HS luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - Đọc theo cặp - HS đọc toàn - GV đọc mẫu giọng thể tình cảm trân trọng, tự hào; đọc rõ ràng, rành mạch bảng thống kê 3.Hoạt động tìm hiểu bài:(8 phút) *Mục tiêu: Giúp HS từ ngữ ND : VN có truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời - HS đọc đoạn 1, TLCH + Đến thăm Văn Miếu khách nước ngạc nhiên điều gì? + Nêu ý đoạn 1: - HS đọc lướt bảng thống kê + Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất? + Triều đại có nhiều tiến sĩ Họ tên GV + Từ năm 1075, nước ta mở khoa thi tiến sĩ Các triều vua VN tổ chức 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ - VN có truyền thống khoa cử lâu đời + Triều đại Lê: 104 khoa + Triều đại Lê: 1780 tiến sĩ Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 nhất? + Bài văn giúp em hiểu điều + VN đất nước có văn hiến lâu đời truyền thống văn hóa VN? - Nêu ý đoạn + Chứng tích văn hiến lâu đời VN - Nêu ý - HS nêu ý Hoạt động Luyện đọc diễn cảm học thuộc lòng: (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm đoạn có bảng thống kê - GV gọi HS đọc toàn - 1HS đọc toàn phát giọng đọc - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm - HS nối tiếp đọc đoạn phát giọng đọc (HS cần giúp đỡ: Hùng, Đức) đoạn - HS luyện đọc diễn cảm đoạn có bảng thống kê, ý ngắt nghỉ cụm từ Triều đại/ Lý / Số khoa thi /6/ Số tiến sĩ/ 11 / Số trạng nguyên / - Đọc theo cặp - HS luyện đọc nhóm đôi - Thi đọc - HS thi đọc diễn cảm Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV nhận xét tiết học - Liên hệ thực tế: Để noi gương cha ông em cần phải làm ? - Tiếp tục luyện đọc Chuẩn bị Sắc màu em yêu ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân + HS làm tập 1, 2, - Kĩ năng: HS thực thành thạo cách đọc, viết phân số, chuyển PS thành PS thập phân - Thái độ: GDHS có tính cẩn thận xác tính toán ,yêu thích học toán II- CHUẨN BỊ: - Bảng III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động khởi động: (3 phút) - Viết PSTP có mẫu số khác Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 Hoạt động thực hành (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân làm tập 1, 2, Bài 1: - học sinh đọc yêu cầu - Viết PSTP - GV vẽ tia số lên bảng - HS viết phân số tương ứng vào nháp, - GV nhận xét chữa đọc PSTP ( HS lúng túng viết PSTP: Hương, Hùng) -Kết luận:PSTP phân số có mẫu số 10;100;1000; Bài 2: - học sinh đọc yêu cầu - Viết thành PSTP - Muốn chuyển PS thành PSTP ta làm - Nhân chia tử số mẫu số với nào? số tự nhiên Sao cho mẫu - Yêu cầu HS làm số có kết 10, 100, 1000,… (HS cần giúp đỡ: Chung, Sơn, Đức) - GV nhận xét chữa - Học sinh làm bảng 11 11× 55 15 15 × 25 375 - Kết luận: Muốn chuyển PS thành = = ; = = 2 × 10 4 × 25 100 PSTP ta phải Nhân chia tử số 31 31× 62 mẫu số với số tự nhiên ; = = 5 × 10 Sao cho mẫu số có kết 10, 100, 1000,… Bài 3: - Viết thành PSTP có MS 10; 100; 1000; - học sinh đọc yêu cầu - Làm bảng - Yêu cầu học sinh làm 6× 24 500 500 :10 50 - GV nhận xét chữa yêu cầu học = = ; = = ; 25 25 × 100 1000 1000 :10 100 sinh nêu cách làm 18 18 : (HS cần giúp đỡ: Chung, Sơn, Đức) = = 200 200 : 100 - Củng cố BT 2; 3: Cách đưa PS PSTP Hoạt động tiếp nối:(3 phút) Củng cố cho HS cách giải toán tìm giá trị phân số số cho trước ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC I MỤC TIÊU: Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 - Ôn để củng cố nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào xin phép vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau Yêu cầu thục động tác thực nhanh nhẹn khẩn trương động tác - Trò chơi chạy tiếp sức Yêu cầu chơi luật, hứng thú chơi II ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : - Sân thể dục - GV: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - HS: trang phục gon gàng theo quy định III NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I.Mở đầu: phút Nhận lớp * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu 2phút ******** học ******** Khởi động: phút Đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng tròn, thực động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - Thực thể dục phát triển chung Đội hình khởi động lớp khởi động điều (HS lúng túng thực khiển cán TD: Chung, Trang, Hùng) II.Cơ bản: 18-20 phút Ôn ĐHĐN phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) - Ôn cách chào báo cáo… GV nhận xét sửa sai cho HS - Tập hợp hàng dọc dóng hàng, Cho tổ thi đua biểu diễn điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, * quay phải trái, đằng sau… ******** (HS thực động tác ******** ĐHĐN chưa đều: Long, ******** Đắc Anh, Hùng, Đức) Trò chơi vân động GV nêu tên trò chơi hướng dẫn 4-6 phút cách chơi - Chơi trò chơi chạy tiếp sức HS thực (HS chưa nhiệt tình tam gia chơi: Thế Anh, Trang, Tùng) III Kết thúc 5-7 phút * - Tập chung lớp thả lỏng ********* Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 - Nhận xét đánh giá buổi tập ********* - Hướng dãn học sinh tập luyện nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2017 Chính tả NGHE - VIẾT: LƯƠNG NGỌC QUYẾN I- MỤC TIÊU: - Kiến thức + Nghe - viết đúng, trình bày tả Lương Ngọc Quyến; trình bày hình thức văn xuôi + Ghi lại phần vần tiếng (từ - 10 tiếng) BT2, chép vần tiếng vào mô hình, theo yêu cầu (BT3) - Kĩ năng: Viết tốc độ chữ viết đều, đẹp, mẫu, làm tập theo yêu cầu - Thái độ: HS cẩn thận, tỉ mỉ viết II- CHUẨN BỊ: - Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Khởi động: (3 phút) - Gọi HS lên bảng viết từ khó trước: ghê gớm, nghe ngóng, kiên - HS phát biểu quy tắc tả viết c/k; gh/g ;ng/ngh Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: Giúp HS Hiểu nội dung tả, viết số từ khó * Cách tiến hành: - GV đọc toàn - HS theo dõi - GV tóm tắt nội dung - Em tìm từ dễ viết sai ? - mưu, khoét, xích sắt, trung với nước, danh từ riêng: Đội Cấn - GV cho HS luyện viết từ khó - HS viết bảng từ khó ( HS dễ viết sai tên riêng: Đức, Chung) Hoạt động viết tả:(15 phút) *Mục tiêu: Giúp HS Nghe - viết tả * Cách tiến hành: - GV đọc cho HS viết - HS viết vào - GV đọc lại toàn viết - HS soát lỗi (HS viết sai tả chưa tốc độ: - HS đổi chéo soát lỗi Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP Nhất, Đức Anh, Chung, Sơn) Hoạt động chấm nhận xét :(5 phút) *Mục tiêu: Giúp HS nhận thấy ưu điểm hạn chế viết để sửa chữa khắc phục * Cách tiến hành: - GV chấm nhanh số trước lớp - Rút kinh nghiệm Hoạt động làm tập: (7 phút) *Mục tiêu: Giúp HS tìm phần vần theo yêu cầu BT 2, thực BT3 * Cách tiến hành: Bài 2: - HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tự làm Viết phần vần tiếng in đậm - GV chốt lời giải (HS chưa phân biệt phần âm phần vần tiếng: Hương, Chung, Hùng) - Kết luận:Tiếng phải có vần Bài 3: - HS đọc xác định yêu cầu đề + Nêu mô hình cấu tạo tiếng? + Vần gồm có phận nào? (GV treo bảng phụ ) - Tổ chức hoạt động nhóm đôi - Gọi đại diện nhóm chữa (HS lúng túng ghi mô hình tiếng: Nhất, Trang, Hùng) - Hướng dẫn học sinh rút nhận xét NĂM HỌC : 2017 -2018 - Cả lớp theo dõi - HS đọc yêu cầu - HS làm việc cá nhân ghi phần vần tiếng từ 8- 10 tiếng Tiếng Vần Hiền iên Khoa oa Làng ang Mộ ô Trạch ach - HS đọc yêu cầu + Âm đầu, vần + Âm đệm, âm âm cuối - HS làm việc theo nhóm đôi - Đại diện nhóm chữa - Nhóm khác nhận xét, bổ sung: + Phần vần tiếng có âm + Có vần có âm đệm có vần không có; có vần có âm cuối, có vần không * GV chốt kiến thức: Bộ phận thiếu tiếng âm - Yêu cầu HS lấy VD tiếng có âm & - A, rồi! dấu thanh, tiếng có đủ âm đệm, âm chính, âm - Huyện Ân Thi cuối Hoạt động tiếp nối(3 phút) - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS ghi nhớ mô hình cấu tạo vần Chuẩn bị tiết tả nhớ viết tuần sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 -Toán TIẾT 7: ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: + HS biết cộng ( trừ ) hai phân số có mẫu số, hai phân số không mẫu số + HS làm 1, 2(a, b), - Kĩ năng: Rèn cho HS cách thực thành thạo cách cộng hai phân số - Thái độ: : GDHS có tính cẩn thận xác tính toán, yêu thích học toán II- CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi quy tắc cộng , trừ phân số III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt dộng khởi động: (5 phút) Tìm 50 ; 10 18 36 2.Hoạt động ôn tập lí thuyết: (8 phút) *Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại cách cộng, trừ hai phân số MS khác MS (HS cần giúp đỡ: Hùng, Hương) - HS theo dõi 10 Cách cộng , trừ phân số + ; − 7 15 15 - GV nêu ví dụ: 7 + ; − 10 - HĐ nhóm Thảo luận để tìm trường hợp: - cộng (trừ) mẫu số - Yêu cầu học sinh nêu cách tính thực - cộng (trừ) khác mẫu số - Tính nhận xét - Cộng trừ TS với giữ nguyên MS - QĐMS 2PS sau thực - Muốn cộng (trừ) PS có MS ta làm nào? - Muốn cộng (trừ) PS khác MS ta làm nào? * Kết luận: Chốt lại quy tắc Hoạt động Luyện tập:(20 phút) *Mục tiêu: Giúp HS biết cộng ( trừ ) hai phân số có mẫu số, hai phân Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP số không mẫu số làm 1, 2(a, b), Bài 1: - học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm (HS cần giúp đỡ: Hương, Hùng, Chung) - GV nhận xét chữa -KL: Muốn cộng(trừ) hai phân số khác MS ta phải quy đồng MS hai PS Bài (a,b): - học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm (HS cần giúp đỡ: Hương, Hùng, Chung) - GV nhận xét chữa *GV củng cố cộng , trừ STN PS NĂM HỌC : 2017 -2018 - Tính - Làm bảng 48 35 83 3 24 15 + = + = ; − = − = ; 56 56 56 40 40 40 10 13 + = + ;= ; − = − = 12 12 12 18 18 18 -Tính - Làm , HS làm bảng lớp 15 17 28 23 = + = ;4 − = − = ; 5 5 7 7 11 15 11  1 1−  + ÷= 1− = − − 15 15 15 15  3 3+ Bài 3: - Đọc đề - học sinh đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề 1 - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Chiếm + = (hộp bóng) -Số bóng đỏ xanh chiếm phần hộp bóng? - Hộp bóng chia phần - Em hiểu hộp bóng nghĩa số bóng đỏ xanh chiếm phần nào? - Số bóng vàng chiếm phần? - Bóng vàng chiếm 6- =1 phần - P.số tổng số bóng hộp 6 - Nêu phân số tổng số bóng hộp? Số bóng vàng chiếm − = (hộp bóng) 6 - Tìm phân số số bóng vàng? - HS làm bảng, lớp làm Giải - Yêu cầu HS làm PS số bóng đỏ xanh (HS cần giúp đỡ: Hương, Hùng, 1 Chung, Sơn, Anh) + = (số bóng) - GV nhận xét chữa PS số bóng vàng 1− = ( số bóng) 6 Đáp số: số bóng vàng Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - HS nêu lại cách cộng, trừ PS với PS ; PS với STN - Gv nhận xét tiết học, giao nhà Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Tìm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc tập đọc tả học( Bài tập 1); tìm thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc ( Bài tập 2), tìm số từ chứa tiếng quốc ( Bài tập 3) + Đặt câu với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương(BT4) * HS M3,4 có vốn từ phong phú, biết đặt câu với từ ngữ nêu tập - Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng từ ngữ vào đặt câu, viết văn - Thái độ: Yêu thích môn học II- CHUẨN BỊ: - Bảng phụ , Từ điển TV III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (5 phút) - Tìm từ đồng nghĩa với xanh, đỏ, trắng Đặt câu với từ em vừa tìm Hoạt động thực hành: (25 phút) * Mục tiêu:HS hiểu nghĩa từ Tổ quốc vận dụng làm cácbài tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số 1, - HS đọc yêu cầu BT1, dựa vào tập đọc xác định yêu cầu ? yêu cầu học để tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc HS giải nghĩa từ Tổ quốc - Tổ chức làm việc cá nhân - HS làm cá nhân, chữa - GV Nhận xét , chốt lời giải + nước nhà, non sông + đất nước, quê hương Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số 2, - HS đọc - Xác định yêu cầu ? - GV tổ chức chơi trò chơi tiếp sức: - HS nhóm nối tiếp lên tìm từ đồng nghĩa Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ VD: Tổ quốc nước nhà, non sông, đất nước, quê hương, quốc gia, giang sơn… - GV công bố nhóm thắng Bài 3: - học sinh đọc yêu cầu tập - Cả lớp theo dõi Thảo luận nhóm GV phát bảng phụ - HS thảo luận tìm từ chứa tiếng quốc(có nghĩa Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 nhóm cho HS, HS dùng từ điển nước)VD: vệ quốc, quốc, quốc gia,… để làm - Nhóm khác bổ sung * HSM3,4 đặt câu với từ vừa tìm Bài 4: - học sinh đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - GV giải thích từ đồng nghĩa - Tổ chức làm việc cá nhân Đặt câu - HS làm vào Vở HS nối tiếp đọc câu đặt với từ ngữ HS M3,4 đặt Lớp nhận xét câu với tất từ ngữ - GV nhận xét chữa Hoạt động tiếp nối: (5 phút) - Dặn HS ghi nhớ từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc - NX tiết học - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng năm 2017 Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MỤC TIÊU - Kiến thức: Chọn truyện viết anh hùng, danh nhân nước ta kể lại rõ ràng đủ ý *HS( M3,4) tìm truyện SGK; kể chuyện cách tự nhiên, sinh động - Kĩ năng: Rèn chi HS tự tin kể chuyện cách tự nhiên, sinh động - Thái độ: HS yêu thích câu chuyện anh hùng, danh nhân nước ta II CHUẨN BỊ: - Một số sách, báo, truyện …viết anh hùng, danh nhân đất nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (3 phút) - Gọi HS kể nối tiếp câu chuyện Lý Tự Trọng Nêu ý nghĩa câu chuyện Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp: (10 phút) * Mục tiêu: Chọn truyện viết anh hùng, danh nhân nước ta * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc đề -1 HS đọc đề - Đề yêu cầu làm gì? - HS nêu - GV gạch chân từ nghe, đọc, danh nhân, anh hùng, nước ta - GV giải nghĩa từ danh nhân 10Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP - Hướng dẫn so sánh NĂM HỌC : 2017 -2018 Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - Khắc sâu cấu tạo cách đọc hỗn số Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: + HS tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (bài tập 1), xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa (BT2) + Viết đoạn văn tả cảnh gồm câu có sử dụng số từ đồng nghĩa (BT 3) - Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng từ ngữ cho xác dùng từ đặt câu, viết văn - Thái độ: HS yêu thích Tiếng Viêt, biết giữ gìn sáng Tiếng Việt II- CHUẨN BỊ: - Bảng phụ viết từ ngữ III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động:(3 phút) - Gọi HS làm lại tiết trước Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: HS nắm kiến thức 18Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 làm tập SGK * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số - Lớp đọc thầm theo xác định yêu cầu - Yêu cầu HS làm - HS làm việc cá nhân (HS cần giúp đỡ: Trang, Tùng, Chung, Nhất, Thế Anh) - Gọi HS trình bày miệng - Đọc từ đồng nghĩa đoạn văn: mẹ, má, u, bu, bầm, mạ - GV nhận xét chữa yêu cầu HS - Từ đồng nghĩa hoàn toàn nêu nhận xét từ đồng nghĩa nào? - Kết luận: Từ đồng nghĩa hoàn toàn từ có nghĩa hoàn toàn giống Bài 2: - học sinh đọc yêu cầu - HS đọc - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp - VD: Nhóm 1: bao la, bát ngát… sức theo nhóm, nhóm lên xếp Các nhóm kiểm tra kết quả, chữa từ cho sẵn thành nhóm từ đồng Bình chọn nhóm thắng nghĩa (HS cần giúp đỡ: Chung, Nhất, Thế Anh) - GV nhận xét chữa hỏi: + Các từ nhóm có +Nhóm 1: Chỉ không gian rộng lớn nghĩa chung gì? + Nhóm 2: Gợi tả vẻ lay động rung rinh vật có ánh sáng phản chiếu vào + Nhóm 3: Gợi tả vắng vẻ người, biểu hoạt động người Bài 3: - học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp theo dõi - Sau XĐ yêu cầu đề GV cho - HS viết đoạn văn HS làm việc cá nhân (HS cần giúp đỡ: Trang, Tùng, - HS tiếp nối đọc đoạn văn miêu tả Chung, Nhất, Thế Anh) - Yêu cầu HS nối tiếp đọc - Bình chọn bạn viết đoạn văn hay đoạn văn viết, lớp theo dõi, n/x - GV nhận xét Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - GV nhận xét tiết học - Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Khoa học NAM HAY NỮ ? (T2) Họ tên GV Trường Tiểu học 19 GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 I- MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: - Kiến thức: + Phân biệt đặc điểm mặt sinh học xã hội nam nữ + Nhận cần thiết phải thay đổi số quan điểm xã hội vai trò nam, nữ - Kĩ năng: Rèn kĩ nhận biết khác biệt sinh học nam nữ - Thái độ: Tôn trọng bạn giới giới, không phân biệt nam, nữ II- CHUẨN BỊ: - Các phiếu ghi sẵn đặc điểm nam nữ III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động khởi động:(5 phút) - Nêu số đặc điểm khác biệt nam nữ mặt sinh học ? Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) * Mục tiêu: Phân biệt đặc điểm mặt sinh học xã hội nam nữ *Cách tiến hành: -Việc 1: Trò chơi "Ai nhanh, Ai ?" Bước 1: Tổ chức hướng dẫn - GV phát cho nhóm phiếu hướng - Làm việc lớp dẫn HS cách chơi Thi xếp phiếu vào bảng đây: Nam Nữ Cả nam nữ Có râu … … Lần lượt nhóm giải thích lại - Đại diện nhóm trình bày giải thích xếp - GV lưu ý HS: Các thành viên nhóm khác có - Trong trình thảo luận với nhóm bạn, nhóm có quyền thể chất vấn, yêu cầu nhóm giải thích rõ thay đổi lại xếp nhóm (HS cần giúp đỡ: Trang, Tùng, Sơn) mình, phải giải thích lại thay đổi Bước 2: GV đánh giá, kết luận tuyên dương nhóm thắng - Việc 2: Thảo luận số quan niệm xã hội nam nữ - HS thảo luận câu hỏi trả lời Bước 1: Làm việc theo nhóm - Phát phiếu ghi câu hỏi cho nhóm - GV yêu cầu nhóm thảo luận câu hỏi 1, 2, 3, (SGV trang 27) (HS cần giúp đỡ: Chung, Nhất, Tùng, Sơn) Bước 2: Làm việc lớp Kết luận :SGV trang 27 3.Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Tại không nên phân biệt đối xử nam nữ? - HS đọc mục bạn cần biết SGK trang -Lịch sử 20Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I- MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau học, HS nêu được: - HS nắm vài đề nghị cải cách Nguyễn Trường Tộ với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh: + Đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước + Thông thương với giới, thuê người nước đến giúp nhân dân ta khai thác nguồn lợi biển, rừng, đất đai, khoáng sản + Mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc * Học sinh (M3,4): Biết lí khiến cho cải cách Nguyễn Trường Tộ không vua quan nhà Nguyễn nghe theo thực hiện: Vua quan nhà Nguyễn tình hình nước giới không muốn có thay đổi nước - Kĩ năng: Đánh giá tác dụng việc canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ - Thái độ: Tôn trọng, biết ơn người có công xây dựng, đổi đất nước II- CHUẨN BỊ: - HS: Hình minh hoạ trang SGK - GV: Tư liệu Nguyễn Trường Tộ III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động:(5 phút) - Kiểm tra cũ theo nội dung câu hỏi: - Lần lượt trả lời câu + Câu hỏi 1, SGK, trang hỏi + Câu hỏi 2, SGK, trang - Lớp nhận xét + Phát biểu cảm nghĩ em Trương Định ? - Sử dụng phần in chữ nhỏ SGK, trang 6, nêu mục tiêu để giới thiệu nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức:(25 phút) * Mục tiêu: HS nắm tiểu sử NTT vài đề nghị cải cách ông với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh * Cách tiến hành: - Việc 1: Tìm hiểu Nguyễn Trường Tộ - Hoạt động theo nhóm: Đọc SGK từ đầu đến giàu mạnh, thông tin sưu tầm chọn lọc thông tin để hoàn thành nội dung thảo luận + Năm sinh, năm Nguyễn Trường Tộ - Sinh năm 1830 năm 1871 + Quê quán ông - Nghệ An + Trong đời ông - Năm 1860 ông sang Pháp đâu tìm hiểu ? ý tìm hiểu giàu có văn minh nước Pháp + Ông có suy nghĩ để cứu nước nhà khỏi - Phải thực canh tân đất tình trạng lúc ? nước + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ - Triều đình nhà Nguyễn nhu trước xâm lược thực dân Pháp ? nhược (HS cần giúp đỡ: Dũng, Trang, Hùng, Chung) Họ tên GV Trường Tiểu học 21 GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 - Đại diện nhóm báo cáo, lớp theo dõi bổ sung ý kiến (nếu cần) * Nhận xét, ghi vài nét Nguyễn Trường Tộ nêu vấn đề để chuyển sang việc - Việc 2: Tình hình đất nước ta trước xâm lược thực dân Pháp - Hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung câu hỏi: + Theo em thực dân Pháp lại dễ + Triều đình nhà Nguyễn dàng xâm lược nước ta? nhượng TDP + Điều cho thấy tình hình đất nước ta lúc + Kinh tế đát nước nghèo nàn, ? lạc hậu + Đất nước không đủ sức để tự lập tự cường… - Nhận xét nêu câu hỏi dành cho HS(M3,4): + Theo em tình hình đất nước đặt + Nước ta cần đổi để đủ yêu cầu để khỏi lạc hậu ? sức tự lập, tự cường (HS cần giúp đỡ: Dũng, Sơn, Hùng, Chung) * Kết luận: Tình hình đất nước vào nửa cuối kỉ XIX nghèo nàn, lạc hậu lại bị thực dân Pháp xâm lược Yêu cầu hoàn cảnh đất nước ta lúc phải thực đổi đất nước Hiểu điều đó, Nguyễn Trường Tộ dâng lên vua Tự Đức triều đình nhiều điều trần đề nghị canh tân đất nước - Việc 3: Những đề nghị canh tân Nguyễn Trường Tộ - Hoạt động cá nhân: Đọc SGK phần lại, suy nghĩ trả lời câu hỏi + Nguyễn Trường Tộ đưa đề nghị + Mở rộng quan hệ ngoại giao, để canh tân đất nước? buôn bán với nhiều nước + Thuê chuyên gia nước giúp ta phát triển kinh tế + XD quân đội hùng mạnh + Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng + Nhà vua triều đình nhà Nguyễn có thái độ + Không cần thực đề với đề nghị Nguyễn nghị ông… Trường Tộ? + Việc vua quan nhà Nguyễn phản đối đề nghị + Họ người bảo thủ, lạc hậu, canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ cho không hiểu giới bên thấy họ người ? Lấy số ví … dụ chứng minh? (HS cần giúp đỡ: Minh, Sơn, Hùng, Chung) * Kết luận: Với mong muốn canh tân đất 22Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 nước Nguyễn Trường Tộ, nội dung tiến không chấp nhận Chính điều làm cho đất nước ta thêm suy yếu, chịu đô hộ thực dân Pháp * Chốt nội dung toàn Nêu nội dung ghi nhớ SGK, Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Nối tiếp HS trả lời câu hỏi: + Nhân dân ta đánh người đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ ? + Hãy phát biểu cảm nghĩ em Nguyễn Trường Tộ ? - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 3: Cuộc phản công kinh thành Huế sưu tầm tài liệu Chiếu Cần Vương, nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết ông vua yêu nước Hàm Nghi Khoa học CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ - Kĩ năng: Phân biệt vài giai đoạn phát triển thai nhi - Thái độ: Yêu quý bố mẹ II CHUẨN BỊ: Hình trang 10, 11 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (5 phút) - Nêu số khác biệt nam nữ mặt sinh học - Nêu số VD vai trò nữ lớp em ? Hoạt dộng hình thành kiến thức mới: (25 phút) * Mục tiêu: Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ * Cách tiến hành: - Việc 1: Sự hình thành thể người - Cơ quan thể định - Cơ quan sinh dục thể người giới tính người? định giới tính người - Cơ quan sinh dục nam có chức - Cơ quan sinh dục nam tạo tinh trùng gì? - Cơ quan sinh dục nữ có chức gì? - Cơ quan sinh dục nữ tạo trứng - Bào thai hình thành từ đâu? - Bào thai hình thành từ trứng gặp tinh trùng - Em có biết mẹ mang thai bao lâu, em - Em bé sinh sau khoảng tháng bé đời? bụng mẹ (HS cần giúp đỡ: Sơn, Thư, Nhất) 23 Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP - Kết luận: Cơ quan sinh dục nữ tạo trứng Cơ quan sinh dục nam tạo tinh trùng Cơ thể người hình thành từ kết hợp trứng (mẹ) với tinh trùng (bố) Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi thụ tinh Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử Hợp tử phát triển thành bào thai Sau tháng bụng mẹ em bé đời - Việc 2: Mô tả khái quát trình thụ tinh - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1a, 1b, 1c đọc kỹ thích trang 10 thảo luận theo cặp mô tả trình thụ tinh (HS cần giúp đỡ: Chung, Thư, Nhất, Hùng) NĂM HỌC : 2017 -2018 - HS quan sát hình SGK, thảo luận nhóm đôi, trả lời - HS lên bảng mô tả trình thụ tinh + Hình 1a: Các tinh trùng gặp trứng + Hình 1b: Một tinh trùng chui vào trứng + Hình 1c: Trứng tinh trùng kết hợp với để tạo thành hợp tử HS mô tả tả lại - Kết luận: Khi trứng rụng có nhiều tinh trùng muốn gặp trứng trứng tiếp nhận tinh trùng tinh trùng kết hợp với tạo thành hợp tử Đó thụ tinh - Yêu cầu Hs quan sát hình 2, 3, 4, - HS quan sát hình SGK, trả lời (11)SGK cho biết hình cho biết thai - Một số học sinh trình bày tuần, tuần, tháng, tháng? + Hình 2: Thai tháng thể (HS cần giúp đỡ: Nhung, Sơn, Thư, hoàn chỉnh Nhất, Đức) + Hình 3: Thai tuần có hình dạng đầu hình, mình, tay, chân chưa hoàn thiện + Hình 4: Thai tháng có hình dạng đầu, mình, tay, chân hoàn thiện hơn, hình thành đầy đủ phận thể + Hình 5: Thai tuần có đuôi, hình thù đầu, mình, tay, chân, chưa rõ ràng 24Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 - HS theo dõi - GV nhận xét, khen ngợi - Kết luận : Hợp tử phát triển thành phôi thành bào thai Đến tháng thứ thai có đầy đủ quan thể coi thể người Đến tháng thứ bé thường xuyên cử động cảm nhận tiếng động bên Sau tháng bụng mẹ em bé sinh Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Quá trình thụ tinh diễn - HS trả lời nào? - Hãy mô tả vài giai đoạn phát triển thai nhi mà em biến? - Học thuộc lòng mục bạn cần biết - Chuẩn bị sau: Cần làm để mẹ em bé khỏe -Địa lí ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I - MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học xong học này, HS : - Nêu đặc điểm địa hình: phần đất liền Việt Nam 3/4 diện tích đồi núi 1/4 diện tích đồng *HS (M3,4) biết khu vực có núi số dãy núi có hướng núi tây bắc - đông nam, cánh cung - Nêu tên số loại khoáng sản Việt nam: Than, sắt, A-pa-tít, dầu mỏ, khí tự nhiên,… - Chỉ dãy núi đồng lớn đồ ( lược đồ): Dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn; đồng Bắc bộ, đồng Nam bộ, đồng duyên hải miền Trung - Chỉ số khoáng sản đồ ( lược đồ): than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyên, A-pa-tít Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên vùng biển phía Nam * Than, dầu mỏ, khí tự nhiên- nguồn tài nguyên lượng đất nước - Sơ lược số nét tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên nước ta - Ảnh hưởng việc khai thác than, dầu mỏ môi trường - Kĩ năng: Khai thác sử dụng cách hợp lí khoáng sản nói chung, có than, dầu mỏ, khí đốt - Thái độ: Biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên II - CHUẨN BỊ: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam 25 Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 - Bản đồ Khoáng sản Việt Nam III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động:(5 phút) - HS lên bảng nêu vị trí địa lí giới hạn nước Việt Nam, kết hợp đồ Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) * Mục tiêu: Nêu đặc điểm địa hình phần đất liền Việt Nam khoáng sản nước ta a Địa hình: (làm việc cá nhân) - GV yêu cầu đọc mục quan sát hình - HS đọc thầm mục quan sát hình SGK SGK trả lời câu hỏi : - Chỉ vùng núi vùng đồng - HS lược đồ nước ta ? - So sánh diện tích vùng đồi núi với - Diện tích đồi núi lớn đồng nhiều lần vùng đồng nước ta ? - Nêu tên dãy núi nước ta ? - Một số HS trả lời trước lớp Trong dãy đó, dãy núi có hướng + Dãy núi hình cánh cung : Sông Tây Bắc - Đông Nam, dãy núi có Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, Trường Sơn Nam hình cánh cung ? + Dãy núi hướng Tây Bắc - Đông (HS cần giúp đỡ: Long, Hùng, Đức) Nam: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn - Kết luận : Phần đất liền Việt Nam Bắc 3/4 diện tích đồi núi 1/4 diện tích đồng Một số dãy núi có hướng núi tây bắc - đông nam, cánh cung b Khoáng sản:(làm việc nhóm đôi): - GV yêu cầu HS dựa vào hình - HS thảo luận nhóm đôi SGK vốn hiểu biết trả lời câu hỏi sau: + Kể tên số loại khoáng sản nước +Dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, ta? Loại khoáng sản có nhiều nhất? thiếc, đồng, bô- xít, vàng… + Hoàn thành bảng sau: + Mỏ than: Cẩm Phả- Quảng Ninh Tên khoáng sản Kí hiệu Nơi Công phân bố dụng + Mỏ sắt: Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh + Mỏ a- pa- tít: Cam Đường ( Lào Cai) + Mỏ bô- xít có nhiều Tây Nguyên + Dầu mỏ biển Đông Than A- pa- tít Sắt Bô- xit Dầu mỏ - GV treo đồ Khoáng sản Việt Nam - 4- HS lên thi đồ theo yêu yêu cầu HS lên nơi có cầu GV HS khác nhận xét mỏ : than, a- pa- tit, dầu mỏ … (HS cần giúp đỡ: Chung, Hùng, Đức) - Kết luận: Nước ta có nhiều loại khoáng - 1- HS nêu kết luận chung 26Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP sản phân bố nhiều nơi c Lợi ích địa hình khoáng sản: (làm việc lớp): - Nêu ích lợi địa hình khoáng sản mang lại cho nước ta ? (HS cần giúp đỡ: Long, Hùng, Đức) 3.Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - GV nhận xét tiết học giao nhà NĂM HỌC : 2017 -2018 - học sinh đọc kết luận SGK + Các đồng châu thổ thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp + Nhiều loại khoáng sản thuận lợi cho ngành công nghiệp khai thác khoáng sản Kĩ thuật ĐÍNH KHUY HAI LỖ (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Đính khuy hai lỗ.Khuy đính tương đối chắn *HS khéo tay: Đính hai khuy hai lỗ đường vạch dấu.Khuy đính chắn - Kĩ năng: Rèn kĩ cẩn thận, tỉ mỉ thực đính khuy hai lỗ - Thái độ: Yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: - Mẫu đính khuy hai lỗ - Một số sản phẩm may mặc đính khuy hai lỗ - Vật liệu dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thước ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động khởi động:( phút) - Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ ? - HS trả lời nhận xét Hoạt động thực hành:(20 phút) * Mục tiêu: HS biết cách đính khuy lỗ * Cách tiến hành: - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu thực hành - HS đọc yêu cầu cần đạt sản phẩm đính khuy hai lỗ HS cuối để thực cho - Hướng dẫn HS thực hành - Nhắc lại số điểm cần lưu ý đính khuy hai lỗ (điểm đặt khuy, xâu chỉ, đính khuy, thao tác kết thúc đính khuy - HS thực hành theo nhóm trao đổi, học hỏi lẫn - Nêu yêu cầu thời gian thực hành - HS quan sát vị trí khuy lỗ - Quan sát uốn hướng dẫn thêm khuyết hai nẹp áo cho HS lúng túng.(Long, Hùng, Chung, Sơn, Đức) Hoạt động đánh giá sản phẩm:(7 phút) *Mục tiêu: HS biết đánh giá sản phẩm bạn 27 Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS tự đánh giá - Trưng bày sản phẩm * Đánh giá sản phẩm HS: + Nêu yêu cầu sản phẩm + Hoàn thành quy định - Tự đánh giá sản phẩm bạn + Hoàn thành sớm vượt mức quy định Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Hai HS hoàn thành tốt thi đính khuy hai lỗ - Dặn HS chuẩn bị sau: Thêu dấu X Thứ sáu ngày tháng năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng(BT1) + Thống kê số HS lớp theo mẫu(BT2) - Kĩ năng: Rèn khả phân tích, tổng hợp cho HS - Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận làm việc II CHUẨN BỊ: Bảng phụ cho tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi: (5 phút) Gọi 2- em đọc đoạn văn tả cảnh buổi ngày Hoạt động thực hành:(25 phút) * Mục tiêu: Thực tập SGK * Cách thực hiện: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số1, xác định - Cả lớp đọc thầm văn Nghìn yêu cầu năm văn hiến - Tổ chức hoạt động nhóm đọc bảng thống - HS hoạt động nhóm, báo cáo kết kê TLCH Nhóm khác nhận xét, bổ sung + Số khoa thi, số tiến sĩ nước ta từ năm + Số khoa thi: 185; số tiến sĩ: 2896 1075 đến năm 1919? + Số khoa thi, số tiến sĩ số trạng nguyên +6 HS tiếp nối đọc lại bảng thời đại? thống kê + Số bia số tiến sĩ có khắc tên bia + Số bia: 82; số tiến sĩ: 1306 lại đến ngày nay? + Các số liệu thống kê trình bày + hình thức: bảng số liệu nêu hình thức nào? số liệu (HS cần giúp đỡ: Chung, Hường, Hùng) - Kết luận: Các số liệu trình bày hình thức Các số liệu thống kê giúp người 28Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh, tăng sức thuyết phục cho nx truyền thống văn hiến lâu đời nước ta Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Sau XĐ yêu cầu đề GV yêu cầu HS thảo luận nhóm - HS làm - Gọi đại diện nhóm nêu kết - Nhìn vào bảng thống kê em biết điều gì? - Tổ có nhiều HS khá, giỏi nhất? Tổ có nhiều HS nữ nhất? - Bảng thống kê có tác dụng gì? (HS cần giúp đỡ: Chung, Hường, Hùng) NĂM HỌC : 2017 -2018 - HS đọc - HS nhóm thảo luận - HS viết vào - Số tổ lớp, số HS tổ, số HS khá, giỏi tổ - HS nêu - Giúp ta biết số liệu xác, tìm số liệu nhanh chóng, dễ dàng so sánh số liệu Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Nhận xét tiết học, chuẩn bị sau Toán TIẾT 10: HỖN SỐ (tiếp) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: +Biết cách chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng trừ, nhân chia hai phân số để làm tập + Vận dụng kiến thức làm tập1(3 hỗn số đầu), 2(a,c), 3(a,c) - Kĩ năng: Rèn kĩ chuyển hỗn số thành phân số thực thành thạo phép tính với phân số - Thái độ: Yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Bộ đồ dùngToán gồm hình vẽ SGK- 13 III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Hoạt động khởi động: (5 phút) Viết hỗn số, đọc nêu cấu tạo hỗn số 2.Hoạt động ôn tập hỗn số:(10 phút) * Mục tiêu: HS nắm ý nghĩa hốn số, * Cách tiến hành: - Gắn hình vẽ - Quan sát viết PS biểu thị - Yêu cầu HS đọc hỗn số số phần hình vuông tô màu hình vuông tô màu 21 hình vuông tô màu - Hãy đọc PS số hình vuông tô màu - Vậy ta có: = 21 8 - Nêu vấn đề: Vì sao: = Họ tên GV 21 - HĐ nhóm nêu cách làm Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN LỚP - GV hướng dẫn HS cách làm NĂM HỌC : 2017 -2018 5 × × + 21 = 2+ = + = = 8 8 8 - Yêu cầu HS nêu cách chuyển hỗn số - TS phần nguyên nhân với MS thành PS cộng với TS phần PS (HS chưa nắm vững kiến thức hốn - MS MS phần PS số: Hùng, Hương, Đức) Hoạt động thực hành:( 20 phút) *Mục tiêu: HS làm tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài 1:( hỗn số đầu) - học sinh đọc yêu cầu - Chuyển hỗn số sau thành PS - Yêu cầu HS làm - Làm bảng × + × + 22 - GV nhận xét chữa = = ;4 = = 3 5 × + 13 × + 68 = = ;9 = = 4 7 10 ×10 + 103 10 = = 10 10 10 Bài 2: ( a,c) -1 học sinh đọc yêu cầu: - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa * Chốt lại: bước: - chuyển HS PS - thực tính Bài 3: (a, c) - học sinh đọc yêu cầu - HS thực tương tự - GV nhận xét chữa - Tính - HS làm 1 13 20 +4 = + = 3 3 3 103 47 56 10 − = − = 10 10 10 10 10 - Tính - Làm vào 1 21 49 ×5 = × = 4 1 49 49 49 :2 = : = × = 6 15 Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - Nêu cách thực hịên phép tính với hỗn số ? - NX tiết học, dặn dò nhà Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP 5(TIẾT 2) I- MỤC TIÊU: Sau học học sinh biết: - Kiến thức: + Học sinh lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập + Có ý thức học tập, rèn luyện Biết nhắc nhở bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện - Kĩ năng: Rèn kĩ gương mẫu, tự giác học tập, lao động, sinh hoạt - Thái độ: Vui tự hào học sinh lớp 30Họ tên GV Trường Tiểu học GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 II- CHUẨN BỊ: - GV: Truyện nói gương HS lớp gương mẫu - HS: Bài hát, thơ, tranh vẽ chủ đề: Trường em III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Hoạt động khởi động:(3 phút) - Theo em cần làm để xứng đáng HS lớp ? - HS trả lời miệng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(10 phút) Hoạt động 1: Thảo luận kế hoạch phấn đấu - GV nhận xét chung kết luận: - Từng HS trình bày kế hoạch * Kết thúc hoạt động: Để xứng nhóm đáng HS lớp 5, cần phải - Nhóm trao đổi góp ý kiến tâm phấn đấu, rèn luyện - HS trình bày trước lớp cách có kế hoạch Hoạt động 2: Kể chuyện gương HS lớp gương mẫu - GV Giới thiệu thêm vài - Kể gương tốt HS lớp gương khác - Thảo luận lớp điều học *Kết thúc hoạt động: Chúng ta tập từ gương cần học tập gương tốt bạn bè để mau tiến Hoạt động 3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ chủ đề: Trường em *Kết thúc hoạt động: Chúng ta - Giới thiệu tranh cho lớp vui tự hào HS lớp 5; biết yêu quý tự hào trường lớp - Suy nghĩ nhắc lại nội dung vài Đồng thời thấy rõ tranh tiêu biểu trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt để - Hát, múa, chủ đề : Trường em xứng đáng HS lớp 5, xây dựng lớp, trường ngày tốt Hoạt động 4: Chơi trò chơi: Em diễn viên - Phổ biến luật chơi - tổ tự xây dựng nội dung kịch theo chủ đề học (trách nhiệm với trường lớp trách nhiệm) - Trình diễn - Nhóm nhận xét đội bạn theo tiêu *Nhận xét kết thúc hoạt động chí: nội dung, diễn xuất, thời gian Hoạt động tiếp nối - Một số HS nêu học bổ ích sau học xong - Chuẩn bị trang -Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN I I MỤC TIÊU: Họ tên GV Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN LỚP NĂM HỌC : 2017 -2018 Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua ; Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần - ổn định nề nếp học tập hoạt động - Khai giảng năm học - Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng năm học - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 32Họ tên GV Trường Tiểu học ... − = − = ; 56 56 56 40 40 40 10 13 + = + ;= ; − = − = 12 12 12 18 18 18 -Tính - Làm , HS làm bảng lớp 15 17 28 23 = + = ;4 − = − = ; 5 5 7 7 11 15 11  1 1−  + ÷= 1− = − − 15 15 15 15  3 3+... có MS 10; 100; 1000; - học sinh đọc yêu cầu - Làm bảng - Yêu cầu học sinh làm 6× 24 50 0 50 0 :10 50 - GV nhận xét chữa yêu cầu học = = ; = = ; 25 25 × 100 1000 1000 :10 100 sinh nêu cách làm 18... xét chữa - Học sinh làm bảng 11 11× 55 15 15 × 25 3 75 - Kết luận: Muốn chuyển PS thành = = ; = = 2 × 10 4 × 25 100 PSTP ta phải Nhân chia tử số 31 31× 62 mẫu số với số tự nhiên ; = = 5 × 10 Sao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

3. Khởi động :3 phút 3 phút Đội hình nhận lớp Đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ  - Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3..

Khởi động :3 phút 3 phút Đội hình nhận lớp Đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Làm bảng con - Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

m.

bảng con Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Làm bảng con 4 x  83 = 834× =  8 12  =  23    3 :  21 = 3x 12 = 123×  = 6 - Thực hiện theo mẫu - Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

m.

bảng con 4 x 83 = 834× = 8 12 = 23 3 : 21 = 3x 12 = 123× = 6 - Thực hiện theo mẫu Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan