0

Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 3,532 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 20:55

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 2: Thứ hai ngày tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): PHẦN THƯỞNG I MỤC TIÊU: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu câu, cụm từ dài Chú ý từ: trực nhật, lặng yên, trao, Hiểu nghĩa từ từ quan trọng: bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng Nắm đặc điểm nhân vật Na diễn biến câu chuyện Hiểu ý ND: Câu chuyện đề cao việc tốt, khuyến khích học sinh làm điều tốt *Trả lời câu hỏi 1, 2, HSKG: Trả lời câu hỏi II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: +Tranh minh họa đọc SGK + Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đọc “Tự thuật ” - Nhờ đâu em biết rõ bạn Thanh Hà ? - HS đọc trả lời câu hỏi - Nhờ lời Tự thuật bạn Thanh Hà - Hãy cho biết tên địa phương em ở: xã, huyện ? - HS trả lời - GV nhận xét - Giới thiệu tựa bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim - HS nhắc lại tựa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Dương, Hoàng (M1) - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: a GV đọc mẫu - HS theo dõi b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Lắng nghe * Đọc câu: - Gọi HS tiếp nối đọc câu - HS đọc nối tiếp câu - Đọc từ: trực nhật, lặng yên, trao, sáng - Luyện đọc từ khó kiến , Vũ Minh, Yến Nhi, Việt Anh * Đọc đoạn trước lớp: - HS đọc tiếp nối đoạn Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn - GV hướng dẫn đọc câu dài + Một buổi sáng,/ vào chơi,/ bạn lớp túm tụm bàn bạc điều gì/ bí mật lắm.// + Đây phần thưởng/ lớp đề nghị tặng bạn Na.// + Đỏ bừng mặt,/ cô bé đứng dậy/ bước lên bục// (Lưu ý ngắt câu đúng: Vụ, Vinh) - Gọi HS đọc phần giải + Đặt câu với từ "sáng kiến"? Lưu ý: GV giúp HS hiểu thêm nghĩa từ tốt bụng (có lòng tốt, hay thương người sẵn sàng giúp đỡ người khác) * Đọc đoạn nhóm * Thi đọc nhóm Năm học 2017 - 2018 - Luyện đọc ngắt câu Nhấn giọng số từ: túm tụm, bí mật, Đỏ bừng mặt, đứng dậy - HS đọc phần giải + Bạn Lan có nhiều sáng kiến hay - Đọc theo nhóm - nhóm thi - Lớp nhận xét - HS đọc - GV kết luận chung * Đọc toàn - GV nhận xét chung tuyên dương nhóm TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - HS hiểu nội dung Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Câu chuyện đề cao việc tốt, khuyến khích học sinh làm điều tốt *Cách tiến hành: - Đoạn 1: - HS đọc đoạn 1, lớp đọc thầm + Câu chuyện kể bạn nào? - Kể bạn Na + Hãy kể việc làm tốt bạn Na - Gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn ? Minh nửa cục tẩy, làm trực nhật,… + Các bạn Na nào? - Các bạn quý mến Na + Tại bạn quý mến - Vì Na học chưa giỏi mà Na lại buồn? - Đoạn + Lớp đọc thầm đoạn 2: + Các bạn Na làm vào - Các bạn túm tụm bàn bạc điều có chơi? vẻ bí mật - Theo em điều bí mật bạn - Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na Na bàn bạc điều gì? (Bảo An, Chúc, tính tốt Na người Nhật Minh) - Đoạn 3: + Đọc lướt đoạn 3: - Em có nghĩ Na xứng đáng - Nhiều HS trả lời, VD: Vì người tốt cần phần thưởng không ?Vì sao? thưởng; cần khuyến khích lòng Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 tốt; chưa xứng đáng thưởng, Na học chưa giỏi;… - Khi Na phần thưởng - Na vui mừng: tưởng nghe nhầm, đỏ vui mừng ? Vui mừng ? bừng mặt - Cô giáo bạn vui mừng vỗ tay vang dậy - Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe mắt +Câu chuyện nói điều gì? - Câu chuyện nói lòng tốt bạn ( Duy, Quang, Hoàng) Na Kết luận: Câu chuyện nói lòng tốt - Lắng nghe bạn Na Chúng ta cần học tập bạn Na, sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - HS đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - GV đọc lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn cách đọc - Cá nhân đọc - GV tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn - Lớp lắng nghe, nhận xét - GV nhận xét lớp bình chọn HS đọc tốt HĐ tiếp nối: (5 phút) - Em học điều bạn Na ? - Tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh - Giáo dục HS – Liên hệ HS - HS trả lời - GV nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn HS luyện đọc chuẩn bị - HS nghe “Làm việc thật vui ” - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Giúp học sinh: - Biết quan hệ dm cm để viết số đo có đơn vị cm thành dm ngược lại trường hợp đơn giản - Nhận biết độ dài dm thước thẳng - Biết ước lượng độ dài trường hợp đơn giản - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm Biết sử dụng thước có vạch kẻ xăng - ti - mét để vẽ đoạn thẳng Giáo dục học sinh tính cẩn thận Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: 1, 2, (cột 1, 2), II CHUẨN BỊ : - GV: Thước có vạch cm - HS : Thước thẳng có vạch chia cm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Tìm nhanh đáp số GV nêu phép tính định HS trả lời - HS trả lời nhanh kết 5dm + 3dm = dm - dm = 8dm – 6dm = dm + 10 dm = - GV nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - HS biết quan hệ dm cm trường hợp đơn giản - Nhận biết độ dài dm thước thẳng - Biết ước lượng độ dài trường hợp đơn giản - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm *Cách tiến hành: Bài : Điền số - HS nêu yêu cầu - Cho HS thảo luận theo cặp - HS thảo luận cặp đôi - Cá nhân trả lời a.10cm = dcm 1dm = 10 cm b.Vạch 1dm số 10 c HS vẽ vào theo yêu cầu - GV nhận xét – sửa sai Bài : Tìm thước thẳng vạch chia - HS nêu yêu cầu 2dm a- Cá nhân tìm: vạch số - GV lưu ý quan sát tay HS vạch b.2dm = 20 cm 2dm (Kiểm tra hoạt động Hoàng, Vụ, Văn Minh, Dương) Bài : Điền số ? - HS nêu yêu cầu Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Gọi lượt HS lên bảng làm, lượt HS - GV tổ chức cho HS nhận xét, chữa (Cả lớp cột Khuyến khích làm cột 3: Bảo An, Thái Lâm, Duy, Quang, Chúc, Nhật Minh) Bài : Điền cm dm vào chỗ chấm thích hợp - Yêu cầu HS nêu miệng kết - Nhận xét chung HĐ Tiếp nối: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 - HS lên bảng làm, lớp làm a.1dm = 10cm 3dm = 30cm 2dm = 20 cm 5dm = 50 cm b.30cm = 3dm 60cm = 6dm - HS nhận xét, đối chiếu bạn với - HS quan sát hình, làm việc theo cặp đôi Thảo luận để tìm phương án - Đại diện cặp trình bày kết - Tìm đồ vật ước lượng độ dài - HS tìm nêu trước lớp chúng cm dm? 1dm = … cm ? 20cm = … dm? - GV nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn HS xem lại Tiếp tục ước lượng chiều dài đồ vật gia đình Xem trước “Số bị trừ, số trừ, hiệu” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân 2.Thực theo thời gian biểu Lập thời gian biểu ngày phù hợp với thân Biết ích lợi việc học tập, sinh hoạt Từ có ý thức học tập sinh hoạt Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Thẻ biểu thị thái độ (xanh, đỏ, vàng) + Đồ dùng cho HS sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Giờ việc GV nêu thời điểm ngày, HS đứng - HS thực hành theo hiệu lênh chỗ thể động tác thể công việc GV, bạn làm đông cần làm vào thời điểm Ví dụ: 6h sáng (tập tác không hợp lý phải hát tặng thể dục, đánh răng, ), 12h trưa (ăn cơm), 10h lớp hát tối (ngủ) - Nhận xét - Giới thiệu học Ghi lên bảng HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt - Biết ích lợi việc học tập, sinh hoạt Lập thời gian biểu ngày phù hợp với thân Việc : Thảo luận lớp Mục tiêu :Tạo hội để HS bày tỏ y kiến thái độ lợi ích việc học tập sinh hoạt Cách tiến hành: - Làm việc lớp - GV phát bìa màu cho HS nói qui định chọn màu, màu đỏ tán thành, màu xanh không tán thành, màu vàng (lưỡng lự) - GV đọc ý kiến a, b, c, d BT4 - HS chọn màu giơ biều thị thái (Kiểm tra hoạt động Hoàng, Dương, khích độ lệ đưa ý kiến cá nhân) - Giải thích lý Kết luận :Ý a sai, ý b đúng, ý c sai, ý d Học tập sinh hoạt có lợi cho sức khỏe học tập thân em Việc 2: Hành động cần làm Mục tiêu: Giúp HS tự nhận biết thêm ích lợicủa học tập cách thức để thực học tập sinh hoạt Cách tiến hành: - Hoạt động nhóm Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - GV phát câu hỏi cho nhóm tự ghi kết giấy - Hoạt động lớp Kết luận : Việc học tập, sinh hoạt giúp học tập kết thoải mái hơn.Vì việc học tập sinh hoạt việc cần thiết Việc 3:Thảo luận nhóm Mục tiêu: Giúp HS xếp lại thời gian biểu cho hợp lí tự theo dõi việc thực theo thời gian biểu Cách tiến hành : - Thảo luận cặp đôi Hai bạn trao đổi với thời gian biểu hợp lí chưa ? Đã thực nào? Có làm đủ việc đề chưa? - Hoạt động lớp Kết luận: Thời gian biểu nên phù hợp với điều kiện em Việc thực thời gian biểu giúp em làm việc học tập có kết đảm bảo sức khỏe Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm thảo luận + Nhóm 1: Lợi ích học tập + Nhóm 2:Lợi ích sinh hoạt gời + Nhóm 3: Ghi việc cần làm để học tập + Nhóm 4: Ghi việc cần làm để sinh hoạt - Đại diện nhóm trình bày - HS thảo luận cặp đôi - HS trình bày thời gian biểu trước lớp - Lắng nghe HĐ Tiếp nối: (3 phút) H: Học tập, sinh hoạt mang lại lợi ích - HS trả lời theo ý kiến cá nhân gì? - GV: Cần học tập sinh hoạt để đảm - Lắng nghe bảo cho sức khỏe học hành mau tiến - Nhắc nhở HS cần học tập sinh hoạt - Lắng nghe thực - GV nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành : Cùng bố mẹ xây dựng thời gian biểu ngày cho thân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2017 TOÁN: SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRỪ – HIỆU I MỤC TIÊU : Biết số bị trừ, số trừ, hiệu Biết thực phép trừ có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 Biết giải toán phép trừ Giáo dục HS yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài 1, (a, b, c), II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Các bìa ghi SBT, ST, Hiệu Bảng phụ kẻ nội dung tập - Học sinh: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Hát - Cho HS nêu kết phép tính: - HS nêu kết quả: 10 + 20 =? 10 + 20 = 30 H: Em nêu tên thành phần kết - HS nêu phép tính? H: Ngoài phép cộng ra, em biết phép tính - Phép trừ nữa? - Giới thiệu bài, ghi đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: HS biết số bị trừ, số trừ, hiệu *Cách tiến hành: Giới thiệu Số bị trừ- Số trừ- Hiệu - GV viết phép trừ : 59 – 35 = 24 - Gọi HS đọc phép trừ - HS đọc - GV vào số nêu tên gọi gắn bảng - HS nêu tên gọi thành phần 59 35 = 24 kết phép trừ Số bị trừ Số trừ Hiệu - GV viết phép trừ theo cột dọc (nêu cách đặc tính) 59 số bị trừ - 35 số trừ 24 hiệu Đàm Ngân Thám - Quan sát Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - GV nêu VD : 47 – 12 = 35 gọi HS nêu tên gọi thích hợp - Chú ý: 59 – 35 gọi hiệu (Lưu ý: Cho HS nắm tên gọi Kiểm tra lại đối tượng M1 Nếu chưa rõ cần giảng chậm lại) HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có hai chữ Biết giải toán phép trừ *Cách tiến hành: Bài : Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu Năm học 2017 - 2018 - số HS nêu tên thành phần kết phép tính - Nhắc lại số không nhớ phạm vi 100 - HS nêu yêu cầu - HS tự làm bài, nối tiếp nêu kết SBT 19 90 87 72 34 - GV nhận xét chung ST 30 34 (Lưu ý lại: Muốn tìm hiệu, ta lấy SBT trừ ST) Bài 2: Đặt tính tính hiệu theo mẫu Hiệu 60 62 72 68 - GV hướng dẫn HS làm câu mẫu - Gọi HS lên bảng làm - HS nêu yêu cầu - GV nhận xét bảng con, lưu ý cách đặt tính - HS lên bảng làm, lớp (Lưu ý: HS nắm được: Kết phép tính dãy làm bảng trừ gọi Hiệu Kiểm tra Dương, Vụ, Văn - Lớp nhận xét bảng lớp Minh, Việt Anh, Nguyên) Bài 3: - GV phân tích đề - Hướng dẫn HS làm - HS đọc đề toán - GV chấm nhanh số em (Lưu ý: Tập trung đối tượng M1, M2 Kiểm tra - HS làm vào Giải : Hoàng, Yến Nhi, Vinh) Sợi dây lại là: - Nhận xét làm HS 8-3=5(dm) Đáp số : dm HĐ Tiếp nối: (3 phút) - HS nêu tên gọi thành phần kết phép - HS nêu trừ 48 – 26 = 22 - GV nhận xét tiết học - Dặn HS xem lại bài, ôn lại tên thành phần - Ghi nhớ thực kết phép tính trừ Xem trước bài: “Luyện tập” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP) PHẦN THƯỞNG I MỤC TIÊU: Chép lại xác đoạn tóm tắt nội dung “ phần thưởng” Bài viết không mắc lỗi tả 2.Viết nhớ cách viết số tiếng có âm s/x Điền 10 chữ p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y Học thuộc bảng chữ (gồm 29 chữ cái) Giáo dục tính cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: + Bảng phụ viết nội dung tả “Phần thưởng” + Phiếu viết nội dung tập - Học sinh: Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - HS thi viết xem đẹp - Lớp cổ vũ, bình chọn bạn thắng - Viết bảng: nàng tiên, làng xóm - GV nhận xét chung HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - HS có tâm tốt để viết - Nắm nội dung chép để viết cho tả *Cách tiến hành: - GV treo bảng phụ chép sẵn đoạn văn - GV đọc mẫu lần - HS đọc lại - Cuối năm học Na nhận gì? - Phần thưởng - Vì Na nhận phần thưởng? - Vì Na cô bé tốt bụng - Đoạn viết có câu? - HS trả lời - Cuối câu có dấu gì? Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Rèn kỹ làm tính giải toán Giáo dục học sinh yêu thích môn học * Bài tập cần làm : ; (a,b,c,d) ; (cột 1,2) ; II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung tập - Học sinh: Bảng con, que tính II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Chơi TC "cá bơi cá lượn" - Kiểm tra SH, Tổng, SBT, ST, Hiệu Hoạt động học - Đặt tính tính 48 + 12, 35 15 - Nêu thành phần tên gọi phép tính - Nhận xét chung - Giới thiệu mới, ghi đầu lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết đọc số, viết số Tìm số liền trước, liền sau Thực phép cộng, trừ số không nhớ phạm vi 100 giải toán có lời văn *Cách tiến hành: Bài 1: Viết số - HS đọc yêu cầu - HS tự làm sau nêu miệng dãy số a 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 b 68, 69, 70, 71, 73, 74 - GV nhận xét sửa sai c 10, 20, 30, 40, 50 Bài 2: Viết số - GV treo bảng cho HS quan sát - HS đọc yêu cầu nội dung - Nêu cách tìm số liền trước, số liền sau - Làm việc cá nhân - Đổi chéo để kiểm tra - Báo cáo kết trước lớp - GV điền trực tiếp kết vào bảng phụ - HS đọc lại kết quả: a.60 b.100 c.88 d.0 Bài 3: Đặt tính tính - HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS làm chữa Gọi - HS lên bảng làm HS đọc lại cách thực phép tính cuối (M1) a 32 87 b 96 44 (Lưu ý: + 43 - 35 - 42 + 34 + Cách đặt tính: Văn Minh, Nguyễn An, Sơn 75 52 54 78 Lâm +Hay cộng sai: Dương, Sơn Lâm, Việt Anh) Bài 4: Bài toán - HS đọc đề - Phân tích đề - Hướng dẫn HS làm Đàm Ngân Thám 23 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Ghi nhanh tóm tắt lên bảng - GV chấm nhanh số - Chữa bảng lớp - Nhận xét làm HS HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trò chơi: em chọn số nào? Cho 10 số Nêu phép tính Nhiệm vụ HS chọn số tương ứng với kết phép tính (mỗi lần chơi đưa phép tình khác nhau) - Tổ chức cho HS chơi - Cho HS nhận xét, bình chọn dãy thắng - Cho HS nhắc lại nội dung học - Dặn dò nhà xem lại bài, xem trước buổi sau - Nhận xét tiết học Năm học 2017 - 2018 - HS lên bảng làm, lớp làm Giải: Số HS lớp có là: 18 + 21 = 39 (HS) Đáp số: 39 HS - Mỗi đợt có HS đại diện cho dãy chơi Chơi làm đợt Sau đợt tổng kết Dãy nhiều điểm giành chiến thắng - Tham gia bình chọn lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬP VIẾT: CHỮ HOA: Ă , Â I MỤC TIÊU: Viết hai chữ hoa Ă, Â (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ – Ă Â), chữ câu ứng dụng : Ăn (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ (3 lần) Hiểu nội dung câu ứng dụng: ăn uống phải từ tốn, không ăn vội Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn Yêu thích chữ đẹp II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Mẫu chữ Ă, Â (cỡ vừa) Bảng phụ giấy khổ to; Ăn (1 dòng vừa); Ăn chậm nhai kĩ (1 dòng nhỏ) + Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ dòng kẻ - Học sinh: Vở Tập viết – Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Đàm Ngân Thám 24 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - HS hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Viết bảng chữ A, Anh - Viết bảng H: Câu Anh em thuận hòa nói điều gì? - Khuyên anh em phải thương - Cho HS xem số bạn viết yêu đẹp trước Nhắc nhở lớp học tập bạn - HS xem - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ nhận diện đặc điểm cách viết: (10 phút) *Mục tiêu: Biết viết chữ hoa Ă, Â theo cỡ vừa nhỏ, chữ câu ứng dụng bảng Hiểu nghĩa câu ứng dụng *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát, nhận xét - Giáo viên treo chữ Ă, Â hoa (đặt khung) - Học sinh quan sát nhận xét - Giáo viên hướng dẫn nhận xét + Chữ Ă Â có điểm giống điểm khác - Giống nét cấu tạo độ chữ A cao Khác chữ Ă , Â có dấu + Các dấu phụ nào? phụ Việc 2: Hướng dẫn viết (8’) Bước 1: + Nhắc lại cấu tạo nét chữ A - Một học sinh nhắc lại + Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â - 2, em nhắc lại + Nêu cách viết chữ Ă, Â - Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ vừa, viết giống - HS lắng nghe chữ A vừa Chữ Ă, Â cỡ nhỏ viết giống chữ A nhỏ Bước 2: Hướng dẫn viết bảng - Viết bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đẹp  Nhận xét Việc 3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: - Đọc câu ứng dụng - Giảng nghĩa câu Ăn chậm nhai kĩ khuyên ăn chậm, nhai kĩ để dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng Bước 2: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét - GV yêu cầu HS quan sát nhận xét - Các chữ Ă, h, k, cao li? - Những chữ có độ cao cao li? Đàm Ngân Thám 25 - em nhắc lại - HS quan sát - Cao 2,5 li - Các chữ n , c , â, m , a, i , cao li - Chữ â, i, Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Đặt dấu chữ nào? - Bằng chữ o - Nêu khoảng cách viết chữ - Học sinh quan sát thực - Giáo viên viết mẫu chữ Ăn (lưu ý nét cuối chữ Ă nối liền với điểm bắt đầu chữ n, viết xong chữ Ăn lia bút viết nét lượn ngang chữ A dấu phụ chữ Ă) Bước 3: Luyện viết bảng chữ Ăn - Học sinh viết bảng chữ Ăn - Giáo viên theo dõi, uốn nắn cách viết liền (cỡ vừa) mạch  Nhận xét HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: HS trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Bước 1: Lưu ý tư ngồi viết, cách cầm bút: - HS theo dõi, lắng nghe - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Bước 2: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên yêu cầu học sinh viết - Thực hiên theo hướng dẫn - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu GV (1dòng) (1 dòng ) (1 dòng ) (1 dòng) - HS thực - HS thực - HS thực (1 dòng) (1 dòng) (3 lần ) - HS thực - GV theo dõi, uốn nắn (Lưu ý: Kiểm tra giúp đỡ: Văn Minh, Sơn Lâm (độ cao), Việt Anh (tốc độ), trình bày (Hoàng) Thường xuyên theo dõi tư ngồi Hoàng) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chấm số Sau nhận xét, tuyên dương HS viết tốt - Lắng nghe - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham - Quan sát Đàm Ngân Thám 26 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 quan - Yêu cầu HS hoàn thành nốt viết - Chuẩn bị: Chữ hoa B - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI: NHANH LÊN BẠN ƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Ôn số khĩ ĐHĐN, Y/c thực tương đối xác, đẹp - Ôn trò chơi :” Nhanh lên bạn ơi” Y/c học sinh biết cách chơi tham gia nhiệt tình II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi Kẻ sân cho trò chơi: Nhanh lên bạn III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG I/ MỞ ĐẦU - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - HS đứng chỗ vỗ tay hát Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng ( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp chân trái, nhịp chân phải) II/ CƠ BẢN: a Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước ………Thẳng Thôi Cả lớp điểm số….báo cáo Nghiêm (nghỉ ) Bên phải ( trái ) ….quay Nhận xét (Chú ý theo dõi Văn Minh, Nguyễn An) b Dàn hàng ngang - Dồn hàng 6p 1-2 lấn Đàm Ngân Thám 27 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 24p 8p 2-3lần Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 8p 2-3lần Nhận xét (Chú ý thao tác Hoàng, Vinh) c Trò chơi: Nhanh lên bạn Đội hình trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- Giới thiệu bài học. Ghi bài lên bảng. - Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài học. Ghi bài lên bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Giáo viên: Các tấm bìa ghi SBT, ST, Hiệu. Bảng phụ kẻ nội dung bài tập 1.   - Học sinh: Bảng con. - Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên: Các tấm bìa ghi SBT, ST, Hiệu. Bảng phụ kẻ nội dung bài tập 1. - Học sinh: Bảng con Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           GV - Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Xem tại trang 15 của tài liệu.
- GV treo bảng phụ, cho HS tìm hiểu - Cho HS làm miệng - Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

treo.

bảng phụ, cho HS tìm hiểu - Cho HS làm miệng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bước 3: Luyện viết bảng con chữ Ăn. - Tuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

3: Luyện viết bảng con chữ Ăn Xem tại trang 26 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan