sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 6 tuổi

21 801 1
sáng kiến kinh nghiệm tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5   6 tuổi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang PHẦN : MỞ ĐẦU ………………………………………………………… Lý chọn đề tài …………………………………………………………… a Lý chủ quan…………………………………………………………………2 b Lý khách quan………………………………………………………………2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài ……………………………………………… 3 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………… Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………….3 Các phương pháp nghiên cứu ………………………………… ………… PHẦN : NỘI DUNG ………………………………………………………… Cơ sở lý luận ………………………………………………………………… Thực trạng ………………………………………………………………… a Thuận lợi, khó khăn……… ……………………………………………… b Thành công – hạn chế ……………………………………………………… c Mặt mạnh – mặt yếu ……………………………………………………… d Nguyên nhân …………………… ……………………………………… … e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra………… III Giải pháp biện pháp …………………………………………………… Mục tiêu giải pháp, biện pháp ………………………………………… Nội dung cách thức thực ………………………………………… Điều kiện thực giải pháp biện pháp …………………………… 12 Mối quan hệ giải pháp biện pháp ………………………………… 13 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu ………… 13 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………… 13 Kết luận …………………………………………………………………… 14 Kiến nghị……………………………………………………………………… 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 16 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC NHẰM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHO TRẺ – TUỔI PHẦN : MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài a) Lý chủ quan Hoạt động âm nhạc môn học giúp trẻ phát triển toàn diện Vì hoạt động âm nhạc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tai nghe, xúc cảm, tình cảm hình thành động tác minh họa hát vận động Tạo cho trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn thể hát Giáo dục âm nhạc giúp trẻ lĩnh hội kiến thức tích lũy qua nhiều hoạt động như: dạy hát, nghe hát, trò chơi Đây sở trình giúp trẻ tiếp nhận tri thức b) Lý khách quan Trẻ em hệ tương lai đất nước Chính giáo dục chăm sóc trẻ có vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách trẻ, tạo tảng vững sở ban đầu để trẻ phát triển mặt sau Trường Mẫu giáo nơi trẻ bắt đầu hoạt động tập thể, tiếp xúc với bao điều lạ hấp dẫn Như sống âm nhạc gần gũi dễ dàng xuất người Đặc biệt theo nghiên cứu nhà khoa học chứng minh “ Trẻ nghe nhạc cổ điển từ bào thai kích thích sóng điện não, giúp não phát triển tăng thêm trí thông minh ” Đối với trẻ em, âm nhạc thể nhũng tình cảm, ấn tượng sâu sắc Âm nhạc giúp trẻ suy nghĩ hình thành ý tưởng sáng tạo từ lúc nhỏ Nó phương thức giúp trẻ phát triển toàn diện nhất, thông qua âm nhạc trẻ linh hoạt hơn, mạnh dạn, tự tin, hình thức để trẻ rèn luyện trí tuệ Là trình để tư thông qua việc sáng tạo động tác minh họa kết hợp hát trẻ Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp, trăn trở mong muốn tìm giải pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động âm nhạc Vì năm 2014 - 2015 chọn đề tài: Một số biện pháp “ Tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ - tuổi” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài a) Mục tiêu đề tài Hình thành cho trẻ kĩ năng, kĩ xảo tiếp nhận âm nhạc thể lại tác phẩm âm nhạc cách sáng tạo Góp phần mở rộng nhận thức phát triển trí tuệ, cảm xúc âm nhạc tai nghe cho trẻ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, tạo móng nhân cách cho trẻ Giáo dục trẻ tình yêu đẹp âm nhạc quê hương đất nước, người b) Nhiệm vụ đề tài Vận dụng sáng tạo phương pháp giáo dục mầm non đưa vào dạy Lựa chọn phương pháp giảng dạy, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi Nghiên cứu cải tiến phương tiện dạy học phù hợp với nội dung Nghiên cứu sở lý luận việc tổ chức hoat hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Đề xuất số biện pháp kiến nghị sư phạm để tổ chức tốt hoạt động âm nhạc để nhằm phát triển toàn diện trẻ mẫu giáo lớn Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu học sinh mẫu giáo - tuổi Trường mẫu giáo Hoa Phượng Phạm vi nghiên cứu Các cháu lớp trường mẫu giáo Hoa Phượng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp dùng lời, phương pháp trò chuyện, phương pháp trò chơi Phương pháp kiểm tra đánh giá qua hoạt động trẻ Phương pháp dạy hoạt động âm nhạc theo chương trình mầm non PHẦN II : NỘI DUNG Cơ sở lý luận Tất sống xã hội phát triển, xã hội khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế phát triển, nhận định rõ : “ Giáo dục quốc sách hàng đầu quốc gia ” Và giáo dục đóng vai trò định việc hình thành phát triển người, đối tượng trẻ mầm non Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện mặt, hình thành yếu tố nhân cách Mục tiêu thể môn học hàng ngày, hàng tuần trẻ đặc biệt nhìn rõ môn âm nhạc Thông qua hoạt động âm nhạc giúp trẻ phát triển tai nghe, cảm thụ âm nhạc Giúp trẻ hoạt động âm nhạc vấn đề mới, công việc thường xuyên giáo viên đứng lớp Để cháu học cách có hiệu theo phương pháp “Học mà chơi, chơi mà học” người giáo viên phải tạo không khí hoạt động mà trẻ hăng hái tham gia Đó tạo cho trẻ hứng thú học Thực trạng a) Thuận lợi, khó khăn Thuận lợi Được quan tâm, định hướng phòng giáo dục đào tạo Đặc biệt đạo, hướng dẫn kịp thời Ban giám hiệu động viên, khuyến khích tổ chức nhà trường Từ tạo thành động lực cho giáo viên nỗ lực hăng say giảng dạy Sự tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy quyền địa phương quan cấp khu phân hiệu chính, trường học xây dựng, phòng học rộng rải thoáng mát đầy đủ Đặc biệt trường nằm thuộc Thị Trấn nên quan tâm nhà trường dụng cụ học tập môn âm nhạc tài liệu liên quan trang bị đầy đủ ( trống lắc, xắc xô, phách tre, gõ đệm …) Công tác đảm bảo vật dụng học tập đầy đủ tạo nên không khí hứng thú tổ chức tiết học, phát huy tính tích cực sáng tạo phát triển toàn diện cho trẻ Khó khăn Trường chưa có phòng âm nhạc riêng tạo nhiều khó khăn việc thực tiết dạy nhiều hạn chế tiết học trẻ b) Thành công, hạn chế Thành công Khi vận dụng đề tài trẻ hứng thú học, đồng nghiệp ủng hộ, cha mẹ trẻ giúp đỡ sưu tầm đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ âm nhạc hấp dẫn, tạo sân khấu cho trẻ biểu diễn theo nhạc cách hứng thú… Trẻ tham gia hát vận động hứng thú chơi tốt trò chơi cách tích cực Chú ý lắng nghe cô hát vận động mẫu Trẻ biết tự biểu diễn theo ý thích Hạn chế: Nhận thức trẻ không đồng có trẻ người đồng bào khó khăn dạy hát Môi trường cho trẻ hoạt động âm nhạc chưa phong phú c) Mặt mạnh, mặt yếu Mặt mạnh Biết tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm mũ đội, hoa múa, đàn…để dạy trẻ Xây dựng giáo án trình chiếu Powerpoint trẻ học hứng thú Mặt yếu Một số cha mẹ mải làm kinh tế, nghiêng đọc viết chưa ý đến phát triển thẩm mĩ cho trẻ d) Nguyên nhân Được quan tâm Ban giám hiệu yêu nghề mến trẻ, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao tuổi trẻ thúc dục thân không ngừng phấn đấu, phát huy tính sáng tạo công việc Sự quan tâm nhà trường gia đình kết hợp với phương pháp giảng dạy phù hợp, sáng tạo gợi mở gây hứng thú cao cho cô trẻ tiết dạy học giúp cho trẻ phát huy tính tích cực hoạt động âm nhạc e) Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Âm nhạc phương tiện giúp trẻ nhận thức xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm…Đối với trẻ, âm nhạc giới kỳ diệu, đầy cảm xúc Trẻ tiếp nhận âm nhạc từ nôi trẻ mầm non dễ xúc cảm, vốn ngây thơ sáng, nên tiếp xúc với âm nhạc điều thiếu Thế giới âm muôn mầu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển chức tâm lý, lực hoạt động hiểu biết trẻ Thực tế cho thấy, trẻ em tuổi mầm non nhạy cảm với âm nhạc Trẻ thích nghe nhạc, hứng thú tham gia vào hoạt động âm nhạc Vì, âm nhạc có vai trò hình thành thói quen tốt cho trẻ biết yêu thương người, yêu thiên nhiên,… Ngoài âm nhạc phương tiện hữu hiệu phát triển tai nghe, ngôn ngữ, trí tuệ , Qúa trình trẻ tiếp xúc với hoạt động âm nhạc học hát, nghe hát, trò chơi âm nhạc hình thành nhân cách cho trẻ, phát triển thẩm mỹ, đạo đức trí tuệ Chính vậy, âm nhạc cho trẻ mầm non nhiệm vụ cần thiết Giải pháp biện pháp a) Mục tiêu giải pháp, biện pháp Trẻ hiểu nội dung âm nhạc, khám phá lạ vận động theo nhạc qua lời hát giới xung quanh, định hướng môi trường xung quanh, giúp trẻ xác hóa biểu tượng có xã hội, bước cung cấp cho trẻ khái niệm kinh nghiệm sống Âm nhạc phương tiện hiệu quả, ảnh hưởng to lớn đến phát triển ngôn ngữ, tai nghe âm nhạc thẩm mỹ trẻ, từ hình tượng liên tưởng hát trẻ nhận thức tính rõ ràng, xác phong phú câu từ hát Qua vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, động tác, hành động tình cảm cao quý người thể âm nhạc giáo dục trẻ tình yêu Tổ quốc, yêu người, hành vi, thái độ trẻ tượng, đời sống xung quanh… b) Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Dựa vào vốn kiến thức học bồi dưỡng chuyên môn, tìm số biện pháp sau : Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để rèn luyện cho trẻ Việc tạo môi trường trường mầm non quan trọng đòi hỏi giáo viên cần phải tạo hứng thú hoạt động âm nhạc với trẻ Một cách tạo hứng thú âm nhạc cho trẻ tạo môi trường lớp học Khi tạo môi trường phải đảm bảo tính thẩm mỹ (đẹp, trang trí phù hợp chủ đề, đề tài, trang phục đa dạng, đồ dùng đa dạng chủng loại) Đồng thời giáo viên phải ý tới môi trường mà tạo ra, thường xuyên thay đổi nội dung trang trí để trẻ không bị nhàm chán VD: Trong lớp học với chủ đề “tết mùa xuân” Tôi tạo phông trang trí ngày tết (nốt nhạc, bé tới chúc tết ông bà, bánh chưng, hoa mai, )tạo không khí ngày tết sau dẫn dắt trẻ vào “sắp đến tết rồi” Khi chuẩn bị cho trẻ cành mai, đào để trẻ cầm tay hát vận động theo nhạc Bên cửa lớp trang trí để trẻ học lúc nơi Qua kích thích tính tò mò ham học hỏi, lòng say mê học âm nhạc trẻ Vì việc tạo môi trường âm nhạc cho trẻ cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ Biện pháp 2: Cách thức tổ chức họat động âm nhạc cho trẻ a)Thiết lập tiết học cách nhẹ nhàng, linh hoạt a.1 Dạy hát trọng tâm Cần lựa chọn hát để dạy trẻ có chương trình dạy thêm Cần chọn hát có chất lượng nghệ thuật, phù hợp với lứa tuổi, chứa đựng tính nhân đạo Khi dạy trẻ hát cần hát đúng, thuộc hát thể tình cảm hát đồng thời kết hợp rèn kỹ hát Tùy theo mức độ khó hay dễ, dài hay ngắn, đơn giản hay phức tạp hát, cô chọn cách dạy hát cho phù hợp với trẻ lớp VD: Khi cô dạy trẻ hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” trẻ thuộc cô cho trẻ thể sắc thái, tình cảm hát phù hợp với trẻ Khi hát cô tổ chức cho trẻ với nhiều hình thức khác hát theo nhóm, hát to, hát nhỏ, hát nối đuôi, hát đối đáp,…Bên cạnh ý tới phát âm xác lời ca trẻ, giúp trẻ hát nhịp nhàng VD: Khi hát “Em thêm tuổi” cho tổ đứng đối diện để hát hát nối đuôi a.2 Vận động trọng tâm Vận động theo nhạc giúp trẻ phát triển cảm giác nhịp điệu, khéo léo âm nhạc Ngoài làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm trẻ, trẻ bọc lộ cảm xúc giao tiếp với bạn bè VD: Bài “Fm mẫu giáo” trẻ vận động minh họa cô kết hợp động tác tay chân phù hợp với hát Qua làm cho trẻ khắc sâu đến ngày học trường mầm non Trong chương trình số múa có biên soạn động tác múa gợi ý, song cô dạy trẻ phối hợp động tác tay chân, thân hình thể qua nét mặt kết hợp với âm nhạc Các động tác múa giúp trẻ hứng thú, tiết học thoải mái, nhẹ nhàng VD: Trong sách Chăm sóc giáo dục Mẫu giáo hướng dẫn thực (5 - tuổi ) không biên soạn động tác múa bài: Cháu yêu bà tác giả Xuân Giao Dựa vào đặc điểm lớp cháu có khả múa động tác đơn giản, dựa vào nội dung hát sáng tạo động tác cho phần dạo nhạc đầu, động tác bốn câu hát, phần nhạc kết 10 Phần dạo nhạc đầu: Đứng thẳng, chân đứng rộng vai, hai tay đưa lên cao đưa sang hai bên theo nhịp hát + Động tác 1: “Bà bà…lắm” Hai tay dang rộng từ từ ấp vào ngực vào từ “lắm”, kết hợp với nhún chân + Động tác 2: “Tóc bà trắng….mây” Hai tay đưa đầu vuốt nhẹ xuống hai bên ngực, kết hợp nhún chân vào tiếng “mây” + Động tác 3: “Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay” Hai tay từ từ ấp lên ngực vào từ “lắm” Sau đặt hai tay úp vào kết hợp với nhún chân vào từ “tay” + Động tác 4: “Khi cháu lời ….vui” Vỗ tay theo nhịp sang hai bên kết hợp với chống gót chân Phần nhạc kết: Hai tay đưa cao lên đầu, lắc cổ tay, kết hợp bước xoay tròn chỗ vòng Vỗ tay theo nhịp, phách hát *Ví dụ: Trong Thật hay có câu: Nghe véo von Vỗ vỗ vỗ; vòm vỗ vỗ vỗ vỗ;vỗ hoạ mi với sơn ca vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ;vỗ a.3 Nghe nhạc, nghe hát làm trọng tâm Nghe nhạc, nghe hát tác động sâu sắc tâm hồn trẻ Nó phản ánh kích thích vận động với tính ham hoạt động trẻ Qua trẻ cảm nhận sắc thái thể âm nhạc 11 Các hát vui vẻ, nhộn nhịp dí dỏm hay ngộ nghĩnh khơi gợi hứng thú âm nhạc trẻ Cô hát cho trẻ nghe, nghe nhạc không lời, nghe hát qua băng đĩa kết hợp minh họa theo hát VD: Bài “Bố tất cả” diễn tả niềm hạnh phúc, tình cảm cha gia đình Khi nghe nhạc, nghe hát trẻ nghe nhiều thể loại dân ca, hát ru, Những hát mang tính giáo duc cao VD: Bài “Khúc hát ru người mẹ trẻ” Khi nghe trẻ cảm nhận tình yêu thương mẹ dành cho thật bao la Từ trẻ yêu thương mẹ VD: Bài “Yêu Hà Nội” Khi nghe hát làm khơi gơi trẻ tình yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên b) Sử dụng số trò chơi âm nhạc Trẻ lứa tuổi mầm non học tập thông qua hoạt động vui chơi Bởi lẽ trò chơi âm nhạc phương tiện đem đến cho trẻ học sinh động, nhẹ nhàng, thoải mái Ngoài trò chơi âm nhạc giúp trẻ phát triển trí tuệ, khiếu, phản xạ nhanh nhạy rèn luyện cho trẻ kỹ thông qua tai nghe VD: Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát, nghe tiếng hát tìm đồ vật,…Những trò chơi đòi hỏi trẻ phải tập trung, lắng nghe lời hát ai? bạn hát? bạn sử dụng nhạc cụ nào? Ngoài trò chơi mà ngày trẻ chơi sưu tầm sáng tạo số trò chơi khác để trẻ hứng thú, linh hoạt chơi VD: Trò chơi “Ô cửa thần kì” giúp trẻ ôn luyện hát mà trẻ biết, rèn kỹ mạnh dan, tự tin muốn khám phá trước chơi Cô chuẩn bị ô cửa, ô 12 cửa có tranh theo chủ đề Sau cô mời đội chọn ô cửa bất kỳ, ô cửa mở trog ô cửa có tranh đội phải hát môt nội dung tranh đội bạn Linh có tranh ô tô hát “Em tập lái ô tô” Nếu bạn Ngọc có tranh xe đạp hát “Bác đưa thư vui tính” Mỗi lần chơi từ đến bạn chơi nhiều lần c) Sử dụng loại nhạc cụ, dụng cụ học tập cách sinh động Đồ dùng phục vụ cho môn âm nhạc phải tăng cường thay đổi thường xuyên Tôi sử dụng nguyên vật liệu mở như: mẩu gỗ, tre, ly nhựa, nắp thiếc, hộp sữa…để làm nhạc cụ cho gõ đệm Chú ý sử dụng đa dạng dạng nguyên vật liệu tạo âm khác để trẻ cảm nhận phân loại âm theo chất liệu đồ dùng như: Sử dụng đồ dùng điện tử đại như: ti vi, đầu đĩa, vi tính… Tôi vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh từ hoạ báo, lịch…có nội dung hoạt động âm nhạc, nội dung học để trang trí làm đồ dùng cho giảng dạy Tôi chuẩn bị đồ chơi âm nhạc, đồ chơi nhu cầu tự nhiên thiếu sống trẻ Đồ chơi có loại chủ yếu: + Đồ chơi công nghiệp: Đàn, xắc xô, trống, kèn, mõ, trang phục… + Đồ chơi tự tạo: Đồ chơi tự tạo có muôn hình muôn vẻ chúng tạo từ vật sẵn có, dễ kiếm, dễ làm Nguồn gốc đồ chơi tự tạo vô tận Làm đồ chơi tự tạo hoạt động sáng tạo độc đáo Có thể dùng đồ vật thông thường sinh hoạt hàng ngày, sử dụng trực tiếp vật liệu tự nhiên làm đồ chơi vật liệu thu lượm 13 *Ví dụ: + Tận dụng đoạn tre già để đẽo phách tre + Tận dụng bìa cứng, trang trí giấy đề can để tạo thành nhiều đàn có hình dáng khác + Tận dụng vỏ lon bia, nước để làm trống, xúc xắc + Làm đàn tơ rưng tre nhỏ + Vỏ hộp sữa làm trống cơm + Tận dụng vải vụn thợ may làm hoa cài tay + Mút xốp làm mũ múa v.v… Tôi xây dựng góc hoạt động âm nhạc với cách trang trí đẹp, nhiều đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng chủng loại, chất liệu Các đồ chơi xếp cho gọn gàng, dễ lấy, dễ cất, sử dụng vào hoạt động khác Ngoài phải gây ý cho trẻ cách làm đồ thời trang sáng tạo để trẻ biểu diễn như: Cô dùng ống hút, mút bitít, giấy lụa, cây, nilon…Để làm trang phục lạ mắt tạo thích thú cho trẻ Góc âm nhạc thay đổi theo chủ đề, trang trí đẹp mắt với tranh ảnh ngộ nghĩnh với nốt nhạc cô tạo Trước dạy trẻ hoạt động âm nhạc, cô phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng, trang thiết bị cho trẻ hoạt động Sử dụng nội dung hay, lạ phù hợp với lời giới thiệu hấp dẫn làm kích thích nhu cầu nguyện vọng mong muốn hoạt động với âm nhạc trẻ d) Tổ chức lồng ghép thích hợp môn âm nhạc với hoạt động khác 14 Như biết ngày trẻ trường mầm non trẻ tham gia nhiều hoạt động Thông qua hoạt động giáo viên tổ chức tích hợp âm nhạc vào đề tài Có kích thích tính tích cực trẻ hoạt động âm nhạc tạo động lực thúc đẩy tốt VD1: Trong làm quen văn học với đề tài “Cáo, thỏ gà trống” cho trẻ tích hợp hát “Con gà trống” thơ “Hạt gạo làng ta” sau đọc thơ xong cô kết hợp cho trẻ nghe hát “hạt gạo làng ta” Qua giúp cho trẻ nhớ truyện, thơ, tiết học sinh động VD2: Trong hoạt động tạo hình với đề tài “Vẽ ông mặt trời” Khi vào cho trẻ hát “cháu vẽ ông mặt trời” Cô hát vào trẻ vẽ cô mở cho trẻ nghe để trẻ có hứng thú Bởi lẽ âm nhạc môn học dễ dàng lồng ghép thích hợp với tất môn khác để dẫn dắt vào bài, hoạt động góc, hoạt động trời, khám phá khoa học, …để giúp cho môn khác trở nên sinh động, lôi trẻ cách nhẹ nhàng Biện pháp 3: Kết hợp tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh Trẻ dễ nhớ mau quên Để cho trẻ khắc sâu học trường, lớp Tôi kết hợp với cha mẹ cháu có điều kiện họp cha mẹ trẻ đầu năm, đón trả trẻ, để hiểu tính cách trẻ để luyện thêm cho trẻ nhà Trao đổi, hướng dẫn phụ huynh cách rèn cho trẻ nhà giải thích cho phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc cho trẻ nghe nhạc phát triển khẳ tai nghe cao 15 Vận động bậc phụ huynh, hỗ trợ nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có để trẻ tham gia vào hoạt động âm nhạc Khuyến khích yêu cầu phụ huynh thay phiên dự hoạt động trẻ để họ thấy học trường mẫu giáo không chăm sóc giáo dục chu đáo mà tiếp thu kiến thức kỹ năng, kỹ xảo qua chủ đề, đề tài môn học hoạt động âm nhạc Điều kiện thực hiện, giải pháp biện pháp Điều kiện để thực tốt giải pháp, biện pháp bao gồm: Cơ sở vật chất nhà trường phải đầy đủ, bao gồm: ti vi, đầu đĩa, trang phục, dụng cụ âm nhạc cho trẻ thực Lựa chọn hát phù hợp với độ tuổi nghe hát để trẻ hiểu rõ nội dung dạy theo chủ đề Xây dựng môi trường đẹp, thuận lợi Tạo cho trẻ thoải mái tham gia vào tiết học Biết phối hợp chặt chẽ với bậc phụ huynh trẻ để động viên, khuyến khích tạo hội cho trẻ thích đến lớp Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp tương trợ, có quan hệ chặt chẽ với hướng mục đích giúp trẻ phát triển toàn diện cho trẻ qua hoạt động âm nhạc đạt hiệu mong muốn Từ có liên kết khăng khít giúp trẻ phát triển khẳ tai nghe, cảm thụ âm nhạc 16 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Bản thân chủ nhiệm lớp nên nắm trình độ nhận thức, khẳ trẻ lớp Tạo niềm tin phụ huynh thông qua trẻ thích đến trường, lớp Trẻ mạnh dạn, tự tin hoạt động, trẻ thuộc nhiều hát thích thể với cô bạn bè Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động âm nhạc Kết a) Đối với trẻ: 95% trẻ hát tự nhiên, rõ lời, tự tin thể hoạt động âm nhạc, tham gia tích cực thành thạo trò chơi Biết tự sáng tạo động tác minh họa theo lời hát Mạnh dạn thể với cô bạn Thuộc nhiều hát b) Đối với giáo viên 90% giáo viên nắm phương pháp môn hoạt động âm nhạc theo chuyên đề tập huấn, nắm nội dung hoạt động tiết dạy theo tưng thể loại trọng tâm tiết dạy, phát huy khẳ tích cực sáng tạo trẻ 70% giáo viên biết tổ chức văn nghệ, ngày hội ngày lễ năm cho trẻ tham gia như: tết Trung thu, ngày hội bé đến trường,… c) Đối với phụ huynh học sinh Đã có quan tâm phối kết hợp với giáo viên tạo đồ dùng phục vụ cho hoạt động âm nhạc PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận 17 Âm nhạc thực gần gũi với trẻ thơ, âm nhạc ăn tinh thần thiếu được, vừa nội dung giáo dục, vừa phương tiện góp phần giáo dục toàn diện nhân cách trẻ Để làm tốt nội dung giáo dục âm nhạc, đòi hỏi giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao công việc Đặc biệt phải có vốn kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm, biết xây dựng sử dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, thủ thuật tiết học Kiến nghị Tổ chức thêm chuyên đề giáo dục âm nhạc cụ thể theo thể loại hoạt động trọng tâm tiết dạy theo chương trình mầm non để giáo viên xác định lên tiết dạy hoạt động âm nhạc Tạo điều kiện cho chị em giáo viên dự đồng nghiệp, giao lưu số trường khác để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phục vụ cho thân Tạo điều kiện mở phòng hoạt động âm nhạc riêng để nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho cô trẻ Trên số kiến nghị nhằm mục đích nâng cao công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hoạt động âm nhạc Kính mong nhà trường, Phòng giáo dục đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ./ Buôn Trấp, ngày 21 tháng 11 năm 2014 Người viết 18 Nguyễn Thị Út Quyên NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐÔNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CẤP NHẬN XÉT 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trò chơi, hát mẫu giáo – tuổi Nhà xuất giáo dục Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề “ viện chiến lược chương trình giáo dục” 20 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II năm 20042007 Vụ giáo dục mầm non Tài liệu “ Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non ” tác giả Nguyễn Ánh Tuyết – Nguyễn Thị Như Mai - Đinh Thị Kim Hoa ( Nhà xuất đại học sư phạm ) Giáo dục âm nhạc tập 1-2-3” tác giả Phạm Thị Hoà Hướng dẫn thực chương trình giáo dục âm nhạc” vụ giáo dục mầm non 21 [...]... bộ môn âm nhạc với các hoạt động khác 14 Như chúng ta đã biết một ngày của trẻ ở trường mầm non trẻ được tham gia rất nhiều hoạt động Thông qua các hoạt động này giáo viên có thể tổ chức tích hợp âm nhạc vào từng đề tài Có như vậy sẽ kích thích tính tích cực của trẻ trong hoạt động âm nhạc và tạo động lực thúc đẩy tốt hơn VD1: Trong giờ làm quen văn học với đề tài “Cáo, thỏ và gà trống” cho trẻ tích... cách trẻ và để luyện thêm cho trẻ khi ở nhà Trao đổi, hướng dẫn phụ huynh cách rèn cho trẻ tại nhà và giải thích cho phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của việc cho trẻ nghe nhạc sẽ phát triển khẳ năng tai nghe rất cao 15 Vận động các bậc phụ huynh, hỗ trợ về nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có để trẻ tham gia vào hoạt động âm nhạc Khuyến khích và yêu cầu các phụ huynh thay phiên nhau dự các hoạt động của trẻ. .. Góc âm nhạc được thay đổi theo chủ đề, trang trí đẹp mắt với những tranh ảnh ngộ nghĩnh cùng với những nốt nhạc do cô tạo ra Trước khi dạy trẻ giờ hoạt động âm nhạc, cô phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng, trang thiết bị cho trẻ hoạt động Sử dụng những nội dung hay, mới lạ phù hợp cùng với lời giới thiệu hấp dẫn làm kích thích nhu cầu và nguyện vọng mong muốn được hoạt động với âm nhạc của trẻ d) Tổ chức. .. hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động âm nhạc 6 Kết quả a) Đối với trẻ: 95% trẻ hát tự nhiên, rõ lời, tự tin thể hiện hoạt động âm nhạc, tham gia tích cực và thành thạo các trò chơi Biết tự sáng tạo những động tác minh họa theo lời bài hát Mạnh dạn thể hiện với cô và bạn Thuộc nhiều bài hát b) Đối với giáo viên 90% giáo viên đã nắm được phương pháp môn hoạt động âm nhạc theo chuyên đề đã được tập... trường đẹp, thuận lợi Tạo cho trẻ sự thoải mái khi tham gia vào tiết học Biết phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh trẻ để động viên, khuyến khích tạo cơ hội cho trẻ thích đến lớp 4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp tương trợ, có quan hệ chặt chẽ với nhau cùng hướng về một mục đích là giúp trẻ phát triển toàn diện cho trẻ qua hoạt động âm nhạc và đạt hiệu quả mong... chơi âm nhạc Trẻ ở lứa tuổi mầm non học tập thông qua hoạt động vui chơi Bởi lẽ đó trò chơi âm nhạc là phương tiện đem đến cho trẻ giờ học sinh động, nhẹ nhàng, thoải mái Ngoài ra trò chơi âm nhạc còn giúp trẻ phát triển trí tuệ, năng khiếu, phản xạ nhanh nhạy và rèn luyện cho trẻ kỹ năng thông qua tai nghe VD: Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát, nghe tiếng hát tìm đồ vật,…Những trò chơi này đòi hỏi trẻ phải... từng hoạt động trong một tiết dạy theo tưng thể loại và trọng tâm của tiết dạy, phát huy khẳ năng tích cực sáng tạo của trẻ 70% giáo viên biết tổ chức văn nghệ, ngày hội ngày lễ trong năm cho trẻ tham gia như: tết Trung thu, ngày hội bé đến trường,… c) Đối với phụ huynh học sinh Đã có sự quan tâm và phối kết hợp với giáo viên tạo ra những đồ dùng phục vụ cho hoạt động âm nhạc PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN... nghe hát làm trọng tâm Nghe nhạc, nghe hát là 1 sự tác động sâu sắc đối với tâm hồn trẻ Nó phản ánh và kích thích sự vận động cùng với tính ham hoạt động của trẻ Qua đó trẻ cảm nhận được sắc thái thể hiện trong âm nhạc 11 Các bài hát vui vẻ, nhộn nhịp dí dỏm hay ngộ nghĩnh đều khơi gợi hứng thú âm nhạc trong trẻ Cô có thể hát cho trẻ nghe, nghe nhạc không lời, nghe hát qua băng đĩa kết hợp minh họa... hợp cho trẻ nghe bài hát “hạt gạo làng ta” Qua đó giúp cho trẻ nhớ được truyện, thơ, tiết học sinh động VD2: Trong giờ hoạt động tạo hình với đề tài “Vẽ ông mặt trời” Khi vào bài cho trẻ hát bài “cháu vẽ ông mặt trời” Cô có thể hát khi vào bài hoặc khi trẻ vẽ cô mở cho trẻ nghe để trẻ có hứng thú Bởi lẽ âm nhạc là môn học dễ dàng lồng ghép thích hợp với tất cả các bộ môn khác như để dẫn dắt vào bài, hoạt. .. sử dụng linh hoạt những phương pháp, biện pháp, thủ thuật trong tiết học 2 Kiến nghị Tổ chức thêm chuyên đề giáo dục âm nhạc cụ thể theo từng thể loại và hoạt động trọng tâm của từng tiết dạy theo chương trình mầm non mới để giáo viên xác định được khi lên tiết dạy hoạt động âm nhạc Tạo điều kiện cho chị em giáo viên được dự giờ đồng nghiệp, giao lưu một số trường khác để trao đổi kinh nghiệm giảng

Ngày đăng: 08/05/2016, 11:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan