0

Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó

39 761 2
  • Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:08

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Hương Sinh viên thực Nguyễn Thị ThùyDung(25/04/90) TCNH-2A2 Ta số Câu hỏi: Hãy chọn cơng ty anh chị biết phân tích yếu tố mơi trường vi tác động đến chương trình marketing cơng ty đó? Nội dung trình bày  I,Lời mở đầu II,Giới thiệu cơng ty sữa Vinamilk III,Qúa trình hình thành IV ,Phân tích yếu tố mơi trường vi tác động đến chương trình marketing V,Nhìn nhận góp ý cho cơng ty VI,Kết luận I,Lời mở đầu • Mục tiêu sâu xa quan trọng doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận • Muốn ,hệ thống quản trị marketing phải đảm bảo tạo thoả mãn khách hàng • Trong thực tế mức độ hồn thành mục tiêu chất lượng thỏa mãn khách hàng khơng phụ vào cố gắng phận marketing doanh nghiệp,mà tác động tồn yếu tố mơi trường marketing vi => Để thấy tác động mơi trường vi tới chương trình marketing mơt doanh nghiệp,em xin lựa chọn cơng ty sữa Vinamilk để phân tích sâu KHỞI NGUỒN DÀI LÂU II,Giới thiệu cơng ty sữa vinamilk • Vinamilk tên gọi tắt Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) cơng ty có thiết bị máy móc liên quan Việt Nam Theo thống kê Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, cơng ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007 giao dịch sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh VNM • Ngồi việc phân phối mạnh nước với mạng lưới 183 nhà phân phối gần 94.000 điểm bán hàng phủ 64/64 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk xuất sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đơng, Đơng Nam Á….   • Sau 30 năm mắt người tiêu dùng, đến Vinamilk xây dựng nhà máy, xí sữa Cơng ty nghiệp Vinamilk xây dựng thêm nhà máy mới, với đa sữa Cơng ty Vinamilk dạng sản phẩm, Vinamilk có 200 mặt hàng sữa sản phẩm từ sữa III,Qúa trình hình thành Năm 1976, lúc thành lập, Cơng ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Cơng ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm, • 3.- Cải tiến • Cải tiến đựoc cho hay lạ cách thức cơng ty vận hành hay sản xuất sản phẩm Do cải tiến bao gốm tiến chủng loạisản phẩm, q trình sản xuất, hệ thống quản trịcấu trúc tổ chức chiến lược phát triển cơng ty • - Sự đổi thành cơng đem đến cho cơng ty vài đặc điểm đối thủ khơgn có Sự cho phép cơng ty tạo sản phẩm khác biệt bán với giá cao so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh 2Các yếu tốthuộc mơi trường bên ngồi cơng ty 2.1,Những tổ chức cá nhân cung ứng yếu tố sản xuất• Chủ động nguồn ngun liệu, giá thu mua sữa cao doanh nghiệp khác, hệ thống xe đơng lạnh vận chuyển tốt, dây chuyền chế biến đại lợi vượt trội Vinamilk, tất mạnh hẳn lại chưa chuyển tải đến người tiêu dùng.vấn đề đặt cơng ty Vinamilk nên gấp rút xây dựng lại phận marketing, chiến lược marketing ngắn hạn, dài hạn với tiêu chí ràng, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thương hiệu mạnh lên hàng đầu • Han chế - giá mua cao vianmilk 7450 đồng/kg trước 7900 đồng/kg ngồi việc hạ giá thấp, vinamilk cắt bỏ khoản hổ trợ giao sữa, thức ăn, bảo quản sữa, khoản hổ trợ cho trại chăn ni quy lớn.cơng ty điều chỉnh mức khấu trừ chất lượng sữa theo hướng tăng từ 2-14%,thực tế cơng ty cơng bố giá thu mua 7000 đồng/kg khơng nơng dân bán sữa trạm thu mua cơng ty 5500-5600 đồng/kg.mà người dân bán cho người vắt sữa th lại giá 6000 đồng/kg thay bán trạm thu mua cơng ty - thực tế sản xuất 21,5% điều kiện khoa học cơng nghệ đất đai đủ để sản xuất 40%.bộ tài lại hạ thuế nhập sữa xuống từ 20% 10% điều lại làm cho doanh nghiệp lại ép giá nước đổ xơ nhập - Cơng ty Vinamilk cần phải có sách ràng việc mua ngun liệu hộ chăn ni.một phần chất cơng ty nhà nước phải để khích lệ người dân chăn ni phát triển hệ thống nguồn ngun liệu nước khơng người dân họ quay mặt tức bỏ việc chăn ni việc phung phí tài ngun vốn lẽ thuận lợi cho việc phát triển ngành lại tăng thêm nhập từ nước ngồi gây ảnh hưởng mạnh đến phát triển ngành sữa nói riêng kinh tế nói chung 2.2Những tổ chức dịch vụ mơi giới marketing • -Vinamilk hợp tác với IBM để xây dựng triển khai sở hạ tầng CNTT theo u cầu, bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống phục hồi cố phần mềm quản lý ứng dụng Những giải pháp mang đến cho Vinamilk khả mở rộng hệ thống, hiệu tối đa mang lại hiệu cao hoạt động kinh doanh đặc biệt lĩnh vực marketing • Vinamilk xây dựng • quan hệ bền vững với nhà cung cấp thơng qua sách đánh giá của, cơng ty hỗ trợ tài cho nơng dân để mua bò sữa mua sữa có chất lượng tốt với giá cao Vinamilk ký kết hợp đồng hàng năm với nhà cung cấp sữa 40% sữa ngun liệu mua từ nguồn sản xuất nước Các nhà máy sản xuất đặt vị trí chiến lược gần nơng trại bò sữa, cho phép Vinamilk trì đẩy mạnh quan hệ với nhà cung cấp Đồng thời cơng ty tuyển chọn kỹ vị trí đặt trung tâm thu mua sữa để đảm bảo sữa tươi chất lượng tốt Vinamilk nhập sữa bột từ Úc, New Zealand để đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lẫn chất lượng.Vinamilk cho khả trì nguồn cung sữa ngun liệu ổn định vơ quan trọng việc kinh doanh, khơng có giúp cho chương trình marketing đạt hiệu tơt 2.3,Đối thủ cạnh tranh • Mặt dầu Vinamilk có sản phẩm tốt, chí có thương hiệu mạnh, khâu marketing yếu, dẫn đến chưa tạo thơng điệp hiệu để quảng bá đến người tiêu dùng điểm mạnh cơng ty Tuy sản phẩm có lượng sữa tươi chiếm 70% - 99%, chưa biết cách khai thác thương hiệu nên Vinamilk chưa có thơng điệp để người tiêu dùng hiểu khác biệt sữa tươi so với sữa hồn ngun, sữa tiệt trùng.Trong đócác cơng ty nước ngồi họ mạnh vấn đề marketing cho sản phẩm,phần lớn doanh thu họ đầu tư cho lỉnh vực lỉnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm đặc biệt người dân việt nam hay bị ảnh hưởng tâm lý cơng ty nước ngồi họ thắng điểm vào việt nam họ có chiến dịch marketing mạnh tạo thu hút người tiêu dùng việt nam khiến người tiêu dùng việt nam mua hàng ấn tượng hàng họ ln thu hút.trong mặt hàng chúng • khơng thua hàng họ cơng ty lại khơng thể điều cho người tiêu dùng thấy cơng ty muốn tạo vị chiếm thị phần mang lại cho người tiêu dùng ấn tượng thể thương hiệu chất lượng hàng việt khơng thua hàng nước ngồi đưa chiến lược marketing mạnh tạo ấn tượng thay đổi tâm lý người tiêu dùng 2.4,Cơng chúng trực tiếp • A –Đặt vấn đề: • Hiện nay, thị trường tràn ngập thương hiệu sữa nội lẫn ngoại với vơ số thơng điệp tiếp thị Hằng ngày, tác động đến người tiêu dùng nhiều hình thức từ outdoor đến TVC, từ tờ rơi, poster đến quảng cáo báo in, báo điện tử… Vậy có câu hỏi đặt là, người mẹ lại chọnmua sữa thương hiệu A khơng phải sữa B, chất lượng giá khơng "chênh" đáng kể? => Vâng ,đó lựa chọn cơng chúng trực tiếp • => Chính lẽ phận marketing cơng ty nghiên cứu vấn đề Vinamilk giữ ngun giá chất lượng cao hơn: nét Vinamilk họ định vị dòng sữa tiệt trùng sữa chua họ • 2.5,.- Sự đáp ứng khách hàng • Sự đáp ứng khách hàng đem đến cho khách hàng xác họ muốn vào thời điểm họ muốn Nó liên quan đến việc thực tất nhằm nhận nhu cầu khách hàng thoả mãn nhu cầu => Do phận marketing đưa raNhững phương pháp cải thiện gia tăng đáp ứng khách hàng: Hồn thiện hiệu q trình sản xuất chất lượng sản phẩm Phát triển sản phẩm có nét đặc trưng sản phẩm có mặt thị trường khơng có • -Sản xuất theo u cầu hàng hố dịch vụ cho nhu cầu riêng biệt khách hàng đơn lẻ hay nhóm khách hàng -Thời gian đáp ứng họ , hay thời gian bỏ để hồn thành việc chuyển hàng hố dịch vụ đến tay khách hàng cách nhanh nhất, đáp ứng họ mong muốn Tóm lại, hiệu vượt trội cho phép cơng ty hạ thấp chi phí, chất lượng vượt trội cho phép cơng ty bán hàng với giá cao đem đén giá cao hay chi phí thấp hơn, đáp ứng tốt khách hàng cho phép cơng ty định giá bán cao V,Nhìn nhận góp ý cho Cơng ty : • • • • • • • • • • • • • • : So với tiềm lực Vinamilk, xứng tầm cơng ty sữa quốc gia , chưa đáng với số tiền Quan trọng Vinamilk coi đầu đàn ngành sản xuất sữa Việt Nam , chương trình vinamilk chưa kêt hợp với cơng ty nước,chưa tạo vị thể dẫn dắt cho cơng ty sản xuất sữa nhỏ khác =>Hội nhập ngày sâu, đối thủ ngày mạnh, cơng ty sữa với thương hiệu mạnh Vinamlik,với số vốn nhà nước cơng ty phải dẫn dắt cho cơng ty sữa nhỏ Việt nam góp sức chung tay q trình hội nhập khơng “phải phần lo” tương lai nhập sâu cơng ty vinamilk nên có hợp tác với cơng ty nhỏ Việt nam tạo vòng liên kết để giử lấy thị trường sữa việt nam vốn có nhiều tiềm vị “anh cả” VI,Kết Luận • Suy cho mức độ ảnh hưởng yếu yếu tố mơi trường vi tới chất lượng quan hệ doanh nghiệp với khách hàng triển vọng hồn thành mục tiêu phụ thuộc lớn vào việc phận Marketing quan tâm xử lí mối quan hệ yếu tố lại nào? Giữ ngun giá chất lượng cao hơn: nét Vinamilk họ định vị dòng sữa tiệt trùng sữa chua họ Giữ ngun chất lượng giá rẻ hơn: Nhãn hiệu Enfa Mead Johnson tăng gấp đơi dung lượng từ 900g lên 1,8kg giá đơn vị rẻ hơn, Nuti có bao bì 20g giá chấp nhận cho giới bình dân ...Câu hỏi: Hãy chọn cơng ty mà anh chị biết rõ phân tích yếu tố mơi trường vi mơ tác động đến chương trình marketing cơng ty đó? Nội dung trình bày  I,Lời mở đầu II,Giới thiệu cơng ty sữa Vinamilk... III,Qúa trình hình thành IV ,Phân tích yếu tố mơi trường vi mơ tác động đến chương trình marketing V,Nhìn nhận góp ý cho cơng ty VI, Kết luận I,Lời mở đầu • Mục tiêu sâu xa quan trọng doanh nghiệp... động tồn yếu tố mơi trường marketing vi mơ => Để thấy rõ tác động mơi trường vi mơ tới chương trình marketing mơt doanh nghiệp,em xin lựa chọn cơng ty sữa Vinamilk để phân tích sâu KHỞI NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó , Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó , , III, Phân tích các yếu tố của môi trường vi mô tới hoạt động marketing 1, Các yếu tố thuộc môi trường bên trong công ty 1.1,Cơ cấu tổ chức của công ty

Hình ảnh liên quan

III,Qúa trình hình thành - Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó

a.

trình hình thành Xem tại trang 2 của tài liệu.
III,Qúa trình hình thành - Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó

a.

trình hình thành Xem tại trang 10 của tài liệu.
đến người tiêu dùng dưới nhiều hình thức từ outdoor đến TVC, từ tờ rơi, poster đến quảng cáo báo in, báo điện tử… - Thảo luận marketing hãy chọn một công ty mà anh chị biết rõ và phân tích những yếu tố của môi trường vi mô tác động đến chương trình marketing của công ty đó

n.

người tiêu dùng dưới nhiều hình thức từ outdoor đến TVC, từ tờ rơi, poster đến quảng cáo báo in, báo điện tử… Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan