0

Một số giáo án Ngữ văn lớp 10

105 2,197 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Ngày soạn: 3 - 1 - 2008 Tiết: 55 Theo PPCT Ngày giảng: Tuần Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh A. Mục tiêu: 1. Giúp học sinh: - Trình bày và phân tích đợc các hình thức kết cấu cơ bản của văn bản thuyết minh: Kết cấu theo thời gian, không gian; kết cấu theo trật tự logic của đối tợng thuyết minh và nhận thức của ngời đọc; kết cấu hỗn hợp. - Xây dựng đợc kết cấu cho bài văn thuyết minh về các đối tợng theo kiểu giới thiệu, trình bày. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10. - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10. c. Phơng pháp - Giáo viên tổ chức theo phơng pháp. - Nêu câu hỏi phát vấn - trả lời - Thảo luận nhóm. D. Tiến trình giờ dạy I. ổn định lớp II. Kiểm tra bài cũ. 10A310A4: 10A9: CH: - Thế nào là văn bản thuyết minh? - Cách làm bài văn bản thuyết minh? TL: - Kiểu văn bản thông dụng trong đời sống hàng ngày, xã hội - Cách làm: 3 phần: Mở bài, thân bài, kết luận. III. Bài mới Mỗi văn bản thuyết minh đều phải viết theo một bố cục nhất định. Nhng cơ sở của những bố cục ấy là gì? Có phải chủ có một loại bố cục duy nhất hay có thể có những bố cục khác nhau? Nguồn gốc của sự khác nhau đó? Đó chính là nội dung vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này. HS: Nêu khái niệm về VB thuyết minh: Là kiểu VB thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức (KT) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phơng pháp trình bày, giới thiệu, giải thích. - Đặc điểm: Tri thức VB thuyết minh đòi hỏi khách quan, xác thực, trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn. Kết cấu bài văn thuyết minh: - MB: Giới thiệu đối tợng thuyết minh; - TB trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích của đối tợng; - KB bày tỏ thái độ đối với đối tợng. Thuyết minh 1 thể loại VH trớc hết cần phải quan sát nhận xét, khái quát đặc điểm -> có những dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ. - Thuyết minh: Đồ vật, danh lam thắng cảnh. Phơng pháp I. Kết cấu của VB thuyết minh + Đọc mục I trong SGK đoạn Kết cấu VB con ngời: trình bày nhận thức của bản thân về khái niệm kết cấu. 1. Ngữ liệu: SGK T166 167. 2. Phân tích ngữ liệu: a. Phân tích hình thức kết cấu của VB Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. GV: Cho HS đọc 2 văn bản và phân tích theo câu hỏi trong SGK. Chia nhóm để thảo luận và trình bày. 3 nhóm: 1: a, b * Đối tợng: thuyết minh về Hội thổi cơm 2: c 3: d - Mục đích: Giới thiệu với ngời đọc về thời gian, diễn biến, địa điểm, ý nghĩa của lễ hội đối với đời sống. * ý chính: + Làm thủ tục bắt đầu cuộc thi, lấy lửa - Thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội. + Tiêu chuẩn chấm, cách chấm -> chính xác - Diễn biến lễ hội + Thi nấu cơm + Chấm thi - ý nghĩa của lễ hội. * Sắp xếp - Lô gíc: Giới thiệu thời gian, địa điểm, diễn biến, ý nghĩa. -> Thủ tục bắt đầu, diễn biến cuộc thi, chấm thi. - Trình tự lô gíc. - Trình tự thời gian: phần kể về diễn biến của lễ hội đợc sắp xếp theo trình tự thời gian. b. Phân tích kết cấu của VB Bởi Phúc Trạch * Đối tợng: 1 loại trái cây nổi tiếng ở Hà Tĩnh. - Mục đích: Giới thiệu đặc sản: hình dáng, màu sắc, hơng vị, bổ dỡng - Hình dáng bên ngoài * ý chính: - Hơng vị đặc sắc - Sự hấp dẫn và bổ dỡng - Danh tiếng của bởi Phúc Trạch * Sắp xếp - Không gian: từ ngoài vào trong. - Quan hệ nhân quả (ý 1 2; 3 4) - Lô gíc: các phơng diện khác nhau của quả bởi (hình dáng, màu sắc) quan hệ nhân quả. HS: Văn bản thuyết minh có những hình thức kết cấu cơ bản nào? 3. Nhận xét: - Trình tự: thời gian, không gian, lô gíc, tổng hợp. 4. Ghi nhớ: SGK II. Luyện tập Bài tập 1 T168. Cho HS xem lại bài thơ và bài giảng. Gợi ý: - Giới thiệu chung về bài thơ: tác giả, thể loại, nội dung chính. - Giá trị nội dung của bài thơ: hào khí, sức mạnh của quân đội thời Trần, chí làm trai. - Giá trị nghệ thuật của bài thơ: sự cô đọng độ súc tích cao, nhấn mạnh tính kì vĩ, không gian, con ngời. Bài 2: Chọn 1 di tích, thắng cảnh ở vùng qua các em hoặc 1 di tích thắng cảnh nổi tiếng của đất nớc. HS lu ý: vị trí, quang cảnh, sự tích sức hấp dẫn và giá trị của đối tợng thuyết minh để ngời đọc có thể hình dung tới di tích, thắng cảnh đó. -> trình tự không gian, thời gian, lô gíc. IV. Củng cố - Khái niệm kết cấu: trình tự, thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa. - Khi viết bài văn thuyết minh có thể lựa chọn nhiều hình thức kết cấu. V. Hớng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới. - Học bài và làm bài tập trong SGK. - Giờ sau: Lập dàn ý bài văn thuyết minh. Chuẩn bị: viết bài giới thiệu về nhà văn, nhà khoa học, 1 tấm gơng học tập tốt. E. Rót kinh nghiÖm - C¸c ý ph©n bè thêi gian hîp lý. - CÇn cho HS luyÖn tËp nhiÒu. Ngµy so¹n: 6-1-2008 TiÕt: 56 Theo PPCT Ngµy gi¶ng: TuÇn Lập dàn ý bài văn thuyết minh A. Mục tiêu: 1. Giúp học sinh: - Thấy đợc sự cần thiết của việc lập dàn ý khi làm văn nói chung và viết bài văn thuyết minh nói riêng. 2. Vận dụng các kỹ năng đó để lập dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi với cuộc sống hoặc công việc học tập. 3. Bồi dỡng tình yêu quê hơng đất nớc, cảm nhận phong phú. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10. - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10. - Phiếu bài tập. c. Phơng pháp - Giáo viên nêu câu hỏi gợi mở HS trả lời. - Thảo luận nhóm. D. Tiến trình giờ dạy I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A3:. 10A4: 10A9:. II. Kiểm tra bài cũ CH: - Nêu các hình thức kết cấu của VB thuyết minh. TL: - Trật tự: Thời gian, không gian, lô gíc, hỗn hợp. III. Bài mới Cho HS nhắc lại kiến thức đã học ở THCS. I. Dàn ý bài văn thuyết minh. Nêu bố cục của bài văn thuyết minh và nhiệm vụ mỗi phần? - Bố cục: + MB: giới thiệu đối tợng thuyết minh. - HS theo dõi câu hỏi trong SGK và trả lời Câu 2 - Bố cục 3 phần phù hợp với đặc điểm của văn thuyết minh vì bài văn thuyết minh cần giới thiệu đối tợng, thuyết minh rõ các mặt và nêu ý nghĩa + TB: Đặc điểm, cấu tạo, ích lợi đối t- ợng. + KB: Nêu ý nghĩa, giá trị của đối tợng đó. So sánh điểm tơng đồng và khác biệt giữa MB TB của VBTS và VB thuyết minh? - So sánh: VBTS + VBTM + Điểm tơng đồng: cả hai đều làm nhiệm vụ: MB (giới thiệu), KB (kết thúc đóng lại bài văn). + Điểm khác: * TS: MB: giới thiệu câu chuyện, nhân vật; KB: kết lại câu chuyện và có thể gợi ra một điều gì mới mẻ từ câu chuyện. * TM: MB: giới thiệu đối tợng Câu hỏi 4 KB: thiên về nêu ý nghĩa, giá trị của đối tợng. Các trình tự sắp xếp phù hợp cho phần thân bài. Đây là trọng tâm bài học: HS tập lập dàn ý cho bài văn TM một trong những công đoạn của quá trình làm 1 bài văn. II. Lập dàn ý bài văm TM. Trớc khi làm bài văn TM chúng ta cần phải làm gì? 1. Xác định đề tài: - Giới thiệu một danh nhân văn hoá Xác định đề tài tức là chọn đợc ngời để giới thiệu tốt nhất, thoả mãn yêu cầu đề bài. - Giới thiệu một nhà văn - Phải là 1 danh nhân văn hoá (văn, KH) - Giới thiệu một nhà khoa học. - Phải là ngời mà mình đã tìm hiểu kỹ và yêu thích. 2. Lập dàn ý: Nguyễn Du: * MB: ND- Năm sinh- Mất Tên hiệu Quê . * TB: Cuộc đời, thời thơ ấu, niên thiếu theo từng giai đoạn. Sự nghiệp văn học: các tác phẩm đóng góp của ND. NT. * KB: Đánh giá (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du: danh nhân văn hoá, nhà văn). Cho HS đọc trong SGK phần 2: từ đó hãy xây dựng dàn ý bài thuyết minh. Chia nhóm thảo luận(3 nhóm). Theo đề bài phần 1. Phát phiếu bài tập. Nhận xét: Lu ý:- Các ý phải phù hợp với yêu cầu, thuyết minh không bị lạc đề. - Các ý phải làm rõ điều cần TM, không sài, thiếu sót. - Các ý phải đợc sắp xếp theo hệ thống, không trùng lặp hay chồng chéo. III. Luyện tập. Bài 1: Giới thiệu 1 tác giả văn học. - Hồ Xuân Hơng. IV. Củng cố - Lập dàn ý cho bài thuyết minh. - Cách lập dàn ý. V. Hớng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới. - Học bài và làm bài tập tiếp. - Giờ sau: Trình bày một vấn đề: đọc sách giáo khoa; soạn bài theo câu hỏi SGK. E. Rút kinh nghiệm - Phần II cần dạy kĩ hơn. - Cho HS thùc hµnh lËp dµn ý. - PhÇn I chØ nªn lít qua. Ngày soạn: 27-1-2008 Tiết: 57Theo PPCT Ngày giảng: Tuần Phú sông Bạch đằng (Bạch Đằng giang phú) Trơng Hán Siêu A. Mục tiêu: 1. Giúp học sinh: - Cảm nhận đợc nội dung yêu nớc và t tởng nhân văn của bài Phú Sông Bạch Đằng. + Nội dung yêu nớc: niềm tự hào về chiến công lịch sử và chiến công thời Trần trên dòng sông Bạch Đằng. + T tởng nhân văn: Đề cao vai trò, vị trí, đức độ của con ngời, là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp cứu nớc. - Đặc trng cơ bản của thể phú về: kết cấu, hình tợng nghệ thuật, lời văn. 2. Biết cách phân tích một bài phú cụ thể. 3. Bồi dỡng lòng yêu nớc, niềm tự hào dân tộc, ý thức trân trọng những địa danh lịch sử, những danh nhân lịch sử. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2. - Sách thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 tập 2. c. Phơng pháp - Đọc sáng tạo, nghiên cứu, tái hiện. - Trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. D. Tiến trình giờ dạy 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A3: Đủ 10A9: Đủ 10A4: Đủ 2. Kiểm tra bài cũ CH: - Đọc thuộc lòng bài thơ: Cửa biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi. - Chủ đề bài thơ: Những hình ảnh nào trong bài thơ gây ấn tợng nhất đối với em? Vì sao? TL: Đọc thuộc. 3. Bài mới Trong lịch sử văn hoá nghệ thuật Việt Nam, nhiều địa danh của đất nớc đã trở thành những đề tài hấp dẫn vì ghi dấu những chiến công vĩ đại nh Hàm Tử, Chi Lăng, Đống Đa, Sông Lô nhng gợi nhiều cảm hứng nhất có lẽ phải kể đến sông Bạch Đằng lịch sử, nơi đã từng diễn ra những trận đánh quyết liệt chống quân xâm lợc phơng Bắc. Tại đây, năm 938, Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, quân dân nhà Trần dới sự lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông (1288). Bởi thế chỉ nói riêng trong lịch sử văn hoá thời trung đại đã có nhiều cây bút tên tuổi nh Trần Minh Tòng, Trơng Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân đều viết về sông Bạch Đằng. Nhng thành công hơn cả là Trơng Hán Siêu với bài phú sông Bạch Đằng. Tác phẩm đợc đánh giá là bài phú nổi tiếng nhất. Dựa vào phần tiểu dẫn nêu những nét chính về tác giả. I. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả: Ông làm quan trải qua 4 đời vua Trần: - ? 1354. Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông. -> Nhân vật chính khá quan trọng ở đầu TK XIV, việc ông quan tâm đến chính trị xã hội, đến lịch sử là điều rất dễ hiểu. - Quê: Ninh Bình. - Bản thân: Từng giữ nhiều chức quan trọng trong triều đình nhà Trần, + Môn khách trong nhà Trần Hng Đạo + Tính tình: cơng trực 2. Tác phẩm Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ a. Hoàn cảnh ra đời bài thơ (Khi Trơng Hán Siêu đã già, khi ông có dịp du ngoạn qua vùng này) - Có lẽ vào khoảng 50 năm sau cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên thắng lợi. b. Địa danh Bạch Đằng. Nêu những hiểu biết của em về sông Bạch Đằng? GV có thể sử dụng bản đồ vị trí sông Bạch Đằng. - Nhánh sông đổ ra biển thuộc Quảng Ninh. Bài thơ đợc làm theo thể loại gì? c. Thể loại (Đặc điểm thể phú) Nêu những hiểu biết của em về thế phú? - Phú: Văn vần (văn vần + văn xuôi). - Viết bằng chữ Hán. + Phú cổ thể - Phú là mộtt hể tài của VHTĐ -> ở TQ (đời Đờng) và đợc chuyên dụng vào Việt Nam. + Phú đờng luật. - Bố cục: 4 đoạn - Bạch Đằng giang phú: + Phú cổ thể. - Phú: cổ thể: có trớc đời Đờng: có vần, không đối. Phú đờng luật: có tờ đời Đờng, có vần, đối, luật bằng trắc. Bài phú dùng lời kể của ai? + Bài phú viết theo lối kể chuyện. .) Lời kể khách .) Lời kể các bô lão Kể về những sự việc gì? - Bài phú sông Bạch đằng -> tác phẩm văn học viết về lịch sử, tác giả muốn mợn lịch sử để gửi gắm tâm sự hay t tởng, tình cảm của bản thân. (Bố cục): 4 đoạn: Đ1: đầu lu Đ2: tiếp. ca ngợi Đ3: . lệ chan Đ4: còn lại II. Phân tích 1. Đọc chú thích: Hớng dẫn cách đọc: - Giọng điệu chậm rãi ở đoạn đầu - Đoạn 2: hùng tráng, nhanh, mạnh - Đ3 + Đ4: bình tĩnh, ung dung, suy ngẫm. 2. Phân tích văn bản a. Hình tợng nhân vật khách (Đ1) Khách ở đây đang làm gì? khách: - Phân thân của chính tác giả dạo chơi thiên nhiên, chiến địa. Mục đích dạo chơi thiên nhiên, chiến địa của khách là gì? - Mục đích: nghiên cứu cảnh trí đất n- ớc bồi bổ tri thức. Tăng cờng tình cảm yêu mến quê hơng tự hào dân tộc. Khách là ngời có tâm hồn nh thế nào? - Khách: tâm hồn khoáng đạt, có hoài bão lớn lao. Nơi có ngời. còn thiết tha -> Khách là ngời có tráng chí (chí lớn). Cái tráng chí bốn phơng của khách -> tác giả đợc gợi lên qua những địa danh lịch sử của Trung Quốc và miêu tả những địa danh lịch sử của đất Việt. + Địa danh: - Trung Quốc: Nguyên, Vũ Huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bạch Việt, Vân Mộng -> cảnh h - > ớc lệ. - Đất Việt: Cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng -> không gian -> cảnh thực. Tìm những địa danh lịch sử của TQ và đất Việt ở đoạn mở đầu? - TQ: đều lấy trong điển cố, sách vở: không gian rộng, hoành tráng lung linh huyền ảo và tác giả chủ yếu lớt qua = trí tởng tợng khi đọc sách -> chí hớng muốn đi nhiều, đi xa không giới hạn bến bờ. Hình ảnh thực có tính chất đơng đại, đang hiện ra trớc mắt đợc tác giả trực tiếp mô tả. => Cảnh: hùng vĩ, hoành tráng -> ảm đạm, đìu hiu. - Bát ngát. xơng khô Tâm trạng của khách trong khi chơi sông ngoạn cảnh? (tác giả) - Tâm trạng tác giả: Vừa vui, tự hào Buồn đau, nuối tiếc. Tác giả: vui, tự hào vì điều gì? buồn, nuối tiếc vì điều gì? Vui trớc cảnh sông nớc hùng vĩ, thơ mộng (n- ớc trời một sắc, phong cảnh: ba thu) tự hào tr- ớc dòng sông từng ghi bao chiến tích. Buồn đau, nuối tiếc vì chiến trờng xa một thời oanh liệt nay trơ trọi hoang vu, dòng thời gian [...]... và t duy sáng tạo B Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2 - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 tập 2 - Phiếu bài tập c Phơng pháp - Câu hỏi gợi mở, phát vấn - Thảo luận nhóm D Tiến trình giờ dạy 1 ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A3: 10A9: V4: H Anh, Quyền, T Sơn, Trúc 10A4: 2 Kiểm tra bài cũ CH: Lập dàn ý về một danh nhân văn hoá TL: - Nguyễn Du - Nguyễn Trãi... thức dân tộc, yêu quý di sản văn hoá của cha ông B Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2 - Thiết kế bài giảng c Phơng pháp - Câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Đọc sáng tạo D Tiến trình giờ dạy 1 ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A3: 10A9: 10A4: 2 Kiểm tra bài cũ CH: Nêu đặc điểm văn chính luận và thơ trữ tình của NT TL: Văn chính luận: - Thành công... tồn di sản văn học của tiền nhân 2 Làm quen và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, đọc sáng tạo một văn bản đợc viết theo thể tựa 3 Có thái độ trân trọng và yêu quý di sản văn học của dân tộc B Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 (chuẩn) - Một số tài liệu tham khảo khác c Phơng pháp dạy học - Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo cách thức: đọc hiểu, đọc sáng tạo, gợi... Chơng trình ngữ văn 10 không phải chỉ có văn học dân gian mà còn VH viết + Phần VH dân gian không phải chỉ có ca dao mà còn nhiều thể loại khác + Trong chơng trình ngữ văn 10 không có tục ngữ, câu đố Không phải là áng hùng văn viết cách b Thiên cổ hùng văn -> áng hùng văn của nghìn đời đây 1 nghìn năm? Vì nó có nói đến thân thế nhng không c Không thể dùng TM về nhà thơ NBK nói đến sự nghiệp thơ văn của... tộc, yêu quý di sản văn hoá của cha ông B Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2 - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 c Phơng pháp dạy học - Gợi mở, tái hiện, trả lời câu hỏi - Thảo luận nhóm - Đọc sáng tạo D Tiến trình giờ dạy 1 ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A3: 10A9: 10A4: 2 Kiểm tra bài cũ CH: - Đọc thuộc lòng bài phú Sông Bạch Đằng - Phân tích... giá trị của một tầm văn bia trong Văn Miếu Quốc Tử Giám Khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia, khắc bia tiến sĩ là việc làm có ý nghĩa lớn đối với hậu thế và đơng thời 2 Đọc hiểu thể loại: Bút kí 3 Giáo dục cho thế hệ ngày nay trân trọng những ngời tài B Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2 - Sách thiết kế bài giảng Ngữ văn 10, tập 2... việc, hiện tợng gần gũi trong thực tế hoặc về 1 tác phẩm văn học quen thuộc 3 Thấy rõ hơn nữa trình độ làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để các bài văn sau đạt kết quả tốt hơn B- chuẩn bị của giáo viên và học sinh: SGK, SGV ngữ văn 10 Thiết kế bài giảng ngữ văn 10 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận C- Phơng pháp: PP- Giáo viên chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để học sinh... Nguyễn Trãi một nhân vật lịch sử, một danh nhân văn hoá thế giới, nhà văn chính luận kiệt xuất, ngời khai sáng thơ ca tiếng Việt - Giá trị nội dung và nghệ thuật của Đại cáo bình ngô: Bản tuyên ngôn độc lập 2 Kỹ năng đọc hiểu thơ văn Nguyễn Trãi, hiểu tác phẩm chính luận viết bằng thể văn biền ngẫu 3 Giáo dục, bồi dỡng ý thức dân tộc, yêu quý di sản văn hoá của cha ông B Chuẩn bị của giáo viên và... cố và nâng cao những hiểu biết về đời sống, về tác phẩm văn học cũng nh khả năng vận dụng các kĩ năng làm văn - Ra đề bài chính xác, rõ ràng, phù hợp với mđ kiểm tra, có khả năng gợi ý suy nghĩ và cảm hứng sáng tạo của học sinh D- Tiến trình dạy học: I ổn định tổ chức: Lớp : 10A3:.10A9: 10A4: II Nội dung thực hiện Hoạt động của Giáo viên -Học sinh Mục tiêu cần đạt Giáo viên cần cho học sinh làm bài không... bài văn TM -> cách lập dàn ý Nhng để bài văn TM làm cho ngời nghe, ngời đọc hiểu rõ đối tợng và làm cho họ thích thú thì VBTM đòi hỏi những điều kiện gì -> Bài hôm nay chúng ta sẽ học I Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh 1 Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh a Ngữ liệu Phát phiếu bài tập cho HS Nhận xét về nội dung của hai văn bản, b Phân tích ngữ . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10. - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10. - Phiếu bài tập. c. Phơng pháp - Giáo viên. bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2. - Sách thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 tập 2. c. Phơng pháp - Đọc sáng tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giáo án Ngữ văn lớp 10, Một số giáo án Ngữ văn lớp 10, , Mục tiêu: Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình giờ dạy, Mục tiêu: Tiến trình giờ dạy, Rót kinh nghiƯm, Phân tích văn bản a. Hình tợng nhân vật khách Đ1, Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Mục tiêu: Tiến trình giờ dạy, Rót kinh nghiƯm, Đoạn 1. Tiến trình giờ dạy, Đoạn 2: Tố cáo tội ác của giặc Minh:, Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Ngữ liệu Phân tích ngữ liệu., Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Phân tích a. Lí do biên soạn Trích diễn, Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Mục tiêu: Tiến trình giờ dạy, Tự luận. I. Trả lời ngắn. 2 điểm Khoảng 10 dòng Tự luận. I. Trả lời ngắn. 2 điểm Khoảng 10 dòng, Tự luận. I. Trả lời ngắn. 2 điểm Khoảng 10 dòng Mục tiêu:, Chữ viết của Tiếng Việt Lịch sử phát triển của chữ viết tiếng Ghi nhớ: SGK IV. Luyện tập. Củng cố Hớng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới., Tổng kết - Nghệ thuật đặc sắc trong việc khắc hoạ Hớng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới., Mơc tiªu: Mơc tiªu:, Rót kinh nghiƯm Mơc tiªu, Tæng kÕt 1. Néi dung., Về phơng pháp:, Mơc tiªu: Mơc tiªu:, NhËn xÐt, Mục tiêu: Tiến trình giờ dạy, Bố cục Phân tích: a. Hình tợng nhân vật Trơng Phi, Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Tác giả: Đặng Trần Côn, Văn bản tác phẩm Đoạn 1. 8 câu đầu., Cđng cè Luyªn tËp, Mơc tiªu: Rót kinh nghiƯm, Cách thức tiến hành Tiến trình dạy học, chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10., phơng pháp, chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10.

Hình ảnh liên quan

-Xuất thân: Gia đình Khoa bảng. - Một số giáo án Ngữ văn lớp 10

u.

ất thân: Gia đình Khoa bảng Xem tại trang 55 của tài liệu.
- Hình thức - Một số giáo án Ngữ văn lớp 10

Hình th.

ức Xem tại trang 62 của tài liệu.
- Dùng đúng với hình thức và cấu tạo với ý nghĩa và đặc điểm ngữ pháp. - Một số giáo án Ngữ văn lớp 10

ng.

đúng với hình thức và cấu tạo với ý nghĩa và đặc điểm ngữ pháp Xem tại trang 66 của tài liệu.