0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Sư phạm >

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hệ Thống Bài Tập Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Cho Học Sinh Lớp 6

Tên đề tài: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS pptx

Tên đề tài: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS pptx

... gồm lớp: 9/ 1, 9/ 3, 9/ 5, 9/ 6, 9/ 10 = 211 HS lớp áp dụng đề tài Nhóm2: gồm lớp: 9/ 2, 9/ 4, 9/ 7, 9/ 8, 9/ 9, 9/ 11 = 240 HS lớp không áp dụng đề tài IV NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Dạng toán xác định công. thức ... dung đề tài : " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP DẠNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ ” áp dụng thành công vào giảng dạy, hội đồng khoa học nhà trường kiểm tra công nhận.vào cuối năm 2005-2006 II CƠ ... = 211 HS lớp áp dụng đề tài ( Các lớp thực nghiệm ) Nhóm2: gồm lớp: 9/ 2, 9/ 4, 9/ 7, 9/ 8, 9/ 9,, 9/ 11 = 240 HS lớp không áp dụng đề tài ( Các lớp đối chứng ) sau áp dụng kinh nghiệm tiến hành khảo...
 • 14
 • 756
 • 0
SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS

SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS

... Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 14 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ lập cơng thức hợp chất hữu cho học sinh lớp THCS + u cầu : Xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu (A) - Cách ... Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ lập cơng thức hợp chất hữu cho học sinh lớp THCS Bài : Đốt chất hồn tồn gam hợp chất hữu (A) chứa ngun ... Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ lập cơng thức hợp chất hữu cho học sinh lớp THCS IV NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Dạng tốn xác định cơng .thức phân tử hợp chất hữu (HCHC) dạng...
 • 20
 • 1,422
 • 1
BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- Rèn luyện kỹ năng tính nhanh, tính nhẩm về phân số cho học sinh lớp 5

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- Rèn luyện kỹ năng tính nhanh, tính nhẩm về phân số cho học sinh lớp 5

... Đề tài: Rèn tính nhanh, tính nhẩm phân số cho học sinh lớp ĐỀ TÀI: Rèn luyện kỹ tính nhanh, tính nhẩm phân số cho học sinh lớp 5 I Tóm tắt: Trong mơn học bậc tiểu học, mơn tốn có ... biệt, tìm phân số với phân số 4 mà mẫu số mẫu số lại( quy đồng mẫu số) 1 25 - Học sinh: phân số tối giản = = 4 100 32 - Giáo viên: phân số phân số nhau, với mẫu số phân số cho, áp dụng tính chất ... tổng phân số, phân số nhân hiệu  2  2 × −  phân số  +  ×  3  5 GV : Mai Thị Thắng trường TH Thuận Phú Đề tài: Rèn tính nhanh, tính nhẩm phân số cho học sinh lớp Qua thăm lớp kết...
 • 26
 • 795
 • 0
BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Rèn luyện kỹ năng tính nhanh, tính nhẩm về phân số cho học sinh lớp 5

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Rèn luyện kỹ năng tính nhanh, tính nhẩm về phân số cho học sinh lớp 5

... Đề tài: Rèn kĩ tính nhanh, tính nhẩm phân số cho học sinh lớp ĐỀ TÀI: “Rèn luyện kỹ tính nhanh, tính nhẩm phân số cho học sinh lớp 5 I Tóm tắt: Trong mơn học bậc tiểu học, mơn tốn có vị ... cho học sinh lớp - Học sinh thấy chia số cho 0 ,5 nhân số với - Chia số cho 0, 25 nhân số với - Chia số cho 0,2 nhân số với Giải 12 ,52 : 0 ,5 x6, 25 : 0, 25 x 12 ,52 x x 6, 25 x x 3,13 x x x1, 25 x5 x x ... phép tính tính nhẩm được? Nêu qui tắc tính nhẩm? - Học sinh: 4,8 x 0 ,5; 16 x 0, 25; 4200 x 0,02 Nhân số với 0 ,5 chia số cho nên: 4,8 x 0 ,5 = 4,8 : =2,4 Nhân số với 0, 25 chia số cho nên: 16 x 0,25...
 • 21
 • 838
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm hệ thống bài táon chương II –hinh học 12 chương trình chuẩn

Sáng kiến kinh nghiệm hệ thống bài táon chương II –hinh học 12 chương trình chuẩn

... 14 II. 2.1 Cụng thc .14 II. 2.2 Bi 14 II. 2.3 : Bi tng t : 18 II. 3 Mt cu - cu: 19 II. 3.1.Cụng thc 19 II. 3.2 Bi 19 II. 3.3 ... II NI DUNG NGHIấN CU _4 II. 1 Hỡnh nún trũn xoay - nún trũn xoay : II. 1.1 Cụng thc II. 1.2: Bi II. 1.3 : Bi tng t : 13 II. 2 Hỡnh ... O v ỏy (T) 13 Ngi thc hin: Huy Tun Sỏng kin kinh nghim: H thng bi tỏon chng II Hinh hc 12 chng trỡnh chun II. 2 Hỡnh tr trũn xoay - tr trũn xoay: II. 2.1 Cụng thc Din tớch xung quanh ca hỡnh tr...
 • 24
 • 321
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm về phân dạng và rèn luyện kỹ năng giải bài tạp di truyền phân tử

sáng kiến kinh nghiệm về phân dạng và rèn luyện kỹ năng giải bài tạp di truyền phân tử

... họa Ví dụ1: Một phân tử ADN dài 1,02 mm Xác định số lợng nuclêôtit khối lợng phân tử ADN Biết 1mm = 107A0 Giải Chiều dài phân tử ADN: 1,02mm = 1,02 ì 107A0 Số lợng nuclêôtit phân tử ADN: N= 2.L ... II Kết thực nghiệm Để đa nội dung kiến thức truyền thụ cho em giáo viên phải thực cách linh hoạt Giáo viên phải chọn nội dung phù hợp với học sinh , chọn vài hay vài dạng cho em làm vào phần củng ... lợng nucleotit phân tử ADN: A+ T + G + X= N hay 2A + 2G = N A + G = N/2 * Suy tơng quan tỉ lệ loại nucleotit phân tử ADN : A + G = 50% N ; T + X = 50% N Ví dụ : Một đoạn phân tử ADN có khối lợng...
 • 6
 • 639
 • 4
sáng kiến kinh nghiệm VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀ NẾP TỰ QUẢN CHO HỌC SINH

sáng kiến kinh nghiệm VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀ NẾP TỰ QUẢN CHO HỌC SINH

... công đònh công tác chủ nhiệm lớp Đặc biệt xây dựng cho học sinh nề nếp tự giác, tự quản tốt trường hợp, hoàn cảnh, cụ thể kinh nghiệm sau: Mỗi thầy cô chủ nhiệm đến lớp phải tạo cho có cảm giác ... ngoại cảnh có sức cám dỗ lớn học sinh khiến em say chơi say học rèn đức, luyện tài Cho nên giáo viên chủ nhiệm lớp, thấy phải có trách nhiệm xây dựng cho học sinh lớp chủ nhiệm nói riêng (và có điều ... đoàn kết trí cao, học sinh lớp có ý thức tự giác tinh thần tự quản cao Các em thực có nề nếp lớp mặt thầy cô giáo Đáng mừng nề nếp hoạt động lớp có tác động tốt đến nề nếp tự học học nhà, qua nhắc...
 • 14
 • 1,250
 • 8
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện kỹ năng chia cho học sinh lớp 4 5

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện kỹ năng chia cho học sinh lớp 4 5

... toán lớp học sinh đợc học thêm phần chia tổng cho số; chia số cho tích; chia tích cho số; chia hai số có tận chữ số 0; chia cho số một, hai, ba chữ số; phép chia phân số Lên đến lớp học sinh ... 0,1; 0,01 Ví dụ : 0,01 = 40 x =40 0 Nhng 44 ,5 : 0,01 = 44 , 00 x = 44 ,5 kết phải là: 44 ,5 : 0,01 = 44 50 x = 44 50 e) Học sinh nhầm lẫn dấu phẩy thơng hay dấu gạch ngang phân số Trờng hợp xảy không ... chia đến lớp 3; kiến thức chia cho số có 1, 2, chữ số, chia phân số lớp 4; kiến thức chia số thập phân lớp Đó kiến thức sở quan trọng cho học sinh lớp rèn thành kĩ chia hết bậc tiểu học Để hỗ...
 • 25
 • 5,241
 • 10
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN KHỐI GDTX

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN KHỐI GDTX

... Tâm Trung tâm GDTX Vĩnh Cửu -4- SKKN: Một số phương pháp rèn luyện kỹ viết môn Ngữ Văn cho HV khối GDTX MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN KHỐI GDTX I LÝ DO CHỌN ... 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2014-2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN KHỐI GDTX Họ tên tác giả: Nguyễn ... học viên yếu môn Ngữ Văn, học viên ý đến môn học tự nhiên môn học xã hội, bộc lộ tình cảm, cảm xúc văn hạn chế Mục đích cuối viết sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Văn đào tạo cho đất nước hệ học...
 • 26
 • 762
 • 0
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương đại cương kim loại để rèn luyện kỹ năng quan sát nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương đại cương kim loại để rèn luyện kỹ năng quan sát nhằm phát triển duy cho học sinh trong dạy học hóa học trung học phổ thông

... cho HS Tất vấn đề sở để xây dựng sử dụng hệ thống tập để rèn luyện kỹ quan sát dạy học hóa học nhằm phát triển cho học sinh THPT 38 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN ... đề Xây dựng sử dụng hệ thống tập chương đại cương kim loại để rèn luyện kỹ quan sát nhằm phát triển cho học sinh dạy học hoá học THPT” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu - Phát triển ... NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN TUẤN ANH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUAN SÁT NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO...
 • 111
 • 498
 • 1
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9

RÈN LUYỆNNĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9

... GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp phương pháp làm bài, quan tâm đổi phương pháp dạy học mơn Ngữ văn ý rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp 9, tơi nhận thấy chất lượng viết học sinh ... đoạn, rèn luyện cách viết tả… góp phần rèn luyện diễn đạt cho học sinh làm văn nói chung viết văn tự nói riêng đạt hiệu tốt b.2 Đối với học sinh: - Để đạt kết tốt việc rèn luyện làm văn tự cho ... Thò Kim Sa 22 GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp a Đặt vấn đề………………………………………………………………………… ……… trang b Một số giải pháp rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp 9 ……………………………………………………trang...
 • 27
 • 9,983
 • 29
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9.

RÈN LUYỆNNĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9.

... GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp phương pháp làm bài, quan tâm đổi phương pháp dạy học mơn Ngữ văn ý rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp 9, tơi nhận thấy chất lượng viết học sinh ... đoạn, rèn luyện cách viết tả… góp phần rèn luyện diễn đạt cho học sinh làm văn nói chung viết văn tự nói riêng đạt hiệu tốt b.2 Đối với học sinh: - Để đạt kết tốt việc rèn luyện làm văn tự cho ... GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp Trong chương trình Ngữ văn THCS.Tuy học văn tự từ lớp (ở THCS) nhiều lí do, học sinh làm loại văn chưa tốt Qua thực tế giảng dạy, tơi thấy học sinh...
 • 26
 • 4,881
 • 11
Rèn luyện kỹ năng thực hành và phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học đo và vẽ hình ở học sinh tiểu học

Rèn luyện kỹ năng thực hành và phát triển duy cho học sinh thông qua dạy học đo và vẽ hình ở học sinh tiểu học

... Việc dạy học toán Tiểu Học + Việc dạy học hình Tiểu Học + Một số điểm t toán học + Cơ sở tâm lý học Chơng II Thực trạng dạy học hoạt động đo vẽ học sinh Tiểu Học: + Dạy học hoạt động đo vẽ hình ... hình học sinh Tiểu Học Nhằm hình thành, phát triển, cố rèn luyện kỹ thực hành hình học thông qua việc tổ chức hớng dẫn học sinh thực hành đo vẽ hình Đồng thời khắc sâu kiến thức, phát triển t ... động hình học trờng Tiểu Học 34 II Hoạt động đo vẽ hình học Tiểu Học 40 Chơng III Hệ thống tập phơng pháp dạy học đo vẽ hình học sinh Tiểu Học 42 I Đo, vẽ dựng hình 42 1) Các hình thức 42 2) Dạy...
 • 75
 • 1,395
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kỹ năng thực hành và phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học đo và vẽ hình ở học sinh tiểu họcnhững bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 7những bài văn hay dành cho học sinh lớp 4nhung bai van hay danh cho hoc sinh lop 2bài nghe tiếng anh cho học sinh lớp 6lý do chọn đề tài kĩ năng lầp dnf ý cho bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 4sang kien kinh nghiem ve giai bai tap hoa hoc ve phsáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tâp hoashocj thực nghiệmsáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tập hóa học thực nghiệm theo hướng phân hoá nêu vấn đề cho hai chương halogen và ôxi lưu huỳnhsáng kiến kinh nghiệm phổ thôngsang kien kinh nghiem chia het trong tap hop so tu nhiensang kien kinh nghiem tiep nhan bai tho song qua tu ngusach sang kien kinh nghiem ve xay dung tap the lop doan ket vung manhsáng kiến kinh nghiệm giảng dạy bài chiếu dời đô của lý công uẩnsáng kien kinh nghiệm khi dạy bài chiếc thuyền ngoài xaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM