0

Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 THCS

90 2,736 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:14

. chuỗi nhiều đối tượng văn học - Kĩ năng so sánh văn học khi làm bài nghị luận văn chương N.T.Vững- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 5 * Trong mi ni dung. yêu.” N.T.Vững- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 19 3. Kĩ năng làm bài nghị luận về một bài thơ Các đối tượng của đề bài nghị luận về một bài thơ là rất phong. tra). N.T.Vững- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 2 Lớp 9: Gồm có 14 tiết, hướng dẫn về về phép lập luận phân tích và tổng hợp, cách làm bài nghị luận về sự việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 THCS, Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận văn chương cho học sinh lớp 9 THCS,

Từ khóa liên quan