0

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hệ Thống Bài Tập Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Cho Học Sinh Lớp 6

28 1,142 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 09:37

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: Hà Thị Ngọc Trường THCS Giảng Võ Hà Nội, năm 2011 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Trong giao tiếp muốn có văn hiệu cao (dù văn viết tay hay văn nói), bên cạnh giá trị nội dung nghệ thuật, yếu tố không phần quan trọng cách xếp nội dung vào bố cục phù hợp với thực, với suy nghĩ, với quy luật tiếp nhận người đọc (người nghe) với đặc trưng kiểu loại văn bản; thao tác kỹ lập dàn ý Lập dàn ý gọi lập đề cương, xây dựng bố cục, khâu then chốt mắt xích quan trọng việc tạo lập văn Ở cấp trung học sở, tập làm văn môn học chiếm vị trí quan trọng việc lập dàn ý bước thiếu học sinh trước tạo văn Bởi có em có thời gian tư duy, chủ động sáng tạo lập kế hoạch để định trình tự trọng tâm viết thời gian định Tuy nhiên thực trạng nhà trường phổ thông, việc rèn luyện kỹ lập dàn ý mối lo ngại giáo viên học sinh Số tiết dạy kỹ (1 tiết cho bài: Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý kiểu văn bản) Hơn học sinh quen viết theo cảm hứng, ngại suy nghĩ thích dự vào dàn ý thầy, cô giáo chép mẫu nên phần lớn học sinh bỏ qua thao tác đề kiểm tra không yêu cầu bắt buộc lập dàn ý trước viết văn Xuất phát từ thực tế nói trên, viết sáng kiến kinh nghiệm mong có thêm định hướng trình dạy học kiểu bài: Lập dàn ý cho văn tự chương trình ngữ văn lớp qua hệ thống tập II Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Đề tài hướng tới đem lại hiệu cho việc làm văn học sinh lớp nên nghiên cứu hệ thống tập rèn luyện kỹ lập dàn ý cho học sinh THCS tạo lập văn tự Phạm vi: Chỉ bàn đến vấn đề hệ thống tập rèn luyện kỹ lập dàn ý qua cho học sinh lớp THCS với kiều tự III Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Dựa sở việc xây dựng dàn ý nói chung, đề xuất nội dung quy trình rèn luyện kỹ lập dàn ý cho văn tự sự, giúp cho việc hình thành thói quen lực xây dựng dàn ý cho giáo viên học sinh đạt hiệu cao trước triển khai viết văn hoàn chỉnh Nhiệm vụ nghiên cứu: Với khả tài liệu cho phép, xác định nhiệm vụ sau Xây dựng tiền đề lý thuyết thực tiễn làm sở khoa học cho việc rèn luyện lực lập dàn ý qua hệ thống tập cho kiểu văn tự cho học sinh lớp Đề xuất nội dung, phương pháp cách thức rèn luyện kỹ lập dàn ý cho văn tự Tổ chức thực nghiệm dạy – học để kiểm tra khả thực thi hiệu của giải pháp đề xuất IV Phương pháp nghiên cứu: Trong tiến hành viết sáng kiến kinh nghiệm để thực nhiệm vụ mục đích đề ra, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Chúng tập hợp tài liệu có liên quan đến văn tự kỹ lập dàn ý văn tự lớp để nghiên cứu Phương pháp điều tra thực tiễn giáo dục: Khảo sát thực tế điều thiếu thực đề tài dùng phương pháp điều tra thực tiễn để tìm hiểu việc dạy học giáo viên học sinh Qua để thấy thực trạng việc dạy học làm văn lớp đầu cấp THCS Phương pháp thực nghiệm dạy học: Chúng tiến hành phương pháp thực nghiệm giảng dạy số lớp trường THCS Giảng Võ để rút kết luận cụ thể tính thực thi đề tài B PHẦN NỘI DUNG I Những yêu cầu kỹ lập dàn ý Muốn lập dàn ý cho văn phải nắm yêu cầu dàn ý Dàn ý phải đáp ứng yêu cầu nội dung, hình thức, thể loại, mục đích, đối tượng giới hạn mà đề xác định Yêu cầu đòi hỏi người viết phải bám sát đề tài, phải dựa vào kết giai đoạn phân tích tìm hiểu đề, phải dựa vào hướng mà đề quy định Dàn ý phải đảm bảo tính chặt chẽ hợp logic: Những nội dung, việc phải xếp theo trình tự có quan hệ mật thiết với Trình tự mối quan hệ mặt phản ánh mối quan hệ thực tế khách quan, mặt khác phản ánh quy luật nhận thức, tư khoa học Các phần, mục dàn ý phải xếp theo mối quan hệ định, theo trình tự phát triển chủ đề, nội dung cách hợp lý Dàn ý phải cân xứng, hài hoà phần, mục: Đây dàn mà tổ chức cho thích hợp với trọng tâm, trọng điểm tuỳ mức độ khác yêu cầu đề tài Dàn ý cần phải phản ánh tỷ trọng dung lượng thích hợp mà đề xác định Có đáp ứng thích hợp yêu cầu đề tài Dàn ý cần trình bày sáng sủa, mạch lạc, dễ hiểu thông qua từ ngữ ký hiệu thích hợp: - Các ký hiệu chẽ số La Mã, chữ số Ả rập, chữ in hoa, chữ thường, dấu phụ, gạch đầu dòng (-), dấu cộng (+), dấu hoa thị (*)… cần sử dụng hợp lý vừa để phân biệt cấp độ khác nội dung dàn ý, vừa để đánh dấu nội dung tương đương nằm cấp độ - Hình thức trình bày dàn ý cần phải thể cấp độ khác tương quan phần, ý cấp độ Nếu dùng kiểu chữ khác (chữ in, chữ thường) để hình thức hoá đề mục cần ý đến tính tương đương cấp độ Đối với dàn ý văn tự lớp phải phù hợp với đối tượng học sinh đầu cấp sở Nghĩa dàn ý phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu thể loại II Mô hình lập dàn ý văn tự Các tài liệu dạy học, làm văn thường đưa nhiều loại dàn ý có hai loại bản: - Dàn ý đại cương (sơ lược) - Dàn ý chi tiết Dàn ý đại cương: loại dàn ý nêu lên ý chính, ý lớn ý phận triển khai cho ý Dàn ý chi tiết: loại dàn ý phát triển tiếp tục ý phận dàn ý sơ lược thành ý chi tiết hơn, phong phú Thông thường lớp thời gian có hạn nên giáo viên thường hướng dẫn học sinh làm dàn ý sơ lược Nhưng trình luyện tập tập nhà giáo viên nêu yêu cầu học sinh làm dàn ý chi tiết Đối với văn tự sự, đặc trưng loại hình, việc lập dàn ý trình bày theo nhiều cách khác tuỳ theo quan niệm người theo loại sách khác Sau tham khảo số tài liệu nêu mô hình tổng quát sau: Mở bài: - Giới thiệu hoàn cảnh phát sinh câu chuyện - Giới thiệu nhân vật chuyện Thân bài: Trình bày diễn biến việc - Sự việc 1: Sự việc mở đầu - Sự việc 2: Sự việc thắt nút (sự việc cao trào, việc đỉnh điểm) - Sự việc 3: Sự việc mở nút (sự việc kết thúc) Kết luận: - Khép lại câu chuyện - Nêu ý nghĩa câu chuyện Từ mô hình tổng quát có mô hình dàn ý sơ lược dàn ý chi tiết sau: Mô hình dàn ý sơ lược Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh, nhân vật, việc Thân bài: Diễn biến việc - Sự việc 1: - Sự việc 2: - Sự việc n… Kết luận: Kết thúc câu chuyện – Nêu cảm nghĩ Mô hình dàn ý chi tiết Mở bài: - Giới thiệu hoàn cảnh, tình phát sinh chuyện - Giới thiệu nhân vật (nhân vật – nhân vật phụ ) - Giới thiệu việc Thân bài: Diễn biến việc - Sự việc mở đầu câu chuyện + Tình tiết 1: + Tình tiết 2: + Tình tiết 3: - Sự việc thắt nút (sự việc cao trào) + Tình tiết 1: + Tình tiết 2: + Tình tiết n… - Sự việc kết thúc câu chuyện: + Tình tiết 1: + Tình tiết 2: + Tình tiết 3: Kết luận: - Kết thúc chuyện, khép lại câu chuyện - Nêu ý nghĩa chuyện - Nêu cảm nghĩ chung Đây mô hình dàn ý tổng quát Tuy triển khai làm văn tự người viết vận dụng cách linh hoạt dạng khác tuỳ thuộc vào cách kể chuyện, nội dung câu chuyện yêu cầu dạng đề khác III Rèn luyện kỹ lập dàn ý văn tự cho học sinh lớp qua hệ thống tập Để xây dựng kỹ kể chuyện cho học sinh, phải xuất phát từ hệ thống tập Muốn hình thành hệ thống tập cần xác định yêu cầu cụ thể: - Hệ thống tập phải hướng vào đích: trình giao tiếp đích yếu tố đặt Hệ thống tập văn tự tập trung vào đích hình thành kỹ cho học sinh, có sở xây dựng hệ thống tập cho phù hợp Đặc biệt trình khảo sát cho ta thấy phổ thông kỹ yếu học sinh là: kỹ lập dàn ý kỹ hành văn Vì vấn đề đặt hệ thống tập phải vừa hình thành kỹ năng, đồng thời vừa phải khắc phục kỹ thiếu, yếu học sinh - Hệ thống tập văn tự nói chung lập dàn ý nói riêng phải đảm bảo tính khoa học, tính thống xác: kỹ lập dàn ý kỹ cần trang bị cho học sinh từ em biết tạo lập văn cần phải liên tục suốt trình ngồi ghế nhà trường Vì hệ thống tập rèn luyện cho kỹ phải đảm bảo tính khoa học, tính thống tính xác Tính khoa học, tính thống tính xác thể yêu cầu nội dung, mức độ, khái niệm, thuật ngữ, cấu trúc cách trình bày Thống tập lý thuyết; kỹ năng, thống tập tập, thống lý thuyết làm văn nói chung với lý thuyết kỹ lập dàn ý nói riêng thống kỹ lập dàn ý với kỹ khác Bảo đảm tính thống yêu cầu quan trọng tư khoa học rèn luyện kỹ cho học sinh nhà trường - Bài tập phải đa dạng, nhiều thể loại: Để tránh đơn điệu, đơn giản, tạo nên hứng thú kích thích suy nghĩ học sinh, hệ thống tập phải đa dạng Mọi kiểu, dạng tập có nhiều cách khác Ví dụ: tập làm dàn ý sơ lược, dàn ý chi tiết, tập lập dàn ý từ văn có sẵn, tập lập dàn ý từ đề cho trước theo kiểu kể chuyện đời thường kể chuyện theo đề tài tưởng tượng Ngoài có tập phát hiện, nhận dạng, sửa lỗi tập biến đổi… - Bài tập phải vừa sức: Bài tập phải thiết kế kiến thức mà học sinh học lớp đồng thời phải nâng cao, mở rộng để phù hợp tâm lý lứa tuổi lực học sinh Nếu tập dễ không phát huy trí lực, tập khó học sinh khó tiếp thu Ngoài phải vào đặc điểm lực cụ thể vùng, trường, lớp, đối tượng học sinh mà tập tương ứng phù hợp tạo hứng thú tránh tình trạng tải - Bài tập phải từ dễ đến khó: dễ đến khó kiểu dạng tập Dễ đến khó cho loại học sinh, lớp học - Bài tập phải đáp ứng yêu cầu đổi cải cách giáo dục: Hệ thống tập đưa phải bao quát, thể yêu cầu tích hợp chương trình nội dung SGK Ngữ văn Trong trình dạy học Ngữ văn học sinh biết vận dụng kiến thức đọc – hiểu văn bản, kiến thức từ ngữ, kết hợp với kiến thức tập làm văn phục vụ cho việc rèn luyện kỹ lập dàn ý Phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh trình dạy – học vấn đề đạt Rèn luyện cho học sinh kỹ lập dàn ý điều cảng trở nên cần thiết Tóm lại: Nếu vận dụng nguyên tắc giáo viên đề hệ thống tập cụ thể, phù hợp cho học sinh có tác dụng tốt cho việc rèn luyện, hình thành kỹ lập dàn ý kiểu văn tự cho học sinh lớp Khi rèn luyện kỹ lập dàn ý việc xây dựng hệ thống tập vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Trong dạy học Ngữ văn, cụ thể dạy học kiểu văn tự sự, dựa vào đặc trưng thể loại, vào nội dung câu chuyện mà chia thành nhiều loại tập khác Theo quan điểm tích hợp, tích cực đồng thời để phát huy khả tư sáng tạo cho học sinh đưa hệ thống tập gồm số dạng sau: Bài tập lập dàn ý từ văn có sẵn: Nghĩa từ văn có sẵn yêu cầu học sinh nhận biết, xác định bố cục phần (Mở bài, thân bài, kết luận) Chúng trình bày hai loại văn cho trước: văn kể chuyện đời thường văn kể chuyện tưởng tượng * Bài tập lập dàn ý từ văn kể chuyện đời thường Giáo viên: Chọn văn yêu cầu học sinh dựng lại dàn ý từ văn Để làm điều học sinh cần thực bước: + Căn vào văn bản, xác định hệ thống ý bố cục + Lập dàn ý với hệ thống xác định Sau ví dụ: Hãy dựng lại dàn ý từ văn sau đây: Một đâu xa, vắng mẹ, mẹ công tác, ngồi nhiều lúc lòng nao nao trống trải Nhớ đến mẹ, không quên mẹ hy sinh cho riêng Năm vào lớp đứa trẻ ốm yếu, ngày đến trường phải có mẹ đưa đón, hôm dưng trời đổ mưa thật to kéo dài Từ quan mẹ vội chạy đến trường để đón Cái áo mưa đủ che cho người, mẹ dứt khoát che Mẹ nói: “Mẹ dầm mưa quen rồi”, thơ che áo mưa mà không chút ngập ngừng Về đến nhà trời tối sẫm mà mưa chưa tạnh Nó kéo dài ghê thật! Bữa cơm chiều gia đình bắt đầu thật vắng vẻ có mẹ Bởi bố bận công tác nơi xa Ngồi ăn cơm với mẹ, trông mẹ mệt mỏi Thấy mặt buồn buồn mẹ bảo: “Con ăn đi, mẹ mệt thôi” Và ngày hôm sau mẹ không đến trường đón Tôi chạy mạch nhà hay tin mẹ bị cảm nặng phải bệnh viện Tôi cuống cuồng chạy vào bệnh viện, nhìn thấy gương mặt mẹ mệt mỏi xanh xao, thấy lòng đau nhói Suốt ngày mẹ nằm viện ngồi cạnh mẹ, mẹ xuất viện Câu chuyện diễn có kỷ niệm tình mẹ cao quý Dù mẹ đón đưa học nữa, quên hình ảnh mẹ ngày hôm ấy… nhớ đến khắc sâu câu ca dao “Nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” Cho đến thời gian dù có qua kỷ niệm mẹ không phôi phai Đối với tôi, mẹ tất cả, sống đời Và quên hình ảnh mẹ lướt thướt mưa Câu hỏi: - Đây kiểu gì? Nhân vật truyện ai? Tính cách nhân vật sao? - Chuyện gồm có phần? Đó phần nào? - Chuyện có việc gì? Diễn biến việc sao? - Câu chuyện có ý nghĩa gì? Học sinh phải trả lời được: - Kiểu kể chuyện đời thường Nhân vật người mẹ Truyện có kết cấu ba phần: đoạn mở đầu kể giới thiệu hoàn cảnh phát sinh chuyện Các 10 * Bài tập biến đổi dàn ý sơ lược thành dàn ý chi tiết Giáo viên chọn cho dàn ý mẫu, yêu cầu học sinh biến đổi: Đê bài: Một học sinh lười học, thường ỉ lại, dựa dẫm chép bạn Được bạn bè góp ý giúp đỡ, học sinh nhận khuyết điểm tâm sửa chữa Em dựa vào nội dung phát triển thành câu chuyện sinh động cách lập dàn ý sơ lược Mở bài: Giới thiệu tình chuyện nhân vật Đang ngồi ngắm cảnh, trông thấy tầm gửi, tự liên tưởng đến Thân bài: Diễn biến kiện - Nhiều lần ngồi học mà tâm trí nghĩ đến vui chơi bạn bè - Tôi nhớ lại cách không lâu điểm cô cho chưa khô vết mực - Tôi buồn xấu hổ - Nghĩ tần tảo mẹ không cầm nước mắt - Được cô giáo bạn bè lớp khuyên nhủ, tâm sửa chữa sai lầm - Kết cuối năm đạt học sinh giỏi Kết luận: - Cầm giấy khen tay thầm cảm ơn người - Tôi cố gắng không để phụ lòng người Từ dàn ý em phát triển thành dàn ý chi tiết Mở bài: - Những gió thổi mạnh muốn rứt tầm gửi khỏi thân sổi già - Tôi liên tưởng đén sống ăn bám nghĩ đến việc lười học mà chạnh lòng Thân bài: 14 - Tôi nhớ lại nhiều hôm ngồi bàn học mà tư tưởng bị phân tán + Lúc bạn Lan đến rủ chơi + Hôm bạn kéo đá bóng - Mải chơi không tâm trí học + Bài tập cô không làm được, lý thuyết chưa thuộc + Tôi bị điểm xấu hổ - Bỗng hình ảnh mẹ với đôi vai gầy làm bừng tỉnh + Không chơi + Ở nhà ôn xong, làm việc giúp đỡ mẹ + Được giúp đỡ cô giáo chủ nhiệm bạn lớp, tiến nhiều - Cuối năm đạt học sinh giỏi toàn diện Kết bài: - Cầm giấy khen tay rưng rưng cảm động - Tôi tự hứa với lòng cố gắng học thật chăm * Bài tập biến đổi dàn ý chi tiết thành dàn ý sơ lược Mục đích kiểu tập nhằm hình thành khả tóm lược, khái quát ý trọng tâm, trọng điểm, ý từ câu, đoạn văn Cho đề dàn ý mẫu sau đây: Đề bài: Em kể tâm sách bị bỏ quên Đây dạng đề kể chuyện tưởng tượng Ngôi kẻ sách (ngôi thứ nhất) Dàn ý chi tiết: Mở bài: - Cách tròn năm xuất giá sách cậu chủ với tên thật thân thương: “Toán lớp 6” Thân bài: 15 - Khi nhà với cậu chủ: + Tôi đẹp thơm mùi giấy + Da nhẵn, có hàng chữ thẳng tắp, lại có hình vẽ + Cậu chủ yêu quý tôi, mang cặp + Tôi giúp ích nhiều cho cậu chủ + Tôi người bạn tốt cậu - Khi cậu chủ lên lớp 7: + Tôi bị lãng quên góc tủ + Trước đẹp thế, mà thật thảm hại + Da nhăn nheo, góc quăn tít lại bị bẩn rách + Cậu chủ bỏ rơi + Tôi buồn oán trách cậu chủ Kết bài: - Lời tâm gửi gắm sách + Tôi mong bạn đừng cậu chủ + Vì sách kho tàng tri thức quý báu nhân loại Từ dàn ý chi tiết trên, em khái quát thành dàn ý sơ lược Mở bài: - Người ta gọi toán – bạn tri kỷ với cậu chủ Thân bài: - Khi tự hào sống yêu thương cậu chủ - Tôi người bạn tốt để giúp đỡ cậu chủ hoàn cảnh - Khi cậu chủ lên lớp trở thành người thừa bị lãng quên - Tôi buồn trách cậu chủ Kết bài: Lời nhắn nhủ muốn nói với người: Đừng giống cậu chủ Bài tập hoàn chỉnh dàn ý: Mục đích dạng tập nhằm nhắc lại lý thuyết “Tìm hiểu dàn văn tự sự” để rèn luyện kỹ lập dàn ý theo bố cục 16 ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) Nêu nhiệm vụ nhấn mạnh vai trò vắng mặt phần Giáo viên giới thiệu dàn ý không đạt yêu cầu, yêu cầu học sinh sửa chữa hoàn chỉnh dàn ý, học sinh cần thực bước sau: Bước 1: Đọc xác định yêu cầu Bước 2: Phát lỗi dàn ý Bước 3: Sửa chữa hoàn chỉnh dàn ý * Bài tập hoàn chỉnh phần mở Cho đề sau: Hãy kể lại lỗi lầm em Dựa vào đề tài em hoàn chỉnh phần mở cho dàn ý sau Mở bài: Thân bài: Diễn biến việc - Giới thiệu vài nét - Hoàn cảnh mắc lỗi (giờ kiểm tra lịch sử) - Nguyên nhân mắc lỗi: + Do mải chơi, không học - Hành động phạm lỗi + Mở vở, chối cãi không mở + Viết tường trình sai lệch với thật Kết bài: - Suy nghĩ hối hận lỗi lầm - Quyết tâm sửa chữa Dựa vào phần thân kết để viết phần mở Muốn làm cần trả lời câu hỏi sau: - Câu chuyện xảy hoàn cảnh nào? - Nhân vật truyện ai? Kể thứ mấy? Trả lời hai câu hỏi ta có phần mở sau: Mở bài: - Đó tiết kiểm tra lịch sử 17 - Vì chưa thuộc nên (em) giở * Bài tập hoàn chỉnh phần thân Đề bài: Hãy kể lại gặp gỡ em nhân vật truyện cổ tích mà em có ấn tượng sâu sắc Dựa vào đề hoàn chỉnh phần thân cho dàn sau: Mở bài: Giới thiệu lý gặp gỡ với Mai An Tiêm (trong truyện “sự tích dưa hấu”) Thân bài: Kết bài: Chia tay với nhân vật cảm nghĩ nhân vật Đây tập khó dạng Để làm tập học sinh phải tìm hiểu đề theo bước: - Kiểu đề: Là đề kể chuyện tưởng tượng Kể câu chuyện gặp gỡ học sinh với nhân vật cổ tích (Mai An Tiêm) truyện “sự tích dưa hấu” - Nội dung cần kể: + Nguyên nhân gặp gỡ; Em đọc truyện “Sự tích dưa hấu”, cảm phục Mai An Tiêm gặp mơ + Dựng lại hình dáng Mai An Tiêm + Mai An Tiêm kể lại nguyên nhân bị đầy đảo hoang vượt qua gian khổ + Cảm nghĩa em Mai Am Tiêm - Phương hướng kể: + Kể lại gặp gỡ em với nhân vật truyện cổ tích nghĩa phải dựng lại đối thoại em với nhân vật + Để tạo gặp gỡ lý thú, tốt tưởng tượng giấc mơ + Phải dựng lại diện mạo nhân vật theo phong thái cổ xưa nhân vật truyện cổ tích Từ nội dung tìm có phần thân sau: Thân bài: Diễn biến câu chuyện 18 - Dựng lại diện mạo Mai An Tiêm + Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, đóng khố, búi tóc củ hành, khuôn mặt chữ điền + Em ngạc nhiên nhận Mai An Tiêm - Qua trò chuyện làm bật lên phẩm chất: + Đức tính thẳng thắn, trung thực Mai An Tiêm + Nguyên nhân Mai An Tiêm bị đầy đảo hoang + An Tiêm vượt qua gian nan vất vả + An Tiêm trở đất liền tình cảm An Tiêm Vua Hùng * Bài tập hoàn chỉnh phần kết luận Đề bài: Em chuyển thơ “Đêm Bác không ngủ” Minh Huệ (Văn học 6, tập 1) thành câu chuyện Dàn sau thiếu phần kết luận Em làm nốt để hoàn chỉnh cho dàn Mở bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh diễn câu chuyện - Nhân vật: Bác Hồ anh đội viên Hoàn cảnh: Trong đêm mưa rét chiến khu Việt Bắc Thân bài: Diễn biến câu chuyện - Kể lại câu chuyện Bác không ngủ (kết hợp với miêu tả) + Vẻ mặt, đôi mắt, vầng trán Bác + Tình cảm Bác - Kể chuyện anh đội viên, người tình cờ thức dậy + Anh chứng kiến “Bác không ngủ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba” + Cảm xúc suy nghĩ anh Cuộc đối thoại anh Bác - Phát biểu cảm xúc, suy nghĩ (dựa vào khổ cuối cùng) Kết luận: Để làm việc này, học sinh cần phải đọc kỹ thơ để nắm nội dung với hiểu biết người Bác Hồ đời để tìm 19 ý cho phần kết luận: cảm xúc suy nghĩ Bác – người cha già kính yêu dân tộc; tình thương kính phục Bác Kết luận sau: - Cảm nghĩ Bác - Cảm nghĩ tình thương Bác tình thương Bác Ngoài ba dạng tập trên, có dạng tập hoàn chỉnh dàn ý cách sửa lỗi cho dàn ý như: - Lỗi thiếu ý - Lỗi trùng lặp ý - Lỗi xa đà - Lỗi lạc đề - Lỗi phân bố dàn ý không hợp lý - Lỗi liên kết logíc Các dạng tập tiến hành phối hợp luyện tâp Bài tập lập dàn ý từ đề cho trước Trong tài liệu tham khảo SGK từ trước tới dạng tập quen thuộc ta thường gặp thuộc dạng tập khó, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức lý thuyết vận dụng cách thành thạo kỹ làm văn Dạng tập yêu cầu người viết từ đề cho trước trải qua thao tác làm văn để tạo lập văn Đối với đề văn kể chuyện có nhiều kiểu, dạng khác khái quát thành hai dạng đề - Dạng đề kể chuyện từ đời sống người thực, việc thực - Dạng đề kể chuyện theo đề tài tưởng tượng Căn vào cách phân loại đưa hai hình thức rèn luyện chính: * Bài tập rèn luyện kỹ lập dàn ý cho dạng kể chuyện từ đời thường Bài tập rèn kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện danh nhân Bài tập rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề sinh hoạt đời thường 20 - Rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện danh nhân Giáo viên đề sau: Hãy lập dàn ý cho đề tài sau đây: Em kể chuyện danh nhân lịch sử nước nhà mà em biết kính phục Học sinh cần thực bước sau: Tìm hiểu đề: Kiểu đề kể chuyện danh nhân Nội dung cần kể: + Giới thiệu sơ lược tiểu sử người kể + Giới thiệu kiện làm bật tài tính cách, đạo đức, tâm hồn danh nhân + Cảm nhận chung danh nhân Phương hướng cần kể: Nắm đặc điểm đề tài Kể chuyện danh nhân lịch sử nước nhà mà em biết có hai cách kể: + Kể lại tiểu sử nghiệp người nhận xét khái quát nêu cảm nhận + Kể lại mẩu chuyện có liên quan tới người đó, để làm bật tài năng, đạo đức, tính cách người Lưu ý: Đây đề tài yêu cầu kể chuyện người thực, việc thực nên phải kể trung thực, không hư cấu, không thêm thắt Nhưng phải biết lựa chọn việc tiêu biểu xếp theo trình tự hợp lý Dưới dàn ý mẫu mà đưa từ đề kể chuện đời nghiệp nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm theo cách thứ Dàn bài: Mở bài: Giới thiệu Nguyễn Bỉnh Khiêm: Nhà thơ, nhà giáo dục, bậc tiên tri dân tộc Thân bài: Diễn biến việc - Giới thiệu sơ lược tiểu sử Nguyễn Bỉnh Khiêm: Năm sinh, nơi sinh, quê quán, cha mẹ… 21 - Kể lại vài nét đời: Từ nhỏ đến lớn lên, thi, làm quan, ẩn - Kể nét nghiệp: + Là nhà thơ lớn, tác giả tập thơ Bạch Vân Nam thi tập + Nhà giáo dục vĩ đại, có nhiều học trò giỏi + Bậc tiên tri -Tập “sấm ký” Kết luận: Nhận xét chung Là danh nhân văn hoá dân tộc - Bài tập rèn luyện kỹ lập dàn ý từ để kể chuyện sinh hoạt đời thường Hãy lập dàn ý cho đề sau đây: Một đêm trăng sáng, bà kể chuyện đời xưa cho người nghe Em kể lại kỷ niệm gia đình ấm cúng Học sinh cần thực bước sau: Tìm hiểu đề: - Đây đề kể chuyện đời thường người thật, việc thật - Kể kỷ niệm cảnh gia đình dầm ấm Kỷ niệm làm em nhớ Gợi ý: Để làm đề tài em chọn kỷ niệm sâu sắc Có thể vào buổi tối sau ăn cơm chiều xong, nhà em ngồi ngắm trăng bà kể lại câu chuyện cổ tích: “Chú Cuội cung trăng” Kỷ niệm gắn bó với em quãng đời thơ ấu Có thể lập dàn ý sau: Mở bài: (Giới thiệu nhân vật hoàn cảnh) - Một đêm trăng tuyệt diệu - Không khí gia đình em (tôi) thật đầm ấm Thân bài: (Phát triển câu chuyện) - Sau bữa cơm chiều, người gia đình ngồi nghỉ ngơi uống nước Bà nằm võng nhai trầu 22 - Bà nội đố chị em ngồi mặt trăng? Chị em đoán người khác, bà nội trả lời Cuội - Bà nội kể chuyện Cuội cung trăng - Ba chăm nghe quên hút thuốc, mẹ ngồi bên im lặng - Câu chuyện hấp dẫn hút - Câu chuyện kết thúc chị em nhìn lên mặt trăng thấy hình Cuội in đậm Kết luận: (Khép lại việc) - Trăng sáng soi vào võng bà nằm trông bà bà tiên cổ tích - Tôi mong bà không già để kể cho câu chuyện hay * Rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện tưởng tượng Loại tập có nhiều dạng khác Chúng chọn ba dạng phù hợp với học sinh để luyện tập: Kể chuyện tưởng tượng số phận tâm tính vật Kể chuyện biết theo kết cục Kể chuyện cũ theo kể - Bài tập rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện tưởng tượng số phận tâm tình Lập dàn ý từ đề sau: Em kể lại lời tâm giường bị bỏ Để làm đề tài học sinh cần nêu ý sau: - Giới thiệu đồ vật (cái giường) định kể để đồ vật tự giới thiệu - Đồ vật xuất gia đình em nào? - Tình cảm em đồ vật sao? - Tình cảm đồ vật ngày đầu em? - Tình cảm em với đồ vật ngày sâu sắc nào? - Câu chuyện kết thúc sao? Tình cảm em đồ vật 23 Trả lời câu hỏi em có ý cần triển khai nội dung làm Lập dàn ý sơ lược sau: Mở bài: Cái giường tự giới thiệu thân phận Thân bài: Diễn biến việc… - Niềm tự hào giường cửa hàng - Niềm kiêu hãnh giường đường nhà - Cái giường bắt đầu sống - Cái giường gắn bó phục vụ sống người - Tâm đau buồn giường lúc bị ruồng bỏ Kết bài: Ước nguyện cuối giường - Rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện biết theo kết cục Hãy lập dàn ý cho đề bài: Em viết đoạn kết cho truyện “ông lão đánh cá cá vàng” Để làm tập học sinh phải nhớ lại cốt truyện “Ông lão đánh cá cá vàng” Nhớ lại việc kết thúc câu chuyện để tiếp nối việc sau vào tưởng tượng kết cục khác với kết cục có Có thể lập dàn ý sơ lược sau: Mở bài: Giới thiệu việc nhân vật Là nữ hoàng thời gian, mụ vợ lại bắt ông lãi phải gặp cá vàng Thân bài: Diễn biến việc - Ông lão biển rẽ sóng vào biển - Ông lão trở thành khách quý Long vương - Mụ vợ chờ không thấy chồng về, mụ tìm ông lão - Ông lão đánh cá muốn trở nhà Kết luận: Kết thúc câu chuyện Ông lão trở nhà hạnh phúc với người vợ nghèo năm xưa 24 Có thể thêm tập: Từ đàn ý em phát triển ý thành văn hoàn chỉnh lời văn em - Rèn luyện kỹ lập dàn ý từ đề kể chuyện cũ theo kể Hãy lập dàn ý cho đề bài: Kể chuyện “Con hổ có nghĩa” theo kể bà đỡ Trần Với đề này, yêu cầu học sinh phải dựa vào câu chuyện: “Con hổ có nghĩa” (Ngữ văn tập 1) Có thể lấy chi tiết có truyện tưởng tượng chi tiết khác để kể Nhưng phải xác định kể kể thứ nhất, nghĩa bà đỡ Trần tự kể Có thể kể theo trình tự lựa chọn trình tự xếp phù hợp với diễn biến câu chuyện Ta có dàn ý sơ lược: Mở bài: Giới thiệu nhân vật, việc - Bà đỡ Trần tự giới thiệu Thân bài: Diễn biến việc - Bà đỡ Trần bị hổ bắt - Bà đỡ Trần đỡ đẻ cho hổ - Hổ đực cảm ơn ân nghĩa bà đỡ Trần - Câu chuyện khác hổ Lạng Giang đáp nghĩa tiều phu Kết luận: - Khép lại câu chuyện - Suy nghĩ bà đỡ Trần C THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM: Đề tài dạy thực nghiệm lớp 6A3 trường THCS Giảng Võ Sau tiến hành giảng dạy, kiểm tra trả bài, đánh giá kết thực nghiệm sau: Về nội dung hình thức: - Hệ thống tập phù hợp với tầm nhận thức học sinh, tập có phân loại theo trình độ học sinh 25 - Giáo viên sử dụng cách linh hoạt nội dung lý thuyết tập thực hành Vì học diễn cách sôi nổi, sáng tạo, có nhiều tập phát huy tính tích cực chủ động học sinh, rèn luyện kỹ tư duy, lập dàn ý - Ngoài câu hỏi tập thực hành lớp thêm tập để học sinh làm nhà thu chấm chữa, đánh giá kết Về kết quả: Kết làm học sinh kết cuối cùng, đồng thời kết rõ nhất, xác thể hiệu công việc thực nghiệm - Nhìn chung học sinh lớp 6A3 nắm kỹ lập dàn ý văn tự sự, tự xây dựng bố cục diễn biến câu chuyện hợp lý để tạo văn tự hay ( xin gửi kèm theo số làm học sinh để minh chứng) - Những kết thu trình thực nghiệm sư phạm cho thấy việc đưa hệ thống tập rèn luyện kỹ lập dàn ý vào dạy lồng ghép học kiểm tra phương pháp dạy học hợp lý, có hiệu phần kiểm chứng tính khả thi đề tài D PHẦN KẾT LUẬN - Khi nghiêm cứu đề tài này, tham vọng lớn mong muốn tìm giải pháp để khắc phục tình trạng mà thân đồng nghiệp thường băn khoăn Quá trình thực nghiệm cuối kết thực nghiệm cho thấy biện pháp mà đưa có tính khả thi - Qua thực nghiệm sư phạm thấy tỷ lệ làm học sinh đạt kết cao Học sinh biết cách tư duy, tìm ý xếp ý, có thói quen xây dựng dàn viết văn - Kế thừa phương pháp dạy học truyền thống đồng thời áp dụng phương pháp dạy học mới, dạy học theo hướng tích hợp, tích cực, phân môn tập làm văn trọng đến phương pháp luyện tập hệ thống tập Sách giáo viên ngữ 26 văn rõ điểm khó tập làm văn theo hướng tích hợp phải trọng đến lý thuyết thực hành nặng thực hành Để thực hành tốt xây dựng kỹ làm văn cho học sinh phải xuất phát từ hệ thống tập hệ thống tập để xây dựng kỹ lập dàn ý quan trọng - Qua việc tìm hiểu tài liệu sách giáo khoa thực tế giảng dạy thấy việc dạy – học văn tự số bất cập Số tiết dành cho kỹ lập dàn ý giáo viên chưa có đủ thời gian để truyền đạt lý thuyết chi nói đến rèn luyện tập Các tập SGK sách tập đơn điệu Để khắc phục tình trạng tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới, mong muốn góp thâm định hướng phù hợp với yêu cầu công tác giảng dạy phát triển lực tư học sinh 27 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hệ Thống Bài Tập Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Cho Học Sinh Lớp 6, Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hệ Thống Bài Tập Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Cho Học Sinh Lớp 6,

Từ khóa liên quan