SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS

20 1.4K 1
SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 5 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI * Dạng toán xác định công. thức. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 9 / 20 M A = 22,4. D A M A = M B . d A/B M A = 29. d A/KK Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS . - Võ Hưng Tiến. Trường THCS Lê Quý Đôn - Năm học: 2006-2007 Trang 16 / 20 Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS Vậy công thức phân tử của (A) là

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hieàn

    • IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan