0

Một số giáo án Ngữ văn lớp 11

23 1,676 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Ngày soạn 8/10/2007 Tiết soạn 24:Thực hành về điển tích điển cố A)Mục tiêu bài học : Giúp h/s Nâng cao hiểu biết về thành ngữ và điển cố,và tác dụng biểu đạt của nó nhất là trong các văn bản văn chơng nghệ thuật Cảm nhận đợc giá trị của thành hgữ và điển cố Biết cách sử dụng thành ngữ và điển cố trong những trơng hợp cần thiết B) Ph ơng tiện : SGK,SGV,STK C) Cách thức: Thảo luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình ổn định tổ chức kiểm tra bài cũ bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Thành ngữ là gì? Giá trị thành ngữ? điển cố là gì? có khác thành ngữ ko? I)ôn tập _Thành ngữ:Là một loại đơn vị ngôn ngữ có vai trò tổ chức câu tơng đơng với từ và cụm từ tự do (ngữ) Thành ngữ là loại cụm từ cố định đã hình thành từ trớc ,thuộ loại đơn vị có sẵn ,chứ ko phảI sản phẩm nhất thời trong giao tiếp nh cụm từ tự do Hơn nữa thành ngữ còn có giá trị nổi bật về +tính hình tợng +tính kháI quát về nghĩa :Tạo nên tính hàm súc triết lý thâm thuý +Tính biểu cảm:có sắc tháI tình cảm ,thái độ đánh giá +Thành ngữ có tính cân đối ,có nhịp có vần dễ nhớ _Điển cố:Không có tính cố định về cấu tạo nh thành ngữ . Điển cố xuất phát từ những sự kiện,sự tích cụ thể trong các văn bản quá khứ hoặc trong c/s đã qua để nói lên những điều kháI quát trong c/s của con ng- ời . Hình thức ngắn gọn có tính hàm súc cao .Trong văn học cũng nh trong giao tiếp đều có thể hình thành các điên cố mới Xác định các thành ngữ Hiệu quả sử dụng? GiảI thích các thành ngữ Xác định các điển cố? Xác định các điển tích ,điển cố đợc sử dung? II)Thục hành 1)bài tập 1 +Một duyên hai nợ +Năm nắng mời ma =>Kết hợp với các cụm từ có dáng dấp thành ngữ eo sèo mặt nớc lặn lội thân cò đã khắc hoạ rõ nét hình ảnh một ngời vợ tảo tần đảm đang tháo vát trong công việc gia đình .Cách biểu đạt ngắn gọn nhng nội dung lại đầy đủ sinh động nhờ dùng thành ngữ 2)Bài tập 2 _ Đầu trâu mặt ngựa:Biện pháp vật hoá chỉ bọn sai nha không khác gì lũ súc sinh _Cá chậu chim lồng:cảnh giam cầm tù hãm mất tự do _Đội trời đạp đất:chí khí phi thờng 3)Bài tập 3 _Trần Phồn đời hậu Hán có ngời bạn là Tử Trĩ rất thân thiết gắn bó T.Phồn thờng dành cho T.Trĩ riêng một cáI giờng .Mỗi khi Trĩ về lại treo giờng lên _Bá Nha và Chung tử Kì là 2 ngời bạn tri âm .Khi Bá Nha chơI đàn chỉ có Tử kì là hiểu hết cáI hay của tiếng đàn.Sau này Chung Kì mất ,Bá Nha đã đập vỡ đàn ko chơI nữa 4)bài tập 4 _Ba thu :Kinh thi có câu nhất nhật bất kiến nh tam thu hề,câu thơ muốn đề cập đến nỗi nhớ tơng t của Kim Trọng với Thuý Kiều _Chín chữ.sinh,cúc,phủ,súc,tr- ởng,dục,cố,phục,phúc ý nói công lao trời bể của cha mẹ _Liễu Chơng Đài : gọi chuyện xa có ngời làm quan viết th về hỏi vợ có câu cây liễu ở Chơng Đài xa xanh xanh .nay có còn ko hay là tay khác đã vịn bẻ mất rồi _Mắt xanh: Nguyễn Tịch đời Tấn quý ai thì tiếp bằng mắt xanh(lòng đen),ko a ai thì tiếp bằng mắt trắng(lòng trắng).Từ HảI muốn đề cao Thuý Kiều 5)Bài tập 5 _ma cũ bắt nạt ma mới:Ngời cũ cậy quen biết nhiều mà lên mặt với ngời mới đến _chân ớt chân ráo:vừa mới đến còn lạ lẫm _cỡi ngựa xem hoa:làm việc qua loa ko đI sâu đI đặt câu với các thành ngữ? đặt câu với các điển tích? sát ko tìm hiểu kĩ để phát hiện vẻ đẹp của bông hoa _Nói với nó nh nớc đổ đầu vịt _Đó là bọn ngời lòng lang dạ thú _nhà thì nghèo nhng lại quen thói con nhà lính tính con nhà quan _Mọi ngời chả đI guốc trong bụng nó rồi 7)Bài tập 7 _ở thời buổi bây giờ thiếu gì những gã Sở Khanh chuyên lừa gạt _Lớp trẻ đang tấn công vào những lĩnh vực mới với sức trai Phù Đổng _chỗ ấy chính là gót chân A sin của đối phơng đấy _Dạo này nó chẳng khác gì chúa Chổm _phảI có bản lĩnh trong công việc,tránh tình trạng đẽo cày giữa đờng Củng cố dặn dò: _ý thức về việc sử dung thành ngữ ,điển tích ,điển cố Rút kinh nghiệm: Ngày soạn 15/10/2007 Tiết soạn 25,26: chiếu cầu hiền Ngô thì nhậm A)mục tiêu bài học Giúp học sinh _Hiểu đợc tầm t tởng mang tính chiến lợc,chủ trơng tập hợp nhân tài để xây dựng đất nớc của vua Quang Trung,một nhân vật kiệt xuất trong l/s nớc ta.Qua đó h/s nhận thức đợc tầm quan trọng của nhân tài đối với quốc gia _Hiểu thêm đặc điểm của thể chiếu,một thể văn nghị luận trung đại B) Ph ơng tiện : SGK,SGV,STK C) Cách thức: Thảo luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình _ổn định tổ chức _Kiểm tra bài cũ _Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung -Phần tiểu dẫn trình bày nội dung gì? Văn bản đợc viết ra trong hoàn cảnh nào?nhằm mục đích gì? I)Tiểu dẫn 1)Tác giả: + Ngô Thì Nhậm(1746-1803) Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội + Năm 1775 đỗ tiến sĩ(29 tuổi),từng đợc chúa Trịnh giao cho chức Đốc đồng trấn Kinh Bắc(1788) _Khi nhà Lê sụp đổ,NTN đi theo phong trào Tây Sơn + Đợc vua Quang Trung phong làm Lại bộ Tả thi lang + Sau thăng chức Binh bộ Thợng th ,có nhiều đóng góp cho triều đại Tây Sơn + Nhiều văn kiện ,giấy tờ quan trọng của Tây Sơn do ông soạn thảo. + Chiếu cầu hiền do NTN viết theo lệnh của Quang Trung 2)Văn bản a) Hoàn cảnh sáng tác và mục đích _ Hoàn cảnh sáng tác + Chiếu cầu hiền đợc viết vào khoảng 1788và 1789 khi tập đoàn Lê-Trịnh hoàn toàn tan rã. + Một số sĩ phu ,tri thức của triều đình cũ ,kẻ thì ở ẩn để giữ lòng trung quân của một bề tôi + kẻ thì tự vẫn ngời thì hoang mang cha tin vào tân triều . _Mục đích + Chiếu cầu hiền nhằm mục đích thuyết phục đội ngũ trí thức trong làng quan lại của triều đại Bài chiếu chia ra làm mấy phần? _Tác giả đặt ra vấn đề gì ở đoạn 1? _Nhận xét gì? Tiết 26(tiếp) Đối tợng bài chiếu là ai? Thái độ của họ ntn? cũ ra cộng tác với Tây Sơn . + Bài chiếu thể hiện quan điểm đúng đắn + tấm lòng yêu nớc thơng dân của ngời đứng đầu đất nớc b)Bố cục :3 đoạn + Từ đầu đến sinh ra ngời hiền vậy . Tác giả đa ra mqh giữa ngời hiền tài và thiên tử + Tiếp theo đếnchính quyền buổi ban đàu của trẫm Thái độ của nho sĩ Bắc Hà trớc việc Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc diệt Trịnh và tấm lòng khiêm nhờng nhng cơng quyết trong việc cầu hiền + Phần còn lại : Con đờng cầu hiền của Nguyễn Huệ II) Đọc hiểu văn bản 1) Mối quan hệ giữa ngời hiền tài và thiên tử + .Bằng cách sử dụng câu nói trong sách luận ngữ của Khổng Tủ Ngời hiền cũng nh sao sáng trên trời Sao tất phải chầu về Bắc thần(chòm sao Bắc đẩu) Sao Bắc thần là h/a của vua =>Ngời hiền tài phải quy thuận về với nhà vua + Ngời hiền vì thế ko nên dấu mình ẩn tiếng ,ko để đời dùng thì ko đúng với ý trời và phụ lòng ng- ời Nhận xét: .Phần mở đầu ngắn gọn cách nói h/a .T/g đã đa ra luận đề mà bất cứ ngời hiền tài nào cũng ko thể phủ nhận đợc . Lời lẽ giàu sức thuyết phục khi t/g đứng trên quyền lợi của dân tộc ,của đất nớc 2)Thái độ của các nho sỹ Bắc Hà khi Nguễn Huệ kéo quân ra bắc diệt Trịnh và tấm lòng của Quang Trung _ Đối tợng của bài chiếu là các nho sĩ Bắc Hà ,quan lại trí thức trong triều Lê-Trịnh _ Thái độ của họ lúc ấy đợc t/g nêu rất rõ + Cố chấp vì một chữ trung với triều đại cũ mà bỏ đi ở ẩn + Các quan lại cấp dới thì làm việc cầm chừng + Ngời ở lại triều chính thì im lặng nh những con ngựa xếp hàng làm nghi trợng + Có ngời tự vẫn Đó là thái độ thực tế của các nho sĩ Bắc Hà *.T/g đa ra những sự kiện trên đây bằng cách vừa lấy ý từ kinh dịch Tác giả đã đa ra thái độ ấy bằng cách nào ? em có nhận xét gì? Thái độ và tấm lòng của vua QT đợc thể hiện ntn? em có nhận xét gì? Hãy tìm những biện pháp cầu hiền của vua QT? Có nhận xét gì về nội dung cầu hiền của vua QT ? + ngời hiền ở ẩn cố giũ tiết tháo nh da bò bền + vừa dùng h/a ngời ở triều dờng nh ko dám nói năng nh hành trợng mã . + Đối với các quan,ngời giúp việc ko mang hết sức mình thì dùng h/a đánh mõ giữ cửa => Các sự việc đa ra đều có tính ẩn dụ Tuy ko nói trực tiếp nhng cũng đủ làm các nho sĩ Bắc Hà giật mình nếu còn trung thành với đất nớc dân tộc ,trong tâm lý một số nho sĩ Bắc Hà còn coi th- ờng Quang Trung ko biết lễ nghĩa chữ thánh hiền _Thái độ của vua Quang Trung + Mong đợi hiền tài : nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe + Nguễn Huệ rất thành tâm,chân thực hay trẫn. + Nhà vua tâm sự : (Tình hình đất nớc mới thành lập . Kỷ cơng còn nhiều thiếu sót . Lại lo chuyện biên ải.Dân cha đợc hồi sức . Làm nên nhà lớn ko chỉ một cây gỗ ,xây dựng nền thái bình ko chỉ dựa vào mu lợc của kẻ sỹ) * Những lời lẽ rất chân thành ,da diết trong chờ đợi mong mỏi . Ngời viết cũng nh ngời ban lệnh đều xuất phát từ quyền lợi của nhân dân và ý thức trách nhiệm của chính mình .Một chủ trơng chiến lợc tập hợp trí thức xây dựng đất nớc 3)Con đờng cầu hiền của vua QT + Ban chiếu xuống để quan liêu .đều đợc dâng th tỏ bày công việc (dân chủ) + Ngời nói đợc làm đợc thì bổ dụng + Không trách cứ những ngời có lời lẽ ko dùng đợc ,viển vông + các quan tiến cử ngời có tài nghệ + với những ngời ở ẩn cho phép đợc dâng th tự cử + Thời vận ngày nay là lúc thanh bình chính là lúc ngời hiền gặp hội gió mây + Mục đích để làm rạng rỡ chốn vơng đình ,mộy long cung kính để cùng hởng phúc tôn vinh *_Nội dung cầu hiền vừa cụ thể vừa tác động tới mọi đối tợng . Đây cũng là tháI độ của ngời cầm đầu đất nớc . Lời cầu hiền mở rộng con đờng để những bậc hiền tài thi thố tài năng lo đời giúp nớc Chiếu cầu hiền thuộc thể loại nào của văn xuôI ? Các luận điểm đa ra là gì ? Lập luận ra sao có đủ sức thuyết phục ko? Nêu nhận xét gì về vua QT? Đó là t tởng tiến bộ nhất trong các triều đại phong kiến VN trớc và sau NH III)Tổng kết _Là tác phẩm văn xuôI chính luận .Cách lập luận chặt chẽ .Lời văn ngắn gọn ,đủ thuyết phục ,vừa đề cao ngời hiền vừa châm biếm vừa ràng buộc vừa mở con đờng cho ngời hiền _QT là một vị vua hết lòng vì dân vì nớc .Là vị vua thể hiện t tởng dân chủ tiến bộ Củng cố _tầm t tởng của vua Quang Trung _giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại nắm đặc trng thể loại chiếu Ngày soạn 15/10/2007 Tiết soạn 28 :Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng A)Mục tiêu bài học _Nâng cao nhận thức về nghĩa của từ trong sử dụng :hiện tợng chuyển nghĩa của từ ,quan hệ giữa các từ đồng nghĩa _có ý thức và kĩ năng chuyển nghĩa từ lựa chọn từ trong số từ đồng nghĩa để sử dụng thích hợp trong mỗi hoàn cảnh giao tiếp B) Ph ơng tiện : SGK,SGV,STK C) Cách thức: Thảo luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình _ _ổn định tổ chức _kiểm tra bài cũ _Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung h/s thảo luận tìm lời giải định nghĩa? Bài 1 a) Trong câu thơ Lá vang trớc gío khẽ (Nguyễn Khuyến) Từ lá đợc dùng theo nghĩa gốc.Đó là chiếc lá đã nhuộm vàng ,khẽ bay trớc làn gió nhẹ của mùa thu b) các trờng hợp chuyển nghĩa _ Lá gan,lá phổi,lá mỡ chỉ bộ phận riêng cơ thể ngời và động vật _ Lá th ,lá đơn lá phiếu chỉ hiện vật bằng giấy có nội dung khác nhau thể hiện tình cảm(lá th) (quan hệ-lá thiếp) _ Lá cờ,lá buồm chỉ hiện vật nghiêng về nghi lễ (lá cờ)phơng tiện đI lại(lá buồm) _ Lá cót ,lá chiếu,lá thuyền hiện vật sử dụng trong đ/s sinh hoạt _ Lá tôn lá vàng vật dụng bằng kim loại *Cơ sở chuyển nghĩa của từ lálà dựa vào ph- ơng thức hoán dụ lấy tên gọi của đối tợng này để chỉ đối tợng khác 2)Bài 2 _ Từ đầu Năm cái đầu lố nhố từ trong bụi chui ra _ Từ chân Chúng nó chẳng còn mong đợc nữa Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng _ Từ tay Anh ấy là một tay súng giỏi _ Từ miệng Miệng ngời sang có gang có thép _ Từ óc Cơ sở của sự chuyển nghĩa? Đặt câu? Tại sao t/g lại sử dung ? Tìm từ thay thế gần nghĩa? CáI óc tôI nó ngu quá phảI ko anh _ Từ tim TráI tim a chia 3 phần tơI đỏ Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để em yêu 3)Bài 3 _ Từ ngọt Rằng anh có vợ hay cha Mà sao ăn nói gió đa ngọt ngào _ Từ cay Mình thật cay vì câu nói đó _ Từ đắng vị đắng tình yêu 4)Bài4 Cậy đồng nghĩa nhờ:chịu lời =nhận lời Tác giả sử dụng tạo sức nặng của niềm tin tạo thế chủ động buộc ngời mình nhờ cậy phảI giúp đỡ 5)Bài 5 Nhật kí trong tù một tấm lòng nhớ nớc (phản ánh,thể hiện,bộc lộ,canh cánh,biểu hiện ,biểu lộ) Anh ấy khônggì đến việc này (dính dáng,dính dấp,quan hệ,liên hệ,liên can,liên luỵ) Việt nam muốn làmvới tất cả các nớc trên thế giới (Bầu bạn,bạn hữu,bạn,bạn bè) Củng cố: Giải nghĩa từ Vân dụng đặt câu dặn dò rút kinh nghiệm Ngày soạn 22/10/2007 Tiết soạni 29,30 : Ôn tập văn học trung đại A)Mục tiêu bài học Giúp h/s _Hệ thống đợc những kiến thức cơ bản về VHTĐ đã học trong chơng trình _Tự đánh giá đợc kiến thức về văn học TĐ và phơng pháp ôn tập ,từ đó rút ra kinh nghiệm để học tập tốt hơn phần sau B) Ph ơng tiện : SGK,SGV,STK C) Cách thức: Thảo luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình _ _ổn định tổ chức _kiểm tra bài cũ _Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung h/s thống kê kẻ bảng các tác phẩm đã học Câu 1 Bên cạnh những nội dung yêu nớc đã có trong các giai đoạn (tk XVIII-nửa cuối tkXIX-nửa đầu thế kiXX)xuất hiện những nội dung mới Có thể nói cnnđ trong giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX bởi lẽ :những t/p có nội dung nhân đạo :truyện Kiều,chinh phụ ngâm,thơ HXH I)Nội dung Câu 1 :ý thức về vai trò của hiền tài đối với đất n- ớc (chiếu cầu hiền) t tởng canh tân đất nớc(xin lập khoa luật) cnyn trong vh nửa cuối XIX mang âm hởng bi tráng qua các sáng tác của NĐC câu 2 Những nội dung nhân đạo chủ yếu : + thơng cảm trớc bi kich và đồng cảm với khát vọng của con ngời + khẳng định đề cao nhân phẩm + lên án tố cáo những thế lực tàn bạo trà đạp lên con ngời + đề cao truyền thống đạo lý,đao nghĩa của dân tộc Cảm hứng nhân đạo trong văn học giai đoạn này có những biểu hiện mới so với giai đoạn trớc: + hớng vào quyền sống của con ngời ,nhất là con ngời trần thế(Truyện kiều,Hồ Xuân Hơng); + ý thức về cá nhân đậm nét hơn(quyền sống cá nhân,hạnh phúc cá nhân,tài năng cá nhân)qua các tác phẩm(Độc Tiểu Thanh kí, [...]... điển tích,điển cố,thi liệu Hán học 3)Bút pháp nghệ thuật: thiên về ớc lệ tợng trng Câu 2:Đặc điểm một số thể loại Thơ Đờng hịch chiếu cáo phú văn tế hát nói thơ cổ thể Tiết soạn 32:thao tác lập luận so sánh A.mục tiêu bài học _giúp h/s hiểu rõ vai trò của thao tác so sánh trong bài văn nghị luận _biết cách vận dụng thao tác so sánh khi viết một bài văn ,một đoạn văn nghị luận B) Phơng tiện:... đợc so sánh và đối tợng _ yêu ngời là truyền thống của văn học Nhng mỗi so sánh tác phẩm lại thể hiện khác nhau 3)phân tích mục đích so + Chinh phụ ngâm,cung oán ngâm mới bàn đến sánh trong đoạn trích một hạng ngời 4)cho biết mục đích và yêu + Truyện kiều nâng cao lịch sử thơ ca thì văn cầu của thao tác so sánh chiêu hồn mở rộng địa d của nó qua một vùng ít ai động đến:cõi chết lập luận so sánh là... một số nét nổi bật về tình hình xã hội và xã hội và văn hoa thời kì này _Nắm vững những đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu _Nắm đợc những kiến thức cần thiết về một số xu hớng,trào lu vận dụng vào tìm hiểu t/g,t/p B) Phơng tiện: SGK,SGV,STK C) Cách thức: Thảo luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình _ổn định tổ chức Chuẩn bị bài: Một số bảng biểu Học sinh ôn tập lại một số. .. là thao tác nhằm làm sáng rõ đối tợng đang nghiên cứu trong tơng quan với đối tợng khác so sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ cụ 1)Nguyễn Tuân đã so sánh thể sinh động có sức thuyết phục cao quan niệm so đờngcủa II) cách so sánh Ngô Tất Tố với những quan _ NT đã so sánh t/g NTT với các t/g khác niệm nào Họ cũng bàn về nông thôn nhng nói năng khác ông 2)Căn cứ để so sánh những + ngòi ta bàn... luận,Trao đổi,Phát vấn Phân tích,so sánh,bình giảng D) Tiến trình _ổn định tổ chức _kiểm tra bài cũ _bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung I) mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so Học sinh phân nhóm sánh 1)xác định đối tợng đợc so 1) ví dụ sánh và đối tợng so sánh - đối tợng đợc so sánh :văn chiêu hồn 2)phân tích những đặc điểm _ đối tợng so sánh:chinh phụ ngâm ;cung oán giống và khác nhau giữa đối... phát triển mạnh , chữ quốc ngữ thay thế dần chữ Hán,Nôm; phong trào dịch thuật phát triển; tấng lớp trí thức Tây học thay thế tầng lớp Nho sỹ,đóng vai trò trung tâm trong đ/s văn hoá thời kì này Hiện đai hoá Bản chất khái niệm hiện đại là quá trình làm cho văn học thoát khỏi hệ hoá là gì? thống thi pháp của văn học trung đại và đổi mới Về nội dung của hiện đai theo hình thức của văn học phơng Tây,có thể... theo hình thức của văn học phơng Tây,có thể hội hoá? nhập với nền văn học hiện đại trên thế giới _ Quan niệm về văn học (chức năng nhiệm vụ của văn học.)từ văn chơng trở đạo lý ,thể hiện chí,chuyển sang văn chơng là một hoạt động thẩm mĩ nghệ thuật ,đI tìm và sáng tạo cáI đẹp ,nhận thức và khám phá hiện thực.Không còn hiện tợng So sánh sự khác biệt giữa các yếu tố vhtđ và vhhđ Nêu đặc điểm của từng... mạng(trong tù,nớc ngoài) + Văn học đợc coi là một thứ vũ khí sắc bén 3 )Văn học phát triển với một tốc độ nhanh chóng _ Về số lợng tác giả,tác phẩm:Các t/g trẻ,tác phảm phong phú có nhiều kiệt tác _ về sự cách tân _ về sự trởng thành _ về sự kết tinh nguyên nhân + truyền thống văn học + phong trào đấu tranh cách mạng nửa thế kỉ=>Sự ra đời của DDCS + sức sống của tiếng Việt và văn chơng Việt + sự thức... _g/v phân tích một số dẫn chứng trong các t/p(PBC,Tản đà,Xuân diệu ,Hồ Chí Minh) Giới thiệu những nét cơ bản của mỗi dòng vh ấy? chỉ ra mqh qua lại giữa chúng? Tìm biểu hiện? Tìm nguyên nhân? văn sử triết bất phân nữa mà tách ra thành một lĩnh vực riêng biệt _ Quan niêm thẩm mĩ và hệ thống thi pháp của vhtđ :từ thi pháp VHTĐVHHĐ _ Chủ thể sáng tạo :Từ kiểu nhà nho nhà -nhà văn ->nhà văn nghệ sĩ chuyên... của văn Việt Nam từ đầu t/k XX_ Cách mạng tháng Tám năm 1945 1)Nền văn học đổi mới theo hớng hiện đại hoá nguyên nhân _ xã hội Việt Nam biến đổi theo hớng hiện Nêu những nguyên nhân đại hoá(kinh tế,cơ cấu xã hội ,văn hoá) dãn đến quá trình hiện đại _ văn hoá VN có sự thay đổi,thoát dần khỏi ảnh hoá ? hởng của phong kiến Trung Quốc,tiếp xúc với văn hoá phơng Tây(Pháp) _ Sự lãnh đạo của ĐCS (đề cơng văn . và trò Nội dung Thành ngữ là gì? Giá trị thành ngữ? điển cố là gì? có khác thành ngữ ko? I)ôn tập _Thành ngữ: Là một loại đơn vị ngôn ngữ có vai trò tổ chức. sánh A.mục tiêu bài học _giúp h/s hiểu rõ vai trò của thao tác so sánh trong bài văn nghị luận _biết cách vận dụng thao tác so sánh khi viết một bài văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giáo án Ngữ văn lớp 11, Một số giáo án Ngữ văn lớp 11,

Hình ảnh liên quan

_hiểu đợc một số nét nổi bật về tình hình xã hội và xã hội và văn hoa thời kì này _Nắm vững những đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu .. - Một số giáo án Ngữ văn lớp 11

hi.

ểu đợc một số nét nổi bật về tình hình xã hội và xã hội và văn hoa thời kì này _Nắm vững những đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu Xem tại trang 15 của tài liệu.
2)Văn hoc hình thành hai bộ phận và phân hoá thành nhiều xu hớng,vừa đấu tranh với nhau,vừa  bổ sung cho nhau cùng phát triển - Một số giáo án Ngữ văn lớp 11

2.

Văn hoc hình thành hai bộ phận và phân hoá thành nhiều xu hớng,vừa đấu tranh với nhau,vừa bổ sung cho nhau cùng phát triển Xem tại trang 17 của tài liệu.
2)Về hình thức thể loại và ngôn ngữ +     Tiểu thuyết - Một số giáo án Ngữ văn lớp 11

2.

Về hình thức thể loại và ngôn ngữ + Tiểu thuyết Xem tại trang 18 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN