sang kiến kinh nghiệm Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học một số nội dung của chương trình toán lớp 11

50 698 0
sang kiến kinh nghiệm Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học một số nội dung của chương trình toán lớp 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT MỸ LỘC BÁO CÁO SÁNG KIẾN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 11 Tác giả: Tạ Thị Hằng Trình độ chuyên môn: Đại học Chức vụ: Giáo viên Đơn vị cơng tác: Trường THPT Mỹ Lộc THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 11 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học mơn tốn lớp 11 Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày tháng năm 2015 đến ngày 30 tháng năm 2016 Tác giả: Họ tên: Tạ Thị Hằng Năm sinh: 1986 Nơi thường trú: Số nhà 26/124 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Trình độ chun mơn: Cử nhân Sư phạm Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường THPT Mỹ Lộc Địa liên hệ: Km số 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Điện thoại: 0942.893.459 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Đồng tác giả: (Không) Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THPT Mỹ Lộc Địa chỉ: Km số 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Điện thoại: 0942.893.459 BÁO CÁO SÁNG KIẾN I-Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến Trong đường lối xây dựng phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến nghiệp giáo dục, coi nghiệp giáo dục quốc sách hàng đầu, chìa khóa để mở đường cho phát triển kinh tế, ổn định đất nước yếu tố đảm bảo nâng cao chất lượng sống người.Theo Luật giáo dục: “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc’’ Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Tuy nhiên, đổi có đem lại hiệu hay khơng phụ thuộc nhiều vào người giáo viên, người trực tiếp thể tinh thần đổi nói tiết học.Vì trước nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó cho ngành giáo dục địi hỏi thầy cô giáo phải nỗ lực nhiệm vụ trồng người Nhiều học sinh coi mơn tốn mơn học khó, khơ khan tồn cơng thức số tính tốn đến đau đầu,… Chính giáo viên tốn tơi ln suy nghĩ làm để tạo cho học sinh hứng thú học tập? u thích mơn tốn? Từ giúp học sinh phát triển trí tuệ, rèn thao tác tư bản, khả giao tiếp ứng xử tiết học Từ lí tơi khơng ngừng học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu sách, dự trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp qua thực nghiệm giảng dạy lớp tơi nhận thấy rằng: Trong tiết học xen kẽ hoạt động nhóm giúp học sinh học tập tích cực chủ động, học sinh bộc lộ mình, tự học tập lẫn nhau, tự chiếm lĩnh kiến thức, tiết học không khô khan nhàm chán Chính tơi mạnh dạn chọn đề tài “ Tổ chức hoạt động nhóm dạy học số nội dung chương trình tốn lớp 11” II-Mô tả giải pháp Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến Trước đa số học sinh trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Lộc có ý thức tầm quan trọng mơn tốn, nhiên chất lượng học tập chưa cao, chất lượng đầu vào học sinh lớp 10 thấp, nhiều em đỗ vào lớp 10 điểm toán trung bình, học sinh làm tập theo mẫu, khả tư Các em có nhiều kiến thức hổng em dễ chán nản khơng thích học tốn, tiết giáo viên phải tìm đủ cách để em ý không làm việc riêng Hơn tiết tốn có nhiều cơng thức học sinh tiếp thu cách thụ động nên nhanh quên không muốn học.Vấn đề đặt để nâng cao chất lượng học toán giáo viên phải đổi phương pháp dạy học tiết, phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm Trước có nhiều tác giả nghiên cứu phương pháp này: Hoàng Lê Minh; Trịnh Thanh Nguyện; Bùi Văn Nghị,…Hầu hết tác giả cho thấy tính ưu việt phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ Tuy nhiên tổ chức hoạt động nhóm tiết học khéo léo tìm tịi, nghiên cứu thầy giáo vừa đáp ứng mục tiêu tiết học vừa tạo hứng thú, tăng cường khả tự học cho học sinh Mơ tả giải pháp sau có sáng kiến + Mục tiêu đề tài - Đề xuất tiến hành thực giải pháp nhằm đổi phương pháp dạy học - Tăng cường lực tự học, lực làm việc theo nhóm - Nâng cao lực tự nghiên cứu tài liệu học sinh hướng dẫn giáo viên - Tạo hứng thú, niềm say với toán học cho học sinh - Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu giải pháp + Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài - Trong phạm vi đề tài này, đề xuất đến việc sử dụng hoạt động nhóm việc hình thành định nghĩa, khái niệm, củng cố lí thuyết, luyện tập giảng dạy mơn tốn 11 việc tự nghiên cứu hai chun đề ơn tập kì thi Trung Học Phổ Thơng Quốc gia: Phương trình vơ tỉ hệ phương trình + Phương pháp nghiên cứu: Điều tra thực tế, sưu tầm, tổng hợp tài liệu, phương pháp thực nghiệm + Thời gian thực đề tài: Từ năm học 2014-2015 đến 2.1 Một số đặc điểm phương pháp dạy học theo nhóm a) Bản chất phương pháp dạy học theo nhóm Phương pháp dạy học theo nhóm hay cịn gọi “phương pháp thảo luận nhóm”: Học sinh phân chia thành nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm mục tiêu nhất, thực thông qua nhiệm vụ riêng biệt người Các hoạt động cá nhân riêng biệt tổ chức lại, liên kết hữu với nhằm thực mục tiêu chung thời gian định b) Ưu điểm phương pháp dạy học theo nhóm Học tập theo nhóm ni dưỡng mơi trường học tập có lợi, học tập theo nhóm sơi Nó tạo hội cho học sinh sử dụng phương pháp, nguyên tắc diễn đạt ngôn ngữ Các học sinh nhút nhát, thường phát biểu lớp có mơi trường động viên để tham gia xây dựng Hơn nữa, hầu hết các hoạt động nhóm mang chế tự sửa lỗi học sinh dạy lẫn nhau, theo lỗi sai giải đáp, mà thường bầu khơng khí thoải mái Với việc thảo luận với thành viên khác lớp nhóm, nhiệm vụ học tập giải dễ dàng Thông qua trao đổi nhóm kết hợp sức mạnh cá nhân, dẫn đến hỗ trợ giúp đỡ học tập Trên sở hoạt động chung khơi dậy tinh thần tập thể, lợi ích nhóm, cộng đồng xã hội Trong học theo nhóm, đơn vị thời gian huy động nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập, điều có ý nghĩa việc tăng tính tích cực tính động người học Khi học tập nhóm, học sinh thảo luận xoay quanh đề tài cụ thể Hoạt động lý thú mà tạo nhiều hội cho em học hỏi Người học phải xử lý tài liệu mới, sau tự tìm hiểu Phương pháp học theo nhóm chuyển trách nhiệm phải hiểu sang cho người học Khi làm việc nhóm có so sánh thường xuyên kết cá nhân, học sinh có ý niệm rõ ràng giá trị chân thực mình, lịng tự trọng, điều kiện trưởng thành mặt nhân cách xã hội Nếu xét thành tố giáo dục, có tính đến yếu tố “dạy lẫn nhau”, hoạt động nhóm bao gồm tất học sinh cần Học sinh có hội thực hành kỹ trí tuệ bậc cao kỹ sáng tạo, đánh giá, tổng hợp phân tích Các em thực hành “kỹ thông thường” khả làm việc giao tiếp với Ngoài ra, hoạt động nhóm mang lại cho học sinh hội thuận lợi để làm quen với Nó khơi dậy gắn bó tập thể, đặc biệt có diện yếu tố cạnh tranh, động học tập mạnh c) Một số lưu ý sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm - Giáo viên phân cơng nhóm hợp lí phù hợp với sơ đồ lớp học; trình độ học sinh - Giáo viên quy định thời gian làm việc rõ ràng cho nhóm - Ban đầu học sinh chưa quen với cách làm việc theo nhóm phải hướng dẫn học sinh cách làm việc cách đặt câu hỏi vấn đáp nhóm khác - Giáo viên ý quan sát học sinh trình thảo luận để tránh số học sinh lười học không tham gia thảo luận, có biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn d) Các bước tổ chức hoạt động nhóm Các Giáo viên (GV) Học sinh (HS) bước Bước - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ - Nhận xét, phát vấn đề Giao nhận thức nhiệm - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Tham gia vào nhóm, tổ chức vụ cho nhóm nhóm hướng - Hướng dẫn cách làm việc theo - Thu thập thơng tin, tái tri thức dẫn nhóm, hướng dẫn học sinh đặt câu chuẩn bị làm việc nhóm thực hỏi vấn đáp nhóm vừa trình bày - Khích lệ HS làm việc, khuyến khích - Tự đặt vào tình huống, Bước Thực tham gia cá nhân HS vào đưa cách xử lý tình huống, trao đổi hoạt động học tập chung ý kiến, thảo luận nhóm, xử lý nhóm thơng tin nhiệm - Đưa câu hỏi gợi ý - Tự ghi lại ý kiến theo chủ kiến vụ thảo luận bế tắc chệch mình, khai thác hợp tác nhóm hướng với bạn tham khảo thêm ý kiến GV để bổ sung sản phẩm ban đầu - u cầu nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm trình bày, bảo vệ - Ghi lại điểm trí chưa sản phẩm trước lớp Bước Báo cáo kết trí, khía cạnh mà - Tỏ thái độ trước ý kiến nhóm bỏ qua nhóm khác - Tổ chức thảo luận toàn lớp sau - Khai thác bổ sung ý kiến nhóm trình bày xong: Lúc đầu nhóm khác, điều chỉnh sản phẩm học sinh chưa quen giáo viên có nhóm thể gợi ý cho học sinh câu hỏi để hỏi vấn đáp nhóm vừa trình bày - Tóm tắt vấn đề viên bạn với sản phẩm ban Bước đầu Đánh giá - So sánh, đối chiếu kết luận giáo - Đưa nhận xét đánh giá - Tự sửa sai, bổ sung, điều chỉnh kết nhóm, từ đưa cần thiết kết luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề tiếp - Tự rút kinh nghiệm cách học, cách sử lý tình huống, cách giải theo vấn đề Mặc dù có nhiều ưu điểm khơng nên cho cần thảo luận nhóm để đổi phương pháp giảng dạy Trên thực tế mà có tình cần thảo luận nên chia nhóm Sau tơi xin nêu số tình mà tơi áp dụng thảo luận nhóm hiệu tiết học 2.2- Thực nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm số nội dung chương trình mơn tốn lớp 11 2.2.1- Một số nội dung thực nghiệm STT Tên Nội dung thực hoạt động nhóm A-Tổ chức hoạt động nhóm việc hình thành định nghĩa, khái niệm Một số phương trình lượng Tổ chức hoạt động nhóm hình thành định giác thường gặp nghĩa phương trình bậc hàm (Đại số giải tích 11) số lượng giác Tổ chức hoạt động nhóm để tiếp cận cơng thức khai triển nhị thức Niu Tơn Nhị thức Niu-tơn (Đại số giải tích 11) Cấp số cộng Tổ chức hoạt động nhóm để tiếp cận khái niệm (Đại số giải tích 11) cấp số cộng Cơng thức tính đạo hàm hàm số Tổ chức hoạt động nhóm để tiếp cận cơng thức tính đạo hàm hàm số (Đại số giải tích 11) B-Tổ chức hoạt động nhóm việc củng cố lí thuyết Phương trình lượng giác (Đại số giải tích 11) Tổ chức hoạt động nhóm để củng cố cơng thức nghiệm phương trình điều kiện phương trình có nghiệm Tổ chức hoạt động nhóm để củng cố để củng Ôn tập Chương cố kiến thức hai đường thẳng song (Hình học 11) song;đường thẳng song song với mặt phẳng; hai mặt phẳng song song Đại cương đường thẳng mặt phẳng (Hình học 11) Tổ chức hoạt động nhóm để củng cố khái niệm hình chóp hình tứ diện C-Tổ chức nhóm việc luyện tập Đại cương đường thẳng Tổ chức hoạt động nhóm để luyện tập cách xác mặt phẳng định giao tuyến hai mặt phẳng; giao điểm (Hình học 11) đường thẳng mặt phẳng Xác suất Tổ chức hoạt động nhóm luyện tập tính xác (Đại số giải tích 11) suất D-Tổ chức hoạt động nhóm việc ôn tập hai chuyên đề ôn thi THPT quốc gia Thực với học sinh lớp Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức 11 phương trình vô tỉ Thực với học sinh lớp Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức 11 hệ phương trình 2.2.2- Quá trình thực nghiệm A) Tổ chức hoạt động nhóm việc hình thành định nghĩa, khái niệm, định lí Ví dụ 1: Tổ chức hoạt động nhóm hình thành định nghĩa phương trình bậc hàm số lượng giác *) Chuẩn bị: - Phân nhóm: học sinh nhóm ( lớp có 10 nhóm) Phiếu học tập cho nhóm Giấy A4 để nhóm ghi kết Máy chiếu kết *) Tiến hành thực hoạt động nhóm - Bước 1: Giao nhiệm vụ cho nhóm hướng dẫn thực • Nhóm 2-4-6-8: Giải phương trình a) • • - Nhóm 1-3-10: Giải phương trình Nhóm 5-7-9 : Giải phương trình b) c) e) d) f) Bước 2: Thực hoạt động nhóm • Giáo viên:  Theo dõi học sinh làm việc theo nhóm nhắc nhở có học sinh nhóm khơng làm việc  Có biện pháp hỗ trợ kịp thời nhóm gặp khó khăn : Gợi ý cho • nhóm 5-7-9 chuyển dạng học tiết trước Học sinh:  Các thành viên nhóm độc lập suy nghĩ, thảo luận thống để - đến kết chung  Cử đại diện ghi lại kết làm việc nhóm • Thời gian làm việc nhóm : phút Bước 3: Các nhóm trình bày kết phản biện • Các nhóm nộp kết quả, nhóm có nhiệm vụ giống nhóm hồn thành nhanh lên trình bày kết (người trình bày nhóm khác định) 10 - Học sinh vừa học xong lí thuyết mở đầu hình khơng gian.Tổ chức hoạt động nhóm học sinh giải tập cách chủ động nắm kiến thức Từ vận dụng cách linh hoạt kiến - thức học vào giải tập tìm giao tuyến, giao điểm Những học sinh tư hình khơng gian bạn nhóm bảo - tận tình Qua “ tranh cãi” trình thảo luận học sinh khắc sâu phương pháp tìm giao tuyến, giao điểm, tránh sai sót mắc phải trình làm bài: Một số học sinh cho - ; Giáo viên qua quan sát trình nhóm thảo luận phát học sinh có tư hình khơng gian tốt học sinh cịn yếu Ví dụ : Tổ chức hoạt động nhóm tập xác suất *) Chuẩn bị: - Phân nhóm: Chia học sinh nhóm phân cơng nhóm trưởng (lớp có nhóm) Phiếu học tập cho nhóm: Chuẩn bị phiếu học tập: Bài tập: Một bình chứa bi xanh, bi đỏ,2 bi vàng Bốc ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để viên bi bốc có đủ ba màu - Giấy A4 để nhóm ghi kết Máy chiếu để chiếu kết nhóm *) Tiến hành thực hoạt động nhóm - Bước 1: Giao nhiệm vụ cho nhóm hướng dẫn thực • Nhiệm vụ nhóm nhau: Thảo luận ghi lời giải tập phiếu học • - tập vào giấy A4 phát Đề tiêu chí làm việc nhóm: Kết phiếu học tập, tinh thần thái độ làm việc nhóm tấc độ làm việc nhóm Bước 2: Thực hoạt động nhóm • Giáo viên:  Theo dõi học sinh làm việc theo nhóm nhắc nhở có học sinh nhóm không làm việc  Quan sát để hỗ trợ nhóm gặp khó khăn: Chú ý chia đủ trường hợp (kẻ bảng cho khỏi bỏ sót trường hợp), dùng biến cố đối • Học sinh:  Các thành viên nhóm độc lập suy nghĩ, thảo luận thống để đến kết chung  Cử đại diện ghi lại kết làm việc nhóm 36 - • Thời gian làm việc nhóm : 10 phút Bước 3: Các nhóm trình bày kết • Các nhóm nộp kết sau 10 phút thảo luận, nhóm hồn thành nhanh trình • bày kết (người trình bày nhóm khác định) Kết nhóm: 37 • Các nhóm cịn lại quan sát phần trình bày để nhận xét Nhóm làm nhanh lên trình bày kết Nhóm nhận xét nhóm thiếu trường hợp “ bi vàng, đỏ, xanh ” “1 vàng, đỏ, xanh” Nhóm trình bày làm nhóm Nhóm nhóm nhận xét kết nhóm nhóm nhóm làm theo biến cố đối nhanh Giáo viên nhận xét kết nhóm 2, nhóm 3, nhóm xác làm theo biến cố đối toán kết nhanh Yêu cầu nhóm chữa theo cách - Bước 4: Đánh giá kết • Các nhóm làm việc tích cực khen nhóm 2, nhóm tư nhanh sử dụng biến cố đối trường hợp • Củng cố cho học sinh bước tính xác suất, tính trực tiếp dài ta dùng biến cố đối cho nhanh, nhiên dùng biến cố đối phải ý *) Hiệu hoạt động nhóm : - Thay cho học sinh giải tập đơn lẻ bắt đầu làm tập xác suất tổ chức hoạt động nhóm để học sinh giải tập cho học sinh hiểu chất xác suất, đặt tốn nhiều góc độ khác để đếm.Từ hình - thành cho học sinh khả phân tích, tư Học sinh hào hứng, sơi làm Các học sinh yếu có nhu cầu học hỏi bạn - khác kết nhóm Giáo viên phát học sinh có tư nhanh, học sinh cịn yếu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời 38 D) Tổ chức hoạt động nhóm việc ơn tập hai chun đề ơn thi THPT quốc gia Phương trình vơ tỉ, hệ phương trình hai chun đề thường xuyên gặp đề thi trung học phổ thông quốc gia Tuy nhiên thời gian lớp dành cho hai phần tương đối đủ để giáo viên dạy dạng cho học sinh Chính tơi sử dụng hoạt động nhóm để học sinh tự nghiên cứu , học nhà Ví dụ 1:Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức phương trình vơ tỉ Bước 1: Chia lớp thành nhóm phân cơng nhóm trưởng(lớp tơi thực hiên hoạt động nhóm lớp chọn khơng có học sinh cá biệt): Tơi chia nhóm theo lực học tập thành viên • • • • • Nhóm 1(các thành viên nhóm em có học lực trung bình):Có học sinh Nhóm 2(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có 14 học sinh Nhóm 3(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có 12 học sinh Nhóm 4(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có 10 học sinh Nhiệm vụ nhóm sau o Nhóm 1: Có nhiệm vụ hệ thống lại dạng phương trình vơ tỉ học( , nêu phương pháp giải loại lấy ví dụ; trình bày giấy A4 o Nhóm 2(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp đặt ẩn phụ (Dấu hiệu nhận biết đặt ẩn; ẩn, loại lấy từ ví dụ trở lên) trình bày giấy A4 o Nhóm 3(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp nhân liên hợp (Cách ấn máy tính tìm nghiệm; cách thêm bớt để liên hợp ; lấy ví dụ trở lên) trình bày giấy A4 o Nhóm 4(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp đánh giá lượng giác hóa nêu dấu hiệu nhận biết lấy từ ví dụ trở lên Bước 2: Thực hoạt động nhóm : Các nhóm thực tuần giáo viên thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện, nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm mình, phân cơng bạn có chữ đẹp làm thư kí để trình bày vào giấy A4 Bước 3: Các nhóm trình bày kết (tiết tự chọn): Trước nhóm trình bày tơi hướng dẫn chung nhóm cách trình bày • Nhóm trình bày o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định 39 o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét bổ sung: Với lớp tơi thực nhóm giao nhiệm vụ thực hiên tương đối tốt không cần bổ sung o Cuối giáo nhận xét hồn thiện làm nhóm 1, cho điểm nhóm • Nhóm trình bày thứ o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung: Các nhóm chủ yếu phản biện phần dấu hiệu nhận biết o Cuối giáo nhận xét hoàn thiện làm nhóm 2, cho điểm nhóm Giáo viên yêu cầu nhóm đưa thêm phần dấu hiệu nhận biết vào viết nhóm • Nhóm trình bày thứ o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung: Các nhóm chủ yếu phản biện phần tìm biểu thức liên hợp, tìm hiểu kĩ nên nhóm trả lời phản biện tương đối tốt(nhờ đốn nghiệm ấn máy tính) o Cuối giáo nhận xét hồn thiện làm nhóm 3, cho điểm nhóm Giáo viên hướng dẫn học sinh chi tiết cách ấn máy tính để tìm biểu thức liên hợp nhẩm nghiệm • Nhóm trình bày cuối o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung o Cuối giáo nhận xét hoàn thiện làm nhóm 4, cho điểm nhóm Giáo viên yêu cầu nhóm đưa thêm phần dấu hiệu nhận biết vào viết nhóm Bước 4: Đánh giá kết Nhận xét phần trình bày chuẩn bị nhóm Ví dụ2: Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức hệ phương trình Bước 1: Chia lớp thành nhóm phân cơng nhóm trưởng(hai lớp tơi thực hiên hoạt động nhóm hai lớp chọn khơng có học sinh cá biệt) :Tơi chia nhóm theo lực học tập thành viên nhóm nhóm có 10 học sinh (giống với nhóm làm phương trình vơ tỉ) giao nhiệm vụ cho nhóm: 40 Nhóm 1(các thành viên nhóm em có học lực trung bình): Có nhiệm vụ hệ thống lại dạng hệ phương trình bản: rút ;đối xứng ; đẳng cấp; nêu phương pháp giải , dấu hiệu loại lấy ví dụ ; trình bày giấy A4 Nhóm 2(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp đặt ẩn phụ (Dấu hiệu nhận biết loại lấy từ ví dụ trở lên) trình bày giấy A4 Nhóm 3(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp phân tích phương trình thành tích vào phương trình cịn lại lấy ví dụ trở lên trình bày giấy A4 Nhóm 4(các thành viên nhóm em có học giỏi): Có nhiệm vụ trình bày phương pháp đánh giá lượng giác hóa nêu dấu hiệu nhận biết lấy từ ví dụ trở lên Bước 2: Thực hoạt động nhóm : Các nhóm thực tuần giáo viên thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ thực , nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm , phân cơng bạn có chữ đẹp làm thư kí để trình bày vào giấy A4 Bước 3: Các nhóm trình bày kết (tiết tự chọn) • Nhóm trình bày o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét bổ sung: Các nhóm chủ yếu nhận xét nên đưa thêm phần dấu hiệu nhận biết o Cuối giáo nhận xét hồn thiện làm nhóm 1, cho điểm nhóm • Nhóm trình bày thứ o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung: Các nhóm chủ yếu phản biện phần dấu hiệu nhận biết o Cuối giáo nhận xét hoàn thiện làm nhóm 2, cho điểm nhóm • Nhóm trình bày thứ o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung: Các nhóm chủ yếu phản biện có cách để tìm biểu thức để phân tích dạng tích Nhóm trả lời tương đối tốt o Cuối giáo nhận xét hoàn thiện làm nhóm 3, cho điểm nhóm Giáo viên hướng dẫn học sinh chi tiết cách tìm biểu thức phân tích dạng tích • Nhóm trình bày cuối 41 o Người trình bày kết làm việc nhóm nhóm khác định o Sau nhóm trình bày xong nhóm cịn lại nhận xét , phản biện bổ sung o Cuối giáo nhận xét hồn thiện làm nhóm 4, cho điểm nhóm Giáo viên yêu cầu nhóm đưa thêm phần dấu hiệu nhận biết vào viết nhóm Bước 4: Đánh giá kết Nhận xét phần trình bày chuẩn bị nhóm Hai ví dụ thực với học sinh lớp 11 nên chưa có phương pháp hàm số Qua hoạt động nhóm tơi thấy : • Bài làm nhóm tốt chuẩn bị kĩ tham khảo thêm tài liệu nên tài liệu • Người trình bày nhóm khác định nên thành viên nhóm tích • cực giảng dạy cho phần mà thành viên khác không hiểu Học sinh phát huy tinh thần tự học cao: Tự tìm sách vở, tài liệu liên quan đến vấn đề nhóm mình, nghiên cứu kĩ phần trả lời phản biện làm tốt • Học sinh phát huy tinh thần làm việc theo nhóm, sản phẩm nhóm sau góp ý làm tài liệu tham khảo cho em ôn thi trung học phổ thông quốc gia 2.2.3- Những khó khăn thực biện pháp khắc phục a)Giáo viên: Sử dụng hoạt động nhóm giáo viên phải thường xuyên theo dõi nhắc nhở học sinh, dự kiến câu hỏi để vấn đáp học sinh cần thiết Xử lý tình nảy sinh nào? Nếu giáo viên bắt buộc học sinh tn lệnh đánh khơng khí học tập hợp tác, thân thiện thoải mái (điều cần thiết cho thành công nhóm học) Do đó, thơng thường giáo viên nên nêu vấn đề yêu cầu nhóm giải quyết.Và cho điểm khuyến khích để tăng cường khơng khí kích thích nhóm học tập( cho cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên ) 42 Đối với hai chuyên đề ôn thi THPT quốc gia thực tương đối thời gian, thường phải từ đến hai buổi chiều cho chuyên đề để thực thành cơng giáo viên phải thực tâm huyết yêu nghề b)Học sinh : Học sinh sợ bộc lộ thiếu hiểu biết trước thầy bạn bè Do đó, giáo viên cần nêu rõ mục đích cách thức tham gia cho học sinh, giúp học sinh tự tin thể ý kiến trước tập thể Khi làm việc theo nhóm nhỏ, học sinh giáo viên gặp khó khăn định, để dung hịa giáo viên thảo luận với nhóm để tìm cách làm việc tốt nhất.Trong nhóm thảo luận, giáo viên phải quan sát nhạy cảm với thái độ nhóm cách cư xử thành viên III Hiệu sáng kiến đem lại Hiệu kinh tế: Sáng kiến khơng có giá trị làm lợi tính tiền Hiệu mặt xã hội: Tơi mạnh dạn áp dụng hình thức học nêu nhiều kết khả quan, qua hình thức cho học sinh học tập tơi nhận thấy đem đến cho lớp học kết sau: Lớp 11A1 lớp thực nghiệm; Lớp 11A8 lớp đối chứng 43 Bảng – Điểm tổng kết mơn tốn năm học 2014 – 2015 - Góp phần đổi phương pháp giảng dạy mơn tốn trung học phổ thơng theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh - Hình thành thói quen làm việc theo nhóm, khả thuyết trình trước đám đơng - Lật ngược khắc sâu vấn đề - Cả lớp → thoải mái - Cá nhân → tự giác, linh động, sáng tạo, phát triển khả diễn đạt, khả giao tiếp, mạnh dạn tự tin - Nhóm → hợp tác thích nghi, giúp đỡ trách nhiệm, giao tiếp học hỏi lẫn nhau, tự tìm tịi, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức - Học sinh tập trung, thi đua, vui vẻ, tích cực, thân thiện, cởi mở, hứng thú học - Tiết học nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động hơn, học sinh có cảm giác vui chơi học lớp - Giáo viên có nhiều hội lắng nghe ý kiến học sinh, học sinh có nhiều hội lắng nghe ý kiến Tính kế thừa, điểm đề tài - Tính kế thừa:Các phương pháp dạy học tích cực - Điểm mới: * Vận dụng quy trình dạy học theo nhóm vào tình cụ thể việc hình thành định nghĩa, khái niệm, củng cố lí thuyết q trình luyện tập 44 * Thời gian tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với tiết học, đảm bảo mục tiêu tiết học, học * Nêu chi tiết bước thực nghiệm * Thông qua thực nghiệm sư phạm rút hiệu tình tổ chức hoạt động nhóm * Đề tài cho thấy việc tổ chức hoạt động nhóm mang lại hiệu cao góp phần đổi phương pháp dạy học Khả áp dụng - Với điều trình bày theo tơi áp dụng cho sách giáo khoa tốn trung học phổ thơng chí mạnh dạn áp dụng cho mơn khác - Ngồi ra, đề tài cịn tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đồng nghiệp IV Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam kết sáng kiến thân tự làm, không chép Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước ngành PHẦN KẾT LUẬN 45 Là giáo viên với nhiều năm giảng dạy, với lịng nhiệt huyết tình yêu nghề, yêu trò sâu sắc Với tinh thần ham học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, muốn chia sẻ làm, để bạn bè đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến Góp phần thực hiên thắng lợi mục tiêu giáo dục, để tạo lớp người đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Giúp em có hứng thú, niềm say mê với tốn học, ý chí vươn lên, phấn đấu rèn luyện phẩm chất người Việt Nam có lịng nhân ái, có lĩnh khí phách,có khả tự học,sáng tạo để trở thành chủ nhân tương lai đất nước CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (Ký tên) (Xác nhận) (Ký tên, đóng dấu) TẠ THỊ HẰNG 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Hình học 11 NXBGD 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Đại số giải tích 11 NXBGD 2007 Trần Xuân Trường Một số phương pháp dạy học tích cực - so sánh với Phương pháp dạy học truyền thống Luận văn tốt nghiệp 2006 - ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng http://diendantoanhoc.net HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC 47 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên tác giả: Tạ Thị Hằng Chức vụ, nơi công tác: Giáo viên- Trường THPT Mỹ Lộc Tên sáng kiến: “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 11” Lĩnh vực áp dụng: Mơn tốn học PHẦN CHO ĐIỂM I Trình bày sáng II Tính III Phạm vi áp IV Hiệu V Tổng điểm kiến sáng kiến dụng sáng kiến ………… ……… ……… ……… ……… /5 điểm /20 điểm /15 điểm /60 điểm /100 điểm Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ Nam Định, ngày…… tháng .năm 2016 GIÁM KHẢO GIÁM KHẢO 48 ... SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỐN LỚP 11 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học môn toán lớp 11 Thời gian áp dụng sáng kiến: ... sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm số nội dung chương trình mơn toán lớp 11 2.2.1- Một số nội dung thực nghiệm STT Tên Nội dung thực hoạt động nhóm A -Tổ chức hoạt động nhóm việc hình thành... sinh lớp Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức 11 phương trình vơ tỉ Thực với học sinh lớp Tổ chức hoạt động nhóm hệ thống kiến thức 11 hệ phương trình 2.2.2- Quá trình thực nghiệm A) Tổ chức

Ngày đăng: 13/05/2017, 15:26

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Giáo viên (GV)

  • Học sinh (HS)

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan