SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS

20 1,299 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:16

Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS PHÒNG GIÁO DỤC THĂNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Tên đề tài: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS  Nhóm tác giả: * TRƯƠNG QUANG HIỀN : Hiệu trưởng * VÕ HƯNG TIẾN : Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Thăng Bình Ký hiệu đề tài: H  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: HS lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn ( 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.10 )  Thời gian nghiên cứu và thực hiện : Năm học 2004-2005 & 2005-2006  Tài liệu nghiên cứu áp dụng 1* Phân loại và phương pháp giải toán hoá học hữu cơ. Tác giả: Quan Hán Thành 2* Phương pháp giải toán hoá học hữu cơ. Tác giả: Nguyễn Thanh Khuyến. 3* Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học hữu cơ: Tác giả: Cao Cựu Giác 4* Giải bài tập hoá 9 : Tác giả: Lê Thanh Xuân 5* Tuyển tập 108 bài tập nâng cao hoá học lớp 9. Tác giả: Hoàng Vũ 6* Sách giáo khoa lớp 9 chương trình thay sách Tác giả: Lê Xuân Trọng 7* Sách bài tập hoá học lớp 9 chương trình thay sách Tác giả: Lê Xuân Trọng Kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân hai chúng tôi .  Phối hợp nghiên cứu và áp dụng : Tổ Hoá-Sinh của trường & giáo viên chủ nhiệm các lớp thử nghiệm.  Phân công công việc và hoạch định thời gian thực hiện : Người Nội dung công việc Thời gian Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 1 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS thực hiện 1. Tröông Quang Hieàn - Nghiên cứu và biên soạn nội dung trên cơ sở tài liệu 1, 2, 6, 7. - Tổng hợp nội dung nghiên cứu của 02 người - Báo cáo đề tài trước tổ chuyên môn(tổ Hoá sinh) - Tham gia khảo sát chất lượng 02 đối tượng: Lần1 khảo sát chất lượng ban đầu HS lớp 9 toàn trường . Lần 2 khảo sát chất lượng HS lớp 9 sau khi áp dụng đề tài . - Áp dụng thực nghiệm các lớp: 9/1, 9/3 . - Tổng hợp kết quả áp dụng, tổng kết kinh nghiệm Tháng04/0506/05 Tháng07/0508/05 Tháng 09/2005 Tháng 04 /2005 Tháng 04 /2006 Năm học 05-06 Tháng09/0610/06 2. Võ Hưng Tiến - Nghiên cứu và biên soạn nội dung trên cơ sở tài liệu: 3, 4, 5, 6, 7. - Tham gia tổng hợp nội dung nghiên cứu của 02 người - Tham gia báo cáo đề tài trước tổ chuyên môn(tổ Hoá sinh) - Chịu trách nhiệm khảo sát chất lượng 02 đối tượng HS: Lần1 khảo sát chất lượng ban đầu HS lớp 9 toàn trường Lần 2 khảo sát chất lượng HS lớp 9 sau khi áp dụng đề tài - Áp dụng thực nghiệm các lớp 9/5, 9/6, 9/10 . -Tổng hợp kết quả áp dụng, tổng kết kinh nghiệm. Tháng04/0506/05 Tháng07/0508/05 Tháng 09/2005 Tháng 04/2005 Tháng 04/2006 Năm học 05-06 Tháng09/0610/06 A. TÓM TẮT ĐỀ TÀI I. Lý do chọn đề tài. II. Cơ sở thực nghiệm - Thực trạng ban đầu. Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 2 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS III. Phương pháp thực hiện. IV. Nội dung đề tài. 1. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết cần trang bị cho HS. 2. Phân dạng bài tập và thiết lập phương pháp giải. V. Kết quả thực hiện. VI. Bài học kinh nghiệm. B. NỘI DUNG CỤ THỂ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : * Là một GV dạy môn hoá học chắc hẳn ai cũng hiểu bộ môn hoá là bộ môn mới và khó đối với HS bậc THCS. Số tiết phân bố trong chương trình còn ít song yêu cầu lượng kiến thức lại quá nhiều và rộng, lượng bài tập phong phú đa dạng song SGK và sách bài tập lại chưa phân dạng từng loại bài tập cũng như chưa nêu lên cách thiết lập phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán. Đó chính là cái khó cho người học và cũng là nội dung mà mỗi GV dạy hoá phải trăn trở tìm tòi, biên soạn nội dung giảng dạy làm thế nào để HS rèn luyện kỹ năng giải tốt các dạng bài tập theo yêu cầu của chương trình . * Trong những năm học trứơc nhóm hoá trường chúng tôi tiến hành biên soạn các dạng bài tập hoá vô cơ đã áp dụng vào giảng dạy tại trường bước đầu đã đem lại kết quả khả quan, một số đề tài đã được hội đồng khoa học Sở GD&ĐT công nhận và xếp loại C, B cấp tỉnh, trong các dạng bài tập của hoá vô cơ và hoá học hữu cơ bậc THCS có điểm chung gần giống nhau chỉ khác nhau ở dạng toán lập công thức phân tử các HCHC đây là dạng toán mới và khó đối với HS lớp 9 hơn nữa sách bài tập lại không thiết lập cách giải cho từng dạng cụ thể do vậy trong quá trình khảo sát cuối năm chúng tôi nhận thấy hầu hết HS lớp 9 còn yếu về các dạng toán này, do vậy qua khảo sát cuối năm gần 80% HS không làm được bài tập dạng xác định công thức hợp chất hữu cơ, đó cũng chính là lý do mà chúng tôi chọn nội dung đề tài mới : " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP DẠNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ ” và đã áp dụng thành công vào giảng dạy, được hội đồng khoa học nhà trường kiểm tra và công nhận.vào cuối năm 2005-2006 . Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 3 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS II. CƠ SỞ THỰC NGHIỆM : 1. Khảo sát chất lượng lần 1 vào cuối tháng 4/2005 * Nội dung : thực hiện các bài tập lập công thức các hợp chất hưũ cơ. * Thời gian : 45 phút kết quả như sau: SLHS THAM GIA GIỎI KHÁ T.BÌNH TRÊN TB YẾU KÉM SL 362 18 29 91 138 152 72 % 4, 97% 8, 01% 25, 13% 38, 12% 41, 98% 19, 88% - Từ những nguyên nhân trên năm hoc 2004-2005 chúng tôi bắt tay vào việc tiến hành nghiên cứu phân loại dạng bài tập lập công thức phân tử HCHC, bằng kinh nghiệm và kiến thức của bản thân kết hờp với kiến thức từ các sách tham khảo chúng tôi tiến hành biên soạn nội dung, nhằm tìm ra biện pháp thích hợp và chọn nội dung phù hợp trong việc giảng dạy nội dung biên soạn chúng tôi tiến hành khảo sát thăm dò nguyện vọng của HS kết quả như sau:  HS biết làm toán lập công thức HCHC: 16%  HS không biết làm toán lập công thức HCHC: 84% Trong đó: * 16% thích học môn hoá, dễ hiểu * 12% không thích học vì quá khó * 17% Không hiểu bài * 35% HS không biết thiết lập cách giải * 20% HS cho là môn Hoá quá khó, mau quên. - Qua kết quả trên cho thấy HS không làm bài được chủ yếu do không hiểu bài, không phân được các loại bài tập trong dạng cũng như không biết thiết lập cách giải cụ thể cho từng loại bài tập, GV hướng dẫn giải bài tập theo sách GV không đưa ra cách giải cụ thể cho từng dạng bài tập. Đó cũng chính là nguyên nhân chúng tôi tiến hành biên soạn và thực hiện đề tài . III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN : - Kết thúc năm học 2004-2005 qua kết quả chất lượng cuối năm và qua kết quả khảo sát như trên, không mấy ai trong tổ cũng như trong nhóm hoá thoả mãn với kết quả đã đạt của bộ môn hoá học, toàn tổ đi sâu vào bàn tìm biện pháp giải quyết. Riêng 02 cá Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 4 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS nhân chúng tôi tham khảo ý kiến đồng nghiệp và bắt tay vào nghiên cứu, tìm biện pháp thực hiện. 1. Hoạch định về thời gian thực hiện: Tháng 04/ 0506/ 05-Nghiên cứu và biên soạn nội dung trên cơ sở tài liệu 1, 2, 6,7 Tháng 07/ 0508/ 05-Tổng hợp nội dung nghiên cứu của 02 người Tháng 09/ 2005 - Báo cáo đề tài trước tổ chuyên môn (tổ Hoá sinh) * Tiến hành khảo sát chất lượng 02 đối tượng: Tháng 04 / 2005 Lần1 khảo sát chất lượng ban đầu HS lớp 9 toàn trường Tháng 04 / 2006 Lần 2 khảo sát chất lượng HS lớp 9 sau khi áp dụng đề tài Năm học 05-06 - Áp dụng thực nghiệm các lớp : 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, 9/10 . Tháng 09/ 0610/ 06 - Tổng hợp kết quả áp dụng, tổng kết kinh nghiệm 2. Phối hợp với GVCN các lớp thực nghiệm để có thời gian thực hiện công việc khảo sát chất lượng và bố trí thời gian phụ đạo đồng thời thông qua GVCN yêu cầu cha me ïhọc sinh mua sắm sách vỡ theo yêu cầu . 3. Phối hợp với bộ phận chuyên môn nhà trường nhằm tranh thủ sự hổ trợ của các phó hiệu trưởng trong việc thực hiện đề tài . 4. Bố trí thời gian thực hiện nội dung đề tài : a. Sử dụng tốt thời gian dặn dò, bài tập của tiết dạy để hướng dẫn thiết lập cách giải từng dạng. b. Biên soạn vào nội dung chuyên đề môn tự chọn để giảng dạy các nội dung của đề tài . c. Thông qua hệ lớp phụ đạo, luyện thi cho HS khối 9 do CMHS tổ chức để tải nội dung đề tài đến HS . 5. Phân đối tượng thực hiện : chúng tôi chia khối 9 làm 02 nhóm.  Nhóm1: gồm các lớp: 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, 9/10 = 211 HS là những lớp áp dụng đề tài .  Nhóm2: gồm các lớp: 9/2, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 9/11 = 240 HS là những lớp không áp dụng đề tài . Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 5 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Dạng toán xác định công.thức phân tử hợp chất hữu cơ (HCHC) là dạng bài tập rất phong phú của bộ môn hoá học, đối với chương trình hoá học Hữu cơ lớp 9 dạng bài tập này trong SGK hầu hết tập trung vào phản ứng cháy. Do đó, đề tài này chúng tôi chỉ giới hạn ở phạm vi : " Rèn luyện kĩ năng giải bài tập dạng lập công thức hợp chất hữu cơ dựa vào kết quả phản ứng đốt cháy " Vì vậy, để HS có cơ sở luyện giải dạng bài tập cơ bản này đạt kết quả tốt, trước hết chúng tôi trang bị cho HS nắm vững các kiến thưc cơ bản về lý thuyết và phuơng pháp giải sau: IV.1. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết cần trang bị cho học sinh : 1. Công thức tổng quát của các loại HCHC nhằm giúp HS xác định được số nguyên tử của từng nguyên tố trong hợp chất khi gặp dạng cụ thể và để xác định công thức hợp chất khi biết dạng tổng quát cũng như xác định tên hợp chất đã tìm được. Bảng phân loại các hợp chất hữu cơ : ( Chương trình hoá học lớp 9 ) Hợp chất hữu cơ (HCHC) Hydrocacbon ( Phân tử chỉ có2 nguyên tố C và H ) CTTQ: C X H Y Hydrocácbon no (Họ ANKAN: C n H 2n + 2 với n 1≥ ) Hydrocacbon không no (Họ ANKEN: C n H 2n với n 2≥ ) Hydrocacbon không no(Họ ANKIN:C n H 2n - 2 với n 2≥ ) Hydrocacbon thơm ( Họ AREN: C n H 2n - 6 với n 6≥ ) Dẫn xuất hydrocacbon ( Ngoài C và H còn có nguyên tố khác như: O, N ) CTTQ: C X H Y O Z Rượu đơn chức no: C n H 2n+1 OH (với n 1≥ ) Axit đơn chức no: C n H 2n+1 COOH (với n 0 ≥ ) Chất béo: (R-COO) 3 C 3 H 5 (với R là gốc hydrocacbon ) Glucôzơ: C 6 H 12 O 6 Saccarozơ: C 12 H 22 O 11 Tinh bột và xenlulozơ: ( -C 6 H 10 O 5 -) n với : n = 1200 → 6000 : Tinh bột n = 10000 → 14000 : Xenlulôzơ 2. Phương trình tổng quát các phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ (HCHC) gồm hiđrôcacbon và dẫn xuất hiđrôcacbon (hợp chất hữu cơ có chứa ôxy và nitơ ) trong phạm vi chương trình hoá học lớp 9 như sau : Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 6 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS a) Hiđrôcacbon : * Họ Ankan: C n H 2n +2 + ( 2 13 +n )O 2 → 0 t n CO 2 + (n + 1) H 2 O * Họ Anken: C n H 2n + 2 3n O 2 → 0 t n CO 2 + n H 2 O * Họ Ankin: C n H 2n -2 + ( 2 13 −n )O 2 → 0 t n CO 2 + (n - 1) H 2 O * Họ Aren: C n H 2n -6 + ( 2 33 −n )O 2 → 0 t n CO 2 + (n - 3) H 2 O + Phương trình phản ứng cháy tổng quát của các loại hiđrôcacbon (A) C x H y + ( 4 y x + ) O 2 → 0 t xCO 2 + 2 y H 2 O - Dựa vào số mol CO 2 và số mol H 2 O trong sản phẩm cháy suy ra loại hiđrôcacbon (A) đem đốt : Nếu nCO 2 〈 nH 2 O hay x 〈 2 y ⇒ A là Ankan Nếu nCO 2 = nH 2 O hay x = 2 y ⇒ A là Anken Nếu nCO 2 〉 nH 2 O hay x 〉 2 y ⇒ A là Ankin hoặc Aren b) Dẫn xuất hiđrôcacbon : * Rượu đơn chức no : C n H 2n + 1 OH + 2 3n O 2 → 0 t n CO 2 + (n +1) H 2 O * Axit đơn chức no : C n H 2n + 1 COOH + ( 2 13 +n )O 2 → 0 t (n + 1) CO 2 + (n +1) H 2 O + Phương trình phản ứng cháy tổng quát của các loại dẫn xuất hiđrôcacbon (A) : - Hợp chất hữu cơ có chứa ôxy : C x H y O z + ( 4 y x + 2 z − ) O 2 → 0 t x CO 2 + 2 y H 2 O - Dựa vào số mol CO 2 và số mol H 2 O trong sản phẩm cháy suy ra loại dẫn xuất hiđrôcacbon (A) đem đốt : Nếu nCO 2 〈 nH 2 O hay x 〈 2 y ⇒ A có thể là Ankanol (Rượu) Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 7 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS Nếu nCO 2 = nH 2 O hay x = 2 y ⇒ A là Ankanoic (Axit ) đơn chức no - Hợp chất hữu cơ có chứa ôxi và nitơ : C x H y O z N t + ( 4 y x + - 2 z )O 2 → 0 t x CO 2 + 2 y H 2 O + 2 t N 2 IV.2 Phân loại và phương pháp giải dạng toán xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào kết quả phản ứng đốt cháy : 1. Bài toán dạng cơ bản: ( áp dụng cho mọi đối tượng học sinh ) a) Sơ đồ phân tích đề bài toán: m (g) + O 2 m CO2 (g) ( hay n CO2 (mol) , V CO2 (lít) ở đktc ) HCHC m CO2 (g) hay n H2O (mol) (A) V N2 (lít) ở đktc ( hay n N2 (mol) ) * Yêu cầu : Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ (A) b) Phương pháp giải : Bước1: Xác định thành phần nguyên tố trong hợp chất hữu cơ (A) đem đốt (hay phân tích ) m C ( trong A ) = m C (trong CO 2 ) = 44 12 2 CO m = 12. 4,22 2 Vco = 12. 2 CO n m H ( trong A ) = m H (trong H 2 O) = 18 2 . OH m 2 = OH n 2 2 m N ( trong A ) = 4,22 .28 2 N V = 2 .28 N n * Tính tổng khối lượng : ( m C + m H + m N ) rồi so sánh - Nếu ( m C + m H + m N ) = m A ( đem đốt ) => A không chứa ôxy - Nếu (m C + m H + m N ) 〈 m A (đem đốt) => A có chứa ôxy => m O ( trong A ) = m A - ( m C +m H + m N ) * Cách xác định thành phần % các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ (A) %C = A C m m 100. ; %H = A H m m 100. ; %N = A N m m 100. %O = A O m m 100. = 100% - ( %C + %H + %N ) Bước 2 : Xác định khối lượng mol phân tử hợp chất hữu cơ (M A ) * Dựa vào khối lượng riêng của chất hữu cơ (A) ở đktc (D A ) Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 8 / 20 đốt cháy hoàn toàn Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS * Dựa vào tỷ khối hơi của chất hữu cơ (A) đối với khí B (d A/B ) hay không khí (d A/KK ) * Dựa vào khối lượng (m A (g) ) của một thể tích (V A (lít) ) khí A ở đktc m A (g) khí A chiếm thể tích V A (lít) ở đktc M A (g) 22,4 (lít) )( .4,22 lítV m M A A A = Bước 3 : Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ (A) Cách 1 : Dựa trên công thức tổng quát hợp chất hữu cơ (A) : C x H y O z N t A A NOHC m M m t m z m y m x ==== 141612 hay 100% 14 % 16 %% 12 A M N t O z H y C x ==== - Tính trực tiếp x , y , z , t từ tỷ lệ trên => công thức phân tử hợp chất (A) Cách 2 : Tính trực tiếp từ phương trình phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ (A) * Trường hợp 1 : Đề cho biết khối lượng của các chất trong phản ứng cháy: C x H y O z N t + ( 4 y x + - 2 z )O 2 → 0 t x CO 2 + 2 y H 2 O + 2 t N 2 M A (g) 44x (g) 9y (g) 14t (g) m A (g) m CO2 m H2O m N2 => Tỉ lệ : A A NOHCO m M m t m y m x === 222 14944 => x , y , t Từ M A = 12x + y + 16z + 14t => z = 16 )1412( tyxM A ++− => Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A * Trường hợp 2 : Đề cho biết thể tích và hơi của các chất trong phản ứng cháy (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ) . - Trường hợp này ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỷ lệ thể tích của chất khí và hơi cũng chính là tỷ lệ số mol . Do đó khi giải nên áp dụng các thể tích trên trực tiếp vào phương trình phản ứng cháy tổng quát . c) Bài tập minh hoạ : Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 9 / 20 M A = 22,4. D A M A = M B . d A/B M A = 29. d A/KK Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS Bài 1 : Đốt chất hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ (A) chứa các nguyên tố : C, H, O, kết quả thu được 6,6 gam CO 2 và 3,6 gam H 2 O . Biết tỷ khối hơi của hợp chất này đối với khí H 2 là 30 . Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ (A) ? Giải Theo đề dạng công thức phân tử hợp chất hữu cơ (A) : C x H y O z Cách 1 : - Khối lượng các nguyên tố có trong (A) m C = )(8,16,6. 44 12 . 44 12 2 gm CO == ; m H = )(4,06,3. 18 2 . 18 2 2 gm OH == => m O = m A - ( m C + m H ) = 3 - ( 1,8 + 0,4 ) = 0,8 (g) - Khối lượng mol của (A) : )(602.30. 2 2 / gMdM HAA H === A A OHC m M m z m y m x === 1612 ⇔ 20 3 60 8,0 16 4,08,1 12 ==== zyx => x = 3 , y = 8 , z = 1 Vậy công thức phân tử của (A) là : C 3 H 8 O Cách 2 : - Phương trình phản ứng cháy tổng quát của (A) C x H y O z + ( 4 y x + - 2 z )O 2 → 0 t x CO 2 + 2 y H 2 O Theo pt pứng : M A (60g) 44x 9y Theo đề : m A (3g) m CO2 (6,6g) m H2O (3,6g) Ta có tỉ lệ : A A OHCO m M m y m x == 22 944 20 3 60 6,3 9 6,6 44 ===⇔ yx => x = 3 , y = 8 mà M A = 12x + y + 16z => z = 16 )12( yxM A +− ⇔ z = 1 16 )8.3.12(60 = +− Vậy công thức phân tử của (A) là: C 3 H 8 O Bài 2 : Xác định công thức phân tử của Hydrôcacbon (A) . Khi phân tích hợp chất này có thành phần % khối lượng các nguyên tố như sau : 75%C và 25%H . Biết rằng 3,2 gam chất (A) ở đktc có thể tích là 4,48 lít . Giải - Dạng công thức phân tử của Hydrôcacbon (A) : C x H y Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 10 / 20 [...]... Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 18 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS các loại hình biến dạng của dạng toán lập công thức phân tử HCHC và giải rất thành thạo VI BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1 Tốn hố đa dạng và phong phú song SGK cũng như sách bài tập khơng phân dạng, khơng hướng dẫn HS thiết lập phương pháp giải cho từng dạng dẫn... 54(g) - Dạng cơng thức chất (A) : M 12 x y = = A mC m H mA CxHy ; ⇔ ta có tỉ lệ : 12 x y 54 = = 0 ,96 0,12 1,08 giải ra : x = 4 ; y = 6 Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 16 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS Vậy cơng thức phân tử của (A) là : C4H6 4 Biến dạng 4 : a) Đặc điểm bài tốn : - Đề khơng cho biết... kiềm dư mB2 (tăng lên) Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 14 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS + u cầu : Xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu cơ (A) - Cách giải : Tư ø mB1 (tăng lên) = mH2O ; mB2 (tăng lên) = mCO2 Sau đó đưa bài tốn về dạng cơ bản để giải * Kiểu đề2: HCHC (A) CO2 + O2 t0 H2O mBình... = 42 - 33 = 9( g) 11 + 3 ( Vận dụng phương pháp giải dạng cơ bản ) - Khối lượng các ngun tố có trong (A) : mC = 12 33 = 9( g ) 44 ; mH = 2 9 = 1( g ) 18 Tổng: mC + mH = 9 + 1 = 10(g) < mA(đem đốt) ⇒ chất (A) chứa cả ơxy ; Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 17 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS mO = mA... Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 11 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS 1 (n +1) 7,4 14n + 46 0,3 - Theo phương trình phản ứng, ta có tỉ lệ: 7,4 0,3 = 14n + 46 n + 1 ( Giải ra ta được kết quả: n = 2 ) - Vậy cơng thức của axit là: C2H5 - COOH IV.3 Các bài tốn dạng phân hố thường gặp (biến dạng) : áp dụng cho đối tượng học sinh khá,... phương pháp giải dạng cơ bản ) - Khối lượng các ngun tố có trong (A): mH = m H 2O 18 2 = 3,6 2 = 0,4( g ) 18 ; mC = mCO2 12 = 0,3.12 = 3,6( g ) Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 15 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS - Tổng: mC + mH = 3,6 + 0,4 = 4(g) < mA ( đem đốt ) => Chất hữu cơ (A) có chứa ơxi :... 2006-2007 Trang 13 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS nO2 (phản ứng cháy) = nCO2 + 1 nH2O 2 - Các khí và hơi đo ở cùng điều kiện, ta cũng có : VO2 (phản ứng cháy) = VCO2 + 1 VH2O (hơi) 2 c) Bài tập minh họa: - Đốt cháy hồn tồn chất hữu cơ (A) cần vừa đủ 6,72 lít khí O 2 ở đktc thu được 13,2 (g) CO2 và 5,4(g) H2O Xác định cơng thức phân tử của (A)... năm học: 2005-2006 chúng tơi chia HS khối 9 làm 02 nhóm Nhóm1: gồm các lớp: 9/ 1, 9/ 3, 9/ 5, 9/ 6, 9/ 10 = 211 HS là những lớp áp dụng đề tài ( Các lớp thực nghiệm )  Nhóm2: gồm các lớp: 9/ 2, 9/ 4, 9/ 7, 9/ 8, 9/ 9,, 9/ 11 = 240 HS là những lớp khơng áp dụng đề tài ( Các lớp đối chứng ) sau khi áp dụng kinh nghiệm chúng tơi tiến hành khảo sát cả 02 đối tượng kết quả như sau: Số HS tham gia khảo sát CÁC LỚP.. .Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS 22,4.m - Ta có tỷ lệ : 22,4.3,2 A MA = V (lit ) = 4,48 = 16( g ) A - Khối lượng mol của(A) : M 12 x y = = A %C % H 100 12 x y 16 = = 75 25 100 ⇔ Vậy cơng thức của Hydrơcacbon (A) là: => x=1 , y=4 CH4 Bài 3 : Đốt cháy hồn tồn 100ml hơi chất hữu cơ (A) chứa 3 ngun tố: C, H, O, cần 250... = 2 => CH4N (loại) C2H8N2 (nhận) Trương Quang Hiền - Võ Hưng Tiến Trường THCS Lê Q Đơn - Năm học: 2006-2007 Trang 12 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập cơng thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS c) Bài tập minh hoạ: - Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam một Hydrôcacbon (A) thu được 4,032 lít khí CO 2 ở đktc Xác đònh công thức phân tử của (A) ? Giải - Khối lượng các nguyên tố có trong (A): mC = . Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 5 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Dạng toán xác định công. thức. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 9 / 20 M A = 22,4. D A M A = M B . d A/B M A = 29. d A/KK Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS . - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 16 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS Vậy công thức phân tử của (A) là
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS, SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS, SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS, IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Từ khóa liên quan