0

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

37 223 0
  • Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 08:39

Tổ: Hóa –Sinh Trường THPT Long Trường Giáo viên: Phạm Nguyễn Mỹ Nhật 2. Dựa vào hình thái, người ta chia thành bao nhiêu loại virut? 1. Trình bày đặc điểm chung của virut? Dựa vào cấu tạo, người ta chia thành bao nhiêu loại virut? Virut trần Virut có vỏ ngoài Axit nuclêic Vỏ prôtêin (Vỏ capsit) Vỏ ngoài Gai glicôprôtêin Đặc điểm chung của virut - Kích thước nhỏ hơn vi khuẩn - Chưa có cấu tạo tế bào - Kí sinh nội bào bắt buộc (Bên ngoài môi trường, virut là vật vô sinh. Trong tế bào chủ, virut là thể sống (trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản) SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Virut nhân lên trong tế bào Virut nhân lên trong tế bào chủ trong tế bào chủ' title='bài sự nhân lên của virut trong tế bào chủ'>Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Virut nhân lên trong tế bào Virut nhân lên trong tế bào chủvirut trong tế bào vật chủ' title='sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ'>SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Virut nhân lên trong tế bào Virut nhân lên trong tế bào chủ như thế nào? chủ như thế nào? Virut độc và virut ôn hoà? Virut độc và virut ôn hoà? Nếu bộ gen của virut khác bộ gen của tế bào chủ thì quá trình nhân lên của virut sẽ diễn ra như thế nào? Virut nhân lên trong tế bào Virut nhân lên trong tế bào chủ như thế nào? chủ như thế nào? Virut độc và virut ôn hoà? Virut độc và virut ôn hoà? Nếu bộ gen của virut khác bộ gen của tế bào chủ thì quá trình nhân lên của virut sẽ diễn ra như thế nào? Virut nhân lên trong tế bào Virut nhân lên trong tế bào chủ như thế nào? chủ như thế nào? Virut độc và virut ôn hoà? Virut độc và virut ôn hoà? Nếu bộ gen của virut khác bộ gen của tế bào chủ thì quá trình nhân lên của virut sẽ diễn ra như thế nào? I. Sửù nhaõn leõn cuỷa virut I. I. Kiểm tra cũ Đặc điểm cấu tạo virut ?Phương thức sống virut? - Virut thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào, kích thước chúng nhỏ trung bình từ 10 – 100 nm Chúng gồm phần chính : vỏ prôtêin (capsit) lõi axit nucleic - Không có hệ thống trao đổi chất sinh lượng nên phải sống kí sinh bắt buộc Phần Ba SINH HỌC VI SINH VẬT Chương VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BÀI 44 I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Các giai đoạn xâm nhiễm phát triển phagơ Virut ôn hoà virut độc II HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS Phương thức lây nhiễm Các giai đoạn phát triển hội chứng AIDS Phòng tránh I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Sinh Lắp Hấp Lắp Xâm Phóng Hấpráp ráp tổng phụ phụ nhập thích hợp Quá trình xâm nhiễm phagơ vào tế bào vi khuẩn gồm giai đoạn nào? I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Hấp phụ Phagơ bám bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể tế bào chủ Đặc điểm giai Thế hấp phụ? đoạn hấp phụ? I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Xâm nhập Bao đuôi phagơ co lại đẩy gen phagơ chui vào tế bào chủ Đặc điểm bật trình xâm nhập? Chu trình nhân lên virut động vật Đối với virut động vật đưa nuclocapsit vào tế bào chủ sau bỏ vỏ để phóng thích axit nucleic I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Sinh tổng hợp Bộ gen phagơ điều khiển máy di truyển tế bào chủ tổng hợp ADN vỏ capsit cho I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Lắp ráp Vỏ capsit bao lấy lõi ADN, phận đĩa gốc, đuôi gắn lại với tạo thành phagơ Giai đoạn lắp ráp diễn nào? I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Phóng thích Các phagơ tạo thành phá vỡ vỏ tế bào chủ chui ạt tạo thành lỗ thủng vỏ tế bào chủ chui từ từ Các phagơ khỏi tế bào cách nào? Các giai đoạn Phage Hấp phụ Phagơ bám bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể tế bào chủ Xâm nhập Bao đuôi phagơ co lại đẩy gen phagơ chui vào tế bào chủ Bộ gen phagơ điều khiển máy di truyền Sinh tế bào chủ tổng hợp ADN vỏ capsit cho tổng hợp Lắp ráp Vỏ capsit bao lấy lõi ADN, phận đĩa gốc, đuôi gắn lại với tạo thành phagơ Phóng Các phagơ tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui ạt tạo thành lỗ thích thủng vỏ tế bào chủ chui từ từ Các giai đoạn phát triển hội chứng AIDS Giai đoạn Thời gian Sơ nhiễm (Cửa sổ) tuần – Biểu bệnh chưa tháng rõ, sốt nhẹ Không triệu chứng Biểu triệu chứng – 10 năm Biểu Số lượng tế bào limphô giảm Có thể sốt, tiêu chảy không rõ nguyên nhân,… Có triệu chứng viêm niêm Sau giai mạc, não, ung thư da đoạn máu Cuối liệt, điên dại chết ▼Quá trình xâm nhiễm nhân lên HIV khác với Phagơ điểm nào ? Virut phagơ  Virut HIV - Cả hạt virut chui vào Chỉ có lõi axit nucleic vật chủ chui vào vật chủ - Axit nucleic HIV ARN nên phải có enzim phiên mã ngược tạo thành ADN gắn vào gen tế bào chủ II HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS Phòng tránh - Kiểm tra độ an toàn nguồn máu trước truyền - Không tiêm chích ma tuý -Chung thuỷ vợ chồng - Không nên sinh biết bị nhiễm HIV ▼Từ cách lây nhiễm đưa bện pháp phòng tránh ? 1/ Em nghĩ bạn học lớp bị nhiễm HIV? 2/ Không may đạp phải kim chích không rõ nguồn gốc, em làm xét nghiệm kiểm tra HIV biết không bị nhiễm Em yên tâm chưa? Giải thích 3/ Những người mắc HIV sinh khoẻ mạnh không? Vì sao? Câu Virut độc virut A gồm lõi axit nucleic vỏ protêin B không làm tan tế bào C chứa NST vỏ prôtêin D phát triển làm tan tế bào Câu Giai đoạn vỏ capsit bao lấy lõi axit nucleic tạo thành virut hoàn chỉnh gọi là: A Giai đoạn hấp phụ B Giai đoạn xâm nhập C Giai đoạn sinh tổng hợp D Giai đoạn lắp ráp Câu Đặc điểm sau có virut mà vi khuẩn? A có cấu tạo tế bào kích thước nhỏ B cấu tạo tế bào C chứa ARN ADN, có vùng nhân D chứa ribôxôm, sinh sản độc lập Câu Thể thực khuẩn( phagơ) có dạng A cấu trúc xoắn B cấu trúc khối C cấu trúc hỗn hợp D cấu trúc hình trụ Câu Thứ tự giai đoạn xâm nhập phagơ A hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích B xâm nhập, sinh tổng hợp, hấp phụ, lắp ráp, phóng thích C xâm nhập, hấp phụ, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích D hấp phụ, xâm nhập, phóng thích, sinh tổng hợp, lắp ráp Câu Virut độc virut A gồm lõi axit nucleic vỏ protêin B không làm tan tế bào C chứa NST vỏ prôtêin D phát triển làm tan tế bào Câu Giai đoạn vỏ capsit bao lấy lõi axit nucleic tạo thành virut hoàn chỉnh gọi là: A Giai đoạn hấp phụ B Giai đoạn xâm nhập C Giai đoạn sinh tổng hợp D Giai đoạn lắp ráp Câu Đặc điểm sau có virut mà vi khuẩn? A có cấu tạo tế bào kích thước nhỏ B cấu tạo tế bào C chứa ARN ADN, có vùng nhân D chứa ribôxôm, sinh sản độc lập Câu Thể thực khuẩn( phagơ) có dạng A cấu trúc xoắn B cấu trúc khối C cấu trúc hỗn hợp D cấu trúc hình trụ Câu Thứ tự giai đoạn xâm nhập phagơ A hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích B xâm nhập, sinh tổng hợp, hấp phụ, lắp ráp, phóng thích C xâm nhập, hấp phụ, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích D hấp phụ, xâm nhập, phóng thích, sinh tổng hợp, lắp ráp Chào bạn! Hãy đề phòng Trường PTTH Châu Văn Liêm Giáo sinh: Dương Chí Trọng Lớp 10A6 MSSV: 3060524 Tiết: ……., ngày……………. GVHD: Dương Chí Trọng BÀI DẠY BÀI 44. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài này, HS có thể: - Phát biểu được chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ qua từng giai đoạn - Nhắc lại kiến thức về HIV/AIDS như phương thức lây nhiễm và cách phòng tránh - Giải thích được các triệu chứng của HIV/AIDS - Vận dụng vào đời sống các tình huống về HIV/AIDS và tuyên truyền cho cộng động về phòng tránh các bệnh này. II. PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP - Phương tiện: giáo án điện tử - Phương pháp: trực quan sinh động, diễn giảng kết hợp với hỏi đáp. III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Chuẩn bị - Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra - Vào bài: Nhìn vào các hình được chiếu, đó là những bệnh do tác nhân nào gây ra? Tính chất của những bệnh này (quy mô toàn cầu)? tại sao nó có thể làm thành dịch khi sống trong tế bào vật chủ? 2. Trình bày tài liệu mới: Nội dung TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Chu trình nhân lên của virut 1. Diễn biến - Hấp phụ - Xâm nhập - Sinh tổng hợp - Lắp ráp - Phóng thích 2. Virut ôn hòa, virut độc - Chiếu đoạn phim về chu trình nhân lên của virut qua các giai đoạn. ? Theo dõi đoạn flash và cho biết, chu trình nhân lên của virut qua những giai đoạn nào? Chiếu đoạn phim nói về giai đoạn hấp phụ ?Nhìn vào 2 đoạn phim giai đoạn hấp phụ của virut động vật và Phage T. chúng có những điểm chung nào và từ đó cho biết diễn biến chung cuả giai đoạn hấp phụ ? làm công việc trên đối với giai đoạn xâm nhập? cho biết điểm khác của 2 loại virut trên. ?Diễn biến của sinh tổng hợp, lắp ráp và phóng thích. - Chiếu sơ đồ nhân lên của phage và yêu cầu HS điền tên vào các vị trí từ 1 đến 5. - Chiếu đoạn phim về chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan. ? Nhân xét sự khác nhau giữa 2 chu trình. Hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp và phóng thích Virut bám vào thụ thể trên bề mặt tế bào chủ. Đẩy bộ gen của virut vào tb chủ. Phage T co đuôi đẩy vào, virut động vật đưa vào bằng quá trình thực bào. - lần lượt trả lời diễn biến các giai đoạn theo các đoạn phim. - Điền tên vào các số trong sơ đồ được chiếu. Chu trình tiềm tan tế bào vẫn nhân lên bình thường, virut không được phóng thích; chu trình sinh tan tế bào bị vỡ II. HIV/AIDS 1. Khái niệm - HIV là virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. 2. Các con đường lây nhiễm 3. Các giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS. - Chiếu sơ đồ mối quan hệ giữa 2 chu trình. Mối quan hệ giữa 2 chu trình là gì? Một căn bệnh tồn tại hằng thế kỷ qua và hiện vẫn đang là mối lo ngại của toàn cầu là gì? Tại sao gọi là HIV/AIDS? Vậy AIDS là gì? ?Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8 và các phương tiện thông tin đại chúng. HIV/AIDS lây lan qua những con đường nào? ?Đối tượng nào được xếp vào đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất? ? Dựa vào sách giáo khoa và hoàn thành bảng 1 (kèm theo) Tại sao người bị nhiễm AIDS không biết mình bị nhiễm? điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cộng đồng, xã hội?. Hãy thử kể một số biện pháp phòng ngừa? Tóm lại: khi phóng thích Khi virut ôn hòa bị kích thích thành virut độc thì chu trình tiềm tan sẽ trở thành chu trình sinh tan. HIV/AIDS HIV là virut gây ra virut là một dạng sống đặc biệt v virut là một dạng sống đặc biệt v ỡ ỡ d. Tất cả các ph ơng án trên Tất cả các ph ơng án trên c. Kích th ớc nhỏ ch a có cấu tạo tế bào a. Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ b. Trong TB vật chủ VR là một thể sống, ngoài TB là thể vô sinh Trong TB vật chủ VR là một thể sống, ngoài TB là thể vô sinh 0504030201 00 d. Tất cả các ph ơng án trên Tất cả các ph ơng án trên c. Kích th ớc nhỏ ch a có cấu tạo tế bào a. Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ b. Trong TB vật chủ VR là một thể sống, ngoài TB là thể vô sinh Trong TB vật chủ VR là một thể sống, ngoài TB là thể vô sinh Phag¬ lµ lo¹i virut kÝ sinh trong Phag¬ lµ lo¹i virut kÝ sinh trong d. Trong c¬ thÓ vi khuÈn Trong c¬ thÓ vi khuÈn c. Trong c¬ thÓ ng êi a. TÕ bµo ®éng vËt TÕ bµo ®éng vËt b. TÕ bµo thùc vËt TÕ bµo thùc vËt 050403020100 Bài 44: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT II – HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS I- CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ 2. Xâm nhập 3. Sinh tổng hợp 4. Lắp ráp 5. Phóng thích Theo dõi đoạn phim sau Quá trình xâm nhiễm và phát triển của phagơ trải qua mấy giai đoạn? 1- Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ 2. Xâm nhập 3. Sinh tổng hợp 4. Lắp ráp 5. Phóng thích Mô tả các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ? I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ Phagơ bám lên bề mặt Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ của tế bào chủ I -CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 2. Xâm nhập Bao đuôi của phagơ co Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen của lại đẩy bộ gen của phagơ chui vào trong tế phagơ chui vào trong tế bào chủ bào chủ Sự xâm nhập của virut động vật khác với sự xâm nhập của phage như thế nào? Sự xâm nhập của virut động vật khác với sự xâm nhập của phage Phage tiết enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào vi khuẩn để bơm axit nuclêic vào tế bào chất còn vỏ để ở bên ngoài Virut động vật đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chủ sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic [...]... 4 Ci xen (tin virus) 5 Sinh tng hp 6 Lp rỏp 7 Gii phúng Sơ đồ chu trỡnh nhân lên của virut HIV trong tế bào Limphô T4 Hấp phụ HIV mới Xâm nhập Giải phóng ARN Sao mã ngợc ADN Lắp ráp Prôtêin Cài xen ARN Sinh tổng hợp S nhõn lờn ca virut HIV khỏc phag im no? Nhõn lờn ca phag Nhõn lờn ca HIV Ch a lừi vo trong TB ch a c v v lừi vo trong TB ch Cú phiờn mó ngc to ADN t ARN v ci xen Khụng Cú phiờn mó ngc... trong chu trỡnh sinh tan ca virus (1) Hp ph (2) (5) virus Phúng thớch (4) Lp rỏp (3) Xõm nhp Sinh tng hp 2 Virut ụn ho v virut c Vy, chu trỡnh nhõn lờn ca virut c gm my giai on, virut ụn ho gm my giai on? - Virut c khi xõm nhp s phỏt trin v lm tan t bo t bo sinh tan - Virut ụn ho khi xõm nhp b gen ca virut gn vo NST ca t bo, t bo vn sinh trng bỡnh thng t bo tim tan S mi quan h gia chu trỡnh sinh tan... ung th da v mỏu Cui cựng tờ lit, iờn di v cht Hóy sp Trường THPT Châu Thành - Lớp 10A1  Trịnh Nhật Khoa  Nguyễn Ngọc Tố Quyên  Phan Thị Kim Tuyền  Hoàng Thị Phương Thùy  Nguyễn Hải Anh  Lê Tuấn Anh Hải [...]... loại tế bào tương ứng Bề mặt tế bào Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định? I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 2 Virut ôn hoà và virut độc VR ôn hòa - Khi virut nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là chu trình sinh tan → virut độc - Khi virut nhân lên mà không làm tan tế bào thì gọi là chu trình tiềm tan → virut ôn hòa VR độc I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 2 Virut. .. triển a Chu trình nhân lên của VR HIV Có 7 giai đoạn: 1 Hấp phụ 2 Xâm nhập 3 Sao mã ngược 4 Cài xen (tiền virut) 5 Sinh tổng hợp 6 Lắp ráp 7 Giải phóng Quá trình nhân lên của VR HIV trong tế bào limphoT4 gồm mấy giai đoạn? Sự nhân lên của virut HIV khác phagơ ở điểm nào? Nhân lên của phagơ Chỉ đưa lõi vào trong TB chủ Không có phiên mã Nhân lên của HIV Đưa cả vỏ và lõi vào trong TB chủ Có phiên mã ngược... phá vỡ thành tế bào để ồ ạt chui ra ngoài  Tế bào chết ngay VR đã phóng thích ra khỏi tế bào như thế nào? I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1- Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ a Hấp phụ b Xâm nhập c Sinh tổng hợp d Lắp ráp e Phóng thích VR phá vỡ vỏ tế bào để ồ ạt chui ra ngoài  Tế bào chết ngay Chu trình nhân lên của VR như vậy được gọi là chu trình tan Tại sao? Vì mỗi loại virut có các...I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1- Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ Lắp ráp a Hấp phụ b Xâm nhập c Sinh tổng hợp d Lắp ráp Lắp ráp axit nucleic vào protein vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh Bạn hãy mô tả lại diễn biến của quá trình lắp ráp I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1- Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ Phóng thích a Hấp phụ b Xâm nhập c... triển a Chu trình nhân lên của VR HIV b Các giai đoạn phát triển bệnh của hội chứng AIDS Quá trình phát triển của bệnh chia làm mấy giai đoạn? Giai đoạn không triệu chứng biểu hiện sơ nhiễm Giaiđoạn Giai đoạntriệu chứng II – HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS 1- Khái niệm HIV - AIDS 2 - Các con đường lây truyền 3 - Các giai đoạn phát triển a Chu trình nhân lên của VR HIV b Các giai đoạn phát triển bệnh của hội chứng... VIRUT 2 Virut ôn hoà và virut độc Khi có một số tác động bên ngoài như tia tử ngoại có thể chuyển vi rút ôn hòa thành virut độc làm tan tế bào Chu trình sinh tan và tiềm tan có mối quan hệ như thế nào? Sơ đồ mối quan hệ giữa chu trình sinh tan và tiềm tan Giải phóng Lắp ráp Sinh tổng hợp Tia tử ngoại hoặc chất hóa học II – HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS 1- Khái niệm HIV - AIDS - HIV là virut gây suy giảm miễn... AIDS 1- Khái niệm HIV - AIDS - HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người - AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch - Khi người có HIV sẽ bị bệnh AIDS và có những biểu hiện như tiêu chảy, sút cân, viêm dạ, Tại sao khi người có HIV sẽ bị bệnh AIDS với các biểu hiện như vậy? HIV gây nhiễm và phá hủy một số tế bào của hệ thống miễn dịch mất khả năng miễn dịch các của cơ thể (bệnh AIDS) VSV khác lợi dụng... đang có HIV HIV trong cơ thể? 3 - Các giai Bài 44: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT II – HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS I- CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ 2. Xâm nhập 3. Sinh tổng hợp 4. Lắp ráp 5. Phóng thích Theo dõi đoạn phim sau Quá trình xâm nhiễm và phát triển của phagơ trải qua mấy giai đoạn? 1- Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ 2. Xâm nhập 3. Sinh tổng hợp 4. Lắp ráp 5. Phóng thích Mô tả các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ? I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 1. Hấp phụ Phagơ bám lên bề mặt Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ của tế bào chủ I -CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 2. Xâm nhập Bao đuôi của phagơ co Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen của lại đẩy bộ gen của phagơ chui vào trong tế phagơ chui vào trong tế bào chủ bào chủ Sự xâm nhập của virut động vật khác với sự xâm nhập của phage như thế nào? Sự xâm nhập của virut động vật khác với sự xâm nhập của phage Phage tiết enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào vi khuẩn để bơm axit nuclêic vào tế bào chất còn vỏ để ở bên ngoài Virut động vật đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chủ sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 3. Sinh tổng hợp Bộ gen của phagơ điều Bộ gen của phagơ điều khiển bộ máy di truyển khiển bộ máy di truyển của tế bào chủ tổng hợp của tế bào chủ tổng hợp ADN, vỏ capsit và các ADN, vỏ capsit và các thành phần khác cho thành phần khác cho mình mình [...]... b virut HIV tn cụng l: i thc bo, t bo LymphoT TB limphụ T i thc bo II - HIV V HI CHNG AIDS 2 Cỏc giai on phỏt trin ca hi chng AIDS a)Chu trỡnh nhõn lờn ca Virut HIV Quan sỏt on phim sau: Mụ t quỏ trỡnh nhõn lờn ca virut HIV trong t bo limphụ T gm my giai on ú l nhng giai on no? Chu trình nhân lên của virut HIV trong tế bào Limphô T Có 7 giai đoạn: 1 Hấp phụ 2 Xâm nhập 3 Sao mã ngợc 4 Cài xen (tiền virut) ... xen (tiền virut) 5 Sinh tổng hợp 6 Lắp ráp 7 Giải phóng Sơ đồ chu trình nhân lên của virut HIV trong tế bào Limphô T4 Hấp phụ HIV mới Xâm nhập Giải phóng ARN Sao mã ngợc ADN Lắp ráp Prôtêin Cài xen ARN Sinh tổng hợp S nhõn lờn ca virut HIV khỏc phag im no? Nhõn lờn ca phag Nhõn lờn ca HIV Ch a lừi vo trong TB ch a c v v lừi vo trong TB ch Cú phiờn mó ngc to ADN t ARN v ci xen Khụng Cú phiờn mó ngc... Phòng tránh Hiểu biết về AIDS Sống lành mạnh Loại trừ tệ nạn xã hội Vệ sinh y tế Hãy sắp xếp lại các hỡnh Cng c biểu hiện các giai đoạn nhân lên của phage T2 trong tế bào chủ ? 2 1 5 4 3 2 ỏp ỏn 1 5 3 4 Cõu 1: Giai on hp ph ca phag vo t bo ch cú c im gỡ? A .Virut cú th bỏm t do trờn b mt t bo vt ch B.Gai glicụprụtờin ca virut bỏm trờn b mt vt ch theo nguyờn tc khoỏ chỡa khoỏ C.Gai glicụprụtờin bỏm... sao mi loi virut ch cú th xõm nhp vo mt s loi t bo nht nh? -Vỡ mi loi virỳt cú cỏc th th mang tớnh c hiu i vi 1 loi t bo tng ng B mt t bo Chu trỡnh sinh tan ca phag Chu trỡnh tim tan ca phag 2 Virut ụn ho v virut c Vy, chu trỡnh nhõn lờn ca virut c gm ... mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể tế bào chủ Đặc điểm giai Thế hấp phụ? đoạn hấp phụ? I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Xâm nhập Bao đuôi phagơ co lại đẩy gen phagơ chui vào tế bào chủ. .. ráp diễn nào? I CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Phóng thích Các phagơ tạo thành phá vỡ vỏ tế bào chủ chui ạt tạo thành lỗ thủng vỏ tế bào chủ chui từ từ Các phagơ khỏi tế bào cách nào? Các giai đoạn... bám bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể tế bào chủ Xâm nhập Bao đuôi phagơ co lại đẩy gen phagơ chui vào tế bào chủ Bộ gen phagơ điều khiển máy di truyền Sinh tế bào chủ tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ, Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ, Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Hình ảnh liên quan

D. cấu trúc hình trụ - Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

c.

ấu trúc hình trụ Xem tại trang 30 của tài liệu.
D. cấu trúc hình trụ - Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

c.

ấu trúc hình trụ Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan